Prawo budowlane

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA A ODBIÓR LOKALI

autor: Klaudia Zajączkowska

07.06.2022

Nowa ustawa deweloperska doprecyzowuje procedurę odbioru lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych.

JAK WYGLĄDA ODBIÓR MIESZKAŃ ORAZ DOMÓW W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW?

Zgodnie z ustawą, odbiór ma nastąpić odpowiednio po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego przy braku sprzeciwu ze strony tego organu – czyli po upływie terminu przewidzianego na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Oczywiście nabywca musi być obecny przy dokonywanym odbiorze.

Z odbioru sporządzany będzie protokół, w którym nabywca będzie mógł zgłosić wady odbieranego lokalu bądź domu. Ponadto, w protokole odnotowuje się:

  1. Odmowę dokonania odbioru przez nabywcę w przypadku stwierdzenia wady istotnej
  2. Uznanie wady istotnej przez dewelopera
  3. Odmowę uznania wady istotnej przez dewelopera

Po podpisaniu protokołu, deweloper będzie miał obowiązek przekazać nabywcy informacje o uznaniu wad albo oświadczenie o odmowie ich uznania wraz z podaniem przyczyn odmowy. Taka informacja musi być przekazana w formie pisemnej na papierze lub innym trwałym nośniku. Termin przekazania informacji to 14 dni, jeżeli deweloper nie dotrzyma terminu – uznaje się, że wady zostały uznane.

Uznane wady, deweloper będzie musiał usunąć w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu. Należy mieć na uwadze, że w przypadku nie dochowania terminu i braku wyznaczenia nowego – nabywca ma prawo usunąć wady na koszt dewelopera.

Z kolei w przypadku, jeżeli nabywca stwierdzi podczas dokonywania odbioru lokalu mieszkalnego bądź domu wadę istotną, będzie miał prawo do odmowy dokonania odbioru, o ile deweloper odmówi uznania tej wady w protokole.

Jeżeli istotna wada, zostanie uznana przez dewelopera w protokole, na jej usunięcie termin również wynosi 30 dni – jednak, nie wywiązanie się z tego terminu, pozwala nabywcy na odstąpienie od umowy.

 

ŹRÓDŁO:

  1. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177).

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Inne

4 sierpnia 2022

CZY MOŻNA WYBUDOWAĆ DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ?

DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ - CZY TO MOŻLIWE? Budowa domu jednorodzinnego, to spełnienie marzeń wielu rodzin, jednak wiąże się ona z pewnymi wymaganymi formalnościami. Zgodnie z Nowym Ł...

Czytaj dalej

CZY MOŻNA WYBUDOWAĆ DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ?

Prawo budowlane

13 kwietnia 2022

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA – CO SIĘ ZMIENI?

1 lipca 2022 roku w życie wejdzie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli tzw. „nowa ustawa deweloperska”. U...

Czytaj dalej

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA – CO SIĘ ZMIENI?

Inne

16 września 2020

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie jest umową nienazwaną, która nie została uregulowana w kodeksie cywilnym, Umowa ta polega na tym, że dłużnik lub osoba trzecia przenosi własność rzec...

Czytaj dalej

Przewłaszczenie na zabezpieczenie
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

1