Jakie kary dla kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu?

Wstęp

Czy w 2024 kierowcy kary grożą za jazdę pod wpływem alkoholu? Jak ilość alkoholu we krwi wpływa na możliwość utraty prawa jazdy? Czy możliwa jest utrata prawa jazdy za alkohol? Co grozi za jazdę pod wpływem oraz jakie konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu mogą czekać nietrzeźwego kierowcę? Czy możliwe jest zatrzymanie prawa jazdy po alkoholu?  O tym wszystkim i o innych kwestiach dowiesz się w niniejszym wpisie.

 

https://pasternaklegal.pl/jakie-kary-dla-kierowcy-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

Spis treści:
1. Jakie kary grożą za jazdę po alkoholu? Wyższe kary za jazdę po alkoholu w 2024?
2. Stan po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi, a jaka w wydychanym powietrzu?
3. Przestępstwo czy wykroczenie? Zawartość alkoholu w organizmie kierowcy a jazda po spożyciu alkoholu
4. Czy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi za jazdę po alkoholu
5. Czy możliwe jest skrócenie zakazu?
6. Czym jest blokada alkoholowa?
7. Czy zabierają prawo jazdy po alkoholu? Zatrzymanie prawa jazdy jako konsekwencja jazdy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości
8. Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę w po alkoholu?
9. Kary za jazdę pod wpływem alkoholu – recydywa
10. Adwokat Łukasz Pasternak
11. Jaka kara za jazdę po alkoholu w 2024 r. bez uprawnień?
12. Wypadek drogowy a jazda pod wpływem alkoholu 2024 – przepisy ustawy o ruchu drogowym czy kodeksu karnego. Jakie grożą kary za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu? 
13. Warunkowe umorzenie postępowania
14. PODSUMOWANIE
15. Specjalizacja

 

 

Jakie kary grożą za jazdę po alkoholu? Wyższe kary za jazdę po alkoholu w 2024? 

Wiele osób wie, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest zabronione. Niemniej jednak czy wiesz co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Czy słyszałeś o możliwej konfiskacie samochodu?

Jakie są kary za jazdę po pijanemu? Co grozi za jazdę po alkoholu? Czy kierującego pojazd czeka tylko odpowiedzialność karna czy grożą mu również inne środki karne? Czy możliwa jest utrata uprawnień za jazdę pod wpływem alkoholu?

Kary w 2024 za jazdę pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od stężenia alkoholu we krwi kierowcy. Zgodnie z prawem, kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem,  prowadzenie w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, za które sąd wymierza karę na podstawie Kodeksu karnego.

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi kara grzywny nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł) lub kara aresztu do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat oraz 15 punktów karnych.

Jak wynika z powyższego jeżeli mamy do czynienia z wykroczeniem, wobec sprawcy możliwa jest kara grzywny za jazdę po alkoholu.

Od 1 października 2023 r. weszły w życie bardziej rygorystyczne przepisy w przypadku przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości, za które grożą: kara pozbawienia wolności do lat 3, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej) i 15 punktów karnych. Wymiar kary zatem różni się od poziomu alkoholu we krwi bądź w wydychanym powietrzu.

Zdecydowanie bardziej dotkliwe konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu mogą dotknąć sprawcę przestępstwa polegającego na jeździe pod wpływem alkoholu.

Stan po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi, a jaka w wydychanym powietrzu? 

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem?

Zgodnie z kodeksem wykroczeń stan po użyciu alkoholu zachodzi (jazda po użyciu alkoholu) gdy,  stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi między 0,2 a 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza).

Natomiast stan nietrzeźwości występuje wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza więcej niż 0,5 promila (powyżej 0,25 mg zawartości alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza). Wówczas mamy do czynienia z przestępstwem jazdy pod wpływem.

Warto wspomnieć, iż zarówno stan po użyciu alkoholu, jak i stan nietrzeźwości mogą wystąpić za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających lub pod wpływem narkotyków.  Przypomnieć także należy, że ilość alkoholu stanowi o pociągnięciu sprawcy do odpowiedzialności karnej, a co za tym idzie bezpośrednio wpływa na wysokość kary.

Dopiero jednak, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi więcej niż 0,2 promile możliwe jest wymierzenie jakiejkolwiek kary.

Przestępstwo czy wykroczenie? Zawartość alkoholu w organizmie kierowcy a jazda po spożyciu alkoholu

Jazda po alkoholu niesie za sobą wiele prawnych konsekwencji. Od tego czy sprawca będzie odpowiadał na podstawie przepisów kodeksu karnego, kodeksu drogowego czy kodeksu wykroczeń zależy przede wszystkim ilość spożytego przez niego alkoholu, lecz także jego zachowanie.

Każdą sprawę należy traktować indywidualnie, gdyż okoliczności poszczególnych spraw mogą się od siebie znacząco różnić. Wskazana jest w tej kwestii pomoc doświadczonego adwokata, który poprowadzi sprawę w najkorzystniejszy sposób.

Pasternak LEGAL specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Siedziba naszej Kancelarii mieści się w Warszawie, Lublinie, Markach, ale prowadzimy postępowania na terytorium całej Polski. Jeżeli potrzebujesz pilnego kontaktu nie wahaj się skontaktować. Wiedz, że w sprawach karnych czas jest kluczowy.

Skontaktuj sie Kancelaria Adwokacka

Nie czekaj i podejmij działania już teraz.

Czy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi za jazdę po alkoholu?

Tak, od 2023 r. sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na określony czas bądź dożywotnio.

W niektórych przypadkach jak np. w sytuacji śmiertelnego wypadku popełnionego pod wpływem alkoholu bądź recydywa; sąd będzie mógł orzec ten środek karny wobec sprawcy na dłuższy okres.

Co istotne, w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów, który został orzeczony na okres poniżej roku, zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu, nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Czy możliwe jest skrócenie zakazu?

Możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów polega na skorzystaniu z instytucji określanej w art. 84 Kodeksu Karnego, znanej jako warunkowe zwolnienie z wykonania środka karnego.

Osoba skazana może złożyć stosowny wniosek, w którym prosi o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Sąd ma możliwość uznać, iż środek ten został wykonany, jeżeli upłynie co najmniej połowa okresu, na jaki zostały one orzeczone, pod warunkiem, że skazany przestrzegał prawa i środek karny był stosowany przez co najmniej rok.

Pasternak LEGAL pomagała Klientom sporządzić skuteczny wniosek w sprawie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów – potrzebujesz pomocy ? Napisz

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Czym jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa jest to urządzenie zamontowane  w pojeździe, które uniemożliwia uruchomienie silnika, jeśli kierowca ma w organizmie zbyt dużą ilość alkoholu. Takie urządzenia, znane jako alkomaty antystartowe lub blokady alkoholowe, wymagają od kierowcy przeprowadzenia testu na obecność alkoholu przed rozpoczęciem jazdy.

Zgodnie z Art. 2 pkt 84 ustawy Prawo o ruchu drogowym blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Czy zabierają prawo jazdy po alkoholu? Zatrzymanie prawa jazdy jako konsekwencja jazdy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości 

Gdy policjant ma jakiekolwiek podejrzenia podczas kontroli, że kierowca mógł spożyć alkohol lub jest nietrzeźwy, może tymczasowo zatrzymać prawo jazdy, wystawiając stosowne pokwitowanie.

Wówczas kierowca nie traci jeszcze na stałe uprawnień, ponieważ decyzję o czasowym lub trwałym zakazie jazdy podejmuje jedynie sąd.

W przypadku, gdy prawo jazdy zostało zatrzymane natychmiastowo, funkcjonariusz policji ma pewność co do nietrzeźwości kierowcy.

W dalszej kolejności o prawie jazdy zatrzymanym podczas kontroli dokumencie, decydować będzie sąd określając długość tego środka karnego.

Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę w po alkoholu?

Aby odzyskać prawo jazdy po upływie terminu, w którym zostało zatrzymane, konieczne jest złożenie wniosku o zwrot do właściwego starostwa powiatowego.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć aktualne orzeczenie lekarskie oraz uregulować opłatę za przywrócenie prawa jazdy.

W przypadku starania się o wcześniejsze przywrócenie prawa jazdy, wniosek składa się do sądu, który podejmuje decyzję dotyczącą oceny, czy prowadzenie pojazdu przez wnioskodawcę nie stanowi zagrożenia.

W przypadku pozytywnej decyzji, osoba ta może prowadzić pojazdy, jednak tylko te wyposażone w blokadę alkoholową.

Niezbędne są również specjalistyczne badania mające na celu ocenę sprawności i zdolności do prowadzenia pojazdu, a także sprawdzenie, czy problem związany z alkoholem nie stanowi ryzyka powrotu do jazdy pod jego wpływem.

 

https://pasternaklegal.pl/jakie-kary-dla-kierowcy-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu – recydywa

Ustawodawca przewidział wyższe kary dla recydywistów w 2024 r.

Jeśli kierowca był uprzednio karany za jazdę w stanie nietrzeźwości wówczas grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Natomiast w sytuacji, kiedy sprawca po raz drugi zostanie zatrzymany w ciągu 2 lat za jazdę po użyciu alkoholu zapłaci podwójną grzywnę, a więc minimalnie 5000 zł.

Od marca 2024 r. możliwa jest również konfiskata pojazdów nietrzeźwych kierowców w niektórych sytuacjach.

Dla recydywistów przewidziane są także wyższe świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, a także możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów i innych pojazdów mechanicznych na dłuższy okres.

Jeśli kierowca ponownie zostanie złapany za jazdę pod wpływem alkoholu, musi liczyć się z grzywną do 10 tys.

Jeżeli sprawca był już wcześniej skazany za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, albo też prowadził pojazd w takim stanie w okresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, to sąd orzeknie dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Gdy wobec osoby podejrzewanej zachodzi tzw. recydywa jazdy pod wpływem alkoholu – warto rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata zajmującego się sprawami karnymi – choćby z uwagi na możliwość ubiegania się o odstąpienie przez sąd od orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Zespół prawa Karnego Pasternak LEGAL świadczy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych.

Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania: na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz na etapie postępowania wykonawczego.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Adwokat Łukasz Pasternak

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego dotyczących przestępstw w przetargach publicznych czy też przestępstw korupcyjnych.

Więcej informacji znajdzie pod tym linkiem.

Ciekawostka

Jeżeli kierowca prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i spowodował wypadek, to ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Jaka kara za jazdę po alkoholu w 2024 r. bez uprawnień?

Wysokość kary za jazdę pod wpływem alkoholu bez prawa jazdy zależy zarówno od ilości alkoholu w organizmie, jak i powodu braku uprawnień do prowadzenia pojazdu, a także innych okoliczności. Jeśli kierowca nigdy nie posiadał prawa jazdy, to dodatkowo popełnia wykroczenie zgodnie z art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń, co może skutkować karą grzywny w zakresie od 20 zł do 5 tys. zł.

Zgoła inna jest sytuacja kierowcy, który zostaje zatrzymany w trakcie obowiązywania zakazu prowadzenia aut – taki kierowca popełnia przestępstwo, za które przewidziana jest kara pozbawienia wolności.

 

https://pasternaklegal.pl/jakie-kary-dla-kierowcy-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Wypadek drogowy a jazda pod wpływem alkoholu 2024 – przepisy ustawy o ruchu drogowym czy kodeksu karnego. Jakie grożą kary za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu? 

W sytuacji, gdy kierowca jadący po alkoholu spowoduje katastrofę w ruchu lądowym, sprowadzi bezpośrednie zagrożenie lub doprowadzi do wypadku będąc pod wpływem alkoholu, w którym inna osoba odniesie obrażenia, kary ulegają dalszemu zaostrzeniu – tj. m.in. grozić mu będą wyższe kary pozbawienia wolności, lecz także inne sankcje karne ulegną obostrzeniu.

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania karnego to sytuacja, kiedy sąd nie orzeka kary dla osoby oskarżonej.

Jednak zastosowanie tej formy jest uzależnione od spełnienia pewnych warunków, jak opisanych w art. 66 kodeksu karnego. Sąd może zdecydować o warunkowym umorzeniu postępowania, jeśli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a sprawca nie był uprzednio karany za przestępstwo umyślne.

Sąd również ocenia, czy cechy osobiste, warunki życia i dotychczasowe postępowanie sprawcy sugerują, że nawet po umorzeniu postępowania będzie przestrzegać prawa i nie popełni przestępstwa. Dodatkowo, warunkowe umorzenie postępowania może dotyczyć tylko przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do 5 lat. Jeśli sąd zatwierdzi warunkowe umorzenie, określa okres próby od 1 do 3 lat, licząc od momentu uprawomocnienia się orzeczenia.

Proces składania wniosku o warunkowe umorzenie postępowania obejmuje sporządzenie dokumentu, który powinien zawierać: dane osobowe, sygnaturę sprawy, rodzaj pisma, uzasadnienie oraz ewentualne załączniki. Kluczowe jednak znaczenie ma przekonujące uzasadnienie, które powinno opierać się na obiektywnych okolicznościach, a nie subiektywnych uczuciach sprawcy. Wskazane jest skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata, ponieważ decyzja o warunkowym umorzeniu pozostaje w gestii sądu, nawet gdy spełnione są wszystkie warunki.

PODSUMOWANIE

Skazanie za przestępstwo określone w art. 178 a kodeksu karnego oraz orzeczenie zakazu, a także obowiązku świadczenia pieniężnego poza konsekwencjami finansowymi, czy odpowiedzialnością karna może prowadzić do dodatkowych konsekwencji prawnych, a nawet wpływać na funkcjonowanie całej rodziny, w szczególności w przypadku gdy źródło zarobkowania powiązane jest z koniecznością posiadania prawa jazdy. W takich wypadkach szczególnie warto skorzystać z doświadczonej pomocy adwokatów świadczących usługi obrony w sprawach karnych.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Świadczymy usługi prawne w zakresie pomocy prawnej w aspektach prawa karnego. Zespół Pasternak LEGAL tworzą doświadczeni adwokaci w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Specjalizacja

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

 • karnego,
 • prawa handlowego
 • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

 Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE

https://pasternaklegal.pl/przestepstwa-korupcyjne/

Spis treści:
1. Pojęcie zjawiska korupcji
2. Definicja korupcji – Pojęcie korupcji
3. Rodzaje korupcji – Wybrane przestępstwa korupcyjne:
4. Korupcja urzędnicza
5. Korupcja gospodarcza (menadżerska)
6. Korupcja wyborcza
7. Korupcja polityczna
8. Korupcja bierna
9. Co to korzyść majątkowa?
10. Korupcja czynna
11. Na czym polega korupcja czynna
12. Kto odpowiada za korupcje czynną?
13. Zwalczanie korupcji
14. PODSUMOWANIE

 

Pojęcie zjawiska korupcji

Korupcja stanowi jedno z najbardziej rozprzestrzenionych i szkodliwych zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych na całym świecie. Pomimo globalnych wysiłków mających na celu zwalczanie tego zjawiska, korupcja wciąż jest obecna w różnych formach i wymaga skoordynowanych działań ze strony społeczeństwa, rządu i instytucji międzynarodowych.

Korupcja nie zna granic geograficznych ani społecznych. Występuje zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, obejmuje sfery publiczne i prywatne, oraz przybiera różne formy, od łapówkarstwa i nepotyzmu po malwersacje finansowe i układy przekupstwa.

Według danych Światowego Forum Ekonomicznego, korupcja szkodzi sferze gospodarczej i kosztuje gospodarki na całym świecie miliardy dolarów rocznie. Te środki mogłyby być zainwestowane w edukację, opiekę zdrowotną czy infrastrukturę, co wpływałoby pozytywnie na jakość życia milionów ludzi.

Definicja korupcji – Pojęcie korupcji

Czym jest korupcja?

Przypadki korupcji towarzyszą ludzkości od najdawniejszych czasów. Trudno jest jednoznacznie wskazać źródło pochodzenia terminu „korupcja”. Przemysław Palka, oraz wiele innych źródeł archeologicznych prezentuje twierdzenie, iż korupcja obecna była już w najstarszych pisanych prawach świata, czyli np. w prawie sumeryjskim (około 2350 r. p.n.e.). Wiele źródeł wskazuje, iż sam termin korupcja wywodzi się od łacińskiego słowa corrumpere oznaczającego „łamać”, bądź „szkodzić”.

Definicja prawna:

Nie ma jednej powszechnie przyjętej definicji korupcji. Przyjęta przez kraje zrzeszone w Radzie Europy, cywilnoprawna konwencja o korupcji, określa ją jako „żądanie łapówki, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie łapówki, wręczanie lub przyjmowanie bezpośrednio łapówki”. Według współczesnych słowników polskich korupcja, to nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Przyjmowanie przez pracownika instytucji państwowej lub społecznej korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za wykonanie czynności urzędowej lub za naruszenie przepisów prawa.

Rodzaje korupcji – Wybrane przestępstwa korupcyjne:

Możemy wyróżnić następującą

Korupcja urzędnicza

Definiuje się jako przestępstwo, z którym przeciętny obywatel spotyka się np. w kontaktach z urzędnikami, policjantami czy służbą zdrowia.

https://pasternaklegal.pl/przestepstwa-korupcyjne/

Korupcja gospodarcza (menadżerska)

Występujące w sektorze prywatnym to tak zwana korupcja gospodarcza lub też korupcja biznesowa. została uregulowana w art. 296a k.k. Zgodnie z jego treścią:

§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową,

§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej,

§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

W § 1 został przewidziana odpowiedzialność karna za tzw. sprzedajność gospodarczą, czyli przyjęcie łapówki. W § 2 mowa jest tymczasem o tzw. przekupstwie gospodarczym, czyli wręczeniu łapówki.

1 października 2023 r. weszły w życie radykalne zmiany w polityce karania

Zwalczanie przestępstw białych kołnierzyków, znanych w świecie pod angielską nazwą white collar crime, znalazło się na szczycie priorytetów organów państwa. Jedną z istotniejszych zmian, jest wprowadzenie dwóch kwalifikowanych typów przestępstwa zwanego potocznie łapownictwem menedżerskim, a tym samym znaczne zaostrzenie kar za to przestępstwo. Intencją zaostrzenia kar za tzw. łapownictwo managerskie jest ograniczenie liczby przestępstw, które są popełniane przez osoby posiadające wysokie statusy ekonomiczne.

Szerzej na temat Nowelizacji kodeksu karnego oraz ostrzejszej odpowiedzialności „białych kołnierzyków” pisaliśmy tutaj – kliknij i zobacz więcej

Kancelaria Pasternak LEGAL posiada wyspecjalizowany zespół prawników zajmujących się reprezentacją Klientów, w sprawach związanych z przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Zespół Kancelarii świadczy usługi prawne związane z:

a. reprezentujemy Klientów, którym zarzuca się popełnienie przestępstwa ( OBRONA W SPRAWACH KARNYCH GOSPODARCZYCH )

b. działaniami prewencyjnymi mającymi na celu przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym (tworzymy procedury, przeprowadzamy audyty czy prowadzimy szkolenia) – ( Przeciwdziałanie i działania prewencyjne )

c. doradzany czy reprezentujemy Klientów pokrzywdzonych przestępstwem; ( Reprezentacja pokrzywdzonych )

Potrzebujesz pomocy lub szukasz konsultacji prawnych związanych z obroną w sprawie karnej dotyczącej przestępstwa korupcji lub chcesz podjąć działania prewencyjne w swojej firmie mające na celu przeciwdziałanie korupcji? Zadaj nam pytanie, odpowiadamy szybko!

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Korupcja wyborcza

Korupcja wyborcza istnieje od starożytności, a jej forma i treść były dostosowywane do konkretnej sytuacji prawno-ustrojowej.  Ma miejsce wówczas, gdy zachodzi przekupstwo i sprzedajność w związku z wyborami do władz publicznych i ma na celu wywarcie wpływu na sposób głosowania. Ustawodawca wskazał w art. 250a § 1 kk

Kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 § 2. Tej samej karze podlega, kto udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób.

Korupcja polityczna

Korupcja polityczna – to akt przekupstwa i sprzedaży, związany z przejęciem władzy państwowej lub jej utrzymaniem. Może być on realizowany przy pomocy: nagród, stypendiów

Korupcja polityczna- (zawłaszczanie państwa) polega na nieformalnym wynagrodzeniem polityków za wykorzystanie ich wpływów lub poparcie w konkretnych sytuacjach, np. zajmowanie miejsc w radach nadzorczych, pobieranie wynagrodzeń bez świadczenia pracy.

Korupcja bierna

Korupcja bierna- Przestępstwo z art 228 k.k. inaczej zwana łapownictwem biernym to innymi słowy sprzedajność, czyli przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej bądź jej obietnicy. Odpowiedzialność za przyjęcie łapówki-  uregulowana jest natomiast w art. 228 k.k. Brzmienie tego przepisu jest następujące:

§ 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda.

§ 5. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 6. Karom określonym w § 1-5 podlega odpowiednio także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania.\

Korupcja bierna nieodłącznie wiąże się z pojęciem łapówki. Kodeks karny nie wprowadza pojęcia „łapówki”, natomiast posługuje się pojęciem korzyści majątkowej lub osobistej.

https://pasternaklegal.pl/przestepstwa-korupcyjne/

Co to korzyść majątkowa?

Korzyść majątkowa, określana potocznie „łapówką”, oznacza wymierne przysporzenie w majątku przyjmującego poprzez zwiększenie aktywów, zmniejszenie pasywów albo uchronienie przed stratą majątkową

Co grozi za przyjęcie łapówki? Przestępstwo z art. 228 k.k. w typie podstawowym z § 1 jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W wypadku mniejszej wagi z § 2 ustawodawca przewiduje łagodniejszą sankcję w postaci kary ograniczenia wolności albo kary pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei osoba, która w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa (§ 3) podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Najbardziej dotkliwa sankcja karna została przewidziana dla przyjęcia korzyści majątkowej znacznej wartości (mienie zgodnie z art. 115 § 5 k.k. przekraczające 200.000 złotych) lub jej obietnicy – w takim przypadku może zostać orzeczone wobec sprawcy od roku nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Kto jest odpowiedzialny za przyjęcie łapówki w przypadku korupcji biernej? Podmioty przestępstwa korupcji

Sprawcą łapownictwa biernego może zostać osoba uznana za pełniącą funkcję publiczną.

 

PASTERNAK LEGAL to nie tylko doradztwo prawne i podatkowe, ale również szkolenia dedykowane przedsiębiorcom dostępne zarówno w modelu online oraz szkolenia organizowane stacjonarnie.

Jeżeli masz pytania lub jesteś zainteresowany szkoleniami w zakresie tematyki przedmiotowej – zapraszamy do kontaktu

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Korupcja czynna

Korupcja aktywna została uregulowana w treści art 229 k.k. Zgodnie mianowicie z treścią art. 229 k.k.

§1 . Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa, aby skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Kto osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 5. Karom określonym w § 1-4 podlega odpowiednio także ten, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, w związku z pełnieniem tej funkcji.

§ 6. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1-5, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział .

Na czym polega korupcja czynna?

Korupcja czynna ma miejsce w sytuacji, w której sprawca daje lub oferuję korzyści majątkowe lub osobiste, aby wpłynąć na decyzję osoby pełniącej funkcję publiczną. Przekazanie korzyści lub obietnicy jej udzielenia musi pozostawać w związku z funkcją, którą pełni przyjmujący.

Kto odpowiada za korupcje czynną?

Kto może zostać uznany za sprawcę przestępstwa?

Każda osoba zdolna do ponoszenia odpowiedzialności, jeśli udziela lub obiecuje udzielić korzyść funkcjonariuszowi publicznemu w związku z wykonywaniem jego obowiązków.

Zwalczanie korupcji

Jak walczyć z korupcją?

Według międzynarodowych organizacji promujących uczciwość w sektorze publicznym, najlepszym sposobem na walkę z korupcją jest odpowiednie zachowanie władz publicznych i podejście systemowe angażujące wszystkie kluczowe instytucje i organy państwa.

Parlament i Rząd RP przyjęły szereg przepisów prawnych, mających na celu ograniczenie zjawisk korupcyjnych. Podjęte na ich podstawie działania administracji rządowej zapisane zostały w „Programie zwalczania korupcji – strategii antykorupcyjnej”, a następnie w „Rządowym programie przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019”.

Ponadto walka z korupcją prowadzona jest przez liczne instytucje, organy i służby. Wśród organów ścigania najistotniejszą rolę odgrywają: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Istotne miejsce w systemie zwalczania korupcji zajmują organy kontroli. Kontroli Najwyższej Izby Kontroli podlega działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i komunalnych jednostek organizacyjnych.

Zespół Kancelarii świadczy usługi prawne związane m.in . z działaniami prewencyjnymi mającymi na celu przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym (tworzymy procedury, przeprowadzamy audyty czy prowadzimy szkolenia) – ( Przeciwdziałanie i działania prewencyjne )

Adwokat Łukasz Pasternak

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego dotyczących przestępstw w przetargach publicznych czy też przestępstw korupcyjnych.

Więcej informacji znajdzie pod tym linkiem.

Interesuje Cię:

Działanie Prewencyjne – skontaktuj się

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

A może jesteś zainteresowany:

Szkoleniami – skontaktuj się

Obroną w Sprawie Karnej – skontaktuj się

 

PODSUMOWANIE

Odpowiedzialność karna za popełnienia przestępstwa polegającego na wręczaniu korzyści majątkowej może spotkać zarówno osobę wręczającą łapówkę jak i osobę, która taka korzyść przeprzyj lub obietnicę przyjęcia. Charakter przestępstw gospodarczych sprawa, iż prowadzenie obrony w sprawie karnej czy też doradztwo mające na celu zapobieganie przestępczości korupcyjnej często wymaga znajomości przepisów oraz zrozumienia procesów gospodarczych . Z tego względu warto korzystać zespołu prawnego mogącego świadczyć usługi w wielu dziedzinach prawa.

Zespół prawa Karnego Pasternak LEGAL ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstwami korupcyjnymi. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu

Wstęp

Kiedy słyszymy o przypadkach jazdy pod wpływem alkoholu, często związane jest to ze skonfiskowaniem samochodu pijanemu kierowcy. Konfiskata aut nietrzeźwych kierowców stanowi jedno z narzędzi prawnych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. W poniższym artykule przyjrzymy się kwestii konfiskaty samochodu za alkohol, jej zasadom i wyjątkom, które mogą mieć miejsce. Konfiskata samochodu jest jednym z bardziej drastycznych środków, który będzie obowiązywać od marca 2024 r. stosowane wobec kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu, czego konsekwencją będzie utrata auta. W niniejszym artykule odpowiemy na pytania o konfiskatę samochodu takie jak m.in.:

·       kiedy konfiskata samochodu może mieć miejsce?

·       czy za jazdę pod wpływem alkoholu grozi konfiskacja auta  po alkoholu?

·       co w przypadku kiedy pijany sprawca nie jest właścicielem pojazdu?

·       kiedy kierowca nie traci samochodu?

·       kiedy przepadek równowartości pojazdu zamiast przepadku pojazdu?

·       jaka zmiana przepisów wejdzie w życie w 2024 r., a związana z jazdą pod wpływem alkoholu?

 

https://pasternaklegal.pl/konfiskata-samochodu-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

 

Spis treści:
1. Zmiany w kodeksie karnym
2. Czym jest konfiskata samochodu?
3. Jakie są nowe przepisy dotyczące konfiskaty samochodu?
4. Kiedy można stracić samochód za jazdę po alkoholu?
5. Za co konfiskata auta?
6. Jakie są powody konfiskaty samochodu?
7. Jak przebiega konfiskata w praktyce?
8. Zakaz prowadzenia pojazdów i utrata prawa jazdy
9. Kto może stracić prawo jazdy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu?
10. Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości
11. Konfiskata samochodu – co na to konstytucja?
12. Jakie są wyjątki od konfiskaty samochodu?
13. Jaka jest ochrona prawna przed konfiskatą auta?
14. Kiedy kierowca nie traci samochodu?
15. Jazda po pijanemu: jaki promil alkoholu we krwi?
16. Czy pijani kierowcy ciężarówek i kierowcy zawodowi są karani surowszymi konsekwencjami?
17. Czy można skonfiskować pojazd, gdy prowadził je kierowca zawodowy, a pojazd nie był jego własnością?
18. Jak wygląda procedura konfiskaty cudzego auta?
19. Czy czyn nieuczciwej konkurencji jest przestępstwem?
20. Czyją własnością staje się pojazd w momencie prawomocnego orzeczenia przepadku pojazdu?
21. Czy można odebrać prawo jazdy po jeździe po pijanemu?
22. Czy zakaz prowadzenia pojazdów dotyczy wszystkich kierowców?
23. Kary za spowodowanie wypadku pojazdem kiedy kierowca jest pod wpływem alkoholu
24. Jak odzyskać auto po konfiskacie?
25. PODSUMOWANIE

Zmiany w kodeksie karnym

Weszła nowelizacja kodeksu karnego, na podstawie której od marca 2024 r. będzie obowiązkowa konfiskata auta za popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, co stanowi dodatkową karę za jazdę pod wpływem alkoholu. W konsekwencji będzie to strata samochodu dla jego właściciela, lecz nie w każdym wypadku. Wprowadzone zmiany w ustawie karnej mają na celu zaostrzenie kar i konsekwencji prawnych dla pijanych kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Zmiany w karach oraz możliwość konfiskaty samochodu to tylko niektóre z tych zmian.

Więcej na temat przestępstwa prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu znajdziesz tutaj

Czym jest konfiskata samochodu?

Konfiskata samochodu to surowa kara, która ma na celu odstraszanie od jazdy w stanie nietrzeźwym. Polega na skonfiskowaniu pojazdu należącego do kierowcy, który został złapany na prowadzeniu auta po spożyciu alkoholu. Konfiskata samochodu za jazdę po pijanemu jest regulowana przepisami prawa i może być stosowana w różnych jurysdykcjach. Jest to dodatkowa dolegliwość obok kary pozbawienia wolności,,

Jakie są nowe przepisy dotyczące konfiskaty samochodu?

Zmiany w kodeksie karnym wprowadzają nowe standardy i zasady w zakresie konfiskaty samochodu po alkoholu, co w rzeczywistości będzie oznaczało utratę samochodu. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz skuteczniejsze karanie osób, które naruszają przepisy dotyczące jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.

Kiedy można stracić samochód za jazdę po alkoholu?

 Konfiskata samochodu może mieć miejsce w przypadku, gdy kierowca został złapany prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości. Konkretnie, muszą być spełnione pewne warunki, takie jak przekroczenie określonego poziomu alkoholu we krwi, aby taka kara mogła być zastosowana.  Konfiskata samochodu za alkohol jest możliwa, gdy kierowca prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości, tj. po spożyciu alkoholu w ilości przekraczającej dozwolone normy określone w przepisach drogowych. W większości państw obowiązuje określona wartość graniczna alkoholu we krwi (tzw. promil), powyżej której kierowca jest uważany za nietrzeźwego.

Za co konfiskata auta?

Konfiskacja samochodu grozi osobom, które prowadzą pojazd pod wpływem alkoholu. Przede wszystkim kara ta jest stosowana w przypadku recydywistów, czyli osób, które popełniły podobne przewinienia w przeszłości. Konfiskata może być również skutkiem wypadku drogowego spowodowanego w stanie nietrzeźwości przez kierowcę, w którym ktoś został ranny lub zginął.

Jakie są powody konfiskaty samochodu?

Powody konfiskaty samochodu są ściśle związane z bezpieczeństwem na drogach. Głównym celem jest ochrona innych uczestników ruchu drogowego przed potencjalnie niebezpiecznym zachowaniem nietrzeźwego kierowcy. Konfiskata auta nietrzeźwego kierowcy ma na celu ukarać osobę, która narusza przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

 

https://pasternaklegal.pl/konfiskata-samochodu-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Jak przebiega konfiskata w praktyce?

Procedura konfiskaty samochodu zazwyczaj polega na zatrzymaniu pojazdu przez odpowiednie służby policyjne. Kierowca zostaje ukarany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a samochód jest zabezpieczany i przechowywany na specjalnym parkingu. Następnie przewodzony jest proces prawny, który może zakończyć się decyzją o skonfiskowaniu pojazdu. Wtedy samochód może zostać przekazany na rzecz państwa lub sprzedany na aukcji.

Zakaz prowadzenia pojazdów i utrata prawa jazdy

Oprócz konfiskaty samochodu, kierowcy popełniający wykroczenia związane z jazdą pod wpływem alkoholu mogą być ukarani zakazem prowadzenia pojazdów i utratą prawa jazdy. To dodatkowe sankcje mają na celu zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Warto zaznaczyć, że przepisy dotyczące konfiskaty samochodu oraz kar za jazdę pod wpływem alkoholu mogą różnić się w zależności od regionu lub kraju. Dlatego też ważne jest, aby każdy kierowca był świadomy obowiązujących przepisów i konsekwencji z nimi związanych. Przeciwdziałanie jeździe pod wpływem alkoholu jest istotnym elementem promocji bezpieczeństwa na drogach i ochrony życia uczestników ruchu.

Kto może stracić prawo jazdy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu?

Zgodnie z nowymi przepisami, kara za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w postaci konfiskaty samochodu może dotknąć zarówno osoby, które prowadzą własny pojazd, jak i tych, którzy korzystają z cudzego auta. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku samochodów będących współwłasnością, konfiskata może dotyczyć tylko udziału przestępcy.

Jak wygląda procedura konfiskaty samochodu?

Procedura konfiskaty samochodu jest precyzyjnie określona w prawie. Po zatrzymaniu pijanego kierowcy, organy ścigania rozpoczynają proces, który może zakończyć się konfiskatą pojazdu. W momencie złapania sprawcy na gorącym uczynku, auto jest odholowywane na parking policyjny. Kierowcy przysługuje prawo do obrony przed konfiskatą auta, jednak proces ten jest skomplikowany i czasochłonny.

Konfiskata samochodu – co na to konstytucja?

Prawo do prywatności i własności jest chronione przez konstytucję. Konfiskata samochodu jest ingerencją w te prawa, dlatego też musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i konstytucją. Organom ścigania przysługuje prawo do konfiskaty jedynie w określonych przypadkach.

Jakie są wyjątki od konfiskaty samochodu?

Istnieją pewne wyjątki od bezwzględnej konfiskaty pojazdu. Przepisy przewidują sytuacje, w których konfiskata nie jest stosowana, np. w sytuacji kiedy osoba prowadząca nie jest właścicielem pojazdu. Z uwagi na dotkliwość konsekwencji prawnych związanych z konfiskatą samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach karnych.

Pasternak LEGAL specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Siedziba naszej Kancelarii mieści się w Warszawie, Lublinie, Markach, ale prowadzimy postępowania na terytorium całej Polski. Jeżeli potrzebujesz pilnego kontaktu nie wachaj się skontaktować. Wiedz, że w sprawach karnych czas jest kluczowy.

Nie czekaj i podejmij działania już teraz.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jaka jest ochrona prawna przed konfiskatą auta?

Osobom zagrożonym konfiskatą samochodu przysługuje prawo do obrony i ochrony swoich praw. Adwokaci specjalizujący się w prawie karnym mogą udzielać pomocy i reprezentować kierowców w procesach związanych z konfiskatą samochodu po alkoholu.

Kiedy kierowca nie traci samochodu?

Nietrzeźwy kierowca nie zawsze traci samochód. Istnieją sytuacje, w których organy ścigania nie decydują się na konfiskatę pojazdu, ale wymierzają inne kary, takie jak zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto orzeczenie przepadku pojazdu musi być wprost wskazane w ustawie przy danym przestępstwie.

Jazda po pijanemu: jaki promil alkoholu we krwi?

Jazda po pijanemu jest zabroniona, gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza określony poziom. Ten poziom różni się w zależności od jurysdykcji, ale zawsze istnieje określony próg, który przekroczony skutkuje karą.

Jakie są dopuszczalne  zawartości alkoholu we krwi?

Stężenie alkoholu we krwi jest mierzone w promilach. W zależności od jurysdykcji, dopuszczalna zawartość stężenia alkoholu we krwi może być różna, ale jest to kluczowy parametr przy określaniu, czy kierowca prowadził pod wpływem alkoholu. Na terytorium Polski ilość promili alkoholu we krwi szczegółowo regulują przepisy kodeksu karnego.

Więcej o stanie nietrzeźwości znajdziesz tutaj

 

https://pasternaklegal.pl/konfiskata-samochodu-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Czy pijani kierowcy ciężarówek i kierowcy zawodowi są karani surowszymi konsekwencjami?

Kierowcy zawodowi i ciężarówki mają na ogół wyższe standardy i większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drogach. W przypadku osób pijanych za kierownicą zawodowych oraz kierowców ciężarówek, konsekwencje prawa mogą być surowsze niekiedy surowsze ze względu na zawodowy charakter ich działalności.

Czy można skonfiskować pojazd, gdy prowadził je kierowca zawodowy, a pojazd nie był jego własnością?

Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jak wygląda procedura konfiskaty cudzego auta?

Konfiskata cudzego auta może być bardziej skomplikowana, ze względu na współwłasność pojazdu. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił   wyłącznej własności sprawcy wypadku albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości pojazdu.

Co to jest równowartość pojazdu i jak ją określić?

Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy – średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego.

Czyją własnością staje się pojazd w momencie prawomocnego orzeczenia przepadku pojazdu?

Przepisy o przepadku auta regulują sytuacje, w których pojazd staje się mieniem przepadającym na rzecz państwa. Wówczas pojazd staje się własnością Skarbu Państwa.

Czy można odebrać prawo jazdy po jeździe po pijanemu?

Utrata prawa jazdy jest jedną z dolegliwości, które mogą być spotkać osobę, która prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu. Prawo jazdy może zostać odebrane kierowcy, który ma we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu bądź stężenie zmierzające do tych wartości. W takim przypadku kierowca może stracić prawo jazdy nawet na 3 lata.

Czy zakaz prowadzenia pojazdów dotyczy wszystkich kierowców?

Zakaz prowadzenia pojazdów może dotyczyć wszystkich kierowców, niezależnie od ich doświadczenia czy rodzaju prowadzonego pojazdu.

Kary za spowodowanie wypadku pojazdem kiedy kierowca jest pod wpływem alkoholu

Wypadki spowodowane przez pijanych kierowców często prowadzą do poważnych obrażeń lub śmierci innych uczestników ruchu. Przepisy przewidują surowsze kary dla osób, które spowodują wypadek pod wpływem alkoholu.

Jak odzyskać auto po konfiskacie?

Odzyskanie samochodu po konfiskacie może być trudne i czasochłonne. Procedura zależy od wielu czynników, w tym od tego, na jakim etapie postępowania konfiskata została przeprowadzona. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy adwokata.

PODSUMOWANIE

Jak wynika z powyższego ustawodawca wprowadził dodatkową sankcję związana z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, która wiąże się z konfiskatą pojazdu. Ta niewątpliwie dotkliwa sankcja poza zakazem prowadzenia pojazdów oraz karą jaka może zostać orzeczona za przedmiotowe przestępstwo stanowi dotkliwy środek sankcyjny. Konsekwencje zatem prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości względem poprzednich regulacji prawnych wydają się być znacznie dotkliwsze. Warto zauważyć, iże istnieje możliwość odzyskania auta po jego konfiskacie niemniej jednak możliwość ta uzależniona jest od wielu czynników dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata.

Jeżeli jesteś podejrzanym bądź oskarżonym o jazdę pod wpływem alkoholu lub problemów związanych z zakazem prowadzenia pojazdów, pomoc prawna jest niezwykle ważna. Warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże ci zrozumieć swoje prawa, przygotować obronę oraz reprezentować cię przed sądem. Adwokat może doradzić ci, jak najlepiej zareagować na zarzuty i pomóc w osiągnięciu najlepszego wyniku w twojej sprawie. Współpraca z adwokatem może być kluczowa w ochronie twoich interesów i praw w kontekście spraw związanych z jazdą pod wpływem alkoholu.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Mogą Cię zainteresować:

 

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonania kary

Prawo daje skazanym narzędzia, dzięki którym mogą oni uniknąć odbywania kary w zakładzie karnym. Jednym z nich jest np. odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, o którym można przeczytać w naszych poprzednich artykułach:

Dozór elektroniczny od stycznia 2023 r. – kliknij TUTAJ

System dozoru elektronicznego – SDE – kliknij TUTAJ

Nie zawsze istnieje jednak możliwość, aby skazany odbywał karę w systemie dozoru elektronicznego. Na przeszkodzie mogą stać chociażby warunki techniczne. Wobec tego, z pomocą przychodzi kodeks karny wykonawczy, który reguluje instytucję odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

https://pasternaklegal.pl/odroczenie-wykonania-kary-2/

 

Spis treści:
1. Czy można odroczyć karę pozbawienia wolności?
2. Jaką karę pozbawienia wolności można odroczyć?
3. Na czym polega i co daje odroczenie wyroku?
4. Na jaki czas sąd może odroczyć wykonanie kary?
5. Jak napisać wniosek o odroczenie wykonania kary?

 

Czy można odroczyć karę pozbawienia wolności? – obligatoryjne i fakultatywne odroczenie wykonania kary

Co do zasady, orzeczona kara pozbawienia wolności musi zostać wykonana niezwłocznie. Istnieją jednak przypadki, kiedy odroczenie kary pozbawienia wolności jest możliwe, a nawet takie, w których sąd musi odroczyć wykonanie kary.

Obowiązek odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności dotyczy sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze skazanym, który cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę, która uniemożliwia wykonanie orzeczonej kary. Chodzi tutaj o przypadki, w których natychmiastowe wykonanie kary mogłoby w sposób negatywny wpłynąć na stan zdrowia skazanego lub zagrażać jego życiu. Jeżeli choroba skazanego może być skutecznie leczona w zakładzie karnym, nie można uznać jej za przesłankę obligatoryjnego odroczenia kary pozbawienia wolności. Gwarantowane odroczenie kary musi być, mimo wszystko, poparte wnioskiem, do którego musi być dołączona pełna dokumentacja medyczna. Wniosek może sporządzić skazany lub jego pełnomocnik. Należy również pamiętać, że sąd ma na uwadze opinie biegłych, którzy oceniają również jak długo powinno trwać odroczenie, bowiem zasadą jest, że trwa ono „do czasu ustania przeszkody”.

Fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności dotyczy sytuacji, w których:

·        Natychmiastowe wykonanie kary pozbawienia wolności pociągnęłoby dla skazanego i jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Każdy taki przypadek sąd rozpatruje indywidualnie, gdyż tak naprawdę, oderwanie skazanego od rodziny czy pozbawienie rodziny dochodów skazanego, są normalnymi następstwami tego, że skazany ma do odbycia karę. Sąd musi zatem szczegółowo zweryfikować, czy dana sytuacja będzie rzeczywiście ponadprzeciętnie dolegliwa. Dobrym uzasadnieniem odroczenia wykonania kary będzie w takich przypadkach okoliczność, że skazany jest jedynym żywicielem rodziny, jedynym opiekunem dziecka lub osoby starszej niezdolnej do samodzielnego funkcjonowania czy fakt, że wystąpiła konieczność pilnego wykonania przez skazanego jakiejś pracy zarobkowej. Chodzi tu o wszelkie sytuacje, które bezsprzecznie stanowią o tym, że skazany musi pozostać na wolności.

·        Występuje przeludnienie zakładów karnych. Mowa tu o przypadku, kiedy zakład karny, w którym skazany ma odbywać karę pozbawienia wolności jest nadmiernie przeludniony, czyli gdy powierzchnia celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 metry kwadratowe.

Wstrzymanie wykonania kary i odroczenie wykonania kary nie są pojęciami tożsamymi. O różnicach między tymi instytucjami można przeczytać w jednym z poprzednich wpisów kliknij TUTAJ

Jaką karę pozbawienia wolności można odroczyć?

Przepisy nie precyzują wprost jakie orzeczone wobec skazanych kary pozbawienia wolności, dają możliwość skazanym, aby mogli starać się o odroczenie wykonania kary. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Przede wszystkim, skazany nie może skorzystać z odroczenia wykonania kary, jeżeli został skazany na warunkach recydywy specjalnej podstawowej lub wielokrotnej z art. 64 i 65 kodeku karnego. Skazany traci także szanse na odroczenie wykonania kary, jeżeli dopuścił się przestępstwa seksualnego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, czyli m. in. zgwałcenia, wykorzystania małoletniego, kazirodztwa czy zmuszania do prostytucji.

Na czym polega i co daje odroczenie wyroku?

Trzeba zaznaczyć, że odroczenie kary pozbawienia wolności, nie powoduje, że zmniejsza się jej długość. Oznacza to wyłącznie tyle, że opóźnia się jej wykonanie. Co więcej, sam fakt wniesienia wniosku o odroczenie wykonania kary nie skutkuje automatycznie wstrzymaniem jej wykonania. Mimo procedowania wniosku przez sąd, w dalszym ciągu skazany może zostać wezwany do stawienia się w zakładzie karnym. W związku z powyższym, wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, powinien zostać złożony jak najszybciej.

Zgodę na odroczenie wyroku wydaje ten sąd, który orzekł karę w I instancji. Nawet w razie, gdy od wyroku sądu I instancji wniesiona została apelacja do sądu wyższej instancji – w dalszym ciągu właściwym pozostaje sąd I instancji. Wniosek o odroczenie wykonania kary podlega opłacie sądowej w wysokości 80 zł. Jeżeli skazany nie dysponuje tą kwotą, może zwrócić się do sądu także z wnioskiem o zwolnienie go z jej uiszczenia, wskazując, że poniesienie tego kosztu spowoduje uszczerbek dla koniecznego utrzymania skazanego.

Jeżeli chodzi o czas, po jakim skazany może spodziewać się rozpatrzenia przez sąd wniosku o odroczenie wykonania kary – przepisy nie wskazują wprost terminu na rozpatrzenie takiego wniosku. Sąd nie jest związany żadnym terminem, dlatego procedowanie wniosku i badanie sytuacji skazanego może potrwać. Przesadna zwłoka z rozpatrzeniem wniosku, do czasu, w którym skazany powinien zacząć odbywać karę, może powodować komplikacje, stąd praktyka pokazuje, że wnioski zwyczajowo rozpatrywane są przed upływem tego czasu.

Na jaki czas sąd może odroczyć wykonanie kary?

Jak zostało wspomniane wyżej – w przypadku obligatoryjnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, czyli sytuacji, gdy mamy do czynienia z ciężką chorobą skazanego, odroczenie następuje „do czasu ustania przeszkody”.

W przypadku fakultatywnego odroczenia kary, okres odroczenia może wynosić do 6 miesięcy.

UWAGA: od 14 lutego 2024 r. okres odroczenia będzie wynosił maksymalnie rok, co stanowi korzystną zmianę dla skazanych po wejściu w życie nowelizacji.

Należy jednak pamiętać, że sąd w każdym przypadku może odwołać orzeczone odroczenie wykonywania kary, jeżeli skazany nie korzysta z odroczenia zgodnie z celem, dla którego zostało udzielone, a także jeżeli rażąco narusza porządek prawny, pozostając na wolności.

Odroczenie może mieć miejsce także, jeżeli skazaną jest kobieta w ciąży. W takim przypadku, kara może zostać odroczona maksymalnie do momentu, gdy dziecko osiągnie wiek 3 lat.

Odroczenie wykonania kary może być udzielone skazanemu kilkakrotnie – przepisy nie precyzują ile dokładnie razy. Trzeba mieć natomiast na względzie fakt, że łącznie okresy odroczenia nie mogą przekraczać (od 2024 r.) 1 roku lub 3 lat po urodzeniu dziecka – w przypadku skazanych ciężarnych. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w przedmiocie odroczenia wykonywania kary.

https://pasternaklegal.pl/odroczenie-wykonania-kary-2/

Jak napisać wniosek o odroczenie wykonania kary?

Prawidłowe sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary wymaga nie tylko spełnienia określonych warunków formalnych wniosku, skierowania wniosku do sądu właściwego ale również wymaga właściwego uzasadnienia popartego określonym stanem faktycznym oraz odpowiednią dokumentacją. Pomimo fakt, iż sama konstrukcja wniosku może wydawać się nie skomplikowana prawidłowe skonstruowanie wniosku jawi się jako istotne albowiem przykładowo braki formalne wniosku mogą skutkować opóźnieniem w jego rozpoznaniu co z kolei może mieć dla skazanego negatywne konsekwencje. Składając wniosek o odroczenie wykonania kary warto również rozważyć złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania kary albowiem samo złożenie wniosku o jej odroczenie nie wstrzymuje jej wykonania o czym jak się wydaje wielu zapomina.

Prawnicy Kancelarii Pasternak LEGAL wielokrotnie reprezentowali klientów w postępowaniach wykonawczych, których przedmiotem było rozpoznanie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami już dziś! Razem możemy opracować skuteczną strategię, która pomoże Ci starać się o by skutecznie uzyskać odroczenie wykonania kary i spojrzeć w przyszłość z nadzieją.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Mogą Cię również zainteresować poprzednie nasze wpisy:

KIEDY NASTĘPUJE USTANIE KARALNOŚCI (PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI) PRZESTĘPSTWA?

PRZEDAWNIENIE PRZESTĘPSTWA

 

 

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.  Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Od zakochania do nękania czyli na czym polega przestępstwo stalkingu?

Od zakochania do nękania czyli na czym polega przestępstwo stalkingu?

Jakiś czas temu w przestrzeni publicznej pojawiło się ogłoszenie mężczyzny, któremu spodobała się dziewczyna, którą zobaczył w pociągu, jednak wówczas nie odważył się rozpocząć z nią rozmowy. Mężczyzna zamieścił ogłoszenie opisujące okoliczności spotkania i zapowiadające dalsze poszukiwania dziewczyny. Informacje o tym ogłoszeniu, były rozpowszechniane przez media i znane osoby, widząc szansę na szczęśliwe i romantyczne zakończenie historii. Czy jednak zakończenie tej historii rzeczywiście było szczęśliwe?

Czy z pozoru zachowanie, które co do zasady nie jest odbierane jako złe, może przerodzić się w przestępstwo względem osoby pokrzywdzonej, która w skutek działań sprawcy jest nagabywana. Kiedy próba niewinnego kontaktu staje się karalnym nękaniem?

Otóż tak długo, jak osoba doświadczająca nękania nie czuje się zagrożona, działania stalkera pozostają bezkarne. Według kodeksu karnego stalking stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech, a w niektórych przypadkach nawet do dziesięciu.

 

https://pasternaklegal.pl/od-zakochania-do-nekania-czyli-na-czym-polega-przestepstwo-stalkingu/

Spis treści:
1. Definicja stalkingu, stalking czyli uporczywe nękanie
2. Kazus poszukiwacza „dziewczyny z pociągu”
3. Uzasadnione poczucie zagrożenia – co mówi o tym kodeks karny
4. Istotne naruszenie prywatności
5. Ochrona przed stalkingiem – czy nękanie jest ścigane z urzędu?
6. Jak możemy pomóc?

Definicja stalkingu, stalking czyli uporczywe nękanie

W art. 190a § 1 Kodeksu karnego zostało opisane przestępstwo nękania, zwanego również stalkingiem. Zgodnie z tym przepisem: kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Sformułowanie „uporczywe nękanie” nie zostało wytłumaczone w przepisach, jednak w literaturze przyjmuje się, że oznacza ono sytuację, w której osoba powtarzalnymi zachowaniami skierowanymi w stronę innej osoby, ogranicza jej wolność i powoduje u niej uczucia strachu i dyskomfortu.

Do znamion czynu zabronionego stalkingu należy:

 1. uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej;

O uporczywym zachowaniu się sprawcy może świadczyć z np. jego szczególne nastawienie psychiczne, wyrażające się w nieustępliwości nękania. Pamiętać przy tym należy, że dla wypełnienia znamion przestępstwa uporczywego nękania konieczne jest, aby u pokrzywdzonego zaistniało uzasadnione poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie jego prywatności.

 1. wzbudzenie u w/w osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnego naruszenia jej prywatności

Opis typu czynu zabronionego nękania został wzbogacony o dwa znamiona dotyczące skutku – wzbudzenie u pokrzywdzonego uzasadnionego okolicznościami poczucia poniżenia lub udręczenia. Znamię udręczenia pojawia się w wielu przepisach Kodeksu karnego jednak w tym wpisie skoncentrujemy się na innych aspektach dotyczących przestępstwa nękania. w przypadku ​Stalkingu uporczywe nękanie – w swoim znamieniu jak się wydaje wymaga odrębnego opracowania.

Część autorów podkreśla, że wywołanie negatywnych przeżyć u ofiary jest elementem niezbędnym w tym czynie. Aby można było mówić o przestępstwie, musi zatem dojść do powtarzalnych zachowań ze strony sprawcy odnoszących się do ofiary, zaś u ofiary zachowania te muszą wzbudzać negatywne emocje tj. poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub musi dojść do naruszenia prywatności ofiary.

W literaturze, jako najczęstsze formy stalkingu, wymienia się: śledzenie ofiary, jej obserwowanie, składanie niechcianych propozycji, próby nawiązania kontaktu telefonicznego lub elektronicznego, wypytywanie o ofiarę innych osób, wyznawanie miłości i inne.

Warto zauważyć, iż zarzut przestępstwa stalkingu nie zawsze musi być uzasadniony. Jak pokazuje praktyka często dochodzi do sytuacji w których w wyniku konfliktu małżeńskiego, sporu o dzieci (kontaktu z dziećmi) dochodzi do sytuacji, w której jedna ze Stron konfliktu jest pomawiana o stalking uporczywe nękanie, polegające np. a naruszeniu prywatności czy zbudzaniu poczuciu zagrożenia.

Pasternak LEGAL w swojej praktyce doprowadzała już do uniewinnienia klienta od zarzuty uporczywego nękania. Niemniej jednak warto zauważ, że obrona w tego typu sprawach wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, doświadczenia procesowego ale również indywidualnego podejścia – w Kancelarii Adwokackiej Pasternak Legal dbamy o to by nasze usługi jak najpełniej realizowały potrzeby Klientów. Przygotowujemy strategie procesową, która w naszej ocenie w najlepszy sposób będzie realizowała interesy naszego Klienta.

Potrzebujesz konsultacji prawnej?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Kazus poszukiwacza „dziewczyny z pociągu”

Czy na gruncie art. 190a § 1 Kodeksu karnego można w opisanej sytuacji rozpatrywać próbę stalkingu? Autor ogłoszenia napisał, że na widok poszukiwanej dziewczyny „odjęło mu mowę” i dopiero gdy zniknęła mu z oczu „uświadomił sobie co stracił i pobiegł jej szukać, niestety bezskutecznie”. Dodał też „Od tygodnia jeżdżę pociągiem tej relacji z nadzieją w sercu, że dane mi będzie raz jeszcze ujrzeć Ciebie. Trzymam się tej myśli kurczowo”. Opis ten wskazuje na duże zaangażowanie emocjonalne. Autor przyznaje, że jeździ pociągiem relacji, gdzie spotkał poszukiwaną dziewczynę, by móc ją ponownie spotkać. Wskazuje to na powtarzalność jego zachowań. Mężczyzna swoim ogłoszeniem podkreśla, że napotkana dziewczyna bardzo mu się spodobała i że stara się ją ponownie spotkać. Warto jednak pamiętać, że dla bytu przestępstwa, a zatem realizacji znamion przestępstwa nękania nie wystarczy samo uporczywe zachowanie sprawcy również dojść do sytuacji, w której skutkiem zachowania się sprawcy musi być wytworzenie u pokrzywdzonego uzasadnionego poczucia zagrożenia lub poczucia istotnego naruszenia jego prywatności.

Na marginesie warto zauważyć, że do znamion przestępstwa nękania nie wchodził pierwotnie skutek w postaci spowodowania krzywdy fizycznej, a co za tym idzie bólu fizycznego, gdyż w zamyśle ustawodawcy zachowanie sprawcy miało powodować pewne zakłócenia funkcjonowania pokrzywdzonego w sferze emocjonalnej, psychicznej, chociaż z samego określenia sposobu zachowania sprawcy („nękanie”) nie wynikało bezwzględne wykluczenie spowodowania takich fizycznych konsekwencji.

Uzasadnione poczucie zagrożenia – co mówi o tym kodeks karny

Należy jednak zastanowić się, jaki może być odbiór słów mężczyzny przez poszukiwaną dziewczynę. Nie wiadomo, czy zaangażowanie emocjonalne wobec osoby, którą tylko widział, może ją cieszyć czy przerażać. Istnieje możliwość, że poszukiwana dziewczyna żyje w szczęśliwym związku i nie jest zainteresowana relacją z autorem. W sytuacji braku chęci nawiązania jakiejkolwiek relacji zapowiedź możliwości ponownego spotkania autora ogłoszenia może u dziewczyny wywołać uczucie strachu i dyskomfortu.

Pierwsza przesłanka ze wskazanego przepisu może zatem być w tej sytuacji spełniona. Druga przesłanka wskazuje, że zachowanie sprawcy wzbudza u ofiary uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność. Czy na gruncie omawianej sprawy mogło dojść do którejś z ewentualności?

W wyroku SN z dnia 29 marca 2017 r., IV KK 413/16, Sąd podkreślał, że o poczuciu zagrożenia jako o znamieniu omawianego przestępstwa można mówić gdy w analogicznej sytuacji przeciętna, racjonalnie myśląca osoba, również odczułaby poczucie zagrożenia. Trudno przewidywać jak na sytuację autora spojrzałby sąd gdyby poszukiwana dziewczyna złożyła przeciw autorowi wniosek o ściganie i autor stałby się oskarżonym w sprawie o nękanie. Należy podkreślić, że również poczucie poniżenia lub udręczenia, by można je było uznać za przesłankę, powinno być uzasadnione okolicznościami. Oznacza to, że w analogicznej sytuacji przeciętna, racjonalnie myśląca osoba odczułaby takie emocje.

Wspomniane poczucie zagrożenia musi mieć charakter obiektywny.

Istotne naruszenie prywatności

Ostatnia z przesłanek przestępstwa to naruszenie prywatności przez sprawcę, które musi być istotne. Jak jednak rozumieć same pojęcia „prawa do prywatności” i „istotność”? Prawo do prywatności, zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 42 z 1970 r., przejawia się głównie „w prawie do prowadzenia własnego życia z minimum ingerencji. Obejmuje prywatne, rodzinne i domowe życie, fizyczną i psychiczną integralność, honor i reputację, prawo do tego, aby nie być przedstawianym w fałszywym świetle, do nieujawniania zarówno faktów obojętnych, jak i kłopotliwych, do zakazu publikacji bez zgody własnej wypowiedzi i wizerunku, ochronę przed ujawnianiem informacji przekazanych lub otrzymanych w warunkach poufności”.

Dla zaistnienia przestępstwa stalkingu konieczne jest również wystąpienie skutku działania sprawcy w postaci wywołania u pokrzywdzonego poczucia zagrożenia lub istotnego naruszenia prywatności.

Zgodnie z wyrokiem SN z 12.01.2016 r., IV KK 196/15, LEX nr 1976249, o istotności naruszenia prawa do prywatności decyduje przede wszystkim to, w jaki sposób do naruszenia doszło i jak często dochodziło do tych naruszeń. Czy zachowanie autora ogłoszenia można uznać za „istotne naruszenie prywatności”? Trudno o tym przesądzać, ponieważ można znaleźć argumenty przemawiające zarówno na korzyść autora, jak również na jego niekorzyść.

Tytułem przykładu należy wskazać, że jeżeli chodzi o naruszenie prywatności, pojęcie nie powinno być utożsamiane wyłącznie z centrum życiowym danej osoby , takim jak posesja, mieszkanie, czy dom.

Ochrona przed stalkingiem – czy nękanie jest ścigane z urzędu?

Co możesz zrobić, kiedy stałeś się ofiarą stalkingu? Uporczywe nękanie należy zgłosić do organów postępowania przygotowawczego – Policja lub Prokuratura.

Zgodnie z art. 190a § 4 Kodeksu karnego, ściganie przestępstwa określonego stalkingu następuje na wniosek pokrzywdzonego. Gdyby w omawianej sytuacji poszukiwana dziewczyna z pociągu czuła się ofiarą uporczywego nękania, mogłaby ona złożyć zawiadomienie w dowolnej jednostce Policji lub pisemne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione materiałem dowodowym podejrzenie popełnienia przestępstwa, sprawa powinna zostać skierowana do prokuratury. Po zbadaniu sprawy, prokurator może przedstawić zarzuty sprawcy i skierować akt oskarżenia do sądu albo wydać postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa z uwagi na brak uzasadnionego podejrzenia przestępstwa. Przestępstwo stalkingu zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Czy autor ogłoszenia z poszukującego stanie się poszukiwanym? Nie można wykluczyć takiej możliwości. Jednocześnie nie można przesądzać, w jaki sposób sprawa się zakończy.

Pasternak Legal poza obroną procesową reprezentuje również pokrzywdzonych.

Potrzebujesz wsparcia przy złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa? – kliknij tutaj

a może…

Potrzebujesz konsultacji prawnej?

 

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak możemy pomóc?

Kancelaria Pasternak Legal oferuje wsparcie zarówno pokrzywdzonym przestępstwem stalkingu jak i oskarżonym. Zapraszamy do kontaktu.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Przedawnienie przestępstwa

Przedawnienie przestępstwa

Co to jest przedawnienie?

Przedawnienie karalności jest znaną już od czasów starożytnych instytucją prawa karnego, związana ściśle z celami kary kryminalnej. Upływ czasu de facto uniemożliwia bowiem osiągnięcie wobec sprawcy celu wychowawczego i zapobiegawczego kary. Powoduje to, że wykonanie kary po znacznym upływie czasu byłoby już niecelowe.Przedawnienie karalności polega na tym, że  po upływie określonego w ustawie terminu  nie można sprawcy przestępstwa pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Ustanie karalności ma charakter bezwzględny i następuje z mocy prawa.

Skutki przedawnienia karalności: Na gruncie procesowym przedawnienie karalności oznacza, że w odniesieniu do konkretnego czynu sprawcy nie można wszcząć postępowania karnego, a wszczęte już postępowanie należy umorzyć (art. 17 §1 pkt 6 k.p.k.).

https://pasternaklegal.pl/?p=3623&preview=true

Spis treści:
1. Po jakim czasie przedawnia się sprawa – nowelizacja przepisów kodeksu karnego
2. Terminy przedawnienia karalności z oskarżenia prywatnego:
3. Przedawnienie przestępstw na szkodę małoletniego (art. 101§ 4 k.k.)
4. Początek biegu terminu przedawnienia
5. Wykroczenia i przestępstwa skarbowe
6. Terminy przedawnienia wykroczenia skarbowego
7. Czym jest wykroczenie skarbowe?
8. Termin przedawnienia wykroczenia skarbowego
9. Czy istnieje możliwość modyfikacji terminów biegu przedawnienia?
10. Przedłużenie przedawnienia karalności
11. Czy możliwe jest wyłączenie instytucji przedawnienia?
12. Jakie przestępstwa się nie przedawniają?
13. Czy kradzież przedawnia się?
14. Przedawnienie karalności covid-19
15. PODSUMOWANIE

Po jakim czasu przedawnia się sprawa-  nowelizacja przepisów kodeksu karnego

Nowelizacja przepisów kodeksu karnego dokonana ostatnio Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r., nie ominęła przepisów dotyczących instytucji przedawnienia, zmieniając lub uzupełniając unormowania w art. 101 §1, art. 101 §3, art. 101 § 3a, art. 101 §4, art. 102 §1 i §2, art. 105 k.k.  Nie ma jednakowego terminu przedawnienia dla wszystkich przestępstw. Okolicznością decydującą o rozpiętości terminów przedawnienia karalności jest rodzaj i wysokość kary (co do kary pozbawienia wolności), określone w części szczególnej i części wojskowej kodeksu karnego, oraz waga czynu.

W obecnym stanie prawnym przedawnienie karalności następuję, gdy od czasu popełnienia przestępstwa upłynęło:

 §1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1) 40 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię;

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;

4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

Terminy przedawnienia karalności z oskarżenia prywatnego:

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.(por. wyr. SN z 4.12.2002 r.,  II KKN 132/01 Legalis).

Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego.

Przedawnienie przestępstw na szkodę małoletniego (art. 101§ 4 k.k.)

W wyniku nowelizacji kodeksu karnego, wzmocnieniu uległa ochrona małoletnich. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art.101 §4 k.k.

§  4.  W przypadku przestępstw:

1) przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności,

2) określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę małoletniego, albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego,

3) określonych w art. 156a i art. 191b, popełnionych na szkodę małoletniego

Przedawnienie przestępstw popełnionych na szkodę małoletniego nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 40. roku życia.

Początek biegu terminu przedawnienia

Kiedy przestępstwo się przedawnia?

Okres przedawnienia karalności liczy się od daty popełnienia przestępstwa. Oczywiście decydujące w tej mierze znaczenie ma fakt, jakie przestępstwo oskarżony w rzeczywistości popełnił, a więc czyn przypisany, a nie o jakie przestępstwo został oskarżony – czyn zarzucany.

Początek biegu terminu przedawnienia przestępstw skutkowych

Regulacja zawarta w treści art.101§3 k.k. wskazuję, że jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił. W wyniku nowelizacji kodeksu karnego, ustawodawca dodał zapis art. 101§ 3a k.k.  w którym wskazano, że w przypadku przestępstwa popełnionego w czasie dłuższym niż jeden dzień bieg przedawnienia rozpoczyna się z upływem ostatniego dnia, w którym sprawca swoim zachowaniem wypełniał znamiona przestępstwa.

Wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Termin przedawnienia przestępstwa skarbowego

W przypadku przestępstwa skarbowego termin przedawnienia uzależniony jest od stopnia zagrożenia karą.

Jak stanowi art. 44 §1 kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.), karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

5 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat;

10 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym nastąpiło zachowanie sprawcy, chyba że kodeks stanowi inaczej.

W konsekwencji  termin przedawnienia – odpowiednio pięcio – lub dziesięcioletni – należy obliczać od daty zachowania się sprawcy.

Terminy przedawnienia wykroczenia skarbowego

Czym jest wykroczenie skarbowe?

Jak stanowi treść art.53§3 k.k.s. wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo warto przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.

Termin przedawnienia wykroczenia skarbowego

Karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Natomiast jeżeli w tym okresie wszczęto przeciwko sprawcy postępowanie, karalność popełnionego przez niego wykroczenia skarbowego ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu ( czyli z upływem 3 lat od jego popełnienia)

Czy istnieje możliwość modyfikacji terminów biegu przedawnienia?

Tak, pewne modyfikacje przewiduję art. 9 PWKK zgodnie z jego treścią Bieg terminu przedawnienia karalności umyślnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub wymiarowi sprawiedliwości, zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej 3 lat, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych – w okresie od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r. – w czasie lub w związku z pełnieniem ich funkcji, rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 1990 r. Przepis art. 4§1 kodeksu karnego nie ma w takich wypadkach zastosowania.W stosunku do sprawców czynów, określonych w §1 nie stosuje się wydanych przed dniem 7 grudnia 1989 r. przepisów ustaw i dekretów, które przewidują amnestię lub abolicję

Przedłużenie przedawnienia karalności

Za sprawą art. 102 k.k. terminy dotyczące przedawnienia przestępstwa przewidziane w art.101 k.k. ulegają przedłużeniu.

Jeżeli bowiem w okresie wskazanym w art.101 k.k.doszło do wszczęcia postępowania, to karalność przestępstwa ulega przedawnieniu po 10 latach co do przestępstw z art.101 §1 k.k. oraz po 5 latach co do pozostałych przestępstw, tj. tych ściganych z oskarżenia prywatnego, od zakończenia tego okresu. Celem instytucji z art. 102 k.k. jest umożliwienie przeprowadzenia postępowania karnego, pomimo że upłynęły już ustawowe terminy przedawnienia karalności określone w art.101 k.k.

Czy możliwe jest wyłączenie instytucji przedawnienia?

Kodeks karny przewiduję także przypadki, w których następuję  zamrożenie terminu  przedawnienia, są to tzw. Przestępstwa nie ulegające przedawnieniu.

Jakie przestępstwa się nie przedawniają?

Przepisów o przedawnieniu karalności nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych. Nie stosuje się ich również do umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Konstytucja RP wprowadza również instytucję zawieszenia przedawnienia karalności w stosunku do przestępstw nieściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, do czasu ustania tych przyczyn ( art.44 Konstytucji RP)

Czy kradzież przedawnia się?

Przedawnienie kradzieży

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego w polskim porządku prawnym przestępstwa ulegają przedawnieniu po upłynięciu danego okresu, który jest wyznaczony ze względu na wagę popełnionego czynu. Zgodnie z treścią art. 278§1 k.k.  Za kradzież grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.  Wobec powyższego  na mocy art. 101§1 pkt 3,  przestępstwo ulega przedawnieniu  po 10 latach – licząc od popełnienia przestępstwa. Warto jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z kolejnym przepisem kodeksu karnego „jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w §1 pkt 1–3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu”. Okazuje się więc, że do wydłużenia okresu przedawnienia karalności przyczynia się wszczęcie postępowania przeciwko danej osobie. 

Przedawnienie karalności covid-19

Pandemia wirusa Covid- 19 przyczyniła się do zmiany w wielu dziedzinach prawa, tak było również w prawie karnym. 1 października br. przestał obowiązywać przepis art. 15zzr (1) ustawy antycovidowej. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, nie ma tu znaczenia okoliczność, że dzień ten przypadał w niedzielę jako dzień ustawowo wolny od pracy. Przepisy regulujące zasady obliczania terminów prawa karnego dopuszczają możliwość, by początek biegu terminu następował w dzień ustawowo wolny od pracy. Brak jest bowiem w prawie karnym regulacji wykluczającej rozpoczęcie biegu terminu w dzień ustawowo wolny od pracy lub nawet w sobotę.1 października włącznie biegną terminy, które nie rozpoczęły swojego biegu przed ich wstrzymaniem. Natomiast terminy, które rozpoczęły swój bieg i uległy zawieszeniu, biegną dalej.

Dla przypomnienia:

Art. 15zzr ust. 1 ustawy COVID-19, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, stanowił, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów wymienionych w tym przepisie w pkt 1-6 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. art. 15zzr ust. 6 ustawy COVID-19 stanowił zaś, że w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

 

PODSUMOWANIE

Przedawnienie karalności przestępstwa to nieco upraszczając, sytuacja, w której sprawca przestępstwa z uwagi na upływ określonego przez ustawodawcę czasu nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Okres przedawnienia dla wszystkich przestępstw czy wykroczeń nie jest taki sam.  Ustawodawca przewidział tez instytucję przedłużenia przedawnienia karalności jak też „spoczywanie biegu przedawnienia”.

Prawidłowe obliczenie terminu przedawnienia karalności czynu może stanowić element konstruowania linii obrony, który przy odpowiednim zastosowaniu procesowym może okazać się bardzo korzystny dla Klienta, z tego tez względu warto rozważyć konsultację prawną z adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych, lub też zlecić obronę Adwokatowi zajmującym się reprezentacja w sprawach karnych.

Zespół adwokatów Pasternak LEGAL świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie tzw. white collar crimes na terenie całego Kraju. Nasze biura rozmieszczone są w kilku miastach Warszawie, Lublinie, Markach, co ułatwia nam kontakt z Klientami niemniej jednak prowadzimy sprawy na terenie całej Polski.

Specjalizacja, doświadczenie, jakość, odpowiedzialność – masz więcej pytań w opisywanej materii – skontaktuj się z nami.

Czas zabezpieczyć swoje interesy prawne i biznesowe! Nasza kancelaria stoi do Twojej dyspozycji. Skorzystaj z profesjonalnej pomocy i pewności prawnej. Skontaktuj się z nami już dziś – Twoje spokojne jutro zaczyna się od podjęcia działań teraz!

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Specjalizacja

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

 • karnego,
 • prawa handlowego
 • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

 

Może Cię również zainteresować:

Kiedy następuje ustanie karalności (przedawnienie karalności) przestępstwa?

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Utrata prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w pytaniach i odpowiedziach

Utrata prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w pytaniach i odpowiedziach

https://pasternaklegal.pl/?p=3589&preview=true

Spis treści:
1. Jak sprawdzić czy mam zabrane prawo jazdy?
2. Jakie konsekwencje poniosę za jazdę po alkoholu?
3. Jaka jest kara za jazdę pod wpływem alkoholu?
4. Czy po zabraniu prawa jazdy muszę spełnić dodatkowe warunki, aby je odzyskać?
5. Warunki, jakie trzeba spełnić, aby odzyskać prawo jazdy
6. Czy za jazdę pod wpływem alkoholu zabierają prawo jazdy?
7. Kto zatrzymuje dokument prawa jazdy po prowadzenie pojazdu pod alkoholu?
8. Jak przebiega procedura zatrzymania prawa jazdy?
9. Jak odzyskać prawo jazdy po zabraniu?
10. Co to warunkowe umorzenie postępowania karnego?
11. Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu
12. W stanie nietrzeźwości – co oznacza?
13. Utrata prawa jazdy na 3 lata
14. Jazda po alkoholu po raz trzeci – jakie kary za jazdę po alkoholu w takim przypadku?
15. Jazda po alkoholu w 2023 roku
16. Utrata prawa jazdy na 3 miesiące
17. Jakie kary za jazdę po alkoholu?
18. Odzyskanie prawa jazdy po wyroku
19. Okres utraty prawa jazdy
20. Odebranie prawa jazdy kilku kategorii
21. Wniosek o „blokadę alkoholową” – Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów
22. Pomoc prawna

 

Jak sprawdzić czy mam zabrane prawo jazdy?

Jeśli jesteś zaniepokojony, że twoje prawo jazdy zostało zabrane z powodu jazdy pod wpływem alkoholu, istnieje kilka sposobów, aby to sprawdzić. Najpewniejszym źródłem informacji będzie kontakt z lokalnym urzędem komunikacji, który udzieli ci informacji na ten temat. Możesz także sprawdzić swoje dane online, korzystając z oficjalnych stron internetowych w twoim regionie.

Jakie konsekwencje poniosę za jazdę po alkoholu?

Jazda samochodem po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol to poważne przestępstwo. Konsekwencje mogą obejmować grzywnę, długi okres utraty prawa jazdy, a nawet karę więzienia. Jeśli złamiesz zakaz prowadzenia samochodów, ryzykujesz jeszcze poważniejsze konsekwencje. Możesz bowiem otrzymać dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Jazda po alkoholu wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami, w tym utratą prawa jazdy, karami finansowymi, utratą pracy, karami więzienia i ryzykiem wypadków drogowych. 

Jaka jest kara za jazdę pod wpływem alkoholu?

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od kraju, stanu czy regionu. Mogą obejmować grzywny, zawieszenie lub utratę prawa jazdy, obowiązkowe szkolenia z bezpieczeństwa drogowego, a nawet kary więzienia w przypadku poważnych przewinień.

Wyrokiem sądu rejonowego następuje skazanie za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. To sąd, który na podstawie przeprowadzonych dowodów i przepisów prawa orzeka karę dla sprawcy przestępstwa, gdyż osoba, za popełnienie przestępstwa określonego w 178a kk grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Ponadto w wyroku skazującym sąd może zastosować dodatkowy środek w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Orzeczenie powyższego zakazu często niesie ze sobą daleko idące konsekwencje również w codziennym życiu, może wiązać się z utrudnieniem w funkcjonowaniu na codzień czy utratą pracy. Z tego względu obronę w tego typu sprawie warto powierzyć doświadczonym prawnikom.

Nasz zespół tworzą prawnicy posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Pasternak LEGAL świadczy wparcie prawne związane z obroną w sprawach karnych. To jedna z naszych specjalizacji!

Potrzebujesz konsultacji albo wsparcia prawnego na etapie procesowym? Napisz do nas.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy po zabraniu prawa jazdy muszę spełnić dodatkowe warunki, aby je odzyskać?

Tak, po zabraniu prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu musisz spełnić określone warunki, aby je odzyskać. Procedury różnią się w zależności od jurysdykcji, ale mogą obejmować szereg kroków, takich jak ukończenie kursu ds. bezpieczeństwa drogowego, przejście ponownie egzaminu i podjęcie leczenia odwykowego w przypadku problemów z alkoholem.

Po zabraniu prawa jazdy konieczne jest przestrzeganie wszelkich zasad i procedur, aby je odzyskać. To może obejmować okresy bez prawa jazdy, uczestnictwo w programach edukacyjnych i zmianę swojego zachowania na drodze.

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby odzyskać prawo jazdy

Prowadząc pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu, będziesz zobowiązany poddać się kompleksowym procedurom mającym na celu odzyskanie tego uprawnienia. Obejmować to może różnorodne etapy i wymagania, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach oraz zapobiec przyszłym incydentom. Te procedury obejmują:

1.     Uczestnictwo w programach edukacyjnych: Będziesz musiał uczestniczyć w specjalnych programach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na drogach i skutków jazdy pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu. Te szkolenia mają na celu zwiększenie Twojej świadomości i odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drodze

2.     Badania na obecność alkoholu: W procesie odzyskiwania prawa jazdy konieczne będzie poddanie się regularnym badaniom na obecność alkoholu we krwi lub mocz. Te testy pomagają monitorować Twoje zachowanie i wykluczyć ryzyko prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

3.     Egzamin praktyczny: Po ukończeniu programów edukacyjnych i spełnieniu innych warunków, będziesz musiał zdać egzamin praktyczny, aby udowodnić, że jesteś zdolny do bezpiecznej jazdy. To stanowisko weryfikuje Twoje umiejętności kierowcy i stosowanie przepisów ruchu drogowego.

Wszystkie te kroki mają na celu zapewnić, że ponownie będziesz odpowiedzialnym i bezpiecznym kierowcą, który nie stwarza zagrożenia dla innych użytkowników dróg. Oczywiście, konieczne będzie również spełnienie wszelkich innych wymogów i regulacji prawnych, które obowiązują w Twoim regionie w związku z odzyskaniem prawa jazdy.

Pasternak LEGAL doradzała Klientom w postępowaniach dotyczących “odzyskania prawa jazdy po jego utracie”.

Postępowanie z doświadczonym prawnikiem przebiega sprawnie, warto więc skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Więcej o naszej działalności w sprawach prawa karnego.

Czy za jazdę pod wpływem alkoholu zabierają prawo jazdy?

Tak, jazda po alkoholu jest przestępstwem, które może skutkować zabraniem prawa jazdy. Jest to środek mający na celu zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom na drogach i ochronę życia innych uczestników ruchu.

Kto zatrzymuje dokument prawa jazdy po prowadzenie pojazdu pod alkoholu?

Prawo jazdy po alkoholu może zostać zatrzymane przez odpowiednie służby, takie jak policja lub inspekcja ruchu drogowego. Kontrole drogowe, testy na obecność alkoholu i zatrzymanie prawa jazdy to standardowe procedury przeprowadzane w przypadku podejrzenia, że kierowca jest nietrzeźwy.

Jak przebiega procedura zatrzymania prawa jazdy?

Procedura zabrania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu stanowi kluczowy element systemu egzekwowania prawa na drogach, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i innych użytkowników dróg. Jest to proces ściśle określony przepisami prawa i zawierający kilka kluczowych etapów. Oto bardziej szczegółowe rozwinięcie tego procesu:

1.     Kontrola drogowa: Procedura rozpoczyna się od rutynowej kontroli drogowej przeprowadzanej przez funkcjonariuszy policji. Kontrole te są często przeprowadzane na drogach, parkingach lub na punktach kontrolnych i mają na celu monitorowanie zgodności z przepisami ruchu drogowego oraz zidentyfikowanie potencjalnych naruszeń.

2.     Test na obecność alkoholu w organizmie: Jeśli funkcjonariusz podejrzewa, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, może zdecydować o przeprowadzeniu testu na obecność alkoholu w organizmie. Najczęściej stosowanym testem jest test alkomatem, który mierzy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik testu może wskazać, czy kierowca przekroczył dopuszczalny poziom alkoholu we krwi.

3.     Zatrzymanie prawa jazdy: Jeśli wynik testu jest pozytywny, to oznacza, że kierowca miał w organizmie alkohol i prawo jazdy zostaje zatrzymane przez funkcjonariusza. To działa jako środek zapobiegawczy, mający na celu uniemożliwienie dalszej jazdy kierowcy pod wpływem alkoholu.

4.     Kara i postępowanie karne: Po zatrzymaniu prawa jazdy, kierowca może być ukarany zgodnie z przepisami prawa. Kary mogą obejmować mandaty, zawieszenie prawa jazdy, a w przypadkach poważniejszych naruszeń nawet areszt tymczasowy. Dodatkowo, kierowca będzie musiał stawić się przed sądem w celu rozpatrzenia swojej sprawy.

5.     Regulacje prawne: Procedura zabrania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu jest ściśle regulowana przez przepisy prawa. Określają one dopuszczalne poziomy alkoholu we krwi, uprawnienia funkcjonariuszy do przeprowadzania testów, a także kary i sankcje za naruszenia tych przepisów. Te regulacje mają na celu utrzymanie porządku na drogach i zapobieganie przypadkom jazdy pod wpływem alkoholu.

Podsumowując utrata dokumentu prawa jazdy to jedna z konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu. Kierowcy, którzy nie przestrzegają przepisów dotyczących trzeźwości, ryzykują utratę swojego dokumentu prawa jazdy. Procedura utraty prawa jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu jest ściśle regulowana przepisami prawa. Zazwyczaj obejmuje kontrolę drogową, badania na obecność alkoholu w organizmie kierowcy i zatrzymanie prawa jazdy w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów. Z kolei procedura zatrzymania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu obejmuje kontrolę drogową, badania na obecność alkoholu w organizmie kierowcy i podjęcie odpowiednich środków prawnych w przypadku naruszenia przepisów.

Jak odzyskać prawo jazdy po zabraniu?

Odzyskanie prawa jazdy po jego utracie z powodu jazdy pod wpływem alkoholu wymaga spełnienia określonych warunków. Należy przestrzegać okresu zakazu prowadzenia pojazdów, uczestniczyć w programach szkoleniowych i być trzeźwym. Po spełnieniu tych warunków można ubiegać się o przywrócenie prawa jazdy.

Po okresie utraty prawa jazdy można ubiegać się o zwrot utraconego prawa jazdy. Procedury i warunki zwrotu prawa jazdy różnią się w zależności od jurysdykcji, ale zazwyczaj obejmują spełnienie określonych warunków i  ponowny egzamin praktyczny.

Co to warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego stanowi środek probacyjny i skutkuje odstąpieniem od skazania i jednoczesnym poddaniem sprawcy próbie. Sąd, orzekając w formie wyroku o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Ponadto należy pamiętać, że umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w okresie próby sprawca bezwzględnie powinien wywiązywać się z nałożonych na niego obowiązków jak również przestrzegać powszechnie obowiązujących norm prawnych.

W przypadku uchybienia przez sprawcę nałożonym na niego obowiązkom, zgodnie z art. 68 k.k. Sąd obligatoryjnie podejmie warunkowo umorzone postępowanie karne w przypadku, w którym sprawca popełni w okresie próby przestępstwo umyślne i za to przestępstwo sprawca zostanie prawomocnie skazany, jak również w przypadku, w którym pomimo udzielenia sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, sprawca uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego przeczytasz tutaj.

Skorzystanie z tej procedury niejednokrotnie może być w określonej konfiguracji procesowej zabiegiem korzystnym dla podejrzanego. Wobec powyższego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty i uzyskać konsultację prawną w tym zakresie.

Pasternak LEGAL posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, ale również związanych ze skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Przejdź do kontaktu z nami

Warunkowe umorzenie to możliwość zakończenia postępowania karnego bez wydania wyroku skazującego, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Te warunki mogą obejmować udział w programach terapeutycznych, prace społeczne lub inne środki naprawcze. Warunkowe umorzenie może być opcją, która pozwoli uniknąć długotrwałych konsekwencji prawnych związanych z wyrokiem skazującym

W stanie nietrzeźwości – co oznacza?

Stan nietrzeźwości oznacza, że ilość alkoholu w organizmie kierowcy przekracza legalne limity określone w przepisach ruchu drogowego. Jest to poważne przestępstwo i prowadzi do konsekwencji prawnych, takich jak zabranie prawa jazdy i kary pieniężne.

 Więcej na temat tego czym jest jazda w stanie nietrzeźwości zobacz tutaj.

Utrata prawa jazdy na 3 lata

W wielu jurysdykcjach na całym świecie utrata prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu jest surowo sankcjonowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i odstraszenia kierowców od podejmowania ryzykownego zachowania. Jednym z drastycznych środków, który może być zastosowany w takich przypadkach, jest zawieszenie prawa jazdy na okres trzech lat. Zawieszenie prawa jazdy jest surowym środkiem karania kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu. Oznacza to, że kierowca traci prawo do prowadzenia pojazdów na okres trzech lat. Głównym celem tego surowego środka karania jest odstraszanie potencjalnych sprawców przed prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwości. Rozważając tak drastyczną konsekwencję, kierowcy mogą być bardziej skłonni do powstrzymania się od picia alkoholu przed wsiadaniem za kierownicę, zwiększając tym samym bezpieczeństwo na drogach. Zawieszenie prawa jazdy na trzy lata ma na celu ochronę wszystkich użytkowników dróg. W niektórych przypadkach sądy mogą rozważyć okoliczności sprawy i dostosować karę zawieszenia prawa jazdy do konkretnej sytuacji, ale zazwyczaj zasada trzech lat zawieszenia jest stosowana jako standardowy środek odstraszający.

Jazda po alkoholu po raz trzeci – jakie kary za jazdę po alkoholu w takim przypadku?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu po raz trzeci to bardzo poważne przestępstwo. Kary za powtórne przewinienie są zazwyczaj surowsze niż za pierwsze wykroczenie i mogą obejmować dłuższy okres utraty prawa jazdy, większe grzywny i wyższe ryzyko kary więzienia.

Jazda po alkoholu w 2023 roku

Rok 2023 to nadal okres, w którym obowiązują surowe przepisy dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu. Z dniem 1 października 2023 r. weszły w życie nowe przepisy kodeksu karnego, które nakładają surowszą odpowiedzialność karną na sprawcę, który prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości. Co do zasady takiemu sprawcy sąd będzie mógł wymierzyć karę pozbawienia wolności do 3 lat.

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące

W roku 2023 przepisy dotyczące utraty prawa jazdy wprowadzają zróżnicowane sankcje za różne rodzaje wykroczeń drogowych. W przypadku takich, jak przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym lub przewożenie niewłaściwej liczby osób, prawo jazdy może być zawieszone na okres trzech miesięcy.

Jakie kary za jazdę po alkoholu?

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od stopnia nietrzeźwości, przewinienia, regionu i jurysdykcji. Mogą obejmować grzywny, zakaz prowadzenia samochodów, obowiązkowe leczenie odwykowe i kary więzienia.

Odzyskanie prawa jazdy po wyroku

Po odbyciu kary za jazdę pod wpływem alkoholu można ubiegać się o odnowienie prawa jazdy. To proces, który wymaga spełnienia określonych warunków i przejścia odpowiednich procedur.

Okres utraty prawa jazdy

Okres zatrzymania prawa jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu może się różnić w zależności od przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji. Zazwyczaj obejmuje on okres od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od stopnia nietrzeźwości i przewinienia..

Mając na uwadze dotkliwość środka karnego jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów nawet kilkuletni warto skorzystać w sprawie związanej z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii.

Skazanie za przestępstwo określone w art. 178 a kodeksu karnego oraz orzeczenie zakazu, a także obowiązku świadczenia pieniężnego poza konsekwencjami finansowymi, czy odpowiedzialnością karna może prowadzić do dodatkowych konsekwencji prawnych, a nawet wpływać na funkcjonowanie całej rodziny, w szczególności w przypadku gdy źródło zarobkowania powiązane jest z koniecznością posiadania prawa jazdy. W takich wypadkach szczególnie warto skorzystać z doświadczonej pomocy adwokatów świadczących usługi obrony w sprawach karnych.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Zobacz więcej o przestępstwie z art. 178a kodeksu karnego.

Świadczymy usługi prawne w zakresie pomocy prawnej w aspektach prawa karnego. Zespół Pasternak LEGAL tworzą doświadczeni adwokaci w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

 • karnego,
 • prawa handlowego
 • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

Nie czekaj i podejmij działania już teraz.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Odebranie prawa jazdy kilku kategorii

W niektórych przypadkach, w związku z jazdą pod wpływem alkoholu, kierowcy mogą stracić nie tylko prawo jazdy na samochody osobowe, ale także na inne kategorie pojazdów, takie jak motocykle czy ciężarówki.

Wniosek o „blokadę alkoholową” – Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Jeśli masz orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na skutek jazdy pod wpływem alkoholu, istnieje możliwość ubiegania się o jego skrócenie. W niektórych jurysdykcjach możesz złożyć wniosek o skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów, jeśli spełnisz określone warunki. Warunki te mogą obejmować uczestnictwo w programach terapeutycznych, udział w szkoleniach dotyczących bezpiecznej jazdy oraz brak powtórnych naruszeń prawa drogowego związanego z alkoholem. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe po zasięgnięciu porady adwokata i spełnieniu wymagań określonych przez organy odpowiedzialne za wykonywanie kary.

“Blokada alkoholowa” to środek, który może być stosowany wobec osób, którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów. Aby skazany mógł ubiegać się o “blokadę antyalkoholową”, musi spełnić kilka warunków:

1.     Okres wykonywania zakazu: Skazany może ubiegać się o “blokadę antyalkoholową”, jeśli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez co najmniej połowę czasu, na jaki został orzeczony. Jeśli zakaz prowadzenia pojazdów był orzeczony dożywotnio, skazany musi go wykonywać przez co najmniej 10 lat.

2.     Bezpieczeństwo w komunikacji: Sąd musi być przekonany, że pozwalając skazanemu na prowadzenie pojazdu z “blokadą antyalkoholową”, nie będzie to stanowiło zagrożenia dla bezpieczeństwa na drogach. Sąd dokonuje tej oceny na podstawie zachowania i warunków osobistych skazanego oraz jego postawy w okresie wykonywania kary.

Warto zaznaczyć, że jeśli skazany, któremu sąd zezwolił na korzystanie z “blokady antyalkoholowej”, popełni rażące naruszenie prawa związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego, na przykład przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, to sąd może zdecydować o wycofaniu tej blokady z pojazdu.

Złożenie stosownego wniosku może niejednokrotnie okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem dla sprawcy skazanego uprzednio za jazdę pod wpływem alkoholu. Odpowiednie skonstruowanie wniosku oraz niezbędnych załączników do wniosku stanowi istotny element na drodze do ubiegania się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Z uwagi na ważkość zagadnienia jakim jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów prowadzenie tej sprawy warto powierzyć adwokatowi zajmującemu się prowadzeniem spraw karnych.

Pomoc prawna

Jeżeli jesteś podejrzanym bądź oskarżonym o jazdę pod wpływem alkoholu lub problemów związanych z zakazem prowadzenia pojazdów, pomoc prawna jest niezwykle ważna. Warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże ci zrozumieć swoje prawa, przygotować obronę oraz reprezentować cię przed sądem. Adwokat może doradzić ci, jak najlepiej zareagować na zarzuty i pomóc w osiągnięciu najlepszego wyniku w twojej sprawie. Współpraca z adwokatem może być kluczowa w ochronie twoich interesów i praw w kontekście spraw związanych z jazdą pod wpływem alkoholu.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Kiedy następuje ustanie karalności (przedawnienie karalności) przestępstwa?

Kiedy następuje ustanie karalności (przedawnienie karalności) przestępstwa?

Przedawnienie karalności jest znaną już od czasów starożytnych instytucją prawa karnego, związaną ściśle z celami kary kryminalnej. Upływ czasu de facto uniemożliwia bowiem osiągniecie wobec sprawcy celu wychowawczego i zapobiegawczego kary. Powoduje to, że wykonanie kary po znacznym upływie czasu byłoby już niecelowe.

Warto zatem zadać kilka pytań:

Jak obliczać termin przedawnienia karalności?

Kiedy następuje przedawnienie przestępstwa?

Gdzie szukać odpowiedzi o przedawnienie przestępstwa?

Kiedy przedawnienie karalności ulega modyfikacji?

https://pasternaklegal.pl/?p=3437&preview=true

Spis treści:
1. Co to jest przedawnienie karalności jak niektórzy mówią przedawnienie przestępstwa?
2. Terminy przedawnienia karalności z oskarżenia prywatnego
3. Przedawnienie karalności przestępstw popełnionych na szkodę małoletniego (art. 101 § 4 k.k) – małoletni i przedawnienie karalności
4. Czy możliwe jest wyłączenie instytucji przedawnienia?
5. PODSUMOWANIE

Co to jest przedawnienie karalności jak niektórzy mówią przedawnienie przestępstwa?

Przedawnienie karalności czynu – polega na tym, że po upływie określonego w ustawie terminu nie można sprawcy przestępstwa pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Uchylenie karalności ma charakter bezwzględny i następuje z mocy prawa.

Na gruncie procesowym przedawnienie karalności oznacza, że w odniesieniu do konkretnego czynu sprawcy nie można wszcząć postępowania karnego, a wszczęte już postepowanie należy umorzyć (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.).

Innymi słowy jeżeli upłynął termin przedawnienia karalności czynu to sprawca nie może zostać za niego skazany. Jeżeli sąd w toku postępowania stwierdza, że nastąpiło przedawnienie ścigania oskarżonego, to nie wolno mu wydać wyroku skazującego, sąd może natomiast wydać wyrok uniewinniający.

Warto zwrócić uwagę, że w wypadku, kiedy upływ terminu karalności jest bliski, korzystną dla oskarżonego strategią może okazać się przedłużanie postępowania.

Takie zabiegi procesowe wymagają jednak niekiedy doświadczenia procesowego, a zatem mogą wiązać się z koniecznością skorzystania z usług doświadczonych prawników, posiadających doświadczenie na gruncie procesu karnego.

Zespołem prawa karnego w Kancelarii Pasternak Legal kieruje adwokat Łukasz Pasternak, który jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

 • karnego,
 • prawa handlowego
 • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

Specjalizacja

W naszych działaniach każdorazowo kierujemy się interesem naszego Klienta, a do powierzonych nam spraw podchodzimy w sposób przemyślany i indywidualny.

Jeżeli poszukujesz adwokata, który zaangażuje się w Twoją sprawę i postara się ustalić najlepsze dla Ciebie kroki prawne – zapraszamy do kontaktu – kliknij tutaj.

Terminy przedawnienia – nowelizacja przepisów kodeksu karnego

Nowelizacja przepisów kodeksu karnego  dokonana ostatnio Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r., nie ominęła przepisów dotyczących instytucji przedawnienia, zmieniając lub uzupełniając unormowania w art. 101 § 1, art. 101 § 3, art. 101 § 3a, art. 101 § 4, art. 102 § 1 i § 2, art. 105 k.k. 

Nie ma jednakowego terminu przedawnienia dla wszystkich przestępstw. Oczywiste jest, że w przypadku poważniejszych przestępstw przedawnienie karalności następuje później.

Okolicznością decydującą o rozpiętości terminów przedawnienia karalności jest rodzaj i wysokość kary (co do kary pozbawienia wolności), określone w części szczególnej i części wojskowej kodeksu karnego oraz waga czynu.

W obecnym stanie prawnym karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1) 40 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię;

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;

4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

W przypadku, gdy już zostało wszczęte postępowanie karne i to czy się przeciwko osobie sprawcy okresy przedawnienia ulegają wydłużeniu o 10 lat. Innymi słowy jeżeli w okresie biegu terminu przedawnienia wszczęto postępowanie do terminu przedawnienia należy doliczyć kolejnych 10 lat.

Warto pamiętać, że przedawnienie karalności ulega zawieszeniu w określonych sytuacjach prawnych, co z kolei może wiązać się z konsekwencjami procesowymi.

Licząc zatem bieg terminów przedawnienia warto skontaktować się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże uniknąć dotkliwego błędu w przypadku nawet prostej na pierwszy rzut oka sprawy, albowiem konsekwencje błędu mogą mieć daleko idące konsekwencje. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że odpowiedź na pytanie jak się prawidłowo oblicza termin przedawnienia karalności nie zawsze na pierwszy rzut oka oczywista, gdyż nie zawsze wystarczy dodanie określonego czasu do czasu popełnienia czynu zabronionego.

Prawo Karne – Jedna z głównych specjalizacji PASTERNAK LEGAL – zobacz więcej.

Tytułem przykładu można wskazać, że pewne modyfikacje przewiduję art. 9 PWKK zgodnie z jego treścią Bieg terminu przedawnienia umyślnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub wymiarowi sprawiedliwości, zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej 3 lat, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych – w okresie od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r. – w czasie lub w związku z pełnieniem ich funkcji, rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 1990 r. Przepis art. 4 § 1 Kodeksu karnego nie ma w takich wypadkach zastosowania. W stosunku do sprawców czynów, określonych w § 1 nie stosuje się wydanych przed dniem 7 grudnia 1989 r. przepisów ustaw i dekretów, które przewidują amnestię lub abolicji.

Na marginesie należy również zauważyć co ciekawe w przypadku wykroczeń drogowych, że częstym problemem praktycznym związanym z postępowaniem w sprawach o wykroczenia jest poprawne ustalenie czy nastąpiło przedawnienie karalności wykroczenia. Poprawne zaś obliczenie powyższego terminu może wiązać się z dalszymi konsekwencjami prawnymi, które nie kiedy dla obwinionego mogą być dużo bardziej dotkliwe a niżeli sama grzywna w sprawie o wykroczenie.

Terminy przedawnienia karalności z oskarżenia prywatnego

W przypadku przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego karalność ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się̨ o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż̇ z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postepowania karnego.

przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego karalność przedłużona zostaje w wypadku wszczęcia postępowania o 5 lat.

Przedawnienie karalności przestępstw popełnionych na szkodę małoletniego (art. 101 § 4 k.k) – małoletni i przedawnienie karalności

Nieco inaczej wyglądają zasady przedawnienia w zakresie przestępstw przeciwko wolności i seksualności, w których pokrzywdzonym jest małoletni, zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych, a także niektórych przestępstw popełnionych przez urzędników państwowych.

W wyniku nowelizacji kodeksu karnego, wzmocnieniu uległa ochrona małoletnich. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art.101 §4 k.k.

W przypadku przestępstw:

1) przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności,

2) określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego,

3) określonych w art. 156a i art. 191b, popełnionych na szkodę małoletniego

–     przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 40. roku życia.

https://pasternaklegal.pl/?p=3437&preview=true

 

Początek biegu terminu przedawnienia

Okres przedawnienia karalności liczy się od daty popełnienia przestępstwa. Oczywiście decydujące w tej mierze znaczenie ma fakt, jakie przestępstwo oskarżony w rzeczywistości popełnił.

Warto zauważyć, że ogólna zasada może ulegać swoistym modyfikacjom.

Początek biegu terminu przedawnienia przestępstw skutkowych

Regulacja zawarta w treski art 101 §3 k.k. wskazuję, że jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił. Regulacja art. 101 § 3 k.k. odnosi się jedynie do przestępstw skutkowych dokonanych W wyniku nowelizacji Kodeksu Karnego, ustawodawca dodał zapis art. 101 § 3a k.k w którym wskazano, że w przypadku przestępstwa popełnionego w czasie dłuższym niż jeden dzień bieg przedawnienia rozpoczyna się z upływem ostatniego dnia, w którym sprawca swoim zachowaniem wypełniał znamiona przestępstwa

Czy możliwe jest wyłączenie instytucji przedawnienia?

Kodeks karny przewiduję także przypadki, w których następuję wyłączenie instytucji przedawnienia.

Przepisów o przedawnieniu karalności nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych. Nie stosuje się ich również do umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Konstytucja RP wprowadza również instytucję zawieszenia biegu przedawnienia w stosunku do przestępstw nieściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, do czasu ustania tych przyczyn (art.44 Konstytucji RP)

Czy możliwe jest zawieszenie przedawnienia karalności?

Odpowiedź na powyższe pytanie powinna być twierdząca, albowiem istnieją regulacje prawne, które pozwalają na zawieszenie biegu przedawnienia karalności czynu zabronionego.

PODSUMOWANIE

Przedawnienie karalności przestępstwa to nieco upraszczając, sytuacja, w której sprawca przestępstwa z uwagi na upływ określonego przez ustawodawcę czasu nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Okres przedawnienia dla wszystkich przestępstw czy wykroczeń nie jest taki sam.   Ustawodawca przewidział tez instytucję przedłużenia przedawnienia karalności jak też „spoczywanie biegu przedawnienia”.

Prawidłowe obliczenie terminu przedawnienia karalności czynu może stanowić element konstruowania linii obrony, który przy odpowiednim zastosowaniu procesowym może okazać się bardzo korzystny dla Klienta, z tego tez względu warto rozważyć konsultację prawną z adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych, lub też zlecić obronę Adwokatowi zajmującym się reprezentacja w sprawach karnych.

Zespół adwokatów Pasternak LEGAL świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie tzw. white collar crimes na terenie całego Kraju. Nasze biura rozmieszczone są w kilku miastach Warszawie, Lublinie, Markach, co ułatwia nam kontakt z Klientami niemniej jednak prowadzimy sprawy na terenie całej Polski.

Specjalizacja, doświadczenie, jakość, odpowiedzialność – masz więcej pytań w opisywanej materii – skontaktuj się z nami

Kliknij tutaj by przejść do danych kontaktowych

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.  Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – 178a k.k.

Jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – 178a k.k.

Artykuł 178a kodeksu karnego dotyczy problematyki stanu nietrzeźwości w kontekście kierowania pojazdem mechanicznym, za co grozi kara pozbawienia wolności. Jest to przepis prawny, który ma na celu uregulowanie spraw związanych z jazdą pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego, w tym reguluje odpowiedzialność za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Stan nietrzeźwości jest problemem o znaczącym wpływie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, co sprawia, że artykuł 178a k.k. ma szczególne dla sprawcy czynu określonego w tym przepisie. Nie jest to zwykłe naruszenie przepisów ruchu drogowego, ale popełnienie przestępstwa określonego w art 178a k.k. jest traktowane z powagą i surowymi konsekwencjami prawnymi. Aby zrozumieć, jakie skutki prawne niesie za sobą to przestępstwo, warto bliżej przyjrzeć się treści tego artykułu oraz sposobowi, w jaki jest on stosowany w praktyce. Artykuł 178a k.k. precyzuje, że osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego dopuszcza się popełnienia przestępstwa. Nie jest to zwykłe naruszenie przepisów ruchu drogowego, ale czyn zagrożony surowymi konsekwencjami prawnymi. Co więc oznacza to wyrażenie “pod wpływem”?

https://pasternaklegal.pl/jazda-pod-wplywem-alkoholu-lub-srodkow-odurzajacych-178a-k-k/

 

Spis treści:

1. Stan nietrzeźwości w kodeksie karnym?
2. Kiedy orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów?
3. Od kiedy obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów?
4. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów
5. Czy jest możliwe warunkowe umorzenie postępowania karnego za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości?
6. Zatarcie skazania za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu
7. PODSUMOWANIE

 

Stan nietrzeźwości w kodeksie karnym

Stan nietrzeźwości w kodeksie karnym to termin, który odgrywa kluczową rolę w regulacjach prawnych dotyczących przestępstw związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W kontekście kodeksu karnego, stan nietrzeźwości odnosi się do sytuacji, w której osoba prowadząca pojazd mechaniczny w strefie ruchu, a znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, co znacząco wpływa na jej zdolność do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Podejście prawne do stanu nietrzeźwości jest jasno określone w kodeksie karnym, a naruszenie tych przepisów wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnokarnymi. Stan nietrzeźwości (pozostawanie pod wpływem środka odurzającego lub alkoholu) może być potwierdzany przez różne środki, takie jak badanie alkomatem, badanie krwi lub badanie wydychanego powietrzu, które określają stężenie alkoholu lub obecność innych środków odurzających w organizmie,. Jeśli stężenie alkoholu we krwi lub obecność substancji odurzających przekracza określone normy prawne, osoba taka uważana jest za nietrzeźwą. Stan nietrzeźwości jest kwestią, która jest ściśle regulowana w prawie karnym. Przepisy kodeksu karnego restrykcyjne określają zawartość alkoholu we krwi oraz w wydychanym powietrzu, a więc dokładnie definiują  pozostawanie pod wpływem środka odurzającego czy alkoholu.

Pozostawanie pod wpływem środka odurzającego czy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w przypadku przekroczenia określonych norm jest traktowane jako przestępstwo. Przestępstwo to zostało w typie podstawowym określone w art. 178a paragraf 1. Przestępstwo określone w art. 178a paragraf 1 czy 2 poza odpowiedzialnością na polu prawnokarnym wiąże się również z koniecznością zastosowania środków karnych w postaci zakazu prowadzenia

Kiedy orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów?

W trakcie postępowania karnego, zazwyczaj sąd rejonowy czyli ten, który prowadzi sprawę, przeprowadza szczegółową ocenę, czy sprawca przestępstwa odpowiada na podstawie art 178a kk i czy rzeczywiście prowadził pojazd mechaniczny w strefie ruchu lądowego, wodnego czy powietrznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. To kluczowy moment, który wymaga uwzględnienia wielu aspektów i dowodów, aby skonkretyzować zarzuty oraz nałożyć odpowiednie sankcje na sprawcę. Sąd weźmie pod uwagę wiele czynników, w tym wyniki badań trzeźwości, które mogą obejmować badanie alkomatem, badanie krwi lub badanie wydychanego powietrza. Stężenie alkoholu we krwi sprawcy jest jednym z ważnych czynników branych pod uwagę przez sąd. Jeśli stężenie alkoholu przekracza określone normy prawne, może to stanowić dowód na stan nietrzeźwości i wpłynąć na kwalifikację czynu jako przestępstwa. Również zawartość alkoholu w wydychanym przez sprawcę powietrzu jest istotnym wskaźnikiem, który może pomóc w określeniu stanu nietrzeźwości. Wyniki badań alkomatem i analizy powietrza wydychanego przez sprawcę pozwalają na weryfikację, czy osoba kierująca pojazdem faktycznie znajdowała się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w momencie prowadzenia pojazdu.

Wyrokiem sądu rejonowego następuje skazanie za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. To sąd, który na podstawie przeprowadzonych dowodów i przepisów prawa orzeka karę dla sprawcy przestępstwa, gdyż osoba, za popełnienie przestępstwa określonego w 178a kk grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Ponadto w wyroku skazującym sąd może zastosować dodatkowy środek w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Orzeczenie powyższego zakazu często niesie ze sobą daleko idące konsekwencje również w codziennym życiu, może wiązać się z utrudnieniem w funkcjonowaniu na codzień czy utratą pracy. Z tego względu obronę w tego typu sprawie warto powierzyć doświadczonym prawnikom.

Nasz zespół tworzą prawnicy posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem

 

Od kiedy obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów?

Samo orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie oznacza, że zakaz ten będzie on od razu obowiązywał. Powyższy zakaz obowiązuje od momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądowego. Oznacza to, że z chwilą, gdy sąd wyda wyrok w sprawie dotyczącej powyższego zakazu, a wyrok ten stanie się prawomocny, zakaz staje się obowiązujący dla osoby skazanej. Naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przed uprawomocnieniem się orzeczenia lub w trakcie jego obowiązywania wiąże się z konsekwencjami prawnokarnymi, w tym możliwością zaostrzenia kary. W przypadku środka w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych po uprawomocnieniu się orzeczenia, osoba skazana może stawić się przed sądem w nowej sprawie, co może prowadzić do dodatkowych konsekwencji prawnych, włącznie z przedłużeniem zakazu prowadzenia pojazdów i nałożeniem surowszej kary. W przypadku złamania zakazu  prowadzenia pojazdu przez sprawcę w okresie jego obowiązywania, osoba ta podlega surowszej karze.

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów

  W sytuacji, gdy nastąpiło wcześniejsze skazanie sprawcy za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwa m.in .: sprowadzenia  katastrofy komunikacyjnej, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji czy   spowodowanie wypadku w komunikacji, a popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, lub gdy sprawca dopuścił prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, sąd orzeka karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przestępstwo określone w art 178a §4 k.k. stanowi poważne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Od 14 marca 2024 r. możliwe będzie orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a §4 k.k.

Czy jest możliwe warunkowe umorzenie postępowania karnego za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości?

Warunkowe umorzenie postępowania jest instytucją, która może być uwzględniona w przypadku przestępstwa określonego w art 178a kk Warunkowe umorzenie postępowania następuje na podstawie decyzji sądu. Niemniej jednak, w stosunku co do osoby, która kierowała pojazd pod wpływem alkoholu bądź środka odurzającego, sąd morze orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na określony okres. Warunkowe umorzenie postępowania jest narzędziem, które ma na celu zachęcenie do rehabilitacji, zapobieganie recydywie oraz zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych w kontekście przestępstw drogowych. Jednak decyzja o umorzeniu postępowania zawsze zależy od sądu i uwzględnia konkretne okoliczności danej sprawy.

Pasternak LEGAL posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, ale również związanych ze skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o warunkowym umorzeniu postępowania

 

Nasza Kancelaria skutecznie doprowadziła do umorzenia postępowania w sprawie kierowania pojazdu pod wpływem alkoholu.  

Zatarcie skazania za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu

Zatarcie skazania na podstawie art. 178a k.k. jest procesem, który pozwala osobie, która popełniła przestępstwo związane z jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, na ponowne rozpoczęcie życia bez obciążenia ze względu na przeszłość kryminalną. Procedura ta ma na celu zachęcenie do rehabilitacji i uniknięcie recydywy. Jednak nie jest to automatyczne prawo, a osoba ubiegająca się o zatarcie skazania musi aktywnie dążyć do spełnienia wszystkich warunków i złożyć stosowny wniosek do sądu.

Chcesz wiedzieć więcej o zatarciu skazania? Sprawdź tutaj

 

PODSUMOWANIE

Skazanie za przestępstwo określone w art. 178 a kodeksu karnego oraz orzeczenie zakazu, a także obowiązku świadczenia pieniężnego poza konsekwencjami finansowymi, czy odpowiedzialnością karna może prowadzić do dodatkowych konsekwencji prawnych, a nawet wpływać na funkcjonowanie całej rodziny, w szczególności w przypadku gdy źródło zarobkowania powiązane jest z koniecznością posiadania prawa jazdy. W takich wypadkach szczególnie warto skorzystać z doświadczonej pomocy adwokatów świadczących usługi obrony w sprawach karnych.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Świadczymy usługi prawne w zakresie pomocy prawnej w aspektach prawa karnego. Zespół Pasternak LEGAL tworzą doświadczeni adwokaci w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Specjalizacja

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

 • karnego,
 • prawa handlowego
 • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

SPRZEDAŻ I KUPNO PODRÓBEK

CO GROZI ZA SPRZEDAŻ I KUPNO PODRÓBEK?

 

 

Sprzedaż towarów podrobionych a prawo własności przemysłowej

Prawdziwą plagą XXI wieku jest plaga wszechobecnych towarów podrobionych, które od lat cieszą się dużą popularnością. Popularność ta wiąże się przede wszystkim z niską ceną oraz łatwiejszą dostępnością. Obecnie każdy towar można podrobić. Podrabiane są już nie tylko ubrania czy galanteria, ale również obuwie, biżuteria, meble, wyroby ceramiczne, wyroby tytoniowe, elektronika, części motoryzacyjne czy nawet różnego rodzaju lakiery samochodowe lub folie zabezpieczające. Niestety coraz więcej konsumentów woli i decyduje się na zakup towarów podrabianych, co nakręca tylko jeszcze bardziej cały mechanizm produkcji i sprzedaży podrobionych markowych towarów.

Należy jednak mieć na uwadze, iż sprzedaż towarów podrabianych – potocznie zwanymi „podróbkami”, jest przestępstwem, za które może grozić szereg kar przewidzianych m.in. w ustawie Prawo własności przemysłowej. Podrobiony znak towarowy to nic innego jak bezprawnie użyty znak identyczny albo taki, który nie może być odróżniony w zwykłych warunkach obrotu od znaku zarejestrowanego dla towarów objętych prawem ochronnym.

 

 

Przepisy art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej prawnie chronią możliwość niezakłócanego i wyłącznego korzystania z prawa ochronnego na znak towarowy. Przepis ten stoi więc na straży ochrony interesów podmiotów uprawnionych z tytułu rejestracji znaków towarowych, które skorzystały ze zgłoszenia znaku towarowego i zgłoszenia wzoru przemysłowego. Chodzi o przeciwdziałanie występującemu zjawisku „podszywania się” pod cudzą markę i korzystanie ze wzoru przemysłowego (tzw. „piractwo” w dziedzinie znaków towarowych). Mamy w tym wypadku do czynienia z działaniami w oczywisty sposób podważającymi zaufanie do znaków towarowych, ich zdolności do odróżniania towarów istniejących na rynku. W praktyce sprowadza się to zazwyczaj do tego, że w sklepach bądź na targowiskach oferowane są towary oznaczone bezprawnie cudzymi, zarejestrowanymi znakami towarowymi lub też takimi znakami podrobionymi. W ten sposób następuje sprzedaż towarów zazwyczaj jakościowo gorszych od oryginalnych. Oczywistą konsekwencją takiej sytuacji jest zjawisko dewaluacji marki. Są to najczęściej stosowane w wymiarze praktycznym przepisy karne prawa własności przemysłowej. [1]

Prawa własności przemysłowej

Własność przemysłowa obejmuje patenty na wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, a w niektórych państwach, w tym w Polsce, również wzory użytkowe oraz topografie układów scalonych.

Prawa własności przemysłowej uzyskuje się w drodze zgłoszenia lub rejestracji w przeznaczonej do tego instytucji. W Polsce tą instytucją jest Urząd Patentowy RP.

Własność przemysłowa może być chroniona poprzez :

 1. Patenty udzielane na wynalazki
 2. Prawa ochronne na wzory użytkowe
 3. Prawa wynikające z rejestracji na wzory przemysłowe
 4. Prawa ochronne na znaki towarowe
 5. Prawa wynikające z rejestracji na oznaczenia geograficzne
 6. Prawa które wynikają z rejestracji na topografie układów scalonych
 7. Przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powyższe prawa, przepisy, czy też patenty powinny zapewniać kompleksową ochronę wielu przedmiotów własności przemysłowej.

Przestępstwo wprowadzenia do obrotu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przestępstwo popełnia nie tylko osoba, która w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, ale również osoba, która bezpośrednio już dokonuje obrotu towarami podrobionymi. Za powyższe czyny przewidziana jest kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Większa kara przewidziana jest natomiast w sytuacji, gdy osoba oznaczająca towary podrobionym znakiem towarowym lub osoba pałająca się obrotem towarami podrobionymi czyni sobie z tych działań stałe źródło dochodu albo dopuszcza się powyższego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości. W takiej sytuacji dla sprawców powyższych czynów przewidziana jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Jednak czym jest pojęcie „towaru o znacznej wartości”? Otóż z pomocą przychodzi przepis z ustawy Kodeks karny, a dokładniej art. 115 § 5, zgodnie z którym mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200.000 złotych.

Przestępstwo polegające na oznaczaniu towarów podrobionym znakiem towarowym czy wprowadzaniu takich towarów do obrotu można popełnić wyłącznie umyślnie. W przypadku przestępstwa w postaci dokonywania obrotu towarami sprawca musi działać w zamiarze bezpośrednim bądź ewentualnym, innymi słowy musi chcieć lub godzić się na to, że nie mając do tego uprawnień, dokonuje obrotu towarami oznaczonymi podrobionym znakiem towarowym.

W razie skazania za powyższe przestępstwo właściwy sąd może orzec o przepadku na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy. Sąd orzeka obligatoryjnie o przepadku w/w rzeczy w razie skazania za przestępstwo oznaczania towarów podrobionym znakiem towarowym lub/i dokonania obrotu towarami oznaczonymi podrobionym znakiem, z którego sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu albo gdy sprawca dopuścił się powyższego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości.

Należy również pamiętać, iż poza wspomnianym powyżej art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej, dla ochrony z perspektywy karnoprawnej znaków towarowych znaczenie mają również art. 24 ustawy Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, gdyż sprzedaż tak zwanych podróbek może zostać także uznana za czyn nieuczciwej konkurencji. Takie działanie otwiera również możliwość ścigania i ukarania sprawcy na drodze cywilnej. Ściganie rozpoczyna się na wniosek pokrzywdzonego przedsiębiorcy, którego znak towarowy lub zarejestrowany produkt został podrobiony.

Zapewnienie ochrony własności przemysłowej

Pokrzywdzonemu przedsiębiorcy, którego podrobione towary były sprzedawane, przysługuje roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanej korzyści majątkowej. Roszczenie te należy udowodnić nie tylko poprzez wykazanie braku tytułu używania znaku towarowego przez naruszyciela, ale również należy udowodnić wzbogacenie się naruszyciela cudzym kosztem i odpowiadającego temu zubożenia po stronie uprawnionego. Co istotne, również w toczącym się postępowaniu karnym, poszkodowany przedsiębiorca może złożyć wniosek do sądu o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej mu tym czynem szkody. Należy jednak pamiętać, iż brak orzeczenia obowiązku naprawienia szkody w sprawie karnej nie jest równoznaczny z niemożnością dochodzenia odszkodowania w postępowaniu cywilnym.

 

Odpowiedzialność konsumenta

O ile polskie przepisy przewidują odpowiedzialność zarówno karną jak i cywilną wobec sprawców dopuszczających się wprowadzenia do obrotu towarów podrobionych znakiem towarowym czy sprawców bezpośrednio dopuszczających się dokonaniem obrotu towarami podrobionymi, o tyle przepisy te nie przewidują żadnych konsekwencji dla nabywców towarów podrobionych. Oznacza to więc, iż konsumenci podróbek nie mogą ponieść m.in. odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej, bowiem takie osoby nie dokonują obrotu towarów podrabianych. Nie można ukarać również konsumenta, który nabywa towar podrabiany świadomie przyczyniając się do zwiększenia popytu na tak zwane podróbki. Również zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego – takiej osoby nie można również pociągnąć do odpowiedzialności karnej za przestępstwo paserstwa.

Pomimo obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi podrabianie towarów oraz wprowadzanie ich do obrotu jest przestępstwem, handel podróbkami trwa w najlepsze. Niestety problem z „piractwem” znaków towarowych nie skończy się, dopóki wśród konsumentów nie zrodzi się pewna świadomość, iż działanie ich, polegające na zakupie podrabianych towarów, przyczynia się nie tylko do napędzania dalszego mechanizmu handlu podróbkami, ale również przyczynia się do powstawania szkody oraz strat u przedsiębiorców, do których należy podrobiony znak towarowy.

Czym jest wzór przemysłowy?

Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, która jest nadana w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentacje.

Ochrona wzorów przemysłowych dotyczy wyglądu zewnętrznego dowolnego produktu przemysłowego lub rzemieślniczego. Można powiedzieć, że wzorem przemysłowym jest kształt lub wygląd przedmiotu. Wzorem może być faktura materiału,krój czcionki, kolor, użyte zdobienia. Wzorem przemysłowym może być praktycznie każdy przedmiot, który spełnia warunek, musi być nowy i oryginalny i taki wzór może pod warunkiem, że jest nowy i oryginalny – może być zgłoszony do rejestru wzorów przemysłowych a instytucją która zajmuje się zgłoszeniami jest urząd patentowy.

Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Zgłoszenie wzoru przemysłowego musi się odbyć przy pomocy rzecznika patentowego.

Rejestracja wzorów przemysłowych jest oparta na międzynarodowym systemie klasyfikacji wzorów przemysłowych, który jest prowadzony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej – WIPO i jest to klasyfikacja lokarneńska.

 

Wzór użytkowy

Wzory użytkowe i wynalazki są przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych. Na wynalazki udzielane są patenty, a udzielenie prawa ochronnego można uzyskać na wzory użytkowe.

Pełnomocnikiem do Zgłoszenia wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego RP najczęściej jest rzecznik patentowy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z innymi pokrewnymi artykułami:

Ochrona znaku towarowego

Zastrzeżenie znaku towarowego

Logo a znak towarowy

Znak towarowy w Unii

Start up

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Użytkowanie utworów bez zgody autora

Znak towarowy a logo

źródła:
[1] Raglewski Janusz, Prawo własności przemysłowej. Komentarz do przepisów karnych, wyd. II
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/600

 

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

 

Download file
1