Frankowicze

CO TO JEST ODFRANKOWIENIE KREDYTU?

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

autor: Łukasz Pasternak

07.10.2022

Odfrankowienie kredytu to jedna z możliwości, jakie ma osobą, która wzięła kredyt we frankach wytaczając powództwo do sądu.

 

Na czym polega odfrankowienie umowy kredytowej?

Odfrankowienie umowy kredytowej polega na usunięciu z umowy klauzuli indeksacyjnej, odzyskaniu nadpłaconych rat, zmniejszeniu salda oraz kontynuacji spłaty kredytu, ale już w polskiej walucie.

Wyrok TSUE w sprawie polskich frankowiczów – Państwa Dziubaków w dniu 3 października 2019 r. orzekł, że stosowane przez banki klauzule indeksacyjne są niedozwolone.

 

Umowa kredytu indeksowanego do waluty obcej a umowa kredytu denominowanego do waluty obcej

Kredyt walutowy

W przypadku kredytu walutowego, kwota zadłużenia klienta wyrażona była w walucie obcej (tutaj franku szwajcarskim), a tym samym zarówno wypłata kredytu, jak i jego późniejsza spłata następowała w walucie obcej.

 

Kredyt indeksowany do waluty obcej

W przypadku kredytu indeksowanego należy zauważyć, że jego cechą charakterystyczną jest to, że kredyt indeksowany do franka cechuje się ty, że jego nominalna wysokość wynikająca z umowy kredytu, wyrażona była w złotówkach i w nich wypłacana, natomiast sam kredyt waloryzowany był do waluty obcej najczęściej – franka szwajcarskiego. Samo udostępnienie wierzytelności następowało w złotówkach, po odpowiednim przeliczeniu po kursie wymiany z dnia wypłaty.

W przypadku tego typu umowy kwota jaką musi zwrócić kredytobiorca jest przeliczana po kursie kupna zgodnie z bankową tabelą kursów walut. Podobnie raty kapitałowo-odsetkowe są obliczane na zasadzie przeliczenia z CHF na PLN – kurs sprzedaży franka także zgodnie na podstawie tabel kursów banków – w zależności od tego, który bank udzielił kredytu.

Taki kredyt nie ma nic wspólnego z definicją “klasycznego” kredytu walutowego.

 

Kredyt denominowany

W przypadku kredytu denominowanego środki są wypłacane kredytobiorcy w złotówkach, ale kwota w umowie jest wyrażona we frankach szwajcarskich. Raty są regulowane w polskiej walucie, ale to ile one wynoszą są określane na zasadzie przeliczenia według bankowej tabeli kursowej.

 

Odfrankowienie umowy kredytu a przewalutowanie umowy kredytu

W praktyce przewalutowanie jest przeliczeniem kwoty kredytu jaka została do spłaty z CHF na PLN po danym kursie. W wyniku tej czynności frankowicz staje się kredytobiorcą złotowym. Wiąże się z tym również zmiana oprocentowania na Wibor, który jest dużo wyższy niż LIBOR (po likwidacji SARON), a wraz z tym wzrostem wzrosną też raty jakie będzie trzeba spłacać. Przewalutowanie kredytu a odfrankowienie to dwa zupełnie inne pojęcia, które skutkują odmiennymi konsekwencjami.

 

Jakie są tego konsekwencje (jak wygląda odfrankowienie kredytu)?

Skutkiem odfrankowienia umowy jest usunięcie z niej niedozwolonych klauzul,. Wykreślenie z umowy kredytu niektórych jej zapisów nie powoduje, że umowa znika z obrotu prawnego. Zapisy umowy kredytu, które nie zawierały klauzul abuzywnych pozostają w mocy. W skutek odfrankowienia kredytu frankowego umowa staje się kredytem złotowym.

Po odfrankowieniu dana umowa z bankiem nadal obowiązuje. Tym samym odfrankowienie umowy ma inny skutek aniżeli stwierdzenie nieważności umowy kredytu.

W przypadku odfrankowienie kredytu frankowego w określonych przypadkach bank powinien dokonać zwrotu nadpłaconych rat kredytu, które zostały wpłacone przez Klienta.

 

Czym różni się od unieważnienia umowy kredyty we frankach?

Nieważność kredytu frankowego w dużym skrócie powoduje sytuację, w której tak jakby nigdy nie doszło do zawarcia umowy kredytu frankowego.

Podczas osobistych spotkań z Klientami zawsze tłumaczę, co oznacza dla nich nieważność kredytu frankowego oraz jego odfrankowienie

Zapraszamy do zapoznania się z wpisem dotyczącym tego czym jest nieważność kredytu frankowego – znajdującym się na naszym blogu – link poniżej.

Czym były stosowane przez banki klauzule niedozwolone, w jaki sposób można uzyskać unieważnienie umowy frankowej, co znaczy odfrankowienie tego zobowiązania oraz jakie są tego skutki prawne rodzi nieważność umowy frankowego opisuje powyższy artykuł.

 

Czy odfrankowienie to lepsze rozwiązanie od unieważnienia umowy kredytu CHF (we frankach)?

Odfrankowienie

Skutkiem odfrankowienia w dużym uproszczeniu jest to, że zawarta umowa kredytu frankowego od samego początku była w rzeczywistości kredytem złotówkowym.

W tym stanie rzeczy, skoro kredyt indeksowany powinien być traktowany tak, jakby został udzielony w polskiej walucie kredytu, to bank powinien dokonać zwrotu wszystkich nadpłaconych rat kredytu oraz tzw. spreadów, stanowiących różnicę pomiędzy kursem kupna a sprzedaży waluty.

Oznacza to, że pomiędzy stronami, w dalszym ciągu obowiązuje pozostała części umowy kredytowej franka, jednakże bez usuniętych już klauzul abuzywnych, co skutkuje znaczącym zmniejszeniem wysokości aktualnych rat kredytowych, jakie uiszczać muszą kredytobiorcy.

 

Unieważnienie zawartej umowy

Skutek prawny orzeczenia stwierdzającego nieważność umowy jest taki, że umowa kredytowa przestaje obowiązywać tak, jak gdyby strony nigdy jej nie zawarły i nie funkcjonowała w obrocie prawnym. Ma ono więc niejako skutek automatycznej kompensacji wszystkich kosztów, jakie poniósł na rzecz banku konsument ponosząc ryzyko kursowe.

Powoduje to, że pomiędzy stronami musi nastąpić odpowiednie rozliczenie umowy kredytu z potrąceniem tego, co wzajemnie uprzednio sobie świadczyły na podstawie zawartej umowy. Na kredytodawcy, a więc banku, będzie spoczywał obowiązek zwrotu na rzecz kredytobiorcy wszelkich pobranych od niego opłat związanych z udzieleniem i spłatą kredytu. Obejmuje to prowizję, odsetki, uiszczone raty kapitałowo – odsetkowe, a także opłaty ponoszone w związku z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, jeżeli dłużnik był zobligowany do ich opłacania. Z kolei obowiązek dłużnika będzie obejmował tylko kapitał, gdyż będzie on zmuszony do zwrotu całej kwoty, którą otrzymał w ramach zawartej umowy kredytowej.

Okazuje się, że zarówno przekształcenie kredytu frankowego jak i stwierdzenie nieważności umowy kredytu może nieść ze sobą określone korzyści, dlatego warto skorzystać z porady profesjonalistów w przypadku kredytów frankowych, którzy dokonają analizy postanowień umowy oraz będą mogli doradzić najkorzystniejsze rozwiązanie. Pasternak LEGAL posiada zespół ekspertów, którzy doradzają Klientom w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych – przeciwko bankowi.

 

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE: 

CZY JEST MOŻLIWE UNIEWAŻNIENIE KREDYTU?

KLAUZULE NIEDOZWOLONE W UMOWIE O KREDYT

ZMIANA STÓP PROCENTOWYCH A WZROST RATY KREDYTU

FRANKOWICZE – KTO TO?

KREDYT WE FRANKACH – O CO CHODZI?

REKLAMACJA W SPRAWIE KREDYTU FRANKOWEGO

TEORIA DWÓCH KONDYKCJI – CO TO JEST?

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PASTERNAK LEGAL – FRANKOWICZE

Wejdź na stronę Pasternak LEGAL dedykowaną sprawom frankowym i sprawdź jak wygląda postępowanie w sprawach frankowych.

 

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

 

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

 

 

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Frankowicze

25 października 2022

PRAWNIK OD KREDYTÓW FRANKOWYCH

Kredyty „frankowe” to umowy kredytu denominowanego (kredyt denominowany - zobacz więcej) lub indeksowanego (kredyt indeksowany - zobacz więcej ) we frankach szwajcarskich (kredyt CHF). ...

Czytaj dalej

PRAWNIK OD KREDYTÓW FRANKOWYCH

Frankowicze

25 października 2022

WYROKI SĄDÓW W SPRAWIE UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

Polskie sądy od kilku lat mierzą się z dużym napływem tzw. spraw frankowych (kredytu we frankach szwajcarskich). Dokonując przeglądu orzeczeń wydawanych przez sądy zauważyć można, że cora...

Czytaj dalej

WYROKI SĄDÓW W SPRAWIE UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

Frankowicze

25 października 2022

ZAPISY NIEDOZWOLONE W UMOWACH FRANKOWYCH – CZYLI KLAUZULE ABUZYWNE

W umowach kredytowych mogą występować klauzule niedozwolone umowne, czyli klauzule abuzywne a inaczej zwane niedozwolone postanowienia umowne. W umowach kredytu hipotecznego związanego z...

Czytaj dalej

ZAPISY NIEDOZWOLONE W UMOWACH FRANKOWYCH – CZYLI KLAUZULE ABUZYWNE
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1