Usługi świadczone przez naszą Kancelarię obejmują w tym zakresie m.in.

 • Doradztwo w procesach upadłościowych
 • doradztwo związane z reorganizacją i restrukturyzacją,
 • wsparcie w procesach likwidacyjnych,
 • wsparcie procedury układowej,
 • doradztwo w procedurze naprawczej,
 • udziały w negocjacjach,
 • reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym,
 • nadzór nad prawidłowością postępowania,
 • badanie kwestii odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

 

MOŻE ZAINTERESOWAĆ CIĘ TAKŻE:

Plan spłaty

Działanie na szkodę wierzycieli – odpowiedzialność

Nowelizacja upadłości konsumenckiej

Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Upadłość i restrukturyzacja w dobie pandemii koronawirusa

Upadłość konsumencka – Czy chroni przed egzekucją komorniczą?

Upadłość konsumencka a alimenty

 

 

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

Kancelaria z uwagi na swoją specjalizację w prawie gospodarczym, handlowym czy też prawie spółek, doradza również w procesach upadłościowych i naprawczych, a także w procesach zmierzających do zakończenia bytu przedsiębiorstwa, tj. jego likwidacji.

Swoje usługi kierujemy również do podmiotów chcących przeprowadzić procesy restrukturyzacyjne.

Do grona osób do, których kierujemy nasze usługi zaliczają się przedsiębiorcy, ale również osoby fizyczne, które zmuszone sytuacją życiową zmuszone zostały do złożenia wniosków o upadłość konsumencką.

Reprezentujemy rożne grupy interesów, w tym dłużników, wierzycieli i władze spółek, w szczególności zarządy.

UPADŁOŚĆ DLA FIRM

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię obejmują w tym zakresie m.in.

 • Doradztwo w procesach upadłościowych
 • doradztwo związane z reorganizacją i restrukturyzacją,
 • wsparcie w procesach likwidacyjnych,
 • wsparcie procedury układowej,
 • doradztwo w procedurze naprawczej,
 • udziały w negocjacjach,
 • reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym,
 • nadzór nad prawidłowością postępowania,
 • badanie kwestii odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

 

Upadłość Konsumencka

Rzetelność gwarantowana przez Kancelarię Pasternak LEGAL.

Zatrzymaj windykację, egzekucję. Upadłość Konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie i nowy start dla osoby fizycznej, która stała się niewypłacalna i tonie w długach.

Staramy się by pomoc prawna świadczona przez nas była nieskomplikowana w sprawach skomplikowanych.

JAK TO DZIAŁA?

01

Sprawdź czy możesz ogłosić upadłość

02

Przeprowadzimy Cię przez proces upadłości konsumenckiej

03

Pomożemy w ogłoszeniu upadłości. Przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości a także zapewnimy specjalistyczną pomoc podczas postępowania sądowego.

 

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

 

 

WYBRANE KORZYŚCI

01
Zatrzymaj Windykacje, egzekucje

Ogłoszenie upadłości może stanowić instrument związany z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego

02
Bieżące wsparcie prawnika

Niejednokrotnie wspieramy prawnie naszych Klientów w toku postępowania upadłościowego. Pomagamy zrozumieć czynności podejmowane w toku postępowania upadłościowego oraz wpieramy naszych Klientów przy podejmowaniu decyzji prawnych.

03
Oddłużenie

Skuteczne przeprowadzenie procesu upadłości konsumenckiej niejednokrotnie daje możliwość rozpoczęcia „życia na nowo”

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIE

Ile trwa ogłoszenie upadłości ?

Czas od podjęcia współpracy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej uzależniony jest od wielu czynników, m.in. od tego jak szybko uda się nam uzyskać niezbędną dokumentację.

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza?

Prawo upadłościowe nie wyklucza prowadzenia przez upadłego działalności gospodarczej.

Umorzenie długów z działalności gospodarczej?

W przypadku upadłości konsumenckiej istnieje możliwość umorzenia długów powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co nie podlega umorzeniu w upadłości Konsumenckiej?

W przypadku upadłości konsumenckiej istnieje grupa zobowiązań, która nie podlega umorzeniu:
– zobowiązania o charakterze alimentacyjnym
– zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolność do pracy czy kalectwa
– zobowiązań, które w sposób umyślny nie zostały ujawnione przez zobowiązanego o ile wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu
– zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem
– zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonego przez Sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie
– zobowiązań z tytułu kary grzywny, wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Upadłość konsumencka konsekwencje

Ogłoszenie upadłości niesie ze sobą szereg konsekwencji. Jednym z naczelnych celów oraz korzyści jest Oddłużenie. Natomiast minusem jest utrata majątku wchodzącego do masy upadłości.

Jak zatrzymać windykacje, egzekucje?

Postępowanie dotyczące upadłości konsumenckiej może mieć istotny wpływ na postępowanie egzekucyjne, albowiem może ono skutkować w określonym przypadku zawieszeniem postępowania egzekucyjnego.

Doświadczenie

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

★★★

Sukces w postępowaniu upadłościowym

Czytaj dalej

Sukces w postępowaniu upadłościowym
Wszystkie case studies

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

Biuro w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

24 maja 2022

OBOWIĄZKI LIKWIDATORÓW W SPÓŁCE Z O.O. W LIKWIDACJI

Spółkę z ograniczoną w likwidacji reprezentują likwidatorzy. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że likwidatorami są dotychczasowi członkowie zarządu. Likwidatorzy wybierani są najczęś...

Czytaj dalej

OBOWIĄZKI LIKWIDATORÓW W SPÓŁCE Z O.O. W LIKWIDACJI

prawo cywilne

21 kwietnia 2022

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A ALIMENTY

Dla osób, które z różnych życiowych powodów, zaczęły „tonąć” w długach oraz stały się niewypłacalne – ogłoszenie upadłości konsumenckiej staje się nie tylko ostateczną, ale i ...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A ALIMENTY

Inne

23 marca 2022

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – CZY CHRONI PRZED EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ?

Upadłość konsumencka to proces, prowadzący do oddłużenia osoby, która z danych przyczyn stała się niewypłacalna. Dotyczy ona oczywiście osób nieprowadzących działalności gospodarczej. P...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – CZY CHRONI PRZED EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ?
Przejdź do bloga

Nie znalazłeś tego czego szukasz?
Sprawdź inne specjalizacje:

Wszystkie specjalizacje