Jakie kary dla kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu?

Wstęp

Czy w 2024 kierowcy kary grożą za jazdę pod wpływem alkoholu? Jak ilość alkoholu we krwi wpływa na możliwość utraty prawa jazdy? Czy możliwa jest utrata prawa jazdy za alkohol? Co grozi za jazdę pod wpływem oraz jakie konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu mogą czekać nietrzeźwego kierowcę? Czy możliwe jest zatrzymanie prawa jazdy po alkoholu?  O tym wszystkim i o innych kwestiach dowiesz się w niniejszym wpisie.

 

https://pasternaklegal.pl/jakie-kary-dla-kierowcy-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

Spis treści:
1. Jakie kary grożą za jazdę po alkoholu? Wyższe kary za jazdę po alkoholu w 2024?
2. Stan po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi, a jaka w wydychanym powietrzu?
3. Przestępstwo czy wykroczenie? Zawartość alkoholu w organizmie kierowcy a jazda po spożyciu alkoholu
4. Czy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi za jazdę po alkoholu
5. Czy możliwe jest skrócenie zakazu?
6. Czym jest blokada alkoholowa?
7. Czy zabierają prawo jazdy po alkoholu? Zatrzymanie prawa jazdy jako konsekwencja jazdy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości
8. Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę w po alkoholu?
9. Kary za jazdę pod wpływem alkoholu – recydywa
10. Adwokat Łukasz Pasternak
11. Jaka kara za jazdę po alkoholu w 2024 r. bez uprawnień?
12. Wypadek drogowy a jazda pod wpływem alkoholu 2024 – przepisy ustawy o ruchu drogowym czy kodeksu karnego. Jakie grożą kary za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu? 
13. Warunkowe umorzenie postępowania
14. PODSUMOWANIE
15. Specjalizacja

 

 

Jakie kary grożą za jazdę po alkoholu? Wyższe kary za jazdę po alkoholu w 2024? 

Wiele osób wie, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest zabronione. Niemniej jednak czy wiesz co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Czy słyszałeś o możliwej konfiskacie samochodu?

Jakie są kary za jazdę po pijanemu? Co grozi za jazdę po alkoholu? Czy kierującego pojazd czeka tylko odpowiedzialność karna czy grożą mu również inne środki karne? Czy możliwa jest utrata uprawnień za jazdę pod wpływem alkoholu?

Kary w 2024 za jazdę pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od stężenia alkoholu we krwi kierowcy. Zgodnie z prawem, kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem,  prowadzenie w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, za które sąd wymierza karę na podstawie Kodeksu karnego.

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi kara grzywny nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł) lub kara aresztu do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat oraz 15 punktów karnych.

Jak wynika z powyższego jeżeli mamy do czynienia z wykroczeniem, wobec sprawcy możliwa jest kara grzywny za jazdę po alkoholu.

Od 1 października 2023 r. weszły w życie bardziej rygorystyczne przepisy w przypadku przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości, za które grożą: kara pozbawienia wolności do lat 3, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej) i 15 punktów karnych. Wymiar kary zatem różni się od poziomu alkoholu we krwi bądź w wydychanym powietrzu.

Zdecydowanie bardziej dotkliwe konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu mogą dotknąć sprawcę przestępstwa polegającego na jeździe pod wpływem alkoholu.

Stan po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi, a jaka w wydychanym powietrzu? 

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem?

Zgodnie z kodeksem wykroczeń stan po użyciu alkoholu zachodzi (jazda po użyciu alkoholu) gdy,  stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi między 0,2 a 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza).

Natomiast stan nietrzeźwości występuje wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza więcej niż 0,5 promila (powyżej 0,25 mg zawartości alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza). Wówczas mamy do czynienia z przestępstwem jazdy pod wpływem.

Warto wspomnieć, iż zarówno stan po użyciu alkoholu, jak i stan nietrzeźwości mogą wystąpić za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających lub pod wpływem narkotyków.  Przypomnieć także należy, że ilość alkoholu stanowi o pociągnięciu sprawcy do odpowiedzialności karnej, a co za tym idzie bezpośrednio wpływa na wysokość kary.

Dopiero jednak, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi więcej niż 0,2 promile możliwe jest wymierzenie jakiejkolwiek kary.

Przestępstwo czy wykroczenie? Zawartość alkoholu w organizmie kierowcy a jazda po spożyciu alkoholu

Jazda po alkoholu niesie za sobą wiele prawnych konsekwencji. Od tego czy sprawca będzie odpowiadał na podstawie przepisów kodeksu karnego, kodeksu drogowego czy kodeksu wykroczeń zależy przede wszystkim ilość spożytego przez niego alkoholu, lecz także jego zachowanie.

Każdą sprawę należy traktować indywidualnie, gdyż okoliczności poszczególnych spraw mogą się od siebie znacząco różnić. Wskazana jest w tej kwestii pomoc doświadczonego adwokata, który poprowadzi sprawę w najkorzystniejszy sposób.

Pasternak LEGAL specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Siedziba naszej Kancelarii mieści się w Warszawie, Lublinie, Markach, ale prowadzimy postępowania na terytorium całej Polski. Jeżeli potrzebujesz pilnego kontaktu nie wahaj się skontaktować. Wiedz, że w sprawach karnych czas jest kluczowy.

Skontaktuj sie Kancelaria Adwokacka

Nie czekaj i podejmij działania już teraz.

Czy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi za jazdę po alkoholu?

Tak, od 2023 r. sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na określony czas bądź dożywotnio.

W niektórych przypadkach jak np. w sytuacji śmiertelnego wypadku popełnionego pod wpływem alkoholu bądź recydywa; sąd będzie mógł orzec ten środek karny wobec sprawcy na dłuższy okres.

Co istotne, w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów, który został orzeczony na okres poniżej roku, zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu, nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Czy możliwe jest skrócenie zakazu?

Możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów polega na skorzystaniu z instytucji określanej w art. 84 Kodeksu Karnego, znanej jako warunkowe zwolnienie z wykonania środka karnego.

Osoba skazana może złożyć stosowny wniosek, w którym prosi o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Sąd ma możliwość uznać, iż środek ten został wykonany, jeżeli upłynie co najmniej połowa okresu, na jaki zostały one orzeczone, pod warunkiem, że skazany przestrzegał prawa i środek karny był stosowany przez co najmniej rok.

Pasternak LEGAL pomagała Klientom sporządzić skuteczny wniosek w sprawie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów – potrzebujesz pomocy ? Napisz

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Czym jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa jest to urządzenie zamontowane  w pojeździe, które uniemożliwia uruchomienie silnika, jeśli kierowca ma w organizmie zbyt dużą ilość alkoholu. Takie urządzenia, znane jako alkomaty antystartowe lub blokady alkoholowe, wymagają od kierowcy przeprowadzenia testu na obecność alkoholu przed rozpoczęciem jazdy.

Zgodnie z Art. 2 pkt 84 ustawy Prawo o ruchu drogowym blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Czy zabierają prawo jazdy po alkoholu? Zatrzymanie prawa jazdy jako konsekwencja jazdy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości 

Gdy policjant ma jakiekolwiek podejrzenia podczas kontroli, że kierowca mógł spożyć alkohol lub jest nietrzeźwy, może tymczasowo zatrzymać prawo jazdy, wystawiając stosowne pokwitowanie.

Wówczas kierowca nie traci jeszcze na stałe uprawnień, ponieważ decyzję o czasowym lub trwałym zakazie jazdy podejmuje jedynie sąd.

W przypadku, gdy prawo jazdy zostało zatrzymane natychmiastowo, funkcjonariusz policji ma pewność co do nietrzeźwości kierowcy.

W dalszej kolejności o prawie jazdy zatrzymanym podczas kontroli dokumencie, decydować będzie sąd określając długość tego środka karnego.

Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę w po alkoholu?

Aby odzyskać prawo jazdy po upływie terminu, w którym zostało zatrzymane, konieczne jest złożenie wniosku o zwrot do właściwego starostwa powiatowego.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć aktualne orzeczenie lekarskie oraz uregulować opłatę za przywrócenie prawa jazdy.

W przypadku starania się o wcześniejsze przywrócenie prawa jazdy, wniosek składa się do sądu, który podejmuje decyzję dotyczącą oceny, czy prowadzenie pojazdu przez wnioskodawcę nie stanowi zagrożenia.

W przypadku pozytywnej decyzji, osoba ta może prowadzić pojazdy, jednak tylko te wyposażone w blokadę alkoholową.

Niezbędne są również specjalistyczne badania mające na celu ocenę sprawności i zdolności do prowadzenia pojazdu, a także sprawdzenie, czy problem związany z alkoholem nie stanowi ryzyka powrotu do jazdy pod jego wpływem.

 

https://pasternaklegal.pl/jakie-kary-dla-kierowcy-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu – recydywa

Ustawodawca przewidział wyższe kary dla recydywistów w 2024 r.

Jeśli kierowca był uprzednio karany za jazdę w stanie nietrzeźwości wówczas grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Natomiast w sytuacji, kiedy sprawca po raz drugi zostanie zatrzymany w ciągu 2 lat za jazdę po użyciu alkoholu zapłaci podwójną grzywnę, a więc minimalnie 5000 zł.

Od marca 2024 r. możliwa jest również konfiskata pojazdów nietrzeźwych kierowców w niektórych sytuacjach.

Dla recydywistów przewidziane są także wyższe świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, a także możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów i innych pojazdów mechanicznych na dłuższy okres.

Jeśli kierowca ponownie zostanie złapany za jazdę pod wpływem alkoholu, musi liczyć się z grzywną do 10 tys.

Jeżeli sprawca był już wcześniej skazany za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, albo też prowadził pojazd w takim stanie w okresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, to sąd orzeknie dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Gdy wobec osoby podejrzewanej zachodzi tzw. recydywa jazdy pod wpływem alkoholu – warto rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata zajmującego się sprawami karnymi – choćby z uwagi na możliwość ubiegania się o odstąpienie przez sąd od orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Zespół prawa Karnego Pasternak LEGAL świadczy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych.

Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania: na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz na etapie postępowania wykonawczego.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Adwokat Łukasz Pasternak

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego dotyczących przestępstw w przetargach publicznych czy też przestępstw korupcyjnych.

Więcej informacji znajdzie pod tym linkiem.

Ciekawostka

Jeżeli kierowca prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i spowodował wypadek, to ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Jaka kara za jazdę po alkoholu w 2024 r. bez uprawnień?

Wysokość kary za jazdę pod wpływem alkoholu bez prawa jazdy zależy zarówno od ilości alkoholu w organizmie, jak i powodu braku uprawnień do prowadzenia pojazdu, a także innych okoliczności. Jeśli kierowca nigdy nie posiadał prawa jazdy, to dodatkowo popełnia wykroczenie zgodnie z art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń, co może skutkować karą grzywny w zakresie od 20 zł do 5 tys. zł.

Zgoła inna jest sytuacja kierowcy, który zostaje zatrzymany w trakcie obowiązywania zakazu prowadzenia aut – taki kierowca popełnia przestępstwo, za które przewidziana jest kara pozbawienia wolności.

 

https://pasternaklegal.pl/jakie-kary-dla-kierowcy-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Wypadek drogowy a jazda pod wpływem alkoholu 2024 – przepisy ustawy o ruchu drogowym czy kodeksu karnego. Jakie grożą kary za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu? 

W sytuacji, gdy kierowca jadący po alkoholu spowoduje katastrofę w ruchu lądowym, sprowadzi bezpośrednie zagrożenie lub doprowadzi do wypadku będąc pod wpływem alkoholu, w którym inna osoba odniesie obrażenia, kary ulegają dalszemu zaostrzeniu – tj. m.in. grozić mu będą wyższe kary pozbawienia wolności, lecz także inne sankcje karne ulegną obostrzeniu.

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania karnego to sytuacja, kiedy sąd nie orzeka kary dla osoby oskarżonej.

Jednak zastosowanie tej formy jest uzależnione od spełnienia pewnych warunków, jak opisanych w art. 66 kodeksu karnego. Sąd może zdecydować o warunkowym umorzeniu postępowania, jeśli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a sprawca nie był uprzednio karany za przestępstwo umyślne.

Sąd również ocenia, czy cechy osobiste, warunki życia i dotychczasowe postępowanie sprawcy sugerują, że nawet po umorzeniu postępowania będzie przestrzegać prawa i nie popełni przestępstwa. Dodatkowo, warunkowe umorzenie postępowania może dotyczyć tylko przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do 5 lat. Jeśli sąd zatwierdzi warunkowe umorzenie, określa okres próby od 1 do 3 lat, licząc od momentu uprawomocnienia się orzeczenia.

Proces składania wniosku o warunkowe umorzenie postępowania obejmuje sporządzenie dokumentu, który powinien zawierać: dane osobowe, sygnaturę sprawy, rodzaj pisma, uzasadnienie oraz ewentualne załączniki. Kluczowe jednak znaczenie ma przekonujące uzasadnienie, które powinno opierać się na obiektywnych okolicznościach, a nie subiektywnych uczuciach sprawcy. Wskazane jest skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata, ponieważ decyzja o warunkowym umorzeniu pozostaje w gestii sądu, nawet gdy spełnione są wszystkie warunki.

PODSUMOWANIE

Skazanie za przestępstwo określone w art. 178 a kodeksu karnego oraz orzeczenie zakazu, a także obowiązku świadczenia pieniężnego poza konsekwencjami finansowymi, czy odpowiedzialnością karna może prowadzić do dodatkowych konsekwencji prawnych, a nawet wpływać na funkcjonowanie całej rodziny, w szczególności w przypadku gdy źródło zarobkowania powiązane jest z koniecznością posiadania prawa jazdy. W takich wypadkach szczególnie warto skorzystać z doświadczonej pomocy adwokatów świadczących usługi obrony w sprawach karnych.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Świadczymy usługi prawne w zakresie pomocy prawnej w aspektach prawa karnego. Zespół Pasternak LEGAL tworzą doświadczeni adwokaci w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Specjalizacja

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

 • karnego,
 • prawa handlowego
 • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

 Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Człowiek a zanieczyszczenie powietrza

Wstęp

Od 1 stycznia 2024 r. w Polsce wprowadzono zakaz korzystania z niskiej klasy pieców grzewczych, zwanych potocznie ,,kopciuchami”. Zmiany zostaną wprowadzone w określonych okręgach w ramach uchwał kolejno w okresie wiosny i lata 2024 roku. Regulacje antysmogowe dotyczą, aż 14 województw w Polsce.

Korzystanie z niskiej klasy pieców grozi mandatem karnym w wysokości nawet do 5 000 zł. Zanieczyszczenie środowiska to wciąż aktualny problem w całym kraju. Najbardziej niebezpieczne są zmiany klimatyczne w tym także efekt cieplarniany, zmieszanie się warstwy ozonowej, wylesienie,  zanieczyszczenie wody, a także powietrza. Negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza, to również wymieranie różnorakich gatunków zarówno zwierząt, jak i roślin.

https://pasternaklegal.pl/czlowiek-a-zanieczyszczenie-powietrza/

 

Spis treści:
1. Jakie są przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza?
2. Komu zagraża zanieczyszczenie powietrza i jakie są kary?
3. Czy nieumyślnie można popełnić przestępstwo wbrew ochronie środowiska?
4. Jaki jest stan powietrza w polskich miastach i jakie rodzi to konsekwencje prawne?
5. Człowiek a zanieczyszczenie powietrza
6. Co grozi za zanieczyszczanie powietrza według Kodeksu Karnego?
7. Jakie są główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza?
8. Temat jakości powietrza w kraju i na świecie
9. O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

 

 

Jakie są przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza?

Emisja zanieczyszczeń gazowych jest wszechobecna. Często to człowiek przyczynia się do zanieczyszczeń środowiska i jego działanie przekłada się na poziom zanieczyszczenia powietrza. Badanie wpływu zanieczyszczenia powietrza z perspektywy Ustawodawcy krajowego jest istotne, ponieważ zanieczyszczenie powietrza w znaczącym rozmiarze jest przestępstwem, za które grozi nawet kara pozbawienia wolności.

PASTERNAK LEGAL doradza przedsiębiorcom działającym w branży odpadów, ale również podmiotom, którym zjawisko wytwarzania odpadów nie jest obce jak np. sektor budowlany.

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Komu zagraża zanieczyszczenie powietrza i jakie są kary?

Wysoki poziom zanieczyszczenia zagraża najbardziej dzieciom, osobom w podeszłym wieku, jak i przewlekle chorym. Za skażenie powietrza grozi surowa kara. To człowiek wpływa na zanieczyszczenie powietrza w dużej mierze. Zgodnie z art. 7  § 1 i 2 Ustawy o prawie ochrony środowiska z dnia 21 kwietnia 2001 r. z późn. zm., kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia, zaś podmiot, który może spowodować zanieczyszczenie środowiska obowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z zapobiegnięciem takiemu zanieczyszczeniu.

Czy nieumyślnie można popełnić przestępstwo wbrew ochronie środowiska?

Miejmy na uwadze, że w myśl art. 163   §  1 – 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny podlega karze zarówno za przestępstwo nieumyślne, jak i nieumyślne, kto m.in. sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu albo zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach  mające postać rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących. Dla przykładu można podać tu benzo(a)piren w powietrzu, tlenek węgla czy też ozon, który przedostaje się wraz ze smogiem do powietrza oraz gleby. Ozon reaguje z tlenkami azotu, paliwami kopalnymi i innymi zanieczyszczeniami będącymi tworem człowieka. Charakteryzują się właściwościami trującymi i rakotwórczymi. Wzmagają efekt cieplarniany.

Jeżeli dopuściłeś się nieumyślnego przestępstwa o którym mowa w art. 163 § 2 k.k. musisz wiedzieć, że jest ono zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy, nawet do 5 lat.

Jaki jest stan powietrza w polskich miastach i jakie rodzi to konsekwencje prawne?

Aktualnie wysoki poziom zanieczyszczeń w Polsce odnotowuje się w kilku województwach. Powód to emisja zanieczyszczeń gazowych, np. emisja dwutlenku węgla.Natomiast Główny Inspektorat Środowiska alarmuje, iż znaczny wzrost z uwagi na zanieczyszczenie pyłem występuje w Chełmie (województwo lubelskie)  z uwagi na tlenek węgla i inne związki. Zaś w Sudetach co jakiś czas można zaobserwować kwaśny deszcz i jego wieloletnie konsekwencje. Kwaśne opady są, m.in. wynikiem zanieczyszczonego powietrza. Stacje monitorujące jakość powietrza alarmują, iż wzrost zanieczyszczenia pyłami odnotowano także w województwie podlaskim i warmińsko – mazurskim. Wiele do życzenia pozostawia jakość powietrza we Wrocławiu, która według danych Rockwoll stale spada. Smog w wielu dużych miasta spowodowany jest ruchem pojazdów spalinowych.

Ciekawostka

Czy wiesz, że zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 3 tej ustawy ,,pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.”

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza notuje się w trójmieście, tj. Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Dla tych miast problem zanieczyszczeń nie jest jednak wykluczony. A prognoza jakości powietrza w każdej chwili może ulec zmianie. Zanieczyszczenie komunikacyjne niezmiennie osiąga najwyższy poziom w Warszawie.

Na marginesie!

Zauważmy, że zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie środowiska polityki, strategie, plany lub programy regulujące przemysł energetyczny, transport drogowy, telekomunikację, gospodarkę wodną, odpadami oraz przestrzenną, leśnictwo, rolnictwo, rybołówstwo, turystykę i wykorzystywania terenu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.  

Szczególne przepisy regulujące emisję szkodliwych substancji zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. Tak też zanieczyszczenie powietrza w komunikacji miejskiej poprzez niedostosowanie do warunków technicznych pojazdów stawianych przez ustawodawcę może spotkać surowa kara. W myśl art. 132 prawa o ruchu lądowym uprawniony podmiot może zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań związanych z ochroną środowiska.

 

https://pasternaklegal.pl/czlowiek-a-zanieczyszczenie-powietrza/

 

Człowiek a zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczone powietrze jest nie tylko groźne dla zwierząt i roślin, ale dla samej istoty ludzkiej. Powodują efekt cieplarniany. Poziom zanieczyszczenia powietrza nasila wszelkie dysfunkcje układu oddechowego i krążeniowego. Zanieczyszczone powietrze, to powietrze szkodliwe dla zdrowia. Zła jakość powietrza wpływa na nasze samopoczucie, ale i może determinować niewydolność oddechową w każdym wieku.

Zwróćmy uwagę, że w największym stopniu zanieczyszczenie powietrza powodują tlenki azotu, tlenki węgla, tlenki siarki oraz pyły. Te z kolei wywołują zanieczyszczenia atmosferyczne. Jak widać źródło zanieczyszczeń atmosferycznych może być naprawdę różne. Zaś nieświadome zanieczyszczenie powietrza na dużą skalę może rodzić konsekwencje prawne. Ustawodawca reguluje w dość precyzyjny sposób możliwe sytuacje.

Poziom zanieczyszczenia powietrza jest stale monitorowany, zaś ustawodawca dostosowuje normy prawne do rzeczywistych potrzeb obywateli. Często osoby fizyczne nieświadomie zanieczyszczają środowisko i podlegają karze, której zasadności nie rozumieją, np. składując odpady na prywatnej posesji.

Wobec tego już dziś dowiedz się jakie kary grożą za nielegalne składowanie, przetwarzanie i usuwanie odpadów. A także jak uniknąć popełnienia nieumyślnego przestępstwa oraz ewentualnych negatywnych skutków prawnych.

Jeżeli masz kłopoty prawne związane z odpadami – zapraszamy na konsultacje!

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Co grozi za zanieczyszczanie powietrza według Kodeksu Karnego?

Zgodnie z art. 182 Kodeksy karnego § 1 . kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jakie są główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza?

Zdaniem specjalistów w Polsce główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest system grzewczy gospodarstw domowych, komunikacja miejska oraz przemysł energetyczny. Wszystkie te prowadzą do powstawania smogu i ozonu, który jest jego głównym składnikiem zanieczyszczonego powietrza. Zauważmy, że zanieczyszczone powietrze może być wynikiem działania umyślnego, jak i nieumyślnego. Koszty zanieczyszczeń mogą przybrać różne rozmiary. Zanieczyszczenia atmosferyczne generuje korzystanie z maszyn i pojazdów spalinowych. Ważne jest by ograniczyć skutki zanieczyszczenia środowiska.

Często prowadzący gospodarstwa domowe nie decydują się na zmianę instalacji grzewczej z uwagi na zbyt duże koszty wymiany instalacji bądź potencjalnie zwiększone ryzyko ponoszonych kosztów za opał. A wygoda skłania użytkowników do korzystania z prywatnych aut emitujących różne związki bez względu na substancje zanieczyszczające powietrze. Należy jednak pamiętać, iż emitowane pyły zawierają trujące tlenki azotu, tlenki węgla, a nawet tlenki siarki. Poprawa jakości powietrza zależy w dużej mierze od emisji wyżej wymienionych.

Do innych przyczyn zanieczyszczenia powietrza można zaliczyć spalanie tworzyw sztucznych, które jest zagrożone mandatem do 500 zł, a nawet grzywną w wysokości sięgającej 5 000 zł, ponieważ w każdym przypadku wprowadza do obiegu substancje zanieczyszczające powietrze. Zauważmy, iż takie zachowanie może spowodować skierowanie postępowania na drogę sądową w zależności od indywidualnych okoliczności. Takie przypadki zazwyczaj mają miejsce w razie nieprzyjęcia mandatu w związku z zanieczyszczaniem powietrza.

 

https://pasternaklegal.pl/czlowiek-a-zanieczyszczenie-powietrza/

 

Temat jakości powietrza w kraju i na świecie

Zły stan jakości powietrza stale wzrasta. Dlatego badanie wypływu zanieczyszczenia powietrza jest niezbędne. Skutki zanieczyszczeń są przedmiotem wielu badań na płaszczyźnie ekologicznej, medycznej i prawnej. Powietrze szkodliwe dla zdrowia występuje wszędzie. Na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza mogą wpłynąć czynniki naturalne, jak też zachowanie człowieka polegające na wstrzymaniu się od określonych zachowań, czy też przeciwdziałanie określonym.

Negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza odzwierciedla się w każdym zakamarku Ziemi. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, czy poprawa poprawa jakości powietrza wymaga współdziałania rządów państw na całym globie. W Polsce temat jakości powietrza co roku podejmuje Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Warszawie.

Specjaliści analizują  dane podstawowe zanieczyszczenia powietrza, spadek zanieczyszczenia powietrza lub wzrost zanieczyszczenia pyłami, źródło zanieczyszczeń atmosferycznych, a także prognozują przewidywane następstwa prawne określonych zależności. Badanie wpływu zanieczyszczenia ma różne zastosowanie, celem przeciwdziałania wykazanym negatywnym tendencjom. Bowiem nadmierne zanieczyszczenie powietrza determinuje w dużej mierze zanieczyszczenie pyłem i smog. Szczególnie niebezpieczny jest kwaśny smog. W Polsce odnotowano jego odmiany znane jako smog londyński oraz smog los angeles.  Cecha charakterystyczna każdego typu smogu to niebezpiecznie wysokie stężenie dwutlenku węgla. Trujące w powietrzu z zawartością smogu są również tlenki siarki i azotu z domieszką  sadzy, pyłów i innych czynników. Smog londyński stwarza poważne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego, aktualnie dominuje w Krakowie.

Jeżeli chorujesz z powodu zanieczyszczenia powietrza zwróć uwagę kto za to odpowiada i jakie wiążą się z tym skutki prawne. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń to rola każdego obywatela kraju, dlatego warto znać środki ograniczające zanieczyszczenia powietrza,  wiedzieć co wypływa na zanieczyszczenie powietrza i znać przewidywane konsekwencje prawne.

 

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

 

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

 

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

CRBR – Co to właściwie jest?

Wstęp

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest narzędziem, które umożliwia wszystkim obywatelom dostęp do informacji o rynku i strukturach korporacyjnych, a także przeciwdziała praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez ujawnianie tożsamości beneficjentów. Prawo wyróżnia instytucje obowiązane do ujawnienia beneficjentów rzeczywistych – są to m. in. spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia czy chociażby spółki europejskie.

 

https://pasternaklegal.pl/crbr-co-to-wlasciwie-jest/

Spis treści:
1. Kim jest beneficjent rzeczywisty?
2. Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego? Kto ma obowiązek zgłoszenia beneficjenta?
3. Jakie informacje podlegają zgłoszeniu?
4. Kim jest beneficjent rzeczywisty w fundacji i stowarzyszeniu?
5. PODSUMOWANIE
6. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

To zagadnienie zostało szczegółowo omówione we wpisie Kim jest Beneficjent rzeczywisty? w jednym z poprzednich wpisów – kliknij tutaj

W skrócie, według definicji, jest to osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które dysponują takimi uprawnieniami, które pozwalają im w sposób faktyczny sprawować kontrolę nad sprawami podmiotu i wywierać wpływ na jego funkcjonowanie. Mogą być to osoby na stanowiskach kierowniczych lub takie, które posiadają więcej niż 25% udziałów lub akcji (w przypadku spółki akcyjnej) w spółce.

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego? Kto ma obowiązek zgłoszenia beneficjenta?

Pierwszym krokiem, poprzedzającym zgłoszenie, należy zidentyfikować kto jest beneficjentem rzeczywistym danego podmiotu. Musi się to odbyć z zachowaniem należytej staranności, aby uniknąć wysokich kar związanych z nienależytym wykonaniem ustawy AML.

Ustalenie beneficjenta wymaga szczegółowej analizy wszelkich dokumentów podmiotu m.in. statutu czy umowy. Dopiero po takiej weryfikacji, gdy okaże się, że istnieją osoby spełniające przesłanki z ustawy AML – należy dokonać zgłoszenia.

Jeżeli nie wiesz jak prawidłowo zweryfikować beneficjenta rzeczywistego ? a może chcesz ustalić beneficjenta rzeczywistego fundacji, beneficjenta rzeczywistego stowarzyszenia ? beneficjenta rzeczywistego spółki ? a może jesteś instytucją obowiązaną?

Kancelaria Adwokacka spółki

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego jest szybkie o ile dysponujesz odpowiednią wiedzą. Dokonuje się go przez Internet.

·        Wejdź na stronę CRBR i kliknij w zakładkę „rejestr CRBR”

·        Stwórz nowe zgłoszenie lub zaktualizuj już uprzednio dokonane.

·        Podaj wymagane informacje podlegające zgłoszeniu i uzupełnij formularz w sposób prawidłowy

·        Podpisz zgłoszenie Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym

– zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione. System nie przewiduje możliwości dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika, a jedynie przez prokurenta.

Po wysłaniu podpisanego dokumentu na ekranie pojawi się komunikat z kodem, który należy skopiować i zapisać. Będzie on potrzebny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Aby pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru należy wrócić do strony głównej CRBR i kliknąć w zakładkę „sprawdź status”. Po wklejeniu wcześniej skopiowanego kodu, Kto możliwe jest pobranie potwierdzenia wysłania formularza w formacie XLM oraz PDF.

Jakie informacje podlegają zgłoszeniu?

 • Dane samego podmiotu
 • Dane beneficjenta rzeczywistego
 • Dane zgłaszającego.
 • konieczne jest również wskazanie prawidłowej daty zgłoszenia.

Bardzo ważne jest, aby w formularzu odpowiednio określić podstawę wpisu. Może się okazać, że jedna osoba więcej niż jedną podstawę – wówczas należy wskazać je wszystkie.

Podstawy wpisu to:

·        Reprezentant – dotyczy członków zarządu spółek kapitałowych oraz wspólników uprawnionych do reprezentacji spółek osobowych. W prostych spółkach akcyjnych, w których zamiast zarządu funkcjonuje rada dyrektorów, jako reprezentantów należy wskazać wyłącznie dyrektorów wykonawczych. Co ważne, wpisowi do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych nie podlegają prokurenci, mimo posiadanych praw do reprezentacji spółki.

·        Bezpośrednie uprawnienia właścicielskie – dotyczy tych osób, które osobiście posiadają ponad 25% udziałów/akcji lub głosów na zgromadzeniu wspólników. W tym miejscu, należy podać wartość udziałów/akcji, a także ewentualnie opisać czy i jak udziały są uprzywilejowane.

·        Pośrednie uprawnienia właścicielskie – dotyczy osób kontrolujących podmioty posiadające łącznie ponad 25% udziałów/akcji lub głosów na zgromadzeniu wspólników. W tym miejscu, należy słownie opisać zależności, z których wynika zakwalifikowanie danej osoby jako pośredniego beneficjenta rzeczywistego.

·        Inne uprawnienia – dotyczy wszystkich tych osób, które zostały zakwalifikowane w danym podmiocie jako beneficjenci rzeczywiści, a nie mieszczą się w ramach żadnej z powyższych podstaw. Chodzi tu o sytuacje, w których osoby dysponują specjalnymi uprawnieniami wynikającymi chociażby ze statutu czy umowy podmiotu. W formularzu należy słownie opisać podstawę wpisu.

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego musi nastąpić w przeciągu 7 dni od dnia wpisania podmiotu do KRS. Wpis w CRBR zostaje ujawniony niemal natychmiastowo po dokonaniu zgłoszenia.

Zgłoszenie tych informacji jest obowiązkowe. Brak zgłoszenia może skutkować dotkliwą karą pieniężną w wysokości nawet do 1 000 000 zł.

W przypadku podmiotów wpisanych do KRS, wszelkie zmiany muszą być aktualizowane w CRBR w terminie 14 dni od ich zmiany w KRS.

 

https://pasternaklegal.pl/crbr-co-to-wlasciwie-jest/

 

Kim jest beneficjent rzeczywisty w fundacji i stowarzyszeniu?

Zwyczajowo przyjmuje się, że beneficjentami rzeczywistymi w fundacjach są fundatorzy lub inne osoby, które w sposób rzeczywisty sprawują kontrolę nad fundacją. W przypadku stowarzyszeń zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych podlegają osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze, czyli członkowie zarządu.

 

PODSUMOWANIE

Czy posiadasz wiedzę czy twoja firma, działalność lub przedsiębiorstwo jest instytucją obowiązaną ?

Czy potrafisz prawidłowo ustalić beneficjenta rzeczywistego spółki kapitałowej, spółki osobowej osoby fizycznej lub osoby prawnej?

Czy wiesz jak dokonać zgłoszenia do rejestru?

Czy wiesz jakie sankcje wiążą się z brakiem realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane lub samych przedsiębiorców?

Jeżeli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania – zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarcze, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści

 

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

CZYNNY ŻAL do Urzędu Skarbowego

Czynny Żal – Urząd Skarbowy

Jak złożyć czynny żal do urzędu skarbowego w przypadku popełnienia przez podatnika czynu z kodeksu karnego skarbowego?

W przydatku popełnienia niektórych z określonych czynów zabronionych określonych w kodeksie karnym skarbowym możliwe jest złożenie czynnego żalu do właściwego urzędu skarbowego. Czy jednak organ podatkowy może odstąpić ukarania podatnika za np. nieodprowadzenie podatku vat, podrobienie faktury czy inne przestępstwo skarbowe? 

 

https://pasternaklegal.pl/czynny-zal-do-urzedu-skarbowego/

Spis treści:
1. Czym jest czynny żal i kiedy jest skuteczny?
2. Forma czynnego żalu
3. Jak napisać czynny żal do urzędu skarbowego w przypadku popełnienia czynu zabronionego?
4. Do kogo adresować czynny żal?
5. Kiedy piszemy czynny żal do urzędu skarbowego?
6. Czy pełnomocnik może złożyć czynny żal?
7. PODSUMOWANIE

 

Czym jest czynny żal i kiedy jest skuteczny?

Czynny żal to świadome zgłoszenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, które pełni funkcję swojego rodzaju ochrony przed karą sprawcy czynu zabronionego. Innymi słowy skutecznie złożony sprawia, iż sprawca nie podlega karze. Oznacza to, iż nie zostaniesz ukarany karą grzywny w przypadku nałożenia mandatu skarbowego ani karą pozbawienia wolności.

Jeżeli nie dopełnisz na czas obowiązku podatkowego lub celnego, możesz zostać ukarany.

Jednakże, możesz podjąć próbę uniknięcia kary, jeżeli:

 • zgłosisz czynny żal, czyli poinformujesz o popełnieniu czynu zabronionego naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, podając istotne okoliczności popełnienia czynu,
 • jednocześnie spełnisz swoje obowiązki, w tym zapłacisz w całości zaległe zobowiązanie.

Czynny żal powinien złożyć ten, kto nie dopełnił obowiązku. Jeżeli wina leży po stronie biura księgowego, to czynny żal składa to biuro, jeżeli po stronie zarządu, czynny żal powinni podpisać wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za powstanie uchybienia.

Czynny żal chroni w sytuacji, gdy:

 • nie złożyłeś zeznania podatkowego na czas,
 • prowadziłeś księgi rachunkowe w sposób nierzetelny,
 • wystawiałeś faktury w sposób nierzetelny,
 • nie zapłaciłeś lub zapłaciłeś niewłaściwy podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT,
 • bezprawnie stosowałeś obniżone stawki VAT,
 • bezprawnie stosowałeś zwolnienie VAT,
 • ukryłeś przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wyłudziłeś zwrot należności celnej,
 • wyłudziłeś pozwolenie celne.

 Cel czynnego żalu jest związany z wolą podjęcia działań mających na celu złagodzenie lub uniknięcie odpowiedzialności przez sprawcę.

Forma czynnego żalu

Nie ma określonego wzoru, jak powinien wyglądać akt czynnego żalu. Zwróć jednak uwagę na te elementy formalne, które mogą mieć znaczenie, czyli treść czynnego żalu.

Czynny żal będzie skuteczny, tylko gdy:

 • przyznasz się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje przestępstwo lub wykroczenie, a zdarzenie miało charakter incydentalny,
 • przyznasz się do popełnienia czynu zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające jego wykrycia (na przykład przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole).

Wyjątkowo możesz złożyć czynny żal po rozpoczęciu czynności przez organ ścigania, jeśli czynności te nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony. Oczywiście, jeżeli przedsiębiorcy zależy na uznaniu czynnego żalu za skuteczny, powinien go złożyć przed tym, jak organ skarbowy udokumentuje jego popełnienie.

W pierwszej kolejności warto skontaktować się z adwokatem, który powinien dokonać analizy sytuacji faktycznej, a następnie sporządzić pismo w sprawie. Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego napisz.

 

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Nie możesz skorzystać z czynnego żalu, jeśli:

 • zostałeś wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
 • jesteś w trakcie postępowania kontrolnego, w sytuacji gdy przeprowadzone badania i procedury organu podatkowego doprowadziły do sytuacji, iż urząd miał wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,
 • zorganizowałeś grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,
 • nakłaniałeś inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Ciekawostka!

Ustawa nie przewiduje terminów na rozpatrzenie czynnego żalu.

Jak napisać czynny żal do urzędu skarbowego w przypadku popełnienia czynu zabronionego?

Według przepisów o czynnym żalu nie ma jednej określonej formy, w jakiej należy składać czynny żal. Niemniej jednak, w 2024 roku, dokument powinien zawierać m.in. następujące elementy:

 • identyfikacja osoby, która wyraża czynny żal,
 • odbiorca – Dyrektor odpowiedniego urzędu skarbowego,
 • natura dokonanego czynu,
 • istotne okoliczności,
 • osoby współdziałające w jego popełnieniu,
 • czy podatnik naprawił dokonany czyn, a jeśli nie – to jak i kiedy podatnik zobowiązuje się do zapłaty zaległych należności wraz z naliczonymi odsetkami (kalkulator odsetek ustawowych) czy złożenia wymaganych dokumentów (np. deklaracji podatkowych).

Jeśli zdarzenie było jednorazowe, podatnik powinien przypomnieć o tym organowi skarbowemu.

 Podczas zgłaszania popełnienia niedozwolonego działania w 2024 roku, sprawca musi ujawnić szczegóły czynu i informacje o osobach, które w nim uczestniczyły. Ponadto, jest zobowiązany do:

 • zapłaty wymaganej należności publicznoprawnej (najpóźniej do terminu określonego przez urząd skarbowy) – potwierdzenie zapłaty;
 • dostarczenia przedmiotów, które podlegają obowiązkowi, którego podatnik nie spełnił.

Nie ma określonego terminu na rok 2024, do kiedy podatnik może przyznać się do przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Dlatego powinien to zrobić jak najszybciej.

Podatnik składa pisemne zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal) za pośrednictwem poczty, osobiście w urzędzie skarbowym lub elektronicznie. Wybierając elektroniczny czynny żal, należy go złożyć za pomocą skrzynki ePUAP odpowiedniego urzędu skarbowego lub za pośrednictwem portalu podatkowego, pamiętając o pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

 

https://pasternaklegal.pl/czynny-zal-do-urzedu-skarbowego/

 

Do kogo adresować czynny żal?

Czynny żal powinien być skierowany do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Dokument możesz złożyć w formie elektronicznej. Pamiętaj, aby pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) po złożeniu czynnego żalu.

Kiedy piszemy czynny żal do urzędu skarbowego?

Czynny żal powinien być zgłoszony jak najszybciej po popełnieniu czynu zabronionego. To jest kluczowe, ponieważ nie będzie on skuteczny, jeżeli został zgłoszony w momencie, kiedy organ ścigania już posiadał dowody na popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, lub po tym, jak organ ścigania rozpoczął czynności służbowe, takie jak przeszukanie, czynność sprawdzającą lub kontrolę mającą na celu ujawnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Dodatkowo, aby czynny żal był skuteczny, sprawca musi w określonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego terminie zapłacić w całości wymagalną należność publicznoprawną, która została uszczuplona przez popełniony czyn zabroniony. Jeżeli czyn zabroniony nie polegał na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie o przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty (jeżeli ich złożenie jest niemożliwe – uiścić ich równowartość pieniężną).

Należy pamiętać, że nie każdy sprawca może skorzystać z ochrony, którą daje czynny żal. Na przykład, przepis art. 16 § 1 kks nie jest stosowany wobec sprawcy, który kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego, zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo kierował taką grupą lub związkiem, chyba że zgłoszenia czynnego żalu dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku.

Jeżeli zastanawiasz się czy w twojej sytuacji możliwe jest skorzystanie z czynnego żalu – zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy pełnomocnik może złożyć czynny żal?

Tak, pełnomocnik może złożyć czynny żal. Jednakże, aby takie pismo odniosło skutki prawne, reprezentant podatnika musi być wyposażony w specjalne upoważnienie, tzw. pełnomocnictwo szczególne. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest biuro rachunkowe, to czynny żal składa to biuro. Jeżeli wina leży po stronie zarządu, czynny żal powinni podpisać wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za powstanie uchybienia.

PODSUMOWANIE

Jeżeli rozważasz złożenie czynnego żalu i nie jesteś pewien jak zrobić to w sposób prawidłowy. Nie jesteś pewien czy w twojej sytuacji możliwe jest złożenie stosownego oświadczenia do organu skarbowego – nie czekaj i zadaj pytanie.

Kancelaria Pasternak LEGAL świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie prawno-podatkowych aspektów związanych z prowadzeniem ich działalności gospodarczej. Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga nie tylko bezpieczeństwa od strony prawa cywilnego, karnego czy gospodarczego, ale również w zakresie prawa podatkowe, dlatego też w bieżącym doradztwie, w zależności od zlecenia skierowanego przez Klienta świadczymy również usługi związane ze skutkami prawno-podatkowymi związanymi z realizowanym przedsięwzięciem biznesowym, wyborem formy prowadzenia działalności, czy innych działań. Przepisy prawa podatkowe, zmieniają się w dość szybkim tempie, dlatego weryfikacja dotychczasowych rozwiązań czy strategii wydaje się być uzasadniona i winna być nieustanie analizowana.

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

 Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem narkotyków lub pod wpływem środka odurzającego?

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem narkotyków lub pod wpływem środka odurzającego?

Czy jazda pod wpływem narkotyków stanowi wykroczenie czy przestępstwo? Jak narkotyki wpływają na zdolność do prowadzenia pojazdu przez kierowcę? 

 

https://pasternaklegal.pl/co-grozi-kierowcy-za-jazde-pod-wplywem-narkotykow-lub-pod-wplywem-srodka-odurzajacego/

Spis treści:
1. Co to jest jazda w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odrzucającego?
2. Czy wiesz co grozi za posiadanie narkotyków?
3. Jak długo narkotyki utrzymują się w organizmie?
4. Czy jazda pod wpływem narkotyków jest zabroniona zgodnie z przepisami kodeksu karnego? Co grozi za jazdę pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających?
5. Jazda pod wpływem narkotyków to wykroczenie czy przestępstwo?
6. Jazda pod wpływem narkotyków – jaka kara za jazdę pod wpływem?
7. Czy za jazdę po użyciu narkotyków zabierają prawo jazdy?
8. Testy na obecność narkotyków w organizmie a prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków
9. Jak narkotyki wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów?
10. Zaburzenia koncentracji i koordynacja ruchowa: skutki prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków
11. Zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie pod wpływem narkotyków
12. Utrata prawa jazdy za jazdę samochodem po narkotykach
13. Zatrzymanie za jazdę pod wpływem narkotyków
14. Spowodowanie wypadku pod wpływem narkotyków
15. Narkotyki a wpływ na prowadzenie pojazdu
16. Czy adwokat pomoże kierowcy, który prowadził auto pod wpływem narkotyków?

 

 

Co to jest jazda w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odrzucającego?

Zgodnie z art. 115 § 16 kodeksu karnego stan nietrzeźwości  występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Również zawartość alkoholu w jednym litrze wydychanego powietrza przekraczająca 0,25 mg lub prowadząca do stężenia przekraczającego tę wartość kwalifikuje się jako stan nietrzeźwości.

Poza stanem nietrzeźwości istnieje również kategoria stanu “wskazującego na spożycie alkoholu”, który obejmuje zakres od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi oraz od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym litrze wydychanego powietrza. Prowadzenie pojazdu w tym stanie uznawane jest za wykroczenie zgodnie z art. 85 lub 87 § 1 kodeksu wykroczeń.

Odpowiedzialność za prowadzenie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego reguluje art. 178a kodeksu karnego. Za ten czyn grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. W powyższym artykule ustawodawca prowadza odpowiedzialność karną za jazdę pod wpływem alkoholu, lecz także za  prowadzenie pod wpływem narkotyków.

Czy wiesz co grozi za posiadanie narkotyków?

Jak długo narkotyki utrzymują się w organizmie?

Narkotyki to substancje psychoaktywne, zaś za jazdę pod ich wpływem grożą kary. Jazda pod wpływem jest zabroniona, a Sąd może określić zachowanie kierowcy jako wykroczenie lub przestępstwo. Ponadto narkotyki negatywnie wpływają na układ nerwowy, a czasu ich działania nie można  z góry przewidzieć.

 

https://pasternaklegal.pl/co-grozi-kierowcy-za-jazde-pod-wplywem-narkotykow-lub-pod-wplywem-srodka-odurzajacego/

 

Czy jazda pod wpływem narkotyków jest zabroniona zgodnie z przepisami kodeksu karnego? Co grozi za jazdę pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających?

W każdej sytuacji za jazdę w stanie po użyciu narkotyków zostaniesz obciążony karą grzywny, której surowość zależy od rodzaju przewinienia. Kierowanie pojazdem pod wpływem substancji odurzających skutkuje dodatkowo poważnymi konsekwencjami, takimi jak np. zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd, ustalając stopień zawinienia sprawcy, uwzględnia nie tylko ilość substancji w organizmie, ale także inne okoliczności, co sprawia, że każda sprawa jest traktowana indywidualnie.

Jazda pod wpływem narkotyków to wykroczenie czy przestępstwo?

Jazda pojazdem po zastosowaniu narkotyków może skutkować  postawieniem przed sądem w kontekście wykroczenia lub przestępstwa. Oceną, czy mamy do czynienia z jednym czy drugim, kieruje ilość stężenia narkotyku w organizmie. W przypadku wykroczenia podlega się karze za prowadzenie pojazdu po spożyciu substancji o działaniu podobnym do alkoholu. Stężenie środków odurzających we krwi będzie miało zatem decydujący wpływ na to, że jazda po zażyciu narkotyków zostanie uznana za przestępstwo lub zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie. Odpowiedzialność za jazdę samochodem pod wpływem narkotyków uzależniona jest od stężenia tych środków we krwi kierowcy. Ważny jest również wpływ narkotyków na prowadzenie pojazdu. Sąd rozpoznający sprawę winien dokonać weryfikacji dane zachowanie sprawcy należy zakwalifikować jako kierowanie pod wpływem narkotyków czy kierowanie po spożyciu narkotyków.

Warto pamiętać, że obrona w postępowaniu karnym dotyczącym prowadzenia pojazdów pod wpływem środków odurzających jest bardziej złożona niż w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Nasz zespół tworzą prawnicy posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Pasternak LEGAL świadczy wparcie prawne związane z obroną w sprawach karnych. To jedna z naszych specjalizacji!

Potrzebujesz konsultacji albo wsparcia prawnego na etapie procesowym? Napisz do nas.

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Jazda pod wpływem narkotyków – jaka kara za jazdę pod wpływem?

Kiedy prowadzenie pojazdu pod wpływem marihuany i innych narkotyków traktowane jest jako czyn karalny?

Kierowca, którego jazda pod wpływem narkotyków zostanie uznana za wykroczenie, może się spodziewać kary w postaci aresztu trwającego od 5 do 10 dni lub grzywny w zakresie od 50 złotych do 5000 złotych. Ponadto, sąd może takiemu sprawcy orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Poważniejsze zaś są konsekwencje prawne w przypadku uznania, iż doszło do przestępstwa. W zależności od okoliczności występujących w konkretnej sprawie, kara może przybrać formę grzywny, uzależnionej od dochodów sprawcy (od 10 do 540 stawek, przy czym pojedyncza stawka dzienna wynosi od 10 do 2000 złotych), kary ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto, zazwyczaj orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów trwający co najmniej 3 lata.

Sytuacja jest inna dla kierowców, którzy mieli wcześniej kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. W takim przypadku grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a zakaz prowadzenia pojazdów może być nawet dożywotni.

Najniższa kara, którą Sąd może orzec wobec kierowcy, który znajdował się pod wpływem środka odurzającego w momencie prowadzenia pojazdu to kara aresztu lub kara grzywna.

Czy za jazdę po użyciu narkotyków zabierają prawo jazdy?

W zasadzie, jazda po narkotykach jest traktowana na równi z prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu. Sąd lub prokuratura ma prawo wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków. Taka decyzja jest podejmowana, gdy okoliczności sprawy wskazują, że w końcowym orzeczeniu postępowania zostanie nałożony zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas, obejmujący okres od 6 miesięcy do 15 lat, a nawet dożywotnio. Utrata prawa jazdy oraz okres obowiązującego zakazu za jazdę pod wpływem narkotyków zależy od okoliczności sprawy, lecz przede wszystkim od ilości danej substancji w organizmie kierowcy.

Czy słyszałeś o konfiskacie pojazdu za jazdę pod wpływem?

Testy na obecność narkotyków w organizmie a prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków

Aby dowiedzieć się, czy kierowca jest pod wpływem narkotyków, często przeprowadza się testy na obecność substancji psychoaktywnej. Testy na obecność narkotyków w organizmie kierowcy mogą polegać np. na badaniu krwi. W trakcie takiego badania toksykologicznego biegły może określić stężenie substancji psychoaktywnych i ilości narkotyku we krwi kierowcy. Wśród badań na obecność narkotyków popularne są także inne testy np. z moczu Wyniki tych testów mogą posłużyć jako dowód w procesie prawno-karnym.

 

https://pasternaklegal.pl/co-grozi-kierowcy-za-jazde-pod-wplywem-narkotykow-lub-pod-wplywem-srodka-odurzajacego/

 

Jak narkotyki wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów?

Narkotyki wpływają na zdolność kierowcy do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, wpływają szczególnie na ośrodkowy układ nerwowy. Substancje psychoaktywne mogą zakłócać koordynację ruchową, obniżać zdolność koncentracji oraz wpływać na reakcje kierowcy. To może prowadzić, że u kierowcy będą występować nieprzewidywalne zachowania, zwiększając przy tym ryzyko wypadków.

Zaburzenia koncentracji i koordynacja ruchowa: skutki prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków

Narkotyki wpływają na zdolność kierowcy do zachowania pełnej kontroli nad pojazdem. Zaburzenia koncentracji i koordynacji ruchowej to tylko część skutków jazdy pod wpływem narkotyków. Kierując pojazdem po zażyciu substancji psychoaktywnych, kierowcy narażają siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie pod wpływem narkotyków

Kiedy zostaje się złapanym za jazdę pod wpływem narkotyków, najczęstszą konsekwencją jest czasowy zakaz kierowania pojazdem. Długość tego zakazu może różnić się w zależności od kraju i rodzaju substancji. To ważne, aby zrozumieć, że naruszenie tego zakazu może skutkować jeszcze surowszymi konsekwencjami prawno-karnymi.

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Utrata prawa jazdy za jazdę samochodem po narkotykach

Jedną z najpoważniejszych konsekwencji jazdy pod wpływem narkotyków jest zatrzymanie lub utrata prawa jazdy. Dla wielu kierowców jest to kosztowne i frustrujące doświadczenie. Odbieranie prawa jazdy ma na celu ochronę innych uczestników ruchu drogowego i zapobieganie powtórnym naruszeniom.

W 2023 roku, jazda po narkotykach dalej stanowić będzie nie tylko wykroczenie, ale także przestępstwo. Zaś w związku z nowelizacją kodeksu karnego w 2023 r. wzrosną kary dla poszczególnych sprawców. Kara za takie działanie może być dotkliwa, zależąc od rodzaju narkotyku i ilości, jaką posiadał kierowca. Konsekwencje prawne jazdy po narkotykach dalej mogą być dotkliwe.

Również kierowanie pojazdem pod wpływem marihuany może stanowić czyn zabroniony. Marihuana należy do powszechnie znanych narkotyków jako tzw. “trawka”. Kierowanie pojazdem pod wpływem marihuany jest równie niebezpieczne podobnie jak prowadzenie pod wpływem innych narkotyków. Marihuana wpływa na zdolność skupienia uwagi i koordynację ruchową, co zwiększa ryzyko wypadków drogowych.

Zatrzymanie za jazdę pod wpływem narkotyków

Po zatrzymaniu za jazdę pod wpływem narkotyków, kierowca może stanąć przed różnymi konsekwencjami, w tym mandatami, karą więzienia lub odebraniem prawa jazdy. To zdecydowane działanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Warto mieć także na uwadze inne konsekwencje jazdy po narkotykach takie jak np. utrata własnego życia czy zdrowia.

Spowodowanie wypadku pod wpływem narkotyków

Najpoważniejsze konsekwencje prawne dotyczą osób, które pod wpływem narkotyków spowodują wypadek, doprowadzą do katastrofy w ruchu drogowym lub staną się bezpośrednim zagrożeniem takiej katastrofy. Minimalna kara, jaką sąd może nałożyć, to kara przewidziana za te przestępstwa zwiększona o połowę. Zaś kierowca, który pod wpływem narkotyków spowoduje wypadek z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią innej osoby, musi być przygotowany na karę od 2 do 12 lat pozbawienia wolności

Narkotyki a wpływ na prowadzenie pojazdu

Jazda samochodem pod wpływem marihuany czy innych narkotyków to nie tylko nieodpowiedzialne, lecz także nielegalne zachowanie. Wpływ narkotyków na prowadzenie pojazdów może mieć poważne konsekwencje zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Czy adwokat pomoże kierowcy, który prowadził auto pod wpływem narkotyków?

Tak, adwokat może pomóc kierowcy, który został złapany za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków. W takim przypadku adwokat może pełnić kluczową rolę w procesie prawno-karnym, zapewniając profesjonalne wsparcie i reprezentację prawną. Poniżej przedstawiam kilka kwestii, w jakich adwokat może być pomocny:

 • Obrona prawna: Adwokat może pomóc w opracowaniu obrony prawnej, starając się zmniejszyć karę lub uzyskać jak najlepsze warunki dla klienta.
 • Analiza dowodów: Adwokat przeprowadzi analizę dostępnych dowodów i argumentów, starając się znaleźć potencjalne słabe punkty w sprawie, które mogą być wykorzystane w obronie klienta.
 • Reprezentacja sądowa: Adwokat będzie reprezentować klienta przed sądem, argumentując jego sprawę i przedstawiając obronę. Mówienie w sądzie wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej, dlatego profesjonalna reprezentacja jest kluczowa.
 • Pomoc w negocjacjach: Adwokat może negocjować z prokuratorem w celu osiągnięcia ugody lub uzyskania łagodniejszych warunków kary.
 • Zrozumienie procedur prawnych: Adwokat pomoże klientowi zrozumieć procedury prawne, informując go o jego prawach i obowiązkach oraz przewodząc go przez cały proces sądowy.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Świadczymy usługi prawne w zakresie pomocy prawnej w aspektach prawa karnego. Zespół Pasternak LEGAL tworzą doświadczeni adwokaci w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Specjalizacja

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

 • karnego,
 • prawa handlowego
 • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

 Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

Donos do Urzędu skarbowego co to takiego?

 

https://pasternaklegal.pl/donos-do-urzedu-skarbowego-co-to-takiego/

Spis treści:
1. Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego?
2. Co sprawdza urząd kontroli skarbowej?
3. Czy Urząd Skarbowy może ujawnić donos?
4. Czy Urząd Skarbowy reaguje na anonimy?
5. Czym zajmuje się policja skarbowa?
6. PODSUMOWANIE

 

Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego?

Słowa “Donosy i skarbówka” zazwyczaj nie kojarzą się zbyt dobrze. Jednakże informacja przekazywana do urzędu skarbowego, zwana donosem, stanowi zewnętrzne powiadomienie o potencjalnym naruszeniu przepisów prawa, zwłaszcza podatkowego. W przepisach nie ma dokładnej definicji ani standardowego wzoru dla donosu do urzędu skarbowego, więc każda osoba składająca zawiadomienie powinna od początku opisać charakter naruszenia.

Wiele osób zastanawia się, jak napisać donos do urzędu skarbowego. W przypadku tworzenia donosu do urzędu skarbowego istnieją pewne wytyczne, które warto przestrzegać. Pierwszym krokiem jest podpisanie donosu, ponieważ donos anonimowy może być postrzegany jako mniej wiarygodny. Ponadto treść donosu powinna być jak najbardziej precyzyjna, a najlepiej poparta dostępnymi dowodami, aby zwiększyć jego rzetelność. Liczba kontroli skarbowych wzrasta z roku na rok. Donosy i kontrole spędzają jednak sen z powiek nie jednemu podatnikowi.

Wszelkie informacje zawarte w donosie, zarówno te identyfikujące jak i anonimowe, mogą posłużyć jako podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego przez odpowiedni urząd skarbowy.

Ponadto Ministerstwo Finansów wprowadziło możliwość skorzystania z Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS (KTI KAS), który pełni funkcję zbierania informacji dotyczących: naruszeń przepisów prawa podatkowego czy naruszeń przepisów prawa celnego.

Innym kontaktem administracji skarbowej, na który można złożyć donos jest formularz udostępniony przez Ministerstwo (w wersji elektronicznej).

 

 

Co sprawdza urząd kontroli skarbowej?

W trakcie tej procedury organ podatkowy może przeprowadzić różne działania, takie jak sprawdzenie, czy podatnik poprawnie obliczył należną składkę, złożył deklarację podatkową w ustalonym terminie oraz uregulował zobowiązania skarbowe na czas.

Proces kontrolny obejmuje okres ostatnich 5 lat podatkowych, lecz zazwyczaj koncentruje się na konkretnym etapie z tego okresu, gdzie wystąpiły potencjalne nieprawidłowości. Na przykład, gdy błąd dotyczy podatku dochodowego PIT lub CIT, kontrola obejmie deklaracje dotyczące tych konkretnych podatków. Analogicznie, jeśli chodzi o błąd w podatku VAT, kontrola skoncentruje się na rozliczeniach w tym obszarze.

Kontrolę przeprowadza upoważniony do tego urzędnik skarbowy, zaś uwagi organu kontroli skarbowej powinny być wdrożone przez podmiot, u którego prowadzona jest kontrola. Nadzór urzędów podatkowych nad płatnikami może mieć różny charakter i zakres. Niektóre dodatkowe kompetencje w kwestii kontroli posiada naczelnik urzędu skarbowego, np. naczelnik urzędu skarbowego może podjąć z urzędu zawieszoną kontrolę podatkową.

 

https://pasternaklegal.pl/donos-do-urzedu-skarbowego-co-to-takiego/

 

Czy Urząd Skarbowy może ujawnić donos?

Nie, w przypadku, gdy rozpoczęto postępowanie administracyjne w wyniku donosu do skarbówki, urząd skarbowy ujawnić nie może danych dotyczących strony bądź uczestnika występujących sprawie. Zatem osoba bądź instytucja zgłoszona do skarbówki nie ma prawa uzyskać informacji od instytucji skarbowej żadnych danych osoby zawiadamiającej (zgodnie z art. 73 § 1b Kodeksu postępowania administracyjnego).

Czy urząd skarbowy reaguje na anonimy?

Donos, sformułowany w ten sposób, także w przypadku, gdy jest składany anonimowo, może posłużyć jako podstawa do rozpoczęcia postępowania administracyjnego przez właściwy urząd skarbowy. Wówczas postępowanie toczy się na podstawie anonimowego donosu. Jednakże może się okazać tak, że nie zostaną podjęte żadne korki ze względu na brak wiarygodności niepodpisanego donosu.

Czym zajmuje się policja skarbowa?

Służba Celno-Skarbowa stanowi spójną jednostkę w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, powstałą w wyniku integracji administracji podatkowej, celnej oraz kontroli skarbowej. Jej funkcjonariusze pełnią różnorodne zadania związane zarówno z identyfikacją i eliminacją potencjalnych nieprawidłowości, które mogą wpływać na finansowe bezpieczeństwo państwa, jak i z zapewnianiem ochrony i utrzymaniem bezpieczeństwa w obszarze celnym Wspólnoty Europejskiej.

Służba Celno-Skarbowa posiada obszerne kompetencje, obejmujące nadzór nad zgodnością z prawem importu i eksportu towarów z obszaru Unii Europejskiej, a także wykonywanie zobowiązań wynikających z przepisów regulujących podatek akcyzowy i podatek od gier. Dodatkowo, w ramach swoich działań, Służba Celno-Skarbowa angażuje się w rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszaniem przepisów dotyczących wprowadzania i wyprowadzania z terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom obrotu. To obejmuje kwestie związane z bezpieczeństwem publicznym, porządkiem oraz bezpieczeństwem międzynarodowym.

Dodatkowo Służba Celno-Skarbowa posiada szeroki zakres kompetencji do prowadzenia działań związanych z identyfikacją, wykrywaniem oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń wobec ograniczeń obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

 

 

PODSUMOWANIE

Jeżeli w twojej firmie prowadzona jest kontrola podatkowa przez organ skarbowy lub otrzymałeś zawiadomienie o takiej kontroli oraz potrzebujesz konsultacji lub wsparcia prawnego – zapraszamy do kontaktu z PASTERNAK LEGAL.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

 

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego. 

Download file
1