UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – Zatrzymaj windykację i egzekucję. Postaraj się o nowy start finansowy

WYBRANE KORZYŚCI

 • Zatrzymaj Windykacje, egzekucje

Ogłoszenie upadłości może stanowić instrument związany z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego

 • Bieżące wsparcie prawnika

Niejednokrotnie wspieramy prawnie naszych Klientów w toku postępowania upadłościowego. Pomagamy zrozumieć czynności podejmowane w toku postępowania upadłościowego oraz wpieramy naszych Klientów przy podejmowaniu decyzji prawnych.

 • Oddłużenie

Skuteczne przeprowadzenie procesu upadłości konsumenckiej niejednokrotnie daje możliwość rozpoczęcia „życia na nowo”

														
Co zrobić?

Masz pytania? Wypełnij formularz – wstępna bezpłatna weryfikacja

Kolejne kroki

 • KONTAKT Z KANCELARIĄ PASTERNAK LEGAL
  Skontaktuj się z nami przez formularz, mailowo lub telefonicznie.
 • SPRAWDZAMY CZY MOŻESZ OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ?
  Prawnicy naszej kancelarii dokonają wstępnej weryfikacji czy Twoja sytuacja pozwala na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
 • PRZEPROWADZIMY CIĘ PRZEZ PROCES UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ
  Prawnicy naszej kancelarii sporządzą niezbędne dokumenty oraz świadczą usługę wsparcia prawnego w procesie upadłości.
 • REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM
  Reprezentujemy naszych Klientów przed Sądem.
 • OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI
  Otwarcie upadłości stanowi istotny element w drodze do oddłużenia i nowego startu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIE

Ile trwa ogłoszenie upadłości?

Czas od podjęcia współpracy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej uzależniony jest od wielu czynników, m.in. od tego jak szybko uda się nam uzyskać niezbędną dokumentację.

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza?

Prawo upadłościowe nie wyklucza prowadzenia przez upadłego działalności gospodarczej.

Umorzenie długów z działalności gospodarczej?

W przypadku upadłości konsumenckiej istnieje możliwość umorzenia długów powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co nie podlega umorzeniu w upadłości Konsumenckiej?

W przypadku upadłości konsumenckiej istnieje grupa zobowiązań, która nie podlega umorzeniu:
– zobowiązania o charakterze alimentacyjnym
– zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolność do pracy czy kalectwa
– zobowiązań, które w sposób umyślny nie zostały ujawnione przez zobowiązanego o ile wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu
– zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem
– zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonego przez Sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie
– zobowiązań z tytułu kary grzywny, wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Upadłość konsumencka konsekwencje

Ogłoszenie upadłości niesie ze sobą szereg konsekwencji. Jednym z naczelnych celów oraz korzyści jest Oddłużenie. Natomiast minusem jest utrata majątku wchodzącego do masy upadłości.

Jak zatrzymać windykację, egzekucję?

Postępowanie dotyczące upadłości konsumenckiej może mieć istotny wpływ na postępowanie egzekucyjne, albowiem może ono skutkować w określonym przypadku zawieszeniem postępowania egzekucyjnego.

500+ na dzieci a upadłość konsumencka

Syndyk nie może zająć takiego dochodu jak alimenty, 500+, diety, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne czy stypendia.

Czy komornicy mogą dalej prowadzić postępowanie egzekucyjne względem mojej osoby?

Nie. Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszystkie postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a w następnie umorzone.

Warto zaznaczyć, że nie można również wszczynać nowych postępowań egzekucyjnych.

Czy Frankowicze mogą ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona przez osoby niewypłacane, które utraciły zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Tak więc, osoby, które posiadają kredyt frankowy a ich majątek oraz dochody nie pozwalają na spłatę zadłużenia mogą ogłosić upadłość konsumencką. Warto jednak rozważyć możliwość stwierdzenia nieważności czy odfrankowienia kredytu frankowego.

Czy z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej ustaje zajęcie wynagrodzenia dokonane przez komornika?

Tak, z chwilą ogłoszeni upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zostają umorzone.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Skutkiem postępowania upadłościowego jest powrót do normalnego życia finansowego.

Nie czekaj - podejmij działania - końcu to twoje pieniądze

Prowadzenie spraw upadłościowych wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa procesowego ale również specyfiki zagadnień dot. upadłości konsumenckiej, dlatego też warto powierzyć sprawę profesjonalistom. Możesz nam zaufać.

Przejdź do naszych specjalizacji – kliknij tu

WYŚLIJ EMAIL
Łukasz Pasternak
Adwokat, Założyciel Kancelarii