Prawo karne

Zmiany w kodeksie drogowym

19.01.2024

Wstęp

W dzisiejszym świecie, w którym mobilność odgrywa kluczową rolę, regulacje dotyczące ruchu drogowego stale ewoluują w odpowiedzi na nowe wyzwania i technologiczne postępy. Nowe przepisy ruchu drogowego dla kierowców stanowią fundament bezpieczeństwa drogowego oraz efektywności na drogach, a ich wprowadzenie niesie za sobą wiele oczekiwań i zmian dla uczestników ruchu.

 

https://pasternaklegal.pl/zmiany-w-kodeksie-drogowym/

Spis treści:
1. Podsumowanie roku – co przyniósł rok 2023?
2. Jakie zmiany w przepisach drogowych zaszły w 2023r?
3. Inne naruszenia kary
4. Taryfikator punktów karnych – naruszenie przepisów ruchu drogowego
5. Jakie zmiany czekają nas w 2024?
6. Kara za brak OC
7. Obowiązek przerejestrowania auta zarejestrowanego w Polsce
8. Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu
9. Rewolucja na drogach; konfiskata samochodu pijanych kierowców
10. „Martwe dusze”
11. Produkcja nowych aut tylko z zastosowaniem zaawansowanych systemów bezpieczeństwa – od 7 lipca 2024 r.
12. Nowe paliwo
13. Podsumowanie

 

 

Podsumowanie roku – co przyniósł rok 2023?

W mijającym roku 2023 byliśmy świadkami znaczących przemian w polskich przepisach drogowych, które w sposób istotny wpływają na doświadczenia uczestników ruchu drogowego oraz kształtują nowoczesną infrastrukturę drogową. W niniejszym artykule postaramy się podsumować jakie zmiany przyniósł rok 2023 oraz co czeka nas w 2024 roku.

Jakie zmiany w przepisach drogowych zaszły w 2023r?

W 2023 zmieniły się poważnie przepisy kodeksu drogowego. Obowiązują nowe rozwiązania

 1 stycznia podrożały egzaminy na prawo jazdy oraz kary za brak OC.

Od 1 lipca zniesiono opłatę ewidencyjną m.in . za rejestrację auta, wprowadzono zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych oraz podniesiono opłatę za brak OC.  

Z dniem 17 września 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie MSWiA w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Określa ono, m.in .: warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi, motorowerami oraz tramwajami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Nastąpiła liberalizacja przepisów drogowych – zerowanie punktów karnych.

Przywrócono kasowanie punktów karnych po roku oraz szkolenia redukujące punkty karne.

Pojawiły się wyższe kary za recydywę – wyższe mandaty drogowe dla kierowców, którzy popełniają najbardziej poważne wykroczenia notorycznie. Recydywa dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w przeciągu 2 lat.

Nowe przepisy dla kierowców dotyczyły również zmian przepisów drogowych w zakresie tzw. taryfikatora mandatów, oraz zmianie uległ taryfikator punktów karnych za przekroczenie prędkości:

·                  Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat w wysokości  50 złotych i  1 punkt karny.

·                  Przekroczenie prędkości o 11–15 km/h – mandat w wysokości  100 złotych i  2 punkty karne.

·                  Przekroczenie prędkości o 16–20 km/h – mandat w wysokości  200 złotych i  3 punkty karny.

·                  Przekroczenie prędkości o 21–25 km/h – mandat w wysokości  300 złotych i  5 punktów karnych.

·                  Przekroczenie prędkości o 26–30 km/h – mandat w wysokości  400 złotych i  7 punktów karnych.

·                  Przekroczenie prędkości o 31–40 km/h – mandat w wysokości  800 złotych i  9 punktów karnych.

·                  Przekroczenie prędkości o 41–50 km/h – mandat w wysokości  1000 złotych i  11 punktów karnych.

·                  Przekroczenie prędkości o 51–60 km/h – mandat w wysokości  1500 złotych i  13 punktów karnych.

·                  Przekroczenie prędkości o 61–70 km/h – mandat w wysokości  2000 złotych i  14 punktów karnych.

·                  Przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – mandat w wysokości  2500 złotych i  15 punktów karnych.

Inne naruszenia kary:

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu: pierwszy raz 1500zł/ recydywa 3000 zł

Złamanie zakazu wyprzedzania: pierwszy raz 1000 zł recydywa 2000 zł

Wyprzedzanie na przejściu lub przed nim: pierwszy raz 15000 zł/ recydywa 3000 zł

Omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: pierwszy raz 1500 zł recydywa: 3000 zł  

Od 1 października nastąpiło zaostrzenie kar dla nietrzeźwych kierowców, kradzież i podrabianie tablic rejestracyjnych uznano za przestępstwo, a dla osób, które uchylają się od obowiązku naprawienia szkody przyznano karę pozbawienia wolności.

Od 1 października 2023 roku katalog kar przewiduję 3 lata więzienia na osoby, które ponownie dopuszczą się prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Pijani kierowcy stanowią poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. W związku z tym weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego.

Konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu

 

Jeśli kierowca, będąc w stanie nietrzeźwości, spowoduje wypadek, w którym poszkodowany dozna uszczerbku na zdrowiu, naraża się karę pozbawienia wolności od 3 do 16 lat . Wypadek ze skutkiem śmiertelnym to kara od 5 do 16 lat więzienia dla winowajcy. Nietrzeźwy kierujący urządzeniem transportu może otrzymać także 3-letni lub nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów  

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Taryfikator punktów karnych – naruszenie przepisów ruchu drogowego

Poniżej przedstawiamy wybrane 21 najcięższych wykroczeń drogowych, za które dostaniesz 15 punktów karnych:

·        kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających

·        nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

·        używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;

·        omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

·        wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

·        nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście

·        niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

·        niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu

·        niezastosowanie się do sygnałów świetlnych

·        niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym oraz osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

·        przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h

·        niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania

·        naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone

·        naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, migającym czerwonym, dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały

·        naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

·        jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych

·        przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

·        przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej

·        naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z: art. 173, 174, art. 177 par. 1 lub 2, art. 178b, art. 180a, art. 244, art. 355 par.1 lub 2 kodeksu karnego.

Mając na uwadze niejednokrotnie skomplikowany charakter postępowań dotyczących przestępstw drogowych, warto skorzystać z pomocy prawnika posiadającego doświadczenie w obronie w tego typu sprawach. Pasternak LEGAL – pełniło rolę obrońcy w postępowaniach dotyczących przestępstw drogowych a także reprezetnowaliśmy pokrzywdzony w sprawie wypadków drogowych.

Potrzebujesz pomocy dla siebie lub osoby najbliższej – nie czekaj – skontaktuj się. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jakie zmiany czekają nas w 2024?  

Co zmieni się w przepisach ruchu drogowego w 2024 r.

Zasadnicze zmiany ruchu drogowego i wyższe opłaty karne od 1 stycznia 2024 r. 

Nowe przepis drogowe, które weszły w życie z początkiem 2024 r. zapowiadają istotne zmiany dla kierowców.

Kara za brak OC

W 2024 r. właścicieli pojazdów, którzy nie wykupią polisy OC, czekają wyższe sankcje niż w 2023 r.! 

Wysokość kary kierowców jest zależna od:

Rodzaju zarejestrowanego pojazdu:  

Samochody osobowe – 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – 3-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Liczby dni bez ważnego OC  

•            do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej, 

•            od 4 dni do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, 

•            powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej. 

i minimalnej płacy brutto które od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wynosi ono 4.242 zł, od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. wyniesie 4.300 zł, 

Aby uniknąć wysokich kar, kierowcy powinni pamiętać o  regularnym odnawianiu polisy OC   

 

https://pasternaklegal.pl/zmiany-w-kodeksie-drogowym/

 

Obowiązek przerejestrowania auta zarejestrowanego w Polsce

Na zmianę przepisów w 2024 r. powinni zwrócić uwagę przede wszystkim nabywcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Od 1 stycznia 2024 r. będą zobowiązani do rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni. Jest to ważna zmiana dla osób, które nabywają pojazdy w Polsce.

Dodany do ustawy art. 73aa uwzględnia zasady rejestracji aut sprowadzonych z zagranicy oraz nowe terminy obowiązujące przedsiębiorców. Zgodnie z nim, od 1 stycznia 2024 r.: 

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu w Polsce lub dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej lub sprowadzenia pojazdu do Polski z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

Rejestracji pojazdu nabytego w drodze spadku należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia prawomocnego orzeczenia sądu lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia; 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce w zakresie obrotu pojazdami powinien złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.  

Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu

Od początku 2024 r. zmianie ulega wysokości opłat za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu lub brak zawiadomienia o jego zbyciu. W 2024 r. właściciele pojazdów, którzy nie złożą wniosku o rejestrację w terminie 30 dni, zapłacą karę:  

•            500 zł – nabywcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce lub sprowadzonych z zagranicy, 

•            1000 zł – przedsiębiorcy zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży. 

Jeśli wniosek o rejestrację nie zostanie złożony w terminie 180 dni, kara wzrośnie do 1000 zł lub 2000 zł. Osoby, które nie zawiadomią starosty o zbyciu pojazdu w odpowiednim terminie, będą natomiast podlegać karze pieniężnej w wysokości 250 zł.  

Rewolucja na drogach; konfiskata samochodu pijanych kierowców

14 marca wejdą w życie przepisy, które doprowadzą do konfiskaty aut prowadzonych przez pijanych kierowców.   

 Od 14 marca 2024 r. samochód może stracić: 

•            nietrzeźwy kierowca – jeśli w jego krwi zostanie wykryte przynajmniej 1,5 promila alkoholu, 

•            kierowca, który spowoduje wypadek będąc w stanie nietrzeźwości, 

•            recydywista, czyli osoba, która prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości po raz kolejny w ciągu ostatnich 2 lat. 

Odstąpienie od orzeczenia przepadku samochodu będzie możliwe tylko w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. 

Pasternak LEGAL specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Siedziba naszej Kancelarii mieści się w Warszawie, Lublinie, Markach, ale prowadzimy postępowania na terytorium całej Polski. Jeżeli potrzebujesz pilnego kontaktu nie wachaj się skontaktować. Wiedz, że w sprawach karnych czas jest kluczowy.

Nie czekaj i podejmij działania już teraz.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

„Martwe dusze”

Kolejna istotna zmiana w przepisach ruchu drogowego, dotyczy pojazdów nieużywanych od lat, ale wciąż widniejących w ewidencji kierujących – tzw. martwych dusz. Do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości wprowadzono zapis (art.17), który ma pomóc w uporządkowaniu centralnej ewidencji pojazdów . Zgodnie z nim: 

Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów, które nie posiadają ważnego badania technicznego oraz aktualnej polisy OC przez okres dłuższy niż 10 lat przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli 9.06.2024 r.) wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r. (Powyższy przepis nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych).

Produkcja nowych aut tylko z zastosowaniem zaawansowanych systemów bezpieczeństwa – od 7 lipca 2024 r.  

 Od 7 lipca 2024 r. podczas produkcji wszystkich nowych pojazdów zastosowanie będą miały przepisy wynikające z Rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa ogólnego pojazdów. 

Każdy fabrycznie nowy samochód sprzedany na terenie UE będzie musiał posiadać 5 dodatkowych systemów bezpieczeństwa; inteligentny asystent prędkości, system ostrzegający podczas cofania, system monitorujący uwagę kierowcy (z kamerą zamontowaną w kabinie auta), system rejestrujący parametry jazdy (tzw. czarna skrzynka) i system awaryjnego hamowania. 

Nowe paliwo  

Zamiast popularnej benzyny E95 pojawiła się benzyna E10 zawierająca w swoim składzie do 10 proc. biokomponentów. Od znanej polskim kierowcom bezołowiowej E95 różni się zawartością bioetanolu. Na stronie rządowej: https://e10.klimat.gov.pl/ można sprawdzić jakie samochody są przystosowane do nowego paliwa a jakie nie.

Podsumowanie

Rok 2023 to szereg zmian w drogowych przepisach, rok 2024 to niewątpliwa rewolucja, która wprowadza do życia prawnego przede wszystkim możliwość konfiskaty samochodu, za popełnienie przestępstwa drogowego. Czy wiesz jakie zmiany w kodeksie drogowym oraz przepisach karnych czekają cię w 2024 r? Czy wiesz kiedy grozi Ci konfiskata pojazdu? Czy wiesz co robić w sytuacji, gdy w twoim wypadku będzie groziła konfiskata pojazdu? Ta niewątpliwie dotkliwa sankcja poza zakazem prowadzenia pojazdów oraz karą jaka może zostać orzeczona za przedmiotowe przestępstwo stanowi dotkliwy środek sankcyjny. Konsekwencje prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości względem poprzednich regulacji prawnych wydają się być znacznie dotkliwsze. Warto zauważyć, iż istnieje możliwość odzyskania auta po jego konfiskacie niemniej jednak możliwość ta uzależniona jest od wielu czynników dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata.

Jeżeli jesteś podejrzanym bądź oskarżonym o jazdę pod wpływem alkoholu lub problemów związanych z zakazem prowadzenia pojazdów, pomoc prawna jest niezwykle ważna. Warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże ci zrozumieć swoje prawa, przygotować obronę oraz reprezentować cię przed sądem. Adwokat może doradzić ci, jak najlepiej zareagować na zarzuty i pomóc w osiągnięciu najlepszego wyniku w twojej sprawie. Współpraca z adwokatem może być kluczowa w ochronie twoich interesów i praw w kontekście spraw związanych z jazdą pod wpływem alkoholu.

 

Mogą Cię zainteresować:

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo karne

11 czerwca 2024

Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów Fałszowanie dokumentów stanowi istotne zagrożenie dla społeczeństwa i porządku prawnego. Przez lata dokumenty odgrywały kluczową rolę w potwierdzaniu tożsamości, t...

Czytaj dalej

Fałszowanie dokumentów

Prawo karne

11 czerwca 2024

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Orzeczenie o niekaralności "Spis treści: 1. Co to jest zaświadczenie o niekaralności? 2. Zaświadczenie o niekaralności do pracy 3. Gdzie uzyskać zaświadczenie o niekaralności - wniosek KR...

Czytaj dalej

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Prawo karne

4 czerwca 2024

Kary za przestępstwa skarbowe

Przestępstwo skarbowe - Istota przestępstw karnoskarbowych Problematyka przestępstw skarbowych jest niezwykle istotna zarówno z perspektywy funkcjonowania państwa, jak i z punktu widzenia uczciw...

Czytaj dalej

Kary za przestępstwa skarbowe
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1