Prawo budowlane

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA – CO SIĘ ZMIENI?

autor: Klaudia Zajączkowska

13.04.2022

1 lipca 2022 roku w życie wejdzie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli tzw. „nowa ustawa deweloperska”.

Ustawa ta zawiera istotne zmiany, które mają na celu m.in. doprecyzowanie ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

O jakie więc zmiany chodzi?

Przede wszystkim, przepisy nowej ustawy będą stosowane do wszystkich umów zawartych między nabywcą a deweloperem, w których deweloper zobowiązuje się do.:

a) wybudowania budynku oraz ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę

b) ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę

c) przeniesienia na nabywcę własności lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu

d) zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

e) przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

Jednak co najistotniejsze, również do:

a) wybudowania budynku i przeniesienia własności lokalu użytkowego

b) przeniesienia własności lokalu użytkowego

c) wybudowania budynku i przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego

d) przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego

W przeciwieństwie do wyżej wspomnianej ustawy z 2011, przepisy nowej ustawy będą miały zastosowanie również po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Jakie inne zmiany przewiduje nowa ustawa?

Kolejną istotną zmianą jest obowiązek doręczenia prospektu informacyjnego osobie zainteresowanej. Deweloper przed zawarciem umowy deweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej zobowiązany będzie doręczyć na trwałym nośniku oraz nieodpłatnie, prospekt informacyjny wraz z załącznikami osobie zainteresowanej.

Wzór prospektu informacyjnego, również został rozszerzony m.in. o datę wydania decyzji o pozwolenie na użytkowanie, datę wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego, czy też o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkaniowego.

Inną ale również bardzo ważną zmianą w prawie deweloperskim, to tzw. „domniemanie uznania wad”. Wprowadza je art. 41 ust.5 nowej ustawy – jeżeli deweloper nie poinformuje nabywcy o uznaniu wad albo o odmowie uznania wad oraz jej przyczynach w terminie, uważa się, że uznał wady. Termin ten wynosi 14 dni. Na usunięcie wad, w przypadku ich uznania deweloper będzie miał 30 dni (chyba, że zostanie wyznaczony termin dodatkowy), licząc od dnia podpisania protokołu – jeżeli wady nie zostaną usunięte w tym terminie, to nabywca będzie miał prawo je usunąć na koszt dewelopera.

Wśród przytaczanych nowy regulacji, nie można pominąć wprowadzenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, którego rolą będzie ochrona klienta.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, stanowić będzie wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Środki Funduszu mają być pozyskiwane z m.in. składek należnych od deweloperów, przychodów z lokat środków Funduszu itp. i będą one pokrywać straty poniesione przez klientów, np. w przypadku upadku banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy lub dewelopera (pod warunkiem, że inwestycja nie dojdzie do skutku).

 

ŹRÓDŁA:

  1. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177).
  2. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1445).

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo budowlane

13 czerwca 2024

Nowa ustawa deweloperska – jak umowa chroni nabywcę?

Nowa ustawa deweloperska - jak umowa chroni nabywcę nieruchomości? Czy nowa ustawa deweloperska z dnia 1  lipca 2022 r. znacząco wpływa na sytuację deweloperów oraz nabywców lokali mieszkalny...

Czytaj dalej

Nowa ustawa deweloperska – jak umowa chroni nabywcę?

Inne

4 sierpnia 2022

CZY MOŻNA WYBUDOWAĆ DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ?

DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ - CZY TO MOŻLIWE? Budowa domu jednorodzinnego, to spełnienie marzeń wielu rodzin, jednak wiąże się ona z pewnymi wymaganymi formalnościami. Zgodnie z Nowym Ł...

Czytaj dalej

CZY MOŻNA WYBUDOWAĆ DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ?

Prawo budowlane

7 czerwca 2022

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA A ODBIÓR LOKALI

Nowa ustawa deweloperska doprecyzowuje procedurę odbioru lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych. JAK WYGLĄDA ODBIÓR MIESZKAŃ ORAZ DOMÓW W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW? Zgodnie z ust...

Czytaj dalej

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA A ODBIÓR LOKALI
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1