Prawo gospodarcze

14 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Kto może być protokolantem na zgromadzeniu wspólników

Kto może być protokolantem na zgromadzeniu wspólników?

Przepis art. 248  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 1030 ze zm. - dalej jako k.s.h.) wskazuje, że uchwały wspólników powinny być wpisane do ksi...

Czytaj dalej

Kto może być protokolantem na zgromadzeniu wspólników?

Prawo budowlane

22 czerwca 2020
PASTERNAK LEGAL - Sprostowanie Księgi Wieczystej

Podatek VAT w robotach budowlanych

W piątek 28 kwietnia tego roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok w sprawie wykładni przepisów o naliczaniu podatku VAT. Według Sądu to faktyczne wykonanie robót budowlanych, a nie...

Czytaj dalej

Podatek VAT w robotach budowlanych

Prawo gospodarcze

11 czerwca 2020
PASTERNAK LEGAL - PRAWO SPÓŁEK

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 1030 ze zm. – dalej jako k.s.h.) przewiduje, iż dopuszczalne jest zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika ...

Czytaj dalej

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej

Inne

14 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Niekonstytucyjność Bankowych Tytułów Egzekucyjnych (BTE)

Niekonstytucyjność Bankowych Tytułów Egzekucyjnych (BTE)

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że bankowy tytuł egzekucyjny jest niezgodny z Konstytucją, albowiem narusza zasadę równości. Na mocy prze...

Czytaj dalej

Niekonstytucyjność Bankowych Tytułów Egzekucyjnych (BTE)

Inne

14 września 2020
PASTERNAK LEGAL - PRAWO CYWILNE

Podatek od wygranych dla osób fizycznych – podatek loteria

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytu...

Czytaj dalej

Podatek od wygranych dla osób fizycznych – podatek loteria
Download file
1