START UP

W obecnych pojęcie start-upu jest coraz częściej znane, choć dopiero od kilku lat polskie startupy zagościły na rynku, to są już one z nami na dobre, dlatego warto przedstawić dokładnie czym jest wspomniany start up i jaka jest definicja startupu.

Start up oznacza przedsiębiorstwo stworzone w celu poszukiwania konkretnego modelu biznesowego.

Start up jest to młoda organizacja bądź przedsiębiorstwo a zarazem model biznesowy jest w toku rozwoju i ulega ciągłej optymalizacji, finansowanie działalności odbywa się najczęściej z wykorzystaniem środków ich założycieli, inwestorów, funduszy kapitałowych. Jest to firma, która chce wejść na rynek, opierając się na bardziej dochodowym lub innowacyjnym modelu biznesowym w porównaniu do modeli stosowanych przez innych w branży.

Dany model biznesowy charakteryzuje się niezależnością pomysłodawcy. Bazuje na innowacjach, które pojawiają się na rynku danej branży. Główne zadanie takiej organizacji tymczasowej stanowi rozwiązanie ważnego problemu istniejącego na świecie lub w lokalnym otoczeniu.

 

Start up i jego cechy

Najważniejszą cechą start upu i nowym modelem biznesowym jest świeżość pomysłu, natomiast na star up składają się również inne cechy, które również przypisujemy do start-upów.

 • Wspomniana świeżość przedsięwzięcia
 • Podmiot gospodarczy prowadzący działalność inwestycyjną
 • Innowacyjność
 • Krótki czas działalności
 • Skalowalność
 • Dążenie do rozwiązania problemu, dzięki któremu start up może zaistnieć
 • Ryzyko
 • Kreatywność

Podejmując decyzję o założeniu własnego startupu podejmijmy ją właściwie, a dokładniej przygotujmy się na rozpoznanie rynku, rozeznanie oczekiwań rynku i potencjalnych klientów. Warto by rozpoznanie rynku zostało gruntownie sprawdzone, by wejść ze strat upem i by start up okazał się strzałem w rynek.

Startupy, które są prowadzone w odpowiedni sposób, których produkt lub usługa oferowana przez dane przedsiębiorstwo jest przez rynek pożądana, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że startup odniesie sukces i będzie przynosił zyski.

 

Nowa firma, koszty i inwestorzy

Do największych zalet startupu z pewnością należą niskie koszty. Sposób finansowania start-upu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj projektu, potrzeby finansowe czy wyznaczone cele. Założenie tego rodzaju działalności nie wymaga kapitału początkowego. Dla młodych, ambitnych osób, które marzą o rozwoju swojej działalności, mają bardzo dużo pomysłów na zbudowanie dochodowego biznesu, jest to bardzo dobra wiadomość. Nie każdy początkujący przedsiębiorca ma do dyspozycji pokaźny kapitał, dlatego też startupy cieszą się taką popularnością wśród młodych ludzi, którzy myślą o rozpoczęciu własnej działalności, ale nie stać ich na wszystkie inwestycje, które musieliby ponieść przy zakładaniu standardowej firmy.

Za cechę dodatkową, która nie jest wymagana, uznaje się pozyskiwanie kapitału od inwestora. Nie wszyscy potrzebują dodatkowych źródeł finansowania , działają na swoich źródłach , na swoich oszczędnościach , ale często jest tak że założenie startupu wiąże się z pozyskaniem inwestora, bądź osób które będą partnerami biznesowymi chcąc wprowadzać innowacje na rynek, a sposób finansowania start-upu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj projektu, potrzeby finansowe czy wyznaczone cele.

Jak powstały firmy Google i Facebook?

Wszystkim pesymistom, którzy mogą być zniechęceni i pesymistycznie nastawieniu do startupów, należy powiedzieć, że właśnie tak duże firmy jak Google i Facebook które odniosły światowy sukces , oraz które cieszą się ogromnymi zyskami powstały właśnie jako startupy. Wiele innych również firm założonych jako start upy także odniosły światowy sukces m.in polski brand który podjął się prowadzenia własnej firmy rozpoczynając od start upu i który odniósł światowy sukces to projekt Brand24. Każdy start up musi być w pełni przygotowany na możliwości dużego ryzyka, ale też dużego rozwoju, jeżeli nie jesteśmy w stanie podjąć ryzyka z tym związanych to nie będziemy w stanie stanąć na polskim, europejskich czy światowym rynku a rynki te w XXI wieku czekają na innowacyjne własne firmy.

 

 

 

Plan który zakłada młoda firma w formie start upu Powinien być on tak skonstruowany, by umożliwiał podbijanie kolejnych rynków oraz by zapewniał rozwój jednostki zgodny z założeniami modelu biznesowego oraz planami właścicieli czy też inwestorów, jeżeli dany startup takich posiada .

Forma działalności swojej firmy w formie start up

Wraz z pomysłem prowadzenia własnej firmy, należy wybrać w jakiej formie chcemy prowadzić działalność. Nasza Kancelaria doradzi jaka forma działalności dla danego strat upu będzie najkorzystniejsza. Zapraszamy również do zapoznania się z naszym artykułami na temat spółek, m.in. Korzyści z założenia Spółki z o.o. , Spółka z o.o. a zusDlaczego warto założyć spółkę z o.o.?Czym jest Prosta spółka akcyjna?, i inne artykuły które ssą dostępne na stronie internetowej Pasternak Legal .

Kancelaria dla start upów

Zastanawiasz się czy założyć start up?

Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal kompleksowo zajmuje się obsługą startupów , dlatego jeżeli chcesz by Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal zajęła się obsługa prawną startupu, to skontaktuj się z nami, dowiedz się jak możemy Ci pomóc byś mógł skupić się na tym na czym musisz a obsługą prawną startupu zajmiemy się my!

 

 

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

WYCZERPANIE PRAWA AUTORSKIEGO

Wyczerpanie prawa autorskiego – wprowadzenie do obrotu egzemplarza utworu.

Kwestię wyczerpania autorskich praw reguluje ustawa – Prawo autorskie i prawa pokrewne i odnosi się ona do jednego przypadku.

Aktualnie obowiązujące przepisy art 51 dotyczą wyczerpanie prawa autorskiego dotyczy wprowadzenia utworu do obrotu na terytorium EOG.

Wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarza utworu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obrót takim egzemplarzem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem jego najmu lub użyczenia.

 

Czym jest utwór?

Utwór jako przedmiot ochrony praw autorskich, jest to – zgodnie z przepisami art 1 wspomnianej ustawy – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności mowa o utworach:

 • wyrażonych słowem lub znakami graficznymi – np. utwory literackie, naukowe itp.
 • plastyczne
 • fotograficzne
 • lutnicze
 • wzornictwa przemysłowego
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne
 • muzyczne i słowno-muzyczne
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne
 • audiowizualne

Więcej o utworze jako przedmiocie ochrony praw autorskich kliknij tutaj.

 

Co oznacza wprowadzenie do obrotu egzemplarza utworu?

Przepisy art 6 ustawy o Prawie autorskim wyjaśniają z kolei pojęcie wprowadzenia egzemplarza utworu do obrotu. Dotyczy ono przeniesienia prawa własności.

Wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostępnienie jego oryginału albo egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności dokonanego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Korzystanie z utworu bez zgody autora – kliknij aby dowiedzieć się więcej.

Pojęcie uprawnionego w powyższym przepisie odnosi się do podmiotów praw autorskich. Co do zasady – twórcom utworu prawo autorskie przysługuje zawsze, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

 

Skutek wprowadzenia utworu do obrotu

Podmiot praw autorskich wyrażając zgodę aby w drodze przeniesienia własności wprowadzić utwór w obrót, tym samym traci możliwość ingerencji, na zasadzie wyrażenia braku zgody w każdych kolejnych odsprzedażach utworu.

 

 

 

 

Na czym polega wyczerpanie prawa autorskiego?

Zgodnie z przepisem ustawy, przytoczonym na początku artykułu – wprowadzenie do obrotu utworu na terytorium EOG, równa się z tym, że prawo nie zezwala na dalszy obrót tego utworu na terytorium Polski.

Mówiąc jasno wyczerpanie prawa – definicja dotycząca prawa autorskiego wskazuje nam , że prawo do wprowadzania do obrotu wygasło i nie mamy już możliwości z niego dalej korzystać.

Charakter prawny wyczerpania prawa, sprowadza się do tego, że podmiot, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, na skutek pierwszego wprowadzenia tego utworu do obrotu traci uprawnienia składające się na chronioną prawem wyłączność rozporządzania

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione by mogło dojść do wyczerpania praw autorskich tj. wyczerpanie praw własności?

Aby doszło do wyczerpania autorskich praw, muszą zaistnieć trzy następujące przesłanki:

 • egzemplarz został już wprowadzony do obrotu
 • podmiot praw autorskich zadecydował o miejscu wprowadzenia egzemplarza utworu do obrotu
 • doszło do przeniesienia prawa własności utworu

Nielegalne wprowadzenie do obrotu ma miejsce, kiedy podmiot który nie posiada licencji na korzystanie z dane utworu na polu eksploatacji wprowadzenie do obrotu, po prostu wprowadza do obrotu egzemplarze utworu, dotyczy to aspektów praw autorskich.

Co zrobić gdy zasada wyczerpania prawa zostanie złamana? Osoba, która uprawniona jest do dochodzenia roszczeń z tytułu wprowadzenie do obrotu prawo autorskie jest posiadacz praw autorskich do określonych pól eksploatacji.

Jednakże prawo autorskie mówi, że takim podmiotem jest ten też, kto posiada licencję wyłączną w zakresie wprowadzania egzemplarzy utworu do obrotu i tego również wyczerpanie prawa dotyczy.

 

Naruszenie praw autorskich

Z naruszeniem praw własności mamy do czynienia, gdy wykorzystywany jest utwór poza zakresem dozwolonego użytku bez uzyskania wymaganego zezwolenia, np. w postaci licencji bądź przeniesienia praw.

Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

Znaki towarowe a norma dotycząca wyczerpania prawa

Kiedy po raz pierwszy zostaje wprowadzony do obrotu produkt, który korzystał z ochrony która wynikała ze znaku towarowego, prawo do dalszego obrotu ulega wyczerpaniu. Tym samym osoba która jest uprawniona z prawa do znaku towarowego nie może następnie sprzeciwić się dalszej sprzedaży egzemplarza takiego produktu. Należy podkreślić, że w tym przypadku wyczerpanie prawa do znaku towarowego stanowi konsekwencję wprowadzenia do obrotu przez uprawnionego określonego towaru wytworzonego za pomocą dobra nie-

materialnego, który objęty jest ochroną prawną.

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INNYMI WPISAMI DOTYCZĄCYMI PRAWA AUTORSKIEGO:

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

 

ZNAK TOWAROWY A LOGO

Wstęp

Znak towary to znak stosowany w handlu do identyfikacji produktów. Znak towarowy jest symbolem, dzięki któremu możesz posługiwać się nim i on wyróżni Cię spośród konkurencji. Jeżeli zarejestrujemy znak, będziemy mogli go chronić i rozwijać, uzyskujemy do niego prawa.

 

Spis treści:
1. Czym jest logo
2. Znak towarowy – co to jest?
3. Po co zastrzegamy znaki towarowe?
4. Czy logo może być znakiem towarowym?<
5. Przykłady znaków towarowych – w formie logo
6. WYBRANE KORZYŚCI Z REJESTRACJI
7. Rozpocznij bezpłatną wstępną weryfikację
8. JAK DZIAŁAMY?

 

 

Logo jest to element identyfikujący daną markę. Zależnie od koncepcji konkretnej organizacji, logiem może być grafika, napis lub jeszcze inny twór wizualny. Element ten powinien być rozpoznawalny przez odbiorców, co pozwala budować świadomość marki

Znak towarowy – co to jest?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów bądź usług jednego przedsiębiorcy od towarów bądź usług innego przedsiębiorcy.

Rejestrując znak otrzymujemy w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku.

Znak towarowy musi być na tyle oryginalny, by odróżniać towary przedsiębiorcy od innych oferowanych na rynku.

Żeby można byłoby udzielić na nie ochrony muszą być spełnione poniższe kryteria:

 1. muszą nadawać się do odróżnienia towarów bądź usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego przedsiębiorstwa,
 2. muszą nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Zgłoszenie do ochrony znaku towarowego wymaga szczegółowego wskazania towarów bądź usług, które zgłaszający ma zamiar chronić.

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi na rynku, służącymi do identyfikacji produktów bądź usług konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania marki oraz reputacji marki.

Wyróżnia się wiele rodzajów znaków towarów. Najczęściej występującymi są znaki słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, w kolorze, deseń, znaki ruchome, multimedialne, hologramy a także inne niewymienione w tym miejscu rodzaje znaków towarowych..

Po co zastrzegamy znaki towarowe?

Samo logo bez rejestracji znaku, bez zgłoszenia znaku towarowego nie jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Dlatego istnieje rejestracja znaku towarowego inaczej zastrzeżenie znaku towarowego. Jeżeli chcesz chronić swój znak towarowy , którym między innymi może być nim Twoje logo ( graficzne, słowne, słowno-graficzne). Chcesz chronić Logo, które cechuje Twoją firmę powinieneś pomyśleć o rejestracji Twojego znaku handlowego.

Na znak towarowy udzielane jest prawo ochronne, które uprawnia do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wyrazisz chęć na zastrzeżenie znaku towarowego, my zajmiemy się resztą.

Czy logo może być znakiem towarowym?

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Najczęściej to właśnie logo staje się znakiem towarowym i najczęściej przedsiębiorcy decydują się na zastrzeżenie znaku towarowego w formie LOGO. Logo firmy może być wyłącznie graficzne ale może też być słowno-graficzne.

Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.

Wyróżnia się wiele rodzajów znaków towarów. Najczęściej występującymi znakami towarowymi co do zasady mogą być:

 1. graficzny znak towarowy
 2. słowny znak towarowy (nazwy firmy)
 3. znaki słowne
 4. znaki graficzne
 5. znaki słowno-graficzne
 6. znaki przestrzenne
 7. znaki pozycyjne
 8. znaki dźwiękowe
 9. znaki ruchome
 10. znaki multimedialne
 11. hologramy
 12. inne rodzaje znaków towarowych.

 

Aby znak towarowy korzystał z ochrony prawnej, znak towarowy składa się wniosek do odpowiedniego Urzędu o udzielenie prawa ochronnego zastrzegając znak towarowy. Znak musi zostać zarejestrowany w urzędzie do spraw własności przemysłowej. W Polsce jest to Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie.

WYBRANE KORZYŚCI Z REJESTRACJI

 

BUDOWA MARKI ORAZ ROZPOZNAWALNOŚCI FIRMY

Rozpoznawalna Marka stanowi ważny element budowania firmy, może przekładać się na zainteresowanie Klientów produktem firmy, a w rezultacie generować szereg korzyści również finansowych.

 

OCHRONA MARKI

W zakresie udzielonej ochrony nikt bez twojej zgody nie może posługiwać się twoim znakiem towarowym. W przypadku bezprawnego posługiwania się nazwą twojej marki lub podrabiania twoich produktów możesz podjąć działania ochronne korzystając z prawa ochronnego.

 

MOŻLIWOŚĆ ZARABIANIA NA MARCE

Na znaku towarowym możesz realnie zarabiać. Znak towarowy może być przedmiotem dzierżawy, licencji, a nawet umowy sprzedaży, dzięki czemu możesz zarabiać na swojej marce.

 

NARZĘDZIE OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ

Posiadanie znaku towarowego może być narzędziem generującym określone korzyści podatkowe

 

SILNE NARZĘDZIE PRAWNE DO WALKI Z KONKURENCJĄ

Posiadając chroniony znak towarowy możesz skutecznie walczyć z nieuczciwą konkurencją. Możesz prawnie zmusić nieuczciwych konkurentów do zmiany nazwy oraz do nie podrabiania Twoich produktów, możesz także żądać stosownego odszkodowania.

Pamiętaj zastrzeżony znak towarowy chroni Twoje logo.

Rozpocznij bezpłatną wstępną weryfikację

Wypełnij formularz, celem bezpłatnej wstępnej weryfikacji zdolności rejestracyjnej znaku towarowego. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Rozpocznij bezpłatną wstępną weryfikację i wypełnij formularz

JAK DZIAŁAMY?

 1. weryfikujemy możliwość zastrzeżenia znaku towarowego.
 2. ustalamy zakres ochrony i sporządzamy niezbędne dokumenty
 3. składamy dokumenty do Urzędu i reprezentujemy Klienta przed Urzędem
 4. Weryfikacja zgłoszenia przez Urząd – okres sprzeciwowy
 5. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Urząd i dopełnieniu formalności – uzyskanie wydanego przez Urząd świadectwa ochronnego na znak towarowy

Rzetelność gwarantowana przez Kancelarię Pasternak LEGAL.

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z rejestracją znaku towarowego zarówno przed Polskim Urzędem Patentowym jak i instytucjami międzynarodowymi.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi artykułami z zakresu znaków towarowych i praw autorskich:

Znak towarowy ochrona i rejestracja

Zastrzeżenie znaku towarowego

Znak towarowy w Unii Europejskiej

Ochrona znaku towarowego

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Użytkowanie utworu bez zgody autora

 

Wróć na stronę główną

https://pasternaklegal.pl/specjalizacje/obsluga-firm/inne-branze/zastrzezenie-znaku-towarowego/

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

CO TO KLASYFIKACJA NICEJSKA?

Zastrzegając znak towarowy warto wiedzieć czym jest klasyfikacja nicejska. Klasyfikacja nicejska to Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług w oparciu o którą dokonuje się zgłoszenia znaku towarowego i przygotowuje się niezbędne dokumenty. Dobrze sporządzony wykaz znaków towarowych stanowi jeden z najważniejszych elementów zgłoszenia znaku towarowego. Wadliwie przygotowany wykaz może skutkować niepełną ochroną lub wadliwą ochroną twojej marki.

 

Co to jest tzw klasyfikacja nicejska?

Klasyfikacja nicejska to jak wskazano powyżej ustalona Międzynarodową Klasyfikacja Towarów i Usług, którą do dziś administruje Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Polska jest stroną konwencji od 1997 r.

Strony Porozumienia nicejskiego z 15 czerwca 1957, w tym Polska, stosują klasyfikację nicejską do oznaczania zakresu ochrony udzielonych znaków towarowych. Klasyfikację Nicejską stosują nie tylko kraje, sygnatariusze Porozumienia Nicejskiego dla których klasyfikacja ta jest obowiązująca, lecz również kraje uczestniczące w Porozumieniu Madryckim, dotyczącym międzynarodowej rejestracji znaków, a także w Protokole do Porozumienia Madryckiego oraz kraje członkowskie Afrykańskiej Organizacji Własności Intelektualnej (OAPI), kraje członkowskie Afrykańskiej Regionalnej Organizacji Własności Intelektualnej (ARIPO), Biura Znaków Towarowych Benelux (BBM), oraz inne.

Klasyfikacja nicejska w przypadku rejestracji znaków towarowych czy też w przypadku ochrony znaku towarowego stanowi istotny element, gdyż to na jej podstawie określa się klasy towarowe, które w ramach zastrzeżonego znaku towarowego podlegały będą ochronie.

Wiele osób traktuje po macoszemu przygotowanie wykazu towarów i usług. Niejednokrotnie osoby, które rejestrują swój znak towarowy wybierają na szybko to, co z grubsza odpowiada ich działalności. W praktyce jednak wato poświęcić nieco więcej uwagi wykazowi towarów znajdującemu się w porozumieniu nicejskim, albowiem wykaz klas jest to „serce znaku towarowego”. Jest to najważniejsza część dokumentacji zgłoszeniowej.

 

Jakie są klasy towarowe – nagłówki klas, ilość klas?

Klasyfikacja nicejska składa się z 45 klas towarów. Klasyfikacja nicejska przypisuje towary do klas nr 1–34, a usługi do klas nr 35–45. Każda klasa ma nagłówek, który zawiera ogólne informacje o rodzaju towarów lub usług objętych daną klasą.

Czy zakres klas klasyfikacji nicejskiej się zmienia ? Czy jest ona aktualizowana?

Klasyfikacja ma na celu odzwierciedlenie potrzeb rynku. W związku z tym jest ona regularnie aktualizowana. Istotne aktualizacje są wprowadzane do nowego wydania klasyfikacji, zwykle co 5 lat. Natomiast niewielkie poprawki są publikowane co roku.

Aktualizacje obejmują w szczególności:

 • przenoszenie towarów i usług pomiędzy klasami;
 • przeredagowanie obecnych pojęć;
 • dodawanie nowych pojęć;
 • dodawanie nowych klas.

 

Dlaczego klasyfikacja towaru jest tak ważna?

Poniżej przedstawimy trzy wybrane elementy mówiący o tym dlaczego klasyfikacja jest taka ważna?

 

 • Skuteczna walka z nieuczciwą konkurencją

 

Rejestracja marki w Urzędzie Patentowym RP może dać ochronę nazwy twojej firmy w całej Polsce. Najszybszy w urzędzie patentowym zyskuje najwięcej, a wykazanie praw do marki w przypadku ewentualnego sporu jest znacznie prostsze niż, korzystanie z marki bez jej formalnej rejestracji, co pozwala zaoszczędzić często nie małe pieniądze, które będą wiązały się z koniecznością prowadzenia niekiedy kosztownego postępowania w przypadku sporu o nazwę marki. Rejestrując znak towarowy zyskujesz narzędzie, które pozwala Ci w walce z nieuczciwą konkurencją, również tą spowodowaną działaniami tzw. “trolli od znaków towarowych”, którzy rejestrują znaki istniejących firm, które tego wcześniej tego nie zrobiły i występują względem nich o zapłatę odszkodowania spowodowanego rzekomo bezprawnym użyciem cudzego znaku towarowego.

Również na różnego rodzaju platformach sprzedażowych, mediach społecznościowych zastrzeżony znak towarowy, może doprowadzić do usunięcia oferty nieuczciwej konkurencji czy przywrócenia dostępu do strony firmowej w social mediach.

Parafrazując powyższe można rzecz, że nic nie chroni lepiej nazwy i logo firmy niż rejestracja znaku towarowego. Rejestracja nazwy i logo w Polskim Urzędzie Patentowym sprawia, że stajesz się tak jakby formalnym właścicielem nazwy i logo firmy, co pozwala zapobiec niepotrzebnym i niekiedy kosztownym sporom o prawa do marek.

 

 • precyzyjne określenie przedmiotu ochrony – swoistej wyłączności na używanie znaku

 

Prawidłowa rejestracja znaku towarowego może zapewnić silną ochronę twojej własności intelektualnej . W określonych wypadkach przy odpowiedniej ochronie twojej marki, jeżeli osoby trzecie oferują podobny towar lub usługę pod podobną nazwą, to naruszą Twoje prawo. Powyższe może stanowić istotny instrument w walce z podmiotami, które starają się korzystać z dorobku twojej marki.

Rejestracja znaku towarowego na wiele towarów lub usług to działanie prewencyjne, które pomaga chronić twoja markę nie tylko na początkowym ale również na późniejszym etapie jej funkcjonowania.

 

 • Ochrona marki

 

W zakresie udzielonej ochrony nikt bez twojej zgody nie może posługiwać się twoim znakiem towarowym. W przypadku bezprawnego posługiwania się nazwą twojej marki lub podrabiania twoich produktów możesz podjąć działania ochronne.

Dobrze sporządzone zgłoszenie pozwala na lepszą ochronę marki.

Przykład – planujesz sprzedawać burgery ? Twoje zgłoszenie powinno zatem obejmować klasyfikację klasę 29 (jako towar) oraz klasę 43 (jako usługę ich sprzedaży)

 

Im więcej klas wskażesz w zgłoszeniu do celów rejestracji znaków, tym wyższe będą opłaty urzędowe związane z rejestracją znaku towarowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy w ramach klasy wybierzesz jedno czy sto pojęć. Zgłaszając znak towarowy warto jednak patrzeć w przyszłość.

Błędnie wybrane klasy czy w ramach nich pojęcia mogą sprawić, że rejestracja stanie się bezwartościowa.

 

Czy klasyfikacja nicejska jest obowiązkowa przy zgłoszeniu znaku towarowego?

Tak, składając podanie o ochronę znaku towarowego musimy wskazać wykaz towarów i usług – (klas usług)nie możemy przy tym posługiwać się określeniami potocznymi. Klasyfikacja nicejska zawiera ok. 52 000 pojęć opisujących towary i ponad 17 000 pojęć odnoszących się do usług

Musisz bazować na konkretnych pojęciach, przeglądając klasyfikację nicejską. Nie zastosowując się do tego wymogu, ryzykujesz odmowę rejestracji.

Posługiwanie się klasyfikacją jest konieczne przy zgłaszaniu znaku towarowego, niezależnie od tego, czy jest to znak międzynarodowy, znak towarowy Unii Europejskiej, który zapewnia ochronę znaku towarowego we wszystkich państwach UE, czy krajowy znak towarowy.

 

Jak używać klasyfikacji nicejskiej?

W zgłoszeniach znaków towarowych do ochrony warto używać nazw towarów i usług znajdujących się w klasyfikacji, bowiem użycie własnych propozycji określeń towarów lub usług zwykle przedłuży proces rejestracji znaku.

Dokonując zgłoszenia nie wystarczy wskazać jedynie na numer klasy. Dodatkowo zgłoszenie musi zostać uszczegółowiono jakie towary lub rodzaj usług chronić zgłoszeniem.

Warto zauważyć, że pojedyncza klasa może zawierać tysiące pojęć. Stąd rodzi się pytanie czy w zgłoszeniu można podać cały nagłówek określonej klasy?

W jednym ze swoich wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE (Wyrok z 19.12.2012 r. w sprawie C-307/10 „IP Translator”) wskazał, że:

“należy zauważyć, że niektóre ogólne określenia nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej są, same w sobie, wystarczająco jasne i precyzyjne, by umożliwić właściwym organom władzy i podmiotom gospodarczym ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy, podczas gdy inne nie spełniają tego wymogu, gdyż są zbyt ogólne i odnoszą się do towarów i usług na tyle różnorodnych, iż nie są zgodne z funkcją znaku towarowego, jaką jest wskazanie pochodzenia.”

Powyższe prowadzi do wniosku, że określonych wypadkach posługiwanie się samymi nagłówkami będzie wystarczające przy innych nie.

 

Przykład:

Pojęciem pojęcia zbyt ogólnego będzie “naprawy” zaś za precyzyjne uznaje się nagłówek klasy 25 “odzież, obuwie nakrycia głowy”

Jeżeli nie chcesz tutaj popełnić błędu, warto skonsultować się profesjonalistą – Zapraszamy do kontaktu.

ZNAKI TOWAROWE – DLACZEGO ZASTRZEC LOGO – 5 wybranych korzyści

Dokonując zgłoszenia swojej marki warto pamiętać, że po jej zgłoszeniu nie możesz uzupełnić klasyfikacji nicejskiej. Po zgłoszeniu ochrona znaku towarowego nie może zostać rozszerzona.

Dokonując zgłoszenia niekiedy warto ponieść dodatkowe koszty urzędowe rozszerzając ochronę o kolejną klasę towarów i usług.

 

Czy towary i usługi identyfikujemy wg tej samej klasyfikacji?

Tak, klasyfikacja obejmuje swoim zakresem towary i usługi.

 

Jak sprawdzić czy znak towarowy jest zastrzeżony?

Celem weryfikacji zgłoszeń znaków towarowych korzysta się z różnego rodzaju baz.

 

Co to klasyfikacja nicejska ? Jak z niej korzystać? – Podsumowanie

 • Dobrze zastosowana klasyfikacja nicejska skutkuje silną ochroną marki. Błędnie wybrane klasy czy w ramach nich pojęcia mogą sprawić, że rejestracja stanie się bezwartościowa.
 • Po zgłoszeniu ochrona znaku towarowego nie może zostać rozszerzona. Powinieneś wybrać towary i usługi, które teraz oferujesz lub będziesz oferował.

 

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

CZY KRYPTOWALUTY SĄ LEGALNE?

W ostatnich latach popularność zdobywają wirtualne waluty, które coraz częściej pojawiają się nie tylko w opracowaniach naukowych (przeważnie w ekonomii), publikacjach prasowych czy informacyjnych, ale również zyskują coraz większą popularność w obrocie gospodarczym, niekiedy zastępując wręcz pieniądz w rozumieniu tradycyjnym.

Wirtualne waluty, a w tym kryptowaluty używane są w wielu „zakątkach świata” jako środki płatnicze czy wręcz jako forma inwestycji. Warto zaznaczyć, iż stale rośnie liczba transakcji dokonywanych przy pomocy kryptowaluty oraz liczba miejsc, gdzie sposób zapłaty np. Bitcoinem jest dopuszczalny. Przykładowo można wskazać, na coraz większą liczbę sklepów internetowych, portali społecznościowych, portali gier, gdzie płatności Bitcoinem są dopuszczalne, tworzone są również giełdy Bitcoin.

Dynamiczny rozwój wirtualnych walut stawia nas, uczestników obrotu, gospodarczego przed coraz to bardziej realną szansą stworzenia zupełnie nowego modelu pieniądza i płatności. Wirtualne waluty pozwalają bowiem na dokonywanie błyskawicznych płatności ponad granicami państw i poza ramami oficjalnych systemów płatniczych.

Status prawny krypto waluty jest raczej skomplikowany. W większości krajów na świecie nie ma konkretnych przepisów zakazujących wydobywania, kupowania lub handlu krypto walutami. Jednak nawet jeśli krypto waluty są legalne w posiadaniu, niekoniecznie mogą być akceptowane jako legalny środek płatniczy. Niektóre kraje wprowadziły nowe przepisy, które wyraźnie zezwalają na używanie i handel kryptowalutami, podczas gdy w innych krajach kryptowaluty zostały uznane za nielegalne z powodu możliwości prania pieniędzy przy użyciu tych walut.

Niezależnie jednak od powyższego popularyzacja wirtualnej waluty niesie ze sobą szereg zagadnień rewolucyjnych, nowych nie tylko dla systemów płatniczych, ale również dla prawa. Wirtualne waluty stwarzają bowiem szereg nowych zagadnień prawnych, których istnienia często nie byliśmy dotąd świadomi.

 

 

 

Jaki status prawny mają dziś kryptowaluty w Polsce?

Na dzień dzisiejszy wydaje się, że brak jest jednego aktu prawnego, który w sposób szczegółowy regulowałby w sposób całościowy i kompleksowy zagadnienia dotyczące kryptowalut. Wydaje się, iż zagadnienia związane z krypto walutami regulowane są przez różne ustawy, które mają zastosowanie z różnych przyczyn właśnie do krypto walut.

Mówiąc o statusie prawnym kryptowalut warto zwrócić uwagę na przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Według w/w ustawy wirtualna waluta została określona poprzez opis tego czym nie jest, i tak ustawa AML (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) wprowadza definicję waluty wirtualnej – według tej ustawy waluta wirtualna to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

 • prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
 • międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
 • pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
 • instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym;
 • wekslem ani czekiem.

Waluty wirtualne zaliczamy dziś do wartości majątkowych jednak nie posiadają one statusu pieniądza, czy prawnego środka płatniczego. Na chwilę obecną w Polsce użycie Bitcoina jako innego środka płatniczego niewątpliwie wymaga umowy społeczności, która go akceptuje. Bitcoin nie jest więc powszechnie uznawanym środkiem płatniczym pozwalającym na zapłatę nim w każdym miejscu i w każdym czasie. Bitcoin wciąż pozostaje nowym środkiem płatniczym, coraz powszechniej używanym w obrocie gospodarczym, niemniej jednak nie jest on jeszcze powszechnym środkiem płatniczym, którym mógłby zostać użyty w sposób nieograniczony jako surogat pieniądza.

Oznacza to mniej więcej tyle, że Polska, tak jak wiele innych państw, nie uznaje wirtualnych walut za ogólnoakceptowalny środek płatniczy czy też pieniądz elektroniczny, ale rozpatruje je w zakresie majątkowym. Przez co ich użycie jest prawnie dopuszczalne.

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowych dotyczących m.in. waluty wirtualnej. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją w/w autora “Kryptowaluta i pieniądz wirtualny jako przedmiot przestępstwa z art. 310 § 1 k.k.” opublikowanej na łamach czasopisma Prokuratura i Prawo.