Inne

CO TO KLASYFIKACJA NICEJSKA?

autor: Łukasz Pasternak

17.11.2022

Zastrzegając znak towarowy warto wiedzieć czym jest klasyfikacja nicejska. Klasyfikacja nicejska to Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług w oparciu o którą dokonuje się zgłoszenia znaku towarowego i przygotowuje się niezbędne dokumenty. Dobrze sporządzony wykaz znaków towarowych stanowi jeden z najważniejszych elementów zgłoszenia znaku towarowego. Wadliwie przygotowany wykaz może skutkować niepełną ochroną lub wadliwą ochroną twojej marki.

 

Co to jest tzw klasyfikacja nicejska?

Klasyfikacja nicejska to jak wskazano powyżej ustalona Międzynarodową Klasyfikacja Towarów i Usług, którą do dziś administruje Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Polska jest stroną konwencji od 1997 r.

Strony Porozumienia nicejskiego z 15 czerwca 1957, w tym Polska, stosują klasyfikację nicejską do oznaczania zakresu ochrony udzielonych znaków towarowych. Klasyfikację Nicejską stosują nie tylko kraje, sygnatariusze Porozumienia Nicejskiego dla których klasyfikacja ta jest obowiązująca, lecz również kraje uczestniczące w Porozumieniu Madryckim, dotyczącym międzynarodowej rejestracji znaków, a także w Protokole do Porozumienia Madryckiego oraz kraje członkowskie Afrykańskiej Organizacji Własności Intelektualnej (OAPI), kraje członkowskie Afrykańskiej Regionalnej Organizacji Własności Intelektualnej (ARIPO), Biura Znaków Towarowych Benelux (BBM), oraz inne.

Klasyfikacja nicejska w przypadku rejestracji znaków towarowych czy też w przypadku ochrony znaku towarowego stanowi istotny element, gdyż to na jej podstawie określa się klasy towarowe, które w ramach zastrzeżonego znaku towarowego podlegały będą ochronie.

Wiele osób traktuje po macoszemu przygotowanie wykazu towarów i usług. Niejednokrotnie osoby, które rejestrują swój znak towarowy wybierają na szybko to, co z grubsza odpowiada ich działalności. W praktyce jednak wato poświęcić nieco więcej uwagi wykazowi towarów znajdującemu się w porozumieniu nicejskim, albowiem wykaz klas jest to „serce znaku towarowego”. Jest to najważniejsza część dokumentacji zgłoszeniowej.

 

Jakie są klasy towarowe – nagłówki klas, ilość klas?

Klasyfikacja nicejska składa się z 45 klas towarów. Klasyfikacja nicejska przypisuje towary do klas nr 1–34, a usługi do klas nr 35–45. Każda klasa ma nagłówek, który zawiera ogólne informacje o rodzaju towarów lub usług objętych daną klasą.

Czy zakres klas klasyfikacji nicejskiej się zmienia ? Czy jest ona aktualizowana?

Klasyfikacja ma na celu odzwierciedlenie potrzeb rynku. W związku z tym jest ona regularnie aktualizowana. Istotne aktualizacje są wprowadzane do nowego wydania klasyfikacji, zwykle co 5 lat. Natomiast niewielkie poprawki są publikowane co roku.

Aktualizacje obejmują w szczególności:

  • przenoszenie towarów i usług pomiędzy klasami;
  • przeredagowanie obecnych pojęć;
  • dodawanie nowych pojęć;
  • dodawanie nowych klas.

 

Dlaczego klasyfikacja towaru jest tak ważna?

Poniżej przedstawimy trzy wybrane elementy mówiący o tym dlaczego klasyfikacja jest taka ważna?

 

  • Skuteczna walka z nieuczciwą konkurencją

 

Rejestracja marki w Urzędzie Patentowym RP może dać ochronę nazwy twojej firmy w całej Polsce. Najszybszy w urzędzie patentowym zyskuje najwięcej, a wykazanie praw do marki w przypadku ewentualnego sporu jest znacznie prostsze niż, korzystanie z marki bez jej formalnej rejestracji, co pozwala zaoszczędzić często nie małe pieniądze, które będą wiązały się z koniecznością prowadzenia niekiedy kosztownego postępowania w przypadku sporu o nazwę marki. Rejestrując znak towarowy zyskujesz narzędzie, które pozwala Ci w walce z nieuczciwą konkurencją, również tą spowodowaną działaniami tzw. “trolli od znaków towarowych”, którzy rejestrują znaki istniejących firm, które tego wcześniej tego nie zrobiły i występują względem nich o zapłatę odszkodowania spowodowanego rzekomo bezprawnym użyciem cudzego znaku towarowego.

Również na różnego rodzaju platformach sprzedażowych, mediach społecznościowych zastrzeżony znak towarowy, może doprowadzić do usunięcia oferty nieuczciwej konkurencji czy przywrócenia dostępu do strony firmowej w social mediach.

Parafrazując powyższe można rzecz, że nic nie chroni lepiej nazwy i logo firmy niż rejestracja znaku towarowego. Rejestracja nazwy i logo w Polskim Urzędzie Patentowym sprawia, że stajesz się tak jakby formalnym właścicielem nazwy i logo firmy, co pozwala zapobiec niepotrzebnym i niekiedy kosztownym sporom o prawa do marek.

 

  • precyzyjne określenie przedmiotu ochrony – swoistej wyłączności na używanie znaku

 

Prawidłowa rejestracja znaku towarowego może zapewnić silną ochronę twojej własności intelektualnej . W określonych wypadkach przy odpowiedniej ochronie twojej marki, jeżeli osoby trzecie oferują podobny towar lub usługę pod podobną nazwą, to naruszą Twoje prawo. Powyższe może stanowić istotny instrument w walce z podmiotami, które starają się korzystać z dorobku twojej marki.

Rejestracja znaku towarowego na wiele towarów lub usług to działanie prewencyjne, które pomaga chronić twoja markę nie tylko na początkowym ale również na późniejszym etapie jej funkcjonowania.

 

  • Ochrona marki

 

W zakresie udzielonej ochrony nikt bez twojej zgody nie może posługiwać się twoim znakiem towarowym. W przypadku bezprawnego posługiwania się nazwą twojej marki lub podrabiania twoich produktów możesz podjąć działania ochronne.

Dobrze sporządzone zgłoszenie pozwala na lepszą ochronę marki.

Przykład – planujesz sprzedawać burgery ? Twoje zgłoszenie powinno zatem obejmować klasyfikację klasę 29 (jako towar) oraz klasę 43 (jako usługę ich sprzedaży)

 

Im więcej klas wskażesz w zgłoszeniu do celów rejestracji znaków, tym wyższe będą opłaty urzędowe związane z rejestracją znaku towarowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy w ramach klasy wybierzesz jedno czy sto pojęć. Zgłaszając znak towarowy warto jednak patrzeć w przyszłość.

Błędnie wybrane klasy czy w ramach nich pojęcia mogą sprawić, że rejestracja stanie się bezwartościowa.

 

Czy klasyfikacja nicejska jest obowiązkowa przy zgłoszeniu znaku towarowego?

Tak, składając podanie o ochronę znaku towarowego musimy wskazać wykaz towarów i usług – (klas usług)nie możemy przy tym posługiwać się określeniami potocznymi. Klasyfikacja nicejska zawiera ok. 52 000 pojęć opisujących towary i ponad 17 000 pojęć odnoszących się do usług

Musisz bazować na konkretnych pojęciach, przeglądając klasyfikację nicejską. Nie zastosowując się do tego wymogu, ryzykujesz odmowę rejestracji.

Posługiwanie się klasyfikacją jest konieczne przy zgłaszaniu znaku towarowego, niezależnie od tego, czy jest to znak międzynarodowy, znak towarowy Unii Europejskiej, który zapewnia ochronę znaku towarowego we wszystkich państwach UE, czy krajowy znak towarowy.

 

Jak używać klasyfikacji nicejskiej?

W zgłoszeniach znaków towarowych do ochrony warto używać nazw towarów i usług znajdujących się w klasyfikacji, bowiem użycie własnych propozycji określeń towarów lub usług zwykle przedłuży proces rejestracji znaku.

Dokonując zgłoszenia nie wystarczy wskazać jedynie na numer klasy. Dodatkowo zgłoszenie musi zostać uszczegółowiono jakie towary lub rodzaj usług chronić zgłoszeniem.

Warto zauważyć, że pojedyncza klasa może zawierać tysiące pojęć. Stąd rodzi się pytanie czy w zgłoszeniu można podać cały nagłówek określonej klasy?

W jednym ze swoich wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE (Wyrok z 19.12.2012 r. w sprawie C-307/10 „IP Translator”) wskazał, że:

“należy zauważyć, że niektóre ogólne określenia nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej są, same w sobie, wystarczająco jasne i precyzyjne, by umożliwić właściwym organom władzy i podmiotom gospodarczym ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy, podczas gdy inne nie spełniają tego wymogu, gdyż są zbyt ogólne i odnoszą się do towarów i usług na tyle różnorodnych, iż nie są zgodne z funkcją znaku towarowego, jaką jest wskazanie pochodzenia.”

Powyższe prowadzi do wniosku, że określonych wypadkach posługiwanie się samymi nagłówkami będzie wystarczające przy innych nie.

 

Przykład:

Pojęciem pojęcia zbyt ogólnego będzie “naprawy” zaś za precyzyjne uznaje się nagłówek klasy 25 “odzież, obuwie nakrycia głowy”

Jeżeli nie chcesz tutaj popełnić błędu, warto skonsultować się profesjonalistą – Zapraszamy do kontaktu.

ZNAKI TOWAROWE – DLACZEGO ZASTRZEC LOGO – 5 wybranych korzyści

Dokonując zgłoszenia swojej marki warto pamiętać, że po jej zgłoszeniu nie możesz uzupełnić klasyfikacji nicejskiej. Po zgłoszeniu ochrona znaku towarowego nie może zostać rozszerzona.

Dokonując zgłoszenia niekiedy warto ponieść dodatkowe koszty urzędowe rozszerzając ochronę o kolejną klasę towarów i usług.

 

Czy towary i usługi identyfikujemy wg tej samej klasyfikacji?

Tak, klasyfikacja obejmuje swoim zakresem towary i usługi.

 

Jak sprawdzić czy znak towarowy jest zastrzeżony?

Celem weryfikacji zgłoszeń znaków towarowych korzysta się z różnego rodzaju baz.

 

Co to klasyfikacja nicejska ? Jak z niej korzystać? – Podsumowanie

  • Dobrze zastosowana klasyfikacja nicejska skutkuje silną ochroną marki. Błędnie wybrane klasy czy w ramach nich pojęcia mogą sprawić, że rejestracja stanie się bezwartościowa.
  • Po zgłoszeniu ochrona znaku towarowego nie może zostać rozszerzona. Powinieneś wybrać towary i usługi, które teraz oferujesz lub będziesz oferował.

 

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Inne

12 kwietnia 2024

Człowiek a zanieczyszczenie powietrza

Wstęp Od 1 stycznia 2024 r. w Polsce wprowadzono zakaz korzystania z niskiej klasy pieców grzewczych, zwanych potocznie ,,kopciuchami”. Zmiany zostaną wprowadzone w określonych okręgach w ram...

Czytaj dalej

Człowiek a zanieczyszczenie powietrza

Inne

4 stycznia 2024

Odsprzedaż leków – legalna czy jednak nie?

Seria Expercka Leki stanowią nieodzowny element opieki zdrowotnej, zapewniając leczenie i ulgę w różnych stanach zdrowia i chorobach. W związku z tym, ich bezpieczna i skuteczna dystrybucja ...

Czytaj dalej

Odsprzedaż leków – legalna czy jednak nie?

Inne

6 grudnia 2023

Produkcja bimbru na własny użytek

Wstęp Coraz większa popularność zyskuje produkcja różnego rodzaju alkoholu na własny użytek. Niemniej jednak warto zadać pytanie czy można produkować bimber w domu? Co należy wiedzieć z...

Czytaj dalej

Produkcja bimbru na własny użytek
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1