Prawo gospodarcze

Czy fundacja może być działalnoscią gospodarczą?

29.05.2024

Wstęp

Zastanawiasz się czy fundacja bądź inna instytucja pożytku publicznego (np. stowarzyszenie), która posiada osobowość prawną, może prowadzić działalność gospodarczą? A może czy fundator może zarabiać prowadząc działalność w formie fundacji? Czy fundator może zarobić na prowadzeniu fundacji? Czy fundacja może zarabiać? I czy w momencie otrzymania dotacji w ramach finansowania fundacji należy powstaje obowiązek podatkowy? Czy w końcu jak wygląda działalność gospodarcza fundacji? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł! 

 

Spis treści:
1. Jak zdobyć pieniądze na fundację?
2. Czy opłaca się zakładać fundację?
3. Ile zarabia osoba pracująca w fundacji jako organizacji non-profit?
4. Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą? Jak założyć fundację z działalnością gospodarczą?
5. Czy z własnej fundacji można zarobić? Jakie są źródła finansowania fundacji?
6. Ile zarabia prezes fundacji?
7. Czy fundacja płaci składki ZUS?
8. Czy fundacja przynosi zyski?
9. Czy zarząd fundacji otrzymuje wynagrodzenie?
10. Czy fundator może być w zarządzie fundacji?
11. Czy fundator może być zatrudniony w fundacji?
12. Czy fundator ponosi odpowiedzialność za działalność fundacji?
13. W jaki sposób pozyskiwać środki majątkowe będąc fundacją rodzinną?
14. Czy fundacja musi odprowadzać podatki od uzyskanych dochodów?
15. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu
16. AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości
17. AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

 

 

Jak zdobyć pieniądze na fundację?

Skąd fundacja czerpie pieniądze na wynagrodzenia oraz własną działalność ? Zdobycie funduszy na działalność fundacji może być wyzwaniem, ale istnieje wiele sprawdzonych strategii, które mogą pomóc. Są to m.in.:

 1. Utwórz stronę z możliwością dokonywania darowizn: Twoja strona powinna być bezpieczna, aktualna i zgodna z wizerunkiem Twojej organizacji. Możesz skorzystać z oprogramowania do zbierania funduszy, które oferuje kompleksowe rozwiązanie dla strony z darowiznami.
 2. Zaoferuj możliwość przekazywania darowizn przez SMS: Jest to wygodna opcja dla darczyńców, którzy chcą przekazać darowiznę szybko i łatwo.
 3. Rozpocznij kampanię crowdfundingową: Crowdfunding, czyli zbieranie funduszy od dużej liczby osób, jest skutecznym sposobem na zebranie potrzebnych środków.
 4. Organizuj wydarzenia do zbierania funduszy: Wydarzenia, takie jak biegi charytatywne, koncerty czy aukcje, mogą przyciągnąć dużą liczbę darczyńców.
 5. Zachęcaj do darowizn odpowiadających: Wiele firm oferuje programy darowizn odpowiadających, które mogą podwoić (a czasem nawet potroić) darowizny dokonane przez ich pracowników.
 6. Zachęcaj do regularnych darowizn: Regularne darowizny mogą zapewnić stabilne źródło dochodów dla Twojej organizacji.

Pamiętaj, że każda organizacja pozarządowa, w tym fundacja jest inna, więc to, co działa dla jednej fundacji, może nie działać dla innej. Najważniejsze jest, aby dostosować swoje strategie do specyfiki Twojej organizacji i potrzeb Twojej społeczności.

Fundacja może również prowadzić działalność gospodarczą. Fundacja w ramach realizacji założonych celów ma możliwość prowadzenia działalności ekonomicznej i pozyskiwania środków pieniężnych, w tym uprawniona jest do pobierania opłat za świadczone usługi lub produkty.

Czy opłaca się zakładać fundację?

Decyzja o założeniu fundacji jako organizacji, do której zadań należą cele społeczne lub gospodarczo użyteczne, zależy od wielu czynników i jest to decyzja bardzo indywidualna. Oto kilka aspektów, które warto rozważyć:

 1. Cel: Fundacje w Polsce tworzone są w określonym celu. Mogą zbierać pieniądze od darczyńców, kupować i sprzedawać towary i usługi, zlecać prace budowlane, kupować nieruchomości (pod dodatkowymi warunkami).
 2. Zakładanie fundacji: Fundację może powołać obywatel polski lub obcokrajowiec, osoba prawna z siedzibą w Polsce lub za granicą. Fundacja może być założona przez jedną osobę lub grupę osób.
 3. Prawo: Fundacje są regulowane przez prawo i muszą spełniać określone wymogi prawne, takie jak sporządzenie aktu założycielskiego w formie aktu notarialnego, sporządzenie statutu fundacji i rejestracja fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. Finansowanie: Fundacje muszą mieć pewne środki na początek. Wartość przedsiębiorstw rodzinnych przekracza zwykle wiele razy wartość minimalnego kapitału początkowego.
 5. Zarządzanie: Założyciel fundacji nie jest zobowiązany do udziału w dalszej działalności fundacji. Może dołączyć do jej działalności, na przykład zostając członkiem zarządu, tylko jeżeli statut fundacji zawiera odpowiednie postanowienia umożliwiające założycielowi pełnienie tej funkcji.

Pamiętaj, że założenie fundacji to poważne zobowiązanie, które wymaga czasu, energii i zasobów. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doradcą prawnym lub finansowym

Ile zarabia osoba pracująca w fundacji jako organizacji non-profit?

Średnia pensja dla osoby pracującej w fundacji w Polsce może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, stanowisko, doświadczenie i rodzaj organizacji. Według dostępnych danych, średnia pensja w Polsce wynosi około 7,560 PLN miesięcznie. Zarobki w organizacjach non profit często jednak różnią się i wiele osób współpracujących z fundacjami pracuje w charakterze wolontariusza.

Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą? Jak założyć fundację z działalnością gospodarczą?

Tak, fundacja jako organizacja pożytku publicznego w Polsce może prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku planowania prowadzenia działalności gospodarczej, fundacja musi przeznaczyć na te cele co najmniej 1,000 złotych.

Jeśli chodzi o założenie fundacji z działalnością gospodarczą, proces jest następujący:

 1. Utworzenie Aktu Fundacyjnego: Akt Fundacyjny to deklaracja woli założyciela, w której założyciel tworzy fundację, określa cel fundacji i określa fundusz fundacyjny (majątek przeznaczony na cel fundacji). Akt Fundacyjny musi mieć formę aktu notarialnego.
 2. Utworzenie Statutu Fundacji: Statut Fundacji to dokument określający organizację i działanie fundacji, w tym także organów fundacji.
 3. Powierzenie Zarządu: Zarząd fundacji jest odpowiedzialny za jej codzienne działanie.
 4. Rejestracja Fundacji: Fundacja musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w Polsce.

Pamiętaj, że założyciel fundacji nie jest zobowiązany do udziału w dalszej działalności fundacji. Założyciel może dołączyć do jej działalności, na przykład zostając członkiem zarządu, tylko jeżeli statut fundacji zawiera odpowiednie postanowienia umożliwiające założycielowi pełnienie tej funkcji.

Czy z własnej fundacji można zarobić? Jakie są źródła finansowanie fundacji?

Tak, fundacja w Polsce może prowadzić działalność gospodarczą, ale musi to być zgodne z jej celem statutowym i nie może prowadzić do dystrybucji zysków wśród założycieli czy członków. Wszystkie dochody uzyskane z działalności gospodarczej muszą być reinwestowane w ramach realizacji celów statutowych fundacji.

Założyciele muszą wyposażyć fundację w aktywa o wartości co najmniej 1 000 PLN, a fundacja może prowadzić działalność tylko w tych obszarach, które są dozwolone przez prawo i statut. Te obszary obejmują między innymi: zbywanie aktywów, wynajem, leasing; przystępowanie do spółek prawa handlowego, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni i podobnych podmiotów z siedzibą w Polsce lub za granicą, i uczestniczenie w takich spółkach, funduszach i spółdzielniach; nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i innych praw o podobnym charakterze; udzielanie pożyczek pewnym podmiotom określonym przez prawo; oraz handel walutą obcą należącą do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji.

Pamiętaj, że założyciel fundacji nie jest zobowiązany do udziału w dalszej działalności fundacji. Założyciel może dołączyć do jej działalności, na przykład zostając członkiem zarządu, tylko jeżeli statut fundacji zawiera odpowiednie postanowienia umożliwiające założycielowi pełnienie tej funkcji.

Ile zarabia prezes fundacji?

Zarobki prezesa fundacji mogą znacznie się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość i rodzaj fundacji, jej lokalizacja, a także doświadczenie i umiejętności samego prezesa. W Polsce, średnia pensja dla osoby zatrudnionej do prowadzenia działalności na rzecz dobra publicznego wynosi trzykrotność średniej pensji w sektorze przemysłowym. Warto jednak pamiętać, że te liczby są tylko średnimi wartościami i mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności. Zawsze warto sprawdzić najnowsze dane i porównać oferty pracy w różnych organizacjach

Czy fundacja płaci składki ZUS?

Tak, fundacja w Polsce jest zobowiązana do płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) za swoich pracowników. Składki te są potrącane z wynagrodzenia brutto pracownika i przekazywane do odpowiednich instytucji publicznych, takich jak ZUS. W przypadku pracowników zatrudnionych za granicą, zagraniczny pracodawca jest zobowiązany do płacenia składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce.

Czy fundacja przynosi zyski?

Fundacja w Polsce może prowadzić działalność gospodarczą, ale musi to być zgodne z jej działalnością statutową i nie może prowadzić do dystrybucji zysków wśród założycieli czy członków. Wszystkie dochody pozyskane z działalności gospodarczej muszą być reinwestowane w cel fundacji W praktyce, większość polskich fundacji jest operacyjna, co oznacza, że nie posiada znaczącego kapitału i musi zbierać fundusze, często konkurując o nie z innymi organizacjami.

Czy zarząd fundacji otrzymuje wynagrodzenie?

Tak, członkowie zarządu fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę. Wielkość wynagrodzenia zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i rodzaj fundacji, jej lokalizacja, a także doświadczenie i umiejętności samego członka zarządu. Warto jednak zauważyć, że wynagrodzenie członków zarządu musi być zgodne z celami fundacji i nie może prowadzić do dystrybucji zysków wśród założycieli czy członków.

Czy fundator może być w zarządzie fundacji?

Tak, fundator fundacji w Polsce może dołączyć do jej działalności, na przykład zostając członkiem zarządu. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy statut fundacji zawiera odpowiednie postanowienia umożliwiające założycielowi pełnienie tej funkcji.

Czy fundator może być zatrudniony w fundacji?

Tak, podobnie jak w poprzednim punkcie, fundator fundacji w Polsce może być zatrudniony w fundacji, ale tylko wtedy, gdy statut fundacji zawiera odpowiednie postanowienia umożliwiające założycielowi pełnienie tej funkcji

Czy fundator ponosi odpowiedzialność za działalność fundacji?

Fundator fundacji w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania fundacji. Jednakże, fundacja jest solidarnie odpowiedzialna wobec fundatora za jego osobiste długi zaciągnięte przed założeniem fundacji.

W jaki sposób pozyskiwać środki majątkowe będąc fundacją rodzinną?

W świetle nowych przepisów o Fundacjach rodzinnych warto również przyjrzeć się nieco fundacji rodzinnej.

Fundacja rodzinna w Polsce może pozyskiwać środki majątkowe na wiele sposobów:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej: Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale musi to być zgodne z jej celem statutowym. Wszystkie dochody uzyskane z działalności gospodarczej muszą być reinwestowane w cel fundacji.
 2. Bycie partnerem w innych firmach.
 3. Inwestowanie w papiery wartościowe i prawa o podobnym charakterze.
 4. Wynajem i leasing nieruchomości ruchomych i nieruchomości.
 5. Udzielanie pożyczek beneficjentom i „ich” firmom.
 6. Otrzymywanie darowizn: Fundacja rodzinna może otrzymywać darowizny od osób prywatnych, firm i innych organizacji.
 7. Zbieranie funduszy: Fundacje często organizują kampanie fundraisingowe i crowdfundingowe, aby zebrać pieniądze na swoje działania.

Czy fundacja musi odprowadzać podatki od uzyskanych dochodów?

Tak, fundacja w Polsce może być zobowiązana do odprowadzania podatków od uzyskanych dochodów. Zasady są następujące:

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT): Zasada jest taka, że fundacja jest zwolniona z CIT, chyba że prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest dozwolona. W takim przypadku zysk podlega opodatkowaniu CIT na poziomie 25%. Ta stawka jest znacznie wyższa niż podstawowe stawki podatku dochodowego (9%/19%), co jednoznacznie potwierdza jej karalny charakter.
 2. Podatek od dystrybucji: Fundacja płaci podatek dochodowy tylko w odniesieniu do dystrybucji do beneficjentów. Do momentu dystrybucji, jeżeli aktywa są zarządzane i nie ma dystrybucji, nie ma podatku. Dystrybucja powoduje naliczenie 15% CIT na wartość rynkową dystrybucji, która może być w gotówce lub w naturze.
 3. Podatek od nieruchomości: Fundacja podlega podatkowi od majątku w wysokości 0,035% nałożonym na budynki o łącznej wartości przekraczającej 10 milionów PLN (około 2,4 miliona dolarów), jeżeli są one wynajmowane przez fundację.

Zbycie praw i obowiązków w spółce komandytowej

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? Przekształcenie działalności jednoos...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1