Prawo budowlane

13 czerwca 2024
USTAWA DEWELOPERSKA

Nowa ustawa deweloperska – jak umowa chroni nabywcę?

Nowa ustawa deweloperska - jak umowa chroni nabywcę nieruchomości? Czy nowa ustawa deweloperska z dnia 1  lipca 2022 r. znacząco wpływa na sytuację deweloperów oraz nabywców lokali mieszkalny...

Czytaj dalej

Nowa ustawa deweloperska – jak umowa chroni nabywcę?

Inne

4 sierpnia 2022
PASTERNAK LEGAL - CZY MOŻNA WYBUDOWAĆ DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ

CZY MOŻNA WYBUDOWAĆ DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ?

DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ - CZY TO MOŻLIWE? Budowa domu jednorodzinnego, to spełnienie marzeń wielu rodzin, jednak wiąże się ona z pewnymi wymaganymi formalnościami. Zgodnie z Nowym Ł...

Czytaj dalej

CZY MOŻNA WYBUDOWAĆ DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ?

Prawo budowlane

7 czerwca 2022
PASTERNAK LEGAL - NOWA USTAWA DEWELOPERSKA A ODBIÓR LOKALI

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA A ODBIÓR LOKALI

Nowa ustawa deweloperska doprecyzowuje procedurę odbioru lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych. JAK WYGLĄDA ODBIÓR MIESZKAŃ ORAZ DOMÓW W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW? Zgodnie z ust...

Czytaj dalej

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA A ODBIÓR LOKALI

Prawo budowlane

13 kwietnia 2022
PASTERNAK LEGAL - NOWA USTAWA DEWELOPERSKA - CO SIĘ ZMIENI

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA – CO SIĘ ZMIENI?

1 lipca 2022 roku w życie wejdzie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli tzw. „nowa ustawa deweloperska”. U...

Czytaj dalej

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA – CO SIĘ ZMIENI?

Inne

16 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie jest umową nienazwaną, która nie została uregulowana w kodeksie cywilnym, Umowa ta polega na tym, że dłużnik lub osoba trzecia przenosi własność rzec...

Czytaj dalej

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Inne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Zniesienie współwłasności - współwłasność w częściach ułamkowych

Zniesienie współwłasności – współwłasność w częściach ułamkowych

Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Zjawisko to nosi miano współwłasności. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, al...

Czytaj dalej

Zniesienie współwłasności – współwłasność w częściach ułamkowych

Inne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Nabycie Nieruchomości z VAT a PCC

Nabycie Nieruchomości z VAT a PCC

Sprzedaż nieruchomości przez przedsiębiorcę wiąże się z obowiązkiem doliczenia do ceny podatku VAT. Wobec czego powstaje pytanie czy sprzedaż taka obwarowana jest dodatkowo obowiązkiem zapł...

Czytaj dalej

Nabycie Nieruchomości z VAT a PCC

Inne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta przez pełnomocnika

Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta przez pełnomocnika

Powszechnie przyjęło się, że jeżeli chcemy dokonać sprzedaży nieruchomości, wówczas obie strony muszą udać się osobiście do notariusza w celu zawarcia stosownej umowy. Istnieje jednak ...

Czytaj dalej

Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta przez pełnomocnika

Inne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Termin do wniesienia odwołania - Prawo zamówień publicznych

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych

W art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych uregulowano termin na wniesienie przez wykonawcę odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z treścią tego przepisu odwołanie wnosi sie: ...

Czytaj dalej

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych

Inne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym

kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym

Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią, że strona może działać sama lub przez pełnomocnika. W postępowaniu administracyjnym strona obowiązana jest działać tylko wtedy, kie...

Czytaj dalej

kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym
Download file
1