Prawo karne

Jakie kary dla kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu?

19.04.2024

Wstęp

Czy w 2024 kierowcy kary grożą za jazdę pod wpływem alkoholu? Jak ilość alkoholu we krwi wpływa na możliwość utraty prawa jazdy? Czy możliwa jest utrata prawa jazdy za alkohol? Co grozi za jazdę pod wpływem oraz jakie konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu mogą czekać nietrzeźwego kierowcę? Czy możliwe jest zatrzymanie prawa jazdy po alkoholu?  O tym wszystkim i o innych kwestiach dowiesz się w niniejszym wpisie.

 

https://pasternaklegal.pl/jakie-kary-dla-kierowcy-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

Spis treści:
1. Jakie kary grożą za jazdę po alkoholu? Wyższe kary za jazdę po alkoholu w 2024?
2. Stan po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi, a jaka w wydychanym powietrzu?
3. Przestępstwo czy wykroczenie? Zawartość alkoholu w organizmie kierowcy a jazda po spożyciu alkoholu
4. Czy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi za jazdę po alkoholu
5. Czy możliwe jest skrócenie zakazu?
6. Czym jest blokada alkoholowa?
7. Czy zabierają prawo jazdy po alkoholu? Zatrzymanie prawa jazdy jako konsekwencja jazdy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości
8. Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę w po alkoholu?
9. Kary za jazdę pod wpływem alkoholu – recydywa
10. Adwokat Łukasz Pasternak
11. Jaka kara za jazdę po alkoholu w 2024 r. bez uprawnień?
12. Wypadek drogowy a jazda pod wpływem alkoholu 2024 – przepisy ustawy o ruchu drogowym czy kodeksu karnego. Jakie grożą kary za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu? 
13. Warunkowe umorzenie postępowania
14. PODSUMOWANIE
15. Specjalizacja

 

 

Jakie kary grożą za jazdę po alkoholu? Wyższe kary za jazdę po alkoholu w 2024? 

Wiele osób wie, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest zabronione. Niemniej jednak czy wiesz co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Czy słyszałeś o możliwej konfiskacie samochodu?

Jakie są kary za jazdę po pijanemu? Co grozi za jazdę po alkoholu? Czy kierującego pojazd czeka tylko odpowiedzialność karna czy grożą mu również inne środki karne? Czy możliwa jest utrata uprawnień za jazdę pod wpływem alkoholu?

Kary w 2024 za jazdę pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od stężenia alkoholu we krwi kierowcy. Zgodnie z prawem, kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem,  prowadzenie w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, za które sąd wymierza karę na podstawie Kodeksu karnego.

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi kara grzywny nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł) lub kara aresztu do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat oraz 15 punktów karnych.

Jak wynika z powyższego jeżeli mamy do czynienia z wykroczeniem, wobec sprawcy możliwa jest kara grzywny za jazdę po alkoholu.

Od 1 października 2023 r. weszły w życie bardziej rygorystyczne przepisy w przypadku przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości, za które grożą: kara pozbawienia wolności do lat 3, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej) i 15 punktów karnych. Wymiar kary zatem różni się od poziomu alkoholu we krwi bądź w wydychanym powietrzu.

Zdecydowanie bardziej dotkliwe konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu mogą dotknąć sprawcę przestępstwa polegającego na jeździe pod wpływem alkoholu.

Stan po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi, a jaka w wydychanym powietrzu? 

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem?

Zgodnie z kodeksem wykroczeń stan po użyciu alkoholu zachodzi (jazda po użyciu alkoholu) gdy,  stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi między 0,2 a 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza).

Natomiast stan nietrzeźwości występuje wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza więcej niż 0,5 promila (powyżej 0,25 mg zawartości alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza). Wówczas mamy do czynienia z przestępstwem jazdy pod wpływem.

Warto wspomnieć, iż zarówno stan po użyciu alkoholu, jak i stan nietrzeźwości mogą wystąpić za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających lub pod wpływem narkotyków.  Przypomnieć także należy, że ilość alkoholu stanowi o pociągnięciu sprawcy do odpowiedzialności karnej, a co za tym idzie bezpośrednio wpływa na wysokość kary.

Dopiero jednak, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi więcej niż 0,2 promile możliwe jest wymierzenie jakiejkolwiek kary.

Przestępstwo czy wykroczenie? Zawartość alkoholu w organizmie kierowcy a jazda po spożyciu alkoholu

Jazda po alkoholu niesie za sobą wiele prawnych konsekwencji. Od tego czy sprawca będzie odpowiadał na podstawie przepisów kodeksu karnego, kodeksu drogowego czy kodeksu wykroczeń zależy przede wszystkim ilość spożytego przez niego alkoholu, lecz także jego zachowanie.

Każdą sprawę należy traktować indywidualnie, gdyż okoliczności poszczególnych spraw mogą się od siebie znacząco różnić. Wskazana jest w tej kwestii pomoc doświadczonego adwokata, który poprowadzi sprawę w najkorzystniejszy sposób.

Pasternak LEGAL specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Siedziba naszej Kancelarii mieści się w Warszawie, Lublinie, Markach, ale prowadzimy postępowania na terytorium całej Polski. Jeżeli potrzebujesz pilnego kontaktu nie wahaj się skontaktować. Wiedz, że w sprawach karnych czas jest kluczowy.

Skontaktuj sie Kancelaria Adwokacka

Nie czekaj i podejmij działania już teraz.

Czy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi za jazdę po alkoholu?

Tak, od 2023 r. sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na określony czas bądź dożywotnio.

W niektórych przypadkach jak np. w sytuacji śmiertelnego wypadku popełnionego pod wpływem alkoholu bądź recydywa; sąd będzie mógł orzec ten środek karny wobec sprawcy na dłuższy okres.

Co istotne, w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów, który został orzeczony na okres poniżej roku, zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu, nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Czy możliwe jest skrócenie zakazu?

Możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów polega na skorzystaniu z instytucji określanej w art. 84 Kodeksu Karnego, znanej jako warunkowe zwolnienie z wykonania środka karnego.

Osoba skazana może złożyć stosowny wniosek, w którym prosi o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Sąd ma możliwość uznać, iż środek ten został wykonany, jeżeli upłynie co najmniej połowa okresu, na jaki zostały one orzeczone, pod warunkiem, że skazany przestrzegał prawa i środek karny był stosowany przez co najmniej rok.

Pasternak LEGAL pomagała Klientom sporządzić skuteczny wniosek w sprawie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów – potrzebujesz pomocy ? Napisz

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Czym jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa jest to urządzenie zamontowane  w pojeździe, które uniemożliwia uruchomienie silnika, jeśli kierowca ma w organizmie zbyt dużą ilość alkoholu. Takie urządzenia, znane jako alkomaty antystartowe lub blokady alkoholowe, wymagają od kierowcy przeprowadzenia testu na obecność alkoholu przed rozpoczęciem jazdy.

Zgodnie z Art. 2 pkt 84 ustawy Prawo o ruchu drogowym blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Czy zabierają prawo jazdy po alkoholu? Zatrzymanie prawa jazdy jako konsekwencja jazdy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości 

Gdy policjant ma jakiekolwiek podejrzenia podczas kontroli, że kierowca mógł spożyć alkohol lub jest nietrzeźwy, może tymczasowo zatrzymać prawo jazdy, wystawiając stosowne pokwitowanie.

Wówczas kierowca nie traci jeszcze na stałe uprawnień, ponieważ decyzję o czasowym lub trwałym zakazie jazdy podejmuje jedynie sąd.

W przypadku, gdy prawo jazdy zostało zatrzymane natychmiastowo, funkcjonariusz policji ma pewność co do nietrzeźwości kierowcy.

W dalszej kolejności o prawie jazdy zatrzymanym podczas kontroli dokumencie, decydować będzie sąd określając długość tego środka karnego.

Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę w po alkoholu?

Aby odzyskać prawo jazdy po upływie terminu, w którym zostało zatrzymane, konieczne jest złożenie wniosku o zwrot do właściwego starostwa powiatowego.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć aktualne orzeczenie lekarskie oraz uregulować opłatę za przywrócenie prawa jazdy.

W przypadku starania się o wcześniejsze przywrócenie prawa jazdy, wniosek składa się do sądu, który podejmuje decyzję dotyczącą oceny, czy prowadzenie pojazdu przez wnioskodawcę nie stanowi zagrożenia.

W przypadku pozytywnej decyzji, osoba ta może prowadzić pojazdy, jednak tylko te wyposażone w blokadę alkoholową.

Niezbędne są również specjalistyczne badania mające na celu ocenę sprawności i zdolności do prowadzenia pojazdu, a także sprawdzenie, czy problem związany z alkoholem nie stanowi ryzyka powrotu do jazdy pod jego wpływem.

 

https://pasternaklegal.pl/jakie-kary-dla-kierowcy-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu – recydywa

Ustawodawca przewidział wyższe kary dla recydywistów w 2024 r.

Jeśli kierowca był uprzednio karany za jazdę w stanie nietrzeźwości wówczas grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Natomiast w sytuacji, kiedy sprawca po raz drugi zostanie zatrzymany w ciągu 2 lat za jazdę po użyciu alkoholu zapłaci podwójną grzywnę, a więc minimalnie 5000 zł.

Od marca 2024 r. możliwa jest również konfiskata pojazdów nietrzeźwych kierowców w niektórych sytuacjach.

Dla recydywistów przewidziane są także wyższe świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, a także możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów i innych pojazdów mechanicznych na dłuższy okres.

Jeśli kierowca ponownie zostanie złapany za jazdę pod wpływem alkoholu, musi liczyć się z grzywną do 10 tys.

Jeżeli sprawca był już wcześniej skazany za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, albo też prowadził pojazd w takim stanie w okresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, to sąd orzeknie dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Gdy wobec osoby podejrzewanej zachodzi tzw. recydywa jazdy pod wpływem alkoholu – warto rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata zajmującego się sprawami karnymi – choćby z uwagi na możliwość ubiegania się o odstąpienie przez sąd od orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Zespół prawa Karnego Pasternak LEGAL świadczy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych.

Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania: na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz na etapie postępowania wykonawczego.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Adwokat Łukasz Pasternak

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego dotyczących przestępstw w przetargach publicznych czy też przestępstw korupcyjnych.

Więcej informacji znajdzie pod tym linkiem.

Ciekawostka

Jeżeli kierowca prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i spowodował wypadek, to ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Jaka kara za jazdę po alkoholu w 2024 r. bez uprawnień?

Wysokość kary za jazdę pod wpływem alkoholu bez prawa jazdy zależy zarówno od ilości alkoholu w organizmie, jak i powodu braku uprawnień do prowadzenia pojazdu, a także innych okoliczności. Jeśli kierowca nigdy nie posiadał prawa jazdy, to dodatkowo popełnia wykroczenie zgodnie z art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń, co może skutkować karą grzywny w zakresie od 20 zł do 5 tys. zł.

Zgoła inna jest sytuacja kierowcy, który zostaje zatrzymany w trakcie obowiązywania zakazu prowadzenia aut – taki kierowca popełnia przestępstwo, za które przewidziana jest kara pozbawienia wolności.

 

https://pasternaklegal.pl/jakie-kary-dla-kierowcy-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Wypadek drogowy a jazda pod wpływem alkoholu 2024 – przepisy ustawy o ruchu drogowym czy kodeksu karnego. Jakie grożą kary za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu? 

W sytuacji, gdy kierowca jadący po alkoholu spowoduje katastrofę w ruchu lądowym, sprowadzi bezpośrednie zagrożenie lub doprowadzi do wypadku będąc pod wpływem alkoholu, w którym inna osoba odniesie obrażenia, kary ulegają dalszemu zaostrzeniu – tj. m.in. grozić mu będą wyższe kary pozbawienia wolności, lecz także inne sankcje karne ulegną obostrzeniu.

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania karnego to sytuacja, kiedy sąd nie orzeka kary dla osoby oskarżonej.

Jednak zastosowanie tej formy jest uzależnione od spełnienia pewnych warunków, jak opisanych w art. 66 kodeksu karnego. Sąd może zdecydować o warunkowym umorzeniu postępowania, jeśli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a sprawca nie był uprzednio karany za przestępstwo umyślne.

Sąd również ocenia, czy cechy osobiste, warunki życia i dotychczasowe postępowanie sprawcy sugerują, że nawet po umorzeniu postępowania będzie przestrzegać prawa i nie popełni przestępstwa. Dodatkowo, warunkowe umorzenie postępowania może dotyczyć tylko przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do 5 lat. Jeśli sąd zatwierdzi warunkowe umorzenie, określa okres próby od 1 do 3 lat, licząc od momentu uprawomocnienia się orzeczenia.

Proces składania wniosku o warunkowe umorzenie postępowania obejmuje sporządzenie dokumentu, który powinien zawierać: dane osobowe, sygnaturę sprawy, rodzaj pisma, uzasadnienie oraz ewentualne załączniki. Kluczowe jednak znaczenie ma przekonujące uzasadnienie, które powinno opierać się na obiektywnych okolicznościach, a nie subiektywnych uczuciach sprawcy. Wskazane jest skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata, ponieważ decyzja o warunkowym umorzeniu pozostaje w gestii sądu, nawet gdy spełnione są wszystkie warunki.

PODSUMOWANIE

Skazanie za przestępstwo określone w art. 178 a kodeksu karnego oraz orzeczenie zakazu, a także obowiązku świadczenia pieniężnego poza konsekwencjami finansowymi, czy odpowiedzialnością karna może prowadzić do dodatkowych konsekwencji prawnych, a nawet wpływać na funkcjonowanie całej rodziny, w szczególności w przypadku gdy źródło zarobkowania powiązane jest z koniecznością posiadania prawa jazdy. W takich wypadkach szczególnie warto skorzystać z doświadczonej pomocy adwokatów świadczących usługi obrony w sprawach karnych.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Świadczymy usługi prawne w zakresie pomocy prawnej w aspektach prawa karnego. Zespół Pasternak LEGAL tworzą doświadczeni adwokaci w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Specjalizacja

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

  • karnego,
  • prawa handlowego
  • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

 Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Inne

12 kwietnia 2024

Człowiek a zanieczyszczenie powietrza

Wstęp Od 1 stycznia 2024 r. w Polsce wprowadzono zakaz korzystania z niskiej klasy pieców grzewczych, zwanych potocznie ,,kopciuchami”. Zmiany zostaną wprowadzone w określonych okręgach w ram...

Czytaj dalej

Człowiek a zanieczyszczenie powietrza

Prawo karne

4 kwietnia 2024

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem narkotyków lub pod wpływem środka odurzającego?

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem narkotyków lub pod wpływem środka odurzającego? Czy jazda pod wpływem narkotyków stanowi wykroczenie czy przestępstwo? Jak narkotyki wpływają na ...

Czytaj dalej

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem narkotyków lub pod wpływem środka odurzającego?

Prawo gospodarcze

2 kwietnia 2024

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

Donos do Urzędu skarbowego co to takiego?   Spis treści: 1. Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego? 2. Co sprawdza urząd kontroli skarbowej? 3. Czy Urząd Skarbowy mo...

Czytaj dalej

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1