MASZ KREDYT WE FRANKACH? MAMY DLA CIEBIE DWA ROZWIĄZANIA:

 • unieważnienie umowy kredytu frankowego;

 • odfrankowienie kredytu frankowego;

														
Co zrobić?

BEZPŁATNA ANALIZA SPRAWY

Kolejne kroki

 • KONTAKT Z KANCELARIĄ PASTERNAK LEGAL
  Skontaktuj się z nami przez formularz, mailowo lub telefonicznie.
 • WYSYŁKA DOKUMENTÓW
  Prześlij nam skan umowy kredytowej mailowo - celem dokonania bezpłatnej wstępnej analizy. Możesz również przesłać dokumenty kurierem, pocztą lub dostarczyć osobiście do kancelarii.
 • BEZPŁATNA ANALIZA SPRAWY
  Analiza wstępna twojej sprawy zupełnie za darmo.
 • SPOTKANIE W KANCELARII
  Jeśli zdecydujesz się na współpracę, spotkamy się osobiście i podpiszemy dokument o współpracy - jasne warunki współpracy, minimum formalności, rzetelna współpraca.
 • DZIAŁANIE W TWOIM IMIENIU
  Prowadzimy kompleksowe wsparcie frankowiczów. Dokonujemy analizy umowy, doradzamy w sprawie ewentualnej ugody z bankiem i reprezentujemy klientów przed sądem w sprawach unieważnienia czy odfrankowienia kredytu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Pierwsze kroki – bezpłatna analiza wstępna

Pasternak LEGAL dokonuje bezpłatnej analizy wstępnej sprawy, w ramach której:

1. przedstawiamy informacje czy Państwa kredyt można unieważnić (lub podważyć w inny sposób)

2. przedstawiamy szacunkowe kwoty, które ewentualnie mogą okazać się możliwe do dochodzenia od banku;

3. przedstawiamy indywidualną ofertę dotyczącą prowadzenia sprawy

 

Jakie dokumenty muszę przygotować?

Celem dokonania bezpłatnej wstępnej analizy niezbędne jest przekazanie nam umowy kredytu wraz z zawartymi do niej aneksami oraz regulamin kredytu.

Jeżeli ustalimy, że umowa kwalifikuje się do wszczęcia sporu sądowego, poinstruujemy Cię o dalszych działaniach i wymaganych dokumentach.

Jak dostarczyć dokumenty do Kancelarii?

Prześlij nam skan umowy kredytowej

1. mailowo

2. kurierem,

3. pocztą

4. dostarcz osobiście do kancelarii.

Jeżeli posiadacie Państwo załączniki do umowy takie jak:

regulamin czy aneks do umowy prosimy również o ich dołączenie.

Przesłanie dokumentów do Kancelarii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody an przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka (Pasternak LEGAL) w związku z analizą dokumentacji umowy kredytu, za zasadach określonych polityce prywatności oraz regulaminie bezpłatnej weryfikacji.

Niezależnie od powyższe do maila prosimy dołączyć oświadczenie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka (Pasternak LEGAL) w związku z analizą dokumentacji dotyczącej mojej umowy kredytu, na zasadach określonych pod adresem polityka prywatności, klauzula informacyjna oraz regulamin oraz zapoznałem się z nimi i je akceptuje.

Jak wygląda postępowanie?

Etap I - Analiza umowy kredytowej

Po otrzymaniu dokumentów od Klienta, prawnicy kancelarii dokonują wstępnej weryfikacji umowy zawartej przez konsumenta z bankiem celem weryfikacji czy znajdują się w niej klauzule pozwalające na stwierdzenie nieważności czy odfrankowienie umowy kredytu.

Etap II - Wskazanie ewentualnych możliwych do dochodzenia roszczeń

Po dokonaniu wstępnej analizy sprawy - przedstawiamy Klientowi nasze propozycję oraz szacunkowe korzyści oraz wady jakie mogą wiązać się z podjętym działaniem.

Etap III - Postępowanie przedsądowe


Po podjęciu współpracy rozpoczynamy działania mające na celu ochronę interesów Klienta.

Etap IV - Występujemy na drogę postępowania sądowego

Unieważnienie, odfrankowienie umowy, teoria dwóch kondykcji

1. Unieważnienie umowy - unieważnienie umowy oznacza, że umowę traktuje się jako nigdy nie zawartą - zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem na blogu

2. Odfrankowienie umowy - odfrankowienie umowy kredytowej polega na usunięciu z umowy klauzuli indeksacyjnej, odzyskaniu nadpłaconych rat, zmniejszeniu salda oraz kontynuacji spłaty kredytu, ale już w polskiej walucie - szerzej w naszym wpisie na blogu

3. Teoria dwóch kondykcji - teoria dwóch kondykcji stanowi natomiast, że roszczenia Stron (banku i konsumenta) są odrębne i mogą być one dochodzone niezależnie od siebie - zapraszamy do zapoznania się z wpisem na naszym blogu

Proces sądowy czy ugoda?

Najczęściej korzystny wyrok pod względem finansowym jest znacznie bardziej opłacalny w porównaniu do masowo oferowanej ugody. Niemniej jednak warto każdorazowo dokonać indywidualnej analizy sprawy.

Ile będzie trwało postępowanie przed sądem?

Na chwilę obecną nie sposób jednoznacznie stwierdzić ile dokładnie czasu będzie trwało postępowanie przed sądem. Jest to nie możliwe z uwagi na okoliczność, iż na wstępie trudno określić, czy bank będzie zainteresowany polubownym zakończeniem sporu po wniesieniu pozwu, lub czy któraś ze stron będzie chciała wnieść apelację do sądu odwoławczego. Orientacyjnie postępowanie może trwać kilka miesięcy, ale może również trwać kilka lat.

Czy moje roszczenia przeciwko bankowi uległy przedawnieniu?

1. Czy zawarcie umowy kredytu przed ponad 10 laty uniemożliwia dochodzenie roszczeń przed sądem ?

Nie, ponieważ okres przedawnienia liczony jest dla każdej raty oddzielnie.

2. Termin przedawnienia

Przewiduje się 10 letni okres przedawnienia roszczeń konsumenta, co może (ale nie musi) skutkować ograniczeniem kwoty, która należna będzie konsumentowi od banku. Sąd posiada kompetencję do uznania, że żądanie zapłaty przez konsumenta od banku pozostaje w pełni aktualne (że jest nieprzedawnione), ponieważ zachowanie banku jako podmiotu profesjonalnego doprowadziło do nadużycia prawa i zaufania konsumenta.

 

 

Spłaciłem kredyt – czy mogę coś odzyskać od banku?

Tak, całkowita lub większościowa spłata kredytu nie wyklucza możliwości pozwania banku.

Czy rozwód, separacja, rozdzielność majątkowa mają wpływ na sprawę?

Tak, powyższe mają wpływ na tok postępowania. Możliwe jest jednak złożenie pozwu. Kwestie te są omawiane na dalszym etapie prowadzenia postępowania.

Czy mogę pozwać bank gdy jeden z kredytobiorców zmarł?

W celu odpowiedzi na przedstawione pytanie niezbędna jest indywidualna analiza sprawy.

Czy muszę być na każdej rozprawie?

Udział Strony w toku procesu jest jej prawem a nie obowiązkiem. Jak pokazuje praktyka najczęściej w sprawach frankowych na rozprawach uczestniczymy jako profesjonalni pełnomocnicy bez naszych Klientów.

Niemniej jednak udział Klienta, co najmniej w toku jednej rozprawy wydaje się być niezbędny z uwagi na konieczność złożenia zeznań, które mają duże znaczenie w przypadku sprawy frankowej.

Warto zwrócić uwagę, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa umożliwiają wzięcie udziału w sprawie zdalnie w formie wideokonferencji.

GETIN NOBLE BANK – co dla mnie oznacza jego restrukturyzacja?

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY - uruchomił przymusową restrukturyzację banku GETIN NOBLE BANK - zobacz link

Jak wynika z komunikatu BFG - "Dla klientów GNB nic się nie zmienia. Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku S.A., w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking."

W ocenie ekspertów z naszej kancelarii sytuacja frankowiczów zdaje się być bardziej złożona. Analizę konkretnej sprawy przedstawiamy naszym klientom indywidualnie.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy przez Kancelarię?

Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie, w zależności od wyników naszej analizy dokumentów.

Dążymy do tego by proces prowadzenia spraw frankowych był obsługiwany przez profesjonalnych pełnomocników, w co najmniej dwu osobowych składach - po to by zapewnić klientowi stałe wsparcie oraz kontakt z prawnikami Kancelarii.

Poza kosztami Kancelarii - Klient zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem sprawy przeciwko bankowi, do których zalicza się m.in.

opłata sądowa od pozwu, która wynosi maksymalnie 1000 złotych,
opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł od złożonego dokumentu pełnomocnictwa
koszt ewentualnej opinii biegłego sądowego - jednakże opinia taka nie zawsze będzie konieczna.

Frankowiczu, nie czekaj - podejmij działania - w końcu to twoje pieniądze

Prowadzenie spraw frankowych wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa procesowego ale również specyfiki zagadnień dot. umów frankowych, dlatego też warto powierzyć sprawę profesjonalistom. Możesz nam zaufać.

 

PASTERNAK LEGAL – poznaj nasze specjalizacje – kliknij tu.

 

 

WYŚLIJ EMAIL
Łukasz Pasternak
Adwokat, Założyciel Kancelarii