ZNAK TOWAROWY A LOGO

Wstęp

Znak towary to znak stosowany w handlu do identyfikacji produktów. Znak towarowy jest symbolem, dzięki któremu możesz posługiwać się nim i on wyróżni Cię spośród konkurencji. Jeżeli zarejestrujemy znak, będziemy mogli go chronić i rozwijać, uzyskujemy do niego prawa.

 

Spis treści:
1. Czym jest logo
2. Znak towarowy – co to jest?
3. Po co zastrzegamy znaki towarowe?
4. Czy logo może być znakiem towarowym?<
5. Przykłady znaków towarowych – w formie logo
6. WYBRANE KORZYŚCI Z REJESTRACJI
7. Rozpocznij bezpłatną wstępną weryfikację
8. JAK DZIAŁAMY?

 

 

Logo jest to element identyfikujący daną markę. Zależnie od koncepcji konkretnej organizacji, logiem może być grafika, napis lub jeszcze inny twór wizualny. Element ten powinien być rozpoznawalny przez odbiorców, co pozwala budować świadomość marki

Znak towarowy – co to jest?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów bądź usług jednego przedsiębiorcy od towarów bądź usług innego przedsiębiorcy.

Rejestrując znak otrzymujemy w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku.

Znak towarowy musi być na tyle oryginalny, by odróżniać towary przedsiębiorcy od innych oferowanych na rynku.

Żeby można byłoby udzielić na nie ochrony muszą być spełnione poniższe kryteria:

 1. muszą nadawać się do odróżnienia towarów bądź usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego przedsiębiorstwa,
 2. muszą nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Zgłoszenie do ochrony znaku towarowego wymaga szczegółowego wskazania towarów bądź usług, które zgłaszający ma zamiar chronić.

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi na rynku, służącymi do identyfikacji produktów bądź usług konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania marki oraz reputacji marki.

Wyróżnia się wiele rodzajów znaków towarów. Najczęściej występującymi są znaki słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, w kolorze, deseń, znaki ruchome, multimedialne, hologramy a także inne niewymienione w tym miejscu rodzaje znaków towarowych..

Po co zastrzegamy znaki towarowe?

Samo logo bez rejestracji znaku, bez zgłoszenia znaku towarowego nie jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Dlatego istnieje rejestracja znaku towarowego inaczej zastrzeżenie znaku towarowego. Jeżeli chcesz chronić swój znak towarowy , którym między innymi może być nim Twoje logo ( graficzne, słowne, słowno-graficzne). Chcesz chronić Logo, które cechuje Twoją firmę powinieneś pomyśleć o rejestracji Twojego znaku handlowego.

Na znak towarowy udzielane jest prawo ochronne, które uprawnia do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wyrazisz chęć na zastrzeżenie znaku towarowego, my zajmiemy się resztą.

Czy logo może być znakiem towarowym?

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Najczęściej to właśnie logo staje się znakiem towarowym i najczęściej przedsiębiorcy decydują się na zastrzeżenie znaku towarowego w formie LOGO. Logo firmy może być wyłącznie graficzne ale może też być słowno-graficzne.

Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.

Wyróżnia się wiele rodzajów znaków towarów. Najczęściej występującymi znakami towarowymi co do zasady mogą być:

 1. graficzny znak towarowy
 2. słowny znak towarowy (nazwy firmy)
 3. znaki słowne
 4. znaki graficzne
 5. znaki słowno-graficzne
 6. znaki przestrzenne
 7. znaki pozycyjne
 8. znaki dźwiękowe
 9. znaki ruchome
 10. znaki multimedialne
 11. hologramy
 12. inne rodzaje znaków towarowych.

 

Aby znak towarowy korzystał z ochrony prawnej, znak towarowy składa się wniosek do odpowiedniego Urzędu o udzielenie prawa ochronnego zastrzegając znak towarowy. Znak musi zostać zarejestrowany w urzędzie do spraw własności przemysłowej. W Polsce jest to Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie.

WYBRANE KORZYŚCI Z REJESTRACJI

 

BUDOWA MARKI ORAZ ROZPOZNAWALNOŚCI FIRMY

Rozpoznawalna Marka stanowi ważny element budowania firmy, może przekładać się na zainteresowanie Klientów produktem firmy, a w rezultacie generować szereg korzyści również finansowych.

 

OCHRONA MARKI

W zakresie udzielonej ochrony nikt bez twojej zgody nie może posługiwać się twoim znakiem towarowym. W przypadku bezprawnego posługiwania się nazwą twojej marki lub podrabiania twoich produktów możesz podjąć działania ochronne korzystając z prawa ochronnego.

 

MOŻLIWOŚĆ ZARABIANIA NA MARCE

Na znaku towarowym możesz realnie zarabiać. Znak towarowy może być przedmiotem dzierżawy, licencji, a nawet umowy sprzedaży, dzięki czemu możesz zarabiać na swojej marce.

 

NARZĘDZIE OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ

Posiadanie znaku towarowego może być narzędziem generującym określone korzyści podatkowe

 

SILNE NARZĘDZIE PRAWNE DO WALKI Z KONKURENCJĄ

Posiadając chroniony znak towarowy możesz skutecznie walczyć z nieuczciwą konkurencją. Możesz prawnie zmusić nieuczciwych konkurentów do zmiany nazwy oraz do nie podrabiania Twoich produktów, możesz także żądać stosownego odszkodowania.

Pamiętaj zastrzeżony znak towarowy chroni Twoje logo.

Rozpocznij bezpłatną wstępną weryfikację

Wypełnij formularz, celem bezpłatnej wstępnej weryfikacji zdolności rejestracyjnej znaku towarowego. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Rozpocznij bezpłatną wstępną weryfikację i wypełnij formularz

JAK DZIAŁAMY?

 1. weryfikujemy możliwość zastrzeżenia znaku towarowego.
 2. ustalamy zakres ochrony i sporządzamy niezbędne dokumenty
 3. składamy dokumenty do Urzędu i reprezentujemy Klienta przed Urzędem
 4. Weryfikacja zgłoszenia przez Urząd – okres sprzeciwowy
 5. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Urząd i dopełnieniu formalności – uzyskanie wydanego przez Urząd świadectwa ochronnego na znak towarowy

Rzetelność gwarantowana przez Kancelarię Pasternak LEGAL.

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z rejestracją znaku towarowego zarówno przed Polskim Urzędem Patentowym jak i instytucjami międzynarodowymi.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi artykułami z zakresu znaków towarowych i praw autorskich:

Znak towarowy ochrona i rejestracja

Zastrzeżenie znaku towarowego

Znak towarowy w Unii Europejskiej

Ochrona znaku towarowego

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Użytkowanie utworu bez zgody autora

 

Wróć na stronę główną

https://pasternaklegal.pl/specjalizacje/obsluga-firm/inne-branze/zastrzezenie-znaku-towarowego/

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1