NOWE TECHNOLOGIE

NOWE TECHNOLOGIE

Nowe technologie we współczesnym świecie są dostępne na wielu płaszczyznach, pozwalają na rozwój oraz budują innowacyjność. Nowe technologie znacznie poprawiają jakość oferowanych usług czy produktów. Rozwój nieznanych dotąd usług usług czy produktów daje impuls do rozwoju nowych branż czy gałęzi rozwoju, dają nowe miejsca pracy.

Na każdym kroku spotykamy się z nowymi wynalazkami technologicznymi, nowymi pomysłami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Kiedy wydaje nam się ż w pewnej dziedzinie jest coś niemożliwe, to nieustannie dowiadujemy się o rozwoju tych dziedzin. Nowe technologie zmieniają świat, wpływ nowoczesnych technologii możemy obserwować również w obrocie gospodarczym, albowiem przy ich wykorzystaniu niejednokrotnie budowane są przewagi konkurencyjne. Nie da się ukryć, że technologie zmieniają biznes, a bariery wdrażania nowoczesnych technologii w firmach są coraz mniejsze. Ekonomiczne efekty wdrażania nowych rozwiązań w biznesie mogą przynosić wymierne i długofalowe korzyści.
Temat nowych technologii jest bardzo szeroki. Nowoczesne technologie są w XXI wieku największą siłą która napędza gospodarkę. Obecna sytuacja na rynkach wymaga od nas nieustannego rozwoju czyli szybkiego pojmowania i wdrażania zdobytej wiedzy i nowoczesnych technologii.

Nowe technologie to przede wszystkim jest wiedza technologiczna która jest zawarta jako niematerialne i prawne wartości takie jak:

 • licencje,
 • patenty,
 • prawa do poszczególnych wynalazków.

CO TO SĄ NOWE TECHNOLOGIE?

Szczególnie istotne są wyniki wszelakich badań oraz prac naukowych, dzięki którym możliwe jest produkowanie nowych lub ulepszanie istniejących produktów bądź usług. Technologia, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat
Nowe technologie definiuje się jako wiedzę która jest technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki . Zaliczyć do tego trzeba wyniki badań i prac rozwojowych, dzięki którym staje się możliwe wytworzenie nowych usług i towarów. Zaliczamy do tego różnego typu licencje na korzystanie z technologii.

Odpowiadając na pytanie co to są właściwie nowe technologie? Co nowe technologie dostarczają? Jest to wprowadzenie nowych rozwiązań w życie, wprowadzanie nowych technologii na rynek. Nowoczesne technologie mają bardzo duże znaczenie dla gospodarki -przez wdrażania nowych technologii rynek może się rozwijać, nowe technologie są siłą napędową. Wprowadzają nowe innowacyjne rozwiązania, które zmieniają świat. Ulepszają oraz sprawiają, że nasze życie jest wygodniejsze na każdym kroku.

Inwestycje w nowe technologie to ważny klucz do rozwoju każdej firmy. Nowe technologie w rozumieniu funduszy unijnych to innowacyjne produkty, usługi, procesy produkcyjne ,które nie występują na rynku i wprowadzają konkretne rozwiązania, zwiększają użyteczność, oraz jakość produktów, usług, usprawniają technologię wytwarzania produktów.

Ważne jest jaka jest skala innowacyjności, począwszy od krajowej, następnie przez światową oraz najbardziej docenianą innowację nieznaną i niestosowaną dotychczas.

Świadomość nowych technologii jest coraz wyższa. Na marginesie warto zauważyć, że coraz bardziej innowacyjne są podmioty publiczne, co widać m.in. po placówkach oświatowych, albowiem w szkołach nowe technologie wykorzystywane są na coraz większą skalę.Wiele dobrego dzieje się za pośrednictwem nowych technologii, które wielokrotnie ułatwiają naukę. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii uczniowie mogą przyswajać wiedzę w sposób, który jest lepiej dostosowany do ich możliwości. Jako przejaw nowoczesnych rozwiązań może być poczytywany e-learning, który znajduje coraz szersze zastosowanie w edukacji dzieci chorych przewlekle, czy osób z wadą słuchu. Rozwój technologii takich jak wirtualna rzeczywistość czy sztuczna inteligencja wpływa także na obszar zarządzania zdrowiem. Nowe rozwiązania sprawdzają się na coraz większą skalę również w medycynie gdzie wykorzystywane są w terapii osób chorych przewlekle.
Innowacyjne rozwiązania swoje zastosowanie znajdują również na uczelniach wyższych co widać nie tylko po elektronicznych systemach organizacji zajęć, ale również po tym, iż elektroniczne indeksy wypierają indeksy papierowe.
Kancelaria Pasternak LEGAL posiada wyspecjalizowany zespół prawników obsługujących przedsiębiorców – świadczących wsparcie prawne również przedsiębiorcom starającym się rozwijać, wdrażać lub wykorzystywać nowe technologie w działalności biznesowej. Doradzamy również startupom oraz inwestorom zainteresowanym rozwojem nowych podmiotów gospodarczych.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / IT/ / NOWE TECHNOLOGIE/ CRYPTO / MEDIA– kliknij by dowiedzieć się więcej

ZAKŁADANIE SPÓŁEK ORAZ FUNDACJI kliknij by dowiedzieć się więcej

W naszej praktyce dostrzegamy, iż niejednokrotnie osoby świadome rozwoju swoich marek, czy tez tworzące nowe technologie mają również wysoką świadomość konieczności ochrony własności intelektualnej tworzonych przez siebie opracowań ale również swojej marki, dlatego też nasza kancelaria świadczy usługi również w zakresie ochrony prawa własności intelektualnej oraz ochrony marki po to by zapewnić jak najbardziej kompleksową obsługę Klientów.

Ochrona marki – zobacz więcej

DOTACJE NA NOWE TECHNOLOGIE

Dotacje na rozwój firmy poprzez wdrażanie nowych technologii można uzyskać z programów regionalnych, jak i krajowych. nowych technologii.

Dostępne są również fundusze unijne na rozwój nowych technologii.

XI wiek jest najbardziej zmechanizowanym i skomputeryzowanym jak dotąd, w którym wymiana informacji jest szybka i sprawna – bardzo popularne są zwłaszcza wszelkie technologie internetowe.

 

PROGNOZY STOSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII I WPŁYW NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Według prognoz najbardziej rozwijać się będą takie nowe technologie jak:

1. Internet Mobilny

Nowe aplikacje, interfejsy, formaty, sensory będą stale unowocześniane, urządzenia mobilne już dominują, jeśli chodzi o podłączenie do sieci.

2. Sztuczna inteligencja

Są to systemy lub maszyny, które naśladują ludzką inteligencję w celu wykonywania zadań i mogą sukcesywnie usprawniać swoje działanie w oparciu o zbierane informacje.

3. Wirtualna i poszerzona rzeczywistość

Prognozowane są także ulepszenia wykorzystywanych w tego typu zastosowaniach technologii, np. gogli. Mówi się też, że powstaną całe ekosystemy opierające się o technologie VR/AR zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak również i przedsiębiorców.

4. Internet Rzeczy

Ponad połowa populacji na świecie jest podłączona do sieci i szacuje się, że w ciągu dekady do sieci będzie podłączonych od 50 mld do nawet 1 bln urządzeń. W tego względu firmy będą musiały zmagać się z takimi problemami, jak zabezpieczenie i monitoring poszczególnych urządzeń i systemów.

5. Chmura nowych technologii

Cloud computing, czyli przetwarzanie w chmurze, to jedno z ważniejszych haseł w biznesie w ostatniej dekadzie. Usługi IT będą dostarczane za pośrednictwem właśnie chmury. W efekcie coraz większa liczba przedsiębiorstw korzystać będzie z publicznej chmury, co wiąże się ze zwiększeniem bezpieczeństwa w sieci.

6. Nowoczesna robotyka

Nowe technologie wykorzystywane są przez silniki, materiały, czujniki, nowe wizualizacje , sztuczną inteligencję, a to wszystko sprawi, że zmieni się sposób dostarczania produktów i usług. Zapotrzebowanie będzie na umiejętności techniczne związane z budową, obsługą oraz utrzymywaniem zaawansowanych robotów.

7. Druk 3D

Druk 3D daje możliwość przejścia na zupełnie nowy poziom dostosowywania produktów do indywidualnych potrzeb na skalę masową.

8. Technologie biometryczne

Odciski palców to jedna z najnowszych metod autoryzacji, cóż dochodzą do tego znane nam już autoryzacje za pomocą rozpoznawania twarzy, głosu czy też siatkówki oczu.

9. Genomika

Jak ważny dla gospodarki będzie miał też rozwój inżynierii genetycznej, sekwencjonowanie DNA i zaawansowane biotechnologiczne analizy które poprawią produkcję rolną, zmniejszą uzależnienie od paliw kopalnych, a także wydłużą średnią długość życia ludzkiego. Być może doczekamy sytuacji gdzie leki będą stosowane pod określone geny.

10. Blockchain

Nową technologię wprowadzono na rynek pod nazwą blockhain jest to rejestr zdecentralizowanych danych, które są bezpiecznie współużytkowane. Bockchain jest jednym z najbezpieczniejszych mechanizmów przechowywania i przesyłania danych dostępnych obecnie.

11.Nowoczesne technologie informatyczne

 

ULGA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA ZAKUP NOWEJ TECHNOLOGII

Ulga na nowe technologie obejmuje wyłącznie przedsiębiorców, ale nie wszystkich, nie mogą z niej bowiem korzystać przykładowo osoby rozliczające się ryczałtem.

Nowy Polski Ład wprowadził wiele zmian w podatkach, również w zakresie ulgi dla przedsiębiorców związanej z działalnością badawczo rozwojową. Od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi B+R i IP Box w ramach tego samego procesu produkcyjnego.

Pasternak LEGAL świadczy usług w zakresie doradztwa podatkowego planowania podatkowego, czy ulgi IP BOX, ULGI B+R.

ULGA IP BOX

ULGA B+R

Uldze podlegają wydatki poniesione na zakup nowej technologii, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż pięć lat. Nowe technologie przydają się ludzkości coraz bardziej.

Przedsiębiorca, który wykupił licencję niewyłączną, również ma prawo do odliczenia ulgi, zaś straci możliwość odliczenia tej ulgi na zakup nowej technologii, jeśli ją sprzeda innej firmie, jeśli ma takie prawo.

Do Ulg w zakresie nowych technologii zaliczyć można m.in.:

 1. ulgę na prototyp
 2. ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników.

Ustawodawca przewidział katalog kosztów kwalifikowanych, uprawniających do skorzystania z ulgi B+R, który został zwarty zarówno w przepisach ustawy o PIT jak i CIT.

Za koszty kwalifikujące się do objęcia ulgą B+R można zaliczyć w szczególności:

 1. koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 2.  koszty pracownicze związane stricte z realizacją działalności badawczo-rozwojowej,
 3. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Warto zaznaczyć, że przepisy podatkowe wskazują również, że kosztami kwalifikowanymi zwiększającymi ulgę B+R są również m.in.:

 1. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot będący jednostką naukową, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej,
 2. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na czynności wymienione w ustawach PIT i CIT,
 3. inne wskazane w ustawie

Mając na uwadze obszerność materii związanej z Ulga B+R należałoby temu zagadnieniu poświęcić osobny wpis.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

OBOWIĄZKI LIKWIDATORÓW W SPÓŁCE Z O.O. W LIKWIDACJI

Spółkę z ograniczoną w likwidacji reprezentują likwidatorzy. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że likwidatorami są dotychczasowi członkowie zarządu. Likwidatorzy wybierani są najczęściej przez Zgromadzenie Wspólników, albowiem zdarza się nieraz, że sama umowa spółki wskazuje, kto będzie likwidatorem. Najrzadziej wybiera likwidatorów sąd.

Do obowiązków likwidatorów należy, w szczególności zgłoszenie rozpoczęcia likwidacji do sądu rejestrowego oraz poinformowanie sądu o odwołaniu dotychczasowego zarządu i powołaniu w jego miejsce likwidatorów. Likwidatorzy powinni złożyć do sądu rejestrowego wniosek o wpis otwarcia likwidacji w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Likwidatorzy o rozpoczęciu likwidacji likwidatorzy powiadamiają w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do obowiązków likwidatorów zalicza się również obowiązek wezwania wszystkich wierzycieli spółki, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności wobec spółki.

Likwidatorzy muszą również przygotować bilans otwarcia likwidacji. Bilans otwarcia likwidacji sporządza się na dzień otwarcia likwidacji (a więc na dzień, w którym została podjęta uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki); bilans powinien być przygotowany nie później niż po upływie 15 dni od dnia w którym rozpoczęto likwidację. Bilans przygotowany na dzień otwarcia likwidacji wykazuje aktywa spółki wycenione według wartości zbywczej.

Likwidatorzy mają obowiązek zakończyć bieżącą działalność spółki, ściągnąć wierzytelności oraz wypełnić ciążące na spółce zobowiązania, jak również upłynnić majątek.

Uzyskane ze ściągniętych wierzytelności oraz ze sprzedaży majątku spółki kwoty likwidatorzy w pierwszym rzędzie przeznaczają na zaspokojenie wierzycieli spółki, o których spółka wie lub tych którzy ujawnią się w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zdarzają się sytuacje, gdy spółka wiedząc o wierzycielu nie jest w stanie ustalić jego aktualnego adresu lub konta bankowego. W takich przypadkach, aby nie blokować procesu likwidacyjnego spółka może złożyć wymaganą kwotę do depozytu sądowego.

W ten sam sposób należy zastosować wobec wierzycieli, których wierzytelności nie są jeszcze wymagalne albo wobec tych, których wierzytelności są sporne (art. 285 k.s.h.).

Do obowiązków likwidatorów należy również podział, między wspólników, majątku spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, jak również sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego. Po zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników likwidatorzy ogłaszają je w siedzibie spółki i przekazują sądowi rejestrowemu wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wniosku należy dołączyć: dowód z ogłoszenia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oświadczenie likwidatorów o zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli spółki, dowód przeprowadzenia ogłoszenia sprawozdania likwidacyjnego w siedzibie spółki, bilans likwidacyjny, sprawozdanie likwidatorów z czynności likwidacyjnych, a także inne wymagane dokumenty. Do wniosku należy też dołączyć zawiadomienie skierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego o wykreśleniu spółki z KRS.

W razie gdyby nie udało się zgromadzić wspólników na zgromadzeniu zwołanym w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego lub w sytuacji braku wymaganego kworum na takim zgromadzeniu likwidatorzy mają obowiązek sprawozdanie likwidacyjne ogłosić w siedzibie spółki i złożyć je sądowi z jednoczesnym wnioskiem o wykreślenie spółki bez zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników.

niniejsza informacja w żadnym wypadku nie stanowi i nie może stanowić porady prawnej, ani wiążącej informacji.. Stan prawny 14.05.2015 r.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

SMISHING – ŚMIESZNE? A JEDNAK NIEBEZPIECZNE.

SMISHING – ŚMIESZNE? A JEDNAK NIEBEZPIECZNE.

Działa podobnie jak Phishing, wkorzystując wiadomości SMS do wyłudzenia cennych informacji takich jak np.:

– loginy i hasła do kont bankowych, pocztowych, social mediów, kont użytkowników

– numery kart kredytowych

– dane osobowe

– numery PESEL

Podobnie jak w przypadku Phishingu, do użytkownika wysłana zostaje wiadomość wyglądająca na pilną i namawiająca do podjęcia działania. Smishing polega jednak na wysłaniu wiadomości na telefon użytkownika, a nie na adres e-mail.

Użytkownik jest najczęściej nakłaniany do zadzwonienia na określony numer telefonu, odwiedzenie strony czy wykonanie drobne płatności, ale musi zrobić to natychmiast.

Telefon często jest odbierany przez automatyczny system odpowiedzi, co może być również metodą oszustów wyłudzania danych zwaną VISHINGIEM.

JAK SIĘ BRONIĆ PRZED SMISHINGIEM?

Cyberataki na nasze konta udają się wtedy, kiedy działamy nawykowo, bez refleksji, najczęściej w chwilach przemęczenia.

 • Nie udostępniaj swoich haseł lub loginów;
 • Nie klikaj w nieznane linki;
 • Nie pobieraj wszystkich otrzymywanych plików w sposób automatyczny;
 • Nie dokonuj w sposób automatyczny płatności nawet tych drobnych a weryfikuj ich zasadność;
 • Zwracaj uwagę na numer telefonu nadawcy;
 • Zanim otworzysz wiadomość, wczesnej przeczytaj treść otrzymanej wiadomości, często zdarza się, że fałszywe wiadomości mają niepoprawną pisownię;
 • Jeżeli masz wątpliwości czy wiadomość pochodzi od danej firmy, skontaktuje się z nią;
 • Zwracają uwagę na linki przekazywane w wiadomościach, które mogą prowadzić do fałszywych stron;
 • Zwracaj uwagę na wiadomości, które mogą nakłaniać do podania danych do logowania lub haseł, czy wykonania połączenia na nieznany numer telefonu;

Departament Prawa Karnego Kancelarii Pasternak LEGAL – świadczy usługi prawne w zakresie prawa karnego związanego z tzw. „cyberprzestępczością”

Masz pytania, skontaktuj się.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Download file
1