Prawo gospodarcze

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

14.06.2024

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? Przekształcenie działalności jednoosobowej w spółkę może mieć wiele korzyści m.in. ograniczenie odpowiedzialności. W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób przekształcić firmę jednoosobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i nie tylko!

 

Spis treści:
1. Jakie są formy prawne spółek określone w kodeksie spółek handlowych?
2. Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?
3. Czy jednoosobową działalność można przekształcić w spółkę? Proces przekształcenia w spółkę z o.o.
4. Ile kosztuje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę?
5. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę cywilną?
6. Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę komandytową?
7. Jak przekształcić spółkę?
8. Jakie są prawa i obowiązki wspólników po przekształceniu spółki?
9. Jakie są zobowiązania podatkowe po przekształceniu?
10. W co przekształcić JDG?
11. Czy konieczne jest przekształcenie firmy?
12. Czy warto przekształcić działalność w spółkę?

Jakie są formy prawne spółek określone w kodeksie spółek handlowych?

Kodeks spółek handlowych określa następujące formy prawne działalności gospodarczej:

 1. Spółka jawna,
 2. Spółka partnerska,
 3. Spółka komandytowa,
 4. Spółka komandytowo-akcyjna,
 5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 6. Spółka akcyjna,
 7. Prosta spółka akcyjna.

Warto zauważyć, że spółka cywilna nie jest zaliczana do spółek prawa handlowego. Każda z tych form ma swoje specyficzne cechy i wymagania.

 Pasternak LEGAL w swojej działalności specjalizuje się w doradztwie związanym z rozpoczęciem oraz funkcjonowaniem przedsiębiorców. Wato zauważyć, że zarejestrowano w Polsce kilka tysięcy spółek z o.o.. Pasternak LEGAL posiada duże doświadczenie w rejestracji spółek z o.o.. Wśród zakładanych podmiotów świadczymy  również doradztwo związane z zakładaniem innych spółek takich jak np.:

Doradzamy także Fundacjom w ich działaniu oraz funkcjonowaniu.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza? 

Jednoosobowa działalność gospodarcza to forma prowadzenia biznesu, z pewnością w której jedna osoba jest odpowiedzialna za wszystkie aspekty firmy. Jest to najprostsza spółka do prowadzenia działalności, nie wymaga wspólników. Decyzje w spółce z o.o. podejmowane są samodzielnie.

Według przepisów Ustawy Prawo Przedsiębiorców, działalność gospodarcza to “zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”. Kluczowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej to:

1. Cel zarobkowy – nastawienie na zysk.

2. Charakter zorganizowany – wynajmowanie pomieszczeń do jej wykonywania, prowadzenie marketingu.

3. Wykonywana jest w sposób ciągły – oznacza podejmowanie czynności w sposób ciągły, zmierzających do określonego celu.

4. Wykonywana jest we własnym imieniu i odpowiedzialność – nie jest zarządzana przez zewnętrzną osobę, podmiot.

 Czy jednoosobową działalność można przekształcić w spółkę? Proces przekształcenia w spółkę z o.o. 

Tak, jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę, w tym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Proces przekształcenia działalność jednoosobowej w spółkę jest złożony i wymaga spełnienia formalności. 6 kroków do przekształcenia działalności:

 1. Sporządzenie planu przekształcenia: Przedsiębiorca musi przygotować plan przekształcenia działalności gospodarczej, wraz z załącznikami.
 2. Weryfikacja planu przez biegłego rewidenta: Biegły rewident musi zweryfikować plan przekształcenia.
 3. Złożenie oświadczenia o przekształceniu: Przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o przekształceniu działalności gospodarczej.
 4. Powołanie członków organów spółki: Przedsiębiorca musi powołać członków organów nowo utworzonej spółki.
 5. Zawarcie umowy spółki: Przedsiębiorca musi zawrzeć umowę spółki.
 6. Rejestracja spółki w KRS: Ostatnim krokiem jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dokonując przekształcenia JDG w sp. z o.o. warto skonsultować się z pełnomocnikiem. Najważniejsze, by dokonać najkorzystniejszego wyboru w zakresie przekształcenia działalności w spółkę z oo.

Ile kosztuje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę?

Koszty przekształcenia jdg w spółkę z o.o. mogą być różne, uzależnione są od skali działalności przedsiębiorcy i cennika wybranego biura rachunkowego. Poniżej przedstawiam szacunkowe koszty, które mogą wystąpić w procesie przekształcenia:

 1. Księgowość: Koszt ustalenia wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy, który dokonuje księgowy lub rewident;
 2. Biegły rewident: Wynagrodzenie biegłego rewidenta, który zweryfikuje plan przekształcenia.
 3. Opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC): Notariusz pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 4. Opłaty sądowe: Od wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta.
 5. Doradztwo prawne: Może wystąpić również koszt wynagrodzenia za doradztwo prawne w procesie przekształcenia.

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę cywilną?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną jest możliwe i wymaga spełnienia szeregu formalności. Oto kilka kroków, które są zazwyczaj podejmowane w tym procesie:

 1. Zarejestrowanie spółki cywilnej: Zatem pierwszy krok to zarejestrowanie spółki cywilnej w odpowiednim urzędzie skarbowym.
 2. Sporządzenie umowy spółki cywilnej: Następnie należy sporządzić umowę spółki cywilnej, która określa warunki i zasady działania spółki.
 3. Zamknięcie działalności i założenie spółki: Możesz zamknąć swoją działalność i założyć spółkę.
 4. Aport: Możesz wnieść swoją działalność do spółki poprzez aport.
 5. Sprzedaż firmy na rzecz spółki: Możesz sprzedać swoją firmę na rzecz spółki.

Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę komandytowo-akcyjną? 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytowo-akcyjną jest procesem skomplikowanym i wymaga spełnienia szeregu formalności. Poznaj 4 kroki Oto kilka kroków, które są zazwyczaj podejmowane w tym procesie:

 1. Założenie nowej spółki: Zasadniczo, nie ma możliwości bezpośredniego przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę komandytowo-akcyjną. Można tylko założyć od podstaw nową spółkę.
 2. Wprowadzenie aportu: Możesz wnieść swoją działalność do spółki poprzez aport.
 3. Sprzedaż firmy na rzecz spółki: Możesz sprzedać swoją firmę na rzecz spółki.
 4. Stopniowe wygaszanie działalności: Możesz stopniowo wygaszać swoją działalność.

Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę jawną?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jawną jest możliwe, ale z pewnością wymaga spełnienia szeregu formalności. Oto kilka kroków, które są zazwyczaj podejmowane w tym procesie:

 1. Założenie nowej spółki: Zasadniczo, nie ma możliwości bezpośredniego przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę jawną.W związku z tym można tylko założyć od podstaw nową spółkę.
 2. Wprowadzenie aportu: Możesz wnieść swoją działalność do spółki poprzez aport.
 3. Sprzedaż firmy na rzecz spółki: Możesz sprzedać swoją firmę na rzecz spółki.
 4. Stopniowe wygaszanie działalności: Możesz stopniowo wygaszać swoją działalność.

Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę komandytową?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową jest możliwe, ale wymaga spełnienia szeregu formalności. Oto kilka kroków, które są zazwyczaj podejmowane w tym procesie:

 1. Założenie nowej spółki: Zasadniczo, nie ma możliwości bezpośredniego przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę komandytową. W związku z tym można tylko założyć od podstaw nową spółkę.
 2. Wprowadzenie aportu: Możesz wnieść swoją działalność do spółki poprzez aport.
 3. Sprzedaż firmy na rzecz spółki: Możesz sprzedać swoją firmę na rzecz spółki.
 4. Stopniowe wygaszanie działalności: Możesz stopniowo wygaszać swoją działalność.

 Jak przekształcić spółkę?

Przekształcenie spółki to proces, który może obejmować różne etapy. Reasumując etapy te uzależnione są od rodzaju spółki, którą chcesz przekształcić.  Uzależnione są również od rodzaju spółki, którą chcesz utworzyć. Oto kilka ogólnych kroków, które mogą być podejmowane w tym procesie:

 1. Sporządzenie planu przekształcenia: Plan przekształcenia powinien zawierać szczegółowe informacje na temat przyszłej struktury spółki. Powinien również zawierać informacje o wkładach wspólników, strukturze zarządu i celach biznesowych.
 2. Zgłoszenie planu do Krajowego Rejestru Sądowego: Plan przekształcenia musi zostać zgłoszony do KRS.
 3. Zawarcie nowej umowy spółki: Wspólnicy muszą zawrzeć nową umowę spółki, która określa warunki i zasady działania nowo utworzonej spółki.
 4. Rejestracja nowej spółki: Nowa spółka musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

kontakt kancelaria adwokacka pasternak

Jakie są prawa i obowiązki wspólników po przekształceniu spółki?

Prawa i obowiązki wspólników po przekształceniu spółki mogą się różnić w zależności od rodzaju spółki, w której przekształcono działalność.

W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o. posiada własną osobowość prawną i własny majątek. Majątek spółki z o.o. jest majątkiem odrębnym od majątku jej wspólników (udziałowców). Również pod względem podatkowym spółka z o.o. jest osobnym podmiotem, który od dochodu który wypracowała jest zobowiązana do zapłaty podatku CIT. Udziałowcy mogą ewentualnie podlegać opodatkowaniu podatkiem z tytułu wypłaconej im dywidendy.

W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, spółka jawna staje się odrębnym, niezależnym podmiotem, któremu przysługuje osobowość prawna. To spółka, a nie wspólnicy, jest stroną umów handlowych i podmiotem praw i obowiązków.

W przypadku przekształcenia spółki, wszystkie prawa i obowiązki związane z majątkiem wspólnym wspólników przechodzą na spółkę przekształconą. Wszelkie orzeczenia, wiążące podmiot przekształcany będą wiążące dla spółki przekształconej bez konieczności uzyskania na nie klauzuli wykonalności.

Jakie są zobowiązania podatkowe po przekształceniu?

Zobowiązania podatkowe po przekształceniu spółki mogą się różnić w zależności od rodzaju spółki, w której przekształcono działalność.

W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o. staje się odrębnym podmiotem podatkowym. Spółka z o.o. jest zobowiązana do zapłaty podatku CIT od wypracowanego dochodu. Wszelkie zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy przekształcanego powstałe przed dniem przekształcenia pozostają obowiązkami osoby fizycznej.

W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, spółka jawna staje się odrębnym, niezależnym podmiotem, któremu przysługuje osobowość prawna.

W co przekształcić JDG?

Jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) można przekształcić w różne formy prawne, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy. Oto kilka możliwości:

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.): Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. jest często wybieranym rozwiązaniem, które pozwala na lepsze zarządzanie kapitałem firmy. Ustawodawca ograniczył możliwość przekształcenia działalności do trzech postaci. Jest to jednoosobowa spółka akcyjna,  jednoosobowa prosta spółka akcyjna, oraz jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Spółka jawna: W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną stosuje się odrębną, znacznie uproszczoną procedurę przekształcenia.
 3. Inne formy spółek: W przypadku innych spółek prawa handlowego, np. komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, konieczne jest w pierwszej kolejności przekształcenie działalności gospodarczej do jednoosobowej spółki kapitałowej, a następnie do formy docelowej.

Czy konieczne jest przekształcenie firmy?

Przekształcenie firmy nie jest zazwyczaj konieczne, ale może być korzystne w zależności od okoliczności. Przedsiębiorcy często decydują się na przekształcenie firmy, gdy ich działalność gospodarcza rośnie i pojawiają się nowi wspólnicy. Inne powody mogą obejmować potrzebę optymalizacji podatkowej, zmiany zakresu odpowiedzialności, zwiększenia kapitału, poprawy procesu decyzyjnego, pozyskania inwestora, a nawet możliwości wprowadzenia spółki na giełdę.

Jednakże, przekształcenie firmy to złożony proces, który wymaga spełnienia szeregu formalności i może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawnym, aby dokładnie zrozumieć wszystkie konsekwencje przekształcenia firmy.

Czy warto przekształcić działalność w spółkę?

Decyzja o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w spółkę zależy od wielu czynników i może przynieść różne korzyści:

 1. Ograniczenie odpowiedzialności: Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. lub inną formę spółki kapitałowej, może ograniczyć odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania firmy do wysokości wkładu do kapitału zakładowego.
 2. Rozwój firmy: Przekształcenie może umożliwić dalszy rozwój firmy, na przykład poprzez pozyskanie nowych wspólników, czy zwiększenie kapitału.
 3. Zmniejszenie obciążeń podatkowych: W niektórych przypadkach przekształcenie JDG w spółkę może pozwolić na optymalizację obciążeń podatkowych.

Kontakt Kancelaria Adwokacka

KANCELARIA PASTERNAK LEGAL – Prawo dla BIZNESU

Jesteśmy kancelarią przyjazną przedsiębiorcom. Koncentrujemy się na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego na polu prawnym. Organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów, czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarcze, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka PASTERNAK LEGAL, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego. Miarą naszej skuteczności są wygrane sprawy sadowe.

Nasze usługi mają na celu:

BIZNES BEZ TAJEMNIC – PASTERNAK LEGAL

BIZNES BEZ TAJEMNIC  to podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji PASTERNAK LEGAL. Chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU  – Nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości

Prowadzimy szkolenia, organizujemy webinaria, tworzymy dokumenty, które mogą zostać wykorzystane przez naszych Klientów w ich bieżącej działalności

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online,  szkolenia stacjonarne , oraz dedykowane. Szkolenia prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ AKADEMII?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty, oraz regulaminy zostały opracowane przez naszych ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego. Dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Łukasz Pasternak Adwokat

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

PROGI UNIJNE

PROGI UNIJNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Wraz z początkiem 2024 roku, zmianie uległa wysokość obowiązujących nowych progów unijnych w zamówieniach publicznych oraz średni kurs złotego w st...

Czytaj dalej

PROGI UNIJNE
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1