PASTERNAK LEGAL - INWESTYCJE / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

WYBRANE USŁUGI

 1. ZNAKI TOWAROWE
 2. ZAŁOŻENIE SPÓŁKI I FUNDACJI
 3. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
 4. FRANKOWICZE

 

 • reprezentacja przed Zamawiającym, wykonawcą, uczestnikami zaangażowanymi w wykonanie zamówienia;
 • doradztwo prawne związane ze złożeniem oferty przetargowej
 • doradztwo prawne związane z przygotowaniem przetargu
 • wsparcie w zakresie konstrukcji Umów, pism, porozumień oraz innych dokumentów;
 • reprezentacja przed organami procesowymi
 • FIDIC
 • doradztwo na etapie realizowania (wykonywania) kontraktu
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Co robimy?

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa.

Posiadamy zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę związaną z realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co ma zapewniać naszym Klientom bezpieczeństwo prawne.

Zapewniamy rzetelną obsługę i doradztwo prawne na każdym etapie postępowania – od przygotowania postępowania lub oferty aż po reprezentację w trakcie postępowań odwoławczych. Wspieramy również naszych klientów na etapie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferujemy m.in. kompleksowe przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowanie dokumentów, w tym umów m.in. o konsorcjum oraz partnerstwa publiczno – prywatnego.

Usługi doradcze świadczymy przy uwzględnieniu specyfiki organizacyjnej, prawnej i podatkowej danego podmiotu.

Efektywne rozwiązania prawne

Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.

Bieżące wsparcie

Naszym Klientom biznesowym oferujemy bieżące wsparcie działalności gospodarczej jak również zastępstwo prawne i procesowe.

Doświadczenie praktyczne i wiedza teoretyczna

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowych związanych z prawem zamówień publicznych.

Jak działamy?

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – często tworząc rozwiązania „szyte na miarę”. Każdą usługę poprzedza analiza potrzeb, która pozwala ustalić, czy nasze kompetencje mogą zrealizować cel, który jest ważny dla klienta. Zrozumienie sytuacji biznesowej Klienta gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług, satysfakcję klienta oraz wymierny efekt finansowy współpracy.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Wybrane usługi dla podmiotów występujących w roli Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • doradztwo w zakresie szczegółowej i wnikliwej analizy treści postanowień ukształtowanych przez Zamawiających w dokumentach przetargowych,
 • doradztwo przy analizie ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • doradztwo przy sporządzaniu i zadawaniu pytań Zamawiającemu do SIWZ,
 • przygotowywanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz sporządzaniu ofert,
 • pomoc w sporządzeniu dokumentacji ofertowej,
 • weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opracowywanie strategii działania,
 • weryfikacja dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę,
 • analiza wniosków i ofert firm konkurencyjnych,
 • sporządzanie niezbędnych opinii prawnych,
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • reprezentacja przed Sądami,
 • sporządzanie odwołań i przystąpień do odwołań

Wybrane usługi dla podmiotów występujących w roli Zamawiających w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • sporządzanie niezbędnych opinii prawnych,
 • doradztwo w zakresie obowiązków związanych ze stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych,
 • pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenie zamówienia oraz zainicjowania procedury przetargowej,
 • opiniowanie możliwych rozwiązań pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego,
 • opiniowanie i ocena zgodności w kontekście prawa ochrony konkurencji oraz innych obowiązujących przepisów,
 • doradztwo w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem procedury przetargowej oraz dokumentacji przetargowej,
 • opiniowanie i sporządzanie dokumentacji przetargowej (w  tym SIWZ),
 • doradztwo w sprawach związanych z udzielaniem odpowiedzi na pytania Wykonawców,
 • analiza wniosków o dopuszczenie od udziału w postępowaniu oraz złożonych ofert,
 • doradztwo w przygotowaniu rozstrzygnięcia postępowania,
 • doradztwo prawne na etapie realizacji zamówienia, wykonywania umowy,
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • reprezentacja przed Sądami,
 • przygotowywanie pism i umów,
 • doradztwo prawne przy uwzględnieniu specyfiki partnerstwa publiczno-prywatnego.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

W toku naszej działalności przygotowujemy również inne niezbędne:

 1. umowy,
 2. umowy konsorcjum.
 3. Umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Adrianna Pasternak newsletter

Doświadczenie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

★★★

Doradztwo na rzecz klienta biorącego udział przy budowie dużego projektu drogowego

Czytaj dalej

Doradztwo na rzecz klienta biorącego udział przy budowie dużego projektu drogowego
Wszystkie case studies

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Mogą Cię zainteresować:

Inne

15 września 2020

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych

W art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych uregulowano termin na wniesienie przez wykonawcę odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z treścią tego przepisu odwołanie wnosi sie: ...

Czytaj dalej

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych
Przejdź do bloga

Nie znalazłeś tego czego szukasz?
Sprawdź inne specjalizacje:

Wszystkie specjalizacje
Download file
1