Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? Przekształcenie działalności jednoosobowej w spółkę może mieć wiele korzyści m.in. ograniczenie odpowiedzialności. W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób przekształcić firmę jednoosobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i nie tylko!

 

Spis treści:
1. Jakie są formy prawne spółek określone w kodeksie spółek handlowych?
2. Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?
3. Czy jednoosobową działalność można przekształcić w spółkę? Proces przekształcenia w spółkę z o.o.
4. Ile kosztuje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę?
5. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę cywilną?
6. Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę komandytową?
7. Jak przekształcić spółkę?
8. Jakie są prawa i obowiązki wspólników po przekształceniu spółki?
9. Jakie są zobowiązania podatkowe po przekształceniu?
10. W co przekształcić JDG?
11. Czy konieczne jest przekształcenie firmy?
12. Czy warto przekształcić działalność w spółkę?

Jakie są formy prawne spółek określone w kodeksie spółek handlowych?

Kodeks spółek handlowych określa następujące formy prawne działalności gospodarczej:

 1. Spółka jawna,
 2. Spółka partnerska,
 3. Spółka komandytowa,
 4. Spółka komandytowo-akcyjna,
 5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 6. Spółka akcyjna,
 7. Prosta spółka akcyjna.

Warto zauważyć, że spółka cywilna nie jest zaliczana do spółek prawa handlowego. Każda z tych form ma swoje specyficzne cechy i wymagania.

 Pasternak LEGAL w swojej działalności specjalizuje się w doradztwie związanym z rozpoczęciem oraz funkcjonowaniem przedsiębiorców. Wato zauważyć, że zarejestrowano w Polsce kilka tysięcy spółek z o.o.. Pasternak LEGAL posiada duże doświadczenie w rejestracji spółek z o.o.. Wśród zakładanych podmiotów świadczymy  również doradztwo związane z zakładaniem innych spółek takich jak np.:

Doradzamy także Fundacjom w ich działaniu oraz funkcjonowaniu.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza? 

Jednoosobowa działalność gospodarcza to forma prowadzenia biznesu, z pewnością w której jedna osoba jest odpowiedzialna za wszystkie aspekty firmy. Jest to najprostsza spółka do prowadzenia działalności, nie wymaga wspólników. Decyzje w spółce z o.o. podejmowane są samodzielnie.

Według przepisów Ustawy Prawo Przedsiębiorców, działalność gospodarcza to “zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”. Kluczowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej to:

1. Cel zarobkowy – nastawienie na zysk.

2. Charakter zorganizowany – wynajmowanie pomieszczeń do jej wykonywania, prowadzenie marketingu.

3. Wykonywana jest w sposób ciągły – oznacza podejmowanie czynności w sposób ciągły, zmierzających do określonego celu.

4. Wykonywana jest we własnym imieniu i odpowiedzialność – nie jest zarządzana przez zewnętrzną osobę, podmiot.

 Czy jednoosobową działalność można przekształcić w spółkę? Proces przekształcenia w spółkę z o.o. 

Tak, jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę, w tym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Proces przekształcenia działalność jednoosobowej w spółkę jest złożony i wymaga spełnienia formalności. 6 kroków do przekształcenia działalności:

 1. Sporządzenie planu przekształcenia: Przedsiębiorca musi przygotować plan przekształcenia działalności gospodarczej, wraz z załącznikami.
 2. Weryfikacja planu przez biegłego rewidenta: Biegły rewident musi zweryfikować plan przekształcenia.
 3. Złożenie oświadczenia o przekształceniu: Przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o przekształceniu działalności gospodarczej.
 4. Powołanie członków organów spółki: Przedsiębiorca musi powołać członków organów nowo utworzonej spółki.
 5. Zawarcie umowy spółki: Przedsiębiorca musi zawrzeć umowę spółki.
 6. Rejestracja spółki w KRS: Ostatnim krokiem jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dokonując przekształcenia JDG w sp. z o.o. warto skonsultować się z pełnomocnikiem. Najważniejsze, by dokonać najkorzystniejszego wyboru w zakresie przekształcenia działalności w spółkę z oo.

Ile kosztuje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę?

Koszty przekształcenia jdg w spółkę z o.o. mogą być różne, uzależnione są od skali działalności przedsiębiorcy i cennika wybranego biura rachunkowego. Poniżej przedstawiam szacunkowe koszty, które mogą wystąpić w procesie przekształcenia:

 1. Księgowość: Koszt ustalenia wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy, który dokonuje księgowy lub rewident;
 2. Biegły rewident: Wynagrodzenie biegłego rewidenta, który zweryfikuje plan przekształcenia.
 3. Opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC): Notariusz pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 4. Opłaty sądowe: Od wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta.
 5. Doradztwo prawne: Może wystąpić również koszt wynagrodzenia za doradztwo prawne w procesie przekształcenia.

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę cywilną?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną jest możliwe i wymaga spełnienia szeregu formalności. Oto kilka kroków, które są zazwyczaj podejmowane w tym procesie:

 1. Zarejestrowanie spółki cywilnej: Zatem pierwszy krok to zarejestrowanie spółki cywilnej w odpowiednim urzędzie skarbowym.
 2. Sporządzenie umowy spółki cywilnej: Następnie należy sporządzić umowę spółki cywilnej, która określa warunki i zasady działania spółki.
 3. Zamknięcie działalności i założenie spółki: Możesz zamknąć swoją działalność i założyć spółkę.
 4. Aport: Możesz wnieść swoją działalność do spółki poprzez aport.
 5. Sprzedaż firmy na rzecz spółki: Możesz sprzedać swoją firmę na rzecz spółki.

Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę komandytowo-akcyjną? 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytowo-akcyjną jest procesem skomplikowanym i wymaga spełnienia szeregu formalności. Poznaj 4 kroki Oto kilka kroków, które są zazwyczaj podejmowane w tym procesie:

 1. Założenie nowej spółki: Zasadniczo, nie ma możliwości bezpośredniego przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę komandytowo-akcyjną. Można tylko założyć od podstaw nową spółkę.
 2. Wprowadzenie aportu: Możesz wnieść swoją działalność do spółki poprzez aport.
 3. Sprzedaż firmy na rzecz spółki: Możesz sprzedać swoją firmę na rzecz spółki.
 4. Stopniowe wygaszanie działalności: Możesz stopniowo wygaszać swoją działalność.

Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę jawną?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jawną jest możliwe, ale z pewnością wymaga spełnienia szeregu formalności. Oto kilka kroków, które są zazwyczaj podejmowane w tym procesie:

 1. Założenie nowej spółki: Zasadniczo, nie ma możliwości bezpośredniego przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę jawną.W związku z tym można tylko założyć od podstaw nową spółkę.
 2. Wprowadzenie aportu: Możesz wnieść swoją działalność do spółki poprzez aport.
 3. Sprzedaż firmy na rzecz spółki: Możesz sprzedać swoją firmę na rzecz spółki.
 4. Stopniowe wygaszanie działalności: Możesz stopniowo wygaszać swoją działalność.

Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę komandytową?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową jest możliwe, ale wymaga spełnienia szeregu formalności. Oto kilka kroków, które są zazwyczaj podejmowane w tym procesie:

 1. Założenie nowej spółki: Zasadniczo, nie ma możliwości bezpośredniego przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę komandytową. W związku z tym można tylko założyć od podstaw nową spółkę.
 2. Wprowadzenie aportu: Możesz wnieść swoją działalność do spółki poprzez aport.
 3. Sprzedaż firmy na rzecz spółki: Możesz sprzedać swoją firmę na rzecz spółki.
 4. Stopniowe wygaszanie działalności: Możesz stopniowo wygaszać swoją działalność.

 Jak przekształcić spółkę?

Przekształcenie spółki to proces, który może obejmować różne etapy. Reasumując etapy te uzależnione są od rodzaju spółki, którą chcesz przekształcić.  Uzależnione są również od rodzaju spółki, którą chcesz utworzyć. Oto kilka ogólnych kroków, które mogą być podejmowane w tym procesie:

 1. Sporządzenie planu przekształcenia: Plan przekształcenia powinien zawierać szczegółowe informacje na temat przyszłej struktury spółki. Powinien również zawierać informacje o wkładach wspólników, strukturze zarządu i celach biznesowych.
 2. Zgłoszenie planu do Krajowego Rejestru Sądowego: Plan przekształcenia musi zostać zgłoszony do KRS.
 3. Zawarcie nowej umowy spółki: Wspólnicy muszą zawrzeć nową umowę spółki, która określa warunki i zasady działania nowo utworzonej spółki.
 4. Rejestracja nowej spółki: Nowa spółka musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

kontakt kancelaria adwokacka pasternak

Jakie są prawa i obowiązki wspólników po przekształceniu spółki?

Prawa i obowiązki wspólników po przekształceniu spółki mogą się różnić w zależności od rodzaju spółki, w której przekształcono działalność.

W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o. posiada własną osobowość prawną i własny majątek. Majątek spółki z o.o. jest majątkiem odrębnym od majątku jej wspólników (udziałowców). Również pod względem podatkowym spółka z o.o. jest osobnym podmiotem, który od dochodu który wypracowała jest zobowiązana do zapłaty podatku CIT. Udziałowcy mogą ewentualnie podlegać opodatkowaniu podatkiem z tytułu wypłaconej im dywidendy.

W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, spółka jawna staje się odrębnym, niezależnym podmiotem, któremu przysługuje osobowość prawna. To spółka, a nie wspólnicy, jest stroną umów handlowych i podmiotem praw i obowiązków.

W przypadku przekształcenia spółki, wszystkie prawa i obowiązki związane z majątkiem wspólnym wspólników przechodzą na spółkę przekształconą. Wszelkie orzeczenia, wiążące podmiot przekształcany będą wiążące dla spółki przekształconej bez konieczności uzyskania na nie klauzuli wykonalności.

Jakie są zobowiązania podatkowe po przekształceniu?

Zobowiązania podatkowe po przekształceniu spółki mogą się różnić w zależności od rodzaju spółki, w której przekształcono działalność.

W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o. staje się odrębnym podmiotem podatkowym. Spółka z o.o. jest zobowiązana do zapłaty podatku CIT od wypracowanego dochodu. Wszelkie zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy przekształcanego powstałe przed dniem przekształcenia pozostają obowiązkami osoby fizycznej.

W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, spółka jawna staje się odrębnym, niezależnym podmiotem, któremu przysługuje osobowość prawna.

W co przekształcić JDG?

Jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) można przekształcić w różne formy prawne, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy. Oto kilka możliwości:

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.): Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. jest często wybieranym rozwiązaniem, które pozwala na lepsze zarządzanie kapitałem firmy. Ustawodawca ograniczył możliwość przekształcenia działalności do trzech postaci. Jest to jednoosobowa spółka akcyjna,  jednoosobowa prosta spółka akcyjna, oraz jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Spółka jawna: W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną stosuje się odrębną, znacznie uproszczoną procedurę przekształcenia.
 3. Inne formy spółek: W przypadku innych spółek prawa handlowego, np. komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, konieczne jest w pierwszej kolejności przekształcenie działalności gospodarczej do jednoosobowej spółki kapitałowej, a następnie do formy docelowej.

Czy konieczne jest przekształcenie firmy?

Przekształcenie firmy nie jest zazwyczaj konieczne, ale może być korzystne w zależności od okoliczności. Przedsiębiorcy często decydują się na przekształcenie firmy, gdy ich działalność gospodarcza rośnie i pojawiają się nowi wspólnicy. Inne powody mogą obejmować potrzebę optymalizacji podatkowej, zmiany zakresu odpowiedzialności, zwiększenia kapitału, poprawy procesu decyzyjnego, pozyskania inwestora, a nawet możliwości wprowadzenia spółki na giełdę.

Jednakże, przekształcenie firmy to złożony proces, który wymaga spełnienia szeregu formalności i może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawnym, aby dokładnie zrozumieć wszystkie konsekwencje przekształcenia firmy.

Czy warto przekształcić działalność w spółkę?

Decyzja o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w spółkę zależy od wielu czynników i może przynieść różne korzyści:

 1. Ograniczenie odpowiedzialności: Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. lub inną formę spółki kapitałowej, może ograniczyć odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania firmy do wysokości wkładu do kapitału zakładowego.
 2. Rozwój firmy: Przekształcenie może umożliwić dalszy rozwój firmy, na przykład poprzez pozyskanie nowych wspólników, czy zwiększenie kapitału.
 3. Zmniejszenie obciążeń podatkowych: W niektórych przypadkach przekształcenie JDG w spółkę może pozwolić na optymalizację obciążeń podatkowych.

Kontakt Kancelaria Adwokacka

KANCELARIA PASTERNAK LEGAL – Prawo dla BIZNESU

Jesteśmy kancelarią przyjazną przedsiębiorcom. Koncentrujemy się na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego na polu prawnym. Organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów, czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarcze, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka PASTERNAK LEGAL, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego. Miarą naszej skuteczności są wygrane sprawy sadowe.

Nasze usługi mają na celu:

BIZNES BEZ TAJEMNIC – PASTERNAK LEGAL

BIZNES BEZ TAJEMNIC  to podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji PASTERNAK LEGAL. Chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU  – Nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości

Prowadzimy szkolenia, organizujemy webinaria, tworzymy dokumenty, które mogą zostać wykorzystane przez naszych Klientów w ich bieżącej działalności

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online,  szkolenia stacjonarne , oraz dedykowane. Szkolenia prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ AKADEMII?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty, oraz regulaminy zostały opracowane przez naszych ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego. Dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Łukasz Pasternak Adwokat

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO BANKI

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO JAKIE BANKI

Sankcja kredytu darmowego to szansa na darmowy kredyt. Może zapewnić sporą korzyść finansową osobom, które zaciągnęły kredyt konsumencki. Sankcja kredytu darmowego pozwala spłacić zobowiązanie w wysokości pożyczonej kwoty, jeśli umowa zawiera uchybienia względem wspomnianej ustawy.

Spis treści:
1. Czym jest kredyt konsumencki i jaka jest jego maksymalna kwota?
2. Co to jest sankcja kredytu darmowego?
3. Czemu służy sankcja kredytu darmowego?
4. Kiedy sankcja kredytu darmowego znajduje zastosowanie?
5. Co jeśli bank w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu?
6. Co trzeba zrobić aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego?
7. Do kiedy można złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego?
8. Jakie banki mogą otrzymać sankcję kredytu darmowego?
9. PODSUMOWANIE

Czym jest kredyt konsumencki i jaka jest jego maksymalna kwota?

Kredyt konsumencki jest umową o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 złotych albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż 255 550 złotych.

W przypadku umowy o kredyt konsumencki, po stronie kredytodawcy musi występować przedsiębiorca, natomiast po stronie kredytobiorcy powinien występować konsument. Po stronie konsumenta może być to jedna osoba fizyczna lub więcej, jak na przykład małżonkowie.

Przykładami umów o kredyt konsumencki są umowy pożyczki, umowy o kredyt odnawialny czy też umowy kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego.

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje tak zwaną sankcję kredytu darmowego.

Sankcja kredytu darmowego polega na pozbawieniu kredytodawcy, czyli banku przychodów z tytułu kredytu konsumenckiego. Taka sytuacja staje się możliwa na skutek naruszenia oznaczonych obowiązków dotyczących treści dokumentu umowy, czy też limitów kosztów poza odsetkowych.

Czemu służy sankcja kredytu darmowego?

Instytucja sankcji kredytu darmowego ma zadanie prewencyjne wobec banków, które powinno działać na kredytodawców, czyli wszelkie banki, ostrzegawczo w zakresie konieczności przestrzegania, prawem objętych, obowiązków. Sankcja kredytu darmowego chroni przede wszystkim konsumenta przed nieuczciwymi praktykami dokonowanymi przez banki.

 W ramach Kancelarii Pasternak LEGAL utworzyliśmy departament spraw finansowych, który specjalizuje się w sprawach związanych z:

Kiedy sankcja kredytu darmowego znajduje zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego znajduje zastosowanie w przypadku naruszenia przez banki konkretnych zasad, unormowanych ustawą.

Do zasad, jakie banki lub kredytodawcy powinni przestrzegać zaliczamy poniżej wyszczególnione kwestie:

Umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta w formie pisemnej, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, przewidując inną formę jej zawarcia.

Umowa o kredyt konsumencki, co do zasady powinna również określać lub zawierać:

·       imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) oraz adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych kredytodawcy i pośrednika kredytowego;

·       rodzaj kredytu;

·       czas obowiązywania umowy;

·       całkowitą kwotę kredytu;

·       terminy i sposób wypłaty kredytu;

·       stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;

·       rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;

·       zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania;

·       informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie ze środków płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie;

·       roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;

·       sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;

·       termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;

·       prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu przed terminem;

·       informację o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie;

·       opis towaru lub usługi;

·       cenę nabycia towaru lub usługi.

Umowa o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym podlegający spłacie na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy powinna zawierać dodatkowo limit kredytu, całkowity koszt kredytu, informację o możliwości żądania w dowolnym momencie spłaty pełnej kwoty kredytu przez konsumenta, a także informację o opłatach stosowanych od chwili zawarcia umowy oraz warunkach ich zmiany.

Umowa o kredyt konsumencki przewidująca odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt, powinna zawierać dodatkowo opis towaru lub usługi, a także cenę nabycia towaru lub usługi. 

Do pozostałych ważnych zasad, jakie powinny być przez kredytobiorcę przestrzegane, a w razie ich złamania, możliwe staje się zastosowanie instytucji sankcji kredytu darmowego, zaliczamy także kwestie związane z maksymalną wysokością pozaodsetkowych kosztów kredytu, czy też kosztów związanych z odroczeniem spłaty zadłużenia lub udzielenia kolejnych kredytów przed dokonaniem spłaty kredytu wcześniejszego.

Zgodnie z powyższym zestawieniem należy podsumować, iż na gruncie prawa sankcjonuje się naruszenie przez kredytodawcę obowiązków tak zwanych informacyjnych, które są nałożone na kredytodawcę w związku z zawieraną umową, ale także naruszenie pewnych ograniczeń utworzonych przez prawo, które mają na celu chronić pozycję konsumenta w okolicznościach omawianych transakcji.

Darmowa weryfikacja umowy frankowej

Co jeśli bank w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu?

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.

Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie 5 lub 10 lat. Powyższy termin jest zależy od wysokości udzielonego kredytu. Okres 5 lat dotyczy przypadków, kiedy kredyt konsumencki udzielony był do wysokości 80 000 złotych, a okres 10 lat z kolei dotyczy sytuacji, kiedy kredyt konsumencki udzielony był w wysokości, która przekracza 80 000 złotych.

Istnieje możliwość wyliczenia dokładnych wartości możliwości sankcji kredytu darmowego przy zastosowaniu kalkulatora kredytu darmowego. 

Co trzeba zrobić aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

W przypadku naruszenia przez kredytodawcę zasad wyszczególnionych powyżej, stanowiących jednocześnie furtkę do możliwości skorzystania z instytucji sankcji kredytu darmowego, należy złożyć kredytodawcy odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej.

Wadliwość zawartej umowy, która może skutkować złożeniem oświadczenia woli przez kredytobiorców, niewątpliwie wpływa na szerokie zasady ekonomii kredytu darmowego. Umożliwienie zastosowania sankcji darmowego kredytu poprzez złożenie niniejszego oświadczenia otwiera możliwości kredytobiorcom. Dzięki sankcji kredytu, kredytobiorca może wydostać się z wadliwej umowy. Kredyt konsumencki w bankach staje się wówczas bezpieczniejszy. Umożliwienie darmowego kredytu jest uwolnieniem dla osób, które doznały wad ze stronu alior banku, bnp paribas, santander bank polska czy innych instytucji, jak banki oferujące kredyty z wadami uregulowanymi prawnie. 

Do kiedy można złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego?

Uprawnienie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, wygasa po upływie 1 roku od dnia wykonania umowy.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o sygnaturze akt I ACa 59/21, jeżeli konsument wykona umowę, a następnie złoży w ciągu 1 roku oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, wówczas jest on zwolniony z wszystkich poniesionych już kosztów (wykonanie umowy zakłada wywiązanie się z wszystkich obowiązków), a po stronie kredytodawcy powstaje obowiązek zwrotu kosztów kredytu (za wyjątkiem kosztów ustanowienia zabezpieczeń kredytu). Ponad to, omawiane oświadczenie można złożyć także w toku procesu sądowego, na przykład gdy kredytodawca wytoczył powództwo przeciwko konsumentowi o zapłatę kwot wynikających z umowy o kredyt konsumencki.

Jakie banki mogą otrzymać sankcję kredytu darmowego?

Wydaje się, iż każdy bank, jak na przykład bnp paribas, santander bank polska czy też alior bank, który naruszyłby zasady określone prawem, może stać się podmiotem wobec którego mechanizm sankcji darmowego kredytu i procedura jego uruchomienia znajdą zastosowanie. Dzięki sankcji kredytu darmowego, konsument może czuć się dużo bezpieczniej w zakresie zawierania kredytów konsumenckich w bankach.

Podsumowując, korzystanie z sankcji kredytu darmowego przez kredytobiorcę znajdzie zastosowanie w wielu bankach które mogą popełnić błędy w umowach kredytu. Często wyszukiwane zagadnienia w postaci zwrotów „bnp paribas sankcja kredytu”, czy też odnośniki do pozostałych banków, takich jak alior bank, santander bank polska, czy innych banków oferujących kredyty konsumenckie w bankach, mogą znaleźć zastosowanie w procedurze sankcji kredytu. Kancelaria jest w stanie dokonać weryfikacji, czy przysługuje sankcja kredytu.

Wymaga to jedynie analizy możliwości zastosowania mechanizmu sankcji darmowego kredytu. Kancelaria jest w stanie pomóc zweryfikować możliwości sankcji kredytu, a także przy pozytywnej analizie, uzyskać sankcję kredytu darmowego, na skutek wad popełnionych przez banki.

PODSUMOWANIE

Podejmując decyzję o podjęciu rozmów ugodowych z bankiem czy decydując się na wniesienie pozwu do banku warto rozważyć wszelkie aspekty związane z konsekwencjami podejmowanych działań jak również zweryfikować czy w umowie zawarto klauzule niedozwolone skutkujące nieważnością umowy. Pasternak LEGAL dokonuje bezpłatnej weryfikacji wstępnej umowy kredytowej.

kredytu darmowego santander | wniosek o sankcję kredytu darmowego | umowa kredytowa darmowego | sankcja kredytu konsumenckiego

Kredyt frankowy darmowa weryfikacja

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA

Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochronę majątku rodziny z jednoczesnym realizowaniem świadczeń dla swoich beneficjentów.

Spis treści:
1. Cel działalności fundacji rodzinnej
2. Jak założyć fundację rodzinną?
3. Czy fundacja rodzinna podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru?
4. Jak nazwać fundację rodzinną?
5. Czym jest fundacja rodzinna w organizacji?
6. Kto może zostać fundatorem fundacji rodzinnej?
7. Co dokładnie określa statut fundacji rodzinnej?
8. Czy fundacja rodzinna posiada numer identyfikacji podatkowej?
9. Czy fundacja rodzinna płaci podatki?
10. Kiedy fundacja rodzinna płaci podatek dochodowy?
11. Czy fundacja rodzinna musi składać deklarację podatkową?
12. Czy fundacja rodzinna płaci PCC?
13. Fundacja rodzinna a podatki – PIT
14. Fundacja rodzinna a podatki – podatek od spadków i darowizn

Cel działalności fundacji rodzinnej

Fundator fundacji rodzinnej określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej. Z dochodów i majątku fundacji rodzinnej można finansować koszty utrzymania beneficjentów, koszty ich kształcenia czy też leczenia.

Jak założyć fundację rodzinną?

W celu założenia fundacji rodzinnej, w pierwszej kolejności należy złożyć oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej przez fundatora. Powyższe oświadczenie może być złożone w formie aktu założycielskiego lub testamentu. Drugim koniecznym elementem dla ustanowienia fundacji rodzinnej jest ustalenie statutu. Statut reguluje najważniejsze kwestie organizacyjne fundacji, dlatego jest kluczowym aktem dla jej prawidłowego funkcjonowania. Kolejnym krokiem wymaganym do powstania fundacji rodzinnej jest sporządzenie spisu mienia. Fundacja rodzinna powinna posiadać tak zwany majątek przeznaczony, określony konkretnym limitem. Fundator fundacji rodzinnej musi wnieść do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie. Dla powstania fundacji rodzinnej i jej prawidłowego funkcjonowania, konieczne jest także powołanie organów fundacji. Organami fundacji rodzinnej są zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie beneficjentów.

Pasternak LEGAL w swojej działalności specjalizuje się w doradztwie związanym z rozpoczęciem oraz funkcjonowaniem przedsiębiorców. Wśród zakładanych podmiotów świadczymy doradztwo związane z zakładaniem:

Doradzamy również Klientom przy zakładaniu Spółek w ich działaniu oraz funkcjonowaniu.

Czy fundacja rodzinna podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru?

Fundacja rodzinna musi zostać wpisana do rejestru fundacji rodzinnych. Z momentem skutecznego wpisu, fundacja rodzinna nabywa osobowość prawną. Rejestr fundacji rodzinnych prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim i to właśnie tam należy zgłosić fundację rodzinną. Wpisanie fundacji rodzinnej do wymaganego rejestru jest czynnością wymaganą dla jej powstania.

Jak nazwać fundację rodzinną?

Nazwa fundacji rodzinnej może być obrana dowolnie i zawierać dodatkowe oznaczenie pod tytułem “Fundacja Rodzinna”.

Czym jest fundacja rodzinna w organizacji?

Fundacja rodzinna w organizacji jest, jak sama nazwa wskazuje, instytucją w trakcie tworzenia. Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego przez fundatora albo ogłoszenia testamentu powstaje fundacja rodzinna w organizacji. Nazwa fundacji rodzinnej, która jest w organizacji, różni się od finalnej nazwy tym, iż zawiera dodatkowe oznaczenie pod tytułem “w organizacji”.

Fundacja rodzinna w organizacji w momencie skutecznego wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, staje się fundacją rodzinną i tym samym uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą dokonuje się tak zwane przekształcenie fundacji rodzinnej w organizacji w fundację rodzinną.

Kto może zostać fundatorem fundacji rodzinnej?

Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie.

Co dokładnie określa statut fundacji rodzinnej?

Ustanowienie statutu fundacji rodzinnej jest jedną z kilku wymaganych czynności dla skutecznego powołania fundacji rodzinnej do życia. Statut fundacji rodzinnej sporządzony powinien być w formie aktu notarialnego i określać najbardziej podstawowe kwestie dotyczące fundacji rodzinnej, takie jak:

·       Nazwę i siedzibę fundacji rodzinnej,

·       szczegółowy cel fundacji rodzinnej,

·       beneficjentów fundacji rodzinnej,

·       zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień,

·       zasady prowadzenia listy beneficjentów,

·       czas trwania fundacji rodzinnej,

·       wartość funduszu założycielskiego,

·       zasady dotyczące powoływania i odwoływania oraz wszelkie prawa i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej – zarządzanie fundacją rodzinną,

·       sposób reprezentacji fundacji rodzinnej,

·       zasady zmiany statutu.

Dodatkowo statut może określać także inne sprawy, przykładowo takie jak:

·       zasady współpracy lub współdziałania organów fundacji rodzinnej,

·       szczegółowe okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej,

·       wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji rodzinnej.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem w sporządzeniu statutu fundacji rodzinnej, przygotowaniu niezbędnych dokumentów w związku z fundacją rodzinną.

Kancelaria Adwokacka Pasternak

Czy fundacja rodzinna posiada numer identyfikacji podatkowej?

Fundacja rodzinna posiada NIP – numer identyfikacji podatkowej, który jest obligatoryjnym elementem oświadczeń składanych przez fundację organom administracji publicznej bądź innym instytucjom państwowym.

Czy fundacja rodzinna płaci podatki?

Fundacja rodzinna w momencie skutecznego wpisu do rejestru fundacji uzyskuje osobowość prawną. Fundacja rodzinna, będąc osobą prawną, może być podatnikiem podatków. Fundacja rodzinna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a nadto może być podatnikiem innych podatków na przykład rolnego, leśnego, czy także podatku od nieruchomości. Poniżej zostanie przedstawiona kwestia fundacji rodzinnej i jej podmiotowości podatkowej.

Kiedy fundacja rodzinna płaci podatek dochodowy?

Zasady opodatkowania fundacji rodzinnej są rozłożone w polskim ustawodawstwie na wiele aktów prawnych. Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowanie fundacji rodzinnej ma łagodniejszy wyraz. Fundacja rodzinna uzyskała bowiem zwolnienie podmiotowe od podatku. Należy jednak pamiętać, iż powyższe zwolnienie z podatku fundacji rodzinnej, a także tak zwana zwolnienie fundacji rodzinnej ze względu na jej podmiotowość podatkową, nie jest zwolnieniem bezwarunkowym. Oznacza to, iż istnieją wyjątki, które wpływają na konieczność opodatkowania fundacji rodzinnej w przypadku powstania konkretnego zdarzenia podatkowego.

Zwolnienie fundacji rodzinnej z podatku (podmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych), znajduje zastosowanie w przypadkach niewykraczających poza zakres prowadzonych działalności gospodarczych przez fundację rodzinną, określonych szczegółowo w ustawie o fundacji rodzinnej. Wśród zakresu powyższych czynności ustawa wymienia wykonywanie działalności gospodarczej na przykład tylko w zakresie:

·       zbywania mienia fundacji, o ile mienie fundacji nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia (warto pamiętać, iż zgodnie z wydaną interpretacją indywidualną, zbycie mienia przez fundację rodzinną dla celów zarobkowych może powodować, że na gruncie ustawy o vat fundacja rodzinna zostanie uznana za podatnika vat)

·       najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie,

·       przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach,

·       nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze,

·       udzielania pożyczek określonym w ustawie podmiotom,

·       wykonywania obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej,

·       prowadzenia produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z pewnymi wyjątkami, a także prowadzenia gospodarki leśnej – jeżeli, powyżej opisywane, obie czynności wykonywane są wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

W przypadku prowadzenia przez fundację rodzinną działalności, która wykracza poza zakres ujęty powyższym zestawieniem, zgodnie z przepisami ustawowymi na temat zasady opodatkowania fundacji rodzinnej, stawka podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ma charakter sankcyjny i wynosi 25%.

Warto nadto zaznaczyć, iż zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych (fundacja rodzinna podatek cit) nie dotyczy zdarzeń:

·       przekazanego świadczenia fundacji – przeniesionego na beneficjenta albo oddanego beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną np. środków pieniężnych,

·       mienia przekazywanego w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,

·       świadczenia w postaci ukrytych zysków.

Stawka podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w powyższym zestawieniu wynosi 15%.

kontakt kancelaria adwokacka pasternak

Czy fundacja rodzinna musi składać deklarację podatkową?

Fundacja rodzinna posiada obowiązek złożenia do urzędu skarbowego deklaracji podatkowej o wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, powyższa deklaracja powinna być złożona w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

Czy fundacja rodzinna płaci PCC?

PCC stanowi skrót od nazwy podatek od czynności cywilnoprawnych. Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku nie jest opodatkowane. Posiada tak zwaną neutralność. W tym zakresie brak jest PCC.

Fundacja rodzinna a podatki – PIT

Osoby fizyczne, jako podatnicy PIT, będący jednocześnie beneficjentami, są zwolnieni z podatku, jeśli należą do kręgu najbliższej rodziny.

Chodzi tu o fundatora oraz jego małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, pasierbów, ojczyma lub macochę.

Fundacja rodzinna a podatki – podatek od spadków i darowizn

Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadziła zmiany w poszczególnych ustawach podatkowych. Ustawa, której brzmienie zostało zmienione, jest między innymi ustawa od spadków i darowizn. Zgodnie z przewidzianą nowelizacją, podatkowi od spadków i darowizn nie będą podlegać świadczenia fundacji (spełniane przez fundację na rzecz beneficjentów) zgodnie z zasadami działania fundacji, a także mienie otrzymane w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej albo fundacji rodzinnej w organizacji. Zastosowano pewnego rodzaju wyłączenie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn – opodatkowanie darowizn konkretnych świadczeń otrzymywanych od fundacji rodzinnej.

fundacja rodzinna podmiotowość podatkowa | fundacja rodzinna zwolnienia podatkowe | fundacja rodzinna podatek dochodowy | fundacja rodzinna obowiązki podatkowe | fundacja rodzinna a podatki | fundacja rodzinna podmiotowość podatkowa | fundacja rodzinna zwolnienia podatkowe | fundacja rodzinna obowiązki podatkowe | fundacja rodzinna vat

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

CTA DO AKADEMII

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY – JDG

Spis treści:
1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić?
2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości?
4. Rozróżnienie postępowań upadłościowych osób fizycznych a przedsiębiorców
5. Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może ogłosić upadłość konsumencką?
6. Jakie są przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
7. Czy w trakcie upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą?
8. Co to jest plan spłaty?
9. Jakie są przesłanki upadłości przedsiębiorstwa?
10. Kiedy może dojść do odmowy ustalenia planu spłaty wierzycielu przez sąd?
11. Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?
12. Jak wygląda upadłość działalności gospodarczej i co należy zrobić jako pierwsze?
13. Czy można umorzyć upadłość przedsiębiorcy?
14. Jaki jest główny cel upadłości?
15. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika

Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić?

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, zdolność upadłościową posiadają między innymi przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu cywilnego – osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Zdolność upadłościową posiadają również przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, a nadto także osoby fizyczne, które nie prowadzą już działalności gospodarczej.

Co do ostatniej z wyżej wymienionych grup podmiotów, mają zastosowanie nieco inne zasady niż do pozostałych. Jak zatem będąc przedsiębiorcą wnioskować upadłość? Napisanie wniosku o upadłość wiąże się z wieloma formalizmami, dlatego lepiej skorzystać z pomocy profesjonalisty w tym zakresie.

Czy osoba fizyczna może być w upadłości?

Przepisy regulujące upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zwanymi są przepisami dotyczącymi upadłości konsumenckiej. W świetle powyższego, upadłość konsumencka jest ograniczona tylko do podmiotów, którymi są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Rozróżnienie postępowań upadłościowych osób fizycznych a przedsiębiorców

W sytuacji w której podmiot mający zdolność upadłościową jako przedsiębiorca (min. prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z kodeksem cywilnym), zwróci się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd oddali taki wniosek. Adekwatna sytuacja ma również zastosowanie w przypadku odwrotnego biegu zdarzeń. Należy więc rozróżniać postępowanie upadłościowe konsumenckie od postępowania upadłościowego przedsiębiorcy, czyli postępowania upadłościowego prowadzonego na zasadach ogólnych. Powyższe dwie drogi stanowią dwa osobne tryby i nie są prowadzone jednocześnie.

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może ogłosić upadłość konsumencką?

Zdolność upadłościową konsumencką mają osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdecydowanie osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą, jednak podkreślić należy, iż ma ona możliwość uzyskania statusu konsumenta.

Przedsiębiorca uzyskuje zdolność upadłościową konsumencką z chwilą wykreślania jego z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zdarza się jednak, iż nawet w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd może postanowić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone zgodnie z przepisami tak zwanymi ogólnymi, mającymi zastosowanie do przedsiębiorców. Powyższa konieczność może być uzasadniona znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania. Na postanowienie o prowadzeniu postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami części ogólnej przysługuje jednak zażalenie.

Pasternak LEAGAl doradza Klientom w związku z upadłością przedsiębiorcy ale również upadłością konsumencką. Niejednokrotnie omawiamy z Klientami powody upadłości, warunki upadłości gospodarczej, omawiamy plany spłacenia wierzycieli, a spłata nastąpiła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pasternak LEGAL świadczy pomoc w upadłości.

kontakt kancelaria adwokacka pasternak

Jakie są przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencką ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Z kolei pojęcie niewypłacalności na gruncie prawa upadłościowego definiuje się jako utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

W świetle powyższego sąd bada możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej poprzez weryfikację przesłanki, dotyczącej stanu niewypłacalności, a dodatkowo również status podmiotowy jednostki, czyli sprawdza czy osoba faktycznie posiada status konsumenta.

Czy w trakcie upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą?

W prawie upadłościowym nie znajdziemy jednoznacznego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę wobec której prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Orzecznictwo w powyższym zakresie wyraża pozytywne tezy dla takich podmiotów. Judykatura powołała się na zasadę swobody działalności gospodarczej, która jest gwarantem konstytucyjnym. Nadto Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem o sygnaturze VIII Gz 215/18 wprost wskazał, iż nie można przyjąć, że w sytuacji, gdy wobec osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłoszono upadłość konsumencką, a osoba ta podjęła następczo działalność gospodarczą, konieczne jest umorzenie trwającego postępowania upadłościowego.

Co to jest plan spłaty?

Plan spłaty jest jedynym z najistotniejszych elementów postępowania upadłościowego. Jest to postanowienie, w którym wymienia się wierzycieli w nim uczestniczących oraz dokonuje się podziału majątku/funduszy danej masy upadłości pomiędzy te podmioty.

Zgodnie z tezą Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2021 roku, „odstąpienie od ustalenia planu spłaty, a zatem rezygnacja z istotnego stadium postępowania upadłościowego, powinno mieć charakter wyjątkowy, uzasadniony w sposób obiektywny stanem zdrowia upadłego, jego niedołężnością i brakiem zdolności do pracy – w sytuacji, gdy dostępne źródła utrzymania pozwalają wyłącznie na pokrycie bieżących potrzeb upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, a nie ma podstaw do uznania, aby stan ten mógł ulec zmianie w najdłuższym możliwym okresie wykonywania planu spłaty.

Jakie są przesłanki upadłości przedsiębiorstwa?

Do przesłanek upadłości przedsiębiorstwa zaliczamy przede wszystkim niewypłacalność, czyli trwałą utratę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań. Istotną przesłanką możliwości ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa jest również status przedsiębiorstwa. Jak wyżej wskazano, osoba posiadająca status konsumenta nie będzie posiadała legitymacji do bycia dłużnikiem wobec którego zastosuje się instytucję tzw. upadłości przedsiębiorstwa.

Ponad to, wskazać należy, iż prawo upadłościowe reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. Kolejną przesłanką upoważniającą do pozytywnego finału w związku z wnioskowaniem o upadłość przedsiębiorstwa jest więc posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli. Sąd rozpoznający wniosek o ogłoszenie upadłości w wypadku ustalenia, iż dłużnik ma tylko jednego wierzyciela, wniosek taki oddali w oparciu o treść prawa upadłościowego.

Kiedy może dojść do odmowy ustalenia planu spłaty wierzycielu przez sąd?

Zgodnie z prawem upadłościowym, sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli gdy:

·       upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,

·       w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań

Powyższe nie znajduje jednak zastosowania w przypadkach uzasadnionych względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Często osoby będące w stanie niewypłacalności, zastanawiają się ile może trwać postępowanie upadłościowe, szczególnie w sytuacji w której nie dysponują żadnym majątkiem. Należy wyraźnie podkreślić, iż brak majątku nie stanowi przesłanki uniemożliwiającej ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Powyżej zostały już przytoczone dwie wymagane przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby można było, omawianą na gruncie niniejszego artykułu, instytucję zastosować.

Należy zauważyć, iż sam brak majątku nie stanowi różnicy w postępowaniu prowadzonym w zakresie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jednak sytuacja po ogłoszeniu powyższego statusu już ulega zmianie. Brak majątku wpływa bowiem na zwiększone tempo prowadzonego postępowania upadłościowego.

Jak wygląda upadłość działalności gospodarczej i co należy zrobić jako pierwsze?

Jak wygląda upadłość przedsiębiorcy?

Mając na względzie prawo upadłościowe, przybliżony zostanie poniżej przebieg postępowania upadłościowego. Pierwszy etap postępowania upadłościowego, zobowiązuje dłużnika, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, do zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości. We wniosku należy zawrzeć wszystkie elementy konieczne, wymagane ustawą, w szczególności dane dłużnika. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

 W sytuacji zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela, powinien on we wniosku uprawdopodobnić swoją wierzytelność.

 Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej oraz zaliczki na koszty postępowania upadłościowego. Wysokość zaliczki, która nieodłącznie związana jest z wnioskowaniem o upadłość przedsiębiorcy, ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ogłoszenie publikowane jest zwykle corocznie. W związku z powyższym, wysokość omawianej zaliczki zmienia się. W 2024 roku wysokość zaliczki na koszty związane z postępowaniem upadłościowym wyniosła 7462,25 zł.

Czy można umorzyć upadłość przedsiębiorcy?

 Ustawa wyróżnia kilka przypadków, kiedy można umorzyć upadłość przedsiębiorcy, tj. kiedy może dojść do umorzenia postępowania upadłościowego.

Wśród nich wyróżniamy sytuacje, jeżeli:

·       majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

·       wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty,

·       wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania, a upadły wyraził na to zgodę.

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z prawem upadłościowym, z dniem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego upadły odzyskuje prawo zarządzania swoim majątkiem i rozporządzania jego składnikami.

Jaki jest główny cel upadłości?

Postępowanie uregulowane prawem upadłościowym, określając zarazem swój główny cel (prowadzonej upadłości), wskazuje, iż należy prowadzić omawiane postępowanie tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a nadto względy pozwolą – tak, aby dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało również zachowane.

W przypadku postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych – należy umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika

Kancelaria jest w stanie bezproblemowo udzielić pomocy w zakresie postępowania upadłościowego zarówno osób fizycznych, jak również przedsiębiorców, przybliżając jednocześnie wszelkie skutki prawne upadłości i funkcję syndyka, jaką spełni w omawianym postępowaniu.

wnioskować upadłość przedsiębiorcy| upadłość konsumencka przedsiębiorcy | wniosek o upadłość | przesłanki ogłoszenia upadłości | wniosek upadłości | postępowania upadłościowego firma | możliwość ogłoszenia upadłości | skutki prawne upadłości

Kancelaria Adwokacka Pasternak

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

CTA DO AKADEMII

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

WYGRANA FRANKOWICZÓW Z BANKIEM

WYGRANA FRANKOWICZÓW Z BANKIEM

Całość orzecznictwa, jaką w ostatnim czasie wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odcisnęła ogromne piętno na umowach kredytowych zawieranych przez osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich i zdaje się, być tajemnicą sukcesu frankowiczów.

Wyroki TSUE, interpretując przepisy w sposób korzystny dla konsumentów, otworzyły furtkę wygranej w sądzie dla kredytobiorców. Wzrósł jednocześnie poziom pewności kredytobiorców w zakresie wytaczania spraw przeciwko bankowi, a nadto banki zaczęły wycofywać pozwy o waloryzację. Sądy krajowe zaczęły masowo orzekać o nieważności umów kredytowych frankowych z uwagi na zastosowane klauzule abuzywne, które stanowią postanowienia niezgodne i niedozwolone, naruszające interesy konsumenta.

Spis treści:
1. SPRAWY FRANKOWE W SĄDZIE – JAK WYGLĄDAJĄ STATYSTYKI?
2. STATYSTYKI ORZECZEŃ W POLSKICH SĄDACH – POLSKIE SĄDY I SPRAWY FRANKOWE PRZECIWKO BANKOM
3. ABUZYWNOŚĆ KLAUZUL
4. ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT
5. WYGRANA FRANKOWICZA Z BANKIEM I CO DALEJ?
6. ROZLICZENIE Z BANKIEM PO WYGRANEJ W SĄDZIE
7. DARMOWA ANALIZA UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO
8. Czy możliwa jest darmowa analiza umowy kredytu frankowego?

SPRAWY FRANKOWE W SĄDZIE – JAK WYGLĄDAJĄ STATYSTYKI?

Obecnie szacuje się, że w sądach toczyć się może ponad 200 tysięcy spraw frankowych, czyli spraw, które dotyczą sporów frankowych. Nie ulega jednak wątpliwości, iż sprawy te będą coraz sprawniej rozpatrywane. Duża ilość wyroków, wydanych w ostatnim czasie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozwiała wątpliwości, które dotychczas wpływały na przedłużające się postępowanie.

Bardzo duża ilość kredytobiorców wciąż nie zdecydowała się na wytoczenie powództwa ani na zawarcie ugody. Warto mieć na względzie, iż umowa kredytu może zostać unieważniona również w przypadku spłaty całości należności. Sytuacja korzystna w judykaturze dla osób, które zaciągnęły kredyty denominowane lub indeksowane we frankach szwajcarskich nie ogranicza się do podmiotów, które do dnia dzisiejszego ten kredyt spłacają. Szacuje się, iż ponad 350 tysięcy kredytobiorców wciąż spłaca raty kredytów, które posiadają klauzule abuzywne. Należy jednak pamiętać, iż zarówno osoby, które kredyt spłacają, jak również Ci, którzy już go spłacili, posiadają legitymację do wytoczenia powództwa w sprawie unieważnienia opisywanej umowy kredytu frankowego.

Orzeczenia Trybunału, które zagwarantowały wypłatę odsetek, ponownie przyczyniły się na wzrost zainteresowania w zakresie dochodzenia roszczeń.

 Rozważając zawarcie ugody z bankiem warto skorzystać z pomocy profesjonalistów zajmujących się sprawami frankowymi.

Darmowa weryfikacja umowy frankowej

STATYSTYKI ORZECZEŃ W POLSKICH SĄDACH – POLSKIE SĄDY I SPRAWY FRANKOWE PRZECIWKO BANKOM

Szacuje się, że w ubiegłym roku w polskich sądach około 97% wszystkich zapadłych wyroków sądów w sprawach frankowych, były wyrokami sądów korzystnymi dla kredytobiorców. Jedynie w 2,5% spraw, wygrały banki. Pozostałe 0,5% to sprawy skierowane do ponownego rozstrzygnięcia. Należy jednak mieć na względzie, iż są to dane z 2023 roku, a sytuacja diametralnie nabrała biegu od drugiej połowy zeszłego roku i w 2024 roku jest na fali wznoszącej.

ABUZYWNOŚĆ KLAUZUL

Sądy krajowe masowo orzekają o nieważności umów kredytowych frankowych zawieranych przez konsumentów we frankach szwajcarskich w związku z posiadanymi w ich treści abuzywnymi klauzulami.

W tym miejscu należy przytoczyć stanowisko judykatury i podkreślić, iż „sprzeczność z dobrymi obyczajami i naruszenie interesów konsumenta polega na uzależnieniu wysokości świadczenia banku oraz wysokości świadczenia konsumenta od swobodnej decyzji banku. Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na złotówki w chwili jego wypłaty, jak i przeliczenie odwrotne w chwili wymagalności poszczególnych spłacanych rat, służy bowiem określeniu wysokości świadczenia konsumenta. Takie uregulowanie umowne należy uznać za niedopuszczalne, niezależnie od tego, czy swoboda przedsiębiorcy – banku, w ustaleniu kursu jest pełna, czy też w jakiś sposób ograniczona, np. w razie wprowadzenia możliwych maksymalnych odchyleń od kursu ustalanego z wykorzystaniem obiektywnych kryteriów”, a nadto „Postanowienia umowy, określające zarówno zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na złotówki przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat na walutę obcą, pozwalające bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych postanowień umownych”.

Należy podkreślić, iż oceny postanowień umowy pod kątem ich abuzywności klauzul dokonuje się według stanu na dzień jej zawarcia.

ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o sygnaturze C-287/22, istnieje możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu do czasu wydania prawomocnego wyroku sądu, unieważniającego umowę kredytu. Tym samym Trybunał potwierdził prawo do składania wniosków do sądu o zabezpieczenie w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu na czas procesu. 

WYGRANA FRANKOWICZA Z BANKIEM I CO DALEJ?

Dla wielu frankowiczów wygrana z bankiem oznacza pierwsze korzystne zapadłe orzeczenie w sprawie. Należy jednak pamiętać, iż w sądownictwie pojęcie wygranej wiązać należy, w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia, ze słowem prawomocność, a dokładniej ze zwrotem „orzeczenie prawomocne”.

Mając na względzie powyższe, prawomocny wyrok oznacza wyrok od którego nie przysługuje środek zaskarżenia. W przypadku orzeczenia sądu I instancji, bank zazwyczaj składa apelację do sądu II instancji. Po rozpatrzeniu sprawy przez sąd II instancji, wyrok zapadły w sprawie stanie się wyrokiem prawomocnym.

ROZLICZENIE Z BANKIEM PO WYGRANEJ W SĄDZIE

Jak rozliczyć się z bankiem po wygranej w sądzie?

W przypadku zapadłego rozstrzygnięcia w sprawie unieważnienia umowy kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich – wygranej z bankiem, strony powinny zwrócić sobie wzajemne świadczenia, a mówiąc językiem potocznym –  powinno nastąpić rozliczenie się z bankiem po wygranej w sądzie. Wiele osób powyżej wspominany wzajemny zwrot pieniędzy dla frankowiczów i świadczeń określa mianem rozliczenia się z bankiem bądź rozliczenia kredytu frankowego. Stanowi to trafne stwierdzenie, gdyż dokładnie to należy zrobić po wygranym sporze frankowym z bankiem.

Co jeśli rozliczenie się z bankiem po wygranej w sądzie jest utrudnione?

Zdarzają się jednak sytuacje, w których bank nie chce dobrowolnie wypłacić kwoty, która jest kredytobiorcy należna i procedura zwrotu środków jest nie tak łatwa, jak mogło się początkowo wydawać. Wówczas koniecznym staje się wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jest to jednak rzadkość i większości przypadków, bank dobrowolnie wypłaca zasądzoną należność niezwłocznie po ustaleniu niezgodności z prawem, jakie widniały w unieważnionej umowie kredytu frankowego.

DARMOWA ANALIZA UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

Jeżeli wciąż zastanawiasz się, czy twoja sytuacja jest adekwatna do tych, w których zapadają korzystne dla konsumentów orzeczenia w związku z zawartymi uprzednio umowami we frankach szwajcarskich, warto poddać twoją umowę odpowiedniej analizie.

Profesjonalny pełnomocnik dokona analizy umowy kredytu frankowego i ustali sytuację faktyczną oraz prawną. Pomoże Ci ustalić czy w umowie kredytu frankowego są zawarte jakiekolwiek niezgodności, które mogłyby wskazywać na istnienie klauzul niekorzystnych dla konsumenta.

Frankowicze

Czy możliwa jest darmowa analiza umowy kredytu frankowego?

Kancelarie frankowe nie są jedynym podmiotem, jaki może Ciebie wspomóc. Inne organizacje ochrony prawnej, ale również adwokat są w stanie udzielić Ci pomocy w zakresie twojej umowy kredytu zaciągniętej  we frankach szwajcarskich, jak również reprezentować Ciebie w dochodzeniu roszczeń, a nadto udzielić także wsparcia w zakresie przebiegu rozliczenia się  z bankiem ze wszelkich świadczeń, w tym także przybliżyć kwestię potrącenia po wygranej lub rozwiać wątpliwości w zakresie tzw. zeznawania w sprawie frankowej. Możliwa jest również darmowa analiza umowy, aby zweryfikować legalność umowy kredytu i jego spłaty.

Warto skorzystać z zamówienia bezpłatnej analizy umowy kredytowej w ramach doradztwa w zakresie prawa bankowego, by jak najsprawniej rozliczyć kredyt frankowy i uzyskać zwrot pieniędzy dla frankowiczów, a także zapoznać się z prawami klienta bankowego.

 PODSUMOWANIE

Podejmując decyzję o podjęciu rozmów ugodowych z bankiem czy decydując się na wniesienie pozwu do banku warto rozważyć wszelkie aspekty związane z konsekwencjami podejmowanych działań jak również zweryfikować czy w umowie zawarto klauzule niedozwolone skutkujące nieważnością umowy. Pasternak LEGAL dokonuje bezpłatnej weryfikacji wstępnej umowy kredytowej.

Bezpłatna weryfikacja umowy

wygrana bankiem | wygrana z bankiem i co dalej | rozliczenie z bankiem po wygranej | nieważność umowy kredytu frankowego | unieważnienie umowy kredytu frankowego | zamów bezpłatną analizę

 Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi wpisami, w których poruszamy kwestie dotyczące kredytów frankowych:

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

PROGI UNIJNE

PROGI UNIJNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wraz z początkiem 2024 roku, zmianie uległa wysokość obowiązujących nowych progów unijnych w zamówieniach publicznych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. Działając na podstawie ustawy o prawie zamówień publicznych oraz dyrektywą UE,  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z końcem 2023 roku wydał obwieszczenie, w którym określił powyższe kwestie.

 

Spis treści:
1. CO OZNACZA PRÓG UNIJNY PRZY ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH?
2. WARTOŚĆ ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO – PODSTAWA PRZELICZNIKA
3. PROGI UNIJNE 2024 – CO SIĘ ZMIENIŁO?

 

CO OZNACZA PRÓG UNIJNY PRZY ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH?

Zamówienie publiczne, którego wartość przekracza nowy obowiązujący unijny próg, jest zamówieniem o zwiększonym formalizmie. Takie zamówienie posiada wówczas bardziej rygorystyczne obowiązki. Zaliczymy do nich na przykład przeprowadzenie analizy potrzeb zamawiającego lub powołanie komisji przetargowej, a nadto szczególne wymagania co do dokumentów postępowania czy zasad publikacji ogłoszeń, jak również konieczność złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej podpisem kwalifikowanym.

Powyższe bez wątpienia wpływa na konieczność zapoznania się z wartością progów, gdyż sama jego wartość, jak widać znacząco, rzutuje na całokształt procedury związanej z zamówieniem.

WARTOŚĆ ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO – PODSTAWA PRZELICZNIKA

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 roku, ustalono, iż od dnia 1 stycznia 2024 roku średni kurs złotego w stosunku do kursu euro wynosić będzie 4,6371. Opisywany przelicznik w wysokości 4,6371 jest istotny, gdyż stanowić będzie podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Warto zaznaczyć, iż w ubiegłym roku wartość średniego kursu złotego w stosunku do euro wynosiła 4,4536. Obecnie zmiana opiewa więc na wartość wyższą o 0,1835, co stanowi zauważalny wzrost, rzutujący na ustalane progi unijne na 2024 rok.

PROGI UNIJNE 2024 – CO SIĘ ZMIENIŁO?

Prezes Urzędu Zamówień publicznych, obwieszczeniem z dnia 3 grudnia 2023 roku, ustalił również wartości progów unijnych w zależności od przedmiotu zamówienia oraz jego rodzaju, mając na względzie prawo zamówień publicznych oraz dyrektywę UE.

Należy podkreślić, iż z pewnością zmiany są widoczne w przypadku progu dla klasycznych zamówień na roboty budowlane. Omawiany próg wzrośnie z  5.382.000,00 euro do 5.538.000,00 euro, co stanowi po przeliczeniu, według nowego średniego kursu euro (4,6371), próg 25.680.260,00 złotych.

Podobnie próg dla dostaw i usług zamawianych przez samorządy wzrośnie z  215.000,00 euro do 221.000 euro, co stanowi po przeliczeniu, według nowego średniego kursu euro (4,6371), próg 1.024.799 złotych.

Wysokość pozostałych progów unijnych pozostawiono bez zmian, na tym samym poziomie, jednak z uwagi na powyższe nowelizacje, celem przypomnienia, warto jednak przybliżyć te wartości oraz podać ich wartość w przeliczeniu na złotówki. Pozostała wartość aktualnych progów unijnych kształtuje się następująco:

W przypadku zamówień klasycznych:

·       Dla dostaw i usług zamawianych przez sektor rządowy wartość progu unijnego wynosi niezmiennie 143.000,00 euro, co daje wartość 663 105 złotych,

·       Z kolei na usługi społeczne i inne szczególne usługi wartość progu unijnego wynosi niezmiennie 750.000,00 euro, czyli 3.477.825,00 złotych.

W przypadku zamówień sektorowych:

·       Dla dostaw i usług próg unijny w 2024 roku wynosi 443.000,00 euro, czyli 2.054.235,00 złotych,

·       Z kolei usługi społeczne i inne szczególne usługi posiadają próg 1.000.000,00 euro, co daje po przeliczeniu wartość 4.637.100,00 złotych.

W przypadku zamówień w dziedzinie obronności:

·       Roboty budowlane udzielane w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 5.538.000,00 euro, czyli 25.680.260,00 złotych,

·       Dostawy i usługi udzielane w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 443.000,00 euro, czyli 2.054.235,00 zł.

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

 

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

CTA DO AKADEMII

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Nowa ustawa deweloperska – jak umowa chroni nabywcę?

Nowa ustawa deweloperska – jak umowa chroni nabywcę nieruchomości?

Czy nowa ustawa deweloperska z dnia 1  lipca 2022 r. znacząco wpływa na sytuację deweloperów oraz nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych? Jakie są zatem regulacje nowej ustawy ? Prawo deweloperskie.

Spis treści:
1. Co to jest ustawa deweloperska? Jakie prawa daje ustawa deweloperska w 2024? Najważniejsze zmiany w umowach deweloperskich
2. Co zmienia nowa ustawa deweloperska?
3. Kogo chroni ustawa deweloperska? Czy nowa ochrona służy ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego?
5. Kiedy wchodzi nowa ustawa deweloperska?
6. Jak i co reguluje ustawa deweloperska?
7. Umowa rezerwacyjna
8. Mieszkaniowy rachunek powierniczy
9. Deweloperski fundusz gwarancyjny
10. Jak odstąpić od umowy deweloperskiej?

Co to jest ustawa deweloperska? Jakie prawa daje ustawa deweloperska w 2024? Najważniejsze zmiany w umowach deweloperskich

Ustawa deweloperska, formalnie znana jako Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, wprowadza szereg zmian mających na celu ochronę praw nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez nową ustawę deweloperską obejmują:

 1. Większa siła prawna umów rezerwacyjnych.  Zgodnie z ustawą, ważność tracą wszelkie postanowienia umów deweloperskich lub przedwstępnych, które są mniej korzystne dla nabywcy niż nowe przepisy.
 2. Rachunek powierniczy wymagany od początku do końca sprzedaży. Celem jest zapewnienie efektywnej ochrony nabywców w relacjach z deweloperem, a w szczególności eliminacja ryzyka utraty przez nabywców środków finansowych wpłacanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze.
 3. Gwarancja zwrotu pieniędzy.
 4. Więcej informacji dla kupujących.
 5. Zasady przyjmowania mieszkań i zgłaszania usterek.

 Co zmienia nowa ustawa deweloperska?

Nowa ustawa zastąpiła obowiązujący uprzednio akt prawny, obowiązujący od dnia16 września 2011 r..  Wprowadza szereg zmian mających na celu ochronę praw nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych. Oto najważniejsze zmiany:

 1. Rozszerzenie zakresu zastosowania: Przepisy nowej ustawy deweloperskiej mają szerszy zakres zastosowania niż przepisy dotychczasowej ustawy deweloperskiej.
 2. Umowa rezerwacyjna: Zmiany dotyczą zapisów umów rezerwacyjnych, które teraz mają większą siłę prawną.
 3. Zmiany dotyczące Prospektu Informacyjnego.
 4. Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 5. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG): Jest to nowa, dodatkowa forma zabezpieczenia konsumenta na wypadek upadłości dewelopera lub banku powyżej kwoty gwarantowanej przez BFG.
 6. Inne zmiany wprowadzone przez nową ustawę deweloperską.

Kontakt Kancelaria Adwokacka

Kogo chroni ustawa deweloperska? Czy nowa ochrona służy ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego? 

Ustawa deweloperska ma przede wszystkim na celu ochronę praw nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.

Zgodnie z ustawą, stosuje się ją wyłącznie do umów deweloperskich, czyli tych zawieranych przed formalnym zakończeniem budowy (uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie). Ustawa deweloperska stosuje się do wszystkich nabywców będących osobami fizycznymi, niezależnie od tego na jakie cele kupują lokal, jeżeli tylko przedmiotem umowy jest lokal mieszkalny.

Kiedy wchodzi nowa ustawa deweloperska?

Nowa ustawa deweloperska weszła w życie 1 lipca 2022 roku.

Jak i co reguluje ustawa deweloperska? Kogo obowiązuje nowa ustawa deweloperska?

Nabywcę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego czy dewelopera? 

Nowa ustawa reguluje wiele aspektów związanych z zakupem nieruchomości od deweloperów. Oto niektóre z nich:

 1. Środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę.
 2. Zasady wypłaty środków finansowych z mieszkaniowego rachunku powierniczego.
 3. Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy, której celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
 4. Zasady i tryb zawierania oraz treść umowy rezerwacyjnej.
 5. Zasady i tryb zawierania oraz treść umowy deweloperskiej oraz innych umów zawieranych między nabywcą a deweloperem, których celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
 6. Prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej oraz innych umów zawieranych między nabywcą a deweloperem, których celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
 7. Zasady i tryb dokonywania odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz zasady odpowiedzialności nabywcy i dewelopera w tym zakresie.
 8. Zasady działania i zakres odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna w nowej ustawie deweloperskiej to umowa zawierana między deweloperem (lub innym podmiotem) a osobą zainteresowaną ofertą sprzedaży. Jej przedmiotem jest zobowiązanie dewelopera do czasowego wyłączenia ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego.

Umowa rezerwacyjna powinna określać:

 • strony, miejsce i datę zawarcia;
 • cenę nieruchomości;
 • wysokość opłaty (jeśli rezerwacja związana jest z opłatą);
 • czas obowiązywania;
 • określenie powierzchni użytkowej lokalu albo domu jednorodzinnego, układu pomieszczeń i ich powierzchni oraz dokładną lokalizację lokalu wewnątrz budynku – jeśli umowa dotyczy lokalu mieszkalnego.

Opłata rezerwacyjna nie jest koniecznym elementem umowy rezerwacyjnej. Jeżeli została umówiona, to jej wysokość ustalają strony, ale nie może ona przekraczać 1% ceny. Po zawarciu umowy deweloperskiej wpłacona opłata jest zaliczana na poczet ceny.

Opłata rezerwacyjna może niekiedy podlegać zwrotowi nawet, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy deweloperskiej. W szczególności, jeżeli rezerwujący nie uzyska pozytywnej decyzji kredytowej to deweloper niezwłocznie zwraca opłatę, o ile przyczyną odmowy była negatywna ocena zdolności kredytowej.

Gotowe wzory pism

Mieszkaniowy rachunek powierniczy 

Mieszkaniowy rachunek powierniczy to specjalny rachunek bankowy, który musi założyć każdy deweloper. Służy on do warunkowego rozliczenia zobowiązań pomiędzy kupującym a deweloperem na podstawie zapisów zawartych w umowie. Zadaniem rachunku jest ochrona środków nabywcy nieruchomości w trakcie trwania prac budowlanych.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy ma ograniczyć ryzyko utraty środków podczas realizacji inwestycji mieszkaniowej. Ma on formę konta bankowego, które służy do rozliczania transakcji między nabywcą a deweloperem.

Z uwagi na sposób i terminy wypłaty środków oraz dostęp do zgromadzonych pieniędzy dostępne są dwa rodzaje mieszkaniowego rachunku powierniczego:

 1. Rachunek powierniczy otwarty – wypłata środków na rachunek ma miejsce dopiero wtedy, gdy deweloper ukończy dany etap prac budowlanych wskazany w umowie.
 2. Rachunek powierniczy zamknięty – wypłata środków następuje dopiero po oddaniu inwestycji przez dewelopera i przekazaniu przez niego praw własności do nieruchomości.

Deweloperski fundusz gwarancyjny 

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG) to instytucja mająca na celu zabezpieczenie interesów nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych od deweloperów w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy deweloperskiej. DFG nie posiada osobowości prawnej, a jego obsługą zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

DFG chroni środki wpłacone przez nabywców mieszkań i domów od deweloperów. Każdy z nas z pewnością słyszał o przypadkach ogłoszenia przez dewelopera upadłości firmy, czego skutkiem zwykle była utrata części lub całości środków wpłaconych przez klienta na poczet nowego mieszkania. Rząd zdecydował się na powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego właśnie po to, by chronić kupujących przed tego typu praktykami.

Podstawowym założeniem DFG jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami i zapewnienie efektywnej ochrony w relacjach z deweloperami. DFG stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Nowe przepisy gwarantują pełne bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy, zarówno gdy upadnie deweloper, jak i bank kredytujący zakup nieruchomości, bądź gdy deweloper nie przeniesie własności lokalu w terminie określonym w umowie czy nie usunie wad istotnych w ustalonych terminach.

kontakt kancelaria adwokacka pasternak

Jak odstąpić od umowy deweloperskiej?

Odstąpienie od umowy deweloperskiej jest możliwe w określonych sytuacjach, które są ściśle określone w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Oto niektóre z nich:

 1. Jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy.
 2. Jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach.
 3. Jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 prospektu informacyjnego wraz z załącznikami.
 4. Jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej.
 5. W przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1, w terminie określonym w umowie deweloperskiej.

W przypadkach 1-5, nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej tylko w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku sytuacji opisanej w punkcie 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy.

Oświadczenie nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej wraz ze zgodą na wykreślenie roszczenia o przeniesieniu własności nieruchomości powinno być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, nabywca nie może być obciążany żadnymi kosztami.

 

prawo deweloperskie | nowa ustawa deweloperska regulacje | ustawa deweloperska regulacja | nowa ustawa deweloperska nowe | przepisy ustawy | nowa ustawa deweloperska obowiązujące | nowa ustawa deweloperska ważne |

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu ? Nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych. Analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

Gotowe zwory pism

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

ZAWIESZENIE SPÓŁKI Z O.O.

Zawieszenie działalności spółki zoo

 W świecie biznesu każda decyzja podejmowana przez przedsiębiorstwo może mieć znaczący wpływ na jego funkcjonowanie oraz na otaczający je rynek. Jedną z takich kluczowych decyzji może być zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. zoo). Procedura zawieszenia działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi istotny etap w życiu każdej firmy. Zawieszenie działalności daje spółce czas na analizę dotychczasowych działań oraz opracowanie strategii na przyszłość. Jest to okazja do przemyślenia i rozwoju, co może przyczynić się do wzmocnienia pozycji firmy na rynku po wznowieniu działalności. Warto podkreślić, że proces zawieszenia działalności jest stosunkowo prosty, jednakże należy zachować ostrożność i upewnić się, że wszystkie formalności zostały dopełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zawieszenie spółki zoo nie oznacza koniec działalności, lecz czasowe wstrzymanie, które może prowadzić do pozytywnych zmian i rozwoju firmy. Dlatego warto podejść do tego procesu z rozwagą i wykorzystać go jako szansę na poprawę efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

Spis treści:
1. Dlaczego spółka zoo może zawiesić działalność?
2. Jak zawiesić spółkę zoo? Wniosek o zawieszenie spółki.
3. Co jest potrzebne, aby skutecznie zawiesić działalność w KRS?
4. Ile kosztuje zawieszenie spółki zoo?
5. Czy zawsze mogę zawiesić spółkę zoo?
6. Zawieszenie spółki zoo, a kasa fiskalna.
“”>7. Jak wznowić działalność?
8. Jakie są obowiązki spółki w okresie zawieszenia?
9. Jakie czynności może podejmować spółka?

Dlaczego spółka zoo może zawiesić działalność?

Istnieje wiele powodów, nie ma jednego uniwersalnego dla którego spółka może zdecydować się na zawieszenie swojej działalności. Najczęściej są to problemy finansowe, które wymagają gruntownej analizy i restrukturyzacji. W takiej sytuacji zawieszenie działalności może być strategią mającą na celu uniknięcie dalszych strat oraz przemyślane podejście do rozwiązania problemów. Poza aspektami finansowymi, zawieszenie działalności może być także wynikiem konieczności przeprowadzenia ważnych zmian w strukturze organizacyjnej, bądź też z powodów zewnętrznych, takich jak zmiany w przepisach prawnych lub sytuacja na rynku, które wymagają dogłębnej analizy i reakcji.

Jak zawiesić spółkę zoo? Wniosek o zawieszenie spółki.

Procedura zawieszania działalności prowadzonej w formie spółki prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym jest dosyć prosta, odbywa się poprzez Portal Rejestrów Sądowych. Informacje dotyczące zawieszenia działalności są automatycznie przekazywane z KRS do następujących instytucji:

1. Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP)

2. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centralny Rejestr Płatników Składek (ZUS)

Dzięki temu sprawnemu procesowi nie ma potrzeby oddzielnego zgłaszania zawieszenia do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), urzędu skarbowego ani wyrejestrowywania spółki jako płatnika składek do ZUS. Ważne jest, że jeśli spółka zatrudniała pracowników, to po wyrejestrowaniu ostatniego pracownika z ubezpieczeń, należy również przesłać do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających Krajowego Rejestru Sądowego (formularz NIP-8).

Co jest potrzebne, aby skutecznie zawiesić działalność w KRS?

 1. Uchwała o zawieszeniu spółki- uchwała musi zawierać numer rejestrowy KRS, numer NIP, adres oraz informację o planowanym okresie zawieszenia.

2. Wniosek zawieszenie działalności spółki do KRS, należy do niego dołączyć wspomnianą uchwałę.

Jeżeli zastanawiasz się jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona uchwała o zawieszeniu działalności spółki z o.o. – przygotowaliśmy szablon takiej uchwały, który można pobrać na stronie Akademii Pasternak LEGAL

 

Gdzie mogę sprawdzić informację o zawieszeniu spółki zoo?

Ile kosztuje zawieszenie spółki zoo?

NIC!

Złożenie zawieszenia działalności jest nieodpłatne.

Informacje o zawieszeniu lub wznowieniu działalności są zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców.

Czy zawsze mogę zawiesić spółkę zoo?

Aby możliwe było zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, konieczne jest, aby firma nie zatrudniała pracowników. Istnieje jedynie wyjątek od tej zasady, który dotyczy przypadków, gdy pracownicy przebywają na urlopach macierzyńskich lub podobnych, przy czym nie połączyli tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który go udziela.

Zawieszenie funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się zawsze na określony czas.

Czy możemy zatem długo zawiesić działalność?  Na jaki okres można zawiesić spółkę?

Okres zawieszenia działalności może trwać maksymalnie 24 miesiące.

Zawieszenie spółki zoo, a kasa fiskalna.

Czy Zawieszenie działalności spółki zoo niesie ze sobą pewne konsekwencje związane z kasą fiskalną?

W okresie zawieszenia działalności, nie trzeba:

1. Zgłaszać kasy fiskalnej do wyrejestrowania w Urzędzie Skarbowym.

2. Wykonywać przeglądów technicznych kasy, jeśli nie prowadzi się w tym czasie ewidencji.

Jednakże, jeśli termin przeglądu technicznego kasy przypada na czas zawieszenia działalności, wymagane jest przeprowadzenie go po wznowieniu działalności, przed ponownym prowadzeniem ewidencji.

Jak wznowić działalność?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo wznowić swoją działalność na podstawie złożonego wniosku o wznowienie działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z wnioskiem KRS Z62, jednakże przed złożeniem wniosku o wznowienie firmy, konieczna jest uchwała zarządu o wznowieniu działalności gospodarczej, która jest dołączana do wniosku i podpisywana przez osoby upoważnione do reprezentowania spółki. Ważne jest, aby data wznowienia była późniejsza niż data złożenia wniosku. UWAGA! Obecnie jedynym akceptowanym sposobem składania dokumentów jest portal PRS. Wnioski przesyłane pocztą zostaną odrzucone, natomiast złożenie dokumentów osobiście w sądzie nie jest możliwe.

Pasternak LEGAL w swojej działalności specjalizuje się w doradztwie związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorców. Sporządzamy niezbędne dokumenty, reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych, zarówno w związku z decyzją o zawieszeniu działalności spółki, postępowaniu likwidacyjnym, sprzedaży spółki czy też wznowieniu jej działalności.

Jakie są obowiązki spółki w okresie zawieszenia?

W okresie zawieszenia, spółka zobowiązana jest do:

1. Aktywnego uczestniczenia we wszystkich postępowaniach administracyjnych, sądowych i podatkowych, które dotyczą działalności przedsiębiorstwa.

2. Wywiązania się ze wszystkich obowiązków narzuconych przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Udziału w kontrolach przeprowadzanych przez właściwe organy.

4. Składania corocznych sprawozdań finansowych w terminach przewidzianych przez przepisy.

5. Prowadzenia księgowości zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

6. Regularnego opłacania wszelkich należności publiczno-prawnych, takich jak podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu czy opłaty środowiskowe.

Te obowiązki muszą być spełniane również w okresie zawieszenia, aby firma pozostała zgodna z przepisami prawa i uniknęła ewentualnych konsekwencji.

Jakie czynności może podejmować spółka?

W okresie zawieszenia działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje szereg czynności, które mogą być podejmowane przez przedsiębiorstwo. Chociaż zawieszenie działalności oznacza zwykle czasowe wstrzymanie typowej aktywności biznesowej, to jednak spółka nadal posiada pewne uprawnienia oraz obowiązki, które mogą być realizowane w tym czasie.

1. Spółka może wykonywać działania niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła swoich dochodów, włączając w to rozwiązywanie zawartych wcześniej umów.

2. Przyjmować należności i regulowania zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia działalności.

3. Zbywać swoje środki trwałe i wyposażenia.

4. Uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością prowadzoną przed datą zawieszenia.

5. Wywiązywać się ze wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6. Generować przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem.

7. Być poddaną kontroli, zgodnie z przepisami obowiązującymi dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Podsumowując, zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być trudnym, ale i koniecznym krokiem w życiu firmy. Ważne jest, aby podjąć odpowiednie działania mające na celu minimalizację skutków tego czasowego wstrzymania oraz wykorzystać ten czas na analizę i rozwój, aby po wznowieniu działalności firma mogła wrócić na rynek wzmocniona i gotowa na nowe wyzwania.

wniosek zawieszenie spółki| uchwała zawieszenie działalności | jak zawiesić spółkę z oo | zawieszenie spółki w krs | jak zawiesić działalność spółki z oo | wniosek o zawieszenie spółki z oo | zawieszenie spółki z oo | zgłoszenie zawieszenia działalności | czy można zawiesić spółkę z oo | zgłoszenia zawieszenia spółki | zawiesić działalność gospodarczą | możliwość zawieszenia działalności

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

Wzory pism prawne

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

ZMIANA NAZWY FIRMY

Zmiana nazwy firmy – jak zmienić nazwę działalności gospodarczej lub spółki?

Czy w przypadku prowadzenia działalności lub  spółki można zmienić nazwę działalności gospodarczej lub nazwę spółki? Czy zmianę nazwy firmy należy zgłosić?

Spis treści:
1. Zmiana nazwy spółki w KRS
2. Czy możesz zmienić nazwę swojej firmy?
3. Co może zawierać nazwa firmy?
4. Jak zgłosić zmianę nazwy firmy spółki w KRS?
5. Zmiana nazwy firmy spółki
6. Kiedy należy zmienić nazwę firmy?
7. Czy nowa nazwa Spółki wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki?
8. Czy zmiana nazwy firmy (spółki) kosztuje?
9. Co ile można zmienić nazwę firmy?
10. Czy można zmienić nazwę firmy osoby fizycznej przez internet?
11. Czy przy zmianie nazwy firmy zmienia się NIP?
12. Jak zmienić nazwę firmy na fakturze?
13. Czy nowa nazwa firmy wymaga ujawnienia w CEIDG? Jak złożyć wniosek w CEIDG?

Czy możesz zmienić nazwę swojej firmy?

Tak, możliwe jest zmienienie nazwy spółki. Jest to dozwolone i często praktykowane w przypadku różnych zmian strategicznych, rebrandingu, fuzji lub przejęć. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że zmiana nazwy spółki wymaga spełnienia pewnych formalności prawnych i rejestracyjnych.

Co może zawierać nazwa firmy? 

Nazwa firmy powinna spełniać pewne kryteria:

 1. Odróżnialność: Nazwa firmy powinna odróżniać przedsiębiorcę od innych, którzy prowadzą działalność na tym samym rynku.
 2. Brak wprowadzania w błąd: Nazwa nie może wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu jego działalności, miejsca działalności i źródeł zaopatrzenia.
 3. Zawartość nazwy dla jednoosobowej działalności gospodarczej: Musi zawierać w nazwie imię i nazwisko właściciela podane w formie mianownikowej.
 4. Zawartość nazwy dla spółki cywilnej: Powinna zawierać co najmniej nazwiska wszystkich wspólników oraz informacje o formie prawnej.
 5. Zawartość nazwy dla spółek zarejestrowanych: Zależy od rodzaju spółki. Forma prawna na końcu nazwy może być podana w pełnym brzmieniu lub w wersji skróconej (na przykład spółka jawna, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., S.A.).

Pamiętaj, że te zasady mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.  Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą biznesowym, aby upewnić się, że nazwa firmy spełnia wszystkie wymogi prawne.

Jak zgłosić zmianę nazwy firmy spółki w KRS? 

Zmiana nazwy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wymaga podjęcia kilku kroków:

 1. Podjęcie uchwały o zmianie: Wspólnicy, partnerzy lub walne zgromadzenie muszą podjąć uchwałę o zmianie umowy lub statutu spółki.
 2. Złożenie wniosku: W ciągu 7 dni od przyjęcia uchwały należy złożyć tekst uchwały wraz z dowodami stosownych opłat i dokumentami uzupełniającymi w wydziale gospodarczym sądu rejestrowego. Wniosek o wpis zmian do KRS składa się za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych.
 3. Elektroniczne postępowanie rejestrowe: Od 1 lipca 2021 roku wnioski o wpis do KRS można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy.
 4. Zgłoszenie zmiany: W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego każda dokonana zmiana musi być zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pamiętaj, że terminowe zgłaszanie zmian jest obowiązkiem każdej spółki. W przypadku gdy ten obowiązek nie będzie realizowany, sąd rejestrowy może nakładać na spółkę grzywny, bez limitowania ich liczby.

Zakładanie spółek czy zmiany ich dotyczące to usługa Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL skierowana do podmiotów, które nie chcą tracić czasu na zgłębianiu skomplikowanych regulacji prawnych i rejestracyjnych, pozwalających na samodzielne założenie firmy. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki (osobowej lub kapitałowej) stało się już w Polsce powszechne. W 2021 roku zawiązano 17 177 nowych spółek, a tylko w październiku 2022 roku powstało kolejnych 4 701. W porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzenie biznesu w formie spółki daje przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa związanego z ochroną majątku oraz większe możliwości oszczędności podatkowych. Przy odpowiedniej skali biznesu, zawiązanie spółki lub przekształcenie w nią jednoosobowej działalności gospodarczej, staje się wręcz jedynym sensownym wyborem. Na marginesie należy zauważyć, że ustawodawca przewidział możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o.

Zmiana nazwy spółki

Zmiana nazwy firmy spółki

Jeśli chcesz zmienić nazwę swojej spółki musisz podjąć kilka kroków.

Pierwszym krokiem  jest podjęcie uchwały o zmianie nazwy spółki przez wszystkich wspólników. Ta uchwała musi być protokołowana przez notariusza. Przygotuj zatem prawidłową uchwałę, do notariusza.

Po podjęciu uchwały, w ciągu 7 dni od jej przyjęcia, musisz złożyć wniosek o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Następnie, musisz zaktualizować dane spółki w rejestrze. Zmiany wpisu należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zmiany danych.

Kiedy należy zmienić nazwę firmy?

Zmiana nazwy firmy może nastąpić w dowolnym momencie, ale najczęściej przedsiębiorcy decydują się na to w określonych sytuacjach:

 1. Zmiana profilu działalności: Jeśli firma zmienia swoją główną działalność, może być konieczne zmienienie nazwy, aby lepiej odzwierciedlała nowy zakres usług lub produktów.
 2. Wejście na nowe rynki: Jeśli firma planuje ekspansję na nowe rynki, zwłaszcza międzynarodowe, może być konieczne zmienienie nazwy na taką, która będzie łatwiejsza do wymówienia lub zrozumienia dla nowej grupy docelowej.
 3. Słabe wyniki sprzedażowe lub złe skojarzenia z nazwą: Jeśli obecna nazwa firmy jest kojarzona z negatywnymi opiniami lub słabymi wynikami, zmiana nazwy może pomóc w odświeżeniu wizerunku firmy.
 4. Unikanie konfliktów prawnych: Jeśli nazwa firmy jest zbyt podobna do innej zarejestrowanej marki, może to prowadzić do problemów prawnych. W takim przypadku zmiana nazwy firmy może być konieczna.

Pamiętaj, że zmiana nazwy firmy to poważna decyzja, która może mieć wpływ na wizerunek firmy, jej markę i relacje z klientami. Dlatego zawsze warto skonsultować się z doradcą biznesowym lub prawnikiem przed podjęciem takiej decyzji.

Czy nowa nazwa Spółki wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki?

Tak, zmiana nazwy spółki wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki. Nazwa spółki jest integralnym elementem umowy, dlatego każda zmiana nazwy musi być odzwierciedlona w umowie spółki. Proces ten wymaga podjęcia uchwały o zmianie nazwy przez wspólników i zaprotokołowania jej przez notariusza. Następnie, zmianę tę musisz zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. Pamiętaj, że każda zmiana w umowie spółki wymaga zgody wszystkich wspólników. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą biznesowym.

 Zmiana nazwy firmy

Czy zmiana nazwy firmy (spółki) kosztuje?

Zmiana nazwy firmy może wiązać się z pewnymi kosztami, takimi jak opłaty rejestracyjne i koszty związane z dostosowaniem dokumentów firmowych. Jednakże, wprowadzenie zmiany nazwy firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Natomiast zmiana nazwy firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wiąże się z pewnymi kosztami:

 1. Opłata sądowa: Opłata za zmianę danych w KRS wynosi 250 zł.
 2. Opłata za ogłoszenie w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym”: Koszt ogłoszenia zmian wynosi 100 zł.
 3. Inne potencjalne koszty: Mogą wystąpić dodatkowe koszty, takie jak honoraria notarialne za protokołowanie uchwały o zmianie nazwy, a także koszty związane z dostosowaniem dokumentów firmowych do nowej nazwy przedsiębiorstwa.

Co ile można zmienić nazwę firmy?

Zmiana nazwy firmy może nastąpić w dowolnym momencie. Nie ma określonego limitu czasowego, który musiałby upłynąć między kolejnymi zmianami nazwy. Najważniejsze jest, aby każda zmiana nazwy była prawidłowo zgłoszona do odpowiednich organów, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) czy Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), w zależności od formy prawnej firmy.

Czy można zmienić nazwę firmy osoby fizycznej przez internet?

Tak, można zmiana nazwy firmy jest możliwa przez internet.

W przypadku zmiany nazwy jednoosobowej działalności gospodarczej, zmianę nazwy firmy można zgłosić poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pomocą formularza CEIDG-1. Zmiana nazwy firmy w CEIDG jest bezpłatna i można ją zrobić szybko i bezproblemowo.

Jeśli chodzi o spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), proces jest nieco bardziej skomplikowany i wiąże się z kosztami. Wymaga podjęcia uchwały o zmianie nazwy przez wspólników, a następnie złożenia wniosku o wpis zmian do KRS. Wniosek ten można złożyć za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych.

Czy przy zmianie nazwy firmy zmienia się NIP?

Nie, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) jest przypisany do podatników i nie ulega zmianie w przypadku wprowadzania modyfikacji w nazwie firmy. Zmiana nazwy firmy nie ma wpływu na numer NIP.

 Jak zmienić nazwę firmy na fakturze?

Zmiana nazwy firmy na fakturze jest procesem, który wymaga podjęcia kilku kroków i jest ściśle związany z formalnościami prawnymi i administracyjnymi.

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie zmiany nazwy firmy w odpowiednich urzędach. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, zmianę nazwy firmy zgłaszasz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pomocą formularza CEIDG-1. Jeżeli natomiast prowadzisz spółkę, zmianę nazwy zgłaszasz w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Po zarejestrowaniu zmiany nazwy firmy, musisz zaktualizować dane na wszystkich fakturach. Faktura powinna zawierać zarówno starą, jak i nową nazwę firmy, aby uniknąć zamieszania.

Następnie, musisz poinformować swoich klientów o zmianie nazwy firmy. To jest bardzo ważne, ponieważ faktury są dokumentami prawnymi, które muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Klienci muszą być świadomi zmiany nazwy firmy, aby mogli odpowiednio zaktualizować swoje systemy księgowe i administracyjne.

Warto również pamiętać, że zmiana nazwy firmy może wiązać się z koniecznością aktualizacji innych dokumentów firmowych, takich jak umowy, cenniki, materiały marketingowe, strona internetowa, a także wszelkiego rodzaju korespondencja z klientami.

Czy nowa nazwa firmy wymaga ujawnienia w CEIDG? Jak złożyć wniosek w CEIDG?

Tak, nowa nazwa firmy musi zostać zgłoszona do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zgłoszenia tego dokonuje się na wniosku CEIDG-1 w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Aby złożyć wniosek w CEIDG, możesz postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Przygotowanie danych: Przed rozpoczęciem wypełnienia wniosku przygotuj niezbędne dane, takie jak numer NIP, REGON, data rejestracji firmy, nowa nazwa firmy oraz jej adres.
 2. Wypełnienie wniosku: Wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć online przez internet na stronie głównej Biznes.gov.pl, wybierając usługę “Zarejestruj działalność gospodarczą”. Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód.
 3. Złożenie wniosku: Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy

Zmiana nazwy spółki

PODSUMOWANIE

Zmiana nazwy firmy to proces, który wiąże się z koniecznością podjęcia określonych kroków prawnych i faktycznych. w przypadku spółek proces ten wydaje się być nieco bardziej skomplikowany aniżeli w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej z tego też względu – często zdarza się, iż spółki korzystają z pomocy profesjonalnych podmiotów dążąc do sprawnego przeprowadzenia procesu zmian.

Pasternak LEGAL jako kancelaria dla biznesu na co dzień doradza przedsiębiorcą w zmianach związanych z ich organizacją czy funkcjonowaniem. Tworzymy wpisy w zakresie serii eksperckich dotyczących właśnie przedsiębiorcy w KRS czy też prawa dla biznesu.

 

Pasternak LEGAL – Prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcom swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pomoc prawna w sprawach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z jej założeniem, ale i wszelkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem spółki oraz jej likwidacją czy restrukturyzacją. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym, ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów, czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami. Prowadzimy również szkolenia dla organów spółek. Staramy się, by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL.  Chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

BIZNES BEZ TAJEMNIC – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU- Nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

Gotowe zwory pism

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – Dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

ZAŁOŻENIE FUNDACJI RODZINNEJ

FUNDACJA RODZINNA

W Polsce, po długim okresie oczekiwania, przedsiębiorcy wreszcie doczekali się dedykowanego narzędzia sukcesyjnego – fundacji rodzinnej!

Od 22 maja 2023 roku polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego instrumentu sukcesyjnego – fundacji rodzinnej, stanowiącego tzw. przechowalnie majątku. Ustawa o fundacji rodzinnej, podpisana przez Prezydenta RP, wprowadza innowacyjne rozwiązanie w polskim prawodawstwie, którego głównym celem jest stworzenie instytucji prawnej umożliwiającej kumulowania majątku rodzinnego, pozwalającej na zatrzymanie kapitału w kraju na wiele pokoleń oraz zwiększenie potencjału krajowych inwestycji.

W najnowszym artykule analizujemy wszystkie istotne aspekty związane z funkcjonowaniem fundacji rodzinnej w Polsce, rozpoczynając od procesu jej utworzenia, poprzez korzyści podatkowe, aż po praktyczne zagadnienia związane z jej działalnością.

Spis treści:
1. Fundacja rodzinna
2. Na czym polega fundacja rodzinna?
3. Spółka a fundacja
4. Jak utworzyć fundację rodzinną?
5. Kto może założyć fundację?
6. Kto może być beneficjentem?
7. Kto pełni kierownictwo? Organizacja fundacji
8. Majątek fundacji
9. Fundacja rodzinna a podatki
10. Zachowek a fundacja rodzinna- prawo spadkowe
11. Dlaczego warto założyć fundację rodzinną?
13. Sukcesja przedsiębiorstwa
14. Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom
15. Zalety podatkowe
16. Akumulacja inwestowania
17. Struktura fundacji
18. Wyzwania związane z fundacją rodzinną
19. Ograniczony zakres działalności gospodarczej
20. Podatek od likwidacji fundacji
21. Ukryte zyski
22. Koszty prowadzenia fundacji
23. Regularne audyty

Fundacja rodzinna

Fundacje rodzinne odgrywają istotną rolę w społecznościach, zapewniając wsparcie w różnych obszarach życia. Ich działalność może obejmować edukację, opiekę zdrowotną, pomoc socjalną oraz promocję kultury i sztuki. W dzisiejszych czasach, w których wiele rodzin boryka się z różnorodnymi wyzwaniami, takie instytucje są niezwykle istotne dla zapewnienia stabilności i rozwoju społecznego.

Rodzinne biznesy stanowią niezmiennie istotny segment gospodarki, charakteryzujący się specyficznymi cechami i dynamiką działania. Ich istota tkwi w przekazywaniu tradycji, wartości oraz wewnętrznej kultury organizacyjnej z pokolenia na pokolenie. Rodziny zaangażowane w prowadzenie biznesów często kładą nacisk na długofalowy rozwój, budowanie relacji opartych na zaufaniu oraz utrzymanie wysokiej jakości produktów lub usług. Wiele rodzinnych przedsiębiorstw charakteryzuje się elastycznością i zdolnością adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Decyzje podejmowane są często z uwzględnieniem długoterminowych perspektyw rozwoju oraz zachowania stabilności firmy na przestrzeni czasu. Dodatkowo, bliska więź rodzinna często sprzyja efektywnej komunikacji i współpracy w ramach zespołu, co może być kluczowym atutem w dynamicznym otoczeniu biznesowym. Jednakże, prowadzenie rodzinnego biznesu wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, takimi jak przejście władzy i odpowiedzialności na kolejne pokolenia, zarządzanie relacjami rodzinno-biznesowymi oraz zachowanie równowagi między potrzebami rodziny a interesami firmy. W związku z tym, kluczowe jest stosowanie efektywnych strategii sukcesji oraz budowanie profesjonalnych struktur zarządzania, które umożliwią harmonijny rozwój przedsiębiorstwa na przestrzeni lat.

Na czym polega fundacja rodzinna?

Ustanowienie fundacji rodzinnej stanowi strategię umożliwiającą wytworzenie struktur organizacyjnych, które zapewniają kontynuację operacyjną przedsiębiorstwa oraz przechowanie majątku na dłuższy okres, przekraczający jedno pokolenie, bez konieczności bezpośredniego zaangażowania sukcesorów prawnych. Dodatkowo, fundacja umożliwia realizację świadczeń dla swoich beneficjentów, zachowując integralność majątku rodzinnego oraz płynność finansową spółek, w których fundacja posiada udziały. Fundacja rodzinna została skonstruowana z myślą o zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa rodzinnego oraz stanowi zabezpieczenie finansowe dla wskazanej grupy osób, zazwyczaj dla członków rodziny. Takie rozwiązanie sprzyja efektywnej sukcesji działalności biznesowej w ramach struktur rodzinnych, umożliwiając zachowanie spójności operacyjnej i strategicznej w długoterminowej perspektywie.

Spółka a fundacja

Główną różnicą między spółką a fundacją jest to, że spadkobiercy nie automatycznie stają się uczestnikami fundacji, a ich prawa nie mogą być zbywane ani przenoszone na inne osoby. Jeśli celem rodziny nie jest kontynuowanie firmy w kolejnych pokoleniach, a przyszli dziedzice chcą mieć możliwość swobodnego wyjścia z biznesu rodzinnego i zbycia swoich udziałów, to fundacja rodzinna może nie być optymalnym wyborem.

Rozważając założenie fundacji rodzinnej warto skonsultować swoją decyzję z profesjonalnym pełnomocnikiem znających problematykę tworzenia fundacji rodzinnych, sukcesji w fundacjach rodzinnych czy zarządzaniem fundacją rodzinna.

kontakt kancelaria adwokacka pasternak

Powstanie fundacji

Jak utworzyć fundację rodzinną?

Aby utworzyć fundację rodziną, należy przedstawić notariuszowi dokumenty w formie aktu założycielskiego lub testamentu zawierające oświadczenia o jej ustanowieniu. Następnie, należy sporządzić statut fundacji, określający zasady jej funkcjonowania, co wymaga udokumentowania w akcie notarialnym. Kolejnym istotnym krokiem jest przekazanie majątku o wartości co najmniej 100 tysięcy złotych na rzecz fundacji rodzinnej. Ostatecznie, fundację rodziną należy zgłosić do rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Kto może założyć fundację?

Osoba zakładająca fundację, znana również jako fundator, jest jednocześnie jej inicjatorem. Zgodnie z przepisami, fundatorem fundacji rodzinnej może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wskazanie fundatora następuje poprzez złożenie oświadczenia o utworzeniu fundacji rodzinnej, które może być zawarte w akcie założycielskim lub w testamencie. Istnieje również możliwość, że fundację rodzinna założy więcej niż jedna osoba, z wyjątkiem sytuacji, gdy fundacja jest tworzona na podstawie testamentu.

Kto może być beneficjentem?

Beneficjent to osoba lub instytucja, której interesom służy zarządzanie majątkiem przez fundację rodzinna oraz której fundacja może świadczyć określone korzyści. Może to być sam fundator, osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność pożytku publicznego. Pod pojęciem “świadczenia” rozumie się wszelkie elementy majątkowe, włączając w to pieniądze, rzeczy lub prawa, które są przekazywane lub udostępniane beneficjentowi zgodnie ze statutem i ustaloną listą beneficjentów. Chociaż najczęściej beneficjentami są członkowie rodziny, fundator ma również możliwość wskazania osób trzecich lub organizacji pożytku publicznego jako beneficjentów fundacji. 

Kto pełni kierownictwo? Organizacja fundacji

Kierownictwo nad fundacją rodzinną, analogicznie do innych podmiotów prawnych, sprawuje zarząd, a jej działalność może podlegać wewnętrznemu nadzorowi ze strony rady nadzorczej. Beneficjenci wskazani przez fundatora tworzą zgromadzenie beneficjentów, które ma określone kompetencje, np. decyduje o uzupełnianiu składu organów fundacji czy zatwierdza sprawozdania finansowe.  Taka struktura zapewnia rodzinie wpływ na kluczowe aspekty działalności fundacji rodzinnej na przestrzeni wielu lat. Dodatkowo, umożliwia to kontynuację wartości rodzinnych i dziedziczenie idei fundacyjnych przez kolejne pokolenia. Fundacja rodzinna funkcjonuje w oparciu o zasady określone przez fundatora, który ma znaczną swobodę w ustaleniu struktury zarządzania, celów działalności oraz sposobów funkcjonowania instytucji. Najczęstszym celem fundacji jest zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa oraz wsparcie materialne dla członków rodziny. Ponadto, fundacja w Polsce może być ustanowiona na czas ograniczony lub na czas nieokreślony, w zależności od preferencji fundatora i celów, jakie chce osiągnąć poprzez działalność fundacji.

Majątek fundacji

Jeśli chodzi o majątek fundacji rodzinnej, może on być zasilony różnorodnymi aktywami, w tym udziałami lub akcjami w spółkach. Fundator zobowiązany jest przekazać fundacji majątek o wartości co najmniej 100 000 zł, które stanowi tzw. fundusz założycielski. Jednak warto zauważyć, że kwota ta może być również większa, w zależności od preferencji fundatora oraz zakresu planowanych działań fundacji. Fundacja rodzinna nie ma na celu prowadzenia działalności gospodarczej jako główny element swojej funkcjonowania. Jednakże istnieją wyjątkowe sytuacje, w których fundacja może angażować się w różnorodne działania związane z obracaniem majątkiem, w tym udziałami w spółkach, najmem nieruchomości, udzielaniem pożyczek spółkom, w których posiada udziały, oraz wykonywaniem określonych działań w zakresie gospodarstwa rolnego.

Fundacja rodzinna a podatki

Jeśli chodzi o podatki, fundacja rodzinna oraz beneficjenci zazwyczaj uwzględniają związki rodzinne z fundatorem. Nie ma opodatkowania w momencie założenia fundacji i przekazania do niej majątku (brak opodatkowania PCC i CIT). Fundacja płaci podatek CIT 15% w momencie przekazywania środków beneficjentom, a beneficjenci będący osobami fizycznymi zazwyczaj są zwolnieni z podatku dochodowego (PIT) pod warunkiem przynależności do najbliższej rodziny fundatora. Natomiast beneficjenci będący organizacjami pozarządowymi płacą CIT na standardowych zasadach. Dodatkowo, możliwe są różnice w opodatkowaniu w zależności od grupy podatkowej, do której należą beneficjenci PIT.

Pasternak LEGAL doradza w zakresie planowania podatkowego sukcesji majątku – nasz zespół ekspertów potrafi spojrzeć na dane zagadnienie prawne w sposób przekrojowy po to by znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Klienta.

Fundacja rodzinna Adwokat

Zachowek a fundacja rodzinna- prawo spadkowe

Zachowek to prawo osób bliskich spadkodawcy do zabezpieczenia swoich interesów w przypadku dziedziczenia. Osoby kwalifikujące się do zachowku (czyli te, które zostały pominięte w testamencie lub objęte nim, ale w niższej wartości niż przewiduje to prawo spadkowe) mają możliwość domagania się wyrównania swojego udziału. Oznacza to, że osoby, które zgodnie z przepisami prawa spadkowego powinny być spadkobiercami (a nie otrzymały należnego im udziału), mogą wystąpić przeciwko rzeczywistym spadkobiercom, domagając się wypłaty zachowku. Wysokość zachowku wynosi połowę udziału spadkowego osoby uprawnionej, a w przypadku nieletnich może być nawet 2/3 tego udziału.

Przyjęcie ustawy fundacyjnej nie modyfikuje istniejących zasad prawa spadkowego, ale poszerza krąg podmiotów, wobec których można zgłaszać roszczenia z tytułu zachowku. Oprócz spadkobierców, roszczenia te można kierować także wobec fundacji rodzinnej i osób, które otrzymały majątek w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej i zostały doliczone do spadku. Oznacza to, że odpowiedzialność za wypłatę zachowku obejmuje nie tylko spadkobierców, ale także fundację rodzinną ustanowioną przez spadkodawcę oraz osoby, które po likwidacji fundacji rodzinnej otrzymały jej aktywa. To wymaga uwzględnienia nie tylko udziału spadkobiercy w spadku, odliczenia darowizn otrzymanych od spadkodawcy przez osoby uprawnione do zachowku, ale także uwzględnienia świadczeń z fundacji rodzinnej, które mogą być traktowane jako część należnego zachowku.  Takie rozwiązanie otwiera możliwość sytuacji, w której, w celu zabezpieczenia majątku rodzinnego, fundator przekazuje cały swój majątek do fundacji rodzinnej, która po jego śmierci musi sprostać roszczeniom spadkobierców, niezależnie od charakteru działalności biznesowej czy woli spadkodawcy/fundatora.  Może to prowadzić do niepożądanych skutków, takich jak osłabienie lub nawet zniszczenie rodzinnego biznesu z powodu roszczeń spadkobierców.  Konkludując fundacja rodzinna, która miała chronić majątek rodzinny, może w praktyce doprowadzić do jego osłabienia z powodu zachowków.

Dlaczego warto założyć fundację rodzinną?

Fundacja rodzinna oferuje szereg korzyści i plusów dla rodzinnych biznesów oraz ich członków.

Poniżej prezentujemy korzyści fundacji rodzinnej:

Swoboda w określaniu zasad działania fundacji

Fundator fundacji rodzinnej ma szeroką swobodę w ustalaniu zasad funkcjonowania fundacji rodzinnej, zarządzania, nadzoru i celu. Fundacja może być utworzona dla podtrzymania działalności firmy na długie lata lub przekazania majątku beneficjentom fundatora. Cele te można określić w dowolny sposób, a fundacja może istnieć przez określony lub nieokreślony czas. 

Dziedziczenie majątku

Fundacja rodzinna może być skuteczną przechowalnią majątku, może stanowić zapewnienie środków finansowych na przyszłość dla wybranych przez fundatora osób, niekoniecznie będących jego potomstwem.

Ochrona majątku

Wcześniejsze wniesienie majątku do fundacji rodzinnej może uchronić przed roszczeniami wierzycieli, gdyż staje się on niepodlegający egzekucji ani prywatnym majątkiem fundatora, ani majątkiem firmowym. To zapewnia bezpieczeństwo majątku nawet w przypadku problemów fundatora.

Sukcesja przedsiębiorstwa

Przejście firm rodzinnych na kolejne pokolenia to wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się przedsiębiorcy planujący przejście na emeryturę. Brak precyzyjnych narzędzi sukcesji firmowej w polskim systemie prawnym stał się problemem. Fundacja rodzinna została stworzona w celu ułatwienia sukcesji, zapewnienia kontynuacji biznesów rodzinnych, umożliwiając przekazanie ich w ręce rodziny lub wybranych przez fundatora osób, bez ryzyka rozproszenia majątku lub zmiany strategii biznesowej. 

Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom

Bezpieczne ulokowanie aktywów w fundacji rodzinnej zapewnia beneficjentom gwarancję spokojnej przyszłości finansowej, nawet w przypadku problemów finansowych fundatora.

Zalety podatkowe

 Dochody fundacji rodzinnej są często zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek ten jest wymagany dopiero przy wypłacie świadczeń, a wypłaty na rzecz najbliższych członków rodziny mogą być zwolnione z dodatkowych podatków.

Akumulacja inwestowania

 Fundacja rodzinna pozwala na reinwestowanie 100% zysków bez płacenia podatku dochodowego, co stwarza możliwości efektywnej akumulacji majątku i inwestowania.

Struktura fundacji

Fundacja rodzinna jest zarządzana przez wybrany zarząd i może być poddana nadzorowi rady nadzorczej. Takie profesjonalne zarządzanie majątkiem pozwala efektywnie kierować instytucją, zachowując jednocześnie kontrolę fundatora.

Podejmując decyzję o tym czy stworzyć fundację należy zebrać wszelkie informacje o fundacji przeanalizować jej wady i zalety by decyzja była świadoma i przemyślana. Pasternak LEGAL doradza w sprawach związanych z planowaniem sukcesji a dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi potrafimy spojrzeć na dane zagadnienia zarówno pod kątem przepisów prawa gospodarczego, cywilnego, karnego ale również podatkowego.

Fundacja rodzinna korzyści

Wyzwania związane z fundacją rodzinną

Mimo licznych korzyści i możliwości, fundacja rodzinna niesie ze sobą pewne wyzwania, którymi warto się zająć przed zdecydowaniem się na to rozwiązanie.

Ograniczony zakres działalności gospodarczej

Ustawa fundacyjna przewiduje ograniczony zakres działalności.

Podatek od likwidacji fundacji

Likwidacja fundacji rodzinnej wiąże się z koniecznością zapłaty podatku CIT w wysokości 15% od wartości mienia likwidowanej fundacji pomniejszonej o wartość mienia wniesionego do niej. Ponadto, w przypadku podatku PIT, powstaje obowiązek podatkowy od przychodów z mienia po likwidowanej fundacji, opodatkowany stawką 15%.

Ukryte zyski

Podatek od ukrytych zysków dotyczy fundacji rodzinnych i ma na celu wymuszenie zgodnego z prawem korzystania z tej instytucji. Zgodnie z przepisami, świadczenia takie jak odsetki, prowizje, darowizny czy nieodpłatne świadczenia podlegają opodatkowaniu stawką 15%.

Koszty prowadzenia fundacji

Założenie i prowadzenie fundacji rodzinnej wiążą się z pewnymi kosztami, w tym kosztem założenia fundacji oraz kosztami bieżącego funkcjonowania. Koszty te obejmują m.in. koszty księgowości, wynagrodzenie dla Zarządu i ewentualnej Rady Nadzorczej, koszty audytów oraz inne związane z funkcjonowaniem fundacji.

Regularne audyty

Ustawa fundacyjna nakłada obowiązek przeprowadzenia audytu w fundacji rodzinnej co najmniej raz na cztery lata. W przypadku fundacji, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu zgodnie z Ustawą o rachunkowości, audyt musi być przeprowadzony rocznie przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

Prywatne fundacje rodzinne mają swoje wady i zalety a decyzja o ich utworzeniu jest decyzją na wiele lat z tego względu warto założyć ją przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który sporzy na zagadnienie założenia fundacji rodzinnej w sposób kompleksowy.

Pasternak Legal – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

BIZNES BEZ TAJEMNIC– Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

Dokumenty prawne

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

udziały fundacji rodzinnej | fundacja w polsce | korzyści fundacji | sukcesja firmowa | korzyści podatkowe | zarządzanie fundacją rodzinną | prywatne fundacje rodzinne|

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera


Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1