ENGLISH – Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach karnych (w tym karno-gospodarczych), gospodarczych, cywilnych oraz rodzinnych.

Członkowie dynamicznego Zespołu Kancelarii Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, świadczą usługi prawne dla klientów korporacyjnych oraz indywidualnych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych oraz administracyjnych.

ENGLISH version

Specjalizacje

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że warto korzystać z fachowej pomocy prawnika przed podjęciem decyzji, szczególnie tej o istotnym znaczeniu gospodarczym dla firmy.

Prawo gospodarcze łączy w sobie zagadnienia prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, czy prawa zamówień publicznych oraz innych dziedzin prawa również tych specyficznych jak prawo transportowe czy budowlane w zależności od działalności podejmowanej przez dany podmiot. Prawo gospodarcze w dobie obecnej cyfryzacji często powiązane jest z prawem własności intelektualnej oraz szeroko pojętą ochroną danych osobowych (RODO).

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.
Naszym Klientom biznesowym oferujemy bieżące wsparcie działalności gospodarczej jak również zastępstwo prawne i procesowe.

Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom.

Wspieramy przedsiębiorców również na pierwszym etapie ich działalności doradzając oraz w wspierając w toku rejestracji spółki lub działalności gospodarczej.
Niekiedy stosowane przez naszych Klientów rozwiązania są niestandardowe, czy wręcz szyte na miarę co dodatkowo uzasadnia potrzebę wsparcia prawnego. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

 

Przejdź do specjalizacji

PRAWO KARNE GOSPODARCZE

Zespół prawa karnego gospodarczego ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych.

Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej.

Reprezentujemy klientów w każdym stadium postępowania tj. postępowanie przygotowawcze (dochodzenie, śledztwo), postępowanie przed Sądem I i II instancji, jak również po uprawomocnieniu się wyroku. Oferujemy wsparcie na różnych etapach, zatrzymania, przeszukania, zajęcia i zatrzymania mienia, stosowania tymczasowego aresztowania, na etapie postępowania przed organami ścigania, czy sądem.

Zakres świadczonych usług obejmuje reprezentację interesów podmiotów występujących w charakterze  podejrzanego, oskarżonego, skazanego, pokrzywdzonego oraz oskarżyciela.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem dotyczącym odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

Przejdź do specjalizacji

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / NOWE TECHNOLOGIE/ CRYPTO

Kancelaria oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej.

Doradzamy w sprawach związanych z ochroną i rejestracją znaków towarowych oraz praw autorskich, w tym w wykorzystaniu utworów objętych prawem autorskim.

Doradzamy w sprawach związanych z obrotem prawami własności intelektualnej. Reprezentujemy również klientów w sporach dotyczących własności intelektualnej.

Doradzamy Klientom z różnych branż w tym IT, filmowej, produkcyjnej, wydawniczej, transportowej, reklamowej.

Świadczymy wsparcie prawne związane również z ochroną i wykorzystaniem wizerunku.

Prawo własności intelektualnej we współczesnym świecie dostępne jest  w licznych dziedzinach życia gospodarczego i towarzyszy nie tylko takim umowom jak umowy o wykonanie strony internetowej, umowy wydawnicze czy umowy związane z przygotowaniem określonego dzieła.

Prawo własności intelektualnej obecne jest w branży IT, branży tekstylnej, odzieżowej, samochodowej, budowlanej, spożywczej, filmowej, net biznesie czy farmaceutycznej.

Ofertę kierujemy również do przedsiębiorców działających w branży kreatywnej, e-commerce, m-commerce, branży nowych technologii, twórców oprogramowania.

Prawo to swoim zasięgiem obejmuje również patenty czy prawa do znaków towarowych.

W swojej praktyce sporo uwagi poświęcamy również dynamicznie rozwijającej się branży e-commerce oraz nowym technologiom, doradzając również startupom jak również  uczestniczymy w obsłudze transakcji VC.

Wspieramy również Klientów w projektach związanych  z wykorzystaniem kryptowalut.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem dotyczącym kryptowaluty.

Adw. Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowej dotyczącej tematyki kryptowaluty.

 

Przejdź do specjalizacji

DORADZTWO PODATKOWE / NOWY ŁAD

Kancelaria Pasternak LEGAL świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie prawno-podatkowych aspektów związanych z prowadzeniem ich działalności gospodarczej.

Doradzamy również osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w zakresie podatków.

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga nie tylko bezpieczeństwa od strony prawa cywilnego, karnego czy gospodarczego, ale również w zakresie prawa podatkowe, dlatego też w bieżącym doradztwie, w zależności od zlecenia skierowanego przez Klienta świadczymy również usługi związane ze skutkami prawno podatkowymi związanymi z realizowanym przedsięwzięciem biznesowym, wyborem formy prowadzenia działalności, czy innych działań.

Przepisy prawa podatkowe, zmieniają się w dość szybkim tempie, dlatego weryfikacja dotychczasowych rozwiązań czy strategii wydaje się być uzasadniona i winna być nieustanie analizowana.

Do kluczowych usług zalicza się m.in.:

 • planowanie podatkowe
 • wybór właściwej formy opodatkowania
 • interpretacje indywidualne
 • zakładanie Spółek
 • połączenia/przekształcenia Spółek
 • zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • analiza wpływu “Nowego Ładu” na prowadzoną działalność oraz doradztwo prawne w tym zakresie
 •  reprezentacja przed organami i urzędami (kontrole podatkowe)
 • reprezentacja w postępowania karnoskarbowych
 • analiza skutków prawno podatkowych

 

Przejdź do specjalizacji

BRANŻA MEDYCZNA I KOSMETYCZNA

Kancelaria PASTERNAK LEGAL specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców dbając o to by usługi prawne świadczone na rzecz Klientów były wykonywane w sposób kompleksowy, obejmujący różne dziedziny prawa w tym prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa kontraktów, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa medycznego, czy też związanych z prawnokarną odpowiedzialnością osób zarządzających.

Zespół Pasternak LEGAL wspiera przedsiębiorców związanych z branżą medyczną, farmaceutyczną, czy kosmetyczną.

W ramach projektu MEDICAL & BEAUTY LAWYER świadczymy kompleksowe wsparcie prawne dla podmiotów związanych z branżą:

medyczną,

farmaceutyczną,

czy kosmetyczną,

Do zakresu naszych usług zalicza się m.in. wsparcie i doradztwo:

 • związane z tworzeniem i funkcjonowaniem przedsiębiorców działających w w/w branży;
 • bieżąca obsługa prawna związana z obsługą przedsiębiorców;
 • prawo medyczne, kosmetyczne, farmaceutyczne;
 • sporządzanie regulaminów, oświadczeń i klauzul;
 • opracowywanie oświadczeń związanych z udzieleniem zgody na zabieg, w tym w zakresie medycyny estetycznej;
 • błędy medyczne;
 • kontrakty handlowe;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy;
 • doradztwo podatkowe;
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych;
 • doradztwo związane z wprowadzaniem i rejestracją produktów;
 • ochrona własności intelektualnej;
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 • ochrona danych osobowych;
 • prawo budowlane;
 • inwestycje;
 • najem/dzierżawa;
 • prawo reklamy, kontrakty reklamowe;
 • umowy franczyzowe;
 • prawo karne;
 • prawo procesowe.

Zapraszamy do śledzenia bloga oraz cyklu wpisów poświęconych tematyce MEDICAL & BEAUTY LAWYER – pojawiających się cyklicznie w każdy czwartek.

Przejdź do specjalizacji

INWESTYCJE / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Posiadamy zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę związaną z realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co ma zapewniać naszym Klientom bezpieczeństwo prawne.

Zapewniamy rzetelną obsługę i doradztwo prawne na każdym etapie postępowania – od przygotowania postępowania lub oferty aż po reprezentację w trakcie postępowań odwoławczych. Wspieramy również naszych klientów na etapie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferujemy m.in. kompleksowe przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowanie dokumentów, w tym umów m.in. o konsorcjum oraz partnerstwa publiczno – prywatnego.

Usługi doradcze świadczymy przy uwzględnieniu specyfiki organizacyjnej, prawnej i podatkowej danego podmiotu.

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowych związanych z prawem zamówień publicznych.

Przejdź do specjalizacji

PRAWO BUDOWLANE / NIERUCHOMOŚCI

PRAWO BUDOWLANE

Oferujemy usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Nasza Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz Inwestorów, Generalnych Wykonawców, Wykonawców, Podwykonawców, osób fizycznych czy nabywców nieruchomości na różnych etapach prowadzenia inwestycji budowlanych.

Świadczymy kompleksowe wsparcie prawne dla przedsiębiorców działających w branży budowlanej zapewniając wsparcie prawne związane z tworzeniem firmy, obsługą przedsiębiorcy, doradztwem podatkowym, bieżącą obsługą procesów inwestycyjnych, włączając przepisy prawa budowlanego.

Oferujemy doradztwo prawne począwszy od powstania pierwszej koncepcji architektonicznej, aż do momentu komercjalizacji zrealizowanych obiektów.

Doradzamy zarówno przy małych projektach deweloperskich jak również przy dużych projektach budowlanych związanych z realizacją projektów liniowych.

Udzielamy wsparcia prawnego w związku z regulacjami prawa własności intelektualnej, usykania pozwoleń, opracowywania umów o roboty budowlane, umowami na zarządzanie budową, kwestiami środowiskowymi i innymi.

NIERUCHOMOŚCI

Doradzamy w szerokim zakresie przy transakcjach fuzji i przejęć nieruchomości, w tym w związku ze złożonymi ustaleniami dotyczącymi aspektów związanych z najmem, pracami adaptacyjnymi i wykończeniowymi oraz zarządzaniem aktywami. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w odniesieniu do kwestii prawnych związanych z nieruchomościami oraz obejmujących cały cykl życia nieruchomości.

Przejdź do specjalizacji

PRAWO ENERGETYCZNE / OZE

Kancelaria świadczy usługi prawne przedsiębiorcą z sektora energetyki w szczególności w zakresie prawa energetycznego.

Swoją ofertę kierujemy nie tylko do przedsiębiorców z branży energetycznej ale osób współpracujących z podmiotami z branży energetycznej, takim jak np. właściciele gruntów pod dzierżawę, inwestorzy, przedstawiciele, firmy budowlane.

Zespół  Kancelarii oferuje obsługę prawną przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów działających w sektorze energetyki. Naszym celem jest zapewnienie zgodność działalności przedsiębiorstw energetycznych z przepisami ustawy prawo energetyczne oraz innych regulacji sektora energetyki.

W ramach usług prawnych na rzecz sektora energetycznego, kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie obsługi podmiotów działających w sektorze energii odnawialnej w tym w kwestiach związanych z budową farm fotowoltaicznych.

Przejdź do specjalizacji

PRAWO SPÓŁEK / PRZEKSZTAŁCENIA, POŁĄCZENIA

Świadczymy usługi prawne dla przedsiębiorców związane z szeroko rozumianym prawem gospodarczym oraz prawem spółek. Doradzamy w tworzeniu podmiotów gospodarczych jak również prowadzimy ich bieżącą obsługę korporacyjną.

Naszym Klientom oferujemy pomoc przy tworzeniu i rejestracji m.in. spółek takich jak:

 1. Spółka jawna
 2. Spółka partnerska
 3. Spółka komandytowa
 4. Spółka komandytowo-akcyjna
 5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. Spółka akcyjna.
 7. Prosta spółka Akcyjna

a także oferujemy pomoc przy tworzeniu i rejestracji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego.

Doradzamy również przy tworzeniu Fundacji i Stowarzyszeń.

Oferta Kancelarii Adwokackiej w Warszawie obejmuje kompleksowe wsparcie prawne wszystkich spółek prawa handlowego, bez względu na ich formę prawną, rozmiar, przedmiot działalności czy miejsce siedziby organów statutowych.

PODZIAŁ, POŁĄCZENIE, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI

Doradzamy w procesach podziału, łączenia i przekształcenia spółek.

Zmieniające się realia gospodarcze niekiedy wiążą się z koniecznością zmiany formy organizacyjno prawnej działalności, czy też przekształcenia bądź połączenia się spółek.

Zespół Kancelarii świadczy kompleksowe wsparcie związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem jak również reprezentacją przed sądem związaną z procesami przekształcenia, połączenia czy podziału spółek.

Pomagamy przedsiębiorcom, osiągać cele biznesowe, wspierając je na każdym etapie realizacji fuzji i przejęć – od negocjowania wszelkiego rodzaju umów, przez sporządzanie analiz stanu prawnego spółek due diligence, określenie ryzyka prawnego związanego z planowanymi transakcjami czy ich finalizowanie.

Wspieramy prawnie w negocjacjach dotyczących sprzedaży udziałów, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przejęć oraz inwestycji kapitałowych.

 

 

Przejdź do specjalizacji

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

Kancelaria z uwagi na swoją specjalizację w prawie gospodarczym, handlowym czy też prawie spółek, doradza również w procesach upadłościowych i naprawczych, a także w procesach zmierzających do zakończenia bytu przedsiębiorstwa, tj. jego likwidacji.

Swoje usługi kierujemy również do podmiotów chcących przeprowadzić procesy restrukturyzacyjne.

Do grona osób do, których kierujemy nasze usługi zaliczają się przedsiębiorcy, ale również osoby fizyczne, które zmuszone sytuacją życiową zmuszone zostały do złożenia wniosków o upadłość konsumencką.

Reprezentujemy rożne grupy interesów, w tym dłużników, wierzycieli i władze spółek, w szczególności zarządy.

Przejdź do specjalizacji

PRAWO KARNE

W naszych działaniach każdorazowo kierujemy się interesem naszego Klienta, a do powierzonych nam spraw podchodzimy w sposób przemyślany i indywidualny.

Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie tzw. white collar crimes.

Świadczymy pomoc prawną w związku z tzw. cyber przestępczością.

Reprezentujemy klientów w każdym stadium postępowania tj. postępowanie przygotowawcze (dochodzenie, śledztwo), postępowanie przed Sądem I i II instancji, jak również po uprawomocnieniu się wyroku.

Zakres świadczonych usług obejmuje reprezentację interesów podmiotów występujących w charakterze podejrzanego, oskarżonego, skazanego, pokrzywdzonego oraz oskarżyciela.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem dotyczącym odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

Przejdź do specjalizacji

PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, które odgrywa największą rolę w życiu codziennym, albowiem ta gałąź prawa normuje stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, do których zaliczają się osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kancelaria w sposób kompleksowy doradza klientom w sprawach spadków i darowizn.

Świadczymy wsparcie prawne dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Doradzamy w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, w sprawach związanych z kupnem, sprzedażą nieruchomości, ochroną prawa własności, prowadzimy sprawy o zasiedzenie, czy służebności i inne.

PRAWO RODZINNE

Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o:

 • alimenty
 • kontakty z dzieckiem
 • władzę rodzicielską, w tym ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • rozwód
 • separację
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • i innych.

PRAWO SPADKOWE

Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • zniesienie współwłasności
 • sprawy o podważenie testamentu

ODSZKODOWANIA

Prowadzimy postępowania o odszkodowanie jak również zadośćuczynienie.

Przejdź do specjalizacji

START UP-y

Kancelaria obsługuje przedsiębiorców prowadzących działające startupy już funkcjonujące na rynku, jak i te dopiero powstające.

Kancelaria świadczy zaplecze prawne dla innowacyjnych przedsięwzięć.

Doradzamy zarówno przy tworzeniu podmiotów w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomagamy chronić ich zasoby (w tym znaki towarowe).

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz inwestorów, przedsiębiorców uruchamiających startup lub prowadzących startupy.

Przygotowujemy, analizujemy i negocjujemy umowy pomiędzy samymi wspólnikami, jak i z inwestorami.

 

Przejdź do specjalizacji

CROWDFUNDING

Kancelaria Pasternak LEGAL mając świadomość zmieniającej się rzeczywistości jak również wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów, świadczy wsparcie prawne w zakresie obsługi projektów crowdfundingu – finansowania społecznościowego, które staje się coraz bardziej popularnym sposobem pozyskiwania środków finansowych.

Kancelaria wspiera przedsiębiorców w tworzeniu projektów crowdfundingowych, inwestorów jak również świadczy usługi prawne związane z tworzeniem platform crowdfundingowych.

W związku z wdrażanymi regulacjami prawnymi należy zauważyć, że w  zależności od wielu czynników, działalność prowadzona przy użyciu platform crowdfundingowych może wymagać posiadania przez jej operatora zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, bądź też mieścić się w granicach swobody działalności gospodarczej.

 

 

Przejdź do specjalizacji

RYNKI FINANSOWE

Zespół Kancelarii Pasternak Legal zapewnia instytucją finansowym pełna obsługę prawną.

Prawnicy Kancelarii świadczą wparcie prawne związane z tworzeniem podmiotów działających na rynkach finansowych również tych chcących prowadzić giełdy kryptowalut jak również w procesach restrukturyzacji finansowych grup kapitałowych.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do podmiotów działających na rynku jak również tych, które rozpoczynają swoją działalność na rynkach finansowych.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie usług płatniczych, a w szczególności w zakresie tworzenia i realizacji obowiązków prawnych w ramach następujących podmiotów:

 1. Mała Instytucja Płatnicza (MIP)
 2. Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP)
 3. Instytucja Pieniądza Elektronicznego (EMI)

Swoją ofertę kierujemy również do instytucji pożyczkowych, które prowadzą lub planują rozpocząć swoją działalność.

Doradzamy również podmiotom związanym z rynkiem kryptowalut.

Przejdź do specjalizacji

E-COMMERCE

Ofertę kierujemy do przedsiębiorców działających w branży e-commerce, m-commerce, branży nowych technologii, twórców oprogramowania, a także podmiotów działających w szeroko rozumianej branży kreatywnej.

Obsługa prawna podmiotów e-commerce to nie tylko przygotowanie niezbędnej dokumentacji takiej jak regulaminy portalu czy sklepu internetowego, ale również weryfikacja klauzul, oświadczeń, pouczeń, polityki prywatności oraz doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym na gruncie prawa telekomunikacyjnego, czy ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

Obsługa przedsiębiorców obejmuje każdy etap działalności, poczynając od tworzenia spółek, bieżącego doradztwa związanego z obsługą korporacyjną, tworzeniem regulaminów, polityk prywatności, zgód marketingowych, kontraktów, czy kontraktów reklamowych, związanych z promowaniem produktów.

Kancelaria doradza również w aspektach związanych z dostosowaniem działalności do wymogów ochrony danych osobowych (RODO).

Przejdź do specjalizacji

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / RODO

Wydaje się, iż w obecnym systemie gospodarczym jednym z najważniejszych zagadnień jest ochrona danych osobowych. Świadomość prawna w zakresie danych osobowych jest coraz większa, a mimo to skala wycieku danych osobowych jest spora.

Istotne znaczenie w zakresie ochrony danych osobowych posiada również ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie odpowiednich mechanizmów prawnych oraz technologicznych może zmniejszyć ryzyko owego wycieku.

Świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych m.in. tworząc odpowiednie procedury, przeprowadzając audyty czy szkolenia.

Reprezentujemy Klientów w toku postępowań Sądowych, administracyjnych jak również prowadzimy audyty i szkolenia związane z wdrożeniem i ochroną danych osobowych.

Opracowujemy procedury, regulaminy, czy polityki prywatności, dbając by usługi były dopasowane do specyfiki, rozmiarów i potrzeb Klientów.

Wspieramy nie tylko przedsiębiorców ale również osoby, których prawo zostało naruszone.

Przejdź do specjalizacji

PRAWO KONKURENCJI

Kancelaria oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Doradzamy nie tylko w procesach związanych z naruszeniem zbiorowych interesów konsumenta, ale również w sprawach związanych z praktykami nieuczciwej konkurencji, kradzieżą danych, czy ich bezprawnym wykorzystaniem. Oferujemy również wsparcie prawne w związku z praktykami nieuczciwej konkurencji rynkowej, która obecna jest w wielu dziedzinach obrotu gospodarczego.

Świadczymy usługi prawne zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Z uwagi na fakt, iż w swojej praktyce doradzamy zarówno przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym nasze doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi prawne z najlepszym zrozumieniem potrzeb Klientów.

Przejdź do specjalizacji

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Płynność finansowa zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców odgrywa bardzo istotną rolę. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, gdzie kontrahent spóźnia się z zapłatą należności lub w ogóle jej nie uiszcza.

W takiej sytuacji jednym z najskuteczniejszych sposobów dochodzenia należności jest przekazanie sprawy podmiotowi zajmującemu się windykacja należności.

 

Przejdź do specjalizacji

PRAWO ADMINISTRACYJNE

W ramach usług prawnych związanych z obsługą przedsiębiorców niejednokrotnie konieczne jest udzielenie wsparcia prawnego związanego z postępowaniem administracyjnym.

Doradztwo w zakresie prawa administracyjnego związane jest nie tylko z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży budowlanej, czy regulowanej, ale również może okazać się niezbędne w przypadku branży medycznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, motoryzacyjnej, filmowej, a nawet restauratorskiej.

Świadczymy kompleksowe wsparcie związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych przed organami oraz sądami, jak również reprezentujemy przed organami regulacji, czy w sprawach związanych z rozpoczęciem działalności regulowanej, czy uzyskaniem koncesji.

Celem jaki stawiamy sobie w toku postępowania przed Sądem lub organami administracji jest realizacja interesów naszego Klienta.

Przejdź do specjalizacji

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

Biuro w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa