CZYNNY ŻAL do Urzędu Skarbowego

Czynny Żal – Urząd Skarbowy

Jak złożyć czynny żal do urzędu skarbowego w przypadku popełnienia przez podatnika czynu z kodeksu karnego skarbowego?

W przydatku popełnienia niektórych z określonych czynów zabronionych określonych w kodeksie karnym skarbowym możliwe jest złożenie czynnego żalu do właściwego urzędu skarbowego. Czy jednak organ podatkowy może odstąpić ukarania podatnika za np. nieodprowadzenie podatku vat, podrobienie faktury czy inne przestępstwo skarbowe? 

 

https://pasternaklegal.pl/czynny-zal-do-urzedu-skarbowego/

Spis treści:
1. Czym jest czynny żal i kiedy jest skuteczny?
2. Forma czynnego żalu
3. Jak napisać czynny żal do urzędu skarbowego w przypadku popełnienia czynu zabronionego?
4. Do kogo adresować czynny żal?
5. Kiedy piszemy czynny żal do urzędu skarbowego?
6. Czy pełnomocnik może złożyć czynny żal?
7. PODSUMOWANIE

 

Czym jest czynny żal i kiedy jest skuteczny?

Czynny żal to świadome zgłoszenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, które pełni funkcję swojego rodzaju ochrony przed karą sprawcy czynu zabronionego. Innymi słowy skutecznie złożony sprawia, iż sprawca nie podlega karze. Oznacza to, iż nie zostaniesz ukarany karą grzywny w przypadku nałożenia mandatu skarbowego ani karą pozbawienia wolności.

Jeżeli nie dopełnisz na czas obowiązku podatkowego lub celnego, możesz zostać ukarany.

Jednakże, możesz podjąć próbę uniknięcia kary, jeżeli:

 • zgłosisz czynny żal, czyli poinformujesz o popełnieniu czynu zabronionego naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, podając istotne okoliczności popełnienia czynu,
 • jednocześnie spełnisz swoje obowiązki, w tym zapłacisz w całości zaległe zobowiązanie.

Czynny żal powinien złożyć ten, kto nie dopełnił obowiązku. Jeżeli wina leży po stronie biura księgowego, to czynny żal składa to biuro, jeżeli po stronie zarządu, czynny żal powinni podpisać wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za powstanie uchybienia.

Czynny żal chroni w sytuacji, gdy:

 • nie złożyłeś zeznania podatkowego na czas,
 • prowadziłeś księgi rachunkowe w sposób nierzetelny,
 • wystawiałeś faktury w sposób nierzetelny,
 • nie zapłaciłeś lub zapłaciłeś niewłaściwy podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT,
 • bezprawnie stosowałeś obniżone stawki VAT,
 • bezprawnie stosowałeś zwolnienie VAT,
 • ukryłeś przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wyłudziłeś zwrot należności celnej,
 • wyłudziłeś pozwolenie celne.

 Cel czynnego żalu jest związany z wolą podjęcia działań mających na celu złagodzenie lub uniknięcie odpowiedzialności przez sprawcę.

Forma czynnego żalu

Nie ma określonego wzoru, jak powinien wyglądać akt czynnego żalu. Zwróć jednak uwagę na te elementy formalne, które mogą mieć znaczenie, czyli treść czynnego żalu.

Czynny żal będzie skuteczny, tylko gdy:

 • przyznasz się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje przestępstwo lub wykroczenie, a zdarzenie miało charakter incydentalny,
 • przyznasz się do popełnienia czynu zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające jego wykrycia (na przykład przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole).

Wyjątkowo możesz złożyć czynny żal po rozpoczęciu czynności przez organ ścigania, jeśli czynności te nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony. Oczywiście, jeżeli przedsiębiorcy zależy na uznaniu czynnego żalu za skuteczny, powinien go złożyć przed tym, jak organ skarbowy udokumentuje jego popełnienie.

W pierwszej kolejności warto skontaktować się z adwokatem, który powinien dokonać analizy sytuacji faktycznej, a następnie sporządzić pismo w sprawie. Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego napisz.

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Nie możesz skorzystać z czynnego żalu, jeśli:

 • zostałeś wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
 • jesteś w trakcie postępowania kontrolnego, w sytuacji gdy przeprowadzone badania i procedury organu podatkowego doprowadziły do sytuacji, iż urząd miał wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,
 • zorganizowałeś grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,
 • nakłaniałeś inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Ciekawostka!

Ustawa nie przewiduje terminów na rozpatrzenie czynnego żalu.

Jak napisać czynny żal do urzędu skarbowego w przypadku popełnienia czynu zabronionego?

Według przepisów o czynnym żalu nie ma jednej określonej formy, w jakiej należy składać czynny żal. Niemniej jednak, w 2024 roku, dokument powinien zawierać m.in. następujące elementy:

 • identyfikacja osoby, która wyraża czynny żal,
 • odbiorca – Dyrektor odpowiedniego urzędu skarbowego,
 • natura dokonanego czynu,
 • istotne okoliczności,
 • osoby współdziałające w jego popełnieniu,
 • czy podatnik naprawił dokonany czyn, a jeśli nie – to jak i kiedy podatnik zobowiązuje się do zapłaty zaległych należności wraz z naliczonymi odsetkami (kalkulator odsetek ustawowych) czy złożenia wymaganych dokumentów (np. deklaracji podatkowych).

Jeśli zdarzenie było jednorazowe, podatnik powinien przypomnieć o tym organowi skarbowemu.

 Podczas zgłaszania popełnienia niedozwolonego działania w 2024 roku, sprawca musi ujawnić szczegóły czynu i informacje o osobach, które w nim uczestniczyły. Ponadto, jest zobowiązany do:

 • zapłaty wymaganej należności publicznoprawnej (najpóźniej do terminu określonego przez urząd skarbowy) – potwierdzenie zapłaty;
 • dostarczenia przedmiotów, które podlegają obowiązkowi, którego podatnik nie spełnił.

Nie ma określonego terminu na rok 2024, do kiedy podatnik może przyznać się do przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Dlatego powinien to zrobić jak najszybciej.

Podatnik składa pisemne zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal) za pośrednictwem poczty, osobiście w urzędzie skarbowym lub elektronicznie. Wybierając elektroniczny czynny żal, należy go złożyć za pomocą skrzynki ePUAP odpowiedniego urzędu skarbowego lub za pośrednictwem portalu podatkowego, pamiętając o pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

 

https://pasternaklegal.pl/czynny-zal-do-urzedu-skarbowego/

 

Do kogo adresować czynny żal?

Czynny żal powinien być skierowany do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Dokument możesz złożyć w formie elektronicznej. Pamiętaj, aby pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) po złożeniu czynnego żalu.

Kiedy piszemy czynny żal do urzędu skarbowego?

Czynny żal powinien być zgłoszony jak najszybciej po popełnieniu czynu zabronionego. To jest kluczowe, ponieważ nie będzie on skuteczny, jeżeli został zgłoszony w momencie, kiedy organ ścigania już posiadał dowody na popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, lub po tym, jak organ ścigania rozpoczął czynności służbowe, takie jak przeszukanie, czynność sprawdzającą lub kontrolę mającą na celu ujawnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Dodatkowo, aby czynny żal był skuteczny, sprawca musi w określonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego terminie zapłacić w całości wymagalną należność publicznoprawną, która została uszczuplona przez popełniony czyn zabroniony. Jeżeli czyn zabroniony nie polegał na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie o przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty (jeżeli ich złożenie jest niemożliwe – uiścić ich równowartość pieniężną).

Należy pamiętać, że nie każdy sprawca może skorzystać z ochrony, którą daje czynny żal. Na przykład, przepis art. 16 § 1 kks nie jest stosowany wobec sprawcy, który kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego, zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo kierował taką grupą lub związkiem, chyba że zgłoszenia czynnego żalu dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku.

Jeżeli zastanawiasz się czy w twojej sytuacji możliwe jest skorzystanie z czynnego żalu – zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy pełnomocnik może złożyć czynny żal?

Tak, pełnomocnik może złożyć czynny żal. Jednakże, aby takie pismo odniosło skutki prawne, reprezentant podatnika musi być wyposażony w specjalne upoważnienie, tzw. pełnomocnictwo szczególne. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest biuro rachunkowe, to czynny żal składa to biuro. Jeżeli wina leży po stronie zarządu, czynny żal powinni podpisać wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za powstanie uchybienia.

PODSUMOWANIE

Jeżeli rozważasz złożenie czynnego żalu i nie jesteś pewien jak zrobić to w sposób prawidłowy. Nie jesteś pewien czy w twojej sytuacji możliwe jest złożenie stosownego oświadczenia do organu skarbowego – nie czekaj i zadaj pytanie.

Kancelaria Pasternak LEGAL świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie prawno-podatkowych aspektów związanych z prowadzeniem ich działalności gospodarczej. Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga nie tylko bezpieczeństwa od strony prawa cywilnego, karnego czy gospodarczego, ale również w zakresie prawa podatkowe, dlatego też w bieżącym doradztwie, w zależności od zlecenia skierowanego przez Klienta świadczymy również usługi związane ze skutkami prawno-podatkowymi związanymi z realizowanym przedsięwzięciem biznesowym, wyborem formy prowadzenia działalności, czy innych działań. Przepisy prawa podatkowe, zmieniają się w dość szybkim tempie, dlatego weryfikacja dotychczasowych rozwiązań czy strategii wydaje się być uzasadniona i winna być nieustanie analizowana.

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

 Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

Donos do Urzędu skarbowego co to takiego?

 

https://pasternaklegal.pl/donos-do-urzedu-skarbowego-co-to-takiego/

Spis treści:
1. Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego?
2. Co sprawdza urząd kontroli skarbowej?
3. Czy Urząd Skarbowy może ujawnić donos?
4. Czy Urząd Skarbowy reaguje na anonimy?
5. Czym zajmuje się policja skarbowa?
6. PODSUMOWANIE

 

Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego?

Słowa “Donosy i skarbówka” zazwyczaj nie kojarzą się zbyt dobrze. Jednakże informacja przekazywana do urzędu skarbowego, zwana donosem, stanowi zewnętrzne powiadomienie o potencjalnym naruszeniu przepisów prawa, zwłaszcza podatkowego. W przepisach nie ma dokładnej definicji ani standardowego wzoru dla donosu do urzędu skarbowego, więc każda osoba składająca zawiadomienie powinna od początku opisać charakter naruszenia.

Wiele osób zastanawia się, jak napisać donos do urzędu skarbowego. W przypadku tworzenia donosu do urzędu skarbowego istnieją pewne wytyczne, które warto przestrzegać. Pierwszym krokiem jest podpisanie donosu, ponieważ donos anonimowy może być postrzegany jako mniej wiarygodny. Ponadto treść donosu powinna być jak najbardziej precyzyjna, a najlepiej poparta dostępnymi dowodami, aby zwiększyć jego rzetelność. Liczba kontroli skarbowych wzrasta z roku na rok. Donosy i kontrole spędzają jednak sen z powiek nie jednemu podatnikowi.

Wszelkie informacje zawarte w donosie, zarówno te identyfikujące jak i anonimowe, mogą posłużyć jako podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego przez odpowiedni urząd skarbowy.

Ponadto Ministerstwo Finansów wprowadziło możliwość skorzystania z Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS (KTI KAS), który pełni funkcję zbierania informacji dotyczących: naruszeń przepisów prawa podatkowego czy naruszeń przepisów prawa celnego.

Innym kontaktem administracji skarbowej, na który można złożyć donos jest formularz udostępniony przez Ministerstwo (w wersji elektronicznej).

Co sprawdza urząd kontroli skarbowej?

W trakcie tej procedury organ podatkowy może przeprowadzić różne działania, takie jak sprawdzenie, czy podatnik poprawnie obliczył należną składkę, złożył deklarację podatkową w ustalonym terminie oraz uregulował zobowiązania skarbowe na czas.

Proces kontrolny obejmuje okres ostatnich 5 lat podatkowych, lecz zazwyczaj koncentruje się na konkretnym etapie z tego okresu, gdzie wystąpiły potencjalne nieprawidłowości. Na przykład, gdy błąd dotyczy podatku dochodowego PIT lub CIT, kontrola obejmie deklaracje dotyczące tych konkretnych podatków. Analogicznie, jeśli chodzi o błąd w podatku VAT, kontrola skoncentruje się na rozliczeniach w tym obszarze.

Kontrolę przeprowadza upoważniony do tego urzędnik skarbowy, zaś uwagi organu kontroli skarbowej powinny być wdrożone przez podmiot, u którego prowadzona jest kontrola. Nadzór urzędów podatkowych nad płatnikami może mieć różny charakter i zakres. Niektóre dodatkowe kompetencje w kwestii kontroli posiada naczelnik urzędu skarbowego, np. naczelnik urzędu skarbowego może podjąć z urzędu zawieszoną kontrolę podatkową.

 

https://pasternaklegal.pl/donos-do-urzedu-skarbowego-co-to-takiego/

 

Czy Urząd Skarbowy może ujawnić donos?

Nie, w przypadku, gdy rozpoczęto postępowanie administracyjne w wyniku donosu do skarbówki, urząd skarbowy ujawnić nie może danych dotyczących strony bądź uczestnika występujących sprawie. Zatem osoba bądź instytucja zgłoszona do skarbówki nie ma prawa uzyskać informacji od instytucji skarbowej żadnych danych osoby zawiadamiającej (zgodnie z art. 73 § 1b Kodeksu postępowania administracyjnego).

Czy urząd skarbowy reaguje na anonimy?

Donos, sformułowany w ten sposób, także w przypadku, gdy jest składany anonimowo, może posłużyć jako podstawa do rozpoczęcia postępowania administracyjnego przez właściwy urząd skarbowy. Wówczas postępowanie toczy się na podstawie anonimowego donosu. Jednakże może się okazać tak, że nie zostaną podjęte żadne korki ze względu na brak wiarygodności niepodpisanego donosu.

Czym zajmuje się policja skarbowa?

Służba Celno-Skarbowa stanowi spójną jednostkę w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, powstałą w wyniku integracji administracji podatkowej, celnej oraz kontroli skarbowej. Jej funkcjonariusze pełnią różnorodne zadania związane zarówno z identyfikacją i eliminacją potencjalnych nieprawidłowości, które mogą wpływać na finansowe bezpieczeństwo państwa, jak i z zapewnianiem ochrony i utrzymaniem bezpieczeństwa w obszarze celnym Wspólnoty Europejskiej.

Służba Celno-Skarbowa posiada obszerne kompetencje, obejmujące nadzór nad zgodnością z prawem importu i eksportu towarów z obszaru Unii Europejskiej, a także wykonywanie zobowiązań wynikających z przepisów regulujących podatek akcyzowy i podatek od gier. Dodatkowo, w ramach swoich działań, Służba Celno-Skarbowa angażuje się w rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszaniem przepisów dotyczących wprowadzania i wyprowadzania z terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom obrotu. To obejmuje kwestie związane z bezpieczeństwem publicznym, porządkiem oraz bezpieczeństwem międzynarodowym.

Dodatkowo Służba Celno-Skarbowa posiada szeroki zakres kompetencji do prowadzenia działań związanych z identyfikacją, wykrywaniem oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń wobec ograniczeń obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

 

https://pasternaklegal.pl/donos-do-urzedu-skarbowego-co-to-takiego/

 

PODSUMOWANIE

Jeżeli w twojej firmie prowadzona jest kontrola podatkowa przez organ skarbowy lub otrzymałeś zawiadomienie o takiej kontroli oraz potrzebujesz konsultacji lub wsparcia prawnego – zapraszamy do kontaktu z PASTERNAK LEGAL.

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

 

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego. 

Zamiana kary pozbawienia wolności

Zamiana kary – kara grzywny, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności

https://pasternaklegal.pl/zamiana-kary-pozbawienia-wolnosci/

Spis treści:
1. Kary w prawie karnym
2. Na czym polega kara grzywny?
3. Do kiedy trzeba zapłacić karę grzywny?
4. Wiele osób zastanawia się – „ co jeśli nie zapłacę kary grzywny?
5. Czy mogę rozłożyć karę grzywny na raty?
6. Na czym polega kara ograniczenia wolności?
7. Czy kara pozbawienia wolności oznacza więzienie?
8. Czy można zamienić karę bezwzględnego pozbawienia wolności na karę grzywny?

 

 

 

Kary w prawie karnym

Kara na gruncie prawa karnego jest instytucją wielobarwną. Przede wszystkim kładzie nacisk na prewencyjne aspekty, jakim służy szeroko ujęty wymiar sprawiedliwości. Z założenia ustawodawcy, kara powinna być odbierana jako racjonalna dolegliwość. Ustawodawca w kodeksie karnym wymienił katalog kar, jakie Sąd może nałożyć na jednostkę, która dopuściła się czynu zabronionego. Wśród kar wymienionych w artykule 32 kodeksu karnego, wyróżniamy:

 ·       karę grzywny;

·       karę ograniczenia wolności;

·       karę pozbawienia wolności;

·       karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Kolejność w zakresie usytuowania powyższych elementów katalogu kar, nie została dobrana przypadkowo. Każda kolejna kara, co do zasady, winna być bardziej surowa. Należy pamiętać, iż wszystkie wymienione powyżej dolegliwości mają na celu wzbudzanie woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw osoby, która dopuściła się czynu zabronionego pod groźbą kary i została skazana prawomocnym wyrokiem. Zastosowana dolegliwość w formie kary ma w szczególności wzbudzić poczucie odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym zapobiegać sytuacji powrotu do przestępstwa.

Na czym polega kara grzywny?

Kara grzywny, jako wymieniona na pierwszym miejscu, jest uznawana za najłagodniejszą z kar. Ze względu na jej nie izolacyjny charakter, dla większości osób, wydaje się ona być również najmniej dolegliwa. Oddziałuje na jednak na ekonomikę podmiotu, będąc karą o charakterze majątkowym.

W polskim unormowaniu prawnym, Sąd ma możliwość wymiaru kary grzywny w dwóch systemach. Są to odpowiednio system w stawkach dziennych lub system kwotowy. System obejmujący stawki dzienne nie dla każdego jest systemem zrozumiałym. Kara grzywny wymierzona w stawkach dziennych ustalana jest w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje określenie liczby stawek dziennych. Drugi obejmuje określenie kwoty jednostkowej stawki dziennej.

Do kiedy trzeba zapłacić karę grzywny?

Zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym, skazanego na grzywnę Sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni.

Wiele osób zastanawia się – „co jeśli nie zapłacę kary grzywny?”

W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, grzywnę ściąga się w drodze egzekucji. Jeżeli egzekucja grzywny nieprzekraczającej 120 stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną (opisywaną w karze ograniczenia wolności), przyjmując przeliczenie, że 10 stawek dziennych jest równoważnych 1 miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca.

W przypadku bezskuteczności egzekucji grzywny lub jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że owa egzekucja byłaby bezskuteczna, Sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Zastępcza kara pozbawienia wolności zostanie wykonana jeżeli skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej z kary grzywny albo uchyla się od jej wykonania, lub zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa albo niecelowa.

Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że 1 dzień pozbawienia wolności jest równoważny 2 stawkom dziennym grzywny. Z kolei kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy mogę rozłożyć karę grzywny na raty?

Rozłożenie kary grzywny na raty jest możliwe w określonych, przez kodeks karny wykonawczy, okolicznościach. Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki Sąd ma możliwość rozłożenia grzywny na raty. Co do zasady raty powinny być rozłożone na okres do 1 roku, jednak w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, sąd posiada możliwość rozłożenia grzywny na raty na okres do 3 lat.

Na czym polega kara ograniczenia wolności?

Ustawodawca na drugim miejscu usytuował karę ograniczenia wolności. Kara ograniczenia wolności jest karą nieizolacyjną, choć ingeruje częściowo w wolność jednostki. Kara ograniczenia wolności polega bowiem na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Wymierza się ją w miesiącach. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany bez zgody Sądu nie może zmieniać miejsca stałego pobytu oraz ma obowiązek składać wyjaśnienia na temat procesu obywania kary, w szczególności wobec przydzielonego kuratora zawodowego. Warto podkreślić, iż wobec osoby zatrudnionej, w ramach odbywania kary ograniczenia wolności, zamiast wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy, może zostać orzeczone potrącenie wynagrodzenia za pracę.

Skutkuje to brakiem możliwości skazanego w rozwiązaniu bez zgody sądu stosunku pracy. Powyższe potrącenie oscyluje w granicach 10-25% w stosunku do pełnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

https://pasternaklegal.pl/zamiana-kary-pozbawienia-wolnosci/

 

Czy kara pozbawienia wolności oznacza więzienie?

Kara pozbawienia  wolności, jako kara usytuowana na trzecim miejscu, jest karą surowszą. Jej surowość wynika z tego, iż jest ona karą o charakterze izolacyjnym. Jest ona wymierzana w miesiącach bądź latach. Może być orzeczona najkrócej na miesiąc, a najdłużej, w obecnym stanie prawnym, na okres 30 lat. Sąd wymierzając karę pozbawienia wolności, może wymierzyć ją w formie warunkowego zawieszenia jej wykonania, co w rezultacie nie oznacza więzienia lub w tak zwanej formie bezwzględnej.

Instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary oznacza, iż   Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Co do zasady kara pozbawienia wolności warunkowo zawieszona nie jest dolegliwa, gdyż nie polega ona na fizycznym umieszczeniu skazanego w zakładzie karnym. Jest ona niejako zawieszona „na próbę”. Istnieją jednak sytuacje, które mogą wpłynąć na  zmianę warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności na jej bezwzględny charakter wykonania. Powyższe znajduje zastosowanie w zdarzeniach  naruszania porządku prawnego czy uchylania się od orzeczonych środków przez skazanego.

Kara pozbawienia wolności orzeczona w postaci bezwzględnej, oznacza brak zastosowania przez Sąd instytucji warunkowego zawieszenia. Przedmiot bezwzględności kary pozbawienia wolności polega na umieszczeniu skazanego w zakładzie karnym czyli w więzieniu. Skazany poddany jest określonemu reżimowi i jest pozbawiony swobody w zakresie decydowania o miejscu przebywania. Jest to kara z pewnością dolegliwa nie tylko dla samych skazanych, ale również dla ich bliskich. W świetle powyższego, wiele osób zadaje sobie pytanie, czy można karę bezwzględną pozbawienia wolności zastąpić inną karą, na przykład karą grzywny, która nie ma charakteru izolacyjnego.

Czy można zamienić karę bezwzględnego pozbawienia wolności na karę grzywny?

W stanie prawnym, który obowiązywał przed październikiem 2023 roku, obowiązywał przepis art. 75a kk, który przewidywał możliwość zamiany kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub na karę grzywny. Wobec powyższego, 1 dzień kary pozbawienia wolności równał się 2 dniom kary ograniczenia wolności. Z kolei w przypadku zamiany na karę grzywny, 1 dzień kary pozbawienia wolności równał się 2 stawkom dziennym grzywny.

Znowelizowany kodeks karny, w obecnym stanie prawnym, nie przewiduje możliwości zmiany kary bezwzględnej pozbawienia wolności na karę grzywny. Przepisy z art. 75a kodeksu karnego, stwarzały możliwość zamiany kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę ograniczenia wolności albo na grzywnę. Ich uchylenie niewątpliwie wpłynęło na zwiększenie represyjności polskiego prawa karnego.

W świetle powyższego, należy jednak pamiętać o możliwościach, jakie wciąż pozostają. Zaliczamy do nich między innymi odroczenie wykonania kary oraz udzielenie przerwy w jej wykonaniu.

 W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Oszustwa na Vinted

https://pasternaklegal.pl/oszustwa-na-vinted/

Spis treści:
1. Co zawiera platforma Vinted i kto może być użytkownikiem platformy?
2. Jak bezpiecznie korzystać z platformy Vinted?
3. Czym jest oszustwo internetowe i jak się przed nim uchronić?
4. Co robić, gdy jesteś ofiarą strony phishing?
5. PASTERNAK LEGAL

 

Co zawiera platforma Vinted i kto może być użytkownikiem platformy?

Serwis Vinted to jedna z popularnych platform internetowych, która oferuje szeroką gamę kupna -sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów. Aby korzystać z platformy wystarczy się zarejestrować wypełniając formularz zgłoszeniowy. To już pierwsza możliwość na działanie oszustów.  Zanim przystąpimy do korzystania ze strony oraz jej mobilnych funkcji warto zapoznać się z zasadami i sposobem jej działania oraz  zwrócić uwagę na ciasteczka cookie, które funkcjonują w tle, aby zminimalizować prawdopodobieństwo kradzieży danych osobowych.

Znajomość kwestii praktycznych pomoże w uniknięciu oszustwa na Vinted i pozwoli uniemożliwić działanie oszustów. Wstępna weryfikacja zablokuje, co do strony phishing. Bowiem użytkownika platformy vinted można oszukać na różne sposoby. A fałszywe wiadomości, to nie jedyny możliwy rodzaj internetowego oszustwa. Użytkownicy posługujący się stroną vinted zawierają często informacje dla oszustów i hakerów zupełnie nieświadomie. Przelew bankowy za produkt, przekierowanie np. do fałszywej strony DPD, jako dostawcy tworzy wiele możliwości. Jeżeli przypadkowo wszedłeś do fałszywej strony Vinted wyjdź z niej jak najszybciej. Nie klikaj żadnych dodatkowych opcji i nie podawaj żadnych danych. Mamy tu wariant strony phishing. Ważne jest zgłoszenie oszustwa Vited, a chociażby jego podejrzenie.

Jak bezpiecznie korzystać z platformy Vinted?

Po założeniu konta użytkowanie jest bardzo proste. Na popularnej platformie jako sprzedający wystawiamy przedmiot dodając jego zdjęcie oraz parametry przedmiotu takie jak marka, rozmiar, kolor, itp. Jako osoba kupująca możemy kliknąć opcję ,,kup teraz” nabywając przedmiot od razu lub licytować podaną cenę, która kolejno jest przesyłana, jako oferta do sprzedającego z zapytaniem o zgodę na dokonanie transakcji po niższej cenie.

Vinted umożliwia swoim członkom również czatowanie w prywatnych wiadomościach zarówno w przeglądarce, jak i aplikacji mobilnej. Wystrzegaj się klikania w pojawiające reklamy i banery strony phishing może czyhać za kliknięciem. Należy wiedzieć jak wygląda oszustwo internetowe, aby móc się przed nim skutecznie chronić.

Popularną platformę Vinted wykorzystują oszuści do kradzieży danych, a nawet wyłudzenia środków. Sprzedający po zbyciu rzeczy otrzymuje środki do wirtualnego portfela z którego kolejno może wypłacić je na własny rachunek bankowy. Jak się okazuje często zdarza się, że niektórzy użytkownicy starają się pominąć opcję ,,kup teraz” i już na etapie samej oferty dodają w jej opisie adnotacje o konieczności płatności BLIK lub przelewu na numer telefonu poza platformą bądź po rozpoczęciu prywatnego czatu oferują sprzedaż przedmiotów z płatnością inną niż przewiduje platforma. Nowi użytkownicy serwisu są szczególnie narażeni na różne formy oszustwa. Aby zniwelować każdy wariant oszustwa internetowego poznaj praktyczne wskazówki.

 

https://pasternaklegal.pl/oszustwa-na-vinted/

 

Czym jest oszustwo internetowe i jak się przed nim uchronić?

Rodzaj oszustwa internetowego zależy od sposobu w jaki uzyskano określone informację, czy też środki. Użytkownicy serwisu powinni zapoznać się z phishingiem. Poprzez ten wariant oszustwa internetowego sprawca zmierza do wprowadzenia w błąd użytkownika Vinted już na etapie wprowadzania danych wrażliwych do formularza rejestrującego nowego użytkownika.

Rodzaj internetowego oszustwa może polegać wyłącznie na przesłaniu wiadomoście e-mail lub sms, która po zaakceptowaniu danych, a w rezultacie prowadzi do wyłudzenia poufnych danych, danych płatniczych, a także podbiera nasze dane logowania do serwisu, a nawet bankowości internetowej. Dostajesz od Vinted maila wyglądającego jak oryginalny, być może następuje podanie danych do karty płatniczej, a jeszcze tego samego dnia następuje próba kradzieży pieniędzy. Serwis Vinted ostrzega przed wyłudzeniami dotyczącymi strony phishing.

Wszystkie strony logowania powinny być  podczas wpisywania danych wrażliwym zabezpieczone w lewym górnym roku pola na link znakiem ,,kłódki”. Symbolizuje on szyfrowanie danych poufnych. Przyjrzyj się swojej stronie Vinted zanim przystąpisz do rejestracji lub logowania. Adres strony internetowej musi być zabezpieczonych przed wprowadzeniem danych. Serwis Vinted jest często aktualizowany, a co za tym idzie wymaga wprowadzania danych od użytkownika na nowo, co rodzi niebezpieczeństwo ich utraty.

Ofiary phishingu nieumyślnie przekazują na rzecz oszustów dane logowania, hasła i dane kart kredytowych oraz debetowych. Ten rodzaj oszustwa internetowego wobec kradzieży danych wrażliwych umożliwia korzystanie z tożsamości użytkownika, zakładanie kont w innych domenach, a nawet może spowodować, że wszystkie pieniądze na podstawie danych płatniczych karty płatniczej znikną z wirtualnego portfela Vinted. Podanie numeru konta bankowego pieniądze naraża na zniknięcie z rachunku bankowego.

Często wyłudzenie danych poufnych, informacji co do bankowości internetowej następuję poprzez potwierdzenie danych w mailu lub za pośrednictwem wiadomości sms niby z portalu Vinted. Zgłoszenie oszustwa Vinted w takim przypadku nie zawsze jest możliwe na sam adres strony internetowej platformy. Dlatego należy pamiętać, że sprawcy w kontakcie z użytkownikiem aplikacji vinted, czy strony internetowej mogą spowodować, że potwierdzając dane korzystający straci wszystkie pieniądze z indywidualnego konta bankowego. Na swojej stronie vinted zawsze sprawdzaj czy połączenie jest szyfrowane. Próba oszustwa równie dobrze może dojść do skutku, gdy korzystający z serwisu Vinted kliknie w wyświetlający się baner reklamowy prowadzący, np. do fałszywej strony DPD. Przemieszczając się po fałszywej stronie DPD, która złudnie przypomina oficjalną stronę kurierską możemy zostać poproszeni, np. o dane poufne do przesyłki. Nic bardziej mylnego, to kolejna próba oszustwa.

Inny wariant oszustwa internetowego prowadzi do wyłudzenia danych poprzez instalację na urządzeniu adresata wiadomości złośliwego oprogramowania. Musimy zatem zwracać uwagę nie tylko na sam adres strony internetowej. Przykładowo jeżeli wykonasz przelew bankowy na zainfekowanym urządzeniu przekażesz przestępcy dane konta bankowego, czy też dane karty płatniczej. Każde prośba co do poufnych danych, numeru telefonu, karty płatniczej, nieoczekiwane przekierowanie na stronę internetową banku, czy inną stronę internetową w związku ze stroną vinted powinno wzbudzić naszą czujność.

Jak widać co do przypadków oszustwo internetowe strony phishing nie zna granic. Oszustwa Vinted kup, czy na zasadzie kliknij w link  może być próbą wyłudzenia danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Weryfikuj szyfrowanie i elementy graficzne strony phishing danej domeny w ten sposób nie będzie skuteczny. Przy zakupie poprzedź podanie danych karty i danych osobowych sprawdzeniem zgodności znaków graficznych, wyglądem strony. Sprawdź czy adres strony nie składa się ze wzbudzającego uwagę ciągu nielogicznych sformułowań. W przeciwnym przypadku co do strony phishing może być tu ukryty. Tak nie dopuścisz do internetowego oszustwa.  Fałszywą stronę internetową możesz porównać otwierając w karcie obok oficjalną domenę. Gdy do użytkownika Vinted maila kieruje bot, który nie jest związanych z żadnym działaniem na platformie bądź ostrożny. Usuń wiadomość. Różni dostawcy poczty elektronicznej również umożliwiają zgłoszenie podejrzanych treści. Podobnie, gdy dostaniesz nietypową wiadomość sms. Fałszywe wiadomości mogą spowodować kradzież pieniędzy zarówno z wirtualnego portfela vinted, jak i prywatnego rachunku. Serwis Vinted przestrzega przed działanie oszustów.

Pamiętaj, że każda prośba płatności poza platformą Vinted, to również forma internetowego oszustwa. Także może powodować kradzież pieniędzy. Jeżeli podasz numer telefonu w prywatnym chatcie vinted mogą napływać do Ciebie fałszywe wiadomości. Gdy zalogujesz się na stronie banku login i hasło może być udostępnione potencjalnemu złoczyńcy. Możesz również stracić dane karty. Przy zakupach zwróć uwagę, czy nie wyświetla Ci się fałszywa strona banku. Design fałszywej strony Vinted może łudząco przypominać oficjalną domenę. Ofiarą oszustwa internetowego może być każdy.

 

Mogą Cię zainteresować:

 

https://pasternaklegal.pl/oszustwa-na-vinted/

 

Co robić, gdy jesteś ofiarą strony phishing?

Serwis Vinted to jedna z popularnych platform internetowych, która oferuje szeroką gamę kupna -sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów. Pomimo faktu, iż sam serwis na bieżąco stara się zabezpieczać interesy swoich Użytkowników, to jak w każdym wypadku korzystania z internetu szczególna ostrożność użytkownika jest kluczowa dla zabezpieczenia swoich interesów. Nie powinno budzić wątpliwości, że nawet najlepsze zabezpieczenia, które mogą być oferowane przez różne serwisy mogą okazać się niewystarczające w przypadku nieuwagi, czy błędu ludzkiego.

Pasternak LEGAL specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Siedziba naszej Kancelarii mieści się w Warszawie, Lublinie, Markach, ale prowadzimy postępowania na terytorium całej Polski. Jeżeli potrzebujesz pilnego kontaktu nie wachaj się skontaktować. Wiedz, że w sprawach karnych czas jest kluczowy.

Serwis Vinted zwalcza strony phishing poprzez liczne komunikaty dla użytkowników. Platforma przedstawia szereg kroków, które należy podjąć celem ochrony swoich interesów i praw. Dla użytkowników dostępny jest przewodnik strony phishing jest jednym z ujętych tam elementów.

Strony phishing to wciąż rozwijająca się tendencja. Jeżeli padłeś ofiarą strony phishing, spowodowała kradzież danych wrażliwych, środków na koncie lub wywołała inne negatywne skutki nie zwlekaj, skonsultuj się z Kancelarią Prawną Pasternak Legal.

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie dotyczącej oszustwa Internetowego? Nasza Kancelaria to zespół adwokatów posiadających doświadczenie w doradztwie w sprawach karnych.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które mają na celu jak najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta.

Specjalizacja

Zespół prawa karnego – tworzą przede wszystkim adwokaci. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych. Współpracujemy również z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się zabezpieczeniami albowiem w dobie cyberprzestępczości stanowi to niewątpliwie istotny element dla zabezpieczenia interesów Klienta.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Franki sąd: Wszystko, co musisz wiedzieć

Franki sąd: Wszystko, co musisz wiedzieć

W ostatnich latach temat franki sąd stał się niezwykle istotny dla wielu kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich. W związku z tym, coraz więcej osób poszukuje informacji na temat możliwości dochodzenia swoich praw w sądzie oraz ewentualnych konsekwencji takich działań. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze aspekty związane z frankami sądowymi, aby pomóc czytelnikom zrozumieć, na czym polega problematyka tego zagadnienia. Tym bardziej, że jak pokazują wyroki w sprawach frankowych zasadnicza większość Frankowiczów wygrywa z bankami.

https://pasternaklegal.pl/franki-sad-wszystko-co-musisz-wiedziec/

Spis treści:
1. Sąd nad frankiem: Procesy i postępowania
2. Umowa kredytu waloryzowanego: Czy można ją unieważnić?
3. MASZ KREDYT WE FRANKACH? MAMY DLA CIEBIE DWA ROZWIĄZANIA
4. Wyroki sądów: Sąd Najwyższy i inne instancje
5. Pozwy frankowiczów i konsumentów: Spór z bankiem
6. Umowy kredytów i ich wadliwość
7. Klauzule abuzywne i niedozwolone w umowach kredytowych
8. Procedura cywilna: Przesłuchanie kredytobiorcy i inne etapy
9. Spłata kredytu i roszczenia banku
10. Ryzyko kursowe i koszty sprawy sądowej
11. Podsumowanie

 

 

Sąd nad frankiem: Procesy i postępowania

Sąd nad frankiem to ogólna nazwa dla procesów sądowych związanych z kredytami we frankach szwajcarskich. W ramach tych postępowań, kredytobiorcy starają się dochodzić swoich praw w związku z umowami kredytowymi, które uważają za niekorzystne lub zawierające klauzule abuzywne. Omówimy, na czym polegają postępowania frankowe oraz jak przebiega proces w sprawie frankowej.

Postępowania frankowe można podzielić na kilka etapów. Na początek, kredytobiorca zgłasza roszczenie do banku, w którym zaciągnął kredyt. Jeśli bank nie uwzględni roszczenia, kredytobiorca może zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu. Wówczas rozpoczyna się proces w sprawie frankowej.

Proces w sprawie frankowej zwykle rozpoczyna się od wniosku o wszczęcie postępowania sądowego. Następnie sąd analizuje zgromadzone dowody oraz przesłuchuje stron. W trakcie procesu, sąd może zlecić opinie biegłych, którzy oceniają m.in. sposób ustalania kursu walutowego oraz ewentualne nieprawidłowości w umowach kredytowych. Na podstawie zgromadzonych dowodów oraz opinii biegłych, sąd wydaje wyrok.

Podsumowując, sąd nad frankiem to proces sądowy, w którym kredytobiorcy starają się dochodzić swoich praw w związku z umowami kredytowymi we frankach szwajcarskich. Z tego względu w sprawie o kredyt frankowy warto korzystać z usług doświadczonych prawników specjalizujących się w prowadzeniu postępowań frankowych.

Pasternak LEGAL posiada zespół wyspecjalizowanych prawników sprawach frankowych. Jesteśmy również autorem publikacji dotyczącej tematyki frankowej.

Prowadzenie spraw frankowych wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa procesowego, ale również specyfiki zagadnień dot. umów frankowych, dlatego też warto powierzyć sprawę profesjonalistom.

 

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Umowa kredytu waloryzowanego: Czy można ją unieważnić?

Umowa kredytu waloryzowanego to rodzaj umowy kredytowej, w której wysokość zadłużenia oraz raty kredytowe są związane z kursem waluty obcej, takiej jak frank szwajcarski. W ostatnich latach wiele osób zastanawia się, czy można unieważnić kredyt we frankach ze względu na niekorzystne warunki umowy oraz klauzule abuzywne. W niniejszym rozdziale omówimy możliwości stwierdzenia nieważności kredytu, proces sądu nieważności umowy oraz jak przebiega unieważnienie umowy frankowej i unieważnienie umowy kredytu.

Stwierdzenie nieważności kredytu może nastąpić, gdy sąd uzna, że umowa zawiera klauzule abuzywne lub niezgodne z prawem. W takim przypadku, sąd może orzec unieważnienie umowy kredytu, co oznacza, że kredytobiorca nie będzie musiał spłacać kredytu według pierwotnych warunków umowy. Proces sądu nieważności umowy rozpoczyna się od wniosku kredytobiorcy o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej.

W trakcie procesu sądu nieważności umowy, sąd analizuje zgromadzone dowody oraz przesłuchuje stron. Sąd może również zlecić opinie biegłych, którzy oceniają m.in. sposób ustalania kursu walutowego oraz ewentualne nieprawidłowości w umowach kredytowych. Na podstawie zgromadzonych dowodów oraz opinii biegłych, sąd wydaje wyrok w sprawie unieważnienia umowy frankowej.

 

MASZ KREDYT WE FRANKACH? MAMY DLA CIEBIE DWA ROZWIĄZANIA

Skorzystaj z bezpłatnej analizy sprawy – kliknij tutaj

 

https://pasternaklegal.pl/franki-sad-wszystko-co-musisz-wiedziec/

Wyroki sądów: Sąd Najwyższy i inne instancje

Wyrok sądu najwyższego stanowi ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie, której dotyczy. W Polsce, Sąd Najwyższy jest najwyższą instancją sądową, która rozpatruje sprawy cywilne, karne, gospodarcze oraz pracownicze. W niniejszym rozdziale omówimy różne rodzaje wyroków sądowych, takie jak wyrok sądu drugiej instancji, postanowienie SN, wyrok dotyczący kredytów, wyrok sądu apelacyjnego, orzeczenie sądu najwyższego, izba cywilna sądu najwyższego,

Wyrok sądu drugiej instancji to decyzja sądu apelacyjnego, który rozpatruje sprawy odwoławcze od wyroków sądów okręgowych. Sąd apelacyjny może zmienić wyrok sądu okręgowego, utrzymać go w mocy lub przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd niższej instancji. Postanowienie sn oraz wyrok sn to decyzje Sądu Najwyższego, które mają na celu wyjaśnienie lub interpretację przepisów prawa oraz rozstrzygnięcie sporów prawnych.

Wyrok krakowskiego sądu to przykład wyroku wydanego przez sąd okręgowy, który rozpatruje sprawy cywilne, karne oraz gospodarcze. Wyrok sądu to ogólna nazwa dla decyzji sądowej, która może być wydana przez różne instancje sądowe, takie jak sąd rejonowy, sąd okręgowy czy sąd apelacyjny.

Sąd najwyższy potwierdził to sformułowanie, które oznacza, że Sąd Najwyższy zatwierdził lub utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji. W przypadku wyroków dotyczących kredytów, Sąd Najwyższy może rozstrzygać spory dotyczące klauzul abuzywnych, nieważności umów kredytowych czy odpowiedzialności banków za nieprawidłowości w umowach kredytowych.

Wyrok sądu apelacyjnego to decyzja sądu drugiej instancji, który rozpatruje sprawy odwoławcze od wyroków sądów okręgowych. Orzeczenie sądu najwyższego to decyzja Sądu Najwyższego, która ma na celu wyjaśnienie lub interpretację przepisów prawa oraz rozstrzygnięcie sporów prawnych. Sąd wydał wyrok to sformułowanie, które oznacza, że sąd zakończył rozpatrywanie sprawy i wydał decyzję w tej sprawie.

Izba cywilna sądu najwyższego to jedna z izb Sądu Najwyższego, która rozpatruje sprawy cywilne, takie jak spory dotyczące umów kredytowych, roszczeń odszkodowawczych czy spraw majątkowych. Wyroki sądów powszechnych to decyzje sądów rejonowych, sądów okręgowych oraz sądów apelacyjnych, które rozpatrują sprawy cywilne, karne oraz gospodarcze.

Pozwy frankowiczów i konsumentów: Spór z bankiem

Pozwy frankowiczów to roszczenia konsumentów, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne w walucie obcej, głównie we frankach szwajcarskich. W wyniku niekorzystnych zmian kursów walut, spłata takich kredytów stała się znacznie trudniejsza dla kredytobiorców. W związku z tym, wielu z nich zdecydowało się na dochodzenie swoich praw przed sądami, powołując się na prawo konsumenta oraz wadliwość umów kredytowych.

Pozwy konsumentów w sprawach frankowych dotyczą różnych aspektów umów kredytowych, takich jak klauzule abuzywne, niedozwolone praktyki banków czy nieprawidłowości w informowaniu o ryzyku kursowym. W związku z tym, kredytobiorcy starają się uzyskać unieważnienie umów kredytowych, zmniejszenie zadłużenia czy odszkodowania od banków.

W przypadku sporów z bankiem, konsument musi zdecydować, czy wybrać sąd czy ugoda. Sąd może orzec unieważnienie umowy kredytowej, zmniejszenie zadłużenia czy przyznanie odszkodowania.

Warto zaznaczyć, że spór z bankiem może dotyczyć różnych aspektów umowy kredytowej, takich jak klauzule abuzywne, nieprawidłowości w informowaniu o ryzyku kursowym czy odpowiedzialność banku za wadliwość umowy. W związku z tym, każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności sprawy.

W kontekście banku w frankach szwajcarskich, chodzi o instytucje finansowe, które udzielały kredytów hipotecznych w tej walucie. W Polsce, wiele banków oferowało tego rodzaju kredyty, co doprowadziło do powstania licznych sporów sądowych związanych z kredytami frankowymi.

Roszczenie konsumenta w sprawach frankowych może dotyczyć różnych aspektów umowy kredytowej, takich jak unieważnienie umowy, zmniejszenie zadłużenia czy odszkodowanie od banku. W związku z tym, kredytobiorcy powinni skonsultować się z prawnikami specjalizującymi się w prawie konsumenta, aby ocenić swoje szanse na wygraną w sporze z bankiem.

Decyzja w sprawie tego co będzie najkorzystniejsze dla Klienta niejednokrotnie wymaga konsultacji z doświadczonym prawnikiem. Z naszego jednak doświadczenia wynika, iż co do zasady w zasadniczej większości przypadków ugoda jest mniej korzystna niż wyrok sądowy.

 

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź ile możesz zyskać – nie trać pieniędzy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Warto również wspomnieć o roli sądu okręgu w rozpatrywaniu pozwów frankowiczów. Sądy okręgowe są pierwszą instancją, która rozpatruje tego rodzaju sprawy. Wyroki sądów okręgowych mogą być zaskarżane do sądów apelacyjnych, a w niektórych przypadkach – do Sądu Najwyższego.

Umowy kredytów i ich wadliwość

Wadliwa umowa kredytu to taka, która zawiera nieprawidłowości lub niezgodności z obowiązującym prawem, co może prowadzić do unieważnienia umowy. W przypadku kredytów waloryzowanych we frankach szwajcarskich, wadliwość umów może wynikać z nieprawidłowego informowania kredytobiorców o ryzyku kursowym, klauzul abuzywnych czy nieprawidłowości w obliczaniu zadłużenia.

Na podstawie umowy kredytu, kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami i ewentualnymi opłatami. W przypadku kredytów waloryzowanych, zadłużenie jest przeliczane na walutę obcą, co może prowadzić do znacznego wzrostu zadłużenia w wyniku niekorzystnych zmian kursów walut.

Zawarta umowa kredytu powinna być jasna i zrozumiała dla kredytobiorcy, a wszelkie informacje dotyczące ryzyka kursowego, opłat czy warunków spłaty powinny być przedstawione w sposób przejrzysty. W przypadku wadliwych umów kredytowych, kredytobiorcy mogą dochodzić swoich praw przed sądami, domagając się unieważnienia umowy, zmniejszenia zadłużenia czy odszkodowania od banku.

Umowa kredytu stała to taka, która nie ulega zmianom w trakcie trwania kredytu, np. w zakresie oprocentowania czy warunków spłaty. W przypadku kredytów waloryzowanych, umowy często zawierają klauzule umożliwiające zmiany warunków kredytu w związku ze zmianami kursów walut, co może prowadzić do wzrostu zadłużenia kredytobiorców.

Umowy kredytów powiązanych to takie, które są ściśle związane z innymi umowami, np. umową o kredyt hipoteczny powiązaną z umową o ubezpieczenie nieruchomości. W przypadku wadliwości jednej z umów, może to wpłynąć na ważność pozostałych umów powiązanych.

Unieważnienie umowy kredytowej może nastąpić, gdy sąd orzeknie, że umowa jest wadliwa, np. zawiera klauzule abuzywne, nieprawidłowości w informowaniu o ryzyku kursowym czy niezgodności z obowiązującym prawem. W takim przypadku, kredytobiorca może domagać się zmniejszenia zadłużenia, odszkodowania od banku czy nawet zwrotu części już spłaconego kredytu.

https://pasternaklegal.pl/franki-sad-wszystko-co-musisz-wiedziec/

Klauzule abuzywne i niedozwolone w umowach kredytowych

Klauzule abuzywne to takie postanowienia umów, które naruszają dobra wiary i są niekorzystne dla konsumenta w porównaniu z innymi postanowieniami umowy. W przypadku umów kredytowych, klauzule abuzywne mogą dotyczyć np. nieprawidłowego informowania o ryzyku kursowym, niejasnych warunków spłaty czy nieprawidłowości w obliczaniu zadłużenia.

Klauzule niedozwolone to postanowienia umów, które są sprzeczne z obowiązującym prawem i nie mogą być stosowane w stosunkach z konsumentami. W umowach kredytowych, klauzule niedozwolone mogą obejmować np. nieprawidłowe przeliczanie zadłużenia na walutę obcą, narzucanie nieuzasadnionych opłat czy nieprawidłowe określenie warunków przedterminowej spłaty kredytu.

W przypadku stwierdzenia klauzul abuzywnych lub klauzul niedozwolonych w umowie kredytowej, kredytobiorca może dochodzić swoich praw przed sądem, domagając się unieważnienia umowy, zmniejszenia zadłużenia czy odszkodowania od banku. Sąd może orzec, że klauzule są nieważne i nie mogą być stosowane wobec kredytobiorcy, co może prowadzić do zmiany warunków umowy na korzyść konsumenta.

Warto zwrócić uwagę, że klauzule abuzywne i klauzule niedozwolone mogą występować zarówno w umowach kredytów waloryzowanych, jak i innych rodzajów kredytów. Dlatego ważne jest, aby kredytobiorcy dokładnie zapoznawali się z treścią umów i zwracali uwagę na wszelkie niejasne czy niekorzystne postanowienia, które mogą naruszać ich prawa.

W przypadku wątpliwości co do klauzul zawartych w umowie kredytowej, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, który pomoże ocenić, czy umowa zawiera klauzule abuzywne czy niedozwolone i jakie są możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem.

Procedura cywilna: Przesłuchanie kredytobiorcy i inne etapy

Procedura cywilna to zbiór zasad i przepisów regulujących postępowanie przed sądami cywilnymi. W przypadku sporów dotyczących umów kredytowych, procedura cywilna obejmuje np. przesłuchanie kredytobiorcy, analizę postępowania przeciwko bankowi spółce akcyjnej, uczestnictwo w rozprawie oraz zeznania w sądzie. W trakcie postępowania sądowego mogą również zostać ujawnione błędy sądów, które wpłynęły na wyrok.

Przesłuchanie kredytobiorcy to etap postępowania, podczas którego kredytobiorca składa zeznania przed sądem na temat swojej sytuacji finansowej, warunków umowy kredytowej oraz ewentualnych nieprawidłowości w jej wykonaniu. Przesłuchanie kredytobiorcy może być kluczowe dla ustalenia, czy umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne czy niedozwolone, a także dla oceny roszczeń kredytobiorcy wobec banku.

W postępowaniu przeciwko bankowi spółce akcyjnej, sąd analizuje zarówno argumenty kredytobiorcy, jak i banku, oceniając zgodność umowy kredytowej z obowiązującym prawem oraz ewentualne naruszenia praw konsumenta.

Uczestnictwo w rozprawie to obowiązek stron postępowania, który pozwala im na przedstawienie swoich argumentów, dowodów oraz zeznań świadków. Kredytobiorca może uczestniczyć w rozprawie osobiście lub przez swojego pełnomocnika, np. prawnika. Uczestnictwo w rozprawie daje kredytobiorcy możliwość aktywnego wpływania na przebieg postępowania oraz wykazania swoich racji przed sądem.

Podczas postępowania sądowego, kredytobiorca oraz inne osoby mogą składać zeznania w sądzie. Zeznania te mogą dotyczyć m.in. okoliczności zawarcia umowy kredytowej, warunków jej wykonania, ewentualnych nieprawidłowości czy naruszeń praw konsumenta. Zeznania w sądzie mogą być istotne dla ustalenia stanu faktycznego sprawy oraz oceny roszczeń kredytobiorcy wobec banku.

W trakcie postępowania sądowego mogą również zostać ujawnione błędy sądów, które wpłynęły na wyrok. Błędy te mogą dotyczyć np. błędnej oceny dowodów, nieprawidłowego stosowania przepisów prawa czy naruszenia zasad postępowania. W przypadku stwierdzenia błędów sądów, kredytobiorca może wnioskować o wznowienie postępowania lub złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Spłata kredytu i roszczenia banku

Spłata kredytu to proces, w którym kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu pożyczonych środków wraz z odsetkami i ewentualnymi opłatami. W przypadku kredytów waloryzowanych, spłata może być obciążona dodatkowymi kosztami wynikającymi z waloryzacji kapitału oraz zmian kursów walut. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacić kredytu, bank może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, co prowadzi do powództwa banku.

Powództwo banku to postępowanie sądowe, w którym bank występuje jako powód, domagając się od kredytobiorcy spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. W ramach powództwa, sąd analizuje roszczenia banku oraz argumenty kredytobiorcy, oceniając zgodność umowy kredytowej z obowiązującym prawem oraz ewentualne naruszenia praw konsumenta.

W niektórych przypadkach, sąd może wydać wyroki bez przesłuchania kredytobiorcy, co oznacza, że decyzja sądu opiera się wyłącznie na analizie dokumentów i dowodów przedstawionych przez strony. Taka sytuacja może wystąpić, gdy kredytobiorca nie stawi się na rozprawie lub nie przedstawi swoich argumentów w odpowiednim terminie.

Waloryzacja kapitału to proces, w którym wartość kredytu waloryzowanego jest aktualizowana na podstawie zmian kursów walut. W przypadku kredytów frankowych, waloryzacja może prowadzić do znacznego wzrostu zadłużenia kredytobiorcy, co z kolei może utrudnić spłatę kredytu. W związku z tym, kredytobiorcy często kwestionują zgodność waloryzacji kapitału z obowiązującym prawem oraz domagają się unieważnienia umowy kredytowej lub zmiany warunków spłaty.

Stanowisko rzecznika finansowego może być istotne dla oceny roszczeń kredytobiorcy wobec banku oraz dla ustalenia, czy umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne czy niedozwolone. Rzecznik finansowy to niezależny organ, który zajmuje się ochroną praw konsumentów na rynku finansowym, w tym również w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych. Stanowisko rzecznika finansowego może wpłynąć na przebieg postępowania sądowego oraz na ostateczny wyrok sądu.

Ryzyko kursowe i koszty sprawy sądowej

Ryzyko kursowe to niepewność związana ze zmianami kursów walut, które mogą wpłynąć na wartość kredytu waloryzowanego oraz na zdolność kredytobiorcy do jego spłaty. W przypadku kredytów frankowych, ryzyko kursowe jest szczególnie istotne, ponieważ wzrost kursu franka szwajcarskiego może prowadzić do znacznego wzrostu zadłużenia kredytobiorcy. W związku z tym, kredytobiorcy często kwestionują zgodność waloryzacji kapitału z obowiązującym prawem oraz domagają się unieważnienia umowy kredytowej lub zmiany warunków spłaty.

W przypadku powodzenia w sprawie, kredytobiorca może domagać się zwrotu poniesionych kosztów od banku. Warto również skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tego rodzaju sprawach, aby uzyskać profesjonalną pomoc oraz ocenę szans na powodzenie w sporze z bankiem.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z frankami sąd, takie jak procesy i postępowania sądowe, umowy kredytów waloryzowanych, wyroki sądów, pozy frankowiczów i konsumentów, wadliwość umów kredytowych, klauzule abuzywne i niedozwolone, procedura cywilna, spłata kredytu, roszczenia banku, ryzyko kursowe oraz koszty sprawy sądowej. Przedstawiliśmy również możliwości unieważnienia umowy kredytowej oraz zmiany warunków spłaty.

Ważne jest, aby kredytobiorcy zdawali sobie sprawę z ryzyka kursowego oraz kosztów sprawy sądowej przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania przeciwko bankowi. Warto również skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tego rodzaju sprawach, aby uzyskać profesjonalną pomoc oraz ocenę szans na powodzenie w sporze z bankiem.

Podjęcie decyzji o wszczęciu postępowania sądowego przeciwko bankowi powinno być poprzedzone dokładnym rozważeniem swojej sytuacji. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania sądowego, warto zasięgnąć porady prawnika oraz dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i prawną.

Prowadzenie spraw frankowych wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa procesowego, ale również specyfiki zagadnień dot. umów frankowych, dlatego też warto powierzyć sprawę profesjonalistom. Skorzystaj z bezpłatnej analizy twojej sprawy.

Bezpłatna analiza – napisz. Odpowiadamy szybko.

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jeżeli interesuje Cię tematyka kredytów frankowych zapraszamy do subskrypcji naszego Newslettera oraz odwiedzenia bazy wiedzy, gdzie możesz pobrać publikacje dot. kredytów frankowych

Link do bazy wiedzy – kliknij tutaj

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Odsprzedaż leków – legalna czy jednak nie?

Seria Expercka

Leki stanowią nieodzowny element opieki zdrowotnej, zapewniając leczenie i ulgę w różnych stanach zdrowia i chorobach. W związku z tym, ich bezpieczna i skuteczna dystrybucja jest kluczowa zarówno dla pacjentów jak i całego sytemu opieki zdrowotnej. W kontekście rynku farmaceutycznego pojawia się jednak pytanie, czy odprzedaż leków, zwana także handlem wtórnym, jest zgodna z obowiązującymi przepisami i normami etycznymi? 

https://pasternaklegal.pl/odsprzedaz-lekow-legalna-czy-jednak-nie/

Spis treści:
1. Regulacja prawna dotycząca kwestii sprzedaży leków
2. Kto może sprzedawać produkty lecznicze?
3. Hurtowy obrót produktami leczniczymi
4. Czy apteka może odmówić sprzedaży leku?
5. Sprzedaż leków w sieci
6. Sprzedaż leków poprzez znane portale społecznościowe- regulacje prawne – Czy odsprzedawanie leków w Internecie jest legalne, a kupowanie leków od osób prywatnych bezpieczne?
7. Zatem kto może prowadzić sprzedaż leków przez internet?
8. Jakie warunki należy spełnić, aby prowadzić legalną sprzedaż leków przez Internet?
9. Internetowa sprzedaż leków na receptę
10. Legalna apteka internetowa
11. Czy można odsprzedać bądź oddać komuś zalegające leki?
12. Reklama produktów leczniczych
13. Podsumowanie

 

 

Regulacja prawna dotycząca kwestii sprzedaży leków

W Polsce obrót lekami jest ściśle regulowany przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( pr. farm. ), która zawiera słowniczek pojęć. Należy zwrócić uwagę, że przepisy ww. ustawy nie posługują się pojęciem „lek”, a pojęciem „produkt leczniczy”. Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 32 pr. farm.: „ produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne”

Funkcjonowanie powyższej ustawy wspiera szereg aktów wykonawczych wydanych przez Ministra Zdrowia, m.in .: rozporządzenie z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki, rozporządzenie z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej czy też rozporządzenie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

Kto może sprzedawać produkty lecznicze?

Leki mogą być sprzedawane tylko według ściśle określonych zasad.

Obrót detaliczny produktami leczniczymi prowadzony jest przede wszystkim w:

1.          aptekach ogólnodostępnych – aptekach przeznaczonych do zaopatrywania pacjentów w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły oraz zapewnienia świadczenia usług farmaceutycznych i sprawowania opieki farmaceutycznej.

2.          punktach aptecznych – mogą być tworzone, jedynie na terenach wiejskich, jeżeli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna. Punkty apteczne zakładane są na podstawie uzyskania zezwolenia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego przez:

·        Osoby fizyczne

·        Osoby prawne

·        Spółki prawa handlowego, które nie posiadają osobowości prawnej.

Jednocześnie, na podstawie art. 71 ust. 1 prawo farmaceutyczne produkty lecznicze (z wyłączeniem leków wydawanych na receptę i produktów leczniczych weterynaryjnych) mogą na poziomie detalicznym sprzedawać także następujące placówki obrotu poza aptecznego:

·            sklepy zielarsko-medyczne,

·            sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego,

·            sklepy ogólnodostępne.

Hurtowy obrót produktami leczniczymi

Mogą go prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne. Hurtownia dostarcza leki do aptek, punktów aptecznych.

Czy apteka może odmówić sprzedaży leku?

Tak.  zdarzają się sytuacje, w których zarówno farmaceuta jak i technik farmaceutyczny mogą odmówić sprzedaży leku.  Są to określone prawem sytuacje:

·                 Gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że produkt, który ma zostać wydany w ramach usługi farmaceutycznej, może być zastosowany w celu pozamedycznym lub stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pacjenta

•                  Gdy sprzedaż powiązana jest z wystawieniem faktury na produkty lecznicze i zachodzą ograniczenia z tym związane

•                  Gdy sprzedaż dotyczy większej ilości i może to być traktowane jako sprzedaż hurtowa, ustawa jednak nie precyzuje, jaka dokładnie ilość może być uznana za hurtową

•                  Gdy osoba, która chce zakupić leki bez recepty zawierające kodeinę, pseudoefedrynę lub dekstrometorfan nie ma ukończonego 18. roku życia

Sprzedaż leków w sieci

Czarnorynkowy obrót leków rośnie na potęgę. W sieci krąży wiele ofert dotyczących odsprzedaży leku czy wręcz oddania leków za darmo lub za przysłowiową czekoladę. Strony internetowe przepełnione są ogłoszeniami typu „Odsprzedam dwa opakowania oryginalnych leków- tabletek na ból głowy– już ich nie stosuję” czy „Oddam tanio lek XYZ na alergię”..

Coraz popularniejszą formą sprzedaży leków są posty na znanych portalach społecznościowych, które trafiają do szerokiego grona odbiorców. Kupujesz leki na facebooku? czytaj dalej.

 

https://pasternaklegal.pl/odsprzedaz-lekow-legalna-czy-jednak-nie/

 

Sprzedaż leków poprzez znane portale społecznościowe- regulacje prawne – Czy odsprzedawanie leków w Internecie jest legalne, a kupowanie leków od osób prywatnych bezpieczne?

Należy odnieść się do regulaminów portali społecznościowych. Choć nie są one powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to jednak regulują warunki funkcjonowania w ramach konkretnych social mediów. Produkty sprzedawane na Facebooku, Instagramie oraz na WhatsAppie, podlegają określonym zasadom handlowym: Zgodnie z regulaminami w ogłoszeniach nie można promować sprzedaży wyrobów medycznych: soczewek kontaktowych i okularów do czytania oraz korekcyjnych, termometrów, zestawów testowych do wykrywania chorób i problemów ze zdrowiem, apteczek i laktatorów (mimo to możliwa jest sprzedaż akcesoriów do określonego stylu życia lub dbania sprawność fizyczną, włącznie z zegarkami, czy testów owulacyjnych i ciążowych);ogłoszenia nie mogą promować sprzedaży produktów ani usług medycznych, oraz zabiegów kosmetycznych, w tym m.in . wypełniaczy doskórnych i botoksu, produktów do wstrzykiwania i wlewów dożylnych, produktów (w tym żywności lub napoi o rzekomych właściwościach zdrowotnych lub leczniczych, formułach odżywczych dla niemowląt i dorosłych);w ogłoszeniach nie można promować sprzedaży produktów nikotynowych, które w założeniu mają ułatwić rzucenie palenia m.in . plastrów, gum nikotynowych; ogłoszenia nie mogą promować zakupu ani sprzedaży suplementów diety: sterydów anabolicznych, Chitozanu, Żywokostu, Dehydroepiandrosteronu, Ephedry, ludzkich hormonów wzrostu, batonów proteinowych i proteinowych suplementów w proszku oraz witamin.

Zatem kto może prowadzić sprzedaż leków przez internet?

Czy jest możliwa apteczna sprzedaż wysyłkowa?

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pr. farm. dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży leków wydawanych bez recepty. Wyłączone są z tego produkty lecznicze, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 37aa pr. farm.

„Sprzedażą̨ wysyłkową produktów leczniczych jest umowa sprzedaży produktów leczniczych zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

Jakie warunki należy spełnić, aby prowadzić legalną sprzedaż leków przez Internet?

Szczegółowe zasady regulujące wysyłkową sprzedaż leków zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

Internetowa sprzedaż leków na receptę

Sprzedaż leków· na receptę w sieci budzi sporo kontrowersji i pytań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami apteka internetowa może sprzedawać leki na receptę, lecz nie może ich wysyłać do domu. Pacjent musi odebrać je osobiście w jednym ze stacjonarnych punktów aptecznych.

Legalna apteka internetowa

Czym jest apteka internetowa?

Apteka internetowa to firma lub platforma online, która umożliwia klientom kupowanie leków online. Istnieje wiele kwestii prawnych związanych z funkcjonowaniem aptek internetowych. Powodów, dla których pacjenci kupują leki w sieci można wymienić przynajmniej kilka. Po pierwsze, w sieci jest szeroka gama dostępnych leków, często trudno dostępnych stacjonarnie, ponadto ceny leków są bardzo korzystne.

Kto sprawuję pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem każdej apteki internetowej w Polsce?

Pieczę musi sprawować magister farmacji lub technik farmaceutycznym posiadający minimum 2- letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej. To Oni są odpowiedzialni za prawidłowe spakowanie leków dla pacjenta, ich właściwe przechowywanie w obrębie magazynu aptecznego, a także realizację recept dla zamówionych przez pacjentów leków, które posiadają kategorię dostępności Rp.

Jak sprawdzić czy apteka internetowa działa legalnie, a co za tym idzie, czy zapewnia bezpieczeństwo wobec oferowanych do sprzedaży leków?  Po pierwsze sprawdź, jak wygląda strona internetowa!

Witryna legalnej apteki: Każda apteka online ma obowiązek umieszczenia w swojej witrynie internetowej, logo, które jest wspólne dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Pod logiem powinna znaleźć się flaga państwa, w którym zarejestrowany jest podmiot, który prowadzi wysyłkową sprzedaż leków, a także informacja, że kliknięcie w logo przekierowuje na stronę internetową, gdzie będzie się znajdowało potwierdzenie tego, że apteka działa w sposób legalny.

Czy można odsprzedać bądź oddać komuś zalegające leki?

Zgodnie z przepisami ustawy pr. farm. brak jest możliwości prowadzenia obrotu produktami leczniczymi przez prywatne osoby. Czy jest kara za nielegalną sprzedaż ? Otóż tak przepisy ustawy prawo farmaceutyczne zawierają regulacje prawno-karne dotyczące obrotu lekami.

 

https://pasternaklegal.pl/odsprzedaz-lekow-legalna-czy-jednak-nie/

 

Pamiętaj kupując leki z drugiej ręki możesz narażać swoje zdrowie!

Kupując lek z nieoficjalnego obrotu, nie mamy żadnej gwarancji, że był dobrze przechowywany, ani czy spełnia normy bezpieczeństwa, co więcej może on stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Sprzedawane leki często nie posiadają oryginalnego opakowania leku, wobec tego  nie możemy mieć pewności, że lek  jest oryginalny. Ponadto Główny Inspektorat Farmaceutyczny, ostrzega przed sfałszowanymi lekami. Skład sfałszowanego produktu może bardzo odbiegać od tego, który deklarowany jest na opakowaniu. Takie leki zawierają często substancje niedopuszczone w lecznictwie lub lecznictwu nieznane, nieprawidłową ilość substancji aktywnych lub znaczną ilość zanieczyszczeń. Dlatego ważne jest bezpieczne kupowanie leków.

Reklama produktów leczniczych

Założeniem i celem każdej reklamy jest zachęcie konsumentów do skorzystania z usługi lub zakupu danego produktu. Reklama produktu leczniczego została wprost zdefiniowana w treści art. 52 pr. farm. zgodnie z jego brzmieniem „ reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych”.

Wyrok NSA z 29.06.2011 r. III GSK 723/10 LEX n 1083378

na gruncie art 52 ust.1 (…) informowanie lub zachęcanie do stosowania produktu leczniczego, to dwie równorzędne, odrębne przesłanki reklamowego charakteru działalności. Obie te przesłanki mogą wystąpić łącznie, ale zaistnienie jednej z nich jest wystarczające do przyjęcia, że działalność ma charakter reklamowy, pod tym warunkiem iz każda z tych działalności ma na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych.”

Zmiany w zasadach reklamy produktów leczniczych

26 stycznia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad reklamowania produktów leczniczych, wprowadzają one zmiany głównie w zasadach publikowania komunikatów i ostrzeżeń w reklamach produktów leczniczych, tak aby były bardziej zrozumiale dla pacjenta.

Podsumowanie

Sprzedaż leków to działalność regulowana przez obowiązujące przepisy prawa. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obrotem lekami wymaga spełnienia określonych wymogów prawnych, zaś prowadzenie obrotu lekami czy ich produkcja wbrew przepisom ustawy prawo farmaceutyczne może spotkać się z daleko idącymi negatywnymi konsekwencjami w tym konsekwencjami prawno-karnymi.

 

Dowiedz się więcej o usługach prawnych Pasternak LEGAL dedykowanych branży medycznej –  kliknij i dowiedz się więcej

Zespół Pasternak LEGAL wspiera przedsiębiorców związanych z branżą medyczną, farmaceutyczną, czy kosmetyczną.

W ramach projektu MEDICAL & BEAUTY LAWYER świadczymy kompleksowe wsparcie prawne dla podmiotów związanych z w/w branżą: medyczną, farmaceutyczną czy kosmetyczną.

Wobec powyższego myśląc o prowadzeniu działalności związanej z produktami farmaceutycznymi warto poradzić się specjalisty zajmującego się doradztwem prawnym związanym z obsługą przedsiębiorców.

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Wasza firma potrzebuje solidnego partnera prawno-biznesowego? Nasza wiedza prawnicza idzie w parze z głębokim zrozumieniem świata biznesu. Niezwłocznie reagujemy na potrzeby klienta, oferując skuteczną obronę i pomoc w osiągnięciu strategicznych celów. Skontaktujcie się z nami już dziś, aby zacząć skuteczną współpracę. Tworzymy bezpieczne podstawy dla sukcesu Waszej firmy!

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Efektywne rozwiązania prawne

Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.

Bieżące wsparcie

Naszym Klientom biznesowym oferujemy bieżące wsparcie działalności gospodarczej jak również zastępstwo prawne i procesowe.

Usługi „szyte na miarę”

Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania “szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

WYŁUDZENIE KREDYTU 

Wstęp

W Polsce oszustwo jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw z wyraźną tendencją wzrostową obserwowaną w ostatnich dwóch dwudziestoleciach, zaś wyłudzenie kredytu może być traktowany jako jeden ze sposobów popełnienia przestępstwa oszustwa. W erze powszechnego dostępu do usług finansowych, kredyt stał się nieodłącznym elementem współczesnej gospodarki. Działa jak katalizator rozwoju indywidualnego i przedsiębiorczego, umożliwiając realizację marzeń oraz inwestycji. Jednakże, wraz z rosnącym znaczeniem kredytów, pojawia się również ciemna strona tego finansowego narzędzia. W związku z rosnącą liczbą włamań na konta bankowe coraz poważniejszym problemem staje się wyłudzenie kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu hipotecznego  lub pożyczki przez internet. Przestępstwo oszustwa kredytowego stanowi coraz poważniejszy problem społeczny, mający wpływ nie tylko na stabilność sektora finansowego, ale także na życie jednostek i przedsiębiorstw. Osoby stosujące nieuczciwe praktyki w celu pozyskania niezasłużonych korzyści wykorzystują złożoność procedur kredytowych oraz luk w systemach bezpieczeństwa. W rezultacie, ofiary wyłudzeń często doświadczają nie tylko strat finansowych, lecz także trudności w odzyskaniu utraconego statusu kredytowego. Banki, oceniając naszą wiarygodność, biorąc pod uwagę mnóstwo czynników, ale jednym z najważniejszych – poza dochodami i sytuacją finansową – jest historia kredytowa.

W niniejszym wpisie postaram się pokrótce przybliżyć kwestię oszustw kredytowych. Kiedy mówimy o wyłudzeniu kredytu na początek warto doprecyzować kwestię terminologii – z perspektywy polskiego prawa kredyt to nie to samo, co pożyczka.

 

https://pasternaklegal.pl/wyludzenie-kredytu/

Spis treści:
1. Co to jest oszustwo?
2. Czym jest kredyt?
3. Czym jest pożyczka?
4. Czym różni się kredyt od pożyczki
5. Co to jest wyłudzenie kredytu? Na czym polega wyłudzenie?
6. Przestępstwo wyłudzenia może polegać na:
7. Czy to już wyłudzenie kredytu?
8. Jak działają oszuści?
9. Inne przykłady oszustw kredytowych
10. Wyłudzenie kredytu przez Internet jak przebiega proces wyłudzeń internetowych? Tak działają przestępcy!
11. Jak sprawdzić wyłudzenie pożyczki?
12. Co robić, żeby nie paść ofiarą wyłudzenia?
13. Co zrobić, gdy ktoś wziął na mnie pożyczkę?
14. Jak udowodnić wyłudzenie kredytu? Gdzie szukać pomocy?
15. Jak udowodnić wyłudzenie kredyt?
16. Kiedy bank zgłasza wyłudzenie?
17. Co grozi za wyłudzenie kredytu? – Kara za wyłudzenie kredytu
18. Odpowiedzialność za wyłudzenie kredytu z zamiarem spłaty
19. Od jakiej kwoty wyłudzenia grozi najsurowsza kara?
20. Czy jest możliwe zawieszenie za wyłudzenie kredytu?
21. Wsparcie procesowe, ale i działania profilaktyczne
22. Jak działamy?

 

 

Co to jest oszustwo?

Według polskiego prawa karnego oszustwo to przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd (…), celem działania sprawcy jest osiągnięcia korzyści majątkowej. Mówi o tym art. 286 § 1 kodeksu karnego.

Oszustwo zwane jest również wyłudzeniem, które jest przestępstwem.

Szerzej na temat oszustwa pisaliśmy w artykule – oszustwo – art. 286 k.k.

Czym jest kredyt?

To czynność bankowa, regulowana przepisami prawa bankowego. Udzielanie kredytów wykonywane jest na podstawie umowy kredytu, której definicja ustawowa została sformułowana w art. 69. ust.1. prawa bankowego zgodnie z treścią ww. przepisu przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Czym jest pożyczka?

Jej regulację możemy znaleźć w kodeksie cywilnym, a dokładnie w art. 720 i n. k.c. Zgodnie ze wskazanym artykułem:

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Czym różni się kredyt od pożyczki

Przy umowie kredytu otrzymujesz określoną kwotę, którą możesz wykorzystać na ustalony umownie cel. Kredyty mogą być oferowane wyłącznie przez banki i SKOKi. Pożyczka może być udzielona zarówno przez bank, jak i firmę pożyczkową, a nawet osobę prywatną, może być wydatkowana dowolnie.

Co to jest wyłudzenie kredytu? Na czym polega wyłudzenie?

Wyłudzenie kredytu lub pożyczki to oszustwo finansowe, stypizowanie w treści art.297 k.k. polegające na doprowadzeniu do uzyskania kredytu, pożyczki, lub innych świadczeń na podstawie nierzetelnych dokumentów. Omawiane przestępstwo ma kilka odmian.

Mimo iż standardowo o wyłudzeniu kredytu myśli się w kontekście oszustów, którzy wchodzą w posiadanie czyichś danych osobowych i  biorą na kogoś chwilówkę , za oszustwo kredytowe uznać można również zaciągnięcie zobowiązania finansowego we własnym imieniu.

Przestępstwo wyłudzenia może polegać na:

Podrobieniu dokumentu: Polega na nadaniu dokumentowi pozorów autentyczności. Jest postacią tzw. Fałszu materialnego

Przerobieniu dokumentu : Polega na modyfikacji autentycznej treści dokumentu przez osobę do tego nie uprawnioną np. zmiana liczby wskazanej w oryginalnym dokumencie

Przedłożeniu dokumentu poświadczającego nieprawdę: W orzecznictwie przyjmuję się, że poprzez przekładanie, o którym mowa w treści przepisu art 297 k.k. należy rozumieć wszelkie działania polegające na składaniu dokumentów lub oświadczeń, oddawaniu ich do przejrzenia lub oceny ( Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 07-03-2013r., Sygn. akt V KK304/12) np. Przedłożenie poświadczających nieprawdę zaświadczeń o

Przedłożeniu dokumentu nierzetelnego: Oświadczeniem nierzetelnym jest oświadczenie, które zawiera informacje nieprawdziwe lub niepełne, oraz takich które ze względu na swój sposób wyrażenia mogą sugerować adresatowi istnienie stanu rzeczy niezgodnego z prawem (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05-01-2006r. Sygn. akt III K 198/05)

Orzecznictwo:

Przytoczę rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego Gdańsku – Południe w sprawie w sygn. akt II K 994/15, w której sprawca został oskarżony  o to, że doprowadził Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową Rafineria w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 65.000 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do własnej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty zaciągniętego zobowiązania przez zawarcie umowy pożyczki na cele mieszkaniowe poprzez przedłożenie uprzednio podrobionych dokumentów dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania tej pożyczki w postaci umowy o pracę na czas nieokreślony, sprawca został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazany na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych po 30 (trzydzieści) złotych każda.

Czy to już wyłudzenie kredytu?

Wyłudzenie kredytu z art.297 k.k.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku finansowym, wyłudzenia kredytów stają się coraz bardziej wyrafinowanym wyzwaniem dla instytucji finansowych i jednostek. Pomimo nowoczesnych zabezpieczeń, nieuczciwi sprawcy stale doskonalą swoje metody, wykorzystując złożone mechanizmy. Warto jednak pamiętać, że wiele metod działania oszustów opiera się na bardzo podobnych lub nawet identycznych schematach. Według najnowszych danych, aż 84% Polaków obawia się wykorzystania swoich personaliów w wyniku wycieku, a 54%. boi się wyłudzenia pieniędzy spowodowanego wyłudzeniem danych osobowych.

Obecnie wraz z rozwojem technologicznym rozwija się rynek kredytów i pożyczek internetowych. Procedura szybkiej pożyczki online, staję się coraz bardziej popularna. Jednak w miarę jak sektor ten ewoluuje, pojawiają się zarówno korzyści, jak i wyzwania. Kluczowe jest to, że w  trakcie pozyskiwania finansowania online nikt nie por ównuje zdjęcia z dowodu osobistego z twarzą osoby, która się posługuje tym dowodem. Aby wyłudzić kredyt posługując się cudzym dokumentem wystarczą więc tylko kompletne dane z dowodu:

•            imię i nazwisko,

•            numer PESEL,

•            miejsce zamieszkania,

•            numer i seria dowodu osobistego.   

 

Zespół Prawa Karnego Pasternak LEGAL często świadczy wsparcie prawne związane z przestępstwami oszustwa, również w przypadku oszustw w sferze cyber.

Reprezentujemy klientów w każdym stadium postępowania tj. postępowanie przygotowawcze (dochodzenie, śledztwo), postępowanie przed Sądem I i II instancji, jak również po uprawomocnieniu się wyroku.

Zakres świadczonych usług obejmuje reprezentację interesów podmiotów występujących w charakterze podejrzanego, oskarżonego, skazanego, pokrzywdzonego oraz oskarżyciela.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem dotyczącym odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

Prowadzimy również szkolenia oraz audyty w celu przeciwdziałania oszustwom w firmach.

Doradztwo w sprawach karnych – to nasza Specjalizacja

Potrzebujesz obrońcy w sprawie Karnej, jesteś pokrzywdzonym, a może chcesz podjąć działania prewencyjne – kliknij i umów się na konsultację

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak działają oszuści?

W jaki sposób najczęściej dochodzi do wyłudzeń? Oto najbardziej znane schematy działania:

Wciąż najczęściej stosowaną metodą oszustwa są różne odmiany phisingu, czyli popularna metoda na skradzione dane wrażliwe- podszywania się pod inną osobę lub instytucję,

O odmianach oszustwa takich jak:

pisaliśmy w artykułach pisanych powyżej

Inne przykłady oszustw kredytowych

Wyłudzenie kredytu na cudzy dowód osobisty   metoda ta jest wykorzystywana po przypadkowym odnalezieniu zagubionego dowodu lub jego celowej kradzieży, a także może mieć miejsce, kiedy ktoś niepowołany uzyska dostęp do skanów dokumentu (przykładowo włamie się na skrzynkę e-mailową, na którą ktoś kiedyś taki skan otrzymał).

Wyłudzenie kredytu na słupa : Takim wyłudzeniem zajmują się zorganizowane grupy przestępcze. Przestępstwo polega najczęściej na tym, że werbowane są osoby, którym obiecany jest procent od wyłudzonej pożyczki, przestępcy dają im sfałszowane zaświadczenia o zarobkach i wysyłają do banku, żeby złożyli wniosek o kredyt. Gdy Ci uzyskają kredyt, cała suma trafia do przestępców, a „słup” zostaje z długiem.

Oszustwa telefoniczne – Telefoniczni oszuści dzwonią z zaufanego numeru podając się za pracownika danej organizacji i informują, że ktoś próbuję zaciągnąć kredyt na ich dane wrażliwe, pod tym pretekstem rzekomy konsultant próbuję zebrać jak najwięcej danych osobowych od klienta.

Wyłudzenie kredytu przez Internet jak przebiega proces wyłudzeń internetowych? Tak działają przestępcy!

Przestępcy mają szereg środków i sposobów, aby uzyskać zamierzone cele.

Nowe sposoby wyłudzenia przez Internet: Dane najczęściej zostają wykradzione poprzez fałszywą stronę logowania do banku. Hakerzy przesyłają link do płatności na portalu aukcyjnym typu OLX, lub w wiadomości sms, ofiara logując się na podstawionej stronie przekazuje wszystkie dane wrażliwe oszustom.

Coraz popularniejszym sposobem staję się kradzież poprzez tzw. AnyDesk, czyli program do zdalnego sterowania pulpitem. Złodzieje podszywając się pod pracowników banków lub brokerów kryptowalut zachęcają do instalacji groźnego oprogramowania.

Jak sprawdzić wyłudzenie pożyczki?

Najpewniejszym sposobem jest wykupienie Alertów BIK. Dzięki nim przyjdzie do nas informacja sms za każdym razem, gdy ktoś będzie składał wniosek o kredyt lub pożyczkę na nasze dane. Jeśli to próba wyłudzenia kredytu, mamy szansę od razu zareagować, widząc ewentualne zaciągnięcie zobowiązania. Oczywiście alert działa także, kiedy to my staramy się o kredyt i jeśli go otrzymamy w takiej sytuacji, będzie to dla nas potwierdzenie, że nasz wniosek jest rozpatrywany.  Alerty działają 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu dzięki temu widzi, czy nie zostaliśmy ofiarą wyłudzenia kredytu,

Wyłudzenie kredytu jak skutecznie się bronić?

 

https://pasternaklegal.pl/wyludzenie-kredytu/

 

Co robić, żeby nie paść ofiarą wyłudzenia?

Wyłudzenia kredytowe stanowią poważne zagrożenie dla każdego, kto korzysta z usług finansowych.  Jak ustrzec się przed wyłudzeniem?  Czy można skutecznie bronić się, aby uniknąć wyłudzenia kredytu?

Istotne jest posiadanie świadomości oraz zastosowanie praktycznych środków ochrony.  Oto kilka kluczowych wskazówek, jak zabezpieczyć się przed wyłudzeniem kredytu:

1. Monitorowanie rachunków finansowych

Regularne sprawdzanie wyciągów bankowych i kart kredytowych pozwala szybko zidentyfikować nieautoryzowane transakcje. Elektroniczne powiadomienia o transakcjach lub osiąganych limitach mogą być skutecznym narzędziem wczesnego wykrywania potencjalnych nadużyć.

2. Bezpieczne przeglądanie internetu

Unikaj korzystania z bankowych usług internetowych na publicznych komputerach, a także pamiętaj o zabezpieczaniu swojego domowego routera. Stosowanie silnych haseł i regularna zmiana hasła do konta online to dodatkowe środki bezpieczeństwa.

3. Chroń Pesel

Bezpieczeństwo danych osobowych jest kluczowe. Niepodawanie swoich danych osobowych,  w wątpliwych wiadomościach czy na nieznanych stronach internetowych to pierwszy krok w kierunku ochrony przed próbami mi wyłudzenia kredytu.

Co zrobić w sytuacji, gdy zgubimy dowód lub jeśli dokument tożsamości lub zostanie nam skradziony?

Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez Internet.
Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po otrzymaniu twojego zgłoszenia urzędnik unieważni twój dowód.

Twój dowód osobisty został ukradziony ? Wystarczy, że zgłosisz to policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia tego faktu policji.

4. Sprawdzanie tożsamości kredytobiorcy

Przed udzieleniem kredytu firmy pożyczkowe dokładnie sprawdzają tożsamość klienta. Jednak także sam kredytobiorca powinien dokładnie zweryfikować, z kim ma do czynienia, zwłaszcza w przypadku ofert przez internet czy telefon.

5. Regularne aktualizacje oprogramowania

Zapewnienie, że oprogramowanie na urządzeniach elektronicznych jest zawsze aktualne, pomaga w zabezpieczeniu przed cyberatakami. Regularne aktualizacje systemu operacyjnego, antywirusa i innych programów są kluczowe dla bezpieczeństwa.

6. Ostrzeżenia przed przestępstwami finansowymi

Bądź świadomy zagrożeń i śledź ostrzeżenia dotyczące przestępstw finansowych. Instytucje finansowe oraz organizacje rządowe często udostępniają informacje na temat nowych metod oszustw i zagrożeń.

7. Dwuetapowe weryfikacje danych i autoryzacje

Włącz dwuetapowe weryfikacje danych wszędzie tam, gdzie to możliwe, zwłaszcza w usługach bankowych online. To dodatkowa warstwa zabezpieczeń, która utrudnia dostęp nieautoryzowanym osobom.

Przestrzeganie tych praktycznych wskazówek może znacząco zminimalizować ryzyko padnięcia ofiarą wyłudzeń kredytowych. Pamiętaj, dzięki stosowaniu nowoczesnych zabezpieczeń i czujność możesz zniwelować ryzyko wyłudzenia.

 

https://pasternaklegal.pl/wyludzenie-kredytu/

 

Co zrobić, gdy ktoś wziął na mnie pożyczkę?

Jak udowodnić wyłudzenie kredytu? Gdzie szukać pomocy?

W takiej sytuacji, liczy się czas!  W przypadku wyłudzenia należy jak najszybciej zgłosić fakt, że zostałeś ofiarą wyłudzenia kredytu w banku, w kt órym zaciągnięto zobowiązanie oraz na policji.

Na policji należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa kredytowego Bardzo istotne jest, aby po dopełnieniu formalności poprosić o wydanie potwierdzenia złożenia zawiadomienia o przestępstwie oraz kopii zeznań jakie złożyliśmy w obecności policjanta.

Następnie należy udać się do banku, gdzie składamy reklamację dodając kopię zawiadomienia z policji.

Jak udowodnić wyłudzenie kredyt?

Niestety udowodnienie, że ktoś wyłudził kredyt jest czasami bardzo ciężkie. Banki bardzo często odrzucają reklamację, obarczając odpowiedzialnością klienta. W takiej sytuacji pozostaje nam skierować sprawę do sądu Skorzystaj w tej sytuacji z pomocy doświadczonego adwokata, z którym będziesz skutecznie się bronić

Kiedy bank zgłasza wyłudzenie?

Bank może zgłosić podejrzany wniosek kredytowy w sytuacji, gdy dłużnik przestaje spłacać swoje zobowiązania. Wówczas pożyczkodawca sprawdzi, czy  miało miejsce oszustwo i jeśli tak, zgłosi sprawę do odpowiednich organ ów ścigania. Niemożność ustalenia sprawcy podrobienia dokumentu- co w sytuacji, gdy tożsamość  pozwanego jest nieznana?

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19-03-2015 r. Sygn.akt II AKa 57/15

„Kwalifikacja prawna czynu z art.297 § 1 k.k. I art 270 § 1 k.k. w sytuacji, gdy nie udało się ustalić osoby, która podrobiła dokument- jest nieprawidłowa. W takim przypadku znajduje zastosowanie wyłacznie art.297§1 kk który w zakresie przedłożenia w wymienionych w nim przypadkach dokumentu podrobionego stanowi Lex specialis wobec art.270 §1 k.k.

 

Pasternak LEGAL w ramach prowadzonej działalności wspiera również przedsiębiorców w sprawach związanych z zabezpieczeniem przedsiębiorstwa przed oszustwami, jak również prowadzi różnego rodzaju szkolenia w zakresie tego jak przeciwdziałać i jak wykrywać oszustwa w organizacji firmy.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, Lublinie lub Markach. Nasza Kancelaria świadczy również usługi prawne związane z konsultacjami online.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Co grozi za wyłudzenie kredytu? – Kara za wyłudzenie kredytu

Konsekwencje wyłudzenie kredytu lub pożyczki zależność będzie od ostatecznej kwalifikacji prawnej zachowania sprawcy. Wyłudzenie kredytu lub pożyczki jest kwalifikowane w Kodeksie karnym jako oszustwo zwykłe lub oszustwo kredytowe. W przypadku oszustwa z art. 286 k.k. podstawowe zagrożenie karą wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Warto podkreślić, że jeżeli oszustwo zostało popełnione na szkodę osoby najbliższej, wówczas ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Nieco inaczej traktowane jest oszustwo kredytowe z art.297§1 k.k.

Zgodnie z jego brzmieniem:

 § 1.

Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 § 2.

Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

 § 3.

Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.

Przestępstwo oszustwa kredytowego popełnia osoba, która ubiega się o udzielenie kredytu, pożyczki, gwarancji czy innego sposobu finansowania przez bank na określony cel gospodarczy.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie przepis art. 297 służy do kryminalizacji zachowań na przedpolu naruszenia dóbr prawnych chronionych przez art. 286. Jest, co więcej, przestępstwem o charakterze formalnym, dla jego realizacji nie jest konieczne wystąpienie skutku w postaci uzyskania kredytu przez oszustów,, a tym bardziej zaistnienia szkody majątkowej (Wyrok  SA w Warszawie z 24 czerwca 2013 r., Sygn. akt II AKa 188/13, LEX nr 1342397).

Odpowiedzialność za wyłudzenie kredytu z zamiarem spłaty

Często spotykanym zjawiskiem jest wyłudzenie kredytu z zamiarem spłaty, sprawcy w celu zaciągnięcia zobowiązania finansowego przedstawia nieprawdziwe informacje o dochodach w celu zwiększenia szans na pozyskanie finansowania. Za taki proceder grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jednak jeśli bank na etapie rozpoznawania wniosku nie wykryje takiego oszustwa, a kredytobiorca będzie go spłacał regularnie może uniknąć kary.

Od jakiej kwoty wyłudzenia grozi najsurowsza kara?

Za najsurowszą karę odpowiada przestępca, który dopuści się oszustwa do mienia o znacznej wartości, czyli powyżej 200 000 zł.

Czy jest możliwe zawieszenie za wyłudzenie kredytu?

Przepis art. 286k.k. oraz art. 297 k.k. nie wyklucza zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 69 k.k.

§ 1.

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

§ 2.

Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Wobec powyższego zawieszenie wykonania kary za wyłudzenie kredytu zależy od wymiaru kary pozbawienia wolności.

Wsparcie procesowe, ale i działania profilaktyczne

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, doradzamy w aspektach związanych z uruchomienie określonej działalności gospodarczej.

Jak działamy?

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – tworząc rozwiązania, które będą najlepiej realizowały i zabezpieczały interesy naszych Klientów.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Zapraszamy do zapoznania się z serią publikacji – “Biznes bez Tajemnic” – gdzie tłumaczymy meandry prowadzenia biznesu w sposób, zgodny z prawem oraz przepisami podatkowymi a tym samym w sposób, który ma zapewniać najwyższą rentowność prowadzonego biznesu.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Odzyskanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu

https://pasternaklegal.pl/odzyskanie-prawa-jazdy-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Spis treści:
1. Jak sprawdzić czy mam zabrane prawo jazdy?
2. Jak alkohol wpływa na kierowcę?
3. Co trzeba zrobić po zabraniu prawa jazdy?
4. Czy można odzyskać utracone prawo jazdy?
5. Jak odzyskać prawo jazdy po utracie za alkohol?
6. Jaka wygląda procedura odzyskania prawa jazdy po alkoholu?
7. Jak odzyskać prawo jazdy zabrane na 3 miesiące?
8. Jakie badania lekarskie po zabraniu prawa jazdy za alkohol?
9. Czy zabierają prawo jazdy po alkoholu?
10. Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?
11. Czy kierowca ma prawo do złożenia wniosku o zwrot prawa jazdy?
12. Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?
13. Wniosek o przywrócenie prawa jazdy
14. Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu
15. Walka o odebrane prawo jazdy
16. Prawo jazdy utracone na stałe – Czy istnieje możliwość dożywotniej utraty prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu?
17. Pomoc adwokata w sprawie odebranego prawa jazdy

 

Jak sprawdzić czy mam zabrane prawo jazdy?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to poważne przestępstwo, które niesie za sobą surowe konsekwencje, w tym zatrzymanie prawa jazdy. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje prawo jazdy zostało zabrane, istnieje kilka sposobów, aby to sprawdzić. Możesz skontaktować się z lokalnym urzędem ruchu drogowego, sprawdzić swój stan konta kierowcy online lub skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach drogowych.

Utrata prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w pytaniach i odpowiedziach

Jak alkohol wpływa na kierowcę?

Alkohol ma negatywny wpływ na zdolności kierowcy. Zaburza reakcje, koordynację ruchową oraz zdolność do oceny sytuacji na drodze. Dlatego prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest nie tylko niebezpieczne, ale także karalne.

Co trzeba zrobić po zabraniu prawa jazdy?

Jeśli dowiedziałeś się, że Twoje prawo jazdy zostało zatrzymane z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, nie pozostaje Ci nic innego, jak podjąć kroki w celu ustalenia możliwości jego odzyskania a następnie jego odzyskania. Procedura ta zależy od kraju, w którym przekroczyłeś dopuszczalną granicę alkoholu we krwi i lokalnych przepisów. W większości przypadków będziesz musiał spełnić określone warunki, takie jak odbycie okresu zakazu prowadzenia pojazdów i złożenie egzaminów medycznych lub psychologicznych.

Czy można odzyskać utracone prawo jazdy?

Utrata prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu nie jest zawsze ostateczna. W zależności od okoliczności Twojego wykroczenia, istnieje możliwość odzyskania utraconych uprawnień. Jednak proces ten może być skomplikowany i czasochłonny, dlatego ważne jest, aby przestrzegać wszelkich wymagań i procedur określonych przez organy odpowiedzialne za wydawanie praw jazdy.

 

https://pasternaklegal.pl/odzyskanie-prawa-jazdy-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Jak odzyskać prawo jazdy po utracie za alkohol?

Jeśli Twoje prawo jazdy zostało zatrzymane z powodu alkoholu, istnieje kilka kroków, które musisz podjąć, aby je odzyskać. Na ogół będziesz musiał odbyć okres zakazu prowadzenia pojazdów oraz złożyć specjalne egzaminy medyczne i psychologiczne. Ponadto, przepisy dotyczące odzyskiwania prawa jazdy po alkoholu mogą różnić się w zależności od jurysdykcji, dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć wymagania obowiązujące w Twoim regionie.

Jaka wygląda procedura odzyskania prawa jazdy po alkoholu?

Procedura odzyskania prawa jazdy po alkoholu jest procesem wieloetapowym. W niektórych przypadkach konieczne może być także ukończenie kursu reedukacyjnego.

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane na 3 miesiące?

Zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy to jedno z łagodniejszych kar za jazdę pod wpływem alkoholu. Po odbyciu tego okresu będziesz musiał spełnić konkretne warunki, takie jak pozytywny wynik egzaminu lekarskiego, aby móc odzyskać swoje prawa do prowadzenia pojazdów.

Jakie badania lekarskie po zabraniu prawa jazdy za alkohol?

Proces odzyskiwania prawa jazdy po alkoholu może wymagać przeprowadzenia różnego rodzaju badań lekarskich. Badania te mają na celu ocenę zdolności do bezpiecznej jazdy. Mogą obejmować badania krwi, badań na obecność substancji psychoaktywnych, badania psychologiczne oraz badania lekarskie ogólnego stanu zdrowia. Wyniki tych badań mogą wpłynąć na decyzję organów ruchu drogowego odnośnie odzyskania prawa jazdy.

Czy zabierają prawo jazdy po alkoholu?

Tak, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może skutkować zatrzymaniem prawa jazdy. Każde państwo ma określone przepisy dotyczące limitów alkoholu we krwi i konsekwencji za przekroczenie tych limitów. Zazwyczaj zatrzymanie prawa jazdy jest jedną z kar za to wykroczenie.

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Jeśli zostałeś skazany za jazdę pod wpływem alkoholu, to proces odzyskania prawa jazdy może być bardziej skomplikowany. Po odbyciu kary więzienia lub innych sankcji musisz starać się o przywrócenie prawa jazdy. Procedura ta różni się w zależności od jurysdykcji, dlatego ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tego rodzaju sprawach.

 Jeśli masz orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na skutek jazdy pod wpływem alkoholu, istnieje możliwość ubiegania się o jego skrócenie. W niektórych jurysdykcjach możesz złożyć wniosek o skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów, jeśli spełnisz określone warunki. Warunki te mogą obejmować uczestnictwo w programach terapeutycznych, udział w szkoleniach dotyczących bezpiecznej jazdy oraz brak powtórnych naruszeń prawa drogowego związanego z alkoholem. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe po zasięgnięciu porady adwokata i spełnieniu wymagań określonych przez organy odpowiedzialne za wykonywanie kary.

“Blokada alkoholowa” to środek, który może być stosowany wobec osób, którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów. Aby skazany mógł ubiegać się o “blokadę antyalkoholową”, musi spełnić kilka warunków:

1.     Okres wykonywania zakazu: Skazany może ubiegać się o “blokadę antyalkoholową”, jeśli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez co najmniej połowę czasu, na jaki został orzeczony. Jeśli zakaz prowadzenia pojazdów był orzeczony dożywotnio, skazany musi go wykonywać przez co najmniej 10 lat.

2.     Bezpieczeństwo w komunikacji: Sąd musi być przekonany, że pozwalając skazanemu na prowadzenie pojazdu z “blokadą antyalkoholową”, nie będzie to stanowiło zagrożenia dla bezpieczeństwa na drogach. Sąd dokonuje tej oceny na podstawie zachowania i warunków osobistych skazanego oraz jego postawy w okresie wykonywania kary.

Warto zaznaczyć, że jeśli skazany, któremu sąd zezwolił na korzystanie z “blokady antyalkoholowej”, popełni rażące naruszenie prawa związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego, na przykład przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, to sąd może zdecydować o wycofaniu tej blokady z pojazdu.

Złożenie stosownego wniosku może niejednokrotnie okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem dla sprawcy skazanego uprzednio za jazdę pod wpływem alkoholu. Odpowiednie skonstruowanie wniosku oraz niezbędnych załączników do wniosku stanowi istotny element na drodze do ubiegania się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Z uwagi na ważkość zagadnienia jakim jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów prowadzenie tej sprawy warto powierzyć adwokatowi zajmującemu się prowadzeniem spraw karnych.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy kierowca ma prawo do złożenia wniosku o zwrot prawa jazdy?

Kierowcy, którym zabrano prawo jazdy z powodu alkoholu, zazwyczaj mają prawo złożyć wniosek o jego przywrócenie po okresie zakazu prowadzenia pojazdów. Jednak wniosek ten musi być złożony zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w danej jurysdykcji i musi być poparty odpowiednimi dokumentami oraz badaniami medycznymi czy psychologicznymi.

Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Czy na tym etapie wiesz już jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Jeśli otrzymałeś zakaz prowadzenia pojazdów, nie wszystko stracone, ponieważ istnieją określone kroki, które możesz podjąć, aby skrócić ten okres. Skracanie zakazu prowadzenia pojazdów jest procesem, który może być trudny i wymaga spełnienia pewnych warunków, ale warto wiedzieć, że istnieje taka możliwość. Oto jakie kroki można podjąć, aby skrócić okres zakazu prowadzenia pojazdów:

1.     Złożenie wniosku o skrócenie zakazu: Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Wniosek ten trzeba skierować do odpowiednich organów ruchu drogowego, które nadzorują przestrzeganie przepisów drogowych w danym regionie. Wniosek ten zawierać będzie informacje dotyczące twojego przypadku, takie jak data i przyczyna nałożenia zakazu, a także powody, dla których uważasz, że zakaz powinien zostać skrócony

Złożenie stosownego wniosku może niejednokrotnie okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem dla sprawcy skazanego uprzednio za jazdę pod wpływem alkoholu. Odpowiednie skonstruowanie wniosku oraz niezbędnych załączników do wniosku stanowi istotny element na drodze do ubiegania się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Z uwagi na ważkość zagadnienia jakim jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów prowadzenie tej sprawy warto powierzyć adwokatowi zajmującemu się prowadzeniem spraw karnych.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

2.     Spełnienie warunków określonych przez organy ruchu drogowego: W celu skrócenia okresu zakazu prowadzenia pojazdów, będziesz musiał spełnić określone warunki określone przez organy ruchu drogowego. Te warunki mogą różnić się w zależności od jurysdykcji, ale mogą obejmować:

·       Ukończenie programu edukacyjnego na temat bezpieczeństwa drogowego lub kursu na temat konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu

·       Okres czystego prowadzenia pojazdu, w którym nie popełniasz kolejnych wykroczeń związanych z alkoholem lub ruchem drogowym.

·       Przejście testu na alkohol wdechowy lub innych testów określających, czy jesteś zdolny do bezpiecznej jazdy.

·       Wpłacenie wszelkich zaległych mandatów lub opłat związanych z twoją wcześniejszą nieodpowiednią jazdą.

3.     Współpraca z prawnikiem: Warto również rozważyć współpracę z prawnikiem specjalizującym się w sprawach związanych z ruchem drogowym. Prawnik może pomóc ci zrozumieć proces skracania zakazu, doradzić ci, jakie kroki podjąć i reprezentować cię przed odpowiednimi organami.

Wniosek o przywrócenie prawa jazdy

Złożenie wniosku o przywrócenie prawa jazdy jest jednym z pierwszych kroków w procesie odzyskiwania uprawnień do prowadzenia pojazdów. Jest to kluczowy dokument, który musi spełniać określone wymagania, aby proces mógł przebiec sprawnie. We wniosku należy zawrzeć:

1.     Dane osobowe: Wniosek musi zawierać pełne dane osobowe wnioskodawcy, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, a także aktualny adres zamieszkania.

2.     Dane dotyczące kierowcy: Należy podać informacje o numerze prawa jazdy, który ma zostać przywrócony, a także jego kategorię.

3.     Okoliczności i uzasadnienie: Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące okoliczności, które doprowadziły do utraty prawa jazdy, takie jak data cofnięcia prawa jazdy, przyczyna cofnięcia, a także uzasadnienie, dlaczego wnioskodawca uważa, że jego prawa jazdy powinny zostać przywrócone

4.     Dodatkowa dokumentacja: W zależności od okoliczności, organy mogą wymagać dołączenia dodatkowej dokumentacji, takiej jak orzeczenia lekarskie, wyniki testów psychologicznych czy potwierdzenia ukończenia kursów edukacyjnych.

5.     Opłata: W niektórych przypadkach opłata za złożenie wniosku może być wymagana. Opłata ta ma na celu pokrycie kosztów związanych z procesem przywracania prawa jazdy.

Wniosek wnosi się do właściwego wydziału Starostwa Powiatowego.

Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu to nie tylko przestępstwo, ale także niebezpieczne zachowanie, które może prowadzić do wypadków i obrażeń. Konsekwencje za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu są surowe, dlatego ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka i unikać tego rodzaju działań.

Walka o odebrane prawo jazdy

Walka o ponowne uzyskanie uprawnień może być trudna i wymaga spełnienia określonych warunków, takich jak odbycie okresu zakazu prowadzenia pojazdów, złożenie badań medycznych i psychologicznych oraz spełnienie innych wymagań określonych przez organy ruchu drogowego.

Myśląc o złożeniu stosownego wniosku warto skorzystać z pomocy specjalisty. Odpowiednie skonstruowanie wniosku oraz niezbędnych załączników do wniosku stanowi istotny element na drodze do ubiegania się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Z uwagi na ważkość zagadnienia jakim jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów prowadzenie tej sprawy warto powierzyć adwokatowi zajmującemu się prowadzeniem spraw karnych.

 

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Prawo jazdy utracone na stałe – Czy istnieje możliwość dożywotniej utraty prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu?

Tak, w niektórych przypadkach sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Decyzja ta zależy od charakteru popełnionego przez sprawcę przestępstwa oraz od popełnienia podobnych przestępstw przeszłości.

Czy da się coś zrobić w takim wypadku ? Odpowiedź na to pytanie zależy od szczegółów określonej sprawy – warto zatem skonsultować się z prawnikiem.

 

https://pasternaklegal.pl/odzyskanie-prawa-jazdy-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Pomoc adwokata w sprawie odebranego prawa jazdy

W przypadku skomplikowanych spraw prawnych związanych z odebraniem prawa jazdy, warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie drogowym. Adwokat ten może pomóc Ci zrozumieć proces odzyskiwania prawa jazdy, zapewnić wsparcie w walce o ponowne przyznanie uprawnień oraz pomóc w wypełnieniu wniosków i dokumentów zgodnie z przepisami.

 

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Mogą Cię zainteresować:

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT
Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Wstęp

Co pewien czas policjanci informują na stronach swoich jednostek o zatrzymaniach osób za posiadanie narkotyków. Jednocześnie poza przypadkami zatrzymań osób, posiadających znaczne ilości narkotyków, z informacji medialnych możemy wyczytać, iż zatrzymywane są również osoby, które posiadają przy sobie stosunkowo niewielkie ilości zakazanych substancji.

 • Czy zatem każde posiadanie narkotyków jest zakazane?

 • Co grozi za nieuprawnione posiadanie zakazanych substancji?

 • Czy każdy sprawdza posiadający można uniknąć kary?

 • Czy w przypadku posiadania narkotyków możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania?

 

https://pasternaklegal.pl/co-grozi-za-posiadanie-narkotykow/

Spis treści:
1. Posiadanie czyli przestępstwo – zazwyczaj
2. Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
3. Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych
4. (Nie)legalne posiadanie
5. Definicja substancji zakazanych
6. Co grozi za posiadanie narkotyków?
7. Narkotyki – Typ podstawowy
8. Narkotyki – Typ uprzywilejowany (przypadek mniejszej wagi)
9. Narkotyki – Typ kwalifikowany (surowsza odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków)
10. Wymiar kary za posiadanie narkotyków
11. Posiadanie narkotyków – nawiązka i przepadek
12. Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków, a możliwość umorzenia postępowania przed wszczęciem dochodzenia lub śledztwa
13. Kiedy dozwolone jest posiadanie narkotyków w Polsce?
14. Co gdy domownik posiada narkotyki – czy odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków dotyczy wszystkich domowników?a
15. Używanie to nie posiadanie
16. Umorzenie postępowania
17. Pomoc Adwokata w sprawie karnej

 

Narkotyki – odpowiedzialność karna za ich posiadanie

Posiadanie czyli przestępstwo – zazwyczaj

Co do zasady, za posiadanie narkotyków grozi odpowiedzialność karna. Kwestię tę reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Zgodnie z treścią wyżej wskazanego przepisu:

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
<. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
<. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jak wskazują przepisy, posiadanie narkotyków stanowi przestępstwo. Odpowiedzialność karna za ten czyn jest jednak stopniowana i zależy od ilości posiadanej substancji. Typ podstawowy przestępstwa przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Dotkliwiej jest karany posiadacz znacznej ilości narkotyków. Grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W sytuacji posiadania mniejszej ilości niedozwolonych substancji, sąd może orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Istnieje również możliwość umorzenia postępowania w przypadku posiadania przez sprawcę ilości nieznacznej, przeznaczonej na własny użytek sprawcy.

 Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych

Wskazuje się, że użyty w przepisie art. 62 u.p.n. czasownik „posiadać” należy rozumieć jako faktyczne, choć krótkotrwałe władztwo nad rzeczą (zob. B. Kurzępa [w:] Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, wyd. II, red. A. Ważny, Warszawa 2019, art. 62, LEX). W uchwale z dnia 27.01.2011r., sygn. I KZP 24/10, Sąd Najwyższy uznał, że „posiadaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej w rozumieniu art. 62 ustawy z dn. 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U., nr 179, poz. 1485 ze zm.) jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia”. W orzecznictwie podkreśla się, że „karalne jest każde władanie narkotykami, bez względu na cel, dla jakiego miałby być on przeznaczony, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia” (zob. m.in . postanowienie SN z dnia 27.03.2013r., sygn. III KK 423/12).

(Nie)legalne posiadanie

Ust. 1 wskazuje, że posiadanie narkotyków penalizowane jest, gdy dochodzi do niego “wbrew przepisom ustawy”. Co to oznacza? Że jeśli istnieją jakieś przepisy zezwalające na posiadanie narkotyków, to posiadanie nie będzie karane. Na przykład nie będzie podlegać karze posiadacz w sytuacji, w której będzie pacjentem, którego fizyczne lub psychiczne schorzenie jest leczone z zastosowaniem medycznej marihuany.

Należy jednak mieć przy sobie jakiś dowód (lub dowody) potwierdzające leczenie medyczną marihuaną. Na stronie Green Doctor znajduje się zalecenie, żeby pacjenci przyjmujący medyczną marihuanę, posiadali przy sobie oryginalne opakowanie apteczne preparatu, dowód zakupu, kopię recepty oraz zaświadczenie o leczeniu tym preparatem.

Definicja substancji zakazanych

Skupmy się jednak typie podstawowym, czyli art. 61 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W tym krótkim zdaniu znajdują się 3 sformułowania wymagające wyjaśnienia: „wbrew przepisom ustawy”, „posiada” oraz „środki odurzające”.

Należy rozumieć, jakiego typu substancje są zakazane.

 W art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znajduje się słowniczek pojęć użytych w ustawie. Substancje psychotropowe oznaczają substancje:

a) objęte zakresem stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o substancjach psychotropowych z 1971 r. (Dz. U. z 1976 r. poz. 180),
<) wymienione w załączniku do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiającej minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami (Dz. Urz. UE L 335 z 11.11.2004, str. 8, z późn. zm.), poddane środkom kontroli i sankcjom karnym takim samym jak substancje, o których mowa w lit. a,
<) pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu, działające na ośrodkowy układ nerwowy, inne niż określone w lit. a i b, ale o podobnej do nich budowie chemicznej lub działaniu, stwarzające zgodnie z rekomendacją Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, o której mowa w art. 18b zadania Zespołu ust. 1 pkt 3, takie same zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zagrożenia społeczne, jak zagrożenia stwarzane przez te substancje.

 Z kolei środki odurzające to substancje:

a) objęte zakresem stosowania Jednolitej Konwencji Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających z 1961 r. (Dz. U. z 1966 r. poz. 277) zmienionej protokołem z 1972 r. (Dz. U. z 1996 r. poz. 149),
<) wymienione w załączniku do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiającej minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami, poddane środkom kontroli i sankcjom karnym takim samym jak substancje, o których mowa w lit. a,
<) pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu, działające na ośrodkowy układ nerwowy, inne niż określone w lit. a i b, ale o podobnej do nich budowie chemicznej lub działaniu, stwarzające zgodnie z rekomendacją Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, o której mowa w art. 18b zadania Zespołu ust. 1 pkt 3, takie same zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zagrożenia społeczne, jak zagrożenia stwarzane przez te substancje,
<) inne niż wymienione w lit. a–c, które na podstawie przepisów ustawy obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej były objęte wykazem środków odurzających
< określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44f rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, odurzających i nowych substancji psychoaktywnych pkt 2.

 Substancje zakazane są dokładnie opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Jak wskazują policyjne statystyki, zatrzymuje się zwykle posiadaczy marihuany i amfetaminy oraz różnego rodzaju dopalaczy.

 Istotna jest ilość posiadanych substancji. Przepisy nie precyzują co oznacza „znaczna” ilość ani czym jest przeciwieństwo, czyli „przypadek mniejszej wagi” ani „ilość nieznaczna, przeznaczona na własny użytek sprawcy”. Pogląd na to ukształtował się poprzez orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

 W orzecznictwie dominuje pogląd, że znaczna ilość substancji niedozwolonych to taka ilość, która mogłaby jednorazowo zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych, (wyrok SA w Warszawie z 25 kwietnia 2018 r., II AKa 73/18, LEX nr 2490962.).

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków różni się w zależności kwalifikacji czynu.

Narkotyki – Typ podstawowy

W typie podstawowym sprawca posiadający narkotyki wbrew przepisom ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Narkotyki – Typ uprzywilejowany (przypadek mniejszej wagi)

Według przepisu art. 62 ust. 3 u.p.n., w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wypadek mniejszej wagi odnosi się jedynie do typu podstawowego przestępstwa, opisanego w art. 62 ust. 1 u.p.n., a zatem nie odnosi się do przestępstwa posiadania narkotyków w znacznej ilości.

Przy ocenie, czy w danym przypadku będziemy mówić o „wypadku mniejszej wagi”, będziemy brać pod uwagę takie elementy, jak m.in . ilość i rodzaj środka bądź substancji, cel, w jakim środek ten posiadano (własny użytek, użyczenie, sprzedaż), finalne przeznaczenie (odurzenie rekreacyjne, zaspokojenie potrzeby osoby uzależnionej, zmniejszenie cierpienia osoby chorej).

Narkotyki – Typ kwalifikowany (surowsza odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków)

Zgodnie z art. 62 ust. 2 u.p.n., jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1 powyżej (posiadanie narkotyków), jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Według orzecznictwa, organ orzekający, który ustala wskazane w przepisie znamię „znacznej ilości” ww. substancji, powinien wziąć pod uwagę zarówno kryterium ilościowe, jak i jakościowe. Ponadto, istotny jest także cel, w jakim sprawca posiadała ww. narkotyki (zob. wyrok SN z dnia 11.10.2017r., sygn. III KK 73/17).

W orzecznictwie przejmuje się, że “dawka wystarczająca do jednorazowego odurzenia się jednej osoby to 0,1-0,5 g, ustalenie, iż 100 g marihuany stanowi ilość znaczną, nie może budzić żadnych wątpliwości” (wyrok SA w Lublinie z dnia 02.03.2017r., sygn. II AKa 279/16), jak również „Z 1,5 dm3 płynnej amfetaminy można wytworzyć 2 kg siarczanu amfetaminy, czyli 10 000 porcji dilerskich narkotyków. Nie budzi wątpliwości, że jest to ilość znaczna. (wyrok SA w Warszawie z dnia 24.04.2017r., sygn. II AKa 90/17).

https://pasternaklegal.pl/co-grozi-za-posiadanie-narkotykow/

Wymiar kary za posiadanie narkotyków

Precyzując wysokość kar wskazanych w art. 62 u.p.n. należy wyjaśnić, iż Kodeks karny stanowi, że grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Stawka dzienna nie może być niższa od 10 zł, ani też przekraczać 2000 zł (art. 33 §1 i §3 k.k.). Z kolei kara ograniczenia wolności, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata i wymierza się ją w miesiącach i latach (art. 34 §1 k.k.). Kara ograniczenia wolności polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Wskazane obowiązki i potrącenie orzeka się łącznie lub osobno (art. 34 §1a i §1b k.k.). Karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach (art. 37 k.k.).

Posiadanie narkotyków – nawiązka i przepadek

Oprócz wskazanej powyżej odpowiedzialności, w przypadku popełnienia omawianego przestępstwa, jest także możliwe orzeczenie nawiązki – taką możliwość daje art. 70 ust. 4 u.p.n. Nawiązkę określa się w wysokości do 50 000 zł. Na marginesie zauważyć jednak należy, że w przypadku gdy sprawca jest osoba uzależnioną wówczas obowiązek orzeczenia nawiązki nie ma zastosowania. Innymi słowy obowiązku orzeczenia nawiązki nie stosuje się do sprawcy przestępstwa określonego w art. 62 ust. 1, jeżeli jest on osobą uzależnioną.

W razie skazania za przestępstwo określone w art. 62, tj. posiadanie narkotyków lub w przypadku umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania karnego orzeka się przepadek środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy.

Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków, a możliwość umorzenia postępowania przed wszczęciem dochodzenia lub śledztwa

Możliwość umorzenia postępowania przed wszczęciem dochodzenia lub śledztwa umożliwia przepis art. 62a u.p.n. Zgodnie ze wskazanym przepisem, jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art.62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia. Takie umorzenie jest możliwe, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o przestępstwie posiadania narkotyków?

Kiedy dozwolone jest posiadanie narkotyków w Polsce?

Posiadanie narkotyków, tj. środków odurzających czy też substancji psychotropowych, jest w Polsce dozwolone, ale wyłącznie w ściśle określonych przez przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przypadkach. Ustawa ta określa, jakie podmioty i po spełnieniu jakich wymogów mogą posiadać ww. środki i substancje.

Zgodnie z art. 33 u.p.n., środki odurzające grup I-N i II-N oraz substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań. Substancje psychotropowe grupy I-P mogą być używane wyłącznie w celu prowadzenia badań, a środki odurzające grupy IV-N wyłącznie w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie zwierząt – w zakresie wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 44f.

Legalne posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1 dopuszczalne jest – zgodnie z art. 34 u.p.n. – wyłącznie przez przedsiębiorców, jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne uprawnione na podstawie przepisów ustawy, rozporządzenia 273/2004 lub rozporządzenia 111/2005. Z kolei posiadane bez uprawnienia wymienione środki, substancje lub ich preparaty oraz prekursory kategorii 1 podlegają zabezpieczeniu przez organy ścigania lub organy celne w trybie określonym w przepisach o postępowaniu karnym.

Reasumując powyższe należy wskazać, że posiadanie narkotyków przez inne podmioty niż wskazane powyżej jest zabronione. 

Co gdy domownik posiada narkotyki – czy odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków dotyczy wszystkich domowników?

Jak wskazuje się w orzecznictwie „Posiadanie nie może być utożsamiane ze „znoszeniem”. Sytuacja, kiedy kilka osób połączonych ścisłymi więzami osobistymi (np. rodzinnymi) prowadzi wspólne gospodarstwo domowe i jedna z ich sprowadza (wytwarza) przedmioty, których posiadanie jest prawnie zakazane, a pozostali domownicy znoszą to (tolerują) bez manifestowania fizycznych aktów władania i nie wykazując woli współdecydowania o losach tych przedmiotów, nie jest „posiadaniem” w rozumieniu art. 54 ust. 1 czy art. 62 ust. 1 u.p.n.” (wyrok SA w Łodzi z dnia 14.11.2013r., sygn. II AKa 192/13). Jak wynika z przytoczonego wyroku, posiadanie nie może być zatem utożsamiane z biernością, znoszeniem danego stanu rzeczy.

Używanie to nie posiadanie

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2019 r. (sygn. IV KK 577/18), nie można art. 62  ust. 1 rozumieć w taki sposób, że karalne jest używanie środka odurzającego. Sąd podkreślił, że mimo że nie jest możliwe zażywanie środka odurzającego bez wcześniejszego wejścia w jego posiadanie, w przepisach nie ma dyrektywy nakazującej karać osobę zażywającą środek odurzający.

Sądy powszechne a także Sąd Najwyższy stanowczo odrzuciły pojawiające się twierdzenia, jakoby na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii samo zażywanie nie było zabronione. SN uznał, że taki zakaz wynika wprost z zakazu posiadania, rozumianego jako każdego fizykalnego władania narkotykiem.

Wobec powyższego podkreśla się, że posiadaniem jest każdy fizyczny kontakt z środkiem odurzającym lub substancją psychotropową, który polega na chociażby momentalnym nim dysponowaniem. Posiadaniem w rozumieniu ww. przepisu będzie zarówno posiadanie narkotyków przy sobie lub w miejscu zamieszkania, lub też w innym miejscu, bez względu na ich następcze przeznaczenie, jak i chwilowe posiadanie, „trzymanie” narkotyków, związane z procesem odurzania.

Umorzenie postępowania

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z 25 września 2002 r. „przy rozstrzyganiu, czy zachodzi tzw. wypadek mniejszej wagi, ilość posiadanego środka odurzającego jest tylko jednym z elementów, który winien być brany pod uwagę, i niewielka ilość środka bynajmniej nie musi, niejako »automatycznie«, prowadzić do uprzywilejowanej subsumcji. O uznaniu konkretnego czynu zabronionego za wypadek mniejszej wagi decyduje całościowa ocena jego społecznej szkodliwości jako zmniejszonej”.

Odnośnie zaś do posiadania niewielkiej ilości narkotyku na własne potrzeby, orzecznictwo wskazuje, że nieznaczna ilość to taka „która odpowiada doraźnym potrzebom uzależnionego, to jest odczuwanemu przezeń głodowi narkotycznemu, co oznacza, że jest to jedna lub dwie porcje, lecz nie ilość od tego większa” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 października 2000 r. sygn. II AKa 161/00). Należy tu uwzględnić wagę środków odurzających i substancji psychotropowych oraz stężenie zabezpieczonej substancji pozwalające ocenić, ile można z niej zrobić jednorazowych dawek tej substancji. Ponadto, należy określić proporcję ilości zabezpieczonych substancji do potrzeb sprawcy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 lutego 2017 roku, II AKa 247/16).

 Posiadanie niewielkiej ilości zakazanych substancji na własne potrzeby jest to sytuacja, w której sąd może umorzyć postępowanie. Jako przykład może służyć historia jednego ze znanych polskich raperów, który został zatrzymany za posiadanie 1,45 g środka odurzającego. Podejrzany został zatrzymany za posiadanie 1,45 g środka odurzającego. Sąd uznał, że ilość substancji była niewielka, a karanie sprawcy byłoby bezcelowe. Warto zauważyć, że powołując się na względy ekonomiki procesowej, jest możliwość umorzenia postępowania jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania karnego.

Pomoc Adwokata w sprawie karnej

Jedną z naszych specjalizacji jest prawo karne. Przygotowujemy i realizujemy strategię procesową, która w naszej ocenie w najlepszy sposób będzie chroniła Państwa interesy.

Charakter popełnianych przestępstw narkotykowych sprawia, iż sprawy te niejednokrotnie są złożone, zaś drobne różnice mogą skutkować zmianą zarzutów na znacznie poważniejsze co będzie skutkowało znacznie surowszą odpowiedzialnością karna, z tego względu warto rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata zajmującego się sprawami karnymi.

Zespół Pasternak LEGAL posiada doświadczenie w prowadzenie spraw karnych, w szczególności związanych z przestępstwami narkotykowymi. Reprezentujemy klientów w każdym stadium postępowania tj. postępowanie przygotowawcze (dochodzenie, śledztwo), postępowanie przed Sądem I i II instancji, jak również po uprawomocnieniu się wyroku.

Jeżeli Ty lub twój najbliższy potrzebuje pomocy adwokata, nie czekaj skontaktuj się. Czas jest istotny.

kontakt: +48 22 718 32 70

email: biuro@pasternaklegal.pl

lub skorzystaj z formularza kontaktowego, odpowiadamy możliwe szybko.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

W niniejszym wpisie przedstawialiśmy problematykę warunkowego umorzenia postępowania, z tych też względów mogą Cię również zainteresować poniższy wpis:

Odroczenie wykonania kary

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Produkcja bimbru na własny użytek

Wstęp

Coraz większa popularność zyskuje produkcja różnego rodzaju alkoholu na własny użytek. Niemniej jednak warto zadać pytanie czy można produkować bimber w domu? Co należy wiedzieć zanim zdecydujemy się na własne domowe wyroby alkoholowe i jak samodzielnie pędzić bimber, by nie mieć zatargów z prawem? Niniejszy wpis na celu przybliżenie aspektów prawnych dotyczących problematyki zagadnienia zatytułowanego: produkcja bimbru aspekty prawne.

https://pasternaklegal.pl/produkcja-bimbru-na-wlasny-uzytek/

Spis treści:
1. Co to jest bimber?
2. Czy produkcja bimbru jest legalna?
3. Jaka kara grozi za robienie bimbru?
4. Próby zalegalizowania produkcji bimbru w Polsce
5. Jak działamy?

 

 

Co to jest bimber?

Bimber znany jest również pod nazwą samogon, okowita, duch puszczy czy księżycówka, a także moonshine, czyli blask księżyca to wysoko procentowany trunek. W polskiej kulturze historia bimbru sięga XIXw. Przez wieki był symbolem polskiej gościnności, niegdyś pełnił również funkcję zastępczego środka płatniczego, do dziś wiele polskich domów może skrywać aparaturę do pędzenie bimbru. Zależnie od surowców i sposobu oczyszczenia bimber różni się zapachem i smakiem. Domowa produkcja bimbru opiera się zazwyczaj na wykorzystaniu najtańszych produktów, dowolnych ziaren, owoców, a nawet warzyw, wszystko zależy od kreatywności produkującego.  Jeśli bimber śmierdzi, z uwagi na obecność składników które nie powinny się tam znaleźć, oznacza to, że nie został prawidłowo oddestylowany i oczyszczony.  Ponadto bimber jest alkoholem długoterminowym, nie psuję się o ile nie ma nim cukru i zawiera wysoką zawartość alkoholu.

Ile procent ma bimber?

Bimber znany jest ze swojej wysokiej zawartości alkoholu, po pierwszej fermentacji może mieć od 30 do 90%. Ostatecznie powinien mieć ok 70%.

Czy produkcja bimbru jest legalna?

Zjawisko nielegalnej produkcji domowego alkoholu zwane potocznie „bimbrownictwem” znane było już̇ od czasów prehistorycznych.  Jak wygląda sytuacja obecnie?  Zgodnie z ustawą o wyrobie alkoholu etylowego produkcja alkoholu jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody przez Ministerstwo Gospodarki. Kontrowersje może budzić kwestia legalności produkcji bimbru wyłącznie na własny użytek.

Zgodnie z treścią art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, kto bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wyrabia, skaża, oczyszcza lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby tytoniowe podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli czyn dotyczy alkoholu etylowego lub wyrobów tytoniowych znacznej wartości, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 12a ust. 2).

Dokonując wykładni literowej art. 3 tejże ustawy, można dojść do konkluzji, iż przedmiotowy wpis dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.

Czy jednak rzeczywiście produkcja własnego bimbru jest legalna? Kwestia legalności produkcji bimbru na własny użytek była dość długo kwestią sporną. Jak wskazał Sąd Najwyższy „Znamiona przestępstwa określonego w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353 ze zm.) wypełnia również wyrabianie alkoholu etylowego na własny użytek” (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2004 r., I KZP 23/04 z glosą krytyczną J. Warylewskiego, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2005, nr 1-2, zob. też: W. Wróbel, Legalny bimber, Rzeczpospolita z dnia 15 maja 2004 r.) W świetle powyższego, produkcja bimbru w domu, nawet na własny użytek jest nielegalna. 

  W Polsce produkcja alkoholu etylowego nie jest bowiem tak przejrzysta w kwestii przepisów prawa, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. I choć czasy się zmieniły, to jednak w dalszym ciągu wytwarzanie bimbru bez zarejestrowanej działalności oraz posiadania odpowiedniej koncesji nie jest w pełni legalne. Co więc należy wiedzieć zanim zdecydujemy się na własne domowe wyroby alkoholowe i jak samodzielnie pędzić bimber, by nie mieć zatargów z prawem? Wszystko to wyjaśnimy poniżej.  

Jaka kara grozi za robienie bimbru?

Zgodnie z art 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Wyrabianie alkoholu etylowego bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli alkohol etylowy jest znacznej wartości, osoba go wytwarzająca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Inne alkohole

Sytuacja prawna wygląda nieco odmiennie w przypadku innych alkoholi  np. win czy cydrów.  Produkcja wina (rozumianego jako gronowe), wszelkiego rodzaju win owocowych, cydrów, perry oraz wielu innych, im podobnych fermentowanych napojów winiarskich (art. 3 ust. 1 poniższego przepisu), regulowana jest ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. 2011 nr 120 poz. 690). Jak wyłącza już sama ustawa w art. 1 ust. 2 – przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów winiarskich wyrobionych domowym sposobem na użytek własny i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu. jeśli nasza domowa produkcja spełnia łącznie kilka przesłanek (domowy sposób wytwarzania, wyłącznie na własny użytek, brak przeznaczenia wyrobu na sprzedaż), to nie dotyczą jej przepisy związane z rejestracją działalności w zakresie produkcji wyrobów winiarskich.

 

https://pasternaklegal.pl/produkcja-bimbru-na-wlasny-uzytek/

Próby zalegalizowania produkcji bimbru w Polsce

Zwolennicy legalizacji produkcji bimbru w Polsce wskazują, iż tradycyjne alkohole są elementem dziedzictwa kulturowego i tradycji danego regionu. Stosowny wniosek dotyczący legalizacji trunku, parlamentarzyści rządzący i opozycyjni złożyli w grudniu ub. r., a który już zatwierdził sejm. Ministerstwo Rolnictwa również poparło propozycję posłów co do legalizacji produkcji i spożycia tradycyjnych napojów alkoholowych o stężeniu poniżej 65 proc., ale wcześniej chce zapewnienia mechanizmów ich kontroli i jakości. Ministerstwo proponuje, by nowa ustawa weszła w życie od 2024 r.  Zgodnie z założeniami, alkohol byłyby produkowany, przechowywany, spożywany, sprzedawany wyłącznie w gospodarstwie agroturystycznym rolnika, który je wyprodukował. Produkcja byłaby dozwolona do 1 tys. litrów rocznie.  Ponadto Ministerstwo Rolnictwa, sugeruję, aby nałożyć na rolników obowiązek zawierania umów z laboratoriami, które sprawdzałyby jakość produkowanych napojów oraz wystawiały potwierdzające to dokumenty. Proponuje także stworzenie mechanizmu kontroli produkcji i obrotu oraz wyznaczenie instytucji odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę produkcji i obrotu.

Resort rolnictwa postuluje również o aktualizację obowiązującej procedury sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i zapewnienie, aby koncesja na produkcję napojów alkoholowych dawała rolnikom również prawo do ich sprzedaży detalicznej. Te poprawki do ustawy będą rozpatrywane przez sejmowy Komitet Gospodarki, a także dodatkowo przez Komitet ds. Zdrowia i Komitet ds. Wsi.

Wsparcie procesowe ale i działania profilaktyczne

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, doradzamy w aspektach związanych z uruchomienie określonej działalności gospodarczej.

Jak działamy?

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – tworząc rozwiązania, które będą najlepiej realizowały i zabezpieczały interesy naszych Klientów.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

 

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

1