NOWE TECHNOLOGIE

NOWE TECHNOLOGIE

Nowe technologie we współczesnym świecie są dostępne na wielu płaszczyznach, pozwalają na rozwój oraz budują innowacyjność. Nowe technologie znacznie poprawiają jakość oferowanych usług czy produktów. Rozwój nieznanych dotąd usług usług czy produktów daje impuls do rozwoju nowych branż czy gałęzi rozwoju, dają nowe miejsca pracy.

Na każdym kroku spotykamy się z nowymi wynalazkami technologicznymi, nowymi pomysłami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Kiedy wydaje nam się ż w pewnej dziedzinie jest coś niemożliwe, to nieustannie dowiadujemy się o rozwoju tych dziedzin. Nowe technologie zmieniają świat, wpływ nowoczesnych technologii możemy obserwować również w obrocie gospodarczym, albowiem przy ich wykorzystaniu niejednokrotnie budowane są przewagi konkurencyjne. Nie da się ukryć, że technologie zmieniają biznes, a bariery wdrażania nowoczesnych technologii w firmach są coraz mniejsze. Ekonomiczne efekty wdrażania nowych rozwiązań w biznesie mogą przynosić wymierne i długofalowe korzyści.
Temat nowych technologii jest bardzo szeroki. Nowoczesne technologie są w XXI wieku największą siłą która napędza gospodarkę. Obecna sytuacja na rynkach wymaga od nas nieustannego rozwoju czyli szybkiego pojmowania i wdrażania zdobytej wiedzy i nowoczesnych technologii.

Nowe technologie to przede wszystkim jest wiedza technologiczna która jest zawarta jako niematerialne i prawne wartości takie jak:

 • licencje,
 • patenty,
 • prawa do poszczególnych wynalazków.

CO TO SĄ NOWE TECHNOLOGIE?

Szczególnie istotne są wyniki wszelakich badań oraz prac naukowych, dzięki którym możliwe jest produkowanie nowych lub ulepszanie istniejących produktów bądź usług. Technologia, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat
Nowe technologie definiuje się jako wiedzę która jest technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki . Zaliczyć do tego trzeba wyniki badań i prac rozwojowych, dzięki którym staje się możliwe wytworzenie nowych usług i towarów. Zaliczamy do tego różnego typu licencje na korzystanie z technologii.

Odpowiadając na pytanie co to są właściwie nowe technologie? Co nowe technologie dostarczają? Jest to wprowadzenie nowych rozwiązań w życie, wprowadzanie nowych technologii na rynek. Nowoczesne technologie mają bardzo duże znaczenie dla gospodarki -przez wdrażania nowych technologii rynek może się rozwijać, nowe technologie są siłą napędową. Wprowadzają nowe innowacyjne rozwiązania, które zmieniają świat. Ulepszają oraz sprawiają, że nasze życie jest wygodniejsze na każdym kroku.

Inwestycje w nowe technologie to ważny klucz do rozwoju każdej firmy. Nowe technologie w rozumieniu funduszy unijnych to innowacyjne produkty, usługi, procesy produkcyjne ,które nie występują na rynku i wprowadzają konkretne rozwiązania, zwiększają użyteczność, oraz jakość produktów, usług, usprawniają technologię wytwarzania produktów.

Ważne jest jaka jest skala innowacyjności, począwszy od krajowej, następnie przez światową oraz najbardziej docenianą innowację nieznaną i niestosowaną dotychczas.

Świadomość nowych technologii jest coraz wyższa. Na marginesie warto zauważyć, że coraz bardziej innowacyjne są podmioty publiczne, co widać m.in. po placówkach oświatowych, albowiem w szkołach nowe technologie wykorzystywane są na coraz większą skalę.Wiele dobrego dzieje się za pośrednictwem nowych technologii, które wielokrotnie ułatwiają naukę. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii uczniowie mogą przyswajać wiedzę w sposób, który jest lepiej dostosowany do ich możliwości. Jako przejaw nowoczesnych rozwiązań może być poczytywany e-learning, który znajduje coraz szersze zastosowanie w edukacji dzieci chorych przewlekle, czy osób z wadą słuchu. Rozwój technologii takich jak wirtualna rzeczywistość czy sztuczna inteligencja wpływa także na obszar zarządzania zdrowiem. Nowe rozwiązania sprawdzają się na coraz większą skalę również w medycynie gdzie wykorzystywane są w terapii osób chorych przewlekle.
Innowacyjne rozwiązania swoje zastosowanie znajdują również na uczelniach wyższych co widać nie tylko po elektronicznych systemach organizacji zajęć, ale również po tym, iż elektroniczne indeksy wypierają indeksy papierowe.
Kancelaria Pasternak LEGAL posiada wyspecjalizowany zespół prawników obsługujących przedsiębiorców – świadczących wsparcie prawne również przedsiębiorcom starającym się rozwijać, wdrażać lub wykorzystywać nowe technologie w działalności biznesowej. Doradzamy również startupom oraz inwestorom zainteresowanym rozwojem nowych podmiotów gospodarczych.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / IT/ / NOWE TECHNOLOGIE/ CRYPTO / MEDIA– kliknij by dowiedzieć się więcej

ZAKŁADANIE SPÓŁEK ORAZ FUNDACJI kliknij by dowiedzieć się więcej

W naszej praktyce dostrzegamy, iż niejednokrotnie osoby świadome rozwoju swoich marek, czy tez tworzące nowe technologie mają również wysoką świadomość konieczności ochrony własności intelektualnej tworzonych przez siebie opracowań ale również swojej marki, dlatego też nasza kancelaria świadczy usługi również w zakresie ochrony prawa własności intelektualnej oraz ochrony marki po to by zapewnić jak najbardziej kompleksową obsługę Klientów.

Ochrona marki – zobacz więcej

DOTACJE NA NOWE TECHNOLOGIE

Dotacje na rozwój firmy poprzez wdrażanie nowych technologii można uzyskać z programów regionalnych, jak i krajowych. nowych technologii.

Dostępne są również fundusze unijne na rozwój nowych technologii.

XI wiek jest najbardziej zmechanizowanym i skomputeryzowanym jak dotąd, w którym wymiana informacji jest szybka i sprawna – bardzo popularne są zwłaszcza wszelkie technologie internetowe.

 

PROGNOZY STOSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII I WPŁYW NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Według prognoz najbardziej rozwijać się będą takie nowe technologie jak:

1. Internet Mobilny

Nowe aplikacje, interfejsy, formaty, sensory będą stale unowocześniane, urządzenia mobilne już dominują, jeśli chodzi o podłączenie do sieci.

2. Sztuczna inteligencja

Są to systemy lub maszyny, które naśladują ludzką inteligencję w celu wykonywania zadań i mogą sukcesywnie usprawniać swoje działanie w oparciu o zbierane informacje.

3. Wirtualna i poszerzona rzeczywistość

Prognozowane są także ulepszenia wykorzystywanych w tego typu zastosowaniach technologii, np. gogli. Mówi się też, że powstaną całe ekosystemy opierające się o technologie VR/AR zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak również i przedsiębiorców.

4. Internet Rzeczy

Ponad połowa populacji na świecie jest podłączona do sieci i szacuje się, że w ciągu dekady do sieci będzie podłączonych od 50 mld do nawet 1 bln urządzeń. W tego względu firmy będą musiały zmagać się z takimi problemami, jak zabezpieczenie i monitoring poszczególnych urządzeń i systemów.

5. Chmura nowych technologii

Cloud computing, czyli przetwarzanie w chmurze, to jedno z ważniejszych haseł w biznesie w ostatniej dekadzie. Usługi IT będą dostarczane za pośrednictwem właśnie chmury. W efekcie coraz większa liczba przedsiębiorstw korzystać będzie z publicznej chmury, co wiąże się ze zwiększeniem bezpieczeństwa w sieci.

6. Nowoczesna robotyka

Nowe technologie wykorzystywane są przez silniki, materiały, czujniki, nowe wizualizacje , sztuczną inteligencję, a to wszystko sprawi, że zmieni się sposób dostarczania produktów i usług. Zapotrzebowanie będzie na umiejętności techniczne związane z budową, obsługą oraz utrzymywaniem zaawansowanych robotów.

7. Druk 3D

Druk 3D daje możliwość przejścia na zupełnie nowy poziom dostosowywania produktów do indywidualnych potrzeb na skalę masową.

8. Technologie biometryczne

Odciski palców to jedna z najnowszych metod autoryzacji, cóż dochodzą do tego znane nam już autoryzacje za pomocą rozpoznawania twarzy, głosu czy też siatkówki oczu.

9. Genomika

Jak ważny dla gospodarki będzie miał też rozwój inżynierii genetycznej, sekwencjonowanie DNA i zaawansowane biotechnologiczne analizy które poprawią produkcję rolną, zmniejszą uzależnienie od paliw kopalnych, a także wydłużą średnią długość życia ludzkiego. Być może doczekamy sytuacji gdzie leki będą stosowane pod określone geny.

10. Blockchain

Nową technologię wprowadzono na rynek pod nazwą blockhain jest to rejestr zdecentralizowanych danych, które są bezpiecznie współużytkowane. Bockchain jest jednym z najbezpieczniejszych mechanizmów przechowywania i przesyłania danych dostępnych obecnie.

11.Nowoczesne technologie informatyczne

 

ULGA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA ZAKUP NOWEJ TECHNOLOGII

Ulga na nowe technologie obejmuje wyłącznie przedsiębiorców, ale nie wszystkich, nie mogą z niej bowiem korzystać przykładowo osoby rozliczające się ryczałtem.

Nowy Polski Ład wprowadził wiele zmian w podatkach, również w zakresie ulgi dla przedsiębiorców związanej z działalnością badawczo rozwojową. Od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi B+R i IP Box w ramach tego samego procesu produkcyjnego.

Pasternak LEGAL świadczy usług w zakresie doradztwa podatkowego planowania podatkowego, czy ulgi IP BOX, ULGI B+R.

ULGA IP BOX

ULGA B+R

Uldze podlegają wydatki poniesione na zakup nowej technologii, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż pięć lat. Nowe technologie przydają się ludzkości coraz bardziej.

Przedsiębiorca, który wykupił licencję niewyłączną, również ma prawo do odliczenia ulgi, zaś straci możliwość odliczenia tej ulgi na zakup nowej technologii, jeśli ją sprzeda innej firmie, jeśli ma takie prawo.

Do Ulg w zakresie nowych technologii zaliczyć można m.in.:

 1. ulgę na prototyp
 2. ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników.

Ustawodawca przewidział katalog kosztów kwalifikowanych, uprawniających do skorzystania z ulgi B+R, który został zwarty zarówno w przepisach ustawy o PIT jak i CIT.

Za koszty kwalifikujące się do objęcia ulgą B+R można zaliczyć w szczególności:

 1. koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 2.  koszty pracownicze związane stricte z realizacją działalności badawczo-rozwojowej,
 3. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Warto zaznaczyć, że przepisy podatkowe wskazują również, że kosztami kwalifikowanymi zwiększającymi ulgę B+R są również m.in.:

 1. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot będący jednostką naukową, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej,
 2. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na czynności wymienione w ustawach PIT i CIT,
 3. inne wskazane w ustawie

Mając na uwadze obszerność materii związanej z Ulga B+R należałoby temu zagadnieniu poświęcić osobny wpis.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

ZNAK TOWAROWY A LOGO

Wstęp

Znak towary to znak stosowany w handlu do identyfikacji produktów. Znak towarowy jest symbolem, dzięki któremu możesz posługiwać się nim i on wyróżni Cię spośród konkurencji. Jeżeli zarejestrujemy znak, będziemy mogli go chronić i rozwijać, uzyskujemy do niego prawa.

 

Spis treści:
1. Czym jest logo
2. Znak towarowy – co to jest?
3. Po co zastrzegamy znaki towarowe?
4. Czy logo może być znakiem towarowym?<
5. Przykłady znaków towarowych – w formie logo
6. WYBRANE KORZYŚCI Z REJESTRACJI
7. Rozpocznij bezpłatną wstępną weryfikację
8. JAK DZIAŁAMY?

 

 

Logo jest to element identyfikujący daną markę. Zależnie od koncepcji konkretnej organizacji, logiem może być grafika, napis lub jeszcze inny twór wizualny. Element ten powinien być rozpoznawalny przez odbiorców, co pozwala budować świadomość marki

Znak towarowy – co to jest?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów bądź usług jednego przedsiębiorcy od towarów bądź usług innego przedsiębiorcy.

Rejestrując znak otrzymujemy w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku.

Znak towarowy musi być na tyle oryginalny, by odróżniać towary przedsiębiorcy od innych oferowanych na rynku.

Żeby można byłoby udzielić na nie ochrony muszą być spełnione poniższe kryteria:

 1. muszą nadawać się do odróżnienia towarów bądź usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego przedsiębiorstwa,
 2. muszą nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Zgłoszenie do ochrony znaku towarowego wymaga szczegółowego wskazania towarów bądź usług, które zgłaszający ma zamiar chronić.

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi na rynku, służącymi do identyfikacji produktów bądź usług konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania marki oraz reputacji marki.

Wyróżnia się wiele rodzajów znaków towarów. Najczęściej występującymi są znaki słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, w kolorze, deseń, znaki ruchome, multimedialne, hologramy a także inne niewymienione w tym miejscu rodzaje znaków towarowych..

Po co zastrzegamy znaki towarowe?

Samo logo bez rejestracji znaku, bez zgłoszenia znaku towarowego nie jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Dlatego istnieje rejestracja znaku towarowego inaczej zastrzeżenie znaku towarowego. Jeżeli chcesz chronić swój znak towarowy , którym między innymi może być nim Twoje logo ( graficzne, słowne, słowno-graficzne). Chcesz chronić Logo, które cechuje Twoją firmę powinieneś pomyśleć o rejestracji Twojego znaku handlowego.

Na znak towarowy udzielane jest prawo ochronne, które uprawnia do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wyrazisz chęć na zastrzeżenie znaku towarowego, my zajmiemy się resztą.

Czy logo może być znakiem towarowym?

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Najczęściej to właśnie logo staje się znakiem towarowym i najczęściej przedsiębiorcy decydują się na zastrzeżenie znaku towarowego w formie LOGO. Logo firmy może być wyłącznie graficzne ale może też być słowno-graficzne.

Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.

Wyróżnia się wiele rodzajów znaków towarów. Najczęściej występującymi znakami towarowymi co do zasady mogą być:

 1. graficzny znak towarowy
 2. słowny znak towarowy (nazwy firmy)
 3. znaki słowne
 4. znaki graficzne
 5. znaki słowno-graficzne
 6. znaki przestrzenne
 7. znaki pozycyjne
 8. znaki dźwiękowe
 9. znaki ruchome
 10. znaki multimedialne
 11. hologramy
 12. inne rodzaje znaków towarowych.

 

Aby znak towarowy korzystał z ochrony prawnej, znak towarowy składa się wniosek do odpowiedniego Urzędu o udzielenie prawa ochronnego zastrzegając znak towarowy. Znak musi zostać zarejestrowany w urzędzie do spraw własności przemysłowej. W Polsce jest to Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie.

WYBRANE KORZYŚCI Z REJESTRACJI

 

BUDOWA MARKI ORAZ ROZPOZNAWALNOŚCI FIRMY

Rozpoznawalna Marka stanowi ważny element budowania firmy, może przekładać się na zainteresowanie Klientów produktem firmy, a w rezultacie generować szereg korzyści również finansowych.

 

OCHRONA MARKI

W zakresie udzielonej ochrony nikt bez twojej zgody nie może posługiwać się twoim znakiem towarowym. W przypadku bezprawnego posługiwania się nazwą twojej marki lub podrabiania twoich produktów możesz podjąć działania ochronne korzystając z prawa ochronnego.

 

MOŻLIWOŚĆ ZARABIANIA NA MARCE

Na znaku towarowym możesz realnie zarabiać. Znak towarowy może być przedmiotem dzierżawy, licencji, a nawet umowy sprzedaży, dzięki czemu możesz zarabiać na swojej marce.

 

NARZĘDZIE OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ

Posiadanie znaku towarowego może być narzędziem generującym określone korzyści podatkowe

 

SILNE NARZĘDZIE PRAWNE DO WALKI Z KONKURENCJĄ

Posiadając chroniony znak towarowy możesz skutecznie walczyć z nieuczciwą konkurencją. Możesz prawnie zmusić nieuczciwych konkurentów do zmiany nazwy oraz do nie podrabiania Twoich produktów, możesz także żądać stosownego odszkodowania.

Pamiętaj zastrzeżony znak towarowy chroni Twoje logo.

Rozpocznij bezpłatną wstępną weryfikację

Wypełnij formularz, celem bezpłatnej wstępnej weryfikacji zdolności rejestracyjnej znaku towarowego. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Rozpocznij bezpłatną wstępną weryfikację i wypełnij formularz

JAK DZIAŁAMY?

 1. weryfikujemy możliwość zastrzeżenia znaku towarowego.
 2. ustalamy zakres ochrony i sporządzamy niezbędne dokumenty
 3. składamy dokumenty do Urzędu i reprezentujemy Klienta przed Urzędem
 4. Weryfikacja zgłoszenia przez Urząd – okres sprzeciwowy
 5. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Urząd i dopełnieniu formalności – uzyskanie wydanego przez Urząd świadectwa ochronnego na znak towarowy

Rzetelność gwarantowana przez Kancelarię Pasternak LEGAL.

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z rejestracją znaku towarowego zarówno przed Polskim Urzędem Patentowym jak i instytucjami międzynarodowymi.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi artykułami z zakresu znaków towarowych i praw autorskich:

Znak towarowy ochrona i rejestracja

Zastrzeżenie znaku towarowego

Znak towarowy w Unii Europejskiej

Ochrona znaku towarowego

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Użytkowanie utworu bez zgody autora

 

Wróć na stronę główną

https://pasternaklegal.pl/specjalizacje/obsluga-firm/inne-branze/zastrzezenie-znaku-towarowego/

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

CO TO KLASYFIKACJA NICEJSKA?

Zastrzegając znak towarowy warto wiedzieć czym jest klasyfikacja nicejska. Klasyfikacja nicejska to Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług w oparciu o którą dokonuje się zgłoszenia znaku towarowego i przygotowuje się niezbędne dokumenty. Dobrze sporządzony wykaz znaków towarowych stanowi jeden z najważniejszych elementów zgłoszenia znaku towarowego. Wadliwie przygotowany wykaz może skutkować niepełną ochroną lub wadliwą ochroną twojej marki.

 

Co to jest tzw klasyfikacja nicejska?

Klasyfikacja nicejska to jak wskazano powyżej ustalona Międzynarodową Klasyfikacja Towarów i Usług, którą do dziś administruje Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Polska jest stroną konwencji od 1997 r.

Strony Porozumienia nicejskiego z 15 czerwca 1957, w tym Polska, stosują klasyfikację nicejską do oznaczania zakresu ochrony udzielonych znaków towarowych. Klasyfikację Nicejską stosują nie tylko kraje, sygnatariusze Porozumienia Nicejskiego dla których klasyfikacja ta jest obowiązująca, lecz również kraje uczestniczące w Porozumieniu Madryckim, dotyczącym międzynarodowej rejestracji znaków, a także w Protokole do Porozumienia Madryckiego oraz kraje członkowskie Afrykańskiej Organizacji Własności Intelektualnej (OAPI), kraje członkowskie Afrykańskiej Regionalnej Organizacji Własności Intelektualnej (ARIPO), Biura Znaków Towarowych Benelux (BBM), oraz inne.

Klasyfikacja nicejska w przypadku rejestracji znaków towarowych czy też w przypadku ochrony znaku towarowego stanowi istotny element, gdyż to na jej podstawie określa się klasy towarowe, które w ramach zastrzeżonego znaku towarowego podlegały będą ochronie.

Wiele osób traktuje po macoszemu przygotowanie wykazu towarów i usług. Niejednokrotnie osoby, które rejestrują swój znak towarowy wybierają na szybko to, co z grubsza odpowiada ich działalności. W praktyce jednak wato poświęcić nieco więcej uwagi wykazowi towarów znajdującemu się w porozumieniu nicejskim, albowiem wykaz klas jest to „serce znaku towarowego”. Jest to najważniejsza część dokumentacji zgłoszeniowej.

 

Jakie są klasy towarowe – nagłówki klas, ilość klas?

Klasyfikacja nicejska składa się z 45 klas towarów. Klasyfikacja nicejska przypisuje towary do klas nr 1–34, a usługi do klas nr 35–45. Każda klasa ma nagłówek, który zawiera ogólne informacje o rodzaju towarów lub usług objętych daną klasą.

Czy zakres klas klasyfikacji nicejskiej się zmienia ? Czy jest ona aktualizowana?

Klasyfikacja ma na celu odzwierciedlenie potrzeb rynku. W związku z tym jest ona regularnie aktualizowana. Istotne aktualizacje są wprowadzane do nowego wydania klasyfikacji, zwykle co 5 lat. Natomiast niewielkie poprawki są publikowane co roku.

Aktualizacje obejmują w szczególności:

 • przenoszenie towarów i usług pomiędzy klasami;
 • przeredagowanie obecnych pojęć;
 • dodawanie nowych pojęć;
 • dodawanie nowych klas.

 

Dlaczego klasyfikacja towaru jest tak ważna?

Poniżej przedstawimy trzy wybrane elementy mówiący o tym dlaczego klasyfikacja jest taka ważna?

 

 • Skuteczna walka z nieuczciwą konkurencją

 

Rejestracja marki w Urzędzie Patentowym RP może dać ochronę nazwy twojej firmy w całej Polsce. Najszybszy w urzędzie patentowym zyskuje najwięcej, a wykazanie praw do marki w przypadku ewentualnego sporu jest znacznie prostsze niż, korzystanie z marki bez jej formalnej rejestracji, co pozwala zaoszczędzić często nie małe pieniądze, które będą wiązały się z koniecznością prowadzenia niekiedy kosztownego postępowania w przypadku sporu o nazwę marki. Rejestrując znak towarowy zyskujesz narzędzie, które pozwala Ci w walce z nieuczciwą konkurencją, również tą spowodowaną działaniami tzw. “trolli od znaków towarowych”, którzy rejestrują znaki istniejących firm, które tego wcześniej tego nie zrobiły i występują względem nich o zapłatę odszkodowania spowodowanego rzekomo bezprawnym użyciem cudzego znaku towarowego.

Również na różnego rodzaju platformach sprzedażowych, mediach społecznościowych zastrzeżony znak towarowy, może doprowadzić do usunięcia oferty nieuczciwej konkurencji czy przywrócenia dostępu do strony firmowej w social mediach.

Parafrazując powyższe można rzecz, że nic nie chroni lepiej nazwy i logo firmy niż rejestracja znaku towarowego. Rejestracja nazwy i logo w Polskim Urzędzie Patentowym sprawia, że stajesz się tak jakby formalnym właścicielem nazwy i logo firmy, co pozwala zapobiec niepotrzebnym i niekiedy kosztownym sporom o prawa do marek.

 

 • precyzyjne określenie przedmiotu ochrony – swoistej wyłączności na używanie znaku

 

Prawidłowa rejestracja znaku towarowego może zapewnić silną ochronę twojej własności intelektualnej . W określonych wypadkach przy odpowiedniej ochronie twojej marki, jeżeli osoby trzecie oferują podobny towar lub usługę pod podobną nazwą, to naruszą Twoje prawo. Powyższe może stanowić istotny instrument w walce z podmiotami, które starają się korzystać z dorobku twojej marki.

Rejestracja znaku towarowego na wiele towarów lub usług to działanie prewencyjne, które pomaga chronić twoja markę nie tylko na początkowym ale również na późniejszym etapie jej funkcjonowania.

 

 • Ochrona marki

 

W zakresie udzielonej ochrony nikt bez twojej zgody nie może posługiwać się twoim znakiem towarowym. W przypadku bezprawnego posługiwania się nazwą twojej marki lub podrabiania twoich produktów możesz podjąć działania ochronne.

Dobrze sporządzone zgłoszenie pozwala na lepszą ochronę marki.

Przykład – planujesz sprzedawać burgery ? Twoje zgłoszenie powinno zatem obejmować klasyfikację klasę 29 (jako towar) oraz klasę 43 (jako usługę ich sprzedaży)

 

Im więcej klas wskażesz w zgłoszeniu do celów rejestracji znaków, tym wyższe będą opłaty urzędowe związane z rejestracją znaku towarowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy w ramach klasy wybierzesz jedno czy sto pojęć. Zgłaszając znak towarowy warto jednak patrzeć w przyszłość.

Błędnie wybrane klasy czy w ramach nich pojęcia mogą sprawić, że rejestracja stanie się bezwartościowa.

 

Czy klasyfikacja nicejska jest obowiązkowa przy zgłoszeniu znaku towarowego?

Tak, składając podanie o ochronę znaku towarowego musimy wskazać wykaz towarów i usług – (klas usług)nie możemy przy tym posługiwać się określeniami potocznymi. Klasyfikacja nicejska zawiera ok. 52 000 pojęć opisujących towary i ponad 17 000 pojęć odnoszących się do usług

Musisz bazować na konkretnych pojęciach, przeglądając klasyfikację nicejską. Nie zastosowując się do tego wymogu, ryzykujesz odmowę rejestracji.

Posługiwanie się klasyfikacją jest konieczne przy zgłaszaniu znaku towarowego, niezależnie od tego, czy jest to znak międzynarodowy, znak towarowy Unii Europejskiej, który zapewnia ochronę znaku towarowego we wszystkich państwach UE, czy krajowy znak towarowy.

 

Jak używać klasyfikacji nicejskiej?

W zgłoszeniach znaków towarowych do ochrony warto używać nazw towarów i usług znajdujących się w klasyfikacji, bowiem użycie własnych propozycji określeń towarów lub usług zwykle przedłuży proces rejestracji znaku.

Dokonując zgłoszenia nie wystarczy wskazać jedynie na numer klasy. Dodatkowo zgłoszenie musi zostać uszczegółowiono jakie towary lub rodzaj usług chronić zgłoszeniem.

Warto zauważyć, że pojedyncza klasa może zawierać tysiące pojęć. Stąd rodzi się pytanie czy w zgłoszeniu można podać cały nagłówek określonej klasy?

W jednym ze swoich wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE (Wyrok z 19.12.2012 r. w sprawie C-307/10 „IP Translator”) wskazał, że:

“należy zauważyć, że niektóre ogólne określenia nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej są, same w sobie, wystarczająco jasne i precyzyjne, by umożliwić właściwym organom władzy i podmiotom gospodarczym ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy, podczas gdy inne nie spełniają tego wymogu, gdyż są zbyt ogólne i odnoszą się do towarów i usług na tyle różnorodnych, iż nie są zgodne z funkcją znaku towarowego, jaką jest wskazanie pochodzenia.”

Powyższe prowadzi do wniosku, że określonych wypadkach posługiwanie się samymi nagłówkami będzie wystarczające przy innych nie.

 

Przykład:

Pojęciem pojęcia zbyt ogólnego będzie “naprawy” zaś za precyzyjne uznaje się nagłówek klasy 25 “odzież, obuwie nakrycia głowy”

Jeżeli nie chcesz tutaj popełnić błędu, warto skonsultować się profesjonalistą – Zapraszamy do kontaktu.

ZNAKI TOWAROWE – DLACZEGO ZASTRZEC LOGO – 5 wybranych korzyści

Dokonując zgłoszenia swojej marki warto pamiętać, że po jej zgłoszeniu nie możesz uzupełnić klasyfikacji nicejskiej. Po zgłoszeniu ochrona znaku towarowego nie może zostać rozszerzona.

Dokonując zgłoszenia niekiedy warto ponieść dodatkowe koszty urzędowe rozszerzając ochronę o kolejną klasę towarów i usług.

 

Czy towary i usługi identyfikujemy wg tej samej klasyfikacji?

Tak, klasyfikacja obejmuje swoim zakresem towary i usługi.

 

Jak sprawdzić czy znak towarowy jest zastrzeżony?

Celem weryfikacji zgłoszeń znaków towarowych korzysta się z różnego rodzaju baz.

 

Co to klasyfikacja nicejska ? Jak z niej korzystać? – Podsumowanie

 • Dobrze zastosowana klasyfikacja nicejska skutkuje silną ochroną marki. Błędnie wybrane klasy czy w ramach nich pojęcia mogą sprawić, że rejestracja stanie się bezwartościowa.
 • Po zgłoszeniu ochrona znaku towarowego nie może zostać rozszerzona. Powinieneś wybrać towary i usługi, które teraz oferujesz lub będziesz oferował.

 

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

CZY KRYPTOWALUTY SĄ LEGALNE?

W ostatnich latach popularność zdobywają wirtualne waluty, które coraz częściej pojawiają się nie tylko w opracowaniach naukowych (przeważnie w ekonomii), publikacjach prasowych czy informacyjnych, ale również zyskują coraz większą popularność w obrocie gospodarczym, niekiedy zastępując wręcz pieniądz w rozumieniu tradycyjnym.

Wirtualne waluty, a w tym kryptowaluty używane są w wielu „zakątkach świata” jako środki płatnicze czy wręcz jako forma inwestycji. Warto zaznaczyć, iż stale rośnie liczba transakcji dokonywanych przy pomocy kryptowaluty oraz liczba miejsc, gdzie sposób zapłaty np. Bitcoinem jest dopuszczalny. Przykładowo można wskazać, na coraz większą liczbę sklepów internetowych, portali społecznościowych, portali gier, gdzie płatności Bitcoinem są dopuszczalne, tworzone są również giełdy Bitcoin.

Dynamiczny rozwój wirtualnych walut stawia nas, uczestników obrotu, gospodarczego przed coraz to bardziej realną szansą stworzenia zupełnie nowego modelu pieniądza i płatności. Wirtualne waluty pozwalają bowiem na dokonywanie błyskawicznych płatności ponad granicami państw i poza ramami oficjalnych systemów płatniczych.

Status prawny krypto waluty jest raczej skomplikowany. W większości krajów na świecie nie ma konkretnych przepisów zakazujących wydobywania, kupowania lub handlu krypto walutami. Jednak nawet jeśli krypto waluty są legalne w posiadaniu, niekoniecznie mogą być akceptowane jako legalny środek płatniczy. Niektóre kraje wprowadziły nowe przepisy, które wyraźnie zezwalają na używanie i handel kryptowalutami, podczas gdy w innych krajach kryptowaluty zostały uznane za nielegalne z powodu możliwości prania pieniędzy przy użyciu tych walut.

Niezależnie jednak od powyższego popularyzacja wirtualnej waluty niesie ze sobą szereg zagadnień rewolucyjnych, nowych nie tylko dla systemów płatniczych, ale również dla prawa. Wirtualne waluty stwarzają bowiem szereg nowych zagadnień prawnych, których istnienia często nie byliśmy dotąd świadomi.

 

 

 

Jaki status prawny mają dziś kryptowaluty w Polsce?

Na dzień dzisiejszy wydaje się, że brak jest jednego aktu prawnego, który w sposób szczegółowy regulowałby w sposób całościowy i kompleksowy zagadnienia dotyczące kryptowalut. Wydaje się, iż zagadnienia związane z krypto walutami regulowane są przez różne ustawy, które mają zastosowanie z różnych przyczyn właśnie do krypto walut.

Mówiąc o statusie prawnym kryptowalut warto zwrócić uwagę na przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Według w/w ustawy wirtualna waluta została określona poprzez opis tego czym nie jest, i tak ustawa AML (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) wprowadza definicję waluty wirtualnej – według tej ustawy waluta wirtualna to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

 • prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
 • międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
 • pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
 • instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym;
 • wekslem ani czekiem.

Waluty wirtualne zaliczamy dziś do wartości majątkowych jednak nie posiadają one statusu pieniądza, czy prawnego środka płatniczego. Na chwilę obecną w Polsce użycie Bitcoina jako innego środka płatniczego niewątpliwie wymaga umowy społeczności, która go akceptuje. Bitcoin nie jest więc powszechnie uznawanym środkiem płatniczym pozwalającym na zapłatę nim w każdym miejscu i w każdym czasie. Bitcoin wciąż pozostaje nowym środkiem płatniczym, coraz powszechniej używanym w obrocie gospodarczym, niemniej jednak nie jest on jeszcze powszechnym środkiem płatniczym, którym mógłby zostać użyty w sposób nieograniczony jako surogat pieniądza.

Oznacza to mniej więcej tyle, że Polska, tak jak wiele innych państw, nie uznaje wirtualnych walut za ogólnoakceptowalny środek płatniczy czy też pieniądz elektroniczny, ale rozpatruje je w zakresie majątkowym. Przez co ich użycie jest prawnie dopuszczalne.

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowych dotyczących m.in. waluty wirtualnej. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją w/w autora “Kryptowaluta i pieniądz wirtualny jako przedmiot przestępstwa z art. 310 § 1 k.k.” opublikowanej na łamach czasopisma Prokuratura i Prawo.

 

 

 

Rodzaje walut wirtualnych

Komisja Nadzoru Finansowego publikowała w 2020 roku stanowisko w którym podzieliła kryptowaluty na kilka kategorii:

 1. niestabilne tokeny płatnicze (Bitcoin, BTC. czy Ether ETH.) Są to aktywa, których nie emituje ani nie gwarantuje żaden bank centralny. Nie są one także prawnym środkiem płatniczym ani walutą fiducjarną. Ponadto niestabilne tokeny płatnicze nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności, np. w punktach usługowo – handlowych.
 2. Stabilne tokeny płatnicze  (stablecoiny). Są to tokeny, których wartość trwale związana jest z wartością „tradycyjnego” dobra pozostającego w obrocie, np. złota lub waluty oficjalnej (FIAT). Mogą one, przy zachowaniu dodatkowych wymogów przewidzianych w ustawie o usługach płatniczych, spełniać definicję pieniądza elektronicznego.
 3. Tokeny inwestycyjne. Aktualnie dużą popularnością cieszą się szeroko rozumiane kryptoaktywa, w tym właśnie tokeny inwestycyjne. Aktywa te przybierają cechy zbliżone do instrumentów finansowych i mogą charakteryzować się wysokim ryzykiem oraz wysoką zmiennością wartości m.in. z uwagi na fakt, że nie podlegają one regulacjom prawa krajowego ani unijnego. Przekazywanie inwestorom w trakcie nabywania tokenów jedynie wybranych informacji stanowi duży problem, ograniczać może bowiem świadome podejmowanie decyzji oraz ocenę ryzyka.
 4. Tokeny użytkowe. Tego typu aktywa są wydawane przez ich emitentów najczęściej w celu pozyskania finansowania na rozwój projektu. Inwestorzy otrzymują wówczas tokeny, które uprawniają ich do skorzystania z konkretnej usługi, towaru lub też rabatu.

Na rynku pojawiają się również tokeny łączące w sobie cechy wyżej opisanych tokenów (tzw. tokeny hybrydowe). Inwestorzy chcący ulokować swoje środki w takich tokenach powinni szczegółowo przeanalizować wszystkie potencjalne ryzyka związane z każdym z rodzajów hybrydowego tokenu.

 

Rodzaje portfeli na kryptoaktywa

Do najpopularniejszych zaliczyć można aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe, portfele przeglądarkowe, portfele USB. Różnią się one od siebie przede wszystkim zasadami funkcjonowania oraz dostępnością.

 

Przyjazne kryptowalucie systemy prawne

Obecnie coraz więcej państw dopuszcza posługiwanie się kryptowalutą, jako instrumentem finansowym, biznesowym oraz zwykłym środkiem płatniczym. Mowa m.in. o takich Państwach jak : USA, Rosja, Chiny, Japonia, Kanada, czy Niemcy. W tych krajach za bitcoiny można kupić zarówno nieruchomość, jak i kawę w barze. Niektóre amerykańskie stany ułatwiają obrót wirtualnym pieniądzem, Salwador uznał bitcoiny za pełnoprawny środek płatniczy, a w Europie choćby Malta nie rzuca kłód pod nogi ludziom z kryptowalutą na koncie.

Pasternak LEGAL oferuje wsparcie prawne związane z założeniem Spółki czy Fundacji zarówno w Polsce jak i za granicą.

Rozważając możliwość rozpoczęcia biznesu związanego z kryptowalutami warto poznać nie tylko polskie ale również inne regulacje prawne, które mogą być przyjazne kryptowalutom.

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – PASTERNAK LEGAL SPÓŁKI W POLSCE I ZA GRANICĄ

 

KNF i giełdy kryptowalut

W polskim systemie prawa nie funkcjonują przepisy zakazujące prowadzenia działalności w charakterze giełd lub kantorów kryptowalut (kantory walut wirtualnych), czy też handlu wirtualnymi walutami. Prowadzenie działalności związanej z wirtualnymi walutami nie zostało zakazane co oznacza, że jest legalne, niemniej jednak nie oznacza to całkowitej swobody w prowadzeniu określonej działalności w zakresie walut wirtualnych. Nie zostało również zakazane prowadzenie działalności w zakresie kopania waluty wirtualnej. Wykopanie wirtualnej waluty podobnie jak prowadzenie działalności w zakresie kryptowalut może podlegać nie tylko regulacjom na gruncie przepisów prawa gospodarczego czy cywilnego, jak i karnego, ale także przepisów prawa podatkowego. Status prawny kryptowaluty z uwagi na rozproszenie przepisów, które mogą odnosić się do regulacji tej sfery życia gospodarczego może wydawać się skomplikowany.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność w zakresie walut wirtualnych jest jak wskazano powyżej ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Od 31 października 2021 r. działalność gospodarcza w zakresie walut wirtualnych stała się działalnością regulowaną. 

Tytułem przykładu zauważyć należy, że podmioty zajmujące się:

 • wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
 • wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi,
 • pośrednictwem w tego typu wymianie,
 • prowadzeniem rachunków instrumentów pochodnych (derywatów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)

-mają obowiązek zarejestrowania się w specjalnym rejestrze.

Podmioty zajmujące się zbyciem walut wirtualnych w sposób zawodowy, a w szczególności prowadzące giełdę krypto walut czy też kantory wymiany walut należą do podmiotów będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Na marginesie zauważyć należy, że nie tylko te podmioty zostały obowiązane do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Do podstawowych obowiązków instytucji obowiązanych należy:

 1. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie,
 2. sporządzenie „wewnętrznej” oceny ryzyka i jej aktualizacja,
 3. analiza i ocena ryzyka generowanego przez klienta oraz stosowanie wobec niego środków bezpieczeństwa finansowego, co powinno zostać udokumentowane,
 4. wprowadzenie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
 5. wypełnianie obowiązku szkoleniowego,
 6. informowanie GIIF o przeprowadzanych transakcjach.

Należy pamiętać, iż za niedopełnienie tych obowiązków dostawcy usług związanych z krypto walutami jest zagrożone karą administracyjną m.in. karą pieniężną.

Dodatkowo prowadzenie działalności związanej z kryptowalutami, w opinii KNF, wiązać się może z wykonywaniem czynności będących przedmiotem regulacji prawnych, a to m.in. wiązać się może z obowiązkiem uzyskania stosownych zezwoleń lub wpisów do rejestrów, np. zezwolenia na świadczenie usług płatniczych.

W rezultacie działalność w zakresie walut wirtualnych, tak samo jak każdy inny przejaw działalności gospodarczej, musi się odbywać w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

KNF zwraca uwagę, że podmioty prowadzące działalność w charakterze giełd i kantorów kryptowalut, które zostały wpisane na „Listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, w przekonaniu KNF mogły świadczyć klientom usługi płatnicze bez wymaganego zezwolenia KNF, co stanowi naruszenie art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych.

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa – doradzamy Klientom z wielu branż w tym z branży nowych technologii, oraz branż innowacyjnych, rozwijających się – kliknij i zobacz więcej.

 

Giełdy kryptowalut

Giełdy Kryptowalut w Polsce nie posiadają jednej specjalnej regulacji, która by regulowała ich działalność.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwraca uwagę na niepokojące zjawisko wykorzystywania obrotu wirtualnymi walutami w celu realizacji działań przestępczych, między innymi na proceder prania pieniędzy. O ile prowadzenie działalności w zakresie giełdy kryptowalut pozostaje legalne o tyle działalność dot. wymiany waluty wirtualnej w ramach giełdy winna odbywać się na określonych zasadach, w celu zapewnienia legalności tej działalności.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, ze działalność giełd kryptowalut, podlega przede wszystkim regulacji ustawy o AML – z dnia 13 lipca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i w związku z tym muszą wykonywać wszystkie obowiązki tam wskazane. Ponadto działalność giełd może podlegać pod regulacje związane z funkcjonowaniem rynku finansowego, czy też regulacje prawa podatkowego.

Powyższe prowadzi do wniosku, iż w Polsce rynek kryptowalut został poddany już swoistym regulacjom, a zatem podmioty prowadzące giełdy walut wirtualnych, kantory wymiany walut cyfrowych podlegają obecnie pewnym regulacjom prawnym. Polska tym samym dołączyła do grona państw, które zaczęły regulować sytuację prawną wirtualnej waluty.

 

Obrót walutami wirtualnymi – sprzedaż walut wirtualnych

Obrót walutą cyfrową, tudzież sprzedaż kryptowaluty może odbywać się w ramach kantoru walut wirtualnych, a także w ramach nie profesjonalnego obrotu.

Przychód ze sprzedaży walut wirtualnych podlega w Polsce opodatkowaniu. Ciekawym w tym miejscu zagadnieniem wydaje się być uzyskanie dochodu z tytułu sprzedaż wirtualnej waluty przez zagraniczny zakład podatkowy oraz nierezydenta, którzy jak się wydaje mogą nie zapłacić podatku w Polsce, niemniej jednak to zagadnienie wymaga szczegółowego odrębnego omówienia.

 

Sprzedaż walut wirtualnych a VAT

Do niedawna wirtualna waluta bitcoin wywoływała niemałe perturbacje w kwestii opodatkowania podatkiem VAT w państwach Unii Europejskiej. W obecnych regulacjach prawnych Polskie organy podatkowe również wypowiedziały się co do transakcji krypto walutami.

 

Podatek dochodowy od zbycia walut wirtualnych

Rozliczenia podatkowe kryptowalut to niewątpliwie problematyczne zagadnienie.

Nikogo pewnie nie zaskoczy fakt, że obecne regulacje prawne nakazują zapłaty podatku dochodowego. Konsekwencje dotyczące zbycia waluty na tzw. FIATy oraz zamiany jednej waluty na inną mogą być inne dlatego też warto zweryfikować swoje działania prawne również z perspektywy podatku dochodowego.