Frankowicze

Franki sąd: Wszystko, co musisz wiedzieć

18.01.2024

Franki sąd: Wszystko, co musisz wiedzieć

W ostatnich latach temat franki sąd stał się niezwykle istotny dla wielu kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich. W związku z tym, coraz więcej osób poszukuje informacji na temat możliwości dochodzenia swoich praw w sądzie oraz ewentualnych konsekwencji takich działań. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze aspekty związane z frankami sądowymi, aby pomóc czytelnikom zrozumieć, na czym polega problematyka tego zagadnienia. Tym bardziej, że jak pokazują wyroki w sprawach frankowych zasadnicza większość Frankowiczów wygrywa z bankami.

https://pasternaklegal.pl/franki-sad-wszystko-co-musisz-wiedziec/

Spis treści:
1. Sąd nad frankiem: Procesy i postępowania
2. Umowa kredytu waloryzowanego: Czy można ją unieważnić?
3. MASZ KREDYT WE FRANKACH? MAMY DLA CIEBIE DWA ROZWIĄZANIA
4. Wyroki sądów: Sąd Najwyższy i inne instancje
5. Pozwy frankowiczów i konsumentów: Spór z bankiem
6. Umowy kredytów i ich wadliwość
7. Klauzule abuzywne i niedozwolone w umowach kredytowych
8. Procedura cywilna: Przesłuchanie kredytobiorcy i inne etapy
9. Spłata kredytu i roszczenia banku
10. Ryzyko kursowe i koszty sprawy sądowej
11. Podsumowanie

 

 

Sąd nad frankiem: Procesy i postępowania

Sąd nad frankiem to ogólna nazwa dla procesów sądowych związanych z kredytami we frankach szwajcarskich. W ramach tych postępowań, kredytobiorcy starają się dochodzić swoich praw w związku z umowami kredytowymi, które uważają za niekorzystne lub zawierające klauzule abuzywne. Omówimy, na czym polegają postępowania frankowe oraz jak przebiega proces w sprawie frankowej.

Postępowania frankowe można podzielić na kilka etapów. Na początek, kredytobiorca zgłasza roszczenie do banku, w którym zaciągnął kredyt. Jeśli bank nie uwzględni roszczenia, kredytobiorca może zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu. Wówczas rozpoczyna się proces w sprawie frankowej.

Proces w sprawie frankowej zwykle rozpoczyna się od wniosku o wszczęcie postępowania sądowego. Następnie sąd analizuje zgromadzone dowody oraz przesłuchuje stron. W trakcie procesu, sąd może zlecić opinie biegłych, którzy oceniają m.in. sposób ustalania kursu walutowego oraz ewentualne nieprawidłowości w umowach kredytowych. Na podstawie zgromadzonych dowodów oraz opinii biegłych, sąd wydaje wyrok.

Podsumowując, sąd nad frankiem to proces sądowy, w którym kredytobiorcy starają się dochodzić swoich praw w związku z umowami kredytowymi we frankach szwajcarskich. Z tego względu w sprawie o kredyt frankowy warto korzystać z usług doświadczonych prawników specjalizujących się w prowadzeniu postępowań frankowych.

Pasternak LEGAL posiada zespół wyspecjalizowanych prawników sprawach frankowych. Jesteśmy również autorem publikacji dotyczącej tematyki frankowej.

Prowadzenie spraw frankowych wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa procesowego, ale również specyfiki zagadnień dot. umów frankowych, dlatego też warto powierzyć sprawę profesjonalistom.

 

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Umowa kredytu waloryzowanego: Czy można ją unieważnić?

Umowa kredytu waloryzowanego to rodzaj umowy kredytowej, w której wysokość zadłużenia oraz raty kredytowe są związane z kursem waluty obcej, takiej jak frank szwajcarski. W ostatnich latach wiele osób zastanawia się, czy można unieważnić kredyt we frankach ze względu na niekorzystne warunki umowy oraz klauzule abuzywne. W niniejszym rozdziale omówimy możliwości stwierdzenia nieważności kredytu, proces sądu nieważności umowy oraz jak przebiega unieważnienie umowy frankowej i unieważnienie umowy kredytu.

Stwierdzenie nieważności kredytu może nastąpić, gdy sąd uzna, że umowa zawiera klauzule abuzywne lub niezgodne z prawem. W takim przypadku, sąd może orzec unieważnienie umowy kredytu, co oznacza, że kredytobiorca nie będzie musiał spłacać kredytu według pierwotnych warunków umowy. Proces sądu nieważności umowy rozpoczyna się od wniosku kredytobiorcy o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej.

W trakcie procesu sądu nieważności umowy, sąd analizuje zgromadzone dowody oraz przesłuchuje stron. Sąd może również zlecić opinie biegłych, którzy oceniają m.in. sposób ustalania kursu walutowego oraz ewentualne nieprawidłowości w umowach kredytowych. Na podstawie zgromadzonych dowodów oraz opinii biegłych, sąd wydaje wyrok w sprawie unieważnienia umowy frankowej.

 

MASZ KREDYT WE FRANKACH? MAMY DLA CIEBIE DWA ROZWIĄZANIA

Skorzystaj z bezpłatnej analizy sprawy – kliknij tutaj

 

https://pasternaklegal.pl/franki-sad-wszystko-co-musisz-wiedziec/

Wyroki sądów: Sąd Najwyższy i inne instancje

Wyrok sądu najwyższego stanowi ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie, której dotyczy. W Polsce, Sąd Najwyższy jest najwyższą instancją sądową, która rozpatruje sprawy cywilne, karne, gospodarcze oraz pracownicze. W niniejszym rozdziale omówimy różne rodzaje wyroków sądowych, takie jak wyrok sądu drugiej instancji, postanowienie SN, wyrok dotyczący kredytów, wyrok sądu apelacyjnego, orzeczenie sądu najwyższego, izba cywilna sądu najwyższego,

Wyrok sądu drugiej instancji to decyzja sądu apelacyjnego, który rozpatruje sprawy odwoławcze od wyroków sądów okręgowych. Sąd apelacyjny może zmienić wyrok sądu okręgowego, utrzymać go w mocy lub przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd niższej instancji. Postanowienie sn oraz wyrok sn to decyzje Sądu Najwyższego, które mają na celu wyjaśnienie lub interpretację przepisów prawa oraz rozstrzygnięcie sporów prawnych.

Wyrok krakowskiego sądu to przykład wyroku wydanego przez sąd okręgowy, który rozpatruje sprawy cywilne, karne oraz gospodarcze. Wyrok sądu to ogólna nazwa dla decyzji sądowej, która może być wydana przez różne instancje sądowe, takie jak sąd rejonowy, sąd okręgowy czy sąd apelacyjny.

Sąd najwyższy potwierdził to sformułowanie, które oznacza, że Sąd Najwyższy zatwierdził lub utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji. W przypadku wyroków dotyczących kredytów, Sąd Najwyższy może rozstrzygać spory dotyczące klauzul abuzywnych, nieważności umów kredytowych czy odpowiedzialności banków za nieprawidłowości w umowach kredytowych.

Wyrok sądu apelacyjnego to decyzja sądu drugiej instancji, który rozpatruje sprawy odwoławcze od wyroków sądów okręgowych. Orzeczenie sądu najwyższego to decyzja Sądu Najwyższego, która ma na celu wyjaśnienie lub interpretację przepisów prawa oraz rozstrzygnięcie sporów prawnych. Sąd wydał wyrok to sformułowanie, które oznacza, że sąd zakończył rozpatrywanie sprawy i wydał decyzję w tej sprawie.

Izba cywilna sądu najwyższego to jedna z izb Sądu Najwyższego, która rozpatruje sprawy cywilne, takie jak spory dotyczące umów kredytowych, roszczeń odszkodowawczych czy spraw majątkowych. Wyroki sądów powszechnych to decyzje sądów rejonowych, sądów okręgowych oraz sądów apelacyjnych, które rozpatrują sprawy cywilne, karne oraz gospodarcze.

Pozwy frankowiczów i konsumentów: Spór z bankiem

Pozwy frankowiczów to roszczenia konsumentów, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne w walucie obcej, głównie we frankach szwajcarskich. W wyniku niekorzystnych zmian kursów walut, spłata takich kredytów stała się znacznie trudniejsza dla kredytobiorców. W związku z tym, wielu z nich zdecydowało się na dochodzenie swoich praw przed sądami, powołując się na prawo konsumenta oraz wadliwość umów kredytowych.

Pozwy konsumentów w sprawach frankowych dotyczą różnych aspektów umów kredytowych, takich jak klauzule abuzywne, niedozwolone praktyki banków czy nieprawidłowości w informowaniu o ryzyku kursowym. W związku z tym, kredytobiorcy starają się uzyskać unieważnienie umów kredytowych, zmniejszenie zadłużenia czy odszkodowania od banków.

W przypadku sporów z bankiem, konsument musi zdecydować, czy wybrać sąd czy ugoda. Sąd może orzec unieważnienie umowy kredytowej, zmniejszenie zadłużenia czy przyznanie odszkodowania.

Warto zaznaczyć, że spór z bankiem może dotyczyć różnych aspektów umowy kredytowej, takich jak klauzule abuzywne, nieprawidłowości w informowaniu o ryzyku kursowym czy odpowiedzialność banku za wadliwość umowy. W związku z tym, każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności sprawy.

W kontekście banku w frankach szwajcarskich, chodzi o instytucje finansowe, które udzielały kredytów hipotecznych w tej walucie. W Polsce, wiele banków oferowało tego rodzaju kredyty, co doprowadziło do powstania licznych sporów sądowych związanych z kredytami frankowymi.

Roszczenie konsumenta w sprawach frankowych może dotyczyć różnych aspektów umowy kredytowej, takich jak unieważnienie umowy, zmniejszenie zadłużenia czy odszkodowanie od banku. W związku z tym, kredytobiorcy powinni skonsultować się z prawnikami specjalizującymi się w prawie konsumenta, aby ocenić swoje szanse na wygraną w sporze z bankiem.

Decyzja w sprawie tego co będzie najkorzystniejsze dla Klienta niejednokrotnie wymaga konsultacji z doświadczonym prawnikiem. Z naszego jednak doświadczenia wynika, iż co do zasady w zasadniczej większości przypadków ugoda jest mniej korzystna niż wyrok sądowy.

 

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź ile możesz zyskać – nie trać pieniędzy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Warto również wspomnieć o roli sądu okręgu w rozpatrywaniu pozwów frankowiczów. Sądy okręgowe są pierwszą instancją, która rozpatruje tego rodzaju sprawy. Wyroki sądów okręgowych mogą być zaskarżane do sądów apelacyjnych, a w niektórych przypadkach – do Sądu Najwyższego.

Umowy kredytów i ich wadliwość

Wadliwa umowa kredytu to taka, która zawiera nieprawidłowości lub niezgodności z obowiązującym prawem, co może prowadzić do unieważnienia umowy. W przypadku kredytów waloryzowanych we frankach szwajcarskich, wadliwość umów może wynikać z nieprawidłowego informowania kredytobiorców o ryzyku kursowym, klauzul abuzywnych czy nieprawidłowości w obliczaniu zadłużenia.

Na podstawie umowy kredytu, kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami i ewentualnymi opłatami. W przypadku kredytów waloryzowanych, zadłużenie jest przeliczane na walutę obcą, co może prowadzić do znacznego wzrostu zadłużenia w wyniku niekorzystnych zmian kursów walut.

Zawarta umowa kredytu powinna być jasna i zrozumiała dla kredytobiorcy, a wszelkie informacje dotyczące ryzyka kursowego, opłat czy warunków spłaty powinny być przedstawione w sposób przejrzysty. W przypadku wadliwych umów kredytowych, kredytobiorcy mogą dochodzić swoich praw przed sądami, domagając się unieważnienia umowy, zmniejszenia zadłużenia czy odszkodowania od banku.

Umowa kredytu stała to taka, która nie ulega zmianom w trakcie trwania kredytu, np. w zakresie oprocentowania czy warunków spłaty. W przypadku kredytów waloryzowanych, umowy często zawierają klauzule umożliwiające zmiany warunków kredytu w związku ze zmianami kursów walut, co może prowadzić do wzrostu zadłużenia kredytobiorców.

Umowy kredytów powiązanych to takie, które są ściśle związane z innymi umowami, np. umową o kredyt hipoteczny powiązaną z umową o ubezpieczenie nieruchomości. W przypadku wadliwości jednej z umów, może to wpłynąć na ważność pozostałych umów powiązanych.

Unieważnienie umowy kredytowej może nastąpić, gdy sąd orzeknie, że umowa jest wadliwa, np. zawiera klauzule abuzywne, nieprawidłowości w informowaniu o ryzyku kursowym czy niezgodności z obowiązującym prawem. W takim przypadku, kredytobiorca może domagać się zmniejszenia zadłużenia, odszkodowania od banku czy nawet zwrotu części już spłaconego kredytu.

https://pasternaklegal.pl/franki-sad-wszystko-co-musisz-wiedziec/

Klauzule abuzywne i niedozwolone w umowach kredytowych

Klauzule abuzywne to takie postanowienia umów, które naruszają dobra wiary i są niekorzystne dla konsumenta w porównaniu z innymi postanowieniami umowy. W przypadku umów kredytowych, klauzule abuzywne mogą dotyczyć np. nieprawidłowego informowania o ryzyku kursowym, niejasnych warunków spłaty czy nieprawidłowości w obliczaniu zadłużenia.

Klauzule niedozwolone to postanowienia umów, które są sprzeczne z obowiązującym prawem i nie mogą być stosowane w stosunkach z konsumentami. W umowach kredytowych, klauzule niedozwolone mogą obejmować np. nieprawidłowe przeliczanie zadłużenia na walutę obcą, narzucanie nieuzasadnionych opłat czy nieprawidłowe określenie warunków przedterminowej spłaty kredytu.

W przypadku stwierdzenia klauzul abuzywnych lub klauzul niedozwolonych w umowie kredytowej, kredytobiorca może dochodzić swoich praw przed sądem, domagając się unieważnienia umowy, zmniejszenia zadłużenia czy odszkodowania od banku. Sąd może orzec, że klauzule są nieważne i nie mogą być stosowane wobec kredytobiorcy, co może prowadzić do zmiany warunków umowy na korzyść konsumenta.

Warto zwrócić uwagę, że klauzule abuzywne i klauzule niedozwolone mogą występować zarówno w umowach kredytów waloryzowanych, jak i innych rodzajów kredytów. Dlatego ważne jest, aby kredytobiorcy dokładnie zapoznawali się z treścią umów i zwracali uwagę na wszelkie niejasne czy niekorzystne postanowienia, które mogą naruszać ich prawa.

W przypadku wątpliwości co do klauzul zawartych w umowie kredytowej, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, który pomoże ocenić, czy umowa zawiera klauzule abuzywne czy niedozwolone i jakie są możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem.

Procedura cywilna: Przesłuchanie kredytobiorcy i inne etapy

Procedura cywilna to zbiór zasad i przepisów regulujących postępowanie przed sądami cywilnymi. W przypadku sporów dotyczących umów kredytowych, procedura cywilna obejmuje np. przesłuchanie kredytobiorcy, analizę postępowania przeciwko bankowi spółce akcyjnej, uczestnictwo w rozprawie oraz zeznania w sądzie. W trakcie postępowania sądowego mogą również zostać ujawnione błędy sądów, które wpłynęły na wyrok.

Przesłuchanie kredytobiorcy to etap postępowania, podczas którego kredytobiorca składa zeznania przed sądem na temat swojej sytuacji finansowej, warunków umowy kredytowej oraz ewentualnych nieprawidłowości w jej wykonaniu. Przesłuchanie kredytobiorcy może być kluczowe dla ustalenia, czy umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne czy niedozwolone, a także dla oceny roszczeń kredytobiorcy wobec banku.

W postępowaniu przeciwko bankowi spółce akcyjnej, sąd analizuje zarówno argumenty kredytobiorcy, jak i banku, oceniając zgodność umowy kredytowej z obowiązującym prawem oraz ewentualne naruszenia praw konsumenta.

Uczestnictwo w rozprawie to obowiązek stron postępowania, który pozwala im na przedstawienie swoich argumentów, dowodów oraz zeznań świadków. Kredytobiorca może uczestniczyć w rozprawie osobiście lub przez swojego pełnomocnika, np. prawnika. Uczestnictwo w rozprawie daje kredytobiorcy możliwość aktywnego wpływania na przebieg postępowania oraz wykazania swoich racji przed sądem.

Podczas postępowania sądowego, kredytobiorca oraz inne osoby mogą składać zeznania w sądzie. Zeznania te mogą dotyczyć m.in. okoliczności zawarcia umowy kredytowej, warunków jej wykonania, ewentualnych nieprawidłowości czy naruszeń praw konsumenta. Zeznania w sądzie mogą być istotne dla ustalenia stanu faktycznego sprawy oraz oceny roszczeń kredytobiorcy wobec banku.

W trakcie postępowania sądowego mogą również zostać ujawnione błędy sądów, które wpłynęły na wyrok. Błędy te mogą dotyczyć np. błędnej oceny dowodów, nieprawidłowego stosowania przepisów prawa czy naruszenia zasad postępowania. W przypadku stwierdzenia błędów sądów, kredytobiorca może wnioskować o wznowienie postępowania lub złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Spłata kredytu i roszczenia banku

Spłata kredytu to proces, w którym kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu pożyczonych środków wraz z odsetkami i ewentualnymi opłatami. W przypadku kredytów waloryzowanych, spłata może być obciążona dodatkowymi kosztami wynikającymi z waloryzacji kapitału oraz zmian kursów walut. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacić kredytu, bank może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, co prowadzi do powództwa banku.

Powództwo banku to postępowanie sądowe, w którym bank występuje jako powód, domagając się od kredytobiorcy spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. W ramach powództwa, sąd analizuje roszczenia banku oraz argumenty kredytobiorcy, oceniając zgodność umowy kredytowej z obowiązującym prawem oraz ewentualne naruszenia praw konsumenta.

W niektórych przypadkach, sąd może wydać wyroki bez przesłuchania kredytobiorcy, co oznacza, że decyzja sądu opiera się wyłącznie na analizie dokumentów i dowodów przedstawionych przez strony. Taka sytuacja może wystąpić, gdy kredytobiorca nie stawi się na rozprawie lub nie przedstawi swoich argumentów w odpowiednim terminie.

Waloryzacja kapitału to proces, w którym wartość kredytu waloryzowanego jest aktualizowana na podstawie zmian kursów walut. W przypadku kredytów frankowych, waloryzacja może prowadzić do znacznego wzrostu zadłużenia kredytobiorcy, co z kolei może utrudnić spłatę kredytu. W związku z tym, kredytobiorcy często kwestionują zgodność waloryzacji kapitału z obowiązującym prawem oraz domagają się unieważnienia umowy kredytowej lub zmiany warunków spłaty.

Stanowisko rzecznika finansowego może być istotne dla oceny roszczeń kredytobiorcy wobec banku oraz dla ustalenia, czy umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne czy niedozwolone. Rzecznik finansowy to niezależny organ, który zajmuje się ochroną praw konsumentów na rynku finansowym, w tym również w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych. Stanowisko rzecznika finansowego może wpłynąć na przebieg postępowania sądowego oraz na ostateczny wyrok sądu.

Ryzyko kursowe i koszty sprawy sądowej

Ryzyko kursowe to niepewność związana ze zmianami kursów walut, które mogą wpłynąć na wartość kredytu waloryzowanego oraz na zdolność kredytobiorcy do jego spłaty. W przypadku kredytów frankowych, ryzyko kursowe jest szczególnie istotne, ponieważ wzrost kursu franka szwajcarskiego może prowadzić do znacznego wzrostu zadłużenia kredytobiorcy. W związku z tym, kredytobiorcy często kwestionują zgodność waloryzacji kapitału z obowiązującym prawem oraz domagają się unieważnienia umowy kredytowej lub zmiany warunków spłaty.

W przypadku powodzenia w sprawie, kredytobiorca może domagać się zwrotu poniesionych kosztów od banku. Warto również skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tego rodzaju sprawach, aby uzyskać profesjonalną pomoc oraz ocenę szans na powodzenie w sporze z bankiem.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z frankami sąd, takie jak procesy i postępowania sądowe, umowy kredytów waloryzowanych, wyroki sądów, pozy frankowiczów i konsumentów, wadliwość umów kredytowych, klauzule abuzywne i niedozwolone, procedura cywilna, spłata kredytu, roszczenia banku, ryzyko kursowe oraz koszty sprawy sądowej. Przedstawiliśmy również możliwości unieważnienia umowy kredytowej oraz zmiany warunków spłaty.

Ważne jest, aby kredytobiorcy zdawali sobie sprawę z ryzyka kursowego oraz kosztów sprawy sądowej przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania przeciwko bankowi. Warto również skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tego rodzaju sprawach, aby uzyskać profesjonalną pomoc oraz ocenę szans na powodzenie w sporze z bankiem.

Podjęcie decyzji o wszczęciu postępowania sądowego przeciwko bankowi powinno być poprzedzone dokładnym rozważeniem swojej sytuacji. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania sądowego, warto zasięgnąć porady prawnika oraz dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i prawną.

Prowadzenie spraw frankowych wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa procesowego, ale również specyfiki zagadnień dot. umów frankowych, dlatego też warto powierzyć sprawę profesjonalistom. Skorzystaj z bezpłatnej analizy twojej sprawy.

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jeżeli interesuje Cię tematyka kredytów frankowych zapraszamy do subskrypcji naszego Newslettera oraz odwiedzenia bazy wiedzy, gdzie możesz pobrać publikacje dot. kredytów frankowych

Link do bazy wiedzy – kliknij tutaj

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Frankowicze

14 czerwca 2024

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO BANKI

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO JAKIE BANKI Sankcja kredytu darmowego to szansa na darmowy kredyt. Może zapewnić sporą korzyść finansową osobom, które zaciągnęły kredyt konsumencki. Sankcja kredy...

Czytaj dalej

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO BANKI

Frankowicze

13 czerwca 2024

WYGRANA FRANKOWICZÓW Z BANKIEM

WYGRANA FRANKOWICZÓW Z BANKIEM Całość orzecznictwa, jaką w ostatnim czasie wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odcisnęła ogromne piętno na umowach kredytowych zawieranych prz...

Czytaj dalej

WYGRANA FRANKOWICZÓW Z BANKIEM

Frankowicze

12 czerwca 2024

DARMOWY KREDYT – CZY TO MOŻLIWE?

DARMOWY KREDYT - CZY TO MOŻLIWE? W dzisiejszych czasach, kiedy rynek finansowy stale ewoluuje, pojawiają się coraz to nowsze i bardziej innowacyjne produkty oraz usługi. Jednym z takich koncepcyj...

Czytaj dalej

DARMOWY KREDYT – CZY TO MOŻLIWE?
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1