JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wstęp

Otwierając własną jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca staje przed szeregiem wyzwań, ale również otwiera przed sobą nieograniczone możliwości rozwoju i samorealizacji. Działalność w świecie biznesu samodzielnie to nie tylko kwestia odpowiedniego przygotowania merytorycznego, ale także zdolności do podejmowania decyzji, elastyczności oraz wytrwałości. W poniższym artykule przyjrzymy się, dlaczego jednoosobowa działalność gospodarcza może być atrakcyjną opcją. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej stanowi jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego też wybierając formę opodatkowania zakładając działalność gospodarczą warto również rozważyć inne formy prowadzenia działalności gospodarczej jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, aby poznać wady i zalety prowadzenia biznesu w określonej formie. Na marginesie zauważyć należy, że w niniejszym wpisie pomijamy kwestie związane z jednoosobową działalnością nierejestrowaną.

Podejmując decyzję o założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. JDG warto również wiedzieć jakie korzyści niesie ze sobą forma prowadzenia działalności gospodarczej jaką jest spółka z o.o.

 

https://pasternaklegal.pl/jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza/

Spis treści:
1. Czym jest działalność gospodarcza? Jednoosobowa działalność gospodarcza.
2. Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?
3. Siedziba jednoosobowej firmy
4. REGON NIP
5. Opodatkowanie działalności – Opodatkowanie firmy jednoosobowej
6. Wybór sposobu prowadzenia księgowości
7. Rejestracja do VAT
8. ZUS
9. Czy jest konieczne konto firmowe?
10. Dofinansowanie dla firm jednoosobowych

11. Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie na Starcie
12. Inkubator przedsiębiorczości
13. Jednoosobowa działalność gospodarcza – licencje i koncesje
14. Jaki koszt rejestracji jednoosobowej działalności?
15. Wady i zalety
16. PODSUMOWANIE
17. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

Czym jest działalność gospodarcza? Jednoosobowa działalność gospodarcza.

Czy wiesz co  cechuje jednoosobową działalność gospodarczą? Według przepisów Ustawy Prawo Przedsiębiorców jest to ” zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

Podstawowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej to  m.in .:

Cel zarobkowy – Działalność gospodarcza nastawiona jest na zysk.

Zorganizowany charakter – W celu jej wykonywania są np. wynajmowane pomieszczenia do jej prowadzenia.

Wykonywana w sposób ciągły –Działania mają charakter powtarzalny,

wykonywana jest we własnym imieniu.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest również prowadzona pod nazwą (pod firmą). Przedsiębiorca rejestrując JDG powinien określić jaka będzie siedziba jednoosobowej firmy przedsiębiorcy.

Kluczowym znaczeniem w identyfikacji jednoosobowej działalności gospodarczej jest ponoszenie bezpośredniego ryzyka z nią związanego.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Pewnie zastanawiasz się jak otworzyć jednoosobową działalność?  Gdzie złożyć wniosek ?

Założenie JDG to dosyć prosty proces, poniżej przestawimy poradnik z najważniejszymi elementami.

Określ nazwę

Bardzo często zapominamy określić nazwę naszej firmy.  Dobra nazwa to klucz do sukcesu.  Kiedy chcesz nazwać firmę, to powinieneś uwzględnić następujące kwestie:

1.     Optymalną długość nazwy firmy

2.     Specyfiką danej branży

3.     Unikalność nazwy

4.     Wymogi prawne

5.     Potrzeby grupy docelowej

6.     Ponadczasowość nazwy

Zarejestruj działalność – Rejestracja w CEIDG

 Rozpoczęcie jednoosobowej działalności wymaga rejestracji firmy w CEIDG.

 W tym celu, należy wypełnić i złożyć formularz CEiDG-1 do właściwego urzędu skarbowego.

 Przedsiębiorca ma cztery opcje na złożenie wniosku:

Osobiście, w urzędzie miasta lub gminy, listem poleconym (poświadczonym notarialnie), elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego – e-PUAP. Działalność gospodarczą możesz zarejestrować bez wychodzenia z domu przez internet.

Dokonując rejestracji w CEIDG należy podać siedzibę firmy.

Siedziba jednoosobowej firmy

Siedziba działalności gospodarczej podatnika jest miejscem, w którym wykonywane są  funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa. ( rozporządzenie Rady UE 282/2011. Ponadto we w wniosku rejestracyjnym CEID znajduje się pozycja, w której należy podać miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Należy tutaj wskazać konkretną lokalizację wraz z adresem.

Jeżeli masz pytania lub nie chcesz popełnić błędu przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, a może potrzebujesz doradztwa prawnego lub podatkowego związanego z wyborem odpowiedniej formy działalności JDG cz spółka lub też nie wiesz jaką formę opodatkowania działalności wybrać (podatek liniowy, tzw. tabelka, czy ryczałt) – na te wszystkie pytania odpowiadamy podczas konsultacji prawnych. Postaramy się dobrać dla Ciebie najkorzystniejszą formę działalności oraz opodatkowania.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Mogą Cię również zainteresować:

Kliknij tutaj – zobacz jak szybko i korzystnie możesz założyć spółkę z o.o.

Zakładanie i rejestracja Spółek oraz Fundacji

 

REGON NIP

Kiedy pomyślnie przejdziesz rejestrację jednoosobowej działalności w CEIDG, kolejnym ważnym krokiem jest zdobycie numeru NIP i REGON.

Opodatkowanie działalności – Opodatkowanie firmy jednoosobowej

Wybór formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej, to kolejny ważny element. Zyski osiągane przez podmiot jednoosobowy, mogą być opodatkowane:

Według skali podatkowej: Stawki obciążeń podatkowych są następujące: 12% (dochody roczne do 120 tys. złotych rocznie), 32 % (dla nadwyżki ponad 120 tys. złotych) oraz dodatkowe 4% (dla nadwyżki ponad 1 milion złotych).  W przypadku tej formy rozliczenia w zeznaniu rocznym, można skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych.

Podatek liniowy: To stała stawka podatku, która wynosi 19% zatem więcej niż w przypadku skali podatkowej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Opodatkowanie ryczałtem polega na tym, że podstawą jest dla Ciebie przychód, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania

Funkcjonują różne stawki ryczałtu 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% i 17%

wysokość stawki ryczałtu jest zależna od rzeczywiście świadczonych usług określonymi kodami PKWiU.

PASTERNAK LEGAL doradza przy doborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Zastanawiasz się jaką formę opodatkowania działalności wybrać? Nie trać więcej czasu i zapytaj

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Wybór sposobu prowadzenia księgowości

Księgowość pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru czy formy prawnej. To obszar, który obejmuje kompleksowe zarządzanie finansami, ewidencjonowanie operacji gospodarczych oraz odpowiednie wypełnianie obowiązków podatkowych. W kontekście jednoosobowej działalności gospodarczej, występuję znaczna elastyczność. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może korzystać z uproszczonej formy ewidencji jaką jest KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów).

Rejestracja do VAT

Kiedy konieczna jest rejestracja VAT, a kiedy można jej uniknąć? 

Nie wszyscy przedsiębiorcy prowadzący JDG opłacają podatek VAT. Problematyka zwolnień podmiotowych jak i przedmiotowych wymagałaby z całą pewnością osobnego opracowania, dlatego też w niniejszym wpisie postaramy się bardzo ogólnie odnieść się do kwestii związanych z rejestracją do VAT.

W tym miejscu warto zauważyć, że między innymi przepisy ustawy o VAT wskazują, którzy podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.  Jak wynika m.in . z art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do wszystkich podatników.

Jeżeli zastanawiasz się czy musisz zarejestrować się do VAT – skonstatuj się i zadaj pytanie.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

ZUS

Złożenie wniosku na formularzu CEIDG-1 oznacza jednocześnie rejestrację przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS. Przedsiębiorca na zgłoszenie do ubezpieczeń ma  7 dni licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarcze zweryfikowanie możliwości korzystania z ulgi na start lub ZUS preferencyjnego.

 ·        Ulga na start : Polega na całkowitym zwolnieniu ze składek społecznych przez okres sześciu miesięcy (przedsiębiorca opłaca wówczas jedynie ubezpieczenie zdrowotne),

·        ZUS preferencyjny  przez pierwsze dwadzieścia cztery miesiące prowadzenia biznesu lub przez kolejne dwadzieścia cztery miesiące po okresie ulgi na start. W ramach tego wariantu przedsiębiorca opłaca znacznie niższe składki na ubezpieczenie społeczne (są one ustalone na podstawie 30 proc. minimalnego wynagrodzenia ustawowego), co oznacza oszczędności na poziomie kilkuset złotych miesięcznie.

Czy jest konieczne konto firmowe?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, nie ma obowiązku posiadania rachunku firmowego.  Przelewy do ZUS czy US mogą być dokonywane z rachunku osobistego.

 

https://pasternaklegal.pl/jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza/

 

Dofinansowanie dla firm jednoosobowych

Dofinansowania dla firm możemy pozyskać na różne sposoby. Jako przykład pozyskania finansowania można wskazać na różne programy np. program dofinansowań z:

 • Urzędu pracy
 • Unii Europejskiej
 • Banku Gospodarstwa Krajowego
 • PFRON
 • Inkubatory przedsiębiorczości

Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie na Starcie

Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie na Starcie . Pożyczka skierowana jest do przyszłych młodych przedsiębiorców – studentów ostatnich lat i poszukujących pracy absolwentów, a także osób bezrobotnych i poszukujących pracy opiekunów osób 

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości to organizacja lub instytucja, która oferuje wsparcie  polegające na świadczeniu usług doradztwa, księgowości, pomoc w sferze prawnej, szkolenia oraz dostęp do przestrzeni biurowej i środowisko sprzyjające rozwojowi nowych przedsiębiorstw. Jest to swoiste “gniazdo” dla start-upów, gdzie młode firmy mogą rozwijać swoje pomysły biznesowe, zyskiwać doświadczenie. W ramach naszej działalności współpracujemy z wieloma podmiotami, które mogą być zainteresowane taką inicjatywą.

Szukasz Anioła biznesu ? Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jednoosobowa działalność gospodarcza – licencje i koncesje

Zagadnienie licencji i koncesji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wymaga osobnego opracowania.

Jaki koszt rejestracji jednoosobowej działalności?

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w podstawowym jej zakresie jest całkowicie bezpłatna. niektórych przypadkach występują dodatkowe opłaty. Związane są one z koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń, licencji lub koncesji.

 

https://pasternaklegal.pl/jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza/

 

Wady i zalety

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej:

 1. Samodzielność decyzyjna: Jednym z największych atutów jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwość podejmowania decyzji bez konieczności uzgadniania ich z innymi wspólnikami czy członkami zarządu. Przedsiębiorca może szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i podejmować decyzje, które uznaje za najkorzystniejsze dla swojego biznesu.

 2. Łatwość zakładania: Proces zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej jest stosunkowo prosty i wymaga mniejszej ilości formalności w porównaniu do zakładania spółek z udziałem wielu wspólników. To pozwala przedsiębiorcy szybko rozpocząć działalność.

 3. Pełna kontrola nad finansami: Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej ma pełną kontrolę nad finansami firmy. Może świadomie zarządzać przychodami, kosztami i inwestycjami, co pozwala lepiej kierować rozwojem przedsiębiorstwa.

 4. Elastyczność: Jednoosobowa działalność daje przedsiębiorcy dużą elastyczność w kształtowaniu harmonogramu pracy. Może samodzielnie decydować o godzinach otwarcia czy dniach wolnych, co jest szczególnie istotne dla osób poszukujących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

 5. Prosta księgowość: W porównaniu do większych struktur korporacyjnych, jednoosobowa działalność gospodarcza charakteryzuje się prostszą księgowością. To ułatwia śledzenie finansów firmy oraz spełnianie obowiązków podatkowych.

Wady jednoosobowej działalności gospodarczej:

1. Odpowiedzialność osobista: Właściciel jednoosobowej działalności odpowiada osobiście za zobowiązania finansowe firmy. To oznacza, że w razie problemów finansowych może ponieść konsekwencje również na swoim majątku osobistym.

2. Brak wsparcia w podejmowaniu decyzji: Choć samodzielność decyzyjna jest zaletą, czasem przedsiębiorca może odczuwać brak wsparcia czy konsultacji w procesie podejmowania decyzji. Współpraca z innymi przedsiębiorcami czy ekspertami branżowymi może okazać się pomocna.

3. Konieczność wielozadaniowości: W jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca często musi radzić sobie z wieloma różnymi aspektami biznesu, takimi jak marketing, sprzedaż, obsługa klienta czy księgowość. Wymaga to umiejętności wielozadaniowości i elastyczności.

4. Ryzyko finansowe: Zainwestowanie własnych środków w rozwój firmy niesie za sobą ryzyko finansowe. Przedsiębiorca musi umiejętnie zarządzać budżetem i podejmować ryzykowne decyzje z pełną świadomością konsekwencji.

PODSUMOWANIE

Otwierając własną jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca staje przed szeregiem wyzwań, ale również otwiera przed sobą nieograniczone możliwości rozwoju i samorealizacji. Działalność w świecie biznesu samodzielnie to nie tylko kwestia odpowiedniego przygotowania merytorycznego, ale także zdolności do podejmowania decyzji, elastyczności oraz wytrwałości.

 • Czy wiesz jakie są wady i zalety prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?
 • Czy założyć działalność gospodarcza a może wybrać spółkę?
 • Jaką formę opodatkowania wybrać?

Niniejszy wpis może być swego rodzaju pomocą przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności.

Pasternak Legal jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pomoc prawna w sprawach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z jej założeniem ale i wszelkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem spółki oraz jej likwidacją czy restrukturyzacją. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

“Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

 

Jeżeli reprezentujesz instytucję lub jesteś osobą podejrzewaną zapraszamy do kontaktu:

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego

Oszustwa na Vinted

https://pasternaklegal.pl/oszustwa-na-vinted/

Spis treści:
1. Co zawiera platforma Vinted i kto może być użytkownikiem platformy?
2. Jak bezpiecznie korzystać z platformy Vinted?
3. Czym jest oszustwo internetowe i jak się przed nim uchronić?
4. Co robić, gdy jesteś ofiarą strony phishing?
5. PASTERNAK LEGAL

 

Co zawiera platforma Vinted i kto może być użytkownikiem platformy?

Serwis Vinted to jedna z popularnych platform internetowych, która oferuje szeroką gamę kupna -sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów. Aby korzystać z platformy wystarczy się zarejestrować wypełniając formularz zgłoszeniowy. To już pierwsza możliwość na działanie oszustów.  Zanim przystąpimy do korzystania ze strony oraz jej mobilnych funkcji warto zapoznać się z zasadami i sposobem jej działania oraz  zwrócić uwagę na ciasteczka cookie, które funkcjonują w tle, aby zminimalizować prawdopodobieństwo kradzieży danych osobowych.

Znajomość kwestii praktycznych pomoże w uniknięciu oszustwa na Vinted i pozwoli uniemożliwić działanie oszustów. Wstępna weryfikacja zablokuje, co do strony phishing. Bowiem użytkownika platformy vinted można oszukać na różne sposoby. A fałszywe wiadomości, to nie jedyny możliwy rodzaj internetowego oszustwa. Użytkownicy posługujący się stroną vinted zawierają często informacje dla oszustów i hakerów zupełnie nieświadomie. Przelew bankowy za produkt, przekierowanie np. do fałszywej strony DPD, jako dostawcy tworzy wiele możliwości. Jeżeli przypadkowo wszedłeś do fałszywej strony Vinted wyjdź z niej jak najszybciej. Nie klikaj żadnych dodatkowych opcji i nie podawaj żadnych danych. Mamy tu wariant strony phishing. Ważne jest zgłoszenie oszustwa Vinted, a chociażby jego podejrzenie.

Jak bezpiecznie korzystać z platformy Vinted?

Po założeniu konta użytkowanie jest bardzo proste. Na popularnej platformie jako sprzedający wystawiamy przedmiot dodając jego zdjęcie oraz parametry przedmiotu takie jak marka, rozmiar, kolor, itp. Jako osoba kupująca możemy kliknąć opcję ,,kup teraz” nabywając przedmiot od razu lub licytować podaną cenę, która kolejno jest przesyłana, jako oferta do sprzedającego z zapytaniem o zgodę na dokonanie transakcji po niższej cenie.

Vinted umożliwia swoim członkom również czatowanie w prywatnych wiadomościach zarówno w przeglądarce, jak i aplikacji mobilnej. Wystrzegaj się klikania w pojawiające reklamy i banery strony phishing może czyhać za kliknięciem. Należy wiedzieć jak wygląda oszustwo internetowe, aby móc się przed nim skutecznie chronić.

Popularną platformę Vinted wykorzystują oszuści do kradzieży danych, a nawet wyłudzenia środków. Sprzedający po zbyciu rzeczy otrzymuje środki do wirtualnego portfela z którego kolejno może wypłacić je na własny rachunek bankowy. Jak się okazuje często zdarza się, że niektórzy użytkownicy starają się pominąć opcję ,,kup teraz” i już na etapie samej oferty dodają w jej opisie adnotacje o konieczności płatności BLIK lub przelewu na numer telefonu poza platformą bądź po rozpoczęciu prywatnego czatu oferują sprzedaż przedmiotów z płatnością inną niż przewiduje platforma. Nowi użytkownicy serwisu są szczególnie narażeni na różne formy oszustwa. Aby zniwelować każdy wariant oszustwa internetowego poznaj praktyczne wskazówki.

 

https://pasternaklegal.pl/oszustwa-na-vinted/

Czym jest oszustwo internetowe i jak się przed nim uchronić?

Rodzaj oszustwa internetowego zależy od sposobu w jaki uzyskano określone informację, czy też środki. Użytkownicy serwisu powinni zapoznać się z phishingiem. Poprzez ten wariant oszustwa internetowego sprawca zmierza do wprowadzenia w błąd użytkownika Vinted już na etapie wprowadzania danych wrażliwych do formularza rejestrującego nowego użytkownika.

Rodzaj internetowego oszustwa może polegać wyłącznie na przesłaniu wiadomości e-mail lub sms, która po zaakceptowaniu danych, a w rezultacie prowadzi do wyłudzenia poufnych danych, danych płatniczych, a także podbiera nasze dane logowania do serwisu, a nawet bankowości internetowej. Dostajesz od Vinted maila wyglądającego jak oryginalny, być może następuje podanie danych do karty płatniczej, a jeszcze tego samego dnia następuje próba kradzieży pieniędzy. Serwis Vinted ostrzega przed wyłudzeniami dotyczącymi strony phishing.

Wszystkie strony logowania powinny być  podczas wpisywania danych wrażliwym zabezpieczone w lewym górnym roku pola na link znakiem ,,kłódki”. Symbolizuje on szyfrowanie danych poufnych. Przyjrzyj się swojej stronie Vinted zanim przystąpisz do rejestracji lub logowania. Adres strony internetowej musi być zabezpieczonych przed wprowadzeniem danych. Serwis Vinted jest często aktualizowany, a co za tym idzie wymaga wprowadzania danych od użytkownika na nowo, co rodzi niebezpieczeństwo ich utraty.

Ofiary phishingu nieumyślnie przekazują na rzecz oszustów dane logowania, hasła i dane kart kredytowych oraz debetowych. Ten rodzaj oszustwa internetowego wobec kradzieży danych wrażliwych umożliwia korzystanie z tożsamości użytkownika, zakładanie kont w innych domenach, a nawet może spowodować, że wszystkie pieniądze na podstawie danych płatniczych karty płatniczej znikną z wirtualnego portfela Vinted. Podanie numeru konta bankowego pieniądze naraża na zniknięcie z rachunku bankowego.

Oszustwo na vinted

Często wyłudzenie danych poufnych, informacji co do bankowości internetowej następuję poprzez potwierdzenie danych w mailu lub za pośrednictwem wiadomości sms niby z portalu Vinted. Zgłoszenie oszustwa Vinted w takim przypadku nie zawsze jest możliwe na sam adres strony internetowej platformy. Dlatego należy pamiętać, że sprawcy w kontakcie z użytkownikiem aplikacji vinted, czy strony internetowej mogą spowodować, że potwierdzając dane korzystający straci wszystkie pieniądze z indywidualnego konta bankowego. Na swojej stronie vinted zawsze sprawdzaj czy połączenie jest szyfrowane. Próba oszustwa równie dobrze może dojść do skutku, gdy korzystający z serwisu Vinted kliknie w wyświetlający się baner reklamowy prowadzący, np. do fałszywej strony DPD. Przemieszczając się po fałszywej stronie DPD, która złudnie przypomina oficjalną stronę kurierską możemy zostać poproszeni, np. o dane poufne do przesyłki. Nic bardziej mylnego, to kolejna próba oszustwa.

Inny wariant oszustwa internetowego prowadzi do wyłudzenia danych poprzez instalację na urządzeniu adresata wiadomości złośliwego oprogramowania. Musimy zatem zwracać uwagę nie tylko na sam adres strony internetowej. Przykładowo jeżeli wykonasz przelew bankowy na zainfekowanym urządzeniu przekażesz przestępcy dane konta bankowego, czy też dane karty płatniczej. Każde prośba co do poufnych danych, numeru telefonu, karty płatniczej, nieoczekiwane przekierowanie na stronę internetową banku, czy inną stronę internetową w związku ze stroną vinted powinno wzbudzić naszą czujność.

Jak widać co do przypadków oszustwo internetowe strony phishing nie zna granic. Oszustwa Vinted kup, czy na zasadzie kliknij w link  może być próbą wyłudzenia danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Weryfikuj szyfrowanie i elementy graficzne strony phishing danej domeny w ten sposób nie będzie skuteczny. Przy zakupie poprzedź podanie danych karty i danych osobowych sprawdzeniem zgodności znaków graficznych, wyglądem strony. Sprawdź czy adres strony nie składa się ze wzbudzającego uwagę ciągu nielogicznych sformułowań. W przeciwnym przypadku co do strony phishing może być tu ukryty. Tak nie dopuścisz do internetowego oszustwa.  Fałszywą stronę internetową możesz porównać otwierając w karcie obok oficjalną domenę. Gdy do użytkownika Vinted maila kieruje bot, który nie jest związanych z żadnym działaniem na platformie bądź ostrożny. Usuń wiadomość. Różni dostawcy poczty elektronicznej również umożliwiają zgłoszenie podejrzanych treści. Podobnie, gdy dostaniesz nietypową wiadomość sms. Fałszywe wiadomości mogą spowodować kradzież pieniędzy zarówno z wirtualnego portfela vinted, jak i prywatnego rachunku. Serwis Vinted przestrzega przed działanie oszustów.

Pamiętaj, że każda prośba płatności poza platformą Vinted, to również forma internetowego oszustwa. Także może powodować kradzież pieniędzy. Jeżeli podasz numer telefonu w prywatnym chacie vinted mogą napływać do Ciebie fałszywe wiadomości. Gdy zalogujesz się na stronie banku login i hasło może być udostępnione potencjalnemu złoczyńcy. Możesz również stracić dane karty. Przy zakupach zwróć uwagę, czy nie wyświetla Ci się fałszywa strona banku. Design fałszywej strony Vinted może łudząco przypominać oficjalną domenę. Ofiarą oszustwa internetowego może być każdy.

 

Mogą Cię zainteresować:

 

https://pasternaklegal.pl/oszustwa-na-vinted/

 

Co robić, gdy jesteś ofiarą strony phishing?

Serwis Vinted to jedna z popularnych platform internetowych, która oferuje szeroką gamę kupna -sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów. Pomimo faktu, iż sam serwis na bieżąco stara się zabezpieczać interesy swoich Użytkowników, to jak w każdym wypadku korzystania z internetu szczególna ostrożność użytkownika jest kluczowa dla zabezpieczenia swoich interesów. Nie powinno budzić wątpliwości, że nawet najlepsze zabezpieczenia, które mogą być oferowane przez różne serwisy mogą okazać się niewystarczające w przypadku nieuwagi, czy błędu ludzkiego.

Pasternak LEGAL specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Siedziba naszej Kancelarii mieści się w Warszawie, Lublinie, Markach, ale prowadzimy postępowania na terytorium całej Polski. Jeżeli potrzebujesz pilnego kontaktu nie wachaj się skontaktować. Wiedz, że w sprawach karnych czas jest kluczowy.

Serwis Vinted zwalcza strony phishing poprzez liczne komunikaty dla użytkowników. Platforma przedstawia szereg kroków, które należy podjąć celem ochrony swoich interesów i praw. Dla użytkowników dostępny jest przewodnik strony phishing jest jednym z ujętych tam elementów.

Strony phishing to wciąż rozwijająca się tendencja. Jeżeli padłeś ofiarą strony phishing, spowodowała kradzież danych wrażliwych, środków na koncie lub wywołała inne negatywne skutki nie zwlekaj, skonsultuj się z Kancelarią Prawną Pasternak Legal.

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie dotyczącej oszustwa Internetowego? Nasza Kancelaria to zespół adwokatów posiadających doświadczenie w doradztwie w sprawach karnych.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które mają na celu jak najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta.

Specjalizacja

Zespół prawa karnego – tworzą przede wszystkim adwokaci. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych. Współpracujemy również z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się zabezpieczeniami albowiem w dobie cyberprzestępczości stanowi to niewątpliwie istotny element dla zabezpieczenia interesów Klienta.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Zmiany w kodeksie drogowym

Wstęp

W dzisiejszym świecie, w którym mobilność odgrywa kluczową rolę, regulacje dotyczące ruchu drogowego stale ewoluują w odpowiedzi na nowe wyzwania i technologiczne postępy. Nowe przepisy ruchu drogowego dla kierowców stanowią fundament bezpieczeństwa drogowego oraz efektywności na drogach, a ich wprowadzenie niesie za sobą wiele oczekiwań i zmian dla uczestników ruchu.

 

https://pasternaklegal.pl/zmiany-w-kodeksie-drogowym/

Spis treści:
1. Podsumowanie roku – co przyniósł rok 2023?
2. Jakie zmiany w przepisach drogowych zaszły w 2023r?
3. Inne naruszenia kary
4. Taryfikator punktów karnych – naruszenie przepisów ruchu drogowego
5. Jakie zmiany czekają nas w 2024?
6. Kara za brak OC
7. Obowiązek przerejestrowania auta zarejestrowanego w Polsce
8. Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu
9. Rewolucja na drogach; konfiskata samochodu pijanych kierowców
10. „Martwe dusze”
11. Produkcja nowych aut tylko z zastosowaniem zaawansowanych systemów bezpieczeństwa – od 7 lipca 2024 r.
12. Nowe paliwo
13. Podsumowanie

 

 

Podsumowanie roku – co przyniósł rok 2023?

W mijającym roku 2023 byliśmy świadkami znaczących przemian w polskich przepisach drogowych, które w sposób istotny wpływają na doświadczenia uczestników ruchu drogowego oraz kształtują nowoczesną infrastrukturę drogową. W niniejszym artykule postaramy się podsumować jakie zmiany przyniósł rok 2023 oraz co czeka nas w 2024 roku.

Jakie zmiany w przepisach drogowych zaszły w 2023r?

W 2023 zmieniły się poważnie przepisy kodeksu drogowego. Obowiązują nowe rozwiązania

 1 stycznia podrożały egzaminy na prawo jazdy oraz kary za brak OC.

Od 1 lipca zniesiono opłatę ewidencyjną m.in . za rejestrację auta, wprowadzono zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych oraz podniesiono opłatę za brak OC.  

Z dniem 17 września 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie MSWiA w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Określa ono, m.in .: warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi, motorowerami oraz tramwajami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Nastąpiła liberalizacja przepisów drogowych – zerowanie punktów karnych.

Przywrócono kasowanie punktów karnych po roku oraz szkolenia redukujące punkty karne.

Pojawiły się wyższe kary za recydywę – wyższe mandaty drogowe dla kierowców, którzy popełniają najbardziej poważne wykroczenia notorycznie. Recydywa dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w przeciągu 2 lat.

Nowe przepisy dla kierowców dotyczyły również zmian przepisów drogowych w zakresie tzw. taryfikatora mandatów, oraz zmianie uległ taryfikator punktów karnych za przekroczenie prędkości:

·                  Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat w wysokości  50 złotych i  1 punkt karny.

·                  Przekroczenie prędkości o 11–15 km/h – mandat w wysokości  100 złotych i  2 punkty karne.

·                  Przekroczenie prędkości o 16–20 km/h – mandat w wysokości  200 złotych i  3 punkty karny.

·                  Przekroczenie prędkości o 21–25 km/h – mandat w wysokości  300 złotych i  5 punktów karnych.

·                  Przekroczenie prędkości o 26–30 km/h – mandat w wysokości  400 złotych i  7 punktów karnych.

·                  Przekroczenie prędkości o 31–40 km/h – mandat w wysokości  800 złotych i  9 punktów karnych.

·                  Przekroczenie prędkości o 41–50 km/h – mandat w wysokości  1000 złotych i  11 punktów karnych.

·                  Przekroczenie prędkości o 51–60 km/h – mandat w wysokości  1500 złotych i  13 punktów karnych.

·                  Przekroczenie prędkości o 61–70 km/h – mandat w wysokości  2000 złotych i  14 punktów karnych.

·                  Przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – mandat w wysokości  2500 złotych i  15 punktów karnych.

Inne naruszenia kary:

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu: pierwszy raz 1500zł/ recydywa 3000 zł

Złamanie zakazu wyprzedzania: pierwszy raz 1000 zł recydywa 2000 zł

Wyprzedzanie na przejściu lub przed nim: pierwszy raz 15000 zł/ recydywa 3000 zł

Omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: pierwszy raz 1500 zł recydywa: 3000 zł  

Od 1 października nastąpiło zaostrzenie kar dla nietrzeźwych kierowców, kradzież i podrabianie tablic rejestracyjnych uznano za przestępstwo, a dla osób, które uchylają się od obowiązku naprawienia szkody przyznano karę pozbawienia wolności.

Od 1 października 2023 roku katalog kar przewiduję 3 lata więzienia na osoby, które ponownie dopuszczą się prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Pijani kierowcy stanowią poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. W związku z tym weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego.

Konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu

 

Jeśli kierowca, będąc w stanie nietrzeźwości, spowoduje wypadek, w którym poszkodowany dozna uszczerbku na zdrowiu, naraża się karę pozbawienia wolności od 3 do 16 lat . Wypadek ze skutkiem śmiertelnym to kara od 5 do 16 lat więzienia dla winowajcy. Nietrzeźwy kierujący urządzeniem transportu może otrzymać także 3-letni lub nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów  

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Taryfikator punktów karnych – naruszenie przepisów ruchu drogowego

Poniżej przedstawiamy wybrane 21 najcięższych wykroczeń drogowych, za które dostaniesz 15 punktów karnych:

·        kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających

·        nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

·        używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;

·        omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

·        wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

·        nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście

·        niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

·        niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu

·        niezastosowanie się do sygnałów świetlnych

·        niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym oraz osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

·        przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h

·        niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania

·        naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone

·        naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, migającym czerwonym, dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały

·        naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

·        jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych

·        przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

·        przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej

·        naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z: art. 173, 174, art. 177 par. 1 lub 2, art. 178b, art. 180a, art. 244, art. 355 par.1 lub 2 kodeksu karnego.

Mając na uwadze niejednokrotnie skomplikowany charakter postępowań dotyczących przestępstw drogowych, warto skorzystać z pomocy prawnika posiadającego doświadczenie w obronie w tego typu sprawach. Pasternak LEGAL – pełniło rolę obrońcy w postępowaniach dotyczących przestępstw drogowych a także reprezetnowaliśmy pokrzywdzony w sprawie wypadków drogowych.

Potrzebujesz pomocy dla siebie lub osoby najbliższej – nie czekaj – skontaktuj się. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jakie zmiany czekają nas w 2024?  

Co zmieni się w przepisach ruchu drogowego w 2024 r.

Zasadnicze zmiany ruchu drogowego i wyższe opłaty karne od 1 stycznia 2024 r. 

Nowe przepis drogowe, które weszły w życie z początkiem 2024 r. zapowiadają istotne zmiany dla kierowców.

Kara za brak OC

W 2024 r. właścicieli pojazdów, którzy nie wykupią polisy OC, czekają wyższe sankcje niż w 2023 r.! 

Wysokość kary kierowców jest zależna od:

Rodzaju zarejestrowanego pojazdu:  

Samochody osobowe – 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – 3-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Liczby dni bez ważnego OC  

•            do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej, 

•            od 4 dni do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, 

•            powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej. 

i minimalnej płacy brutto które od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wynosi ono 4.242 zł, od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. wyniesie 4.300 zł, 

Aby uniknąć wysokich kar, kierowcy powinni pamiętać o  regularnym odnawianiu polisy OC   

 

https://pasternaklegal.pl/zmiany-w-kodeksie-drogowym/

 

Obowiązek przerejestrowania auta zarejestrowanego w Polsce

Na zmianę przepisów w 2024 r. powinni zwrócić uwagę przede wszystkim nabywcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Od 1 stycznia 2024 r. będą zobowiązani do rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni. Jest to ważna zmiana dla osób, które nabywają pojazdy w Polsce.

Dodany do ustawy art. 73aa uwzględnia zasady rejestracji aut sprowadzonych z zagranicy oraz nowe terminy obowiązujące przedsiębiorców. Zgodnie z nim, od 1 stycznia 2024 r.: 

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu w Polsce lub dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej lub sprowadzenia pojazdu do Polski z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

Rejestracji pojazdu nabytego w drodze spadku należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia prawomocnego orzeczenia sądu lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia; 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce w zakresie obrotu pojazdami powinien złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.  

Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu

Od początku 2024 r. zmianie ulega wysokości opłat za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu lub brak zawiadomienia o jego zbyciu. W 2024 r. właściciele pojazdów, którzy nie złożą wniosku o rejestrację w terminie 30 dni, zapłacą karę:  

•            500 zł – nabywcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce lub sprowadzonych z zagranicy, 

•            1000 zł – przedsiębiorcy zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży. 

Jeśli wniosek o rejestrację nie zostanie złożony w terminie 180 dni, kara wzrośnie do 1000 zł lub 2000 zł. Osoby, które nie zawiadomią starosty o zbyciu pojazdu w odpowiednim terminie, będą natomiast podlegać karze pieniężnej w wysokości 250 zł.  

Rewolucja na drogach; konfiskata samochodu pijanych kierowców

14 marca wejdą w życie przepisy, które doprowadzą do konfiskaty aut prowadzonych przez pijanych kierowców.   

 Od 14 marca 2024 r. samochód może stracić: 

•            nietrzeźwy kierowca – jeśli w jego krwi zostanie wykryte przynajmniej 1,5 promila alkoholu, 

•            kierowca, który spowoduje wypadek będąc w stanie nietrzeźwości, 

•            recydywista, czyli osoba, która prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości po raz kolejny w ciągu ostatnich 2 lat. 

Odstąpienie od orzeczenia przepadku samochodu będzie możliwe tylko w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. 

Pasternak LEGAL specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Siedziba naszej Kancelarii mieści się w Warszawie, Lublinie, Markach, ale prowadzimy postępowania na terytorium całej Polski. Jeżeli potrzebujesz pilnego kontaktu nie wachaj się skontaktować. Wiedz, że w sprawach karnych czas jest kluczowy.

Nie czekaj i podejmij działania już teraz.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

„Martwe dusze”

Kolejna istotna zmiana w przepisach ruchu drogowego, dotyczy pojazdów nieużywanych od lat, ale wciąż widniejących w ewidencji kierujących – tzw. martwych dusz. Do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości wprowadzono zapis (art.17), który ma pomóc w uporządkowaniu centralnej ewidencji pojazdów . Zgodnie z nim: 

Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów, które nie posiadają ważnego badania technicznego oraz aktualnej polisy OC przez okres dłuższy niż 10 lat przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli 9.06.2024 r.) wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r. (Powyższy przepis nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych).

Produkcja nowych aut tylko z zastosowaniem zaawansowanych systemów bezpieczeństwa – od 7 lipca 2024 r.  

 Od 7 lipca 2024 r. podczas produkcji wszystkich nowych pojazdów zastosowanie będą miały przepisy wynikające z Rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa ogólnego pojazdów. 

Każdy fabrycznie nowy samochód sprzedany na terenie UE będzie musiał posiadać 5 dodatkowych systemów bezpieczeństwa; inteligentny asystent prędkości, system ostrzegający podczas cofania, system monitorujący uwagę kierowcy (z kamerą zamontowaną w kabinie auta), system rejestrujący parametry jazdy (tzw. czarna skrzynka) i system awaryjnego hamowania. 

Nowe paliwo  

Zamiast popularnej benzyny E95 pojawiła się benzyna E10 zawierająca w swoim składzie do 10 proc. biokomponentów. Od znanej polskim kierowcom bezołowiowej E95 różni się zawartością bioetanolu. Na stronie rządowej: https://e10.klimat.gov.pl/ można sprawdzić jakie samochody są przystosowane do nowego paliwa a jakie nie.

Podsumowanie

Rok 2023 to szereg zmian w drogowych przepisach, rok 2024 to niewątpliwa rewolucja, która wprowadza do życia prawnego przede wszystkim możliwość konfiskaty samochodu, za popełnienie przestępstwa drogowego. Czy wiesz jakie zmiany w kodeksie drogowym oraz przepisach karnych czekają cię w 2024 r? Czy wiesz kiedy grozi Ci konfiskata pojazdu? Czy wiesz co robić w sytuacji, gdy w twoim wypadku będzie groziła konfiskata pojazdu? Ta niewątpliwie dotkliwa sankcja poza zakazem prowadzenia pojazdów oraz karą jaka może zostać orzeczona za przedmiotowe przestępstwo stanowi dotkliwy środek sankcyjny. Konsekwencje prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości względem poprzednich regulacji prawnych wydają się być znacznie dotkliwsze. Warto zauważyć, iż istnieje możliwość odzyskania auta po jego konfiskacie niemniej jednak możliwość ta uzależniona jest od wielu czynników dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata.

Jeżeli jesteś podejrzanym bądź oskarżonym o jazdę pod wpływem alkoholu lub problemów związanych z zakazem prowadzenia pojazdów, pomoc prawna jest niezwykle ważna. Warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże ci zrozumieć swoje prawa, przygotować obronę oraz reprezentować cię przed sądem. Adwokat może doradzić ci, jak najlepiej zareagować na zarzuty i pomóc w osiągnięciu najlepszego wyniku w twojej sprawie. Współpraca z adwokatem może być kluczowa w ochronie twoich interesów i praw w kontekście spraw związanych z jazdą pod wpływem alkoholu.

 

Mogą Cię zainteresować:

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Franki sąd: Wszystko, co musisz wiedzieć

Franki sąd: Wszystko, co musisz wiedzieć

W ostatnich latach temat franki sąd stał się niezwykle istotny dla wielu kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich. W związku z tym, coraz więcej osób poszukuje informacji na temat możliwości dochodzenia swoich praw w sądzie oraz ewentualnych konsekwencji takich działań. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze aspekty związane z frankami sądowymi, aby pomóc czytelnikom zrozumieć, na czym polega problematyka tego zagadnienia. Tym bardziej, że jak pokazują wyroki w sprawach frankowych zasadnicza większość Frankowiczów wygrywa z bankami.

https://pasternaklegal.pl/franki-sad-wszystko-co-musisz-wiedziec/

Spis treści:
1. Sąd nad frankiem: Procesy i postępowania
2. Umowa kredytu waloryzowanego: Czy można ją unieważnić?
3. MASZ KREDYT WE FRANKACH? MAMY DLA CIEBIE DWA ROZWIĄZANIA
4. Wyroki sądów: Sąd Najwyższy i inne instancje
5. Pozwy frankowiczów i konsumentów: Spór z bankiem
6. Umowy kredytów i ich wadliwość
7. Klauzule abuzywne i niedozwolone w umowach kredytowych
8. Procedura cywilna: Przesłuchanie kredytobiorcy i inne etapy
9. Spłata kredytu i roszczenia banku
10. Ryzyko kursowe i koszty sprawy sądowej
11. Podsumowanie

 

 

Sąd nad frankiem: Procesy i postępowania

Sąd nad frankiem to ogólna nazwa dla procesów sądowych związanych z kredytami we frankach szwajcarskich. W ramach tych postępowań, kredytobiorcy starają się dochodzić swoich praw w związku z umowami kredytowymi, które uważają za niekorzystne lub zawierające klauzule abuzywne. Omówimy, na czym polegają postępowania frankowe oraz jak przebiega proces w sprawie frankowej.

Postępowania frankowe można podzielić na kilka etapów. Na początek, kredytobiorca zgłasza roszczenie do banku, w którym zaciągnął kredyt. Jeśli bank nie uwzględni roszczenia, kredytobiorca może zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu. Wówczas rozpoczyna się proces w sprawie frankowej.

Proces w sprawie frankowej zwykle rozpoczyna się od wniosku o wszczęcie postępowania sądowego. Następnie sąd analizuje zgromadzone dowody oraz przesłuchuje stron. W trakcie procesu, sąd może zlecić opinie biegłych, którzy oceniają m.in. sposób ustalania kursu walutowego oraz ewentualne nieprawidłowości w umowach kredytowych. Na podstawie zgromadzonych dowodów oraz opinii biegłych, sąd wydaje wyrok.

Podsumowując, sąd nad frankiem to proces sądowy, w którym kredytobiorcy starają się dochodzić swoich praw w związku z umowami kredytowymi we frankach szwajcarskich. Z tego względu w sprawie o kredyt frankowy warto korzystać z usług doświadczonych prawników specjalizujących się w prowadzeniu postępowań frankowych.

Pasternak LEGAL posiada zespół wyspecjalizowanych prawników sprawach frankowych. Jesteśmy również autorem publikacji dotyczącej tematyki frankowej.

Prowadzenie spraw frankowych wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa procesowego, ale również specyfiki zagadnień dot. umów frankowych, dlatego też warto powierzyć sprawę profesjonalistom.

 

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Umowa kredytu waloryzowanego: Czy można ją unieważnić?

Umowa kredytu waloryzowanego to rodzaj umowy kredytowej, w której wysokość zadłużenia oraz raty kredytowe są związane z kursem waluty obcej, takiej jak frank szwajcarski. W ostatnich latach wiele osób zastanawia się, czy można unieważnić kredyt we frankach ze względu na niekorzystne warunki umowy oraz klauzule abuzywne. W niniejszym rozdziale omówimy możliwości stwierdzenia nieważności kredytu, proces sądu nieważności umowy oraz jak przebiega unieważnienie umowy frankowej i unieważnienie umowy kredytu.

Stwierdzenie nieważności kredytu może nastąpić, gdy sąd uzna, że umowa zawiera klauzule abuzywne lub niezgodne z prawem. W takim przypadku, sąd może orzec unieważnienie umowy kredytu, co oznacza, że kredytobiorca nie będzie musiał spłacać kredytu według pierwotnych warunków umowy. Proces sądu nieważności umowy rozpoczyna się od wniosku kredytobiorcy o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej.

W trakcie procesu sądu nieważności umowy, sąd analizuje zgromadzone dowody oraz przesłuchuje stron. Sąd może również zlecić opinie biegłych, którzy oceniają m.in. sposób ustalania kursu walutowego oraz ewentualne nieprawidłowości w umowach kredytowych. Na podstawie zgromadzonych dowodów oraz opinii biegłych, sąd wydaje wyrok w sprawie unieważnienia umowy frankowej.

 

MASZ KREDYT WE FRANKACH? MAMY DLA CIEBIE DWA ROZWIĄZANIA

Skorzystaj z bezpłatnej analizy sprawy – kliknij tutaj

 

https://pasternaklegal.pl/franki-sad-wszystko-co-musisz-wiedziec/

Wyroki sądów: Sąd Najwyższy i inne instancje

Wyrok sądu najwyższego stanowi ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie, której dotyczy. W Polsce, Sąd Najwyższy jest najwyższą instancją sądową, która rozpatruje sprawy cywilne, karne, gospodarcze oraz pracownicze. W niniejszym rozdziale omówimy różne rodzaje wyroków sądowych, takie jak wyrok sądu drugiej instancji, postanowienie SN, wyrok dotyczący kredytów, wyrok sądu apelacyjnego, orzeczenie sądu najwyższego, izba cywilna sądu najwyższego,

Wyrok sądu drugiej instancji to decyzja sądu apelacyjnego, który rozpatruje sprawy odwoławcze od wyroków sądów okręgowych. Sąd apelacyjny może zmienić wyrok sądu okręgowego, utrzymać go w mocy lub przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd niższej instancji. Postanowienie sn oraz wyrok sn to decyzje Sądu Najwyższego, które mają na celu wyjaśnienie lub interpretację przepisów prawa oraz rozstrzygnięcie sporów prawnych.

Wyrok krakowskiego sądu to przykład wyroku wydanego przez sąd okręgowy, który rozpatruje sprawy cywilne, karne oraz gospodarcze. Wyrok sądu to ogólna nazwa dla decyzji sądowej, która może być wydana przez różne instancje sądowe, takie jak sąd rejonowy, sąd okręgowy czy sąd apelacyjny.

Sąd najwyższy potwierdził to sformułowanie, które oznacza, że Sąd Najwyższy zatwierdził lub utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji. W przypadku wyroków dotyczących kredytów, Sąd Najwyższy może rozstrzygać spory dotyczące klauzul abuzywnych, nieważności umów kredytowych czy odpowiedzialności banków za nieprawidłowości w umowach kredytowych.

Wyrok sądu apelacyjnego to decyzja sądu drugiej instancji, który rozpatruje sprawy odwoławcze od wyroków sądów okręgowych. Orzeczenie sądu najwyższego to decyzja Sądu Najwyższego, która ma na celu wyjaśnienie lub interpretację przepisów prawa oraz rozstrzygnięcie sporów prawnych. Sąd wydał wyrok to sformułowanie, które oznacza, że sąd zakończył rozpatrywanie sprawy i wydał decyzję w tej sprawie.

Izba cywilna sądu najwyższego to jedna z izb Sądu Najwyższego, która rozpatruje sprawy cywilne, takie jak spory dotyczące umów kredytowych, roszczeń odszkodowawczych czy spraw majątkowych. Wyroki sądów powszechnych to decyzje sądów rejonowych, sądów okręgowych oraz sądów apelacyjnych, które rozpatrują sprawy cywilne, karne oraz gospodarcze.

Pozwy frankowiczów i konsumentów: Spór z bankiem

Pozwy frankowiczów to roszczenia konsumentów, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne w walucie obcej, głównie we frankach szwajcarskich. W wyniku niekorzystnych zmian kursów walut, spłata takich kredytów stała się znacznie trudniejsza dla kredytobiorców. W związku z tym, wielu z nich zdecydowało się na dochodzenie swoich praw przed sądami, powołując się na prawo konsumenta oraz wadliwość umów kredytowych.

Pozwy konsumentów w sprawach frankowych dotyczą różnych aspektów umów kredytowych, takich jak klauzule abuzywne, niedozwolone praktyki banków czy nieprawidłowości w informowaniu o ryzyku kursowym. W związku z tym, kredytobiorcy starają się uzyskać unieważnienie umów kredytowych, zmniejszenie zadłużenia czy odszkodowania od banków.

W przypadku sporów z bankiem, konsument musi zdecydować, czy wybrać sąd czy ugoda. Sąd może orzec unieważnienie umowy kredytowej, zmniejszenie zadłużenia czy przyznanie odszkodowania.

Warto zaznaczyć, że spór z bankiem może dotyczyć różnych aspektów umowy kredytowej, takich jak klauzule abuzywne, nieprawidłowości w informowaniu o ryzyku kursowym czy odpowiedzialność banku za wadliwość umowy. W związku z tym, każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności sprawy.

W kontekście banku w frankach szwajcarskich, chodzi o instytucje finansowe, które udzielały kredytów hipotecznych w tej walucie. W Polsce, wiele banków oferowało tego rodzaju kredyty, co doprowadziło do powstania licznych sporów sądowych związanych z kredytami frankowymi.

Roszczenie konsumenta w sprawach frankowych może dotyczyć różnych aspektów umowy kredytowej, takich jak unieważnienie umowy, zmniejszenie zadłużenia czy odszkodowanie od banku. W związku z tym, kredytobiorcy powinni skonsultować się z prawnikami specjalizującymi się w prawie konsumenta, aby ocenić swoje szanse na wygraną w sporze z bankiem.

Decyzja w sprawie tego co będzie najkorzystniejsze dla Klienta niejednokrotnie wymaga konsultacji z doświadczonym prawnikiem. Z naszego jednak doświadczenia wynika, iż co do zasady w zasadniczej większości przypadków ugoda jest mniej korzystna niż wyrok sądowy.

 

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź ile możesz zyskać – nie trać pieniędzy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Warto również wspomnieć o roli sądu okręgu w rozpatrywaniu pozwów frankowiczów. Sądy okręgowe są pierwszą instancją, która rozpatruje tego rodzaju sprawy. Wyroki sądów okręgowych mogą być zaskarżane do sądów apelacyjnych, a w niektórych przypadkach – do Sądu Najwyższego.

Umowy kredytów i ich wadliwość

Wadliwa umowa kredytu to taka, która zawiera nieprawidłowości lub niezgodności z obowiązującym prawem, co może prowadzić do unieważnienia umowy. W przypadku kredytów waloryzowanych we frankach szwajcarskich, wadliwość umów może wynikać z nieprawidłowego informowania kredytobiorców o ryzyku kursowym, klauzul abuzywnych czy nieprawidłowości w obliczaniu zadłużenia.

Na podstawie umowy kredytu, kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami i ewentualnymi opłatami. W przypadku kredytów waloryzowanych, zadłużenie jest przeliczane na walutę obcą, co może prowadzić do znacznego wzrostu zadłużenia w wyniku niekorzystnych zmian kursów walut.

Zawarta umowa kredytu powinna być jasna i zrozumiała dla kredytobiorcy, a wszelkie informacje dotyczące ryzyka kursowego, opłat czy warunków spłaty powinny być przedstawione w sposób przejrzysty. W przypadku wadliwych umów kredytowych, kredytobiorcy mogą dochodzić swoich praw przed sądami, domagając się unieważnienia umowy, zmniejszenia zadłużenia czy odszkodowania od banku.

Umowa kredytu stała to taka, która nie ulega zmianom w trakcie trwania kredytu, np. w zakresie oprocentowania czy warunków spłaty. W przypadku kredytów waloryzowanych, umowy często zawierają klauzule umożliwiające zmiany warunków kredytu w związku ze zmianami kursów walut, co może prowadzić do wzrostu zadłużenia kredytobiorców.

Umowy kredytów powiązanych to takie, które są ściśle związane z innymi umowami, np. umową o kredyt hipoteczny powiązaną z umową o ubezpieczenie nieruchomości. W przypadku wadliwości jednej z umów, może to wpłynąć na ważność pozostałych umów powiązanych.

Unieważnienie umowy kredytowej może nastąpić, gdy sąd orzeknie, że umowa jest wadliwa, np. zawiera klauzule abuzywne, nieprawidłowości w informowaniu o ryzyku kursowym czy niezgodności z obowiązującym prawem. W takim przypadku, kredytobiorca może domagać się zmniejszenia zadłużenia, odszkodowania od banku czy nawet zwrotu części już spłaconego kredytu.

https://pasternaklegal.pl/franki-sad-wszystko-co-musisz-wiedziec/

Klauzule abuzywne i niedozwolone w umowach kredytowych

Klauzule abuzywne to takie postanowienia umów, które naruszają dobra wiary i są niekorzystne dla konsumenta w porównaniu z innymi postanowieniami umowy. W przypadku umów kredytowych, klauzule abuzywne mogą dotyczyć np. nieprawidłowego informowania o ryzyku kursowym, niejasnych warunków spłaty czy nieprawidłowości w obliczaniu zadłużenia.

Klauzule niedozwolone to postanowienia umów, które są sprzeczne z obowiązującym prawem i nie mogą być stosowane w stosunkach z konsumentami. W umowach kredytowych, klauzule niedozwolone mogą obejmować np. nieprawidłowe przeliczanie zadłużenia na walutę obcą, narzucanie nieuzasadnionych opłat czy nieprawidłowe określenie warunków przedterminowej spłaty kredytu.

W przypadku stwierdzenia klauzul abuzywnych lub klauzul niedozwolonych w umowie kredytowej, kredytobiorca może dochodzić swoich praw przed sądem, domagając się unieważnienia umowy, zmniejszenia zadłużenia czy odszkodowania od banku. Sąd może orzec, że klauzule są nieważne i nie mogą być stosowane wobec kredytobiorcy, co może prowadzić do zmiany warunków umowy na korzyść konsumenta.

Warto zwrócić uwagę, że klauzule abuzywne i klauzule niedozwolone mogą występować zarówno w umowach kredytów waloryzowanych, jak i innych rodzajów kredytów. Dlatego ważne jest, aby kredytobiorcy dokładnie zapoznawali się z treścią umów i zwracali uwagę na wszelkie niejasne czy niekorzystne postanowienia, które mogą naruszać ich prawa.

W przypadku wątpliwości co do klauzul zawartych w umowie kredytowej, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, który pomoże ocenić, czy umowa zawiera klauzule abuzywne czy niedozwolone i jakie są możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem.

Procedura cywilna: Przesłuchanie kredytobiorcy i inne etapy

Procedura cywilna to zbiór zasad i przepisów regulujących postępowanie przed sądami cywilnymi. W przypadku sporów dotyczących umów kredytowych, procedura cywilna obejmuje np. przesłuchanie kredytobiorcy, analizę postępowania przeciwko bankowi spółce akcyjnej, uczestnictwo w rozprawie oraz zeznania w sądzie. W trakcie postępowania sądowego mogą również zostać ujawnione błędy sądów, które wpłynęły na wyrok.

Przesłuchanie kredytobiorcy to etap postępowania, podczas którego kredytobiorca składa zeznania przed sądem na temat swojej sytuacji finansowej, warunków umowy kredytowej oraz ewentualnych nieprawidłowości w jej wykonaniu. Przesłuchanie kredytobiorcy może być kluczowe dla ustalenia, czy umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne czy niedozwolone, a także dla oceny roszczeń kredytobiorcy wobec banku.

W postępowaniu przeciwko bankowi spółce akcyjnej, sąd analizuje zarówno argumenty kredytobiorcy, jak i banku, oceniając zgodność umowy kredytowej z obowiązującym prawem oraz ewentualne naruszenia praw konsumenta.

Uczestnictwo w rozprawie to obowiązek stron postępowania, który pozwala im na przedstawienie swoich argumentów, dowodów oraz zeznań świadków. Kredytobiorca może uczestniczyć w rozprawie osobiście lub przez swojego pełnomocnika, np. prawnika. Uczestnictwo w rozprawie daje kredytobiorcy możliwość aktywnego wpływania na przebieg postępowania oraz wykazania swoich racji przed sądem.

Podczas postępowania sądowego, kredytobiorca oraz inne osoby mogą składać zeznania w sądzie. Zeznania te mogą dotyczyć m.in. okoliczności zawarcia umowy kredytowej, warunków jej wykonania, ewentualnych nieprawidłowości czy naruszeń praw konsumenta. Zeznania w sądzie mogą być istotne dla ustalenia stanu faktycznego sprawy oraz oceny roszczeń kredytobiorcy wobec banku.

W trakcie postępowania sądowego mogą również zostać ujawnione błędy sądów, które wpłynęły na wyrok. Błędy te mogą dotyczyć np. błędnej oceny dowodów, nieprawidłowego stosowania przepisów prawa czy naruszenia zasad postępowania. W przypadku stwierdzenia błędów sądów, kredytobiorca może wnioskować o wznowienie postępowania lub złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Spłata kredytu i roszczenia banku

Spłata kredytu to proces, w którym kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu pożyczonych środków wraz z odsetkami i ewentualnymi opłatami. W przypadku kredytów waloryzowanych, spłata może być obciążona dodatkowymi kosztami wynikającymi z waloryzacji kapitału oraz zmian kursów walut. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacić kredytu, bank może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, co prowadzi do powództwa banku.

Powództwo banku to postępowanie sądowe, w którym bank występuje jako powód, domagając się od kredytobiorcy spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. W ramach powództwa, sąd analizuje roszczenia banku oraz argumenty kredytobiorcy, oceniając zgodność umowy kredytowej z obowiązującym prawem oraz ewentualne naruszenia praw konsumenta.

W niektórych przypadkach, sąd może wydać wyroki bez przesłuchania kredytobiorcy, co oznacza, że decyzja sądu opiera się wyłącznie na analizie dokumentów i dowodów przedstawionych przez strony. Taka sytuacja może wystąpić, gdy kredytobiorca nie stawi się na rozprawie lub nie przedstawi swoich argumentów w odpowiednim terminie.

Waloryzacja kapitału to proces, w którym wartość kredytu waloryzowanego jest aktualizowana na podstawie zmian kursów walut. W przypadku kredytów frankowych, waloryzacja może prowadzić do znacznego wzrostu zadłużenia kredytobiorcy, co z kolei może utrudnić spłatę kredytu. W związku z tym, kredytobiorcy często kwestionują zgodność waloryzacji kapitału z obowiązującym prawem oraz domagają się unieważnienia umowy kredytowej lub zmiany warunków spłaty.

Stanowisko rzecznika finansowego może być istotne dla oceny roszczeń kredytobiorcy wobec banku oraz dla ustalenia, czy umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne czy niedozwolone. Rzecznik finansowy to niezależny organ, który zajmuje się ochroną praw konsumentów na rynku finansowym, w tym również w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych. Stanowisko rzecznika finansowego może wpłynąć na przebieg postępowania sądowego oraz na ostateczny wyrok sądu.

Ryzyko kursowe i koszty sprawy sądowej

Ryzyko kursowe to niepewność związana ze zmianami kursów walut, które mogą wpłynąć na wartość kredytu waloryzowanego oraz na zdolność kredytobiorcy do jego spłaty. W przypadku kredytów frankowych, ryzyko kursowe jest szczególnie istotne, ponieważ wzrost kursu franka szwajcarskiego może prowadzić do znacznego wzrostu zadłużenia kredytobiorcy. W związku z tym, kredytobiorcy często kwestionują zgodność waloryzacji kapitału z obowiązującym prawem oraz domagają się unieważnienia umowy kredytowej lub zmiany warunków spłaty.

W przypadku powodzenia w sprawie, kredytobiorca może domagać się zwrotu poniesionych kosztów od banku. Warto również skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tego rodzaju sprawach, aby uzyskać profesjonalną pomoc oraz ocenę szans na powodzenie w sporze z bankiem.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z frankami sąd, takie jak procesy i postępowania sądowe, umowy kredytów waloryzowanych, wyroki sądów, pozy frankowiczów i konsumentów, wadliwość umów kredytowych, klauzule abuzywne i niedozwolone, procedura cywilna, spłata kredytu, roszczenia banku, ryzyko kursowe oraz koszty sprawy sądowej. Przedstawiliśmy również możliwości unieważnienia umowy kredytowej oraz zmiany warunków spłaty.

Ważne jest, aby kredytobiorcy zdawali sobie sprawę z ryzyka kursowego oraz kosztów sprawy sądowej przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania przeciwko bankowi. Warto również skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tego rodzaju sprawach, aby uzyskać profesjonalną pomoc oraz ocenę szans na powodzenie w sporze z bankiem.

Podjęcie decyzji o wszczęciu postępowania sądowego przeciwko bankowi powinno być poprzedzone dokładnym rozważeniem swojej sytuacji. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania sądowego, warto zasięgnąć porady prawnika oraz dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i prawną.

Prowadzenie spraw frankowych wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa procesowego, ale również specyfiki zagadnień dot. umów frankowych, dlatego też warto powierzyć sprawę profesjonalistom. Skorzystaj z bezpłatnej analizy twojej sprawy.

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jeżeli interesuje Cię tematyka kredytów frankowych zapraszamy do subskrypcji naszego Newslettera oraz odwiedzenia bazy wiedzy, gdzie możesz pobrać publikacje dot. kredytów frankowych

Link do bazy wiedzy – kliknij tutaj

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Wyłudzenie VAT

Wprowadzenie

Wyłudzenia podatku VAT stanowią poważny problem dla gospodarki, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. To zorganizowane przestępstwo podatkowe, które często pozostaje poza zasięgiem tradycyjnych metod wykrywania. W poniższym artykule omówimy mechanizmy wyłudzeń VAT, ich konsekwencje oraz działania podejmowane w celu przeciwdziałania temu procederowi. Paternak LEGAL posiada doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach związanych z wyłudzeniami podatku VAT, czy tzw. spraw dotyczących karuzeli vatowskich.

 

https://pasternaklegal.pl/wyludzenie-vat/

 

Spis treści:
1. Co to jest podatek VAT?
2. Na czym polega wyłudzenie podatku VAT?
3. Znane sprawy dotyczące wyłudzeń VAT
4. Czym są karuzele VAT-owskie?
5. Mechanizm karuzeli podatkowej
6. Karuzela VAT-owska – Jak się przed nią chronić?
7. Komu przysługuje zwrot podatku VAT?
8. Kiedy zwrot podatku PIT nie przysługuje?
9. Kara za wyłudzenie podatku VAT
9. Zbrodnia Vatowska

 

Co to jest podatek VAT?

Podatek od towarów i usług (ang. Value Added Tax, VAT) jest jednym z głównych podatków występujących w powszechnym obrocie gospodarczym w polskim porządku fiskalnym. W Polsce podatek od wartości dodanej został nałożony ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Obecnie reguluje go ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. VAT został po raz pierwszy skutecznie wprowadzony w 1954 r. we Francji. Ocenia się, że jest to najszybciej rozprzestrzeniający się w ostatnich dziesięcioleciach podatek na świecie.

Na czym polega wyłudzenie podatku VAT?

Wyłudzenia VAT to obecnie jeden z największych problemów podatkowych, nie tylko dla budżetu państwa, ale również uczciwych podatników!

Metod wyłudzania jest kilka, oto najpopularniejsze:

1.      Proceder fałszowania faktur- czyli tzw. Fikcyjne Faktury ( Puste Faktury): To procedura w której osoba lub firma sporządza fałszywe dokumenty księgowe, które sugerują dokonanie transakcji handlowej, usługi lub dostawy towaru i wystawia fakturę. W rzeczywistości nie zachodzi żadna wymiana towarów czy usług, a jedynym celem jest uzyskanie wyższego zwrotu podatku VAT.

na temat pustych faktur pisaliśmy tutaj

Puste faktury – nierzetelna FAKTURA VAT

2.      Podwójne faktury- są jednym z wielu mechanizmów stosowanych w wyłudzeniach podatkowych. W tej metodzie generuje się dwie fa ktury za ten sam towar lub usługę. Jedna z faktur wykorzystywana jest do uzyskania zwrotu od podatku, podczas gdy druga wykorzystywana jest do późniejszego odliczenia podatku od dochodu

3.     Fikcyjne firmy- zjawisko to jest dość powszechne w Polsce. W celu wyłudzeń vat, przestępcy tworzą fikcyjne lub wykorzystują istniejącą firm, które nie prowadzą w rzeczywistości działalności.

Znane sprawy dotyczące wyłudzeń VAT

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali 59- letniego mężczyznę, członka zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2018-2019 r. Został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzuty.

Szajkę tworzyli obywatele Polski, Rumuni, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin, Malezji. Działalność grup przestępczej polegała na pozorowanym obrocie elektroniką i zaniżaniu wysokości należności podatkowych. Wcześniej w 2020 r. funkcjonariusze CBA zatrzymali 8 osób. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in . udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania lub używania faktur wystawionych na kwoty wielkich rozmiarów. Sprawa ma charakter rozwojowy wielowątkowy. Akta sprawy liczą ponad 6 tysięcy tomów.

 

https://pasternaklegal.pl/wyludzenie-vat/

 

Czym są karuzele VAT-owskie?

Karuzele podatkowe stanowią poważny problem i są jedną z głównych przyczyn braków w budżecie.  Termin “karuzela podatkowa” (inaczej znana również jako “karuzela VAT”). Karuzela podatkowa jest oszustwem z wykorzystaniem procederu znikającego podatnika (tzw. słupa), który po dokonaniu licznych transakcji i osiągnięciu zamierzonego celu (czyli wyłudzeniu pieniędzy ze Skarbu Państwa) znika z rynku, odnosi się do zaawansowanej formy oszustw podatkowych, której celem jest wyłudzenie podatku VAT z systemu podatkowego. To zorganizowane przestępstwo podatkowe obejmuje szereg fałszywych transakcji, które są skomplikowane i trudne do wykrycia. Poniżej przedstawiam więcej informacji na temat karuzeli podatkowej:

Mechanizm karuzeli podatkowej

Metod wyłudzania VAT, w których wykorzystywana jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest kilka. Dla mechanizmu karuzeli VAT-owskiej potrzebne jest istnienie wielu transakcji, dokonywanych przez firmę wiodącą, znikającego podatnika, bufory, brokerów.

Karuzela VAT-owska – Jak się przed nią chronić?

Jak pokazuje praktyka, oszuści podatkowi posługują się różnorodnymi i kreatywnymi technikami, w procederze wyłudzania VAT, fikcyjne faktury, fikcyjne firmy to tylko kropla w morzu.

Nasze porady:

Zachowaj należytą staranność w przypadku nowego kontrahenta

Należyta staranność:

Polega na wskazaniu najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT.

Jak dochować należytej staranności?

W przypadku każdego nowego kontrahenta potwierdź:

 • w KRS lub CEIDG, że kontrahent jest w nim zarejestrowany

 • czy kontrahent jest wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ( KAS) wykazu podatników VAT

 • czy kontrahent. Posiada wymagane koncesje i zezwolenia dotyczące towarów

Pogłębiaj swoją wiedzę

Zapobieganie wyłudzeniu podatku Vat poprzez wiedzę! Pogłębiaj swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach. Liczne szkolenia odbywają się stacjonarnie w Poznaniu i Stacjonarnie w Warszawie. celem kursu jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie zasad działania podatku od towarów i usług, prawa do obniżenia podatku, do zwrotu podatku. Zostaną szczegółowo omówione mechanizmy ograniczające wyłudzenia i ich konsekwencje dla podatników oraz pułapki czyhające w obrocie gospodarczym na podatników podatku VAT oraz nowości wprowadzone i planowane na 2021 r.

PASTERNAK LEGAL to nie tylko doradztwo prawne i podatkowe, ale również szkolenia dedykowane przedsiębiorcom dostępne zarówno w modelu online oraz szkolenia organizowane stacjonarnie.

Jeżeli masz pytania lub jesteś zainteresowany szkoleniami w zakresie tematyki przedmiotowej – zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Komu przysługuje zwrot podatku VAT?

Zwrot podatku przysługuje każdemu podatnikowi, który w ciągu roku podatkowego wpłacił zaliczki wyższe niż wymagane. Co z osobami, które korzystają z ulg? Zwrot przysługuje także osobom, które korzystają z ulg i odliczeń.

Kiedy zwrot podatku PIT nie przysługuje?

Mimo złożenia wniosku o zwrot podatku, podatnik może nadpłaty nie otrzymać.! Jakire to sytuacje? Mianowicie nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają  zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z  odsetkami za zwłokę , odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Jaki jest czas oczekiwania na zwrot podatku?   Czas oczekiwania jest uzależniony od kilku czynników, od terminu rozliczenia oraz od samego sposobu rozliczenia. Najkrótszy termin dotyczy deklaracji złożonych elektronicznie. Dłuższy termin oczekiwania na zwrot podatku dotyczy deklaracji złożonej w sposób tradycyjny – papierowy.

 

https://pasternaklegal.pl/wyludzenie-vat/

 

Kara za wyłudzenie podatku VAT

Wyłudzenie podatku VAT stanowi poważne przestępstwo podatkowe, a konsekwencje mogą być surowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 271a k.k. § 1.

Kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa,

W przypadku przestępstwa fałszowania faktur o mniejszej wadze kara pozbawienia wolności może wynieść do 3 lat pozbawienia wolności

Jednak, jeśli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

Zbrodnia Vatowska

Jest przestępstwem polegającym na podrobieniu, lub przerobieniu faktury, użyciu jej jako autentycznej.  Przepisy sankcjonujące zbrodnie VAT-owskie są bardzo rygorystyczne.

Ustawodawca w treści art. 277a§ 1 wskazuję: Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a fałszowanie faktury i używanie jej za autentyczną § 1 albo art. 271a podawanie nieprawdy w fakturze § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości,

Mając na uwadze skomplikowany charakter postępowań dotyczących wyłudzeń podatku VAT, warto skorzystać z pomocy prawnika posiadającego doświadczenie w obronie w sprawach karnoskarbowych.

 

Pasternak LEGAL – pełniło rolę obrońcy w postępowaniach karnoskarbowych.

Potrzebujesz pomocy dla siebie lub osoby najbliższej – nie czekaj – skontaktuj się

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych

Analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Efektywne rozwiązania prawne

Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.

Specjalizacja

Zespół prawa karnego gospodarczego ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się

Nasze lokalizacje sprawdź tutaj

A może wolisz zapytać o konsultację online? – Zadaj pytanie

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jazda rowerem pod wpływem alkoholu

 

https://pasternaklegal.pl/jazda-rowerem-pod-wplywem-alkoholu/

Spis treści:
1. Czy można prowadzić rower po alkoholu?
2. Ile za jazdę rowerem po alkoholu?
3. Jakie kary grożą za jazdę rowerem po alkoholu?
4. Jakie są przepisy dotyczące jazdy rowerem po alkoholu?
5. Czy można stracić prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu na rowerze?
6. Jakie konsekwencje prawne i bezpieczeństwo wiążą się z jazdą rowerem po alkoholu?
7. Czy pijany rowerzysta może być ukarany mandatem?
8. Jakie są objawy nietrzeźwości u rowerzysty?
9. Jakie są konsekwencje prawne jazdy rowerem obok siebie po alkoholu?
10. Czy jazda rowerem po alkoholu wpływa na innych uczestników ruchu?
11. Czy można prowadzić rower obok siebie po alkoholu?
12. Czy istnieją nowe przepisy dotyczące jazdy rowerem po alkoholu?
13. Jakie konsekwencje prawne wiążą się z prowadzeniem roweru po alkoholu na drodze leśnej?
14. Czy zakaz jazdy rowerem dotyczy również pobocza drogi?
15. Czy grozi mandat za przewożenie osób na rowerze po spożyciu alkoholu?
16. Czym różni się stan nietrzeźwości po zaledwie jednym piwie od jazdy po alkoholu?
17. Czy można zyskać punkty karne za jazdę rowerem po alkoholu?
18. Jakie są przepisy ruchu drogowego w 2024 roku dotyczące jazdy rowerem po alkoholu?
19. PODSUMOWANIE

 

 

Czy można prowadzić rower po alkoholu?

Jazda rowerem po alkoholu to temat, który budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Czy można prowadzić rower po alkoholu? Jakie są konsekwencje prawne i bezpieczeństwo na drodze? Co grozi za jazdę rowerem po alkoholu? Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii. Ile za jazdę rowerem po alkoholu? Najważniejszą kwestią, która nurtuje wielu rowerzystów, jest kara za jazdę rowerem po alkoholu. Czy grozi mandat za jazdę na rowerze po spożyciu alkoholu? Poniżej spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

Ile za jazdę rowerem po alkoholu?

Jazda po alkoholu na rowerze nie jest tak surowo karana jak w przypadku samochodu, ale nie jest też tak, że można całkowicie bezkarnie jeździć na rowerze pod wpływem. Jazda rowerem po spożyciu alkoholu to poważne naruszenie przepisów ruchu drogowego. W zależności od kraju i jurysdykcji, kary mogą się różnić, ale grozi za to mandat. Jakie są konsekwencje prawne?

Jakie kary grożą za jazdę rowerem po alkoholu?

Jakie są konsekwencje jazdy na rowerze po alkoholu? Przedstawiając konsekwencje jazdy rowerem po alkoholu należy zauważyć, że za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu rowerzyście grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, przy czym wysokość tych kar może się różnić od okoliczności danej konkretnej sprawy oraz ilości wypitego przez rowerzystę alkoholu.

Jakie są przepisy dotyczące jazdy rowerem po alkoholu?

Przepisy prawne dotyczące jazdy rowerem po alkoholu różnią się w zależności od kraju. W Polsce kwestię tą regulują przepisy karne oraz ruchu drogowego.

Czy można stracić prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu na rowerze?

W przypadku jazdy rowerem po alkoholu, zazwyczaj nie traci się prawa jazdy na samochód, ponieważ strata prawa jazdy dotyczy zazwyczaj prawa jazdy na pojazdy silnikowe, a nie rower. Niemniej jednak, nieodpowiedzialna jazda rowerem może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, konsekwencje prawne mogą obejmować mandaty i inne sankcje.

Jakie konsekwencje prawne i bezpieczeństwo wiążą się z jazdą rowerem po alkoholu?

Naruszenie przepisów ruchu drogowego poprzez jazdę rowerem po alkoholu może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze.

Czy pijany rowerzysta może być ukarany mandatem?

Mandat za jazdę rowerem po alkoholu czy to realne? Tak, pijany rowerzysta może być ukarany mandatem za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Wysokość mandatu zależy od ilości spożytego przez rowerzystę alkoholu. Jeśli prowadzący rower przekroczy dopuszczalny poziom alkoholu, może zostać ukarany także grzywną, ograniczeniem wolności lub nawet pozbawieniem wolności na czas do dwóch lat.

Jakie są objawy nietrzeźwości u rowerzysty?

Pijany rowerzysta może wykazywać różne objawy nietrzeźwości, takie jak niestabilność chodu, trudności w utrzymaniu równowagi, dezorientacja, czy zmniejszona zdolność reakcji.

Jakie są konsekwencje prawne jazdy rowerem obok siebie po alkoholu?

Kierowanie rowerem po spożyciu alkoholu to zachowanie, które stanowi poważne zagrożenie zarówno dla samego rowerzysty, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Nieodpowiedzialna decyzja o jeździe rowerem pod wpływem alkoholu nie tylko zwiększa ryzyko wypadków, ale także stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Warto podkreślić, że jazda rowerem obok siebie po spożyciu alkoholu jest nielegalna i stanowi naruszenie prawa. Przepisy ruchu drogowego nakładają na rowerzystów obowiązek zachowania trzeźwości podczas jazdy, podobnie jak na kierowców samochodów. Dopuszczenie się tego rodzaju wykroczenia może skutkować poważnymi konsekwencjami prawno-karnymi.  Konsekwencje prawne takiego zachowania mogą obejmować nałożenie mandatów finansowych, które będą musieli uiścić osoby dopuszczone się naruszenia przepisów. Ponadto, organy ścigania mogą podjąć dalsze kroki, takie jak zawieszenie prawa jazdy rowerzysty, ograniczenia w korzystaniu z roweru lub nawet kierowanie sprawy do sądu. Wszystko to zależy od lokalnych przepisów i skali naruszenia.

 

Masz pytania ? Napisz a skontaktujemy się możliwie szybko!

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy jazda rowerem po alkoholu wpływa na innych uczestników ruchu?

Jazda rowerem po spożyciu alkoholu to zachowanie, które może stanowić poważne zagrożenie nie tylko dla samego rowerzysty, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i kierowców innych pojazdów.  Jazda rowerem po alkoholu jest działaniem, które niesie ze sobą wiele potencjalnych niebezpieczeństw. Przede wszystkim, alkohol wpływa negatywnie na zdolność rowerzysty do zachowania kontroli nad swoim pojazdem. Osoba pod wpływem alkoholu może mieć utrudnioną koordynację ruchową, zmniejszoną szybkość reakcji oraz zaburzoną ocenę odległości i prędkości. To z kolei sprawia, że jest bardziej podatna na wypadki i kolizje. Zagrożenie wynikające z jazdy rowerem po alkoholu nie ogranicza się tylko do samego rowerzysty. Istnieje ryzyko, że niezdolność do utrzymania równowagi i kontrolowania roweru może spowodować kontakt z innymi uczestnikami ruchu, w tym pieszymi. Takie zdarzenia mogą prowadzić do poważnych obrażeń i wypadków.  Ponadto, rowerzyści poruszający się po drogach publicznych muszą współistnieć z innymi uczestnikami ruchu, takimi jak kierowcy samochodów, motocykli czy innych pojazdów. Jeśli rowerzysta jest pod wpływem alkoholu, może nieprzewidywalnie zmieniać trasę jazdy, utrudniać ruch innych pojazdów, lub nawet nagle zatrzymywać się, co zwiększa ryzyko wypadków.  Warto podkreślić, że jazda rowerem po alkoholu jest nie tylko nieodpowiedzialna, ale również nielegalna w wielu jurysdykcjach. Przepisy ruchu drogowego nakazują trzeźwość podczas jazdy rowerem, podobnie jak w przypadku prowadzenia samochodu. Dopuszczenie się tego rodzaju wykroczenia może skutkować poważnymi konsekwencjami prawno-karnymi, takimi jak mandaty, kary finansowe, a nawet utrata prawa do prowadzenia roweru. Ostatecznie, jazda rowerem po alkoholu jest niebezpieczna zarówno dla samego rowerzysty, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Zainteresuje Cię:

Czy można prowadzić rower obok siebie po alkoholu?

Podobnie jak jazda rowerem, prowadzenie roweru obok siebie po spożyciu alkoholu jest niebezpieczne i może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Czy istnieją nowe przepisy dotyczące jazdy rowerem po alkoholu?

Przepisy dotyczące jazdy rowerem po alkoholu mogą ulegać zmianom, dlatego warto być na bieżąco z aktualnymi przepisami ruchu drogowego.

Jakie konsekwencje prawne wiążą się z prowadzeniem roweru po alkoholu na drodze leśnej?

Prowadzenie roweru po alkoholu na drodze leśnej również podlega przepisom ruchu drogowego, a nieodpowiedzialna jazda może prowadzić do konsekwencji prawnych i zagrażać bezpieczeństwu innym uczestnikom ruchu drogowego.

Czy zakaz jazdy rowerem dotyczy również pobocza drogi?

Zakaz jazdy rowerem po alkoholu dotyczy nie tylko jezdni, ale także pobocza drogi. Przepisy ruchu drogowego regulują zasady korzystania z dróg publicznych.

 

https://pasternaklegal.pl/jazda-rowerem-pod-wplywem-alkoholu/

 

Czy grozi mandat za przewożenie osób na rowerze po spożyciu alkoholu?

Naruszenie przepisów dotyczących przewożenia osób na rowerze po alkoholu może skutkować nałożeniem mandatu lub innymi sankcjami.

Czym różni się stan nietrzeźwości po zaledwie jednym piwie od jazdy po alkoholu?

Nawet niewielka ilość spożytego alkoholu może wpłynąć na zdolność do bezpiecznej jazdy rowerem. Dlatego zawsze warto zachować ostrożność i nie ryzykować.

Czy można zyskać punkty karne za jazdę rowerem po alkoholu?

Osoby, które legitymują się prawem jazdy i zostaną przyłapane na jazdę rowerem pod wpływem alkoholu, nie będą narażone na utratę punktów karnych. Osoby, które posiadają ważne prawo jazdy i zostaną zauważone podczas prowadzenia roweru po spożyciu alkoholu, nie zostaną ukarane utratą punktów karnych. Jednakże pomimo braku karnych punktów kierowcy rowerów są nadal poddawani innym sankcjom prawno-karnym, takim jak nałożenie mandatów finansowych.

Jakie są przepisy ruchu drogowego w 2024 roku dotyczące jazdy rowerem po alkoholu?

Przepisy ruchu drogowego mogą ulegać zmianom, dlatego warto być na bieżąco z obowiązującymi przepisami, szczególnie w kontekście jazdy rowerem po alkoholu.

PODSUMOWANIE

Charakter przestępstw drogowych sprawia, iż prowadzenie obrony w sprawie karnej często wymaga znajomości przepisów oraz zrozumienia istoty postępowania. Z tego względu warto korzystać z wiedzy i doświadczenia prawników zajmujących się problematyką prawa karnego.

 

Zespół prawa Karnego Pasternak LEGAL świadczy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych.

Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania: na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz na etapie postępowania wykonawczego.

Adwokat Łukasz Pasternak

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego dotyczących przestępstw w przetargach publicznych czy też przestępstw korupcyjnych.

Więcej informacji znajdzie pod tym linkiem.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Koszty założenia spółki z o.o.

Wstęp

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpoczęcie prowadzenia działalności wymaga od potencjalnego przedsiębiorcy zorganizowania kilku ważnych aspektów, m.in. ustalenie biznesplanu, wybranie przedmiotu działalności. Przy wyborze formy działalności warto znać także koszty powołania spółki z o.o., a ponadto przybliżony czas trwania procedury i jej dostępne tryby, aby świadomie podjąć decyzję o rozpoczęciu działalności. Warto również tworząc spółkę rozważyć, czy założenie spółki w systemie S24 jest najkorzystniejszym rozwiązaniem ? Czy może jednak bardziej korzystnym w ostatecznym rozrachunku będzie założenie spółki z o.o. na podstawie umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego.

Osobiście często zalecam założenie spółki za pomocą formy aktu notarialnego albowiem taka spółka pozwala na zastosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych, które pozwalają poczynić realne oszczędności w czasie prowadzenia firmy.

Ile kosztuje założenie spółki? Jakiej wysokości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrzeba? Czy wymaga się projektu umowy spółki? Na wszystkie te pytania odpowiemy poniżej.

https://pasternaklegal.pl/koszty-zalozenia-spolki-z-o-o/

Spis treści:
1. Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
2. Jakie korzyści płyną z założenia spółki z o.o.?
3. Proces zakładania Spółki z o.o.
4. Jak założyć spółkę z o.o.?
5. S24?
6. Koszty założenia spółki
7. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością u notariusza
8. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
9. Zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące Spółki z o.o.
10. Koszty prowadzenia spółki z o.o.
11. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka ta regulowana jest przepisami kodeksu spółek handlowych. Spółka z o.o. jest spółką, która posiada osobowość prawną (w odróżnieniu od spółki cywilnej). Spółka z o.o. jest spółką kapitałową. Spółka ta posiada różne organy, zarząd, wspólników, a w niektórych przypadkach również inne organy. W przypadku spółki z o.o. jej cechą charakterystyczną jest ograniczona odpowiedzialność wspólników, którzy z tytułu bycia wspólnikiem nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność wspólnika ograniczona jest to wniesionego do spółki kapitału zakładowego (minimalny kapitał to 5.000 zł). Ideą spółki z o.o. jest oddzielenie majątku spółki od majątku wspólników i przez to wyłączenie ich osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz stosunkowo nieskomplikowana procedura założenia i następnie funkcjonowania spółki.

Spółka z o.o. zakładana jest poprzez zawarcie umowy a następnie zarejestrowanie jej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejestrowy. Akt założycielski zawierany jest w formie aktu notarialnego przed notariuszem, ale spółka może zostać zawiązana również przez internet do czego wykorzystuje się wzorzec umowy spółki (taka umowa spółki jest znacznie mniej elastyczna i nie zawsze pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów, jak np. odpowiednia optymalizacja, zabezpieczenie wspólników, możliwość wniesienia aportu, itp.). Księgowość spółki musi być prowadzona – pełna księgowość.

Jeżeli spółka ma co najmniej dwóch wspólników wówczas zobowiązania z tytułu ZUS mogą zostać zredukowane właściwie do 0, dlatego też stanowi ona swego rodzaju element optymalizacji, z wyjątkiem spółki jednoosobowe.

Jakie korzyści płyną z założenia spółki z o.o.?

Na to pytanie odpowiedzieliśmy w tym poście – korzyści z założenia spółki z o.o.

Proces zakładania Spółki z o.o.

Proces zakładania spółki jest ważnym krokiem w życiu wielu przedsiębiorców, a wybór odpowiedniej formy prawnej i zrozumienie związanych z tym kosztów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia.

Głównym argumentem przemawiającym za wyborem spółki z o.o. jako formy prowadzenia działalności gospodarczej jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, a także fakt brak obowiązku odprowadzania składek ZUS za wspólników spółki. Ponadto, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma możliwość korzystania z podobnych przywilejów podatkowych, z których korzystać mogą osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą – może działać jako „mały podatnik”, stosować metodę kasową VAT czy wybierać kwartalne okresy rozliczeniowe, a także kwartalną wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.

Jak założyć spółkę z o.o.?

O tym, jak przebiega proces zakładania spółki z o.o. oraz jakie wymogi formalne muszą zostać spełnione, pisaliśmy już w poprzednich artykułach. Kliknij TUTAJ

W dzisiejszym artykule skupimy się w większej mierze na aspektach technicznych. Zasadniczo, mamy dwie formy założenia spółki z o.o. – internetowo, za pośrednictwem systemu S24 lub tradycyjnie, w formie aktu notarialnego, a wybór odpowiedniej jest ściśle skorelowany z formą prowadzenia działalności.

 

https://pasternaklegal.pl/koszty-zalozenia-spolki-z-o-o/

S24?

Pomimo tego, że wybór formy S24 rejestracji spółki, jest wygodniejszy pod tym względem, że wszystkie formalności mogą zostać załatwione internetowo, bez wychodzenia z domu, to wybór tej formy rejestracji spółki może być mniej korzystny niż rejestracja spółki w standardowy sposób przed notariuszem.

System sam przeprowadza przedsiębiorcę przez kolejne etapy procesu zawierania umowy spółki i jej rejestracji w KRS. Koszt opłaty sądowej również jest niższy, niż w przypadku formy notarialnej i wynosi 250 zł. Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach. Elektroniczne założenie spółki daje znacznie mniejszą swobodę w zakresie dostosowania umowy spółki, a wprowadzenie niestandardowych postanowień umownych może okazać się niemożliwe. System nie daje także możliwości dowolnego kształtowania roku obrotowego – zawsze będzie on równy kalendarzowemu.

Ponadto, w przypadku spółki z o.o., warunkiem jej powstania jest posiadanie kapitału zakładowego. Rejestrując spółkę przez S24 kapitał zakładowy można pokryć wyłącznie wkładami pieniężnymi. Należy pamiętać, że wszyscy wspólnicy muszą mieć aktywne konto w systemie S24 a także muszą mieć możliwość złożenia podpisu Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Wspólnicy mogą powołać pełnomocników do podpisania dokumentów, jednak wówczas konieczne jest wypełnienie wzorca pełnomocnictwa dostępnego w systemie, a sam proces rozszerza się o dodatkowe oświadczenia i dokumenty, które musi podpisać pełnomocnik. Dalszym etapem jest uiszczenie wszelkich opłat za pośrednictwem ePłatności:

·        Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku wynosi 250zł.

·        Opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” w wysokości 100zł.

·        Opłata manipulacyjna operatora płatności.

Należy także uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych poprzez złożenie deklaracji PCC-3 do naczelnika urzędu skarbowego. Wysokość podatku należy obliczyć samodzielnie i wpłacić go w terminie 14 dni od dnia założenia spółki. Stawka podatku PCC wynosi 0,5%, a podstawę opodatkowania stanowi wartość kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Dodatkowo, zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi złożyć oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru. To oświadczenie podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł.

https://pasternaklegal.pl/koszty-zalozenia-spolki-z-o-o/

Koszty założenia spółki

Opłata KRS: Przewodnik dotyczący kosztów związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym – możesz znaleźć tutaj <——

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością u notariusza

Zdecydowanie największą zaletą wyboru tej formy zawiązania spółki jest większa swoboda w kształtowaniu postanowień umowy spółki.

Jest to, co prawda, proces nieco bardziej skomplikowany i czasochłonny, a także droższy, jednak w przypadku, kiedy specyfika danej spółki będzie wymagać wprowadzenia niestandardowych zapisów w umowie, może okazać się jedynym słusznym wyjściem.

W umowie spółki w formie aktu notarialnego, wspólnicy mogą także postanowić o pokryciu kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych, co jest niemożliwe w przypadku rejestracji internetowej.

Podstawowym kosztem, związanym z rejestracją spółki z o.o. u notariusza, jest taksa notarialna. Jej wysokość jest ściśle uzależniona od kapitału zakładowego spółki. Przykładowo, dla spółki z kapitałem zakładowym wynoszącym 5000 zł, taksa wyniesie maksymalnie 160 zł. Do tej kwoty należy także doliczyć podatek VAT, jak również koszt wypisów aktu notarialnego, który wynosi 6 zł za każdą stronę aktu. W przypadku takiej spółki, po zsumowaniu wszystkich kosztów, całość wyniesie około 500 zł.

Jak w przypadku rejestracji spółki przez S24, tak i w przypadku wyboru formy notarialnej, doliczyć trzeba również podatek od czynności cywilnoprawnych, który niezmiennie wynosi 0,5% wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o wysokość opłaty sądowej i za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Wspólnicy muszą również uiścić opłatę sądową za wniosek o rejestrację spółki oraz opłatę za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, które łącznie wynoszą 600 zł.

Co zatem wybrać?

Obie formy rejestracji spółki mają swoje wady i zalety, a wybór odpowiedniej jest uzależniony od specyfiki spółki, a także priorytetów i potrzeb wspólników.

 

Jeżeli wciąż zastanawiasz się w jakiej formie założyć spółkę z o.o. – warto zapytać odpowiadamy szybko

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące Spółki z o.o.

Kliknij tutaj – zobacz jak szybko i korzystnie możesz założyć spółkę z o.o.

Koszty prowadzenia spółki z o.o.

Co do zasady, jedynym kosztem stałym, który generuje prowadzenie spółki z o.o. jest obowiązkowe złożenie raz do roku sprawozdania finansowego we właściwym Sądzie Rejestrowym – jest to koszt 140 zł.

Ze złożeniem sprawozdania finansowego ściśle związane są koszty prowadzenia tzw. pełnej księgowości. Nie ma obowiązku, aby pełną księgowość prowadził licencjonowany księgowy, natomiast praktyka pokazuje,  że samodzielne prowadzenie księgowości może okazać się znacznie utrudnione, stąd do kosztów stałych spółki z o.o. należy zaliczyć także koszt usług księgowych, którego wysokość uzależniona jest od liczby księgowanych dokumentów.

Dodatkowym kosztem, który może generować spółka jest także opłata za wniosek o zmianę wpisu w KRS w wysokości 350 zł. W rejestrze przedsiębiorców znajdują się wszystkie dane spółki m. in. jej firma, siedziba, wspólnicy, wysokość kapitału zakładowego. Jakakolwiek zmiana danych widocznych w KRS musi zostać każdorazowo odnotowana, co generuje wyżej wskazane koszty. Należy doliczyć do tego również ewentualny koszt aktu notarialnego, w przypadku, gdy zmiana wymaga zachowania tej formy.

Wyżej opisane kwoty, to koszty, które z dużą dozą prawdopodobieństwa, będzie musiał ponieść przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie należy jednak pomijać wydatków dodatkowych jak np. koszt prowadzenia obsługi prawnej czy koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które mogą pojawić się wraz z rozwojem działalności.

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pomoc prawna w sprawach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z jej założeniem ale i wszelkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem spółki oraz jej likwidacją czy restrukturyzacją. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

“Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

 

Jeżeli reprezentujesz instytucję lub jesteś osobą podejrzewaną zapraszamy do kontaktu:

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Co grozi za posiadanie marihuany?

https://pasternaklegal.pl/co-grozi-za-posiadanie-marihuany/

Spis treści:
1. Kary za posiadanie marihuany w Polsce
2. Odpowiedzialność za posiadanie – jaka kara za posiadanie marihuany?
3. Odpowiedzialność nieletnich
4. Co grozi za posiadanie marihuany 17-latkom i starszym?
6. Czy można uniknąć kary?
5. Kiedy można liczyć na warunkowe umorzenie sprawy
7. Podsumowanie
8. Specjalizacja

 

Kary za posiadanie marihuany w Polsce

Za posiadanie przy sobie marihuany grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Czy zawsze?

Podstawę odpowiedzialności karnej stanowi Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Pierwszy z aktów prawnych definiuje charakterystykę środków, których nie można legalnie posiadać. Drugi nadaje ogólne zasady odpowiedzialności karnej. Według statystyk policyjnych, posiadanie marihuany stanowi najwyższy odsetek przestępstw narkotykowych.

Odpowiedzialność za posiadanie – jaka kara za posiadanie marihuany?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ziele konopi innych niż włókniste i wyciągi z nich stanowią środek odurzający. Posiadanie takiego środka jest nielegalne chyba że inna ustawa przewiduje legalność jego posiadania. Przykładem może tutaj być medyczna marihuana.

Żeby jednak móc z niej legalnie korzystać, należy mieć przy sobie dowód, że substancja jest niezbędna w leczeniu. Może to być zaświadczenie o leczeniu lub kopia recepty. Czy oznacza to, że można mówić o legalności marihuany? Jest to wyjątek, ponieważ co do zasady w Polsce posiadanie marihuany jest karalne.

Choć zagadnienie to budzi niemałe kontrowersje w społeczeństwie, a krytyka prohibicji narkotykowej niewątpliwie przybiera na sile, to przepisy penalizujące posiadanie marihuany mają na celu ochronę życia i zdrowia publicznego.

Ogólna zasada dotycząca odpowiedzialności karnej za posiadanie substancji niedozwolonych jest zawarta w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i wskazuje na karę pozbawienia wolności do lat 3 za bezprawne posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych. Innymi słowy co do zasady za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Czy jednak na przykład 13-latek zatrzymany z 3 g marihuany trafi do więzienia? Nie, ponieważ Kodeks karny przewiduje tego typu odpowiedzialność po ukończeniu wyższego wieku niż lat 13.

Konsekwencje prawne posiadania marihuany są różne w zależności od tego, czy jest to medyczna marihuana, którą ktoś ma prawo posiadać, a także w zależności od innych czynników – wieku i poczytalności. Kara pozbawienia wolności grozi sprawcy, który ukończył wiek wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.

Warto zauważyć, że za posiadanie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, jednak jeśli u sprawcy znaleziono znaczną ilość substancji określanych, jako środki odurzające lub substancje psychotropowe, może być ona wyższa – nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

 

https://pasternaklegal.pl/co-grozi-za-posiadanie-marihuany/

 

Odpowiedzialność nieletnich

Dla młodszych sprawców (poniżej 17 roku życia) zatrzymanych pod zarzutem nielegalnego posiadania marihuany przewidziane są środki wychowawcze, środek leczniczy oraz środek poprawczy. Co kryje się pod tymi pojęciami?

Wśród środków wychowawczych można wymienić:

– zobowiązanie do określonego działania, np. poddania się terapii, wykonania prac społecznych, omijanie wskazanych miejsc,

– nadzór kuratora,

– umieszczenie w ośrodku wychowawczym.

Środek leczniczy to umieszczenie w zakładzie leczniczym, w którym są nieletni może otrzymać opiekę psychiatryczną lub leczenie uzależnienia. Z kolei środek poprawczy oznacza umieszczenie sprawcy w zakładzie poprawczym czyli placówce, która ma wykształcić w sprawcy pożądane zachowania społeczne. 

Co grozi za posiadanie marihuany 17-latkom i starszym?

Czy osoba po ukończeniu 17 roku życia przyłapana z marihuaną od razu trafi do więzienia?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii różnicują sytuację posiadacza w zależności od ilości narkotyku jaką posiada. Art. 62 ust. 2 ustawy przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat w przypadku posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych. Przepisy jednak nie wskazują, od jakiej wartości zaczyna się „znaczna” ilość środków odurzających. Obecnie w orzecznictwie przyjmuje się za Sądem Najwyższym pogląd, że jest to ilość, którą mogłoby skonsumować co najmniej kilkadziesiąt uzależnionych.

Mniej dotkliwa kara przewidziana jest w typie podstawowym, opisanym w art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: do lat trzech.

Jeszcze niższa kara, w typie uprzywilejowanym, jest określona w art. 62 ust. 3. Przepis ten mówi o wypadku mniejszej wagi i określa karę pozbawienia wolności do roku. Co oznacza „wypadek mniejszej wagi?” Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 stycznia 2019 r. (sygn. IV KK 717/18) wskazał, że należy w tym zakresie uwzględnić nie tylko posiadaną ilość narkotyku, ale też jego rodzaj i okoliczność, czy oskarżony odpowiadał już karnie za przestępstwo dotyczące substancji niedozwolonych. Wypadkiem mniejszej wagi może być zatem incydentalne posiadanie nieznacznej ilości marihuany. Wyżej wspomniano, iż wymiar grożącej kary za posiadanie marihuany zależy przede wszystkim od jej ilości. Niezależnie jednak od powyższego w razie popełnienia przestępstwa posiadania narkotyków uznanego przez Sąd za wypadek mniejszej wagi oskarżony zachowuje również szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego.

O warunkowym umorzeniu postępowania pisaliśmy tutaj.

Kiedy następuje ustanie karalności (przedawnienie karalności) przestępstwa?

 

Analizując sprawy dotyczące posiadania marihuany, z naszego doświadczenia wynika, że warto bronić się w sprawie – wpływa to na niższy wymiar kary.  W sprawach o przestępstwo posiadania marihuany ważne jest powierzenie sprawy adwokatowi od spraw karnych.

Szukasz pomocy adwokata dla siebie lub osoby najbliższej? Zadzwoń lub napisz odpowiadamy szybko!

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy można uniknąć kary?

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje w art. 62a jeszcze jedną kategorię sprawców – tych, którzy posiadają niedozwolone substancje „na własny użytek”, w ilości „nieznacznej”. W przypadku takich spraw możliwe jest umorzenie postępowania karnego, czyli najbardziej korzystna sytuacja na oskarżonego. Należy jednak wykazać, że ilość posiadanych środków odurzających była nieznaczna, były one przeznaczone wyłącznie dla sprawcy, a także, że karanie sprawcy byłoby niecelowe.

Kiedy można liczyć na warunkowe umorzenie sprawy?

W tym przypadku również przepisy nie precyzują, ile oznacza nieznaczna ilość. Orzecznictwo wskazuje, że w niektórych przypadkach posiadania przez sprawcę nieznacznej ilości narkotyku można twierdzić, że przestępstwa nie było. Na przykład Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 7.12.2006 r. (sygn. II AKa 249/06), uniewinnił skazanego przez sąd niższej instancji za posiadanie śladowej ilości suszu konopi indyjskich wskazując, że ustawa penalizuje sytuację, w której sprawca posiada narkotyk w ilości umożliwiającej co najmniej jednorazowe użycie odnosząc się do dawki zwyczajowo przyjętej dla danego narkotyku. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 23.12.2008 r. (II AKa 380/08), przyjął kryterium jednej działki jako punkt odniesienia. Sprawy o posiadanie substancji niedozwolonych w śladowej ilości, które dotarły do Sądu Najwyższego były przez ten Sąd rozstrzygane na korzyść skazanych. Należy jednak podkreślić, że na wcześniejszych etapach, w sądach rejonowych wydawane były różne wyroki: zarówno nakładające karę w typie podstawowym przestępstwa (kara pozbawienia wolności do lat 3), jak i w typie uprzywilejowanym, a nawet umarzające postępowanie.

Reasumując powyższe a w szczególności treść art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kara za posiadanie narkotyków uzależniona jest od ilości środków odurzających, jakie dana osoba posiada.

Co zatem grozi komuś, kto ma w posiadaniu środki odurzające? Jest to kara pozbawienia wolności, nawet do lat 10. Możliwe jest umorzenie postępowania karnego w przypadku określonym w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jednak nie jest to pewne. Istnieje też możliwość złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sprawca jest poddawany próbie, która może trwać od roku do 3 lat. Jeśli sprawca w tym okresie popełni przestępstwo, jego sprawa o posiadanie środków odurzających może zostać wznowiona.

Podsumowanie

Polska, podobnie jak wiele innych krajów na świecie, ma surowe przepisy dotyczące posiadania narkotyków, w tym marihuany. Mimo, że wiele krajów zdepenalizowało posiadanie marihuany na własny użytek w Polsce organy ścigania wciąż stawiają zarzuty osobom zatrzymanym nawet z niewielką ilością marihuany. Przepisy dotyczące penalizacji posiadania marihuany i innych środków o podobnym działaniu nie są precyzyjne. Przewidują różną odpowiedzialność w zależności od ilości posiadanego środka. Jednak ilość ta określona jest w sposób ogólnikowy. Osoba, której postawiono zarzut posiadania marihuany czy innych substancji, powinna mieć profesjonalną pomoc prawną. Kancelaria Pasternak Legal świadczy pomoc prawną dla osób w takiej sytuacji. Obrona w sprawach karnych, w tym również za posiadanie substancji niedozwolonych, jest elementem naszej oferty. Zapraszamy do kontaktu.

 Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Świadczymy usługi prawne w zakresie pomocy prawnej w aspektach prawa karnego. Zespół Pasternak LEGAL tworzą doświadczeni adwokaci w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Specjalizacja

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

 • karnego,
 • prawa handlowego
 • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy w firmie?

Wstęp

Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu stanowią̨ poważne zagrożenie dla integralności gospodarki i systemu finansowego państwa oraz bezpieczeństwa jej obywateli. W kontekście dynamicznych przemian globalnego środowiska gospodarczego, zaznaczających się szybką globalizacją oraz ewoluującymi technologiami, wzrasta ryzyko prania brudnych pieniędzy, a przeciwdziałanie temu procederowi stanowi nieustanne wyzwanie dla instytucji finansowych i organów regulacyjnych.

Jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy? Z odpowiedzią przychodzi procedura AML, będąca strategicznym obszarem bezpieczeństwa finansowego, staje się ona coraz bardziej kluczowym elementem w utrzymaniu integralności systemu finansowego, zabezpieczając go przed potencjalnymi nadużyciami.

https://pasternaklegal.pl/jak-przeciwdzialac-praniu-brudnych-pieniedzy-w-firmie/

Spis treści:
1. Pojęcie prania brudnych pieniędzy
2. Co to jest ustawa AML?
3. Kiedy weszła w życie dyrektywa AML
4. Nowe przepisy AML coraz bliżej
5. Oto trzy główne regulacje
6. Kogo dotyczy AML?
7. Prawnik AML
8. Jakie obowiązki nakłada AML na banki i inne instytucje obowiązane? Jak zapobiegać praniu brudnych pieniędzy?
9. Obowiązki wynikające z ustawy
10. Szkolenie z zakresu obowiązków AML
11. Czy certyfikat AML jest obowiązkowy?
12. Kontrola instytucji obowiązanych
13. Jednak jak w praktyce wygląda taka kontrola?
14. Zgodnie z ustawą kontrolerzy mają prawo do
15. Nieprawidłowości merytoryczne
16. Sankcje za niedopełnienie obowiązków
17. Adekwatność w stosowani RODO- w celu wypełnienia obowiązków sytemu AML
18. Ustawa o praniu brudnych pieniędzy przepisy AML 2023 r.
19. Kto i kiedy musi rejestrować transakcje powyżej 15.000?
20. Czy wykonując przelew w ramach rodziny narażamy się na niebezpieczeństwo?
21. Podsumowanie
22. O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

 

 

Pojęcie prania brudnych pieniędzy

Pojęcie prania pieniędzy zostało użyte, po raz pierwszy w latach dwudziestych XX wieku w Stanach Zjednoczonych.  Powiązane było z nabywaniem przez lokalne gangi pralni publicznych, gdzie legalizowano dochody uzyskiwane z nielegalnej produkcji, sprzedaży czy przemytu alkoholu, nielegalnego hazardu czy też prostytucji. Dochody dopisywano do codziennych utargów, aby ukryć́ ich nielegalne pochodzenie.

Współczesna doktryna poprzez pojęcie pranie brudnych pieniędzy rozumie: podejmowanie czynności zmierzających do nadania cech legalności składnikom majątkowym przestępnego pochodzenia.

Co to jest ustawa AML?

AML (z ang. Anti-Money Laundering) to szereg regulacji prawnych, mających uniemożliwić pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Zadaniem procedury AML jest powstrzymanie przepływu i wykorzystania środków pieniężnych z nielegalnych źródeł. Ponadto, ułatwiają wykrywanie nietypowych zachowań użytkowników w sieci oraz monitorowanie transakcji finansowych postrzeganych jako podejrzane.

Kiedy weszła w życie dyrektywa AML

Kluczowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa o AML) weszły w życie 13 lipca 2018 r. Powołany akt wszedł w życie w związku z implementacją unijnych dyrektyw tzw. Anti-Money Loundering.  Istotne zmiany ustawy AML dokonały się pod koniec października 2021 r.

Nowe przepisy AML coraz bliżej

Celem nowych regulacji jest poprawa wykrywania podejrzanych transakcji oraz zlikwidowanie luk wykorzystywanych przez przestępców. AML package został przedstawiony przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r. W dniu 28 marca 2023 r. Posłowie Parlamentu Europejskiego z Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, przyjęli stanowisko zatwierdzające projekty trzech głównych aktów prawnych wchodzących w skład pakietu.

Oto trzy główne regulacje

1. Rozporządzenie Uni Europejskiej („single rulebook”)

Rozporządzenie będzie zawierać przepisy bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, niewymagające implementacji.  Znajdą się w nim regulacje dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, zgłoszenia transakcji podejrzanych oraz wykorzystywania anonimowych instrumentów- kryptowaluty.

2. VI Dyrektywa AML

Uchyli obecnie obowiązujące przepisy V Dyrektywy.  Nowe regulację będą dotyczyły funkcjonowania krajowych nadzorców i jednostki analityki finansowej oraz współpracy między organami w Unii Europejskiej.

3. Rozporządzenie ustanawiające nowy unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – AMLA (z ang. ANTI-Money Laundering Authority)

Nowy organ będzie miał dwa główne obszary działalności: nadzór nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu oraz wspieranie unijnych jednostek analityki finansowej.  AMLA ma zapewnić spójne egzekwowanie przepisów AML/CFT w państwach członkowskich UE

Kogo dotyczy AML?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym głównie art.2 wprost wskazuje rejestr instytucji obowiązanych i podmiotów, które muszą wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

•            Banki, instytucje kredytowe, instytucje finansowe.

•            Instytucje płatnicze. Są to również tzw. małe instytucje płatnicze.

•            Firmy i fundusze inwestycyjne.

•            Zakłady ubezpieczeń.

•            Pośrednicy ubezpieczeniowi.

•            Kantory walut.

•            Kantory walut wirtualnych.

•            Notariusze

•            Adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni.

•            Doradcy podatkowi, biegli rewidenci.

•            Księgowi i biura księgowe.

•            Pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

•            Operatorzy pocztowi.

•            Firmy prowadzące działalność związaną z hazardem.

•            Fundacje i stowarzyszenia.

•            Przedsiębiorcy przyjmujący lub dokonujący płatności gotówkowych na kwoty powyżej 10 000 euro. Może to być jedna transakcja lub kilka, które wydają się ze sobą powiązane.

•            Firmy obracające dziełami sztuki.

•            Instytucje pożyczkowe w tym firmy faktoringowe

•            Lombardy (od stycznia 2024)

Prawidłowe wdrożenie procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy niejednokrotnie wymaga wiedzy i doświadczenia, a także dogłębnego poznania tematyki AML. Z tego też względu warto powierzyć wdrożenie procedur mających na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy Kancelarii prawnej posiadającej wiedzę i doświadczenie jak prawidłowo wdrożyć procedury aml.

Pasternak LEGAL w ramach swojej specjalizacji wdraża procedury AML u swoich Klientów.

Jeżeli masz pytania dotyczące wdrożenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy – zadaj nam pytanie
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Prawnik AML

Radcowie prawni i adwokaci, zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), są instytucjami obowiązanymi do wypełniania szeregu obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 31 października 2021 r.  Adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi posiadają status instytucji obowiązanych na gruncie ustawy AML w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego dotyczące:

•            kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

•            zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta;

•            zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków;

•            wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej;

•            tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami.

Prawnicy jako strażnicy legalności, muszą być dobrze zaznajomieni z różnymi aspektami prania brudnych pieniędzy. To nie tylko obejmuje tradycyjne metody takie jak rozmywanie pochodzenia środków finansowych, ale także wyrafinowane techniki stosowane w erze cyfrowej.

Jakie obowiązki nakłada AML na banki i inne instytucje obowiązane? Jak zapobiegać praniu brudnych pieniędzy?

Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy (AML) to proces skomplikowany, który wymaga współpracy różnych sektorów gospodarki oraz ścisłego przestrzegania przepisów i procedur.

Instytucje obowiązane rozpoznają i oceniają ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi zawieranymi z klientami lub z transakcjami okazjonalnymi realizowanymi przez nich.

Obowiązki wynikające z ustawy

·                  Identyfikowanie i ocenianie ryzyka AML: Regularne oceny ryzyka pozwalają dostosować procedury i strategie do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

·                  Monitorowanie transakcji: Systematyczne monitorowanie transakcji klientów pozwala na szybsze wykrywanie podejrzanych wzorców lub nietypowych operacji finansowych.

·                  Wdrożenie procedury AML, procedury wewnętrzne: Instytucje obowiązane powinny wdrażać procedury międzynarodowych standardów AML, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi standardami.

·                  Wzmożone środki bezpieczeństwa: Wdrażanie technologii. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi technologicznych takich jak sztuczna inteligencja, analiza danych, umożliwia skuteczniejsze monitorowanie i identyfikację nieprawidłowości w transakcjach.

·                  gromadzenie i przekazywanie odpowiednim instytucjom informacji przewidzianych przez ustawę: Instytucje powinny natychmiast przekazywać informację o podejrzanych transakcjach odpowiednim władzom regulacyjnym.

·                  Współdziałanie z GIIF, weryfikacja podejrzeń prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu,

·                  Przeprowadzenie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za AML.

Szkolenie z zakresu obowiązków AML

Zgodnie z treścią art. 52 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmu instytucja obowiązane są zapewnić osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu stosowne szkolenia AML dotyczące realizacji tych zadań. Po nowelizacji szklenia te muszą uwzględniać zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.  Celem szkolenia AML jest przygotowanie pracowników do właściwego wykonywania obowiązków. Prawidłowo przeprowadzone szkolenie, powinno przekazywać wiedzę dotyczącą:

·                 Wyjaśnienia podstawowych definicji związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

·                 Wyjaśnienia jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy

·                 Określenia obowiązku pracowników związane z procedurą AML

·                 Przedstawienia instrukcji związanych z procesem weryfikacji klienta

·                 Instruktaż dotyczący formułowania i aktualizowania oceny ryzyka

·                 Wskazówek dotyczących zdarzeń, na które instytucja powinna uważać

·                 Przedstawiania sankcji administracyjnych i karnych za nieprzestrzeganie ustawy

Czy certyfikat AML jest obowiązkowy?

Zazwyczaj szkolenie AML kończy się uzyskaniem Certyfikatu, poświadczającego zakres uzyskanej wiedzy.

Z formalnego punktu widzenia certyfikat nie jest niezbędny, jednak ustawa AML nakłada obowiązek cyklicznego prowadzenia szkoleń z zakresu prania pieniędzy i finansowanie terroryzmu, wobec tego może stanowić cenny dowód w zakresie potwierdzenia kompetencji pracowników.

Skuteczna polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy to integralna część współczesnej działalności biznesowej. Wdrażanie powyższych strategii umożliwia skuteczne ograniczenie ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy.

 

https://pasternaklegal.pl/jak-przeciwdzialac-praniu-brudnych-pieniedzy-w-firmie/

 

Kontrola instytucji obowiązanych

Kontrola instytucji obowiązanych to niezbędny krok w procesie utrzymania bezpieczeństwa finansowego. Skuteczna współpraca z organami nadzoru oraz stałe doskonalenie procedur AML sprawiają, że instytucje obowiązane odgrywają kluczową rolę w walce z praniem brudnych pieniędzy i zabezpieczaniu stabilności systemu finansowego. W imieniu podmiotów obowiązanych za identyfikowanie ryzyka związanego z AML odpowiedzialni są tzw. AML Officerowie (AML Inspektorzy), którzy pełnią istotną rolę w organizacjach, zwłaszcza w sektorach finansowych, w zakresie monitorowania, identyfikowania i przeciwdziałania potencjalnym działaniom związanym z praniem brudnych pieniędzy.

Wypełnianie obowiązków przez instytucje obowiązane podlega odgórnej, kontroli.

Zgodnie z art 130 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Generalny Inspektor sprawuje kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „kontrolą”. Przepis ustanawia Generalnego Inspektora naczelnym podmiotem, który sprawuje kontrolę wykonywania przez wszystkie kategorie instytucji obowiązanych obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto w treści art. 130 ust. 2 komentowanego przepisu ustawodawca zawiera zamknięty katalog podmiotów, które sprawują kontrolę wykonywania obowiązków ustawowych, jednak wyłącznie w stosunku do wskazanych kategorii instytucji obowiązanych, które znajdują się pod ich nadzorem lub kontrolą na podstawie odrębnych przepisów. Do katalogu podmiotów sprawujących kontrolę na zasadach określonych w odrębnych przepisach ustawodawca zalicza:

Prezesa Narodowego Banku Polskiego – w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność kantorową w rozumieniu Prawa dewizowego,

Komisję Nadzoru Finansowego – w odniesieniu do instytucji obowiązanych przez nią nadzorowanych,

Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową – w odniesieniu do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

prezesów sądów apelacyjnych – w odniesieniu do notariuszy,

naczelników urzędów celno-skarbowych – w odniesieniu do instytucji obowiązanych kontrolowanych przez te organy.

Ponadto ustawodawca zalicza do katalogu podmiotów sprawujących kontrolę na zasadach określonych w komentowanej ustawie również:

Wojewodów lub starostów – w odniesieniu do stowarzyszeń,

Ministrów lub starostów – w odniesieniu do fundacji.

CIEKAWOSTKA : Z danych będących w posiadaniu Generalnego Inspektora, przekazanych przez instytucje nadzorujące na mocy art. 131 ust. 5 pkt 3 wynika, iż w 2022 r.

NBP przeprowadził 489 kontroli,

KNF przeprowadziła 16 kontroli,

prezesi sądów apelacyjnych przeprowadzili 61 wizytacji,

Krajowa SKOK przeprowadziła 4 kontrole,

ministrowie, wojewodowie i starostowie przeprowadzili 8 kontroli,

urzędy celno-skarbowe przeprowadziły 25 kontroli.

Kontrola przeprowadzana przez kontrolerów Generalnego Inspektora może być prowadzona jako kontrola:

planowana (kompleksowa) – prowadzona na podstawie planu kontroli przygotowanego przez Departament Informacji Finansowej, zatwierdzonego przez Generalnego Inspektora,

doraźna – prowadzona w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, lub na podstawie informacji zewnętrznych uzyskanych w ramach współpracy z innymi podmiotami, poza planem kontroli.

Jednak jak w praktyce wygląda taka kontrola?

Kontrolerzy powinni przeprowadzić swoje czynności w lokalizacji właściwej dla instytucji obowiązanej i w normalnych godzinach jej funkcjonowania, chyba że czynności dotyczą podejrzenia popełnienia przestępstwa. Instytucja obowiązana zostaje przed wszczęciem kontroli powiadomiona o planowanych czynnościach. Kontrola nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrola powinna trwać nie więcej niż 12 dni roboczych (mikro przedsiębiorcy), 18 dni (mali przedsiębiorcy) 24 dni (średni przedsiębiorcy) 48 dni (duże podmioty). jeżeli z jakiegoś powodu – na przykład niestawienia się osoby upoważnionej po stronie kontrolowanego – dojdzie do przedłużenia czasu trwania kontroli, możliwe jest jego przedłużenie, które jednak wymaga uzasadnienia na piśmie.

Przed przystąpieniem do właściwych zadań kontroler jest zobowiązany zapoznać nadzorowany podmiot z prawami i obowiązkami, pouczyć o skutkach prawnych utrudniania lub uniemożliwiania przeprowadzenia czynności kontrol­nych, a także poinformować kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za składanie nieprawdziwych wyjaśnień lub zatajenie prawdy.

W trakcie kontroli w instytucji obowiązanej, kontrolerzy koncentrują się w szczególności na

sprawdzeniu następujący zagadnień:

1) Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków określonych w ustawie,

2) Ustalenie i analiza wewnętrznej procedury w zakresie objętym ustawą,

3) Analiza oceny ryzyka klienta w celu zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa

finansowego,

4) Zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (przechowywanie informacji),

5) Dokumentowanie wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji,

6) Prowadzenie rejestru transakcji – powyżej 15.000 euro, powiązanych, podejrzanych (terminy

rejestracji transakcji i przekazywania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi,

7) Zapewnienie udziału w szkoleniach.

Zgodnie z ustawą kontrolerzy mają prawo do:

• Wstępu do obiektów i pomieszczeń instytucji obowiązanej w obecności kontrolowanego,

• Wglądu do dokumentów i innych materiałów dowodowych, objętych zakresem kontroli,

• Uzyskiwania ich potwierdzonych kopii,

• Żądania od pracowników instytucji obowiązanej ustnych i pisemnych wyjaśnień, w zakresie prowadzonej kontroli.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej, przedstawia w protokole pokontrolnym kierownikowi instytucji obowiązanej lub upoważnionej przez niego osobie, wyniki przeprowadzonej kontroli. Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej, może zwrócić się do instytucji kontrolowanej o złożenie na piśmie dodatkowych wyjaśnień w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Zgodnie z danymi podanymi przez Ministerstwo finansów najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami w instytucjach obowiązanych są:

 • Braki natury formalnej:
 • Brak wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków ustawowych,
 • Niedostosowanie wewnętrznych procedur do wymogów ustawy lub rodzaju prowadzonej działalności

Nieprawidłowości merytoryczne

• Brak rejestracji transakcji, rejestracja transakcji po terminie,

• Przesłanie do Generalnego Inspektora transakcji po terminie,

• Brak udokumentowania wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji,

• Brak analizy oceny ryzyka klienta,

• Niestosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,

• Nieprzechowywanie przez wymagany okres informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

• Brak szkoleń pracowników instytucji obowiązanych z zakresu przepisów ustawy.

Sankcje za niedopełnienie obowiązków

Pewnie zastanawiasz się jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków związanych z procedurą AML? Otóż za niedopełnienie obowiązków ciążących na podmiotach zobowiązanych, niewdrożenie procedury AML, może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary administracyjnej, kary pienieżnej oraz sankcji karnych.!

Poniżej przedstawiamy rodzaje kar:

Kary Administracyjne:

•            Publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

•            Nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności,

•            Cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej,

•            Zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok,

Kara pieniężna:

Kara pieniężna za naruszenie procedury AML to dwukrotność kwoty korzyści, którą osiągnięto lub straty, której przez to naruszenie przepisów uniknięto. Jeśli kwoty korzyści z tytułu naruszenia przepisów AML nie można ustalić wtedy kara pięnieżna wynosi 1 MLN euro.

W przypadku osoby fizycznej kara pięnieżna to nawet 20 868 500 zł

W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadjących osobowości prawnej kary sięgają 5 MLN EURO albo stanowią 10% obrotu który został wskazany przez podmiot obowiązany.

Sankcje Karne:

W Polsce konsekwencje naruszenia ustawy AML regulują dwie ustawy.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu-  AML  która przewiduję odpowiedzialność karną w postaci grzywny i/lub kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat oraz Kodeks karny zgodnie z brzmieniem treści  art. 299 kodeksu karnego: „ Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Potrzebujesz wsparcia na etapie wdrożenia rozwiązań AML a może weryfikacji istniejących procedur lub reprezentacji ?

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Adekwatność w stosowani RODO- w celu wypełnienia obowiązków sytemu AML

Instytucje obowiązane w ramach swoich działań AML i CFT muszą realizować szereg obowiązków związanych z RODO, w praktyce oznacza to, że nie mogą zbierać zbyt wielu informacji o klientach czy ich beneficjentach rzeczywistych (tj. informacji innych niż te wymienione w ustawie AML). Jeśli zatem instytucja obowiązana gromadzi i przetwarza informacje takie jak dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu, adres), wykracza już poza granicę dozwoloną przez system AML. W takiej sytuacji należy od danego podmiotu uzyskać odpowiednie zgody na gruncie rozporządzenia RODO.

Od jakiej kwoty jest pranie brudnych pieniędzy

W obecnym czasach coraz bardziej popularna staje się transakcja bezgotówkowa.  Transakcje bezgotówkowe stały się nieodłącznym elementem współczesnego życia finansowego, oferując użytkownikom wygodę. Dzięki rozwojowi technologii, poprzez karty płatnicze, telefony dokonywanie transakcji staje się błyskawiczne i efektywne. Jednakże tradycyjna i powszechnie stosowana metoda przekazywania wartości pieniężnej poprzez obrót gotówkowy istnieje i nadal ma swoich zwolenników.

Jak kształtuje się limit gotówkowy?

Kwestię limitu transakcji gotówkowych reguluje aktualnie ustawa Prawo przedsiębiorców

Zgodnie z art 19. ww. Ustawy przedsiębiorcy mogą dokonywać między sobą transakcji gotówkowych do kwoty 15.000,00 zł brutto. Oznacza to, że każda transakcja powyżej kwoty 15.000 zł brutto powinna być dokonana bezgotówkowo. Należy nadmienić, że Brak jest przepisów wprowadzających limit transakcji gotówkowych pomiędzy dwiema osobami fizycznymi, tj. konsumentami.

Dowiedz się więcej z artykułu – Limity płatności gotówką

Limity płatności gotówką

 

Ustawa o praniu brudnych pieniędzy przepisy AML 2023 r.

Polski Ład, w ostatnim czasie znacznie zaostrzył istniejące limity transakcji gotówkowych i wprowadził nowe obostrzenia dla transakcji między przedsiębiorcami. Pierwotnie nowe limity transakcji gotówkowych miały już obowiązywać już od stycznia 2022 r. Kolejno, zmieniono datę wejścia w życie tych przepisów na 1 stycznia 2023 r., a ostatecznie zmiany te mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Znowelizowane przepisy ustawy prawo przedsiębiorców zmienią limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami z kwoty 15.000,00 zł na 8.000,00 zł.

Ponadto ustawa przewiduję limit w transakcjach gotówkowych między przedsiębiorcą a konsumentem.

Zgodnie z przepisami tzw. Polskiego Ładu, do ustawy o prawach konsumenta został dodany art. 7b, zgodnie z jego brzmieniem konsument ma obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą przekracza 20.000,00 zł lub równowartość tej kwoty.

Kto i kiedy musi rejestrować transakcje powyżej 15.000?

Wykonujesz przelewy ponadprogramowe n otrzymujesz takie przelewy?

W takim przypadku musisz liczyć się z tym, że możesz narazić się na niebezpieczeństwo!

Jednym z podstawowych zadań każdej instytucji obowiązanej jest informowanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o określonych w ustawie sytuacjach.

Instytucje obowiązane muszą przekazywać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej zawiadomienia na temat przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15.000 euro. Wykonanym transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15.000 euro, z wyjątkiem:

 • transferu środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem płatniczym i rachunkiem lokaty terminowej, które należą do tego samego klienta w tej samej instytucji obowiązanej,
 • krajowego transferu środków pieniężnych z innej instytucji obowiązanej,
 • transakcji związanej z gospodarką własną instytucji obowiązanej, która została przeprowadzona przez instytucję obowiązaną we własnym imieniu i na własną rzecz, w tym transakcji zawartej na rynku międzybankowym,
 • transakcji przeprowadzonej w imieniu lub na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • transakcji przeprowadzonej przez bank zrzeszający banki spółdzielcze, jeżeli informacja o transakcji została przekazana przez zrzeszony bank spółdzielczy,
 • przewłaszczenia na zabezpieczenie wartości majątkowych wykonanego na czas trwania umowy przewłaszczenia z instytucją obowiązaną.

Obowiązek przekazywania informacji GIIF dotyczy również:

 • transferu środków pieniężnych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz odbiorcy, którego dostawcą usług płatniczych jest instytucja obowiązana, transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekracza 15.000 euro, albo pośredniczenia w przeprowadzeniu takiej transakcji.

Czy wykonując przelew w ramach rodziny narażamy się na niebezpieczeństwo?

Nie każda transakcja powyżej wskazanej kwoty oznacza, że musimy przygotować się na kontrolę! Najczęściej dotyczą one tych przelewów, które rzeczywiście wzbudzają podejrzenia popełnienia przestępstwa czy mogą być związane z zatajeniem dochodów.  Należy pamiętać, że takie darowizny należy zgłosić do urzędu skarbowego.

Whistleblowing

Whistleblowing nie posiada jednolitej definicji. Według Międzynarodowej Organizacji pracy, polega na raportowaniu przez obecnych lub byłych pracowników nielegalnych, niewłaściwych, niebezpiecznych lub nieetycznych praktykach pracodawców.  Mówi się o nim wtedy, gdy pracownicy mogą zgłaszać naruszenia anonimowo, za pośrednictwem specjalnego kanału.

Można wyróżnić dwa rodzaje:

Whistleblowing wewnętrzny- w ramach danej organizacji np. banku

Whistleblowing zewnętrzny- do podmiotu zewnętrznego np. regulatora

Ryzyka Whistleblowingu

Represje: Whistleblowerzy narażeni są na represje ze strony pracodawcy, stygmatyzację w miejscu pracy.

Trudności prawne: Prawicy często muszą pomagać Whistleblowerom w zrozumieniu swoich praw, a także staraniach o odszkodowania czy ochronę przed represjami.

Aspekty psychologiczne: Zgłaszanie nieprawidłowości może być trudne pod względem psychicznym. Whisteblowerzy często doświadczają stresu, presji i izolacji społecznej.

Whisteblowing, choć niosący ze sobą wiele ryzyka, odgrywa fundamentalną rolę w budowaniu uczciwej i odpowiedzialnej społeczności, staje się nieodzownym narzędziem w walce z nieprawidłowościami i wspieraniu wartości moralnych.  W ramach tej praktyki istotną rolę odgrywają prawnicy, zarówno w ochronie praw whisteblowerów jak i wspieraniu organizacji w tworzeniu etycznych struktur działania.

Podsumowanie

Problematyka przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy może jawić się jako problematyka skomplikowana, a prawidłowe wdrożenie procedur AML niejednokrotnie wymaga odpowiedniego wkładu.

Doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w zakresie AML to usługa Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL skierowana do podmiotów, które nie chcą tracić czasu na zgłębianiu skomplikowanych regulacji prawnych.
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

“Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

 • Efektywnych rozwiązań prawnych
 • Bieżącego wsparcia prawnego
 • świadczymy usługi doradztwa prawnego;
 • świadczymy usługi doradztwa podatkowego;
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych;
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach o zamówienia publiczne;
 • doradzamy Klientom w postępowaniach karnych i karnych skarbowych
 • prowadzimy szkolenia;
 • organizujemy webinaria
 • oraz tworzymy dokumenty, które mogą zostać wykorzystane przez naszych Klientów w ich bieżącej działalnoścJ eżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Jeżeli reprezentujesz instytucję lub jesteś osobą podejrzewaną zapraszamy do kontaktu:

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Dozór elektroniczny

Wstęp

Współczesne społeczeństwo przeszło wielkie zmiany w zakresie rozumienia i stosowania prawa karnego. Zdobyte przez lata doświadczenia oraz rozwijająca się technologia umożliwiły wprowadzenie bardziej zaawansowanych i skutecznych narzędzi nadzoru kryminalnego. Jednym z takich narzędzi, które zdobywa coraz większą popularność i uznanie, jest dozór elektroniczny. Dozór elektroniczny to forma nadzoru kryminalnego, która umożliwia osobom skazanym na pozostawanie pod ścisłą kontrolą organów ścigania, jednocześnie umożliwiając im pewien stopień wolności. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, dozór elektroniczny stał się skutecznym narzędziem nadzoru nad osobami objętymi wymiarem sprawiedliwości.

https://pasternaklegal.pl/dozor-elektroniczny/

Spis treści:
1. Co to jest dozór elektroniczny? Na czym polega tzw. kara dozoru elektronicznego?
2. Kto kontroluje dozór elektroniczny?
3. Czy płaci się za dozór elektroniczny?
4. Kto może ubiegać się o dozór elektroniczny?
5. Co robimy dla klientów
6. Dozór elektroniczny – procedura – Kiedy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?
7. Specjalizacja

 

 

Co to jest dozór elektroniczny? Na czym polega tzw. kara dozoru elektronicznego?

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, polega na tym, że skazany odbywa karę w domu bądź mieszkaniu wskazanym przez sąd jako miejsce wykonywania kary i może je opuszczać wyłącznie w ściśle określonych godzinach i w ściśle określonym celu. W celu kontroli skazanego, na jego rękę lub nogę zakładany jest specjalny nadajnik w formie opaski, a w mieszkaniu umieszczane jest urządzenie monitorujące, czyli odbiornik.

Kto kontroluje dozór elektroniczny?

W rozumieniu ogólnym, nadzór nad systemem dozoru elektronicznego sprawuje właściwy sąd penitencjarny. Natomiast skazany i jego zachowanie kontrolowane są bezpośrednio przez kuratora sądowego.

Czy płaci się za dozór elektroniczny?

Zarówno złożenie wniosku o wykonywanie kary w SDE nie wymaga uiszczenie żadnych opłat, jak i samo wykonywanie kary w tym systemie jest całkowicie bezpłatne.

 

https://pasternaklegal.pl/dozor-elektroniczny/

 

Kto może ubiegać się o dozór elektroniczny?

Kto może skorzystać z dozoru elektronicznego? Jakie warunki musi spełnić skazany, aby sąd wydał postanowienie o odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego?

Pierwszym i podstawowym czynnikiem warunkującym dopuszczalność odbywania kary w tym systemie, jest wysokość kary. Jeszcze do niedawna, górną granicę bezwzględnie stanowiło skazanie na karę pozbawienia wolności, której wysokość nie przekracza roku, co dotyczyło także skazania na kilka kar, których suma również łącznie nie mogła przekroczyć tej granicy. Od stycznia 2023 r. SDE można stosować także wobec skazanego względem którego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy albo wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (dawniej kara nie mogła przekraczać 1 roku i 6 miesięcy). Skazany musi posiadać określone miejsce stałego pobytu.

Ponadto, wszystkie osoby pełnoletnie, które będą zamieszkiwały wspólnie ze skazanym w miejscu odbywania kary w SDE, muszą na to wyrazić pisemną zgodę, a także zgodzić się, aby upoważniony podmiot dozorujący dokonywał czynności kontrolnych w miejscu ich pobytu, polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania nadajnika i odbiornika.

Nie bez znaczenia pozostają także warunki techniczne mieszkania. Podmiot dozorujący musi ocenić, czy w mieszkaniu jest odpowiedni poziom sygnału telefonii komórkowej oraz prąd elektryczny, które są niezbędne do prawidłowego działania urządzeń monitorujących.

Co jednak najważniejsze, skazany musi przekonać sąd, że cele kary pozbawienia wolności zostaną osiągnięte mimo, że nie będzie się ona odbywać w zakładzie karnym. Innymi słowy odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary (przesłanka stanowiąca o tym, że odbycie kary w systemie dozoru ma być wystarczające dla osiągnięcia celów kary – została uchylona);

Należy podkreślić, że z dozoru elektronicznego nie mogą skorzystać osoby skazane w ramach tzw. „recydywy wielokrotnej” z art. 64 § 2 k.k.

Co robimy dla klientów:

W naszych działaniach każdorazowo kierujemy się interesem naszego Klienta, a do powierzonych nam spraw podchodzimy w sposób przemyślany i indywidualny.

Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, prawa karnego gospodarczego. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań wykonawczych w tym związanych ze reprezentowaniem klientów w sprawie złożonego wniosku o wyrażenie zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Dozór elektroniczny – procedura – Kiedy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Standardową procedurę, zmierzającą w kierunku udzielenia skazanemu pozwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego rozpoczyna złożenie wniosku. Taki wniosek składa się na piśmie do sądu penitencjarnego, czyli sądu okręgowego właściwego dla okręgu, w którym przebywa skazany. Może on zostać złożony przez:

·        Skazanego;

·        Obrońcę;

·        Prokuratora;

·        Kuratora;

·        Dyrektora zakładu karnego.

Pewne zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone w 2023 r. o czym pisaliśmy już w innym artykule – zobacz więcej na ten temat w tym wpisie – dozór elektroniczny po 1 stycznia 2023

Jaki organ udziela zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego ? zobacz więcej na ten temat

DOZÓR ELEKTRONICZNY OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU

 

Na tym etapie, niezwykle istotne jest uzasadnienie, zawarte we wniosku. Sąd musi mieć pewność, że cele kary zostaną spełnione. Największą uwagę zwraca się na prewencję szczególną, czyli zresocjalizowanie sprawcy tak, aby w przyszłości nie popełniał już więcej przestępstw. Analizowane jest dotychczasowy styl życia skazanego, jego postawa i charakter. Bada się także, czy był już wcześniej karany i ewentualnie jaki skutek przyniosły poprzednie kary. Do wniosku muszą być także dołączone pisemne zgody osób pełnoletnich, które będą zamieszkiwać ze skazanym. Sądy mają duża swobodę w ocenie tej przesłanki, stąd, aby działać możliwie najskuteczniej zachęcamy do skorzystania z pomocy wyspecjalizowanych prawników i do kontaktu z naszą kancelarią, która z zachowaniem należytej staranności pomoże zredagować wniosek.

Więcej o wniosku o dozór elektroniczny przeczytasz TUTAJ

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

 

Po wpłynięciu wniosku do sądu, ustala się, czy istnieją przeszkody techniczne, które uniemożliwiłyby uwzględnienie wniosku. Podmiot dozorujący sprawdza warunki miejsca, w którym miałaby się odbywać kara w SDE i przesyła stosowne informacje do sądu.

Kolejnym etapem jest posiedzenie sądu, które może odbywać się w zakładzie karnym, jeżeli skazany jest już w trakcie odbywania kary lub w sądzie, jeśli skazany przebywa na wolności. Obowiązkowo bierze w nim udział prokurator. Sąd musi wydać postanowienie w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do sądu. Na posiedzeniu, skazany bądź jego obrońca zostają wysłuchani i jest to odpowiedni moment na uzupełnienie argumentacji, która ewentualnie nie została zawarta we wniosku, a także na zbadanie stosunku skazanego do popełnionego przez niego czynu.

Postępowanie kończy rozstrzygnięcie sądu, który może:

·        Odmówić udzielenia zezwolenia na odbywanie kary w SDE – wówczas, skazanemu przysługuje zażalenie na postanowienie sądu do sądu wyższej instancji, za pośrednictwem sądu, który odmówił udzielenia zgody.

·        Udzielić zezwolenia na odbywanie kary w SDE – sąd określa wówczas w postanowieniu miejsce, czas i rodzaj wykonywania nałożonych obowiązków oraz wyznacza termin zgłoszenia przez skazanego gotowości do zainstalowania odbiornika i nadajnika.

Zezwolenie na odbywanie kary w SDE może wydać także komisja penitencjarna, ale wyłącznie w przypadku, gdy wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Specjalizacja

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

 • karnego,
 • prawa handlowego
 • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

 

Zainteresuję Cię także:

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1