NFT – Czy to CYFROWY PICASSO

NFT – Czy to CYFROWY PICASSO

Czy Tokeny NFT to wciąż nowy i atrakcyjny sposób na zarabianie pieniędzy? Jednak tam, gdzie pojawiają się możliwości pomnażania kapitału, pojawiają się też ryzyka. O czym należy pamiętać tworząc i obracając NFT?

A może zastanawiałeś się nad biznesem opartym lub nawiązującym do NFT?

NFT niesienie ze sobą wiele możliwości nie tylko w wykorzystaniu biznesowym, ale również jawi się jako ciekawy element sztuki cyfrowej. Popularność tokenów nft najprężniej rozwijały się na rynku cyfrowej sztuki cyfrowej. Dziś, wirtualne dzieła sztuki  posiadające certyfikaty NFT oferują najbardziej prestiżowe domy aukcyjne takie jak wspomniany już Christie’s czy DESA Unicum, a zawrotne kwoty transakcji już nie szokują tak, jak choćby rok temu. Czy obecnie jednak niezamienne tokeny (non Fungible Token) dalej przeżywa renesans czy raczej chyli się ku końcowi?

Zacznijmy jednak od początku.

Spis treści:
1. Czym jest NFT?
2. Co warto wiedzieć rozmawiając o tokenach?
3. Ile warte jest NFT?
4. Czy można zarobić na NFT?
5. Może myślałeś o stworzeniu cyfrowej galerii sztuki cyfrowej?
6. Tokeny NFT jako własność intelektualna czyli pierwszy „haczyk”
7. Czy zatem warto wchodzić w świat NFT bez ochrony prawnej?
8. Jak możemy pomóc?

 

Czym jest NFT?

Mimo że pierwsze wzmianki na ich temat pojawiły się już w 2012 roku, tokeny NFT zyskały swoją popularność w 2017 roku za sprawą gry CryptoKitties, polegającą na adoptowaniu i handlu wirtualnymi kotami.

W mediach pojawia się wiele publikacji dotyczących tokenów NFT (non fungible token), jednak część odbiorców nie rozumie, czym one są. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że token NFT jest jak cyfrowa wersja obrazu wybitnego malarza, np. Picasso, lub innego dzieła sztuki. Po pierwsze, jest to pewnego rodzaju niepowtarzalne dzieło, który często powiązany jest z innym elementem pracy twórczej autora i występuje tylko w jednym egzemplarzu. Może być powiązany np ze zdjęciem, plikiem graficznym, plikiem video lub tekstem. Po drugie, jego wartość nie jest odgórnie narzucona, a zależy od autora. Po trzecie, token NFT nie ma odpowiednika w innych przedmiotach. Jest on niewymienialny.   Posiadanie NFT nie koniecznie wiąże się z posiadaniem prawa do oryginalnego dzieła.

Technologia NFT sprawia, że niemożliwym jest podrobienie zakupionego aktywa, zatem stając się posiadaczem jakiegoś przedmiotu opartym na NFT mamy pewność, że jesteśmy jego jedynymi właścicielami.  Unikalny token nft to swoisty kod reprezentujący ciąg danych. Warto zauważyć, że nie ma dwóch tokenów NFT reprezentujących ten sam ciąg danych, ani nie da się ich przedstawić jako ułamka pełnej liczby. Każdy token ma unikalną wartość, nie jest równy innemu tokenowi i nie można go skopiować.

Co warto wiedzieć rozmawiając o tokenach?

Tokeny NFT są oparte na technologii blockchain – tej samej, dzięki której funkcjonują kryptowaluty.

Tokeny nie są jednak kryptowalutą. Tym co łączy tokeny i kryptowaluty jest, oprócz technologii na której są oparte, fakt że wymagają portfela kryptograficznego. Umożliwia on przechowywanie, kupno i sprzedaż tokenów NFT.

Ponadto, NFT i kryptowaluty stanowią istotny element tzw. metawersum czyli świata wielkiej symulacji, w której treści cyfrowe przenikają się z rzeczywistymi: elementy świata realnego można znaleźć w świecie cyfrowym, a elementy świata cyfrowego – w świecie realnym. Jaka ma być rola wirtualnego świata w nowej odsłonie? Metawersum docelowo ma umożliwiać robienie w świecie cyfrowym tego, co w rzeczywistym: spotykanie się z innymi, zabawę i dokonywanie różnych transakcji. Obecnie istnieje już kilka metawersów.

Tokeny są swego rodzaju reprezentantem sfery nowych technologii, które to technologie w dobie powszechnej cyfryzacji nabierają dużego znaczenia również w biznesie. Wykorzystanie nowych technologii w biznesie może mieć wiele zastosować, może stanowić swoisty świetny pomysł na nowy biznes, czy rozwój już istniejących biznesów lub też stanowić narzędzie spekulacyjne, czy też środek inwestycyjny.

Planowanie działań w oparciu o wykorzystanie nowych technologii niejednokrotnie wymaga poznania nowatorskich rozwiązań, innowacyjnych sposobów czy też szczegółowej wąskiej specjalizacji. Z tego względu szukając doradztwa w zakresie prawa nowych technologii warto korzystać z usług osób, które posiadają doświadczenie oraz rozumieją problematykę w której mają doradzać. Niejednokrotnie zastosowanie nowych technologii może bowiem rodzić wątpliwości na gruncie przepisów prawa cywilnego, podatków a także może rodzić pytania w zakresie regulacji prawnokarnych.

Wydaje się, iż dbałość o kwestie prawne związane z wdrożeniem i wykorzystaniem nowych technologii jest niezbędna.

Kancelaria Pasternak LEGAL świadczy m.in . usługi związane z prawem umów, transferem technologii, prawem własności intelektualnej, rejestracją i ochroną znaków towarowych a także własności przemysłowej.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem dotyczącym kryptowaluty.

Adw. Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowej dotyczącej tematyki kryptowaluty.

Dowiedz się więcej o legalności kryptowalut, o której pisaliśmy tutaj

Ile warte jest NFT?

Ceny tokenów NFT nie są narzucone. Niektóre NFT są sprzedawane nawet za miliony dolarów. Kto jest rekordzistą? Cyfrowy twórca Beeple stworzył w formie NFT obraz „Everydays: the First 5000 Days”, zlicytowany na 69,4 mln dolarów. To jednak nie jest rekordowa cena. Za 91,8 mln dolarów swoją grafikę „The Merge” sprzedał artysta Pak. Jego dzieło było podzielone na ponad 312 tys. części, które kupiło blisko 29 tys. nabywców. Transakcje o rekordowej wartości miały miejsce w 2021 i 2022 r., zatem można się spodziewać, że w najbliższych latach również zostaną zawarte transakcje o dużej wartości. Nie można jednak zapominać, że udana sprzedaż z wysokim zyskiem to wypadkowa różnych zmiennych. Jedną z nich jest gotowość nabywcy to zapłaty wskazanej ceny lub wzięcia udziału w licytacji. Ostatecznie odbiorca może pośrednio wpływać na cenę tokenów NFT.

Czy można zarobić na NFT?

Specyfika tokenów NFT sprawia, że zarobić na nich można na kilka sposobów. Jakie są najpopularniejsze z nich? Można w NFT zainwestować jak w cyfrowe dzieło sztuki, nabywając je od innej osoby, licząc na wzrost jego wartości w czasie, by następnie odsprzedać z zyskiem. Można również stać się twórcą tokenów NFT i sprzedawać je na platformie do sprzedaży tokenów NFT. Przedsiębiorstwa mogą z tokenów NFT tworzyć swoje znaki towarowe, by reklamować swoje produkty w metawersum.

Tokeny NFT mogą stanowić również elementy gier, które można nabywać za realne środki pieniężne. Tokeny NFT stanowią również sposób na promocję danego artysty, który może tworzyć swoje dzieła jako NFT. Graficy, muzycy czy projektanci mogą pokazywać i sprzedawać swoje utwory w metawersum. Jak widać, tokeny NFT dają wiele możliwości zarobku. Czy jednak nie kryje się w tym wszystkim jakiś „haczyk”?

Może myślałeś o stworzeniu cyfrowej galerii sztuki cyfrowej?

Kancelaria Pasternak LEGAL w swoim portfolio może pochwalić się doradztwem również na rzecz podmiotów działających na rynku sztuki cyfrowej.

Potrzebujesz konsultacji prawnej dotyczącej NFT ? – Kliknij tutaj

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak wydać NFT?

Aby stworzyć NFT (proces ten jest określony jako wydawanie), należy opracować treść cyfrową, która ma się później zmienić w token, np. plik graficzny (proces przemiany jest określony jako mintowanie). Należy też wybrać platformę blockchain, na której będzie funkcjonować stworzony token NFT. Obecnie najpopularniejsza platforma to Ethereum. Następnie należy kupić kryptowalutę, którą uiści się niezbędne opłaty. Wysokość opłat związanych z tworzeniem NFT różni się w zależności od platformy. Oprócz podstawowej opłaty, platformy mogą naliczać opłaty za korzystanie z konta i za wystawienie na sprzedaż NFT.

Czy da się stworzyć tokeny NFT za darmo? Raczej nie, ale można uiszczać opłaty później, ponieważ niektóre platformy blockchain pobierają opłatę dopiero w momencie sprzedaży NFT.

Gdzie można sprzedawać powstałe NFT? Do obrotu tokenami służą specjalne giełdy, np. OpenSea, Rarible i Nifty Gateway. Na pierwszej z nich co najmniej 1,4 mln użytkowników dokonało co najmniej jednej transakcji dotyczącej tokenów NFT. Giełdy oferują możliwość obrotu cyfrowymi dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz plikami audio i video. Aby móc korzystać z giełd, należy mieć portfel kryptowalut. Po jego założeniu i zasileniu można uczestniczyć w transakcjach zakupu w drodze licytacji lub opcji „kup teraz”.

Tokeny NFT jako własność intelektualna czyli pierwszy „haczyk”

Od strony prawnej tokeny NFT stanowią własność intelektualną oraz przedmiot ochrony prawno-autorskiej. Nie posiadają odrębnej definicji prawnej i wpisują się w definicję utworu z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: Ustawa o prawie autorskim). Przepis ten uznaje za utwór każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Token NFT czyli cyfrowy zapis pewnej treści również wpisuje się w tę definicję.

Zgodnie z przepisami o prawie autorskim token NFT stanowi egzemplarz utworu. Osoba, która kupuje token NFT, nie nabywa automatycznie praw autorskich czy majątkowych do treści NFT. Aby mówić o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, sprzedawca i nabywca powinni zawrzeć umowę pisemną sprzedaży. Bez niej nabywca nie będzie uprawniony do wyświetlania, tworzenia oraz rozpowszechniania kopii i utworów zależnych odnoszących się do zakupionego NFT. Strony mogą się też zdecydować na zawarcie umowy licencyjnej – ich zakres zależy od woli stron. Czy uczestnicy rynku NFT są tego świadomi?

Masz pytania dotyczącego tego jak powinna wyglądać transakcja w przypadku NFT ? A może rozważasz dokonanie transakcji na dowolnym rynku NFT ? – Sprawdź z czym wiąże się taka transakcja lub jak jej skutecznie i bezpiecznie dokonać!

Kolejne pułapki związane z NFT – czy da się ich uniknąć?

NFT wciąż pozostaje zjawiskiem nowym. W związku z tym, rynek NFT nie doczekał się jeszcze szczegółowych uregulowań prawnych i funkcjonuje w oparciu o istniejące rozwiązania. Należy pamiętać, że mimo potencjału rynku NFT, niesie on zagrożenia dla wszystkich jego uczestników.

Obrót tokenami wiąże się z ryzykiem porażki dla inwestora. Może on nie znaleźć nabywcy dla swoich tokenów lub nie uzyskać satysfakcjonującej ceny gdy np. popularność tokenów NFT nie jest znacząca. Są tacy, którzy wieszczą rychły upadek NFT przekonując, że obecnie około 95% posiada tokeny NFT, które nie przedstawiają żadnej wartości, a 80% kolekcji tokenów pozostaje niesprzedanych. Występuje tu również ryzyko związane z płynnością. Ktoś kto zainwestował w niezbyt popularne tokeny NFT może nie być w stanie szybko odzyskać zainwestowanych środków a zostanie mu wyłącznie zapis na platformie blockchain. Należy dodatkowo zauważyć, że podaż tokenów znacząco przeważa popyt na nie na rynku NFT, co również stanowi niekorzystne zjawisko dla inwestorów.

Na ryzyko narażony jest twórca NFT lub osoba, która chce zarobić na sprzedaży NFT. Ryzyka wiążą się np ze spekulacją. Token NFT, jak każde aktywo, może zostać skradzione. Jak można stracić tokeny NFT? Na przykład wskutek phisingu.

O phishingu pisaliśmy tutaj.

Warto pamiętać, że kradzież tokenów NFT jest penalizowana analogiczne jak innych dóbr. Zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu karnego: „ kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” . W art. 278 § 2 Kodeksu karnego ustalono, że „ tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ”. Token NFT trudno uznać za rzecz ruchomą, ale jego konstrukcja bliska jest definicji programu komputerowego. Właściciel skradzionego NFT może się domagać ścigania sprawcy a następnie zwrotu skradzionego tokenu NFT lub jego równowartości.

Tokeny NFT mogą również być bezprawnie rozpowszechniane, utrwalane i zwielokrotniane.

Nie można również wykluczyć, że autorzy posiadający pełnię praw do tokenów NFT, będą wprowadzać nabywców w błąd w zakresie możliwości dalszej sprzedaży tokenów NFT. Możliwe jest również, że cyberprzestępcy przerobią treści cyfrowe danego twórcy i stworzą na ich podstawie tokeny NFT, które następnie sprzedadzą. Ogólnie można przyjąć, że katalog oszustw, których można stać się ofiarą na rynku NFT jest szeroki.

Czy zatem warto wchodzić w świat NFT bez ochrony prawnej?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, albowiem niekiedy dla dokonania transakcji wystarczy doświadczenie samego użytkownika niekiedy jednak wsparcie doradców prawnych może okazać się niezbędne.

Prawo nowych technologii odgrywa coraz większą rolę zarówno w życiu prywatnym jak i w obrocie gospodarczym. Nowe technologie często umożliwiają przedsiębiorcy utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku. Wydaje się, iż dbałość o kwestie związane z wdrożeniem i wykorzystaniem nowych technologii jest niezbędna.

Pasternak LEGAL – dla posiada zespół prawników doradzającym przy transakcjach dotyczących nowych technologii – zobacz więcej.

Jak możemy pomóc?

Tokeny NFT oferują wiele szans na pomnożenie kapitału jednak, jak przedstawiliśmy powyżej, obrót nimi wiąże się z różnego rodzaju ryzykami. Posiadamy i aktualizujemy wiedzę i doświadczenie w zakresie nowych technologii, co sprawia, że potrafimy na te ryzyka odpowiedzieć.

Pomożemy w szczególności w opracowaniu umów dotyczących obrotu NFT, zabezpieczających Państwa interesy, w sporach i dochodzeniu roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji jak również w ściganiu przestępstw, których przedmiotem są tokeny NFT.

Zapraszamy do kontaktu!   – Kliknij tutaj

Czy według Was tokeny NFT mają przyszłość? – zapraszamy do przesyłania waszych opinii na nasz adres email: info@pasternaklegal.pl

 

 Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.  Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Download file
1