Prawo gospodarcze

CRBR – Co to właściwie jest?

10.04.2024

Wstęp

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest narzędziem, które umożliwia wszystkim obywatelom dostęp do informacji o rynku i strukturach korporacyjnych, a także przeciwdziała praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez ujawnianie tożsamości beneficjentów. Prawo wyróżnia instytucje obowiązane do ujawnienia beneficjentów rzeczywistych – są to m. in. spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia czy chociażby spółki europejskie.

 

https://pasternaklegal.pl/crbr-co-to-wlasciwie-jest/

Spis treści:
1. Kim jest beneficjent rzeczywisty?
2. Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego? Kto ma obowiązek zgłoszenia beneficjenta?
3. Jakie informacje podlegają zgłoszeniu?
4. Kim jest beneficjent rzeczywisty w fundacji i stowarzyszeniu?
5. PODSUMOWANIE
6. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

To zagadnienie zostało szczegółowo omówione we wpisie Kim jest Beneficjent rzeczywisty? w jednym z poprzednich wpisów – kliknij tutaj

W skrócie, według definicji, jest to osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które dysponują takimi uprawnieniami, które pozwalają im w sposób faktyczny sprawować kontrolę nad sprawami podmiotu i wywierać wpływ na jego funkcjonowanie. Mogą być to osoby na stanowiskach kierowniczych lub takie, które posiadają więcej niż 25% udziałów lub akcji (w przypadku spółki akcyjnej) w spółce.

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego? Kto ma obowiązek zgłoszenia beneficjenta?

Pierwszym krokiem, poprzedzającym zgłoszenie, należy zidentyfikować kto jest beneficjentem rzeczywistym danego podmiotu. Musi się to odbyć z zachowaniem należytej staranności, aby uniknąć wysokich kar związanych z nienależytym wykonaniem ustawy AML.

Ustalenie beneficjenta wymaga szczegółowej analizy wszelkich dokumentów podmiotu m.in. statutu czy umowy. Dopiero po takiej weryfikacji, gdy okaże się, że istnieją osoby spełniające przesłanki z ustawy AML – należy dokonać zgłoszenia.

Jeżeli nie wiesz jak prawidłowo zweryfikować beneficjenta rzeczywistego ? a może chcesz ustalić beneficjenta rzeczywistego fundacji, beneficjenta rzeczywistego stowarzyszenia ? beneficjenta rzeczywistego spółki ? a może jesteś instytucją obowiązaną?

Kancelaria Adwokacka spółki

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego jest szybkie o ile dysponujesz odpowiednią wiedzą. Dokonuje się go przez Internet.

·        Wejdź na stronę CRBR i kliknij w zakładkę „rejestr CRBR”

·        Stwórz nowe zgłoszenie lub zaktualizuj już uprzednio dokonane.

·        Podaj wymagane informacje podlegające zgłoszeniu i uzupełnij formularz w sposób prawidłowy

·        Podpisz zgłoszenie Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym

– zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione. System nie przewiduje możliwości dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika, a jedynie przez prokurenta.

Po wysłaniu podpisanego dokumentu na ekranie pojawi się komunikat z kodem, który należy skopiować i zapisać. Będzie on potrzebny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Aby pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru należy wrócić do strony głównej CRBR i kliknąć w zakładkę „sprawdź status”. Po wklejeniu wcześniej skopiowanego kodu, Kto możliwe jest pobranie potwierdzenia wysłania formularza w formacie XLM oraz PDF.

Jakie informacje podlegają zgłoszeniu?

  • Dane samego podmiotu
  • Dane beneficjenta rzeczywistego
  • Dane zgłaszającego.
  • konieczne jest również wskazanie prawidłowej daty zgłoszenia.

Bardzo ważne jest, aby w formularzu odpowiednio określić podstawę wpisu. Może się okazać, że jedna osoba więcej niż jedną podstawę – wówczas należy wskazać je wszystkie.

Podstawy wpisu to:

·        Reprezentant – dotyczy członków zarządu spółek kapitałowych oraz wspólników uprawnionych do reprezentacji spółek osobowych. W prostych spółkach akcyjnych, w których zamiast zarządu funkcjonuje rada dyrektorów, jako reprezentantów należy wskazać wyłącznie dyrektorów wykonawczych. Co ważne, wpisowi do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych nie podlegają prokurenci, mimo posiadanych praw do reprezentacji spółki.

·        Bezpośrednie uprawnienia właścicielskie – dotyczy tych osób, które osobiście posiadają ponad 25% udziałów/akcji lub głosów na zgromadzeniu wspólników. W tym miejscu, należy podać wartość udziałów/akcji, a także ewentualnie opisać czy i jak udziały są uprzywilejowane.

·        Pośrednie uprawnienia właścicielskie – dotyczy osób kontrolujących podmioty posiadające łącznie ponad 25% udziałów/akcji lub głosów na zgromadzeniu wspólników. W tym miejscu, należy słownie opisać zależności, z których wynika zakwalifikowanie danej osoby jako pośredniego beneficjenta rzeczywistego.

·        Inne uprawnienia – dotyczy wszystkich tych osób, które zostały zakwalifikowane w danym podmiocie jako beneficjenci rzeczywiści, a nie mieszczą się w ramach żadnej z powyższych podstaw. Chodzi tu o sytuacje, w których osoby dysponują specjalnymi uprawnieniami wynikającymi chociażby ze statutu czy umowy podmiotu. W formularzu należy słownie opisać podstawę wpisu.

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego musi nastąpić w przeciągu 7 dni od dnia wpisania podmiotu do KRS. Wpis w CRBR zostaje ujawniony niemal natychmiastowo po dokonaniu zgłoszenia.

Zgłoszenie tych informacji jest obowiązkowe. Brak zgłoszenia może skutkować dotkliwą karą pieniężną w wysokości nawet do 1 000 000 zł.

W przypadku podmiotów wpisanych do KRS, wszelkie zmiany muszą być aktualizowane w CRBR w terminie 14 dni od ich zmiany w KRS.

 

https://pasternaklegal.pl/crbr-co-to-wlasciwie-jest/

 

Kim jest beneficjent rzeczywisty w fundacji i stowarzyszeniu?

Zwyczajowo przyjmuje się, że beneficjentami rzeczywistymi w fundacjach są fundatorzy lub inne osoby, które w sposób rzeczywisty sprawują kontrolę nad fundacją. W przypadku stowarzyszeń zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych podlegają osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze, czyli członkowie zarządu.

 

PODSUMOWANIE

Czy posiadasz wiedzę czy twoja firma, działalność lub przedsiębiorstwo jest instytucją obowiązaną ?

Czy potrafisz prawidłowo ustalić beneficjenta rzeczywistego spółki kapitałowej, spółki osobowej osoby fizycznej lub osoby prawnej?

Czy wiesz jak dokonać zgłoszenia do rejestru?

Czy wiesz jakie sankcje wiążą się z brakiem realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane lub samych przedsiębiorców?

Jeżeli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania – zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarcze, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści

 

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

9 kwietnia 2024

CZYNNY ŻAL do Urzędu Skarbowego

Czynny Żal - Urząd Skarbowy Jak złożyć czynny żal do urzędu skarbowego w przypadku popełnienia przez podatnika czynu z kodeksu karnego skarbowego? W przydatku popełnienia niektórych z o...

Czytaj dalej

CZYNNY ŻAL do Urzędu Skarbowego

Prawo gospodarcze

2 kwietnia 2024

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

Donos do Urzędu skarbowego co to takiego?   Spis treści: 1. Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego? 2. Co sprawdza urząd kontroli skarbowej? 3. Czy Urząd Skarbowy mo...

Czytaj dalej

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

Prawo gospodarcze

18 marca 2024

Spółka partnerska

Wstęp W dzisiejszym świecie biznesu, gdzie elastyczność, innowacyjność i współpraca są kluczowymi czynnikami sukcesu, spółka partnerska staje się coraz bardziej popularną formą prowadze...

Czytaj dalej

Spółka partnerska
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1