Specjalizacje

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że warto korzystać z fachowej pomocy prawnika przed podjęciem decyzji, szczególnie tej o istotnym znaczeniu gospodarczym dla firmy.

Prawo gospodarcze łączy w sobie zagadnienia prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, czy prawa zamówień publicznych oraz innych dziedzin prawa również tych specyficznych jak prawo transportowe czy budowlane w zależności od działalności podejmowanej przez dany podmiot. Prawo gospodarcze w dobie obecnej cyfryzacji często powiązane jest z prawem własności intelektualnej oraz szeroko pojętą ochroną danych osobowych (RODO).

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.
Naszym Klientom biznesowym oferujemy bieżące wsparcie działalności gospodarczej jak również zastępstwo prawne i procesowe.

Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom.

Wspieramy przedsiębiorców również na pierwszym etapie ich działalności doradzając oraz w wspierając w toku rejestracji spółki lub działalności gospodarczej.
Niekiedy stosowane przez naszych Klientów rozwiązania są niestandardowe, czy wręcz szyte na miarę co dodatkowo uzasadnia potrzebę wsparcia prawnego. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

PRAWO KARNE GOSPODARCZE / PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE

Zespół prawa karnego gospodarczego ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych.

Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej.

Reprezentujemy klientów w każdym stadium postępowania tj. postępowanie przygotowawcze (dochodzenie, śledztwo), postępowanie przed Sądem I i II instancji, jak również po uprawomocnieniu się wyroku. Oferujemy wsparcie na różnych etapach, zatrzymania, przeszukania, zajęcia i zatrzymania mienia, stosowania tymczasowego aresztowania, na etapie postępowania przed organami ścigania, czy sądem.

Zakres świadczonych usług obejmuje reprezentację interesów podmiotów występujących w charakterze  podejrzanego, oskarżonego, skazanego, pokrzywdzonego oraz oskarżyciela.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem dotyczącym odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

DORADZTWO PODATKOWE / NOWY ŁAD

Kancelaria Pasternak LEGAL świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie prawno-podatkowych aspektów związanych z prowadzeniem ich działalności gospodarczej.

Doradzamy również osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w zakresie podatków.

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga nie tylko bezpieczeństwa od strony prawa cywilnego, karnego czy gospodarczego, ale również w zakresie prawa podatkowe, dlatego też w bieżącym doradztwie, w zależności od zlecenia skierowanego przez Klienta świadczymy również usługi związane ze skutkami prawno podatkowymi związanymi z realizowanym przedsięwzięciem biznesowym, wyborem formy prowadzenia działalności, czy innych działań.

Przepisy prawa podatkowe, zmieniają się w dość szybkim tempie, dlatego weryfikacja dotychczasowych rozwiązań czy strategii wydaje się być uzasadniona i winna być nieustanie analizowana.

Do kluczowych usług zalicza się m.in.:

 • planowanie podatkowe
 • wybór właściwej formy opodatkowania
 • interpretacje indywidualne
 • zakładanie Spółek
 • połączenia/przekształcenia Spółek
 • zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • analiza wpływu „Nowego Ładu” na prowadzoną działalność oraz doradztwo prawne w tym zakresie
 •  reprezentacja przed organami i urzędami (kontrole podatkowe)
 • reprezentacja w postępowania karnoskarbowych
 • analiza skutków prawno podatkowych
Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI

To co nas wyróżnia, to przedewszystkim dogłębna znajomość zagadnień prawnych, rzetelność, kompleksowość oraz sprawność w działaniu. Niejednokrotnie usługi jakie oferujemy naszym Klientom zawierają rozwiązania „Szyte na miarę”.

Jesteśmy gotowi na podjęcie współpracy w ramach założenia Spółki w Polsce.

Spółki:
– spółka jawna;
– spółka partnerska;
– spółka komandytowa;
– spółka komandytowo-akcyjna;
– spółka z o.o.;
– spółka akcyjna;
– prosta spółka akcyjna;

Oferujemy również wsparcie prawne związane z utworzeniem przedsiębiorcy za granicą. Współpracujemy m.in. z prawnikami z Estonii, Cypru, Czech, Malty, Holandii, Niemiec czy Szwajcarii.

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / NOWE TECHNOLOGIE/ CRYPTO

Kancelaria oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej.

Doradzamy w sprawach związanych z ochroną i rejestracją znaków towarowych oraz praw autorskich, w tym w wykorzystaniu utworów objętych prawem autorskim.

Doradzamy w sprawach związanych z obrotem prawami własności intelektualnej. Reprezentujemy również klientów w sporach dotyczących własności intelektualnej.

Doradzamy Klientom z różnych branż w tym IT, filmowej, produkcyjnej, wydawniczej, transportowej, reklamowej.

Świadczymy wsparcie prawne związane również z ochroną i wykorzystaniem wizerunku.

Prawo własności intelektualnej we współczesnym świecie dostępne jest  w licznych dziedzinach życia gospodarczego i towarzyszy nie tylko takim umowom jak umowy o wykonanie strony internetowej, umowy wydawnicze czy umowy związane z przygotowaniem określonego dzieła.

Prawo własności intelektualnej obecne jest w branży IT, branży tekstylnej, odzieżowej, samochodowej, budowlanej, spożywczej, filmowej, net biznesie czy farmaceutycznej.

Ofertę kierujemy również do przedsiębiorców działających w branży kreatywnej, e-commerce, m-commerce, branży nowych technologii, twórców oprogramowania.

Prawo to swoim zasięgiem obejmuje również patenty czy prawa do znaków towarowych.

W swojej praktyce sporo uwagi poświęcamy również dynamicznie rozwijającej się branży e-commerce oraz nowym technologiom, doradzając również startupom jak również  uczestniczymy w obsłudze transakcji VC.

Wspieramy również Klientów w projektach związanych  z wykorzystaniem kryptowalut.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem dotyczącym kryptowaluty.

Adw. Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowej dotyczącej tematyki kryptowaluty.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

ULGA IPBOX

ULGA IPBOX – skorzystaj z Ulgi i obniż podatek do 5%

 

Przeanalizujemy twoją sytuację i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie. Ulga IPBOX to rozwiązanie dedykowane specjalistom z branży IT, takich jak np. programista, project manager, analityk biznesowy, product owner, product manager, osoba tworząca infrastrukturę lub oprogramowanie w modelu SAAS, sprzedawca licencji na aplikację, tester automatyczny, dzięki której można zmniejszyć wartość podatku do 5%

Z Ulgi mogą skorzystać zarówno podatnicy CIT (Spółki) jak i podatnicy PIT (osoby)

 

JAK DZIAŁAMY?

01

Przeprowadzimy analizę Twojej działalności

Sprawdzimy czy twoja działalność kwalifikuje się do ulgi IPBOX.

02

Sporządzimy wniosek o indywidualną interpretację podatkową

przygotujemy w twoim imieniu niezbędne dokumenty i złożymy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej oraz odpowiemy na pytania Urzędu.

03

Uzyskamy indywidualną interpretację podatkową.

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO

Rejestracja znaku towarowego/logo

Rzetelność gwarantowana przez Kancelarię Pasternak LEGAL.

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z rejestracją znaku towarowego zarówno przed Polskim Urzędem Patentowym jak i instytucjami międzynarodowymi.

Zamów bezpłatną weryfikację. Sprawdzimy dostępność Twojego oznaczenia i prześlemy ofertę z całkowitym kosztem zastrzeżenia znaku towarowego.

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

ZMOWY PRZETARGOWE / PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE

W ramach specjalizacji zorientowanej na regulacje prawa karnego gospodarczego Kancelaria PASTERNAK LEGAL zajmuje się obroną w sprawach tzw. zmów przetargowych czy przestępstw korupcyjnych.

Problematyka zmów przetargowych, nie ogranicza się wyłącznie do regulacji prawnych związanych z kodeksem karnym dotyka również m.in. ustawa o ochronie konkurencji, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

Sprawcy działań polegających na zakłócaniu przetargu publicznego obok odpowiedzialności prawnokarnej wyrażonej na gruncie art. 305 § 1 i 2 k.k. mogą również ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną (odpowiedzialność odszkodowawczą), czy też odpowiedzialność prawnoadministracyjną wyrażona m.in. na gruncie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Punktem wspólnym dla regulacji karnych, cywilnych oraz administracyjnych stanowiły będą tzw. zmowy przetargowe, które jak zostało uprzednio wskazane, mogą podlegać kryminalizacji na gruncie art. 305 § 1 i 2 k.k.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym odpowiedzialność karna za zakłócanie przetargu publicznego została uregulowana w art. 305 § 1 i 2 kodeksu karnego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Artykuł 305 § 3 k.k. wskazuje natomiast na tryb ścigania sprawcy w/w czynu, i tak jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Odpowiedzialność za zawarcie zmowy przetargowej może ponieść zarówno osoba występująca po stronie zamawiającego jak i wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego dotyczących przestępstw w przetargach publicznych czy też przestępstw korupcyjnych.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

System gospodarowania środkami publicznymi w taki sposób, aby był on zgodny pod względem formalnym i materialnym z ustawą o finansach publicznych nazywa się dyscypliną finansów publicznych.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mogą ponosić nie tylko

 • osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, który ma do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, bądź zarządca mieniem tych jednostek lub podmiotów;
 • kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, a ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie może spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

ale również

 • osoby gospodarujące środkami publicznymi, które zostały przekazane podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych.

Nieprzestrzeganie ustalonych przez ustawodawcę norm prawnych w zakresie gospodarki finansowej może doprowadzić do naruszenia tej dyscypliny i pociągnięciem do odpowiedzialności. A tę ponosi zarówno osoba, która dokonała tego czynu, jak i osoba, która wydała polecenie, aby dokonać takiego czynu.

 

Doradzamy zarówno instytucjom jak i osobą, które mają zostać poddane odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

INWESTYCJE / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Posiadamy zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę związaną z realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co ma zapewniać naszym Klientom bezpieczeństwo prawne.

Zapewniamy rzetelną obsługę i doradztwo prawne na każdym etapie postępowania – od przygotowania postępowania lub oferty aż po reprezentację w trakcie postępowań odwoławczych. Wspieramy również naszych klientów na etapie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferujemy m.in. kompleksowe przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowanie dokumentów, w tym umów m.in. o konsorcjum oraz partnerstwa publiczno – prywatnego.

Usługi doradcze świadczymy przy uwzględnieniu specyfiki organizacyjnej, prawnej i podatkowej danego podmiotu.

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowych związanych z prawem zamówień publicznych.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

BRANŻA MEDYCZNA I KOSMETYCZNA

Kancelaria PASTERNAK LEGAL specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców dbając o to by usługi prawne świadczone na rzecz Klientów były wykonywane w sposób kompleksowy, obejmujący różne dziedziny prawa w tym prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa kontraktów, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa medycznego, czy też związanych z prawnokarną odpowiedzialnością osób zarządzających.

Zespół Pasternak LEGAL wspiera przedsiębiorców związanych z branżą medyczną, farmaceutyczną, czy kosmetyczną.

W ramach projektu MEDICAL & BEAUTY LAWYER świadczymy kompleksowe wsparcie prawne dla podmiotów związanych z branżą:

medyczną,

farmaceutyczną,

czy kosmetyczną,

Do zakresu naszych usług zalicza się m.in. wsparcie i doradztwo:

 • związane z tworzeniem i funkcjonowaniem przedsiębiorców działających w w/w branży;
 • bieżąca obsługa prawna związana z obsługą przedsiębiorców;
 • prawo medyczne, kosmetyczne, farmaceutyczne;
 • sporządzanie regulaminów, oświadczeń i klauzul;
 • opracowywanie oświadczeń związanych z udzieleniem zgody na zabieg, w tym w zakresie medycyny estetycznej;
 • błędy medyczne;
 • kontrakty handlowe;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy;
 • doradztwo podatkowe;
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych;
 • doradztwo związane z wprowadzaniem i rejestracją produktów;
 • ochrona własności intelektualnej;
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 • ochrona danych osobowych;
 • prawo budowlane;
 • inwestycje;
 • najem/dzierżawa;
 • prawo reklamy, kontrakty reklamowe;
 • umowy franczyzowe;
 • prawo karne;
 • prawo procesowe.
Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

PRAWO BUDOWLANE / NIERUCHOMOŚCI

PRAWO BUDOWLANE

Oferujemy usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Nasza Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz Inwestorów, Generalnych Wykonawców, Wykonawców, Podwykonawców, osób fizycznych czy nabywców nieruchomości na różnych etapach prowadzenia inwestycji budowlanych.

Świadczymy kompleksowe wsparcie prawne dla przedsiębiorców działających w branży budowlanej zapewniając wsparcie prawne związane z tworzeniem firmy, obsługą przedsiębiorcy, doradztwem podatkowym, bieżącą obsługą procesów inwestycyjnych, włączając przepisy prawa budowlanego.

Oferujemy doradztwo prawne począwszy od powstania pierwszej koncepcji architektonicznej, aż do momentu komercjalizacji zrealizowanych obiektów.

Doradzamy zarówno przy małych projektach deweloperskich jak również przy dużych projektach budowlanych związanych z realizacją projektów liniowych.

Udzielamy wsparcia prawnego w związku z regulacjami prawa własności intelektualnej, usykania pozwoleń, opracowywania umów o roboty budowlane, umowami na zarządzanie budową, kwestiami środowiskowymi i innymi.

NIERUCHOMOŚCI

Doradzamy w szerokim zakresie przy transakcjach fuzji i przejęć nieruchomości, w tym w związku ze złożonymi ustaleniami dotyczącymi aspektów związanych z najmem, pracami adaptacyjnymi i wykończeniowymi oraz zarządzaniem aktywami. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w odniesieniu do kwestii prawnych związanych z nieruchomościami oraz obejmujących cały cykl życia nieruchomości.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

PRAWO SPÓŁEK / PRZEKSZTAŁCENIA, POŁĄCZENIA

Świadczymy usługi prawne dla przedsiębiorców związane z szeroko rozumianym prawem gospodarczym oraz prawem spółek. Doradzamy w tworzeniu podmiotów gospodarczych jak również prowadzimy ich bieżącą obsługę korporacyjną.

Naszym Klientom oferujemy pomoc przy tworzeniu i rejestracji m.in. spółek takich jak:

 1. Spółka jawna
 2. Spółka partnerska
 3. Spółka komandytowa
 4. Spółka komandytowo-akcyjna
 5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. Spółka akcyjna
 7. Prosta spółka Akcyjna

a także oferujemy pomoc przy tworzeniu i rejestracji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego.

Doradzamy również przy tworzeniu Fundacji i Stowarzyszeń.

Oferta Kancelarii Adwokackiej w Warszawie obejmuje kompleksowe wsparcie prawne wszystkich spółek prawa handlowego, bez względu na ich formę prawną, rozmiar, przedmiot działalności czy miejsce siedziby organów statutowych.

PODZIAŁ, POŁĄCZENIE, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI

Doradzamy w procesach podziału, łączenia i przekształcenia spółek.

Zmieniające się realia gospodarcze niekiedy wiążą się z koniecznością zmiany formy organizacyjno prawnej działalności, czy też przekształcenia bądź połączenia się spółek.

Zespół Kancelarii świadczy kompleksowe wsparcie związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem jak również reprezentacją przed sądem związaną z procesami przekształcenia, połączenia czy podziału spółek.

Pomagamy przedsiębiorcom, osiągać cele biznesowe, wspierając je na każdym etapie realizacji fuzji i przejęć – od negocjowania wszelkiego rodzaju umów, przez sporządzanie analiz stanu prawnego spółek due diligence, określenie ryzyka prawnego związanego z planowanymi transakcjami czy ich finalizowanie.

Wspieramy prawnie w negocjacjach dotyczących sprzedaży udziałów, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przejęć oraz inwestycji kapitałowych.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

Kancelaria z uwagi na swoją specjalizację w prawie gospodarczym, handlowym czy też prawie spółek, doradza również w procesach upadłościowych i naprawczych, a także w procesach zmierzających do zakończenia bytu przedsiębiorstwa, tj. jego likwidacji.

Swoje usługi kierujemy również do podmiotów chcących przeprowadzić procesy restrukturyzacyjne.

Do grona osób do, których kierujemy nasze usługi zaliczają się przedsiębiorcy, ale również osoby fizyczne, które zmuszone sytuacją życiową zmuszone zostały do złożenia wniosków o upadłość konsumencką.

Reprezentujemy rożne grupy interesów, w tym dłużników, wierzycieli i władze spółek, w szczególności zarządy.

UPADŁOŚĆ DLA FIRM

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię obejmują w tym zakresie m.in.

 • Doradztwo w procesach upadłościowych
 • doradztwo związane z reorganizacją i restrukturyzacją,
 • wsparcie w procesach likwidacyjnych,
 • wsparcie procedury układowej,
 • doradztwo w procedurze naprawczej,
 • udziały w negocjacjach,
 • reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym,
 • nadzór nad prawidłowością postępowania,
 • badanie kwestii odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

 

Przejdź do specjalizacji

PRAWO KARNE

W naszych działaniach każdorazowo kierujemy się interesem naszego Klienta, a do powierzonych nam spraw podchodzimy w sposób przemyślany i indywidualny.

Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie tzw. white collar crimes.

Świadczymy pomoc prawną w związku z tzw. cyber przestępczością.

Reprezentujemy klientów w każdym stadium postępowania tj. postępowanie przygotowawcze (dochodzenie, śledztwo), postępowanie przed Sądem I i II instancji, jak również po uprawomocnieniu się wyroku.

Zakres świadczonych usług obejmuje reprezentację interesów podmiotów występujących w charakterze podejrzanego, oskarżonego, skazanego, pokrzywdzonego oraz oskarżyciela.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem dotyczącym odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, które odgrywa największą rolę w życiu codziennym, albowiem ta gałąź prawa normuje stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, do których zaliczają się osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kancelaria w sposób kompleksowy doradza klientom w sprawach spadków i darowizn.

Świadczymy wsparcie prawne dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Doradzamy w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, w sprawach związanych z kupnem, sprzedażą nieruchomości, ochroną prawa własności, prowadzimy sprawy o zasiedzenie, czy służebności i inne.

PRAWO RODZINNE

Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o:

 • alimenty
 • kontakty z dzieckiem
 • władzę rodzicielską, w tym ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • rozwód
 • separację
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • i innych.

PRAWO SPADKOWE

Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • zniesienie współwłasności
 • sprawy o podważenie testamentu

ODSZKODOWANIA

Prowadzimy postępowania o odszkodowanie jak również zadośćuczynienie.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

E-COMMERCE

Ofertę kierujemy do przedsiębiorców działających w branży e-commerce, m-commerce, branży nowych technologii, twórców oprogramowania, a także podmiotów działających w szeroko rozumianej branży kreatywnej.

Obsługa prawna podmiotów e-commerce to nie tylko przygotowanie niezbędnej dokumentacji takiej jak regulaminy portalu czy sklepu internetowego, ale również weryfikacja klauzul, oświadczeń, pouczeń, polityki prywatności oraz doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym na gruncie prawa telekomunikacyjnego, czy ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

Obsługa przedsiębiorców obejmuje każdy etap działalności, poczynając od tworzenia spółek, bieżącego doradztwa związanego z obsługą korporacyjną, tworzeniem regulaminów, polityk prywatności, zgód marketingowych, kontraktów, czy kontraktów reklamowych, związanych z promowaniem produktów.

Kancelaria doradza również w aspektach związanych z dostosowaniem działalności do wymogów ochrony danych osobowych (RODO).

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / RODO

Wydaje się, iż w obecnym systemie gospodarczym jednym z najważniejszych zagadnień jest ochrona danych osobowych. Świadomość prawna w zakresie danych osobowych jest coraz większa, a mimo to skala wycieku danych osobowych jest spora.

Istotne znaczenie w zakresie ochrony danych osobowych posiada również ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie odpowiednich mechanizmów prawnych oraz technologicznych może zmniejszyć ryzyko owego wycieku.

Świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych m.in. tworząc odpowiednie procedury, przeprowadzając audyty czy szkolenia.

Reprezentujemy Klientów w toku postępowań Sądowych, administracyjnych jak również prowadzimy audyty i szkolenia związane z wdrożeniem i ochroną danych osobowych.

Opracowujemy procedury, regulaminy, czy polityki prywatności, dbając by usługi były dopasowane do specyfiki, rozmiarów i potrzeb Klientów.

Wspieramy nie tylko przedsiębiorców ale również osoby, których prawo zostało naruszone.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

PRAWO ADMINISTRACYJNE

W ramach usług prawnych związanych z obsługą przedsiębiorców niejednokrotnie konieczne jest udzielenie wsparcia prawnego związanego z postępowaniem administracyjnym.

Doradztwo w zakresie prawa administracyjnego związane jest nie tylko z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży budowlanej, czy regulowanej, ale również może okazać się niezbędne w przypadku branży medycznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, motoryzacyjnej, filmowej, a nawet restauratorskiej.

Świadczymy kompleksowe wsparcie związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych przed organami oraz sądami, jak również reprezentujemy przed organami regulacji, czy w sprawach związanych z rozpoczęciem działalności regulowanej, czy uzyskaniem koncesji.

Celem jaki stawiamy sobie w toku postępowania przed Sądem lub organami administracji jest realizacja interesów naszego Klienta.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc
Przejdź do specjalizacji

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

Biuro w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa