Prawo gospodarcze

Limity płatności gotówką

28.12.2023

Wstęp

W biznesie wiele mówi się o limitach płatności gotówką. Krążą nawet mity o tym, że płatności gotówką są już praktycznie zakazane. Czy to prawda? Czy płatności gotówką w biznesie powodują jakieś niekorzystne konsekwencje dla przedsiębiorców?

https://pasternaklegal.pl/limity-platnosci-gotowka/

Spis treści:
1. Płatności gotówką w działalności gospodarczej
2. Do jakiej kwoty gotówka między przedsiębiorcami?
3. Co grozi firmie za przyjęcie kwoty powyżej 15.000 zł w gotówce zamiast przelewem? Limity i ograniczenia
4. Czy osoba fizyczna może zapłacić gotówkę powyżej 15 000 zł?
5. Limit płatności gotówką (przedsiębiorcy, konsumenci) – zmiany od 2024 roku – Koniec gotówki?
6. Kogo nie dotyczy limit płatności gotówkowych? Przedsiębiorcy czy konsumenci?
7. Podsumowanie

 

Płatności gotówką w działalności gospodarczej

Płatności za nabywane towary i usługi mogą być realizowane zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. Jednak w ostatnich latach zauważalna jest tendencja odchodzenia od płatności gotówkowych. I nie chodzi o to, że strony transakcji przyjmują takie rozwiązanie. To ustawodawca obniża progi płatności gotówkowych w przypadku transakcji przeprowadzanych między firmami, ale również zaczyna wprowadzać limity dla płatności dokonywanych przez osoby nieprowadzące działalności.

W dzisiejszej publikacji zajmiemy się tematem płatności gotówkowych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Do jakiej kwoty gotówka między przedsiębiorcami?

Od wielu lat obowiązują limity płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami. W ostatnim czasie limit płatności gotówkowych realizowanych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami został obniżony do kwoty 15.000 zł. Pomimo istniejącego limitu transakcyjnego określonego na kwotę 15.000 zł brutto przedsiębiorcy w transakcjach miedzy sobą mogą dokonywać płatności zarówno gotówką jak i za pośrednictwem rachunków płatniczych. Jak pokazuje praktyka dokonywanie płatności gotówką często preferują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Co oznacza limit płatności gotówką? Jakie konsekwencje dla przedsiębiorcy wiążą się z jego przekroczeniem?

Powyższy limit wprowadza zasadę, że zapłata za fakturę pomiędzy przedsiębiorcami powyżej kwoty 15.000 zł brutto musi być wykonana w formie bezgotówkowej. Co zatem w sytuacji gdy zapłata za transakcję nastąpi w formie gotówkowej powyżej określonego limitu 15.000 zł.

Jedną z konsekwencji dokonania płatności powyżej limitu w gotówce jest to, że wydatki takie nie są kosztem podatkowym.

Zgodnie z art. 22p ust 1 i 2 ustawy o PIT, przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 15 tys. zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego. A zatem:

jeśli cała płatność do transakcji na kwotę powyżej 15 000 zł została dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie stanowi kosztu,

płatność gotówką do transakcji w kwocie do 15 000 zł – stanowi koszt podatkowy.

Jeśli więc najpierw zaliczono do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej 15 000 zł, a później płatności dokonano gotówką, a nie przelewem, podatnicy:

zmniejszą koszty uzyskania przychodów lub

zwiększą przychody (w przypadku gdy nie ma możliwości zmniejszenia kosztów).

Warto dodać, że gdy płatność regulowana jest w przyszłych okresach i w formie gotówkowej, może nastąpić powiększenie przychodów. Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta metoda płatności, która została zadeklarowana na fakturze.

Transakcje gotówkowe przedsiębiorców  mają ograniczenie również w walutach obcych bez względu czy jest to jednorazowa wartość transakcji. Tu też transakcje gotówkowe przedsiębiorców, czy też kwotę płatności gotówkowej w walucie obcej przelicza się na złotówki według kursu średniego walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Jako ciekawostkę warto zauważyć, że przedsiębiorcy zarejestrowani poza Polską, ale świadczący usługi na terytorium Polski, nie muszą stosować limitu obrotu gotówkowego.

Co grozi firmie za przyjęcie kwoty powyżej 15.000 zł w gotówce zamiast przelewem? Limity i ograniczenia

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

Zasada ta nie ma więc zastosowania, jeżeli oba wspomniane warunki nie są spełnione łącznie. Przepisy nie zostałyby naruszone, gdyby wpłata wynikająca z jednorazowej transakcji, przekraczająca 15.000 zł, została dokonana przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą. Przepisy Prawa przedsiębiorców nie sankcjonują naruszenia omawianej regulacji. Jednakże nieprzestrzeganie tego obowiązku wywołuje określone skutki podatkowe.

Jak wynika z art. 22p ust. 1 i 2 ustawy o pdof podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mają prawa zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność ta została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody

– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

 

https://pasternaklegal.pl/limity-platnosci-gotowka/

 

Czy osoba fizyczna może zapłacić gotówkę powyżej 15 000 zł?

Jak zatem ma się obowiązywanie limitu płatności gotówką do konsumentów nabywających towary lub usługi od przedsiębiorców?

Mimo ograniczeń konsumenci mogą zapłacić gotówkę. Osoba fizyczna będąca konsumentem i nie prowadząca działalności gospodarczej może wybrać w jaki sposób dokonuje płatności, czy za pośrednictwem rachunku bankowego, czy standardowo gotówką. Płatność gotówką ma przewagę w drobnych transakcjach życia codziennego.

Limit płatności gotówką (przedsiębiorcy, konsumenci) – zmiany od 2024 roku – Koniec gotówki?

Przedsiębiorcy i konsumenci mogą odetchnąć z ulgą, od 2024 roku nie będzie obniżony limit płatności gotówkowych do 8.000 zł w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami. Konsumenci będą mogli również regulować swoje zobowiązania gotówkowo, bez względu na kwotę.

Pomimo początkowych planów wprowadzenia od stycznia 2024 roku limitów gotówkowych oraz skutków naruszenia limitu ostatecznie odstąpiono w roku 2024 od tego kroku. W 2024 r. na chwilę obecną nie zostanie wprowadzony limit w nowej obniżonej wysokości.

Kogo nie dotyczy limit płatności gotówkowych? Przedsiębiorcy czy konsumenci?

Nie wszystkie podmioty obowiązuje limit płatności.

Limit transakcji gotówkowych dla wszystkich? Otóż limit płatności gotówką nie odnosi się do podmiotów innych niż przedsiębiorcy. Podobnie limit płatności gotówkowych nie ma zastosowania do przedsiębiorców nieprowadzących działalności w ramach siedziby na terytorium Polski, czy również przedstawicielstw zagranicznych.

Podsumowanie

Prowadząc firmę warto wiedzieć z jakimi konsekwencjami mogą wiązać się poszczególne czynności w nawet tak błahych sprawach jak przyjęcie płatności od kontrahenta czy zapłata za określoną usługę lub towar. Pomimo, że tematyka zdaje się być oczywista to warto znać swoje prawa aby po dokonaniu czynności nie zostać zaskoczonym brakiem możliwości odliczenia od podatku poniesionego kosztu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wielość regulacji oraz często zmiany prawa wymagają nieustannego śledzenia zmieniających się przepisów prawa i podatków. Kancelaria Adwokacka Łukasza Pasternaka – Pasternak LEGAL specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców.

Na co dzień doradzamy przedsiębiorcą w podejmowaniu przez nich decyzji w bieżących sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, tworzymy kontrakty, ale również doradzamy w procesach restrukturyzacyjnych czy optymalizacyjnych. Staramy się by nasze usługi były kompleksowe i obejmowały nie tylko przepisy prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego czy karnego ale również pozwalały umiejscowić decyzje naszych klientów w ramach podatkowych.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji prawnej w sprawie swojej firmy to świetnie trafiłeś!

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Zapraszamy do śledzenia naszego cyklu BIZNES BEZ TAJEMNIC – w ramach, którego publikujemy informacje, które wiążą się z szeroko rozumianym biznesem, prawem i podatkami.

 

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

“Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

 

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Jeżeli reprezentujesz instytucję lub jesteś osobą podejrzewaną zapraszamy do kontaktu:

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? Przekształcenie działalności jednoos...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1