Zakres naszych usług obejmuje m.in.

 1. Bieżące doradztwo prawne;
 2. Obsługa korporacyjna
 3. Sporządzanie umów;
 4. Sporządzanie informacji i opinii prawnych;
 5. doradztwo prawne w procesach gospodarczych,
 6. doradztwo w procesach upadłościowych i naprawczych,
 7. doradztwo w sprawach restrukturyzacji czy likwidacji przedsiębiorcy,
 8. doradztwo związane z tworzeniem przedsiębiorcy oraz jego oddziału;
 9. pomoc w uzyskiwaniu koncesji, zezwoleń, licencji,
 10. reprezentacja przed sądami i organami
 11. doradztwo na rzecz Fundacji oraz innych podmiotów pożytku publicznego
 12. wiele innych.
Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

 

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że warto korzystać z fachowej pomocy prawnika przed podjęciem decyzji, szczególnie tej o istotnym znaczeniu gospodarczym dla firmy.

Prawo gospodarcze łączy w sobie zagadnienia prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, czy prawa zamówień publicznych oraz innych dziedzin prawa również tych specyficznych jak prawo transportowe czy budowlane w zależności od działalności podejmowanej przez dany podmiot. Prawo gospodarcze w dobie obecnej cyfryzacji często powiązane jest z prawem własności intelektualnej oraz szeroko pojętą ochroną danych osobowych (RODO).

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.
Naszym Klientom biznesowym oferujemy bieżące wsparcie działalności gospodarczej jak również zastępstwo prawne i procesowe.

Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom.

Wspieramy przedsiębiorców również na pierwszym etapie ich działalności doradzając oraz w wspierając w toku rejestracji spółki lub działalności gospodarczej.
Niekiedy stosowane przez naszych Klientów rozwiązania są niestandardowe, czy wręcz szyte na miarę co dodatkowo uzasadnia potrzebę wsparcia prawnego. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

PRAWNOKARNA OCHRONA BIZNESU

W ramach obsługi przedsiębiorców świadczymy również usługi prawne w zakresie ochrony karnej biznesu.

Sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego wymagają nie tylko doświadczenia ale również szerokiej wiedzy oraz przygotowania merytorycznego, zaangażowania oraz wyczucia.

Świadczymy usługi prawne związane z:

– obsługą korporacyjną

– doradztwem w procesach restrukturyzacji i upadłości

– doradzamy w sprawach połączeń, przekształceń i podziału spółek

– dbamy o bezpieczeństwo prawne członków organów spółek

– przeprowadzamy audyty i szkolenia

 

 

Naszym Klientom oferujemy pomoc przy tworzeniu i rejestracji m.in. spółek takich jak:

 1. Spółka jawna
 2. Spółka partnerska
 3. Spółka komandytowa
 4. Spółka komandytowo-akcyjna
 5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. Spółka akcyjna.

a także oferujemy pomoc przy tworzeniu i rejestracji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego.

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Naszym Klientom biznesowym oferujemy bieżące wsparcie działalności gospodarczej jak również zastępstwo prawne i procesowe.

WYBRANE SPECJALIZACJE

START UP-y

Kancelaria obsługuje przedsiębiorców prowadzących działające startupy już funkcjonujące na rynku, jak i te dopiero powstające.

Kancelaria świadczy zaplecze prawne dla innowacyjnych przedsięwzięć.

Doradzamy zarówno przy tworzeniu podmiotów w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomagamy chronić ich zasoby (w tym znaki towarowe).

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz inwestorów, przedsiębiorców uruchamiających startup lub prowadzących startupy.

Przygotowujemy, analizujemy i negocjujemy umowy pomiędzy samymi wspólnikami, jak i z inwestorami.

 • obsługa przedsiębiorców;
 • sporządzanie umów (Founders Agreement/Umów inwestycyjnych);
 • doradztwo w procesie inwestycyjnym VENTURE CAPITAL;
 • opracowywanie regulaminów;
 • ochrona własności intelektualnej;
 • ochrona danych osobowych;
 • opracowywanie regulaminów RODO;
 • tworzenie procedur RODO;
 • sporządzanie polityk prywatności;
 • analiza modelu biznesowego
 • audyty i szkolenia
Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

RYNKI FINANSOWE

Zespół Kancelarii Pasternak Legal zapewnia instytucją finansowym pełna obsługę prawną.

Prawnicy Kancelarii świadczą wparcie prawne związane z tworzeniem podmiotów działających na rynkach finansowych również tych chcących prowadzić giełdy kryptowalut jak również w procesach restrukturyzacji finansowych grup kapitałowych.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do podmiotów działających na rynku jak również tych, które rozpoczynają swoją działalność na rynkach finansowych.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie usług płatniczych, a w szczególności w zakresie tworzenia i realizacji obowiązków prawnych w ramach następujących podmiotów:

 1. Mała Instytucja Płatnicza (MIP)
 2. Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP)
 3. Instytucja Pieniądza Elektronicznego (EMI)

Swoją ofertę kierujemy również do instytucji pożyczkowych, które prowadzą lub planują rozpocząć swoją działalność.

Doradzamy również podmiotom związanym z rynkiem kryptowalut.

 • doradztwo prawne związane z tworzeniem i obsługą przedsiębiorców
 • doradztwo prawne w zakresie regulacyjnym
 • reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF)
 • reprezentacja przez UOKiK
 • doradztwo związane z tworzeniem regulaminów oraz innych podobnych dokumentów
 • wdrożenia procedur AML
 • audyty i wdrożenia RODO
 • doradztwo prawne w zakresie emisji akcji lub obligacji
 • obsługa prawna instytucji pożyczkowych
 • obsługa prawna tzw. biur usług płatniczych
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • reprezentacja sądowa
 • tworzenie i obsługa instytucji płatniczych
 • tworzenie giełd kryptowalut

BRANŻA MEDYCZNA I KOSMETYCZNA

Kancelaria PASTERNAK LEGAL specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców dbając o to by usługi prawne świadczone na rzecz Klientów były wykonywane w sposób kompleksowy, obejmujący różne dziedziny prawa w tym prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa kontraktów, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa medycznego, czy też związanych z prawnokarną odpowiedzialnością osób zarządzających.

Zespół Pasternak LEGAL wspiera przedsiębiorców związanych z branżą medyczną, farmaceutyczną, czy kosmetyczną.

W ramach projektu MEDICAL & BEAUTY LAWYER świadczymy kompleksowe wsparcie prawne dla podmiotów związanych z branżą:

medyczną,

farmaceutyczną,

czy kosmetyczną,

Do zakresu naszych usług zalicza się m.in. wsparcie i doradztwo:

 • związane z tworzeniem i funkcjonowaniem przedsiębiorców działających w w/w branży;
 • bieżąca obsługa prawna związana z obsługą przedsiębiorców;
 • prawo medyczne, kosmetyczne, farmaceutyczne;
 • sporządzanie regulaminów, oświadczeń i klauzul;
 • opracowywanie oświadczeń związanych z udzieleniem zgody na zabieg, w tym w zakresie medycyny estetycznej;
 • błędy medyczne;
 • kontrakty handlowe;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy;
 • doradztwo podatkowe;
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych;
 • doradztwo związane z wprowadzaniem i rejestracją produktów;
 • ochrona własności intelektualnej;
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 • ochrona danych osobowych;
 • prawo budowlane;
 • inwestycje;
 • najem/dzierżawa;
 • prawo reklamy, kontrakty reklamowe;
 • umowy franczyzowe;
 • prawo karne;
 • prawo procesowe.

Oferujemy usługi prawne m.in. dla:

 • przedsiębiorców działających w branży medycznej w tym: producentów i dystrybutorów sprzętu, materiałów, oprogramowania;
 •  klinik medycznych;
 • klinik stomatologicznych;
 • klinik medycyny estetycznej;
 • gabinetów kosmetycznych;
 • lekarzy;
 • pacjentów;
 • przedsiębiorców działających w branży kosmetycznej;
 • przedsiębiorców działających w branży farmaceutycznej;
 • osób współpracujących z podmiotami z w/w branż;

INWESTYCJE / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Posiadamy zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę związaną z realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co ma zapewniać naszym Klientom bezpieczeństwo prawne.

Zapewniamy rzetelną obsługę i doradztwo prawne na każdym etapie postępowania – od przygotowania postępowania lub oferty aż po reprezentację w trakcie postępowań odwoławczych. Wspieramy również naszych klientów na etapie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferujemy m.in. kompleksowe przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowanie dokumentów, w tym umów m.in. o konsorcjum oraz partnerstwa publiczno – prywatnego.

Usługi doradcze świadczymy przy uwzględnieniu specyfiki organizacyjnej, prawnej i podatkowej danego podmiotu.

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowych związanych z prawem zamówień publicznych.

 • reprezentacja przed Zamawiającym, wykonawcą, uczestnikami zaangażowanymi w wykonanie zamówienia;
 • doradztwo prawne związane ze złożeniem oferty przetargowej
 • doradztwo prawne związane z przygotowaniem przetargu
 • wsparcie w zakresie konstrukcji Umów, pism, porozumień oraz innych dokumentów;
 • reprezentacja przed organami procesowymi
 • FIDIC
 • doradztwo na etapie realizowania (wykonywania) kontraktu
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Nasza oferta obejmuje kompleksowe i bieżące doradztwo prawne dla wykonawców oraz zamawiających w ramach całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Usługi prawne świadczymy uwzględniając specyfikę organizacyjną danego podmiotu.

Adw. Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

Doradztwo prawne w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego kierujemy zarówno do przedsiębiorców będących podmiotami prywatnymi jak również podmiotów publicznych, w szczególności samorządów.

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

PRAWO BUDOWLANE / NIERUCHOMOŚCI

PRAWO BUDOWLANE

Oferujemy usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Nasza Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz Inwestorów, Generalnych Wykonawców, Wykonawców, Podwykonawców, osób fizycznych czy nabywców nieruchomości na różnych etapach prowadzenia inwestycji budowlanych.

Świadczymy kompleksowe wsparcie prawne dla przedsiębiorców działających w branży budowlanej zapewniając wsparcie prawne związane z tworzeniem firmy, obsługą przedsiębiorcy, doradztwem podatkowym, bieżącą obsługą procesów inwestycyjnych, włączając przepisy prawa budowlanego.

Oferujemy doradztwo prawne począwszy od powstania pierwszej koncepcji architektonicznej, aż do momentu komercjalizacji zrealizowanych obiektów.

Doradzamy zarówno przy małych projektach deweloperskich jak również przy dużych projektach budowlanych związanych z realizacją projektów liniowych.

Udzielamy wsparcia prawnego w związku z regulacjami prawa własności intelektualnej, usykania pozwoleń, opracowywania umów o roboty budowlane, umowami na zarządzanie budową, kwestiami środowiskowymi i innymi.

NIERUCHOMOŚCI

Doradzamy w szerokim zakresie przy transakcjach fuzji i przejęć nieruchomości, w tym w związku ze złożonymi ustaleniami dotyczącymi aspektów związanych z najmem, pracami adaptacyjnymi i wykończeniowymi oraz zarządzaniem aktywami. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w odniesieniu do kwestii prawnych związanych z nieruchomościami oraz obejmujących cały cykl życia nieruchomości.

Nasze usługi obejmują m.in.

 1. doradztwo w procesach inwestycyjnych (budowlanych),
 2. doradztwo w aspektach dotyczących obrotu nieruchomościami,
 3. sporządzanie umów i analiz prawnych,
 4. sporządzenie opinii prawnych,
 5. sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane przy uwzględnieniu FIDIC oraz innych dokumentów w zakresie robót budowlanych,
 6. reprezentację przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 7. reprezentację przed sądami,
 8. reprezentację przed podmiotami prywatnymi w procesie inwestycyjnym,
 9. doradztwie w zakresie roszczeń związanych z procesem inwestycyjnym,
 10. zabezpieczeniu procesu budowlanego,
 11. negocjacji umów.

Naszym Klientom oferujemy szereg usług prawnych, do których zaliczają się m.in.:

 1. sporządzanie umów deweloperskich,
 2. analizowanie stanu prawnego nieruchomości,
 3. sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie nabycia nieruchomości,
 4. sporządzanie umów inwestycyjnych,
 5. sporządzanie umów przewłaszczenia na zabezpieczenie,
 6. sporządzanie umów powierniczych,
 7. sporządzanie umów najmu,
 8. sporządzanie umów dzierżawy,
 9. sporządzanie umów o zarządzanie nieruchomościami,
 10. reprezentacja Klientów w sporach i negocjacjach z zakresu stosunków właścicielskich,
 11. oferujemy pomoc prawną w sprawach roszczeń reprywatyzacyjnych,
 12. doradzamy w sprawach dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców,
 13. świadczymy usługi związane z powierniczym nabyciem nieruchomości,
Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

PRAWO ENERGETYCZNE / OZE

Kancelaria świadczy usługi prawne przedsiębiorcą z sektora energetyki w szczególności w zakresie prawa energetycznego.

Swoją ofertę kierujemy nie tylko do przedsiębiorców z branży energetycznej ale osób współpracujących z podmiotami z branży energetycznej, takim jak np. właściciele gruntów pod dzierżawę, inwestorzy, przedstawiciele, firmy budowlane.

Zespół  Kancelarii oferuje obsługę prawną przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów działających w sektorze energetyki. Naszym celem jest zapewnienie zgodność działalności przedsiębiorstw energetycznych z przepisami ustawy prawo energetyczne oraz innych regulacji sektora energetyki.

W ramach usług prawnych na rzecz sektora energetycznego, kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie obsługi podmiotów działających w sektorze energii odnawialnej w tym w kwestiach związanych z budową farm fotowoltaicznych.

 • tworzenie i obsługa przedsiębiorców;
 • kompleksowe doradztwo prawne i regulacyjne sektora energetyki, w szczególności usługi prawne z zakresu ustawy prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, ustawy o efektywności energetycznej oraz innych regulacji sektora energetyki;
 • usługi prawne dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wsparcia  prawnego związanego z uzyskaniem koncesji;
 • wdrożenie kwestii prawnych koniecznych do operacyjnego rozpoczęcia działalności koncesjonowanej;
 • wsparcie prawne związane z opracowywaniem taryf i cenników gazu ziemnego i energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa energetycznego oraz prowadzą postępowania na podstawie prawa energetycznego w zakresie zatwierdzania taryf;
 • reprezentacja przed Prezesem URE w postępowaniach z zakresu prawa energetycznego oraz w procedurze odwoławczej przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • due dilligenc;
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych;
 • monitoring zmian regulacji sektora energetyki;

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Płynność finansowa zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców odgrywa bardzo istotną rolę. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, gdzie kontrahent spóźnia się z zapłatą należności lub w ogóle jej nie uiszcza.

W takiej sytuacji jednym z najskuteczniejszych sposobów dochodzenia należności jest przekazanie sprawy podmiotowi zajmującemu się windykacja należności.

 • analiza stanu prawnego
 • wsparcie prawne w windykacji przedsądowej
 • sporządzenie umów, porozumień, ugód,
 • prowadzenie postępowań sądowych
 • reprezentacja przed Sądem
 • sporządzenie pozwów, pism procesowych
 • wsparcie prawne na etapie postępowania egzekucyjnego

Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe usługi windykacji wierzytelności poprzez podejmowanie działań polubownych mających na celu dochodzenie należności, działania windykacji sądowej, usługi prawnej windykacji przed etapem egzekucji oraz wsparcie na etapie postępowania egzekucyjnego.

 

CROWDFUNDING

Kancelaria Pasternak LEGAL mając świadomość zmieniającej się rzeczywistości jak również wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów, świadczy wsparcie prawne w zakresie obsługi projektów crowdfundingu – finansowania społecznościowego, które staje się coraz bardziej popularnym sposobem pozyskiwania środków finansowych.

Kancelaria wspiera przedsiębiorców w tworzeniu projektów crowdfundingowych, inwestorów jak również świadczy usługi prawne związane z tworzeniem platform crowdfundingowych.

W związku z wdrażanymi regulacjami prawnymi należy zauważyć, że w  zależności od wielu czynników, działalność prowadzona przy użyciu platform crowdfundingowych może wymagać posiadania przez jej operatora zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, bądź też mieścić się w granicach swobody działalności gospodarczej.

 • tworzenie platform crowdfundingowych
 • doradztwo w zakresie tworzenia projektów crowdfundingowych
 • sporządzanie umów inwestorskich
 • wsparcie prawne dla inwestorów
 • doradztwo związane z procesami emisji i objęcia akcji
 • tworzenie umów i statutów spółek
 • doradztwo związane z działalnością platform i prowadzeniem projektów crowdfundingowych
 • zapewnienie zgodności materiałów marketingowych i dokumentów zgodnie z wytycznymi KNF
 • doradztwo związane z przekształcaniem spółek
 • stała obsługa start-up
Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

PRAWO KONKURENCJI

Kancelaria oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Doradzamy nie tylko w procesach związanych z naruszeniem zbiorowych interesów konsumenta, ale również w sprawach związanych z praktykami nieuczciwej konkurencji, kradzieżą danych, czy ich bezprawnym wykorzystaniem. Oferujemy również wsparcie prawne w związku z praktykami nieuczciwej konkurencji rynkowej, która obecna jest w wielu dziedzinach obrotu gospodarczego.

Świadczymy usługi prawne zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Z uwagi na fakt, iż w swojej praktyce doradzamy zarówno przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym nasze doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi prawne z najlepszym zrozumieniem potrzeb Klientów.

Naszym Klientom oferujemy szereg usług prawnych, do których zaliczają się m.in.:

 • doradztwo oraz reprezentacja w sprawach z zakresu ograniczenia konkurencji lub nadużywania pozycji dominującej,
 • doradztwo w sprawach dotyczących porozumień horyzontalnych lub wertykalnych,
 • doradztwo oraz reprezentacja w sprawach dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorcy,
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach dotyczących pomocy publicznej,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji,
 • doradztwo w sprawach dotyczących niedozwolonych klauzul umownych,
 • doradztwo w sprawach dotyczących ochrony praw konsumenta,
 • reprezentacja przed instytucjami, podmiotami, organami i sądami,
 • reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • ocena i przygotowywanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców w celu wykluczenia klauzul abuzywnych,

Nasza kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie licznych dziedzin prawa do, których zaliczają się m.in. sprawy:

 1. cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań,
 2. handlowe i gospodarcze,
 3. z zakresu prawa nieruchomości,
 4. z zakresu prawa budowlanego,
 5. z zakresu prawa autorskiego,
 6. z zakresu prawa karnego,
 7. z zakresu prawa zamówień publicznych,
 8. z zakresu administracyjnego,
 9. z zakresu prawa pracy,
 10. z zakresu prawa ochrony konkurencji,
 11. z zakresu prawa restrukturyzacyjnego,

Doradzamy również w sprawach:

 1. sukcesji przedsiębiorstwa;
 2. fuzji i przejęć.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Doświadczenie

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

★★★

Kancelaria wdrożyła RODO dla jednej z wiodących firm transportowych

Czytaj dalej

Kancelaria wdrożyła RODO dla jednej z wiodących firm transportowych
★★★

Sukces Klienta Kancelarii przy zawarciu kontraktu na międzynarodową dostawę maszyn

Czytaj dalej

Sukces Klienta Kancelarii przy zawarciu kontraktu na międzynarodową dostawę maszyn
★★★

Z powodzeniem wspieraliśmy Klienta przy uruchomieniu platformy VOD

Czytaj dalej

Z powodzeniem wspieraliśmy Klienta przy uruchomieniu platformy VOD
Wszystkie case studies

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

Biuro w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

24 maja 2022

OBOWIĄZKI LIKWIDATORÓW W SPÓŁCE Z O.O. W LIKWIDACJI

Spółkę z ograniczoną w likwidacji reprezentują likwidatorzy. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że likwidatorami są dotychczasowi członkowie zarządu. Likwidatorzy wybierani są najczęś...

Czytaj dalej

OBOWIĄZKI LIKWIDATORÓW W SPÓŁCE Z O.O. W LIKWIDACJI

Inne

19 maja 2022

WYPADEK W PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Niekiedy mimo zachowania należytej ostrożności oraz spełnieniu wymogów BHP, pracownik może ulec wypadkowi przy wykonywaniu swojej pracy. Skutki wypadku przy pracy jak doskonale wiadomo, mogą by...

Czytaj dalej

WYPADEK W PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Inne

26 kwietnia 2022

DLACZEGO WARTO ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O.?

CZYM JEST SPÓŁKA Z O.O. ? Jest to spółka kapitałowa. Spółka z o ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Przeznaczona jest do prowadzenia działa...

Czytaj dalej

DLACZEGO WARTO ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O.?
Przejdź do bloga

Nie znalazłeś tego czego szukasz?
Sprawdź inne specjalizacje:

Wszystkie specjalizacje