Prawo karne

Utrata prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w pytaniach i odpowiedziach

15.11.2023

Utrata prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w pytaniach i odpowiedziach

https://pasternaklegal.pl/?p=3589&preview=true

Spis treści:
1. Jak sprawdzić czy mam zabrane prawo jazdy?
2. Jakie konsekwencje poniosę za jazdę po alkoholu?
3. Jaka jest kara za jazdę pod wpływem alkoholu?
4. Czy po zabraniu prawa jazdy muszę spełnić dodatkowe warunki, aby je odzyskać?
5. Warunki, jakie trzeba spełnić, aby odzyskać prawo jazdy
6. Czy za jazdę pod wpływem alkoholu zabierają prawo jazdy?
7. Kto zatrzymuje dokument prawa jazdy po prowadzenie pojazdu pod alkoholu?
8. Jak przebiega procedura zatrzymania prawa jazdy?
9. Jak odzyskać prawo jazdy po zabraniu?
10. Co to warunkowe umorzenie postępowania karnego?
11. Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu
12. W stanie nietrzeźwości – co oznacza?
13. Utrata prawa jazdy na 3 lata
14. Jazda po alkoholu po raz trzeci – jakie kary za jazdę po alkoholu w takim przypadku?
15. Jazda po alkoholu w 2023 roku
16. Utrata prawa jazdy na 3 miesiące
17. Jakie kary za jazdę po alkoholu?
18. Odzyskanie prawa jazdy po wyroku
19. Okres utraty prawa jazdy
20. Odebranie prawa jazdy kilku kategorii
21. Wniosek o „blokadę alkoholową” – Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów
22. Pomoc prawna

 

Jak sprawdzić czy mam zabrane prawo jazdy?

Jeśli jesteś zaniepokojony, że twoje prawo jazdy zostało zabrane z powodu jazdy pod wpływem alkoholu, istnieje kilka sposobów, aby to sprawdzić. Najpewniejszym źródłem informacji będzie kontakt z lokalnym urzędem komunikacji, który udzieli ci informacji na ten temat. Możesz także sprawdzić swoje dane online, korzystając z oficjalnych stron internetowych w twoim regionie.

Jakie konsekwencje poniosę za jazdę po alkoholu?

Jazda samochodem po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol to poważne przestępstwo. Konsekwencje mogą obejmować grzywnę, długi okres utraty prawa jazdy, a nawet karę więzienia. Jeśli złamiesz zakaz prowadzenia samochodów, ryzykujesz jeszcze poważniejsze konsekwencje. Możesz bowiem otrzymać dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Jazda po alkoholu wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami, w tym utratą prawa jazdy, karami finansowymi, utratą pracy, karami więzienia i ryzykiem wypadków drogowych. 

Jaka jest kara za jazdę pod wpływem alkoholu?

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od kraju, stanu czy regionu. Mogą obejmować grzywny, zawieszenie lub utratę prawa jazdy, obowiązkowe szkolenia z bezpieczeństwa drogowego, a nawet kary więzienia w przypadku poważnych przewinień.

Wyrokiem sądu rejonowego następuje skazanie za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. To sąd, który na podstawie przeprowadzonych dowodów i przepisów prawa orzeka karę dla sprawcy przestępstwa, gdyż osoba, za popełnienie przestępstwa określonego w 178a kk grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Ponadto w wyroku skazującym sąd może zastosować dodatkowy środek w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Orzeczenie powyższego zakazu często niesie ze sobą daleko idące konsekwencje również w codziennym życiu, może wiązać się z utrudnieniem w funkcjonowaniu na codzień czy utratą pracy. Z tego względu obronę w tego typu sprawie warto powierzyć doświadczonym prawnikom.

Nasz zespół tworzą prawnicy posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Pasternak LEGAL świadczy wparcie prawne związane z obroną w sprawach karnych. To jedna z naszych specjalizacji!

Potrzebujesz konsultacji albo wsparcia prawnego na etapie procesowym? Napisz do nas.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy po zabraniu prawa jazdy muszę spełnić dodatkowe warunki, aby je odzyskać?

Tak, po zabraniu prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu musisz spełnić określone warunki, aby je odzyskać. Procedury różnią się w zależności od jurysdykcji, ale mogą obejmować szereg kroków, takich jak ukończenie kursu ds. bezpieczeństwa drogowego, przejście ponownie egzaminu i podjęcie leczenia odwykowego w przypadku problemów z alkoholem.

Po zabraniu prawa jazdy konieczne jest przestrzeganie wszelkich zasad i procedur, aby je odzyskać. To może obejmować okresy bez prawa jazdy, uczestnictwo w programach edukacyjnych i zmianę swojego zachowania na drodze.

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby odzyskać prawo jazdy

Prowadząc pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu, będziesz zobowiązany poddać się kompleksowym procedurom mającym na celu odzyskanie tego uprawnienia. Obejmować to może różnorodne etapy i wymagania, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach oraz zapobiec przyszłym incydentom. Te procedury obejmują:

1.     Uczestnictwo w programach edukacyjnych: Będziesz musiał uczestniczyć w specjalnych programach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na drogach i skutków jazdy pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu. Te szkolenia mają na celu zwiększenie Twojej świadomości i odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drodze

2.     Badania na obecność alkoholu: W procesie odzyskiwania prawa jazdy konieczne będzie poddanie się regularnym badaniom na obecność alkoholu we krwi lub mocz. Te testy pomagają monitorować Twoje zachowanie i wykluczyć ryzyko prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

3.     Egzamin praktyczny: Po ukończeniu programów edukacyjnych i spełnieniu innych warunków, będziesz musiał zdać egzamin praktyczny, aby udowodnić, że jesteś zdolny do bezpiecznej jazdy. To stanowisko weryfikuje Twoje umiejętności kierowcy i stosowanie przepisów ruchu drogowego.

Wszystkie te kroki mają na celu zapewnić, że ponownie będziesz odpowiedzialnym i bezpiecznym kierowcą, który nie stwarza zagrożenia dla innych użytkowników dróg. Oczywiście, konieczne będzie również spełnienie wszelkich innych wymogów i regulacji prawnych, które obowiązują w Twoim regionie w związku z odzyskaniem prawa jazdy.

Pasternak LEGAL doradzała Klientom w postępowaniach dotyczących “odzyskania prawa jazdy po jego utracie”.

Postępowanie z doświadczonym prawnikiem przebiega sprawnie, warto więc skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Więcej o naszej działalności w sprawach prawa karnego.

Czy za jazdę pod wpływem alkoholu zabierają prawo jazdy?

Tak, jazda po alkoholu jest przestępstwem, które może skutkować zabraniem prawa jazdy. Jest to środek mający na celu zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom na drogach i ochronę życia innych uczestników ruchu.

Kto zatrzymuje dokument prawa jazdy po prowadzenie pojazdu pod alkoholu?

Prawo jazdy po alkoholu może zostać zatrzymane przez odpowiednie służby, takie jak policja lub inspekcja ruchu drogowego. Kontrole drogowe, testy na obecność alkoholu i zatrzymanie prawa jazdy to standardowe procedury przeprowadzane w przypadku podejrzenia, że kierowca jest nietrzeźwy.

Jak przebiega procedura zatrzymania prawa jazdy?

Procedura zabrania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu stanowi kluczowy element systemu egzekwowania prawa na drogach, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i innych użytkowników dróg. Jest to proces ściśle określony przepisami prawa i zawierający kilka kluczowych etapów. Oto bardziej szczegółowe rozwinięcie tego procesu:

1.     Kontrola drogowa: Procedura rozpoczyna się od rutynowej kontroli drogowej przeprowadzanej przez funkcjonariuszy policji. Kontrole te są często przeprowadzane na drogach, parkingach lub na punktach kontrolnych i mają na celu monitorowanie zgodności z przepisami ruchu drogowego oraz zidentyfikowanie potencjalnych naruszeń.

2.     Test na obecność alkoholu w organizmie: Jeśli funkcjonariusz podejrzewa, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, może zdecydować o przeprowadzeniu testu na obecność alkoholu w organizmie. Najczęściej stosowanym testem jest test alkomatem, który mierzy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik testu może wskazać, czy kierowca przekroczył dopuszczalny poziom alkoholu we krwi.

3.     Zatrzymanie prawa jazdy: Jeśli wynik testu jest pozytywny, to oznacza, że kierowca miał w organizmie alkohol i prawo jazdy zostaje zatrzymane przez funkcjonariusza. To działa jako środek zapobiegawczy, mający na celu uniemożliwienie dalszej jazdy kierowcy pod wpływem alkoholu.

4.     Kara i postępowanie karne: Po zatrzymaniu prawa jazdy, kierowca może być ukarany zgodnie z przepisami prawa. Kary mogą obejmować mandaty, zawieszenie prawa jazdy, a w przypadkach poważniejszych naruszeń nawet areszt tymczasowy. Dodatkowo, kierowca będzie musiał stawić się przed sądem w celu rozpatrzenia swojej sprawy.

5.     Regulacje prawne: Procedura zabrania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu jest ściśle regulowana przez przepisy prawa. Określają one dopuszczalne poziomy alkoholu we krwi, uprawnienia funkcjonariuszy do przeprowadzania testów, a także kary i sankcje za naruszenia tych przepisów. Te regulacje mają na celu utrzymanie porządku na drogach i zapobieganie przypadkom jazdy pod wpływem alkoholu.

Podsumowując utrata dokumentu prawa jazdy to jedna z konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu. Kierowcy, którzy nie przestrzegają przepisów dotyczących trzeźwości, ryzykują utratę swojego dokumentu prawa jazdy. Procedura utraty prawa jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu jest ściśle regulowana przepisami prawa. Zazwyczaj obejmuje kontrolę drogową, badania na obecność alkoholu w organizmie kierowcy i zatrzymanie prawa jazdy w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów. Z kolei procedura zatrzymania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu obejmuje kontrolę drogową, badania na obecność alkoholu w organizmie kierowcy i podjęcie odpowiednich środków prawnych w przypadku naruszenia przepisów.

Jak odzyskać prawo jazdy po zabraniu?

Odzyskanie prawa jazdy po jego utracie z powodu jazdy pod wpływem alkoholu wymaga spełnienia określonych warunków. Należy przestrzegać okresu zakazu prowadzenia pojazdów, uczestniczyć w programach szkoleniowych i być trzeźwym. Po spełnieniu tych warunków można ubiegać się o przywrócenie prawa jazdy.

Po okresie utraty prawa jazdy można ubiegać się o zwrot utraconego prawa jazdy. Procedury i warunki zwrotu prawa jazdy różnią się w zależności od jurysdykcji, ale zazwyczaj obejmują spełnienie określonych warunków i  ponowny egzamin praktyczny.

Co to warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego stanowi środek probacyjny i skutkuje odstąpieniem od skazania i jednoczesnym poddaniem sprawcy próbie. Sąd, orzekając w formie wyroku o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Ponadto należy pamiętać, że umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w okresie próby sprawca bezwzględnie powinien wywiązywać się z nałożonych na niego obowiązków jak również przestrzegać powszechnie obowiązujących norm prawnych.

W przypadku uchybienia przez sprawcę nałożonym na niego obowiązkom, zgodnie z art. 68 k.k. Sąd obligatoryjnie podejmie warunkowo umorzone postępowanie karne w przypadku, w którym sprawca popełni w okresie próby przestępstwo umyślne i za to przestępstwo sprawca zostanie prawomocnie skazany, jak również w przypadku, w którym pomimo udzielenia sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, sprawca uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego przeczytasz tutaj.

Skorzystanie z tej procedury niejednokrotnie może być w określonej konfiguracji procesowej zabiegiem korzystnym dla podejrzanego. Wobec powyższego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty i uzyskać konsultację prawną w tym zakresie.

Pasternak LEGAL posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, ale również związanych ze skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Przejdź do kontaktu z nami

Warunkowe umorzenie to możliwość zakończenia postępowania karnego bez wydania wyroku skazującego, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Te warunki mogą obejmować udział w programach terapeutycznych, prace społeczne lub inne środki naprawcze. Warunkowe umorzenie może być opcją, która pozwoli uniknąć długotrwałych konsekwencji prawnych związanych z wyrokiem skazującym

W stanie nietrzeźwości – co oznacza?

Stan nietrzeźwości oznacza, że ilość alkoholu w organizmie kierowcy przekracza legalne limity określone w przepisach ruchu drogowego. Jest to poważne przestępstwo i prowadzi do konsekwencji prawnych, takich jak zabranie prawa jazdy i kary pieniężne.

 Więcej na temat tego czym jest jazda w stanie nietrzeźwości zobacz tutaj.

Utrata prawa jazdy na 3 lata

W wielu jurysdykcjach na całym świecie utrata prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu jest surowo sankcjonowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i odstraszenia kierowców od podejmowania ryzykownego zachowania. Jednym z drastycznych środków, który może być zastosowany w takich przypadkach, jest zawieszenie prawa jazdy na okres trzech lat. Zawieszenie prawa jazdy jest surowym środkiem karania kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu. Oznacza to, że kierowca traci prawo do prowadzenia pojazdów na okres trzech lat. Głównym celem tego surowego środka karania jest odstraszanie potencjalnych sprawców przed prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwości. Rozważając tak drastyczną konsekwencję, kierowcy mogą być bardziej skłonni do powstrzymania się od picia alkoholu przed wsiadaniem za kierownicę, zwiększając tym samym bezpieczeństwo na drogach. Zawieszenie prawa jazdy na trzy lata ma na celu ochronę wszystkich użytkowników dróg. W niektórych przypadkach sądy mogą rozważyć okoliczności sprawy i dostosować karę zawieszenia prawa jazdy do konkretnej sytuacji, ale zazwyczaj zasada trzech lat zawieszenia jest stosowana jako standardowy środek odstraszający.

Jazda po alkoholu po raz trzeci – jakie kary za jazdę po alkoholu w takim przypadku?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu po raz trzeci to bardzo poważne przestępstwo. Kary za powtórne przewinienie są zazwyczaj surowsze niż za pierwsze wykroczenie i mogą obejmować dłuższy okres utraty prawa jazdy, większe grzywny i wyższe ryzyko kary więzienia.

Jazda po alkoholu w 2023 roku

Rok 2023 to nadal okres, w którym obowiązują surowe przepisy dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu. Z dniem 1 października 2023 r. weszły w życie nowe przepisy kodeksu karnego, które nakładają surowszą odpowiedzialność karną na sprawcę, który prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości. Co do zasady takiemu sprawcy sąd będzie mógł wymierzyć karę pozbawienia wolności do 3 lat.

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące

W roku 2023 przepisy dotyczące utraty prawa jazdy wprowadzają zróżnicowane sankcje za różne rodzaje wykroczeń drogowych. W przypadku takich, jak przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym lub przewożenie niewłaściwej liczby osób, prawo jazdy może być zawieszone na okres trzech miesięcy.

Jakie kary za jazdę po alkoholu?

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od stopnia nietrzeźwości, przewinienia, regionu i jurysdykcji. Mogą obejmować grzywny, zakaz prowadzenia samochodów, obowiązkowe leczenie odwykowe i kary więzienia.

Odzyskanie prawa jazdy po wyroku

Po odbyciu kary za jazdę pod wpływem alkoholu można ubiegać się o odnowienie prawa jazdy. To proces, który wymaga spełnienia określonych warunków i przejścia odpowiednich procedur.

Okres utraty prawa jazdy

Okres zatrzymania prawa jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu może się różnić w zależności od przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji. Zazwyczaj obejmuje on okres od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od stopnia nietrzeźwości i przewinienia..

Mając na uwadze dotkliwość środka karnego jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów nawet kilkuletni warto skorzystać w sprawie związanej z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii.

Skazanie za przestępstwo określone w art. 178 a kodeksu karnego oraz orzeczenie zakazu, a także obowiązku świadczenia pieniężnego poza konsekwencjami finansowymi, czy odpowiedzialnością karna może prowadzić do dodatkowych konsekwencji prawnych, a nawet wpływać na funkcjonowanie całej rodziny, w szczególności w przypadku gdy źródło zarobkowania powiązane jest z koniecznością posiadania prawa jazdy. W takich wypadkach szczególnie warto skorzystać z doświadczonej pomocy adwokatów świadczących usługi obrony w sprawach karnych.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Zobacz więcej o przestępstwie z art. 178a kodeksu karnego.

Świadczymy usługi prawne w zakresie pomocy prawnej w aspektach prawa karnego. Zespół Pasternak LEGAL tworzą doświadczeni adwokaci w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

  • karnego,
  • prawa handlowego
  • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

Nie czekaj i podejmij działania już teraz.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Odebranie prawa jazdy kilku kategorii

W niektórych przypadkach, w związku z jazdą pod wpływem alkoholu, kierowcy mogą stracić nie tylko prawo jazdy na samochody osobowe, ale także na inne kategorie pojazdów, takie jak motocykle czy ciężarówki.

Wniosek o „blokadę alkoholową” – Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Jeśli masz orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na skutek jazdy pod wpływem alkoholu, istnieje możliwość ubiegania się o jego skrócenie. W niektórych jurysdykcjach możesz złożyć wniosek o skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów, jeśli spełnisz określone warunki. Warunki te mogą obejmować uczestnictwo w programach terapeutycznych, udział w szkoleniach dotyczących bezpiecznej jazdy oraz brak powtórnych naruszeń prawa drogowego związanego z alkoholem. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe po zasięgnięciu porady adwokata i spełnieniu wymagań określonych przez organy odpowiedzialne za wykonywanie kary.

“Blokada alkoholowa” to środek, który może być stosowany wobec osób, którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów. Aby skazany mógł ubiegać się o “blokadę antyalkoholową”, musi spełnić kilka warunków:

1.     Okres wykonywania zakazu: Skazany może ubiegać się o “blokadę antyalkoholową”, jeśli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez co najmniej połowę czasu, na jaki został orzeczony. Jeśli zakaz prowadzenia pojazdów był orzeczony dożywotnio, skazany musi go wykonywać przez co najmniej 10 lat.

2.     Bezpieczeństwo w komunikacji: Sąd musi być przekonany, że pozwalając skazanemu na prowadzenie pojazdu z “blokadą antyalkoholową”, nie będzie to stanowiło zagrożenia dla bezpieczeństwa na drogach. Sąd dokonuje tej oceny na podstawie zachowania i warunków osobistych skazanego oraz jego postawy w okresie wykonywania kary.

Warto zaznaczyć, że jeśli skazany, któremu sąd zezwolił na korzystanie z “blokady antyalkoholowej”, popełni rażące naruszenie prawa związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego, na przykład przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, to sąd może zdecydować o wycofaniu tej blokady z pojazdu.

Złożenie stosownego wniosku może niejednokrotnie okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem dla sprawcy skazanego uprzednio za jazdę pod wpływem alkoholu. Odpowiednie skonstruowanie wniosku oraz niezbędnych załączników do wniosku stanowi istotny element na drodze do ubiegania się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Z uwagi na ważkość zagadnienia jakim jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów prowadzenie tej sprawy warto powierzyć adwokatowi zajmującemu się prowadzeniem spraw karnych.

Pomoc prawna

Jeżeli jesteś podejrzanym bądź oskarżonym o jazdę pod wpływem alkoholu lub problemów związanych z zakazem prowadzenia pojazdów, pomoc prawna jest niezwykle ważna. Warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże ci zrozumieć swoje prawa, przygotować obronę oraz reprezentować cię przed sądem. Adwokat może doradzić ci, jak najlepiej zareagować na zarzuty i pomóc w osiągnięciu najlepszego wyniku w twojej sprawie. Współpraca z adwokatem może być kluczowa w ochronie twoich interesów i praw w kontekście spraw związanych z jazdą pod wpływem alkoholu.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo karne

11 czerwca 2024

Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów Fałszowanie dokumentów stanowi istotne zagrożenie dla społeczeństwa i porządku prawnego. Przez lata dokumenty odgrywały kluczową rolę w potwierdzaniu tożsamości, t...

Czytaj dalej

Fałszowanie dokumentów

Prawo karne

11 czerwca 2024

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Orzeczenie o niekaralności "Spis treści: 1. Co to jest zaświadczenie o niekaralności? 2. Zaświadczenie o niekaralności do pracy 3. Gdzie uzyskać zaświadczenie o niekaralności - wniosek KR...

Czytaj dalej

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Prawo karne

4 czerwca 2024

Kary za przestępstwa skarbowe

Przestępstwo skarbowe - Istota przestępstw karnoskarbowych Problematyka przestępstw skarbowych jest niezwykle istotna zarówno z perspektywy funkcjonowania państwa, jak i z punktu widzenia uczciw...

Czytaj dalej

Kary za przestępstwa skarbowe
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1