REKLAMACJA W SPRAWIE KREDYTU FRANKOWEGO

Przedstawiając kwestie dotyczące reklamacji składanej do banku, pragniemy wskazać, że rozważania swoje ograniczamy do zagadnień związanych z uznaniem, iż w umowie kredytowej znajdują się klauzule niedozwolone. Podstawą bowiem do złożenia reklamacji mogą być również inne rzeczy takie jak np. błędne naliczenie opłaty, problemy w dostępie do zakupionych usług, ale także dyspozycja wycofania przelewu, jeżeli ten został zlecony na błędny numer konta. Niemniej jednak w tej publikacji kwestie te zostaną pominięte i skoncentrujemy się wyłącznie na kwestiach dotyczących reklamacji odnoszącej się do klauzul niedozwolonych w zwartej umowie.

W pierwszej kolejności pragniemy zauważyć, że Klient ma prawo złożyć reklamację, nie jest to zatem jego obowiązek.

Reklamacja natomiast to pismo, w którym klient banku wskazuje bankowi, że w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne. Reklamacja bankowa nie musi mieć jakiegoś określonego sformalizowanego charakteru. Warto jednak aby reklamacja w sprawie frankowej zawierała wszystkie zarzuty dotyczące wadliwości umowy kredytu frankowego, przy tym warto by napisać reklamację, w której wskażemy konkretne żądania konsumenta.

 

Czy istnieje jednolity wzór reklamacji bankowej?

Jak pokazuje praktyka w sprawie reklamacji nie ma jednego przyjętego przez wszystkie banki wzoru reklamacji bankowej. Ważnym jest reklamacja została złożona w taki sposób, że będzie posiadała wszelkie niezbędne informacje, które instytucja rynku finansowego jaką jest bank będzie mogła rozpatrzeć.

 

Jak złożyć reklamację bankową – kredyt denominowany?

W przypadku kredytu denominowanego przyjmuje się, że reklamacja usług powinna zawierać żądanie unieważnienia całej umowy kredytowej. W wyniku usunięcie z umowy klauzul niedozwolonych umowy nie można bowiem dalej wykonywać. Warto również wnieść o zwrot wszystkich rat zapłaconych na rzecz banku.

 

Jak złożyć reklamację usług – kredyt indeksowany?

W przypadku kredytu indeksowanego kredytobiorca w reklamacji musi wskazać, jakich konkretnych zapisów domaga się usunięcia z umowy. Zależnie od woli kredytobiorcy frankowego powinien on wskazywać iż wyeliminowanie zapisów umownych prowadzi do upadku całej umowy- unieważnienia bądź też do odfrankowienia.

 

Jak złożyć reklamację kredytu frankowego?

Reklamacja usług bankowych, może zostać sporządzona w formie pisemnej. Niektóre banki pozwalają na złożenie reklamacji w formie ustnej lub też mailowo. Zachęcamy jednak do złożenia reklamacji w formie pisemnej z przyczyn procesowych. Reklamacja Klienta banku w przypadku występowania nadpłaty frankowej należy wnieść o jej zwrot, ewentualna zaliczenia na poczet spłaty kredytu. W reklamacjach frankowych tworzonych przez naszą kancelarię, zawsze podajemy orzecznictwo sądowe które przemawia za unieważnieniem lub odfrankowieniem kredytu.

 

Jaki jest termin rozpatrzenia reklamacji ?

W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej Klient złożył reklamację. W sytuacji odmowy podania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje Klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia Klienta.

Bank ma 30 dni od dnia otrzymania reklamacji na złożenie odpowiedzi. Odpowiedź banku w terminie 30 dni stanowi obowiązek banku. Kwestię tę regulują przepisy regulujące problematykę rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego.

W świetle obowiązujących przepisów prawa, a konkretnie Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jeśli terminy nie zostaną zachowane i klient otrzyma odpowiedź po terminie albo w skrajnych przypadkach nie otrzyma jej wcale reklamacja jest uznana na korzyść klienta.

Skutkiem braku dochowania instytucję finansową – bank – jest uznanie żądań Konsumenta w zakresie odfrankowienia czy unieważnienia umowy kredytu chf.

Bank udziela odpowiedzi na reklamacje w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym. Bank nie ma ustawowego obowiązku uznawać reklamacji Klienta Banku. Jeżeli bank rozpatrzył reklamację niezgodnie z naszym żądaniem zawsze możemy odwołać się od tej decyzji.

 

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE: 

CZY JEST MOŻLIWE UNIEWAŻNIENIE KREDYTU?

KLAUZULE NIEDOZWOLONE W UMOWIE O KREDYT

ZMIANA STÓP PROCENTOWYCH A WZROST RATY KREDYTU

FRANKOWICZE – KTO TO?

KREDYT WE FRANKACH – O CO CHODZI?

CO TO JEST ODFRANKOWIENIE KREDYTU?

TEORIA DWÓCH KONDYKCJI – CO TO JEST?

 

PASTERNAK LEGAL – FRANKOWICZE

Wejdź na stronę Pasternak LEGAL dedykowaną sprawom frankowym i sprawdź jak wygląda postępowanie w sprawach frankowych.

 

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

 

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

 

 

Download file
1