Start-Up

Start-Up

Dzisiejszy świat biznesu ciągle ewoluuje, procesy globalizacyjne, cyfryzacja sprawiają, że coraz więcej osób myśli o rozpoczęciu niewielkiego, własnego biznesu. Chociaż start-upy istnieją już od bardzo dawna, wiele osób nie wie, czego one dotyczą, wobec tego ugruntowało się wiele przekonań dotyczących start-upów.

W tym artykule wyjaśniamy, co to jest start-up, jak go założyć i świadomie pokierować rozwojem swojej firmy.

https://pasternaklegal.pl/start-up-2/

Spis treści:
1. Co to znaczy start-up?
2. W jaki sposób finansowane są start-upy?
3. Istnieje kilka najbardziej znanych sposobów finansowania start-upów, oto kilka z nich:
4. Wady i zalety start-upów
5. Czy każda nowa firma jest start-upem?
6. Kto może założyć start-up?
7. Jak założyć start-up?
8. Wyzwania stojące przed start-upami w ramach inteligentnych specjalizacji
9. Konieczność dopasowania do specyfiki regionu
10. Wsparcie regulacyjne i prawne
11. Konieczność utrzymywania innowacyjności
12. Komunikacja i budowanie relacji
13. Zrównoważony rozwój
14. Zakładanie strat-upów z perspektywy studenta
15. Europejski Kongres Gospodarczy
16. Główne obszary wsparcia prawnego

 

 

Co to znaczy start-up?

Istnieje wiele definicji start-upów, precyzyjna identyfikacja tego typu przedsięwzięcia przysparza wiele problemów. Według encyklopedycznej definicji, start-up to młode przedsiębiorstwo, lub organizacja, której/którego model biznesowy jest w toku rozwoju i ulega ciągłej optymalizacji. Start-upy można zakładać w dowolnej branży.

W jaki sposób finansowane są start-upy?

Przy planowaniu pozyskania środków finansowych warto skonsultować się z ekspertami ds. finansów, aby odpowiednio dostosować parametry pożyczki do indywidualnych potrzeb i możliwości start-upu. Znalezienie  konkurencyjnych parametrów pożyczki może wpłynąć na stabilność finansową firmy oraz ułatwić osiągnięcie zakładanych efektów rozwoju.

Istnieje kilka najbardziej znanych sposobów finansowania start-upów, oto kilka z nich:

1. Zbiórka funduszy: Podmiot może zgłosić się do inwestorów i zorganizować zbiórkę funduszy na stworzenie możliwości prowadzenia własnych przedsięwzięć start-upowych.

2. Inkubatory: Jeżeli start-up posiada klientów na wczesnym etapie jego działalności, jednak nie są to przychody wysokie, to można zdecydować się na skorzystanie z oferty inkubatorów przedsiębiorczości, które udostępniają swoją podmiotowość prawną, a także zapewniają przestrzeń biurową i obsługę księgową.

Czym są inkubatory przedsiębiorczości?

Inkubator przedsiębiorczości jest podmiotem, który zapewnia wsparcie, zasoby, mentorstwo i infrastrukturę niezbędną do prowadzenia start-upu. Działalność inkubatora przedsiębiorczości jest skierowana do konkretnej grupy odbiorców. Są nimi: młodzi przedsiębiorcy z sektora małych lub średnich przedsiębiorstw, studenci, absolwenci lub doktoranci uczelni wyższych, przedsiębiorcy pracujący w branży nowych technologii, osoby zamierzające działać w ramach tzw. start-upów. Obecnie w Polsce dwa najpopularniejsze inkubatory to:

AIP – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Twój start-up. Oba podmioty za stosunkowo niewielką opłatę abonamentową, zapewnią nam dobre warunki na sprawdzenie swojego pomysłu.

3. Anioły biznesu: Znane także jako anioły inwestycji, osoby prywatne, które udzielają wsparcia finansowego i doradczego start-upom.

4. Crowdfunding: Znany też jako finansowanie społecznościowe, to metoda pozyskiwania finansowania kapitału na projekty, produkty poprzez zbieranie niewielkich kwot od wielu osób za pośrednictwem platform internetowych. W zamian otrzymują określone świadczenie zwrotne, które może być różne w zależności od rodzaju crowdfundingu.

5. Kapitał podwyższonego ryzyka

Investments stratups venture –  znane również jako kapitał wysokiego ryzyka, to forma finansowania przedsiębiorstw, zwłaszcza start-upów, które posiadają duży potencjał wzrostu i zysku. Inwestorzy Venture Capital  dostarczają kapitał pieniężny na wczesnych etapach rozwoju tych przedsiębiorstw w zamian za udziały (akcje) w spółce. Oznacza to, że stają się współwłaścicielami i mają udział w ewentualnych zyskach i sukcesach finansowych przedsiębiorstwa. Inwestowanie w Venture Capital jest zazwyczaj związane z wysokim ryzykiem, ponieważ wiele start-upów może nie odnieść sukcesu, co prowadzi do utraty inwestycji. Jednak dla inwestorów VC, udane przedsięwzięcia mogą przynieść znaczne zyski. Kapitał Venture jest często wykorzystywany do finansowania innowacyjnych pomysłów, nowych technologii czy projektów badawczo-rozwojowych, które mogą przynieść rewolucyjne zmiany w danej branży. Inwestorzy VC często pełnią również rolę mentorów i doradców dla przedsiębiorstw, w które inwestują, przyczyniając się do ich sukcesu. Ze względu na swoje możliwości budżetowe, Venture Capital może pozwolić sobie na wspieranie nawet bardzo ryzykownych inwestycji.

Wady i zalety start-upów

Osoby myślące o podjęciu pracy w start-upie muszą zdawać sobie sprawę, że takie rozwiązanie ma swoje zalety, ale też poważne wady.

 Zalety:

1. Niskie koszty wejścia: Start-upy często zaczynają od niewielkich nakładów finansowych, co może być korzystne dla przedsiębiorców z ograniczonym budżetem.

2. Możliwość uzyskania dofinansowania dla innowacyjnych projektów: Start-upy, które mają innowacyjne pomysły, mogą skorzystać z różnych form dofinansowania, takich jak granty, konkursy start-upowe czy fundusze inwestycyjne.

3. Niezależność- możliwość prowadzenia własnego przedsiębiorstwa:Przedsiębiorcy zakładający start-upy mają większą niezależność w podejmowaniu decyzji, co może być atrakcyjne dla osób ceniących wolność działania.

4. Możliwość szybkiego rozwoju: Jeśli start-up odniesie sukces, może dynamicznie rosnąć i zdobywać nowe rynki, co przyczynia się do jego szybkiego rozwoju.

 Niestety, trzeba mieć świadomość, że założenie start-upu ma także wady.

 Wady:

1. Wysoki poziom niepewności: Start-upy często działają w warunkach dużej niepewności rynkowej, co może skutkować trudnościami w przewidywaniu wyników i podejmowaniu stabilnych decyzji.

2. Konieczność dużego zaangażowania: Sukces start-upu wymaga zazwyczaj intensywnego zaangażowania czasu, pracy i środków finansowych ze strony założycieli.

3. Brak kapitału na rozwój: Nie wszystkie start-upy uzyskują potrzebne środki finansowe na rozwój, co może ograniczać ich potencjał wzrostu.

4. Konkurencja: Rynek start-upów jest często konkurencyjny, co sprawia, że trudno jest wyróżnić się i zdobyć uwagę klientów czy inwestorów.

Czy każda nowa firma jest start-upem?

Nie, nie wszystkie młode przedsiębiorstwa można określić mianem start-upów. Podmiot tego typu powinien posiadać następujące cechy:

– Krótki czas działalności

– Niskie koszty początkowe

– Wysokie ryzyko przedsięwzięcia

– Duży zwrot z inwestycji

– Skalowalność

Kto może założyć start-up?

Wbrew powielanym często mitom, iż start-upowcami są najczęściej posiadający odpowiednią wiedzę studenci, start-up można założyć w dowolnym wieku. Najważniejsza jest motywacja do działania, umiejętność nawiązywania relacji oraz odporność na stres.

Jak założyć start-up?

Jeżeli zdecydowałeś się już, że start-up jest to kierunek, w którym chcesz zmierzać, to zapewne zadałeś sobie pytanie – jak właściwie założyć startup? Od czego zacząć jaki jest klucz do sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym. Przedstawiamy praktyczne porady, inspiracje i strategie, które umożliwią przyszłym przedsiębiorcom wykorzystanie potencjału w zakresie stworzenia możliwości prowadzenia własnego biznesu.

1. Jaki masz cel? dokładnie sprecyzuj swój pomysł, zastanów się co chcesz zaoferować potencjalnym klientom. Unikalny pomysł na biznes to połowa sukcesu. Osiąganie zakładanych celów stanowi kluczowy element sukcesu każdego start-upu. Wyznaczone cele działają jako wytyczne, które pozwalają firmie skoncentrować się na konkretnych kierunkach rozwoju i osiągnięciu zamierzonych wyników. Osiąganie zakładanych celów nie tylko potwierdza skuteczność strategii i działań podejmowanych przez start-up, ale także buduje pozytywny wizerunek firmy wśród inwestorów, partnerów biznesowych i klientów.

W kontekście start-upów, osiąganie zakładanych celów może obejmować różnorodne obszary, takie jak wzrost przychodów, zdobycie nowych klientów, rozwój innowacyjnych produktów lub usług, ekspansja na nowe rynki czy efektywna alokacja zasobów. Kluczowym elementem sukcesu jest nie tylko ustalanie ambitnych celów, ale także elastyczne dostosowywanie strategii w miarę postępów i zmieniających się warunków rynkowych. Przy podejmowaniu wysiłków w kierunku osiągania zakładanych celów, start-up powinien skupić się na monitorowaniu postępów, analizie efektywności działań oraz szybkiej adaptacji do ewentualnych zmian. Osiąganie zamierzonych celów staje się dynamicznym procesem, który wymaga stałej gotowości do nauki i doskonalenia strategii biznesowej.

2. Badanie rynku: Warto zobaczyć, jak wygląda branża, w której chcemy działać. Zasadą jest wstępna analiza rozwiązań konkurencyjnych, jak również oszacowanie potencjalnej wielkości rynku dla naszego rozwiązania.

3. Znalezienie cofounder’a- czyli wspólnika. Pewnie zastanawiasz się, w jaki sposób można znaleźć wspólnika? Chociażby uczestnicząc w konkursach branżowych, networkingu, czy korzystając z platform internetowych skierowanych do poszukujących partnerów do wspólnego przedsięwzięcia.

4. Business plan: Sporządź szczegółowy business plan. To dokument, który zawiera opis pomysłu, analizę rynku, strategię marketingową, finanse i inne ważne elementy. Business plan będzie pomocny zarówno w przekonaniu inwestorów, jak i jako narzędzie do śledzenia postępów firmy.

5. Rejestracja firmy: Wybierz odpowiednią formę działalności  dla swojego start-upu i zarejestruj firmę w odpowiednich instytucjach. W Polsce popularnym wyborem dla start-upów jest spółka z o.o. lub spółka akcyjna.

6. Finansowanie: Określ, jak zamierzasz finansować swój start-up. Czy planujesz pozyskiwać inwestycje, korzystać z dotacji, czy może samemu finansować rozwój firmy? To istotne pytanie, na które trzeba odpowiedzieć na samym początku.

7. Budowanie zespołu: Skompletuj zespół o odpowiednich umiejętnościach, który wesprze Cię w realizacji pomysłu. To ważny element, ponieważ mocny zespół jest kluczowy dla sukcesu start-upu.

8. Marketing i promocja: Opracuj strategię marketingową, która pozwoli wypromować Twoje usługi lub produkty.  Zadbaj o stronę internetową, social media, a także inne kanały komunikacji z klientami.

Wyzwania stojące przed start-upami w ramach inteligentnych specjalizacji

Niezależnie od korzyści płynących z integracji z obszarami inteligentnych specjalizacji, start-upy borykają się również z pewnymi wyzwaniami.

Czym są krajowe inteligentne specjalizacje?  Są to obszary działalności o największym potencjale rozwoju.  Zrozumienie tych aspektów jest kluczowe dla skutecznego zarządzania procesem integracji oraz opracowania strategii, która uwzględnia potencjalne trudności. Poniżej przedstawiamy główne wyzwania, z jakimi mogą się spotkać startupy w kontekście inteligentnych specjalizacji.

Konieczność dopasowania do specyfiki regionu

Start-upowcy planując integrację z obszarami inteligentnych specjalizacji, muszą skoncentrować się na dostosowaniu swoich działań do specyfiki danego regionu. Unikalne cechy i potrzeby każdego obszaru mogą wymagać dostosowania produktów, co stanowi istotne wyzwanie dla start-upów.

Wsparcie regulacyjne i prawne

Integracja start-upów z obszarami inteligentnych specjalizacji często wymaga zrozumienia i dostosowania się do skomplikowanego środowiska regulacyjnego.  Poproś specjalistę o pomoc, wsparcie prawników specjalizujących się w danej dziedzinie staje się kluczowe, aby uniknąć potencjalnych pułapek związanych z przepisami i normami branżowymi.

Konieczność utrzymywania innowacyjności

W miarę jak start-upy stają się częścią obszarów inteligentnych specjalizacji, utrzymanie wysokiego poziomu innowacyjności staje się kluczowe. Konkurencja o środki finansowe i wsparcie wymaga ciągłego udoskonalania i dostosowywania produktów oraz usług do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku.

Komunikacja i budowanie relacji

Efektywna komunikacja z partnerami, ośrodkami badawczymi, a także z lokalną społecznością, staje się kluczowym aspektem sukcesu startupów w obszarach inteligentnych specjalizacji. Zrozumienie lokalnego kontekstu, budowanie trwałych relacji i zaangażowanie społeczności to procesy wymagające czasu i zaangażowania.

Zrównoważony rozwój

Zarządzanie równowagą pomiędzy rozwojem ekonomicznym a ochroną środowiska to kolejne wyzwanie. Wprowadzanie innowacji powinno uwzględniać zrównoważony rozwój, minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Rozważanie i skuteczne przeciwdziałanie tym wyzwaniom jest niezbędne dla startupów planujących integrację z obszarami inteligentnych specjalizacji. Skomplikowany kontekst wymaga elastyczności, adaptacji do zmieniających się warunków oraz umiejętności efektywnego zarządzania ryzykiem.

https://pasternaklegal.pl/start-up-2/

Zakładanie strat-upów z perspektywy studenta

Studencki świat jest pełen pasji, pomysłów i nieograniczonych możliwości. Dlatego nie dziwi fakt, że coraz więcej studentów różnych kierunków, niezależnie od roku studiów i specjalności, zastanawia się nad założeniem własnego start-upu. To nie tylko szansa na rozwinięcie własnych pomysłów, ale także doskonałe doświadczenie w świecie biznesu. Założenie start-upu przez studenta może być wyjątkową przygodą, łączącą naukę z praktyką. To okazja do przekształcenia teoretycznej wiedzy zdobywanej na uczelni w realne działania biznesowe. Wielu studentów podchodzi do tego wyzwania z entuzjazmem, gotowi zmierzyć się z ryzykiem, by osiągnąć sukces.

Dlaczego student powinien pomyśleć o start-upie? Po pierwsze, to doskonała okazja do rozwinięcia swojego pomysłu biznesowego. Student ma wiedzę, posiadając świeże spojrzenie i kreatywność, może wprowadzić innowacyjne rozwiązania na rynek. Po drugie, efekty uczenia w start-upie są wielowymiarowe,  prowadzenie start-upu daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu, finansów i wielu innych obszarów.

W ramach zrealizowania programu przedmiotu studiów, student ma szansę w zdobyć wiedzę teoretyczną którą wykorzysta do prowadzenia własnej firmy oraz uczestnictwa w europejskich start-upach. Coraz częściej na uczelniach powstają studia podyplomowe z zakresu start-upów, które stanowią dodatkową szansę dla studentów, pragnących rozwijać się w obszarze przedsiębiorczości. Program studiów podyplomowych obejmuje nie tylko kwestie związane z zakładaniem przedsiębiorstw typu start-up, ale również rozwój regionalny, co stanowi istotny element dla studentów chcących wpływać na teren niskiej aktywności gospodarczej. Startupy stworzone przez studentów często charakteryzują się elastycznością, szybkim tempem działania i gotowością do eksperymentowania. To świetne cechy w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu. Ponadto, taka inicjatywa może być ważnym atutem w życiorysie studenta, otwierając nowe drzwi zawodowe. Oczywiście, założenie start-upu w czasie studiów to także wyzwanie. Trzeba znaleźć balans między obowiązkami akademickimi a godzinami pracy studenta  nad własnym projektem. Jednak odpowiednio zorganizowany czas, nakład pracy studenta i wsparcie środowiska akademickiego mogą sprawić, że ta podróż stanie się nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale także szansą na osiągnięcie sukcesu w biznesie. W trakcie studiów, student ma również możliwość uczestnictwa w konkursach start-upowych, gdzie partnerem konkursu może być agencja rozwoju regionalnego. W ramach programu przedmiotu student zdobywa praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem własnego biznesu, a także pojęcie lean start-upu, które staje się coraz bardziej popularne wśród studentów zainteresowanych innowacyjnymi formami przedsiębiorczości. Ponadto, dla studentów z terenu województwa małopolskiego istnieje możliwość skorzystania z programu StartUP Małopolska. StartUP Małopolska to inicjatywa mająca na celu wsparcie i rozwój start-upów nas terenie województwa małopolskiego. Inicjatywa ta obejmuję szereg działań, mających na celu stworzenie korzystnego środowiska dla przedsiębiorców którzy chcą rozwijać swoje innowacyjne pomysły i projekty.

Europejski Kongres Gospodarczy

Oprócz wspomnianych kroków, warto również w ramach  rozważyć udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który może być cennym doświadczeniem dla rozwijającego się start-upu. Kongres ten gromadzi przedstawicieli biznesu, inwestorów, ekspertów i przedsiębiorców z całej Europy, tworząc doskonałą platformę do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy na temat najnowszych trendów i innowacji w świecie biznesu.

Uczestnictwo w Europejskim Kongresie Gospodarczym może otworzyć drzwi do nowych możliwości finansowania, partnerstw biznesowych czy nawet zdobycia nagród w konkursach start-upowych organizowanych w ramach wydarzenia. To doskonała okazja do promocji swojego start-upu na szczeblu międzynarodowym i zyskania uznanie wśród liderów branżowych.

Podczas kongresu warto skupić uwagę na sesjach poświęconych przedsiębiorczości, inwestycjom Venture Capital, czy perspektywom rozwoju regionalnego. Dzięki udziałowi w tym prestiżowym wydarzeniu, Twój start-up może zyskać dodatkowy impuls do wzrostu i ekspansji na europejskim rynku.

Główne obszary wsparcia prawnego

Wparcie prawne już na pierwszym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa jest niezwykle kluczowe, albowiem poza doborem odpowiedniej formy prowadzenia działalności pozwala na skonstruowanie odpowiednich zapisów umowy inwestycyjnego, które zabezpieczą Stroną w transakcji.

Pomagamy w dobrze odpowiedniej formy prawnej oraz podatkowej przedsiębiorstw, zakładamy Spółki, fundacje, stowarzyszenia.

Planujesz założenie start-upu i nie wiesz od czego zacząć? Napisz lub zadzwoń

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Skontaktuj się z nami

+48 22 718 32 70

+48 510 328 596

biuro@pasternaklegal.pl

 

KANCELARIA WARSZAWA

KANCELARIA MARKI

KANCELARIA Lublin

 

O decyzji w wyborze spółki pisaliśmy również:

Jaką spółkę wybrać do prowadzenia firmy?

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1