Prawo gospodarcze

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

02.04.2024

Donos do Urzędu skarbowego co to takiego?

 

https://pasternaklegal.pl/donos-do-urzedu-skarbowego-co-to-takiego/

Spis treści:
1. Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego?
2. Co sprawdza urząd kontroli skarbowej?
3. Czy Urząd Skarbowy może ujawnić donos?
4. Czy Urząd Skarbowy reaguje na anonimy?
5. Czym zajmuje się policja skarbowa?
6. PODSUMOWANIE

 

Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego?

Słowa “Donosy i skarbówka” zazwyczaj nie kojarzą się zbyt dobrze. Jednakże informacja przekazywana do urzędu skarbowego, zwana donosem, stanowi zewnętrzne powiadomienie o potencjalnym naruszeniu przepisów prawa, zwłaszcza podatkowego. W przepisach nie ma dokładnej definicji ani standardowego wzoru dla donosu do urzędu skarbowego, więc każda osoba składająca zawiadomienie powinna od początku opisać charakter naruszenia.

Wiele osób zastanawia się, jak napisać donos do urzędu skarbowego. W przypadku tworzenia donosu do urzędu skarbowego istnieją pewne wytyczne, które warto przestrzegać. Pierwszym krokiem jest podpisanie donosu, ponieważ donos anonimowy może być postrzegany jako mniej wiarygodny. Ponadto treść donosu powinna być jak najbardziej precyzyjna, a najlepiej poparta dostępnymi dowodami, aby zwiększyć jego rzetelność. Liczba kontroli skarbowych wzrasta z roku na rok. Donosy i kontrole spędzają jednak sen z powiek nie jednemu podatnikowi.

Wszelkie informacje zawarte w donosie, zarówno te identyfikujące jak i anonimowe, mogą posłużyć jako podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego przez odpowiedni urząd skarbowy.

Ponadto Ministerstwo Finansów wprowadziło możliwość skorzystania z Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS (KTI KAS), który pełni funkcję zbierania informacji dotyczących: naruszeń przepisów prawa podatkowego czy naruszeń przepisów prawa celnego.

Innym kontaktem administracji skarbowej, na który można złożyć donos jest formularz udostępniony przez Ministerstwo (w wersji elektronicznej).

 

 

Co sprawdza urząd kontroli skarbowej?

W trakcie tej procedury organ podatkowy może przeprowadzić różne działania, takie jak sprawdzenie, czy podatnik poprawnie obliczył należną składkę, złożył deklarację podatkową w ustalonym terminie oraz uregulował zobowiązania skarbowe na czas.

Proces kontrolny obejmuje okres ostatnich 5 lat podatkowych, lecz zazwyczaj koncentruje się na konkretnym etapie z tego okresu, gdzie wystąpiły potencjalne nieprawidłowości. Na przykład, gdy błąd dotyczy podatku dochodowego PIT lub CIT, kontrola obejmie deklaracje dotyczące tych konkretnych podatków. Analogicznie, jeśli chodzi o błąd w podatku VAT, kontrola skoncentruje się na rozliczeniach w tym obszarze.

Kontrolę przeprowadza upoważniony do tego urzędnik skarbowy, zaś uwagi organu kontroli skarbowej powinny być wdrożone przez podmiot, u którego prowadzona jest kontrola. Nadzór urzędów podatkowych nad płatnikami może mieć różny charakter i zakres. Niektóre dodatkowe kompetencje w kwestii kontroli posiada naczelnik urzędu skarbowego, np. naczelnik urzędu skarbowego może podjąć z urzędu zawieszoną kontrolę podatkową.

 

https://pasternaklegal.pl/donos-do-urzedu-skarbowego-co-to-takiego/

 

Czy Urząd Skarbowy może ujawnić donos?

Nie, w przypadku, gdy rozpoczęto postępowanie administracyjne w wyniku donosu do skarbówki, urząd skarbowy ujawnić nie może danych dotyczących strony bądź uczestnika występujących sprawie. Zatem osoba bądź instytucja zgłoszona do skarbówki nie ma prawa uzyskać informacji od instytucji skarbowej żadnych danych osoby zawiadamiającej (zgodnie z art. 73 § 1b Kodeksu postępowania administracyjnego).

Czy urząd skarbowy reaguje na anonimy?

Donos, sformułowany w ten sposób, także w przypadku, gdy jest składany anonimowo, może posłużyć jako podstawa do rozpoczęcia postępowania administracyjnego przez właściwy urząd skarbowy. Wówczas postępowanie toczy się na podstawie anonimowego donosu. Jednakże może się okazać tak, że nie zostaną podjęte żadne korki ze względu na brak wiarygodności niepodpisanego donosu.

Czym zajmuje się policja skarbowa?

Służba Celno-Skarbowa stanowi spójną jednostkę w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, powstałą w wyniku integracji administracji podatkowej, celnej oraz kontroli skarbowej. Jej funkcjonariusze pełnią różnorodne zadania związane zarówno z identyfikacją i eliminacją potencjalnych nieprawidłowości, które mogą wpływać na finansowe bezpieczeństwo państwa, jak i z zapewnianiem ochrony i utrzymaniem bezpieczeństwa w obszarze celnym Wspólnoty Europejskiej.

Służba Celno-Skarbowa posiada obszerne kompetencje, obejmujące nadzór nad zgodnością z prawem importu i eksportu towarów z obszaru Unii Europejskiej, a także wykonywanie zobowiązań wynikających z przepisów regulujących podatek akcyzowy i podatek od gier. Dodatkowo, w ramach swoich działań, Służba Celno-Skarbowa angażuje się w rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszaniem przepisów dotyczących wprowadzania i wyprowadzania z terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom obrotu. To obejmuje kwestie związane z bezpieczeństwem publicznym, porządkiem oraz bezpieczeństwem międzynarodowym.

Dodatkowo Służba Celno-Skarbowa posiada szeroki zakres kompetencji do prowadzenia działań związanych z identyfikacją, wykrywaniem oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń wobec ograniczeń obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

 

 

PODSUMOWANIE

Jeżeli w twojej firmie prowadzona jest kontrola podatkowa przez organ skarbowy lub otrzymałeś zawiadomienie o takiej kontroli oraz potrzebujesz konsultacji lub wsparcia prawnego – zapraszamy do kontaktu z PASTERNAK LEGAL.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

 

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego. 

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? Przekształcenie działalności jednoos...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1