Zakładanie i rejestracja Spółek oraz Fundacji

 • Spółki w Polsce;

  (spółka jawna – spółka partnerska – spółka komandytowa – spółka komandytowo-akcyjna – spółka z o.o. – spółka akcyjna – prosta spółka akcyjna)

 • Fundacje w Polsce;

 • Spółki za granicą;

 • Fundacje Zagraniczne;

 • Trusty;

														
Co zrobić?
PASTERNAK LEGAL - KNF W SPRAWIE FRANKOWICZÓW

Skontaktuje się i dowiedz czy prowadzenie biznesu w formie spółki jest dla Ciebie?

Kolejne kroki

 • KONTAKT Z KANCELARIĄ PASTERNAK LEGAL
  Skontaktuj się z nami przez formularz, mailowo lub telefonicznie.
 • USTALENIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
  W przypadku gdy Klient nie jest zdecydowany na konkretną formę prowadzenia działalności gospodarczej - proponujemy spotkanie bezpośrednio w jednym z naszych biur Kancelarii lub online. Warto na początku przemyśleć najbardziej optymalną formę prowadzenia firmy.
 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW
  Przygotowujemy niezbędne dokumenty - wymagane do założenia spółki oraz zgłoszenia w KRS.
 • ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW DO REJESTRU I REPREZENTACJA KLIENTA
  Reprezentujemy Klienta przed Sądami, składając wszelkie niezbędne dokumenty. Monitorujemy proces rejestracji spółki oraz odpowiadamy na ewentualną korespondencję.
 • WPIS SPÓŁKI LUB FUNDACJI DO REJESTRU
  Rejestracja Spółki lub Fundacji we właściwym rejestrze (w Polsce jest to KRS).

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Ile czasu trwa zakładanie spółki z o.o.?

Hipotetycznie możliwe jest założenie Spółki z o.o. nawet w ciągu 24h - online. Bezpieczniej jednak zakładać nieco dłuższy czas na założenie spółki z o.o. nawet online. Przy zakładaniu spółki w sposób tradycyjny, z udziałem notariusza i składaniem wniosku o wpis do KRS w formie papierowej, na rejestrację czeka się zwykle około 2-3 tygodni Nie ma jednak przeszkód, aby działalność gospodarczą rozpocząć od razu po podpisaniu umowy spółki (w tym zawierać umowy z klientami i kontrahentami.

Kiedy warto założyć spółkę z o.o. ?

Poniżej przedstawiamy kilka korzyści związanych z założeniem spółki:
- ograniczenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej
- możliwość optymalizacji składki ZUS
- pełna kontrola nad biznesem
- prestiż
- pozyskiwanie finansowania

Korzyści z założenia spółki komandytowej lub komandytowo akcyjnej?

Założenie spółki komandytowej czy komandytowo akcyjnej podyktowane jest chęcią skorzystania z wielu korzyści. Spółka komandytowa czy też komandytowo akcyjna potrafi przynieść szereg oszczędności związanych z funkcjonowaniem biznesu. Zadzwoń, umów się na spotkanie i poznaj korzyści.

Czy będąc wspólnikiem spółki z o.o. mogę być jednocześnie członkiem jej zarządu?

Tak, można łączyć status wspólnika z pełnieniem funkcji członka zarządu. Wiąże się to jednak ze zwiększoną odpowiedzialnością.

Co może być wkładem do spółki?

Wkładem do spółki mogą być środki pieniężne, a także takie rzeczy i prawa zbywalne o określonej wartości rynkowej (aport). Wkład może również stanowić przedsiębiorstwo. Przedmiotem wkładu nie może być natomiast prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Spółka a nowy ład?

Nowy Ład spowodował spadek opłacalności prowadzenia biznesu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Alternatywą jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej czy komandytowo akcyjnej, które pozwalają zoptymalizować koszty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Czy mogę założyć sam ze sobą spółkę z o.o.

Tak.

Czy osoba spoza Unii Europejskiej może założyć w Polsce spółkę z o.o.?

Tak, cudzoziemiec może być wspólnikiem spółki z o.o.

Na jakie cele można przeznaczyć wkłady wniesione do spółki z o.o.?

Wkłady można przeznaczyć na dowolne cele związane z działalnością spółki. Wkłady pozostają do swobodnej dyspozycji zarządu

Jaki jest koszt założenia spółki z o.o.?

Na koszty założenia spółki z o.o. składają się:

opłata sądowa i za obowiązkowe ogłoszenie wpisu w MSiG: łącznie 600 zł w przypadku rejestracji standardowej lub 350 zł w przypadku trybu online;
podatek od umowy spółki (PCC) wynoszący 0,5% wartości wkładów wnoszonych do spółki;
taksa notarialna (nie dotyczy trybu S24) zależna od wartości umowy (wkładów);
opłata skarbowa w kwocie 17 zł;
kapitał zakładowy wnoszony przez wspólników, który w spółce z o.o. wynosić musi co najmniej 5000 złW przypadku powierzenia rejestracji naszej Kancelarii dodatkowo należy ponieść koszt honorarium Kancelarii Pasternak LEGAL.

Nie mam czasu zajmować się rejestracją spółki, czy mogę zlecić Kancelarii dopełnienie wszystkich formalności?

Tak, w zależności od potrzeb Klienta, proponujemy elastyczne warunki współpracy. Mamy biura w Warszawie oraz Lublinie.

WYBRANE KORZYŚCI ZAŁOŻENIA SPÓŁKI

 • OCHRONA MAJĄTKU

Odpowiednia zbudowana struktura organizacyjna może stanowić narzędzie służące ochronie majątku oraz minimalizacji ryzyka biznesowego

 • ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Spółki kapitałowe są często wybierane przez przedsiębiorców chcących rozwijać swój biznes, ponieważ poza ograniczeniem odpowiedzialności , organizacja spółki kapitałowej ułatwia pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych. Ze spółek kapitałowych korzystają również STARTupy

Jesteśmy gotowi na podjęcie współpracy w ramach założenia Spółki w Polsce.

Oferujemy również wsparcie prawne związane z utworzeniem przedsiębiorcy za granicą. Współpracujemy m.in. z prawnikami z Estonii, Cypru, Czech, Malty, Holandii, Niemiec czy Szwajcarii.

Skontaktuje się i dowiedz się czy prowadzenie biznesu w formie spółki jest dla Ciebie?

Poznaj nasze pozostałe specjalizacje – Pasternak LEGAL – obsługa firm

Zakładanie spółek – kliknij

WYŚLIJ EMAIL
Łukasz Pasternak
Adwokat, Założyciel Kancelarii