Prawo gospodarcze

Koszty założenia spółki z o.o.

08.01.2024

Wstęp

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpoczęcie prowadzenia działalności wymaga od potencjalnego przedsiębiorcy zorganizowania kilku ważnych aspektów, m.in. ustalenie biznesplanu, wybranie przedmiotu działalności. Przy wyborze formy działalności warto znać także koszty powołania spółki z o.o., a ponadto przybliżony czas trwania procedury i jej dostępne tryby, aby świadomie podjąć decyzję o rozpoczęciu działalności. Warto również tworząc spółkę rozważyć, czy założenie spółki w systemie S24 jest najkorzystniejszym rozwiązaniem ? Czy może jednak bardziej korzystnym w ostatecznym rozrachunku będzie założenie spółki z o.o. na podstawie umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego.

Osobiście często zalecam założenie spółki za pomocą formy aktu notarialnego albowiem taka spółka pozwala na zastosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych, które pozwalają poczynić realne oszczędności w czasie prowadzenia firmy.

Ile kosztuje założenie spółki? Jakiej wysokości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrzeba? Czy wymaga się projektu umowy spółki? Na wszystkie te pytania odpowiemy poniżej.

https://pasternaklegal.pl/koszty-zalozenia-spolki-z-o-o/

Spis treści:
1. Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
2. Jakie korzyści płyną z założenia spółki z o.o.?
3. Proces zakładania Spółki z o.o.
4. Jak założyć spółkę z o.o.?
5. S24?
6. Koszty założenia spółki
7. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością u notariusza
8. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
9. Zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące Spółki z o.o.
10. Koszty prowadzenia spółki z o.o.
11. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka ta regulowana jest przepisami kodeksu spółek handlowych. Spółka z o.o. jest spółką, która posiada osobowość prawną (w odróżnieniu od spółki cywilnej). Spółka z o.o. jest spółką kapitałową. Spółka ta posiada różne organy, zarząd, wspólników, a w niektórych przypadkach również inne organy. W przypadku spółki z o.o. jej cechą charakterystyczną jest ograniczona odpowiedzialność wspólników, którzy z tytułu bycia wspólnikiem nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność wspólnika ograniczona jest to wniesionego do spółki kapitału zakładowego (minimalny kapitał to 5.000 zł). Ideą spółki z o.o. jest oddzielenie majątku spółki od majątku wspólników i przez to wyłączenie ich osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz stosunkowo nieskomplikowana procedura założenia i następnie funkcjonowania spółki.

Spółka z o.o. zakładana jest poprzez zawarcie umowy a następnie zarejestrowanie jej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejestrowy. Akt założycielski zawierany jest w formie aktu notarialnego przed notariuszem, ale spółka może zostać zawiązana również przez internet do czego wykorzystuje się wzorzec umowy spółki (taka umowa spółki jest znacznie mniej elastyczna i nie zawsze pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów, jak np. odpowiednia optymalizacja, zabezpieczenie wspólników, możliwość wniesienia aportu, itp.). Księgowość spółki musi być prowadzona – pełna księgowość.

Jeżeli spółka ma co najmniej dwóch wspólników wówczas zobowiązania z tytułu ZUS mogą zostać zredukowane właściwie do 0, dlatego też stanowi ona swego rodzaju element optymalizacji, z wyjątkiem spółki jednoosobowe.

Jakie korzyści płyną z założenia spółki z o.o.?

Na to pytanie odpowiedzieliśmy w tym poście – korzyści z założenia spółki z o.o.

Proces zakładania Spółki z o.o.

Proces zakładania spółki jest ważnym krokiem w życiu wielu przedsiębiorców, a wybór odpowiedniej formy prawnej i zrozumienie związanych z tym kosztów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia.

Głównym argumentem przemawiającym za wyborem spółki z o.o. jako formy prowadzenia działalności gospodarczej jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, a także fakt brak obowiązku odprowadzania składek ZUS za wspólników spółki. Ponadto, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma możliwość korzystania z podobnych przywilejów podatkowych, z których korzystać mogą osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą – może działać jako „mały podatnik”, stosować metodę kasową VAT czy wybierać kwartalne okresy rozliczeniowe, a także kwartalną wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.

Jak założyć spółkę z o.o.?

O tym, jak przebiega proces zakładania spółki z o.o. oraz jakie wymogi formalne muszą zostać spełnione, pisaliśmy już w poprzednich artykułach. Kliknij TUTAJ

W dzisiejszym artykule skupimy się w większej mierze na aspektach technicznych. Zasadniczo, mamy dwie formy założenia spółki z o.o. – internetowo, za pośrednictwem systemu S24 lub tradycyjnie, w formie aktu notarialnego, a wybór odpowiedniej jest ściśle skorelowany z formą prowadzenia działalności.

 

https://pasternaklegal.pl/koszty-zalozenia-spolki-z-o-o/

S24?

Pomimo tego, że wybór formy S24 rejestracji spółki, jest wygodniejszy pod tym względem, że wszystkie formalności mogą zostać załatwione internetowo, bez wychodzenia z domu, to wybór tej formy rejestracji spółki może być mniej korzystny niż rejestracja spółki w standardowy sposób przed notariuszem.

System sam przeprowadza przedsiębiorcę przez kolejne etapy procesu zawierania umowy spółki i jej rejestracji w KRS. Koszt opłaty sądowej również jest niższy, niż w przypadku formy notarialnej i wynosi 250 zł. Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach. Elektroniczne założenie spółki daje znacznie mniejszą swobodę w zakresie dostosowania umowy spółki, a wprowadzenie niestandardowych postanowień umownych może okazać się niemożliwe. System nie daje także możliwości dowolnego kształtowania roku obrotowego – zawsze będzie on równy kalendarzowemu.

Ponadto, w przypadku spółki z o.o., warunkiem jej powstania jest posiadanie kapitału zakładowego. Rejestrując spółkę przez S24 kapitał zakładowy można pokryć wyłącznie wkładami pieniężnymi. Należy pamiętać, że wszyscy wspólnicy muszą mieć aktywne konto w systemie S24 a także muszą mieć możliwość złożenia podpisu Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Wspólnicy mogą powołać pełnomocników do podpisania dokumentów, jednak wówczas konieczne jest wypełnienie wzorca pełnomocnictwa dostępnego w systemie, a sam proces rozszerza się o dodatkowe oświadczenia i dokumenty, które musi podpisać pełnomocnik. Dalszym etapem jest uiszczenie wszelkich opłat za pośrednictwem ePłatności:

·        Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku wynosi 250zł.

·        Opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” w wysokości 100zł.

·        Opłata manipulacyjna operatora płatności.

Należy także uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych poprzez złożenie deklaracji PCC-3 do naczelnika urzędu skarbowego. Wysokość podatku należy obliczyć samodzielnie i wpłacić go w terminie 14 dni od dnia założenia spółki. Stawka podatku PCC wynosi 0,5%, a podstawę opodatkowania stanowi wartość kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Dodatkowo, zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi złożyć oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru. To oświadczenie podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł.

https://pasternaklegal.pl/koszty-zalozenia-spolki-z-o-o/

Koszty założenia spółki

Opłata KRS: Przewodnik dotyczący kosztów związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym – możesz znaleźć tutaj <——

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością u notariusza

Zdecydowanie największą zaletą wyboru tej formy zawiązania spółki jest większa swoboda w kształtowaniu postanowień umowy spółki.

Jest to, co prawda, proces nieco bardziej skomplikowany i czasochłonny, a także droższy, jednak w przypadku, kiedy specyfika danej spółki będzie wymagać wprowadzenia niestandardowych zapisów w umowie, może okazać się jedynym słusznym wyjściem.

W umowie spółki w formie aktu notarialnego, wspólnicy mogą także postanowić o pokryciu kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych, co jest niemożliwe w przypadku rejestracji internetowej.

Podstawowym kosztem, związanym z rejestracją spółki z o.o. u notariusza, jest taksa notarialna. Jej wysokość jest ściśle uzależniona od kapitału zakładowego spółki. Przykładowo, dla spółki z kapitałem zakładowym wynoszącym 5000 zł, taksa wyniesie maksymalnie 160 zł. Do tej kwoty należy także doliczyć podatek VAT, jak również koszt wypisów aktu notarialnego, który wynosi 6 zł za każdą stronę aktu. W przypadku takiej spółki, po zsumowaniu wszystkich kosztów, całość wyniesie około 500 zł.

Jak w przypadku rejestracji spółki przez S24, tak i w przypadku wyboru formy notarialnej, doliczyć trzeba również podatek od czynności cywilnoprawnych, który niezmiennie wynosi 0,5% wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o wysokość opłaty sądowej i za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Wspólnicy muszą również uiścić opłatę sądową za wniosek o rejestrację spółki oraz opłatę za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, które łącznie wynoszą 600 zł.

Co zatem wybrać?

Obie formy rejestracji spółki mają swoje wady i zalety, a wybór odpowiedniej jest uzależniony od specyfiki spółki, a także priorytetów i potrzeb wspólników.

 

Jeżeli wciąż zastanawiasz się w jakiej formie założyć spółkę z o.o. – warto zapytać odpowiadamy szybko

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące Spółki z o.o.

Kliknij tutaj – zobacz jak szybko i korzystnie możesz założyć spółkę z o.o.

Koszty prowadzenia spółki z o.o.

Co do zasady, jedynym kosztem stałym, który generuje prowadzenie spółki z o.o. jest obowiązkowe złożenie raz do roku sprawozdania finansowego we właściwym Sądzie Rejestrowym – jest to koszt 140 zł.

Ze złożeniem sprawozdania finansowego ściśle związane są koszty prowadzenia tzw. pełnej księgowości. Nie ma obowiązku, aby pełną księgowość prowadził licencjonowany księgowy, natomiast praktyka pokazuje,  że samodzielne prowadzenie księgowości może okazać się znacznie utrudnione, stąd do kosztów stałych spółki z o.o. należy zaliczyć także koszt usług księgowych, którego wysokość uzależniona jest od liczby księgowanych dokumentów.

Dodatkowym kosztem, który może generować spółka jest także opłata za wniosek o zmianę wpisu w KRS w wysokości 350 zł. W rejestrze przedsiębiorców znajdują się wszystkie dane spółki m. in. jej firma, siedziba, wspólnicy, wysokość kapitału zakładowego. Jakakolwiek zmiana danych widocznych w KRS musi zostać każdorazowo odnotowana, co generuje wyżej wskazane koszty. Należy doliczyć do tego również ewentualny koszt aktu notarialnego, w przypadku, gdy zmiana wymaga zachowania tej formy.

Wyżej opisane kwoty, to koszty, które z dużą dozą prawdopodobieństwa, będzie musiał ponieść przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie należy jednak pomijać wydatków dodatkowych jak np. koszt prowadzenia obsługi prawnej czy koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które mogą pojawić się wraz z rozwojem działalności.

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pomoc prawna w sprawach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z jej założeniem ale i wszelkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem spółki oraz jej likwidacją czy restrukturyzacją. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

“Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

 

Jeżeli reprezentujesz instytucję lub jesteś osobą podejrzewaną zapraszamy do kontaktu:

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? W tym artykule dowiesz się, w jaki spo...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1