Prawo karne

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem narkotyków lub pod wpływem środka odurzającego?

04.04.2024

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem narkotyków lub pod wpływem środka odurzającego?

Czy jazda pod wpływem narkotyków stanowi wykroczenie czy przestępstwo? Jak narkotyki wpływają na zdolność do prowadzenia pojazdu przez kierowcę? 

 

https://pasternaklegal.pl/co-grozi-kierowcy-za-jazde-pod-wplywem-narkotykow-lub-pod-wplywem-srodka-odurzajacego/

Spis treści:
1. Co to jest jazda w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odrzucającego?
2. Czy wiesz co grozi za posiadanie narkotyków?
3. Jak długo narkotyki utrzymują się w organizmie?
4. Czy jazda pod wpływem narkotyków jest zabroniona zgodnie z przepisami kodeksu karnego? Co grozi za jazdę pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających?
5. Jazda pod wpływem narkotyków to wykroczenie czy przestępstwo?
6. Jazda pod wpływem narkotyków – jaka kara za jazdę pod wpływem?
7. Czy za jazdę po użyciu narkotyków zabierają prawo jazdy?
8. Testy na obecność narkotyków w organizmie a prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków
9. Jak narkotyki wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów?
10. Zaburzenia koncentracji i koordynacja ruchowa: skutki prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków
11. Zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie pod wpływem narkotyków
12. Utrata prawa jazdy za jazdę samochodem po narkotykach
13. Zatrzymanie za jazdę pod wpływem narkotyków
14. Spowodowanie wypadku pod wpływem narkotyków
15. Narkotyki a wpływ na prowadzenie pojazdu
16. Czy adwokat pomoże kierowcy, który prowadził auto pod wpływem narkotyków?

 

 

Co to jest jazda w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odrzucającego?

Zgodnie z art. 115 § 16 kodeksu karnego stan nietrzeźwości  występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Również zawartość alkoholu w jednym litrze wydychanego powietrza przekraczająca 0,25 mg lub prowadząca do stężenia przekraczającego tę wartość kwalifikuje się jako stan nietrzeźwości.

Poza stanem nietrzeźwości istnieje również kategoria stanu “wskazującego na spożycie alkoholu”, który obejmuje zakres od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi oraz od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym litrze wydychanego powietrza. Prowadzenie pojazdu w tym stanie uznawane jest za wykroczenie zgodnie z art. 85 lub 87 § 1 kodeksu wykroczeń.

Odpowiedzialność za prowadzenie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego reguluje art. 178a kodeksu karnego. Za ten czyn grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. W powyższym artykule ustawodawca prowadza odpowiedzialność karną za jazdę pod wpływem alkoholu, lecz także za  prowadzenie pod wpływem narkotyków.

Czy wiesz co grozi za posiadanie narkotyków?

Jak długo narkotyki utrzymują się w organizmie?

Narkotyki to substancje psychoaktywne, zaś za jazdę pod ich wpływem grożą kary. Jazda pod wpływem jest zabroniona, a Sąd może określić zachowanie kierowcy jako wykroczenie lub przestępstwo. Ponadto narkotyki negatywnie wpływają na układ nerwowy, a czasu ich działania nie można  z góry przewidzieć.

 

https://pasternaklegal.pl/co-grozi-kierowcy-za-jazde-pod-wplywem-narkotykow-lub-pod-wplywem-srodka-odurzajacego/

 

Czy jazda pod wpływem narkotyków jest zabroniona zgodnie z przepisami kodeksu karnego? Co grozi za jazdę pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających?

W każdej sytuacji za jazdę w stanie po użyciu narkotyków zostaniesz obciążony karą grzywny, której surowość zależy od rodzaju przewinienia. Kierowanie pojazdem pod wpływem substancji odurzających skutkuje dodatkowo poważnymi konsekwencjami, takimi jak np. zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd, ustalając stopień zawinienia sprawcy, uwzględnia nie tylko ilość substancji w organizmie, ale także inne okoliczności, co sprawia, że każda sprawa jest traktowana indywidualnie.

Jazda pod wpływem narkotyków to wykroczenie czy przestępstwo?

Jazda pojazdem po zastosowaniu narkotyków może skutkować  postawieniem przed sądem w kontekście wykroczenia lub przestępstwa. Oceną, czy mamy do czynienia z jednym czy drugim, kieruje ilość stężenia narkotyku w organizmie. W przypadku wykroczenia podlega się karze za prowadzenie pojazdu po spożyciu substancji o działaniu podobnym do alkoholu. Stężenie środków odurzających we krwi będzie miało zatem decydujący wpływ na to, że jazda po zażyciu narkotyków zostanie uznana za przestępstwo lub zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie. Odpowiedzialność za jazdę samochodem pod wpływem narkotyków uzależniona jest od stężenia tych środków we krwi kierowcy. Ważny jest również wpływ narkotyków na prowadzenie pojazdu. Sąd rozpoznający sprawę winien dokonać weryfikacji dane zachowanie sprawcy należy zakwalifikować jako kierowanie pod wpływem narkotyków czy kierowanie po spożyciu narkotyków.

Warto pamiętać, że obrona w postępowaniu karnym dotyczącym prowadzenia pojazdów pod wpływem środków odurzających jest bardziej złożona niż w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Nasz zespół tworzą prawnicy posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Pasternak LEGAL świadczy wparcie prawne związane z obroną w sprawach karnych. To jedna z naszych specjalizacji!

Potrzebujesz konsultacji albo wsparcia prawnego na etapie procesowym? Napisz do nas.

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Jazda pod wpływem narkotyków – jaka kara za jazdę pod wpływem?

Kiedy prowadzenie pojazdu pod wpływem marihuany i innych narkotyków traktowane jest jako czyn karalny?

Kierowca, którego jazda pod wpływem narkotyków zostanie uznana za wykroczenie, może się spodziewać kary w postaci aresztu trwającego od 5 do 10 dni lub grzywny w zakresie od 50 złotych do 5000 złotych. Ponadto, sąd może takiemu sprawcy orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Poważniejsze zaś są konsekwencje prawne w przypadku uznania, iż doszło do przestępstwa. W zależności od okoliczności występujących w konkretnej sprawie, kara może przybrać formę grzywny, uzależnionej od dochodów sprawcy (od 10 do 540 stawek, przy czym pojedyncza stawka dzienna wynosi od 10 do 2000 złotych), kary ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto, zazwyczaj orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów trwający co najmniej 3 lata.

Sytuacja jest inna dla kierowców, którzy mieli wcześniej kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. W takim przypadku grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a zakaz prowadzenia pojazdów może być nawet dożywotni.

Najniższa kara, którą Sąd może orzec wobec kierowcy, który znajdował się pod wpływem środka odurzającego w momencie prowadzenia pojazdu to kara aresztu lub kara grzywna.

Czy za jazdę po użyciu narkotyków zabierają prawo jazdy?

W zasadzie, jazda po narkotykach jest traktowana na równi z prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu. Sąd lub prokuratura ma prawo wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków. Taka decyzja jest podejmowana, gdy okoliczności sprawy wskazują, że w końcowym orzeczeniu postępowania zostanie nałożony zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas, obejmujący okres od 6 miesięcy do 15 lat, a nawet dożywotnio. Utrata prawa jazdy oraz okres obowiązującego zakazu za jazdę pod wpływem narkotyków zależy od okoliczności sprawy, lecz przede wszystkim od ilości danej substancji w organizmie kierowcy.

Czy słyszałeś o konfiskacie pojazdu za jazdę pod wpływem?

Testy na obecność narkotyków w organizmie a prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków

Aby dowiedzieć się, czy kierowca jest pod wpływem narkotyków, często przeprowadza się testy na obecność substancji psychoaktywnej. Testy na obecność narkotyków w organizmie kierowcy mogą polegać np. na badaniu krwi. W trakcie takiego badania toksykologicznego biegły może określić stężenie substancji psychoaktywnych i ilości narkotyku we krwi kierowcy. Wśród badań na obecność narkotyków popularne są także inne testy np. z moczu Wyniki tych testów mogą posłużyć jako dowód w procesie prawno-karnym.

 

https://pasternaklegal.pl/co-grozi-kierowcy-za-jazde-pod-wplywem-narkotykow-lub-pod-wplywem-srodka-odurzajacego/

 

Jak narkotyki wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów?

Narkotyki wpływają na zdolność kierowcy do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, wpływają szczególnie na ośrodkowy układ nerwowy. Substancje psychoaktywne mogą zakłócać koordynację ruchową, obniżać zdolność koncentracji oraz wpływać na reakcje kierowcy. To może prowadzić, że u kierowcy będą występować nieprzewidywalne zachowania, zwiększając przy tym ryzyko wypadków.

Zaburzenia koncentracji i koordynacja ruchowa: skutki prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków

Narkotyki wpływają na zdolność kierowcy do zachowania pełnej kontroli nad pojazdem. Zaburzenia koncentracji i koordynacji ruchowej to tylko część skutków jazdy pod wpływem narkotyków. Kierując pojazdem po zażyciu substancji psychoaktywnych, kierowcy narażają siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie pod wpływem narkotyków

Kiedy zostaje się złapanym za jazdę pod wpływem narkotyków, najczęstszą konsekwencją jest czasowy zakaz kierowania pojazdem. Długość tego zakazu może różnić się w zależności od kraju i rodzaju substancji. To ważne, aby zrozumieć, że naruszenie tego zakazu może skutkować jeszcze surowszymi konsekwencjami prawno-karnymi.

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Utrata prawa jazdy za jazdę samochodem po narkotykach

Jedną z najpoważniejszych konsekwencji jazdy pod wpływem narkotyków jest zatrzymanie lub utrata prawa jazdy. Dla wielu kierowców jest to kosztowne i frustrujące doświadczenie. Odbieranie prawa jazdy ma na celu ochronę innych uczestników ruchu drogowego i zapobieganie powtórnym naruszeniom.

W 2023 roku, jazda po narkotykach dalej stanowić będzie nie tylko wykroczenie, ale także przestępstwo. Zaś w związku z nowelizacją kodeksu karnego w 2023 r. wzrosną kary dla poszczególnych sprawców. Kara za takie działanie może być dotkliwa, zależąc od rodzaju narkotyku i ilości, jaką posiadał kierowca. Konsekwencje prawne jazdy po narkotykach dalej mogą być dotkliwe.

Również kierowanie pojazdem pod wpływem marihuany może stanowić czyn zabroniony. Marihuana należy do powszechnie znanych narkotyków jako tzw. “trawka”. Kierowanie pojazdem pod wpływem marihuany jest równie niebezpieczne podobnie jak prowadzenie pod wpływem innych narkotyków. Marihuana wpływa na zdolność skupienia uwagi i koordynację ruchową, co zwiększa ryzyko wypadków drogowych.

Zatrzymanie za jazdę pod wpływem narkotyków

Po zatrzymaniu za jazdę pod wpływem narkotyków, kierowca może stanąć przed różnymi konsekwencjami, w tym mandatami, karą więzienia lub odebraniem prawa jazdy. To zdecydowane działanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Warto mieć także na uwadze inne konsekwencje jazdy po narkotykach takie jak np. utrata własnego życia czy zdrowia.

Spowodowanie wypadku pod wpływem narkotyków

Najpoważniejsze konsekwencje prawne dotyczą osób, które pod wpływem narkotyków spowodują wypadek, doprowadzą do katastrofy w ruchu drogowym lub staną się bezpośrednim zagrożeniem takiej katastrofy. Minimalna kara, jaką sąd może nałożyć, to kara przewidziana za te przestępstwa zwiększona o połowę. Zaś kierowca, który pod wpływem narkotyków spowoduje wypadek z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią innej osoby, musi być przygotowany na karę od 2 do 12 lat pozbawienia wolności

Narkotyki a wpływ na prowadzenie pojazdu

Jazda samochodem pod wpływem marihuany czy innych narkotyków to nie tylko nieodpowiedzialne, lecz także nielegalne zachowanie. Wpływ narkotyków na prowadzenie pojazdów może mieć poważne konsekwencje zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Czy adwokat pomoże kierowcy, który prowadził auto pod wpływem narkotyków?

Tak, adwokat może pomóc kierowcy, który został złapany za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków. W takim przypadku adwokat może pełnić kluczową rolę w procesie prawno-karnym, zapewniając profesjonalne wsparcie i reprezentację prawną. Poniżej przedstawiam kilka kwestii, w jakich adwokat może być pomocny:

  • Obrona prawna: Adwokat może pomóc w opracowaniu obrony prawnej, starając się zmniejszyć karę lub uzyskać jak najlepsze warunki dla klienta.
  • Analiza dowodów: Adwokat przeprowadzi analizę dostępnych dowodów i argumentów, starając się znaleźć potencjalne słabe punkty w sprawie, które mogą być wykorzystane w obronie klienta.
  • Reprezentacja sądowa: Adwokat będzie reprezentować klienta przed sądem, argumentując jego sprawę i przedstawiając obronę. Mówienie w sądzie wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej, dlatego profesjonalna reprezentacja jest kluczowa.
  • Pomoc w negocjacjach: Adwokat może negocjować z prokuratorem w celu osiągnięcia ugody lub uzyskania łagodniejszych warunków kary.
  • Zrozumienie procedur prawnych: Adwokat pomoże klientowi zrozumieć procedury prawne, informując go o jego prawach i obowiązkach oraz przewodząc go przez cały proces sądowy.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Świadczymy usługi prawne w zakresie pomocy prawnej w aspektach prawa karnego. Zespół Pasternak LEGAL tworzą doświadczeni adwokaci w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Specjalizacja

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

  • karnego,
  • prawa handlowego
  • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

 Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Inne

12 kwietnia 2024

Człowiek a zanieczyszczenie powietrza

Wstęp Od 1 stycznia 2024 r. w Polsce wprowadzono zakaz korzystania z niskiej klasy pieców grzewczych, zwanych potocznie ,,kopciuchami”. Zmiany zostaną wprowadzone w określonych okręgach w ram...

Czytaj dalej

Człowiek a zanieczyszczenie powietrza

Prawo gospodarcze

2 kwietnia 2024

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

Donos do Urzędu skarbowego co to takiego?   Spis treści: 1. Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego? 2. Co sprawdza urząd kontroli skarbowej? 3. Czy Urząd Skarbowy mo...

Czytaj dalej

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

Prawo karne

20 marca 2024

Zamiana kary pozbawienia wolności

Zamiana kary – kara grzywny, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności Spis treści: 1. Kary w prawie karnym 2. Na czym polega kara grzywny? 3. Do kiedy trzeba zapłacić karę...

Czytaj dalej

Zamiana kary pozbawienia wolności
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

1