Prawo gospodarcze

CZYNNY ŻAL do Urzędu Skarbowego

09.04.2024

Czynny Żal – Urząd Skarbowy

Jak złożyć czynny żal do urzędu skarbowego w przypadku popełnienia przez podatnika czynu z kodeksu karnego skarbowego?

W przydatku popełnienia niektórych z określonych czynów zabronionych określonych w kodeksie karnym skarbowym możliwe jest złożenie czynnego żalu do właściwego urzędu skarbowego. Czy jednak organ podatkowy może odstąpić ukarania podatnika za np. nieodprowadzenie podatku vat, podrobienie faktury czy inne przestępstwo skarbowe? 

 

https://pasternaklegal.pl/czynny-zal-do-urzedu-skarbowego/

Spis treści:
1. Czym jest czynny żal i kiedy jest skuteczny?
2. Forma czynnego żalu
3. Jak napisać czynny żal do urzędu skarbowego w przypadku popełnienia czynu zabronionego?
4. Do kogo adresować czynny żal?
5. Kiedy piszemy czynny żal do urzędu skarbowego?
6. Czy pełnomocnik może złożyć czynny żal?
7. PODSUMOWANIE

 

Czym jest czynny żal i kiedy jest skuteczny?

Czynny żal to świadome zgłoszenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, które pełni funkcję swojego rodzaju ochrony przed karą sprawcy czynu zabronionego. Innymi słowy skutecznie złożony sprawia, iż sprawca nie podlega karze. Oznacza to, iż nie zostaniesz ukarany karą grzywny w przypadku nałożenia mandatu skarbowego ani karą pozbawienia wolności.

Jeżeli nie dopełnisz na czas obowiązku podatkowego lub celnego, możesz zostać ukarany.

Jednakże, możesz podjąć próbę uniknięcia kary, jeżeli:

 • zgłosisz czynny żal, czyli poinformujesz o popełnieniu czynu zabronionego naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, podając istotne okoliczności popełnienia czynu,
 • jednocześnie spełnisz swoje obowiązki, w tym zapłacisz w całości zaległe zobowiązanie.

Czynny żal powinien złożyć ten, kto nie dopełnił obowiązku. Jeżeli wina leży po stronie biura księgowego, to czynny żal składa to biuro, jeżeli po stronie zarządu, czynny żal powinni podpisać wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za powstanie uchybienia.

Czynny żal chroni w sytuacji, gdy:

 • nie złożyłeś zeznania podatkowego na czas,
 • prowadziłeś księgi rachunkowe w sposób nierzetelny,
 • wystawiałeś faktury w sposób nierzetelny,
 • nie zapłaciłeś lub zapłaciłeś niewłaściwy podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT,
 • bezprawnie stosowałeś obniżone stawki VAT,
 • bezprawnie stosowałeś zwolnienie VAT,
 • ukryłeś przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wyłudziłeś zwrot należności celnej,
 • wyłudziłeś pozwolenie celne.

 Cel czynnego żalu jest związany z wolą podjęcia działań mających na celu złagodzenie lub uniknięcie odpowiedzialności przez sprawcę.

Forma czynnego żalu

Nie ma określonego wzoru, jak powinien wyglądać akt czynnego żalu. Zwróć jednak uwagę na te elementy formalne, które mogą mieć znaczenie, czyli treść czynnego żalu.

Czynny żal będzie skuteczny, tylko gdy:

 • przyznasz się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje przestępstwo lub wykroczenie, a zdarzenie miało charakter incydentalny,
 • przyznasz się do popełnienia czynu zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające jego wykrycia (na przykład przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole).

Wyjątkowo możesz złożyć czynny żal po rozpoczęciu czynności przez organ ścigania, jeśli czynności te nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony. Oczywiście, jeżeli przedsiębiorcy zależy na uznaniu czynnego żalu za skuteczny, powinien go złożyć przed tym, jak organ skarbowy udokumentuje jego popełnienie.

W pierwszej kolejności warto skontaktować się z adwokatem, który powinien dokonać analizy sytuacji faktycznej, a następnie sporządzić pismo w sprawie. Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego napisz.

 

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Nie możesz skorzystać z czynnego żalu, jeśli:

 • zostałeś wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
 • jesteś w trakcie postępowania kontrolnego, w sytuacji gdy przeprowadzone badania i procedury organu podatkowego doprowadziły do sytuacji, iż urząd miał wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,
 • zorganizowałeś grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,
 • nakłaniałeś inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Ciekawostka!

Ustawa nie przewiduje terminów na rozpatrzenie czynnego żalu.

Jak napisać czynny żal do urzędu skarbowego w przypadku popełnienia czynu zabronionego?

Według przepisów o czynnym żalu nie ma jednej określonej formy, w jakiej należy składać czynny żal. Niemniej jednak, w 2024 roku, dokument powinien zawierać m.in. następujące elementy:

 • identyfikacja osoby, która wyraża czynny żal,
 • odbiorca – Dyrektor odpowiedniego urzędu skarbowego,
 • natura dokonanego czynu,
 • istotne okoliczności,
 • osoby współdziałające w jego popełnieniu,
 • czy podatnik naprawił dokonany czyn, a jeśli nie – to jak i kiedy podatnik zobowiązuje się do zapłaty zaległych należności wraz z naliczonymi odsetkami (kalkulator odsetek ustawowych) czy złożenia wymaganych dokumentów (np. deklaracji podatkowych).

Jeśli zdarzenie było jednorazowe, podatnik powinien przypomnieć o tym organowi skarbowemu.

 Podczas zgłaszania popełnienia niedozwolonego działania w 2024 roku, sprawca musi ujawnić szczegóły czynu i informacje o osobach, które w nim uczestniczyły. Ponadto, jest zobowiązany do:

 • zapłaty wymaganej należności publicznoprawnej (najpóźniej do terminu określonego przez urząd skarbowy) – potwierdzenie zapłaty;
 • dostarczenia przedmiotów, które podlegają obowiązkowi, którego podatnik nie spełnił.

Nie ma określonego terminu na rok 2024, do kiedy podatnik może przyznać się do przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Dlatego powinien to zrobić jak najszybciej.

Podatnik składa pisemne zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal) za pośrednictwem poczty, osobiście w urzędzie skarbowym lub elektronicznie. Wybierając elektroniczny czynny żal, należy go złożyć za pomocą skrzynki ePUAP odpowiedniego urzędu skarbowego lub za pośrednictwem portalu podatkowego, pamiętając o pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

 

https://pasternaklegal.pl/czynny-zal-do-urzedu-skarbowego/

 

Do kogo adresować czynny żal?

Czynny żal powinien być skierowany do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Dokument możesz złożyć w formie elektronicznej. Pamiętaj, aby pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) po złożeniu czynnego żalu.

Kiedy piszemy czynny żal do urzędu skarbowego?

Czynny żal powinien być zgłoszony jak najszybciej po popełnieniu czynu zabronionego. To jest kluczowe, ponieważ nie będzie on skuteczny, jeżeli został zgłoszony w momencie, kiedy organ ścigania już posiadał dowody na popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, lub po tym, jak organ ścigania rozpoczął czynności służbowe, takie jak przeszukanie, czynność sprawdzającą lub kontrolę mającą na celu ujawnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Dodatkowo, aby czynny żal był skuteczny, sprawca musi w określonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego terminie zapłacić w całości wymagalną należność publicznoprawną, która została uszczuplona przez popełniony czyn zabroniony. Jeżeli czyn zabroniony nie polegał na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie o przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty (jeżeli ich złożenie jest niemożliwe – uiścić ich równowartość pieniężną).

Należy pamiętać, że nie każdy sprawca może skorzystać z ochrony, którą daje czynny żal. Na przykład, przepis art. 16 § 1 kks nie jest stosowany wobec sprawcy, który kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego, zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo kierował taką grupą lub związkiem, chyba że zgłoszenia czynnego żalu dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku.

Jeżeli zastanawiasz się czy w twojej sytuacji możliwe jest skorzystanie z czynnego żalu – zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy pełnomocnik może złożyć czynny żal?

Tak, pełnomocnik może złożyć czynny żal. Jednakże, aby takie pismo odniosło skutki prawne, reprezentant podatnika musi być wyposażony w specjalne upoważnienie, tzw. pełnomocnictwo szczególne. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest biuro rachunkowe, to czynny żal składa to biuro. Jeżeli wina leży po stronie zarządu, czynny żal powinni podpisać wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za powstanie uchybienia.

PODSUMOWANIE

Jeżeli rozważasz złożenie czynnego żalu i nie jesteś pewien jak zrobić to w sposób prawidłowy. Nie jesteś pewien czy w twojej sytuacji możliwe jest złożenie stosownego oświadczenia do organu skarbowego – nie czekaj i zadaj pytanie.

Kancelaria Pasternak LEGAL świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie prawno-podatkowych aspektów związanych z prowadzeniem ich działalności gospodarczej. Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga nie tylko bezpieczeństwa od strony prawa cywilnego, karnego czy gospodarczego, ale również w zakresie prawa podatkowe, dlatego też w bieżącym doradztwie, w zależności od zlecenia skierowanego przez Klienta świadczymy również usługi związane ze skutkami prawno-podatkowymi związanymi z realizowanym przedsięwzięciem biznesowym, wyborem formy prowadzenia działalności, czy innych działań. Przepisy prawa podatkowe, zmieniają się w dość szybkim tempie, dlatego weryfikacja dotychczasowych rozwiązań czy strategii wydaje się być uzasadniona i winna być nieustanie analizowana.

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

 Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

10 kwietnia 2024

CRBR – Co to właściwie jest?

Wstęp Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest narzędziem, które umożliwia wszystkim obywatelom dostęp do informacji o rynku i strukturach korporacyjnych, a także przeciwdziała p...

Czytaj dalej

CRBR – Co to właściwie jest?

Prawo gospodarcze

2 kwietnia 2024

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

Donos do Urzędu skarbowego co to takiego?   Spis treści: 1. Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego? 2. Co sprawdza urząd kontroli skarbowej? 3. Czy Urząd Skarbowy mo...

Czytaj dalej

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

Prawo gospodarcze

18 marca 2024

Spółka partnerska

Wstęp W dzisiejszym świecie biznesu, gdzie elastyczność, innowacyjność i współpraca są kluczowymi czynnikami sukcesu, spółka partnerska staje się coraz bardziej popularną formą prowadze...

Czytaj dalej

Spółka partnerska
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1