Prawo karne

16 września 2020
PASTERNAK LEGAL - PRAWO KARNE

Skrócenie kary ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności jest karą o charakterze nieizolacyjnym. Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w ...

Czytaj dalej

Skrócenie kary ograniczenia wolności

Prawo karne

16 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Skazanie bez rozprawy - art. 335 k.p.k.

Skazanie bez rozprawy – art. 335 k.p.k.

Przewidziana w art. 335 k.p.k. instytucja skazania bez rozprawy daje możliwość poddania się karze już na etapie postępowania przygotowawczego. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świ...

Czytaj dalej

Skazanie bez rozprawy – art. 335 k.p.k.

Prawo karne

16 września 2020
PASTERNAK LEGAL - INSTYTUCJA KARY ŁĄCZNEJ

INSTYTUCJA KARY ŁĄCZNEJ

Uregulowana w art. 85 i nast. kk. instytucja kary łącznej to szczególny rodzaj kary, który stanowi syntetyczną oraz całościową ocenę zachowań sprawcy. Orzeczenie kary łącznej pozostaje mo...

Czytaj dalej

INSTYTUCJA KARY ŁĄCZNEJ

Prawo karne

16 września 2020
PASTERNAK LEGAL - PRAWO KARNE

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary jest to instytucja pozwalająca skrócić czas orzeczonej przez sąd sankcji. Należy podkreślić, że zasadą jest odbycie przez skazanego k...

Czytaj dalej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Prawo karne

16 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Poręczenie majątkowe zamiast tymczasowego aresztowania

Poręczenie majątkowe zamiast tymczasowego aresztowania

Poręczenie majątkowe na gruncie Kodeksu postępowania karnego stanowi środek zapobiegawczy o nieizolacyjnym charakterze. Podstawowym celem środków zapobiegawczych, w tym poręczenia majątkowego,...

Czytaj dalej

Poręczenie majątkowe zamiast tymczasowego aresztowania

Prawo karne

16 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Działanie na szkodę wierzycieli - odpowiedzialność

Działanie na szkodę wierzycieli – odpowiedzialność

Zabezpieczenie wierzycieli przed skutkami bezprawnych działań dłużników, których celem jest uchylenie się od wykonania zobowiązania jest zagadnieniem niezwykle istotnym. Wobec czego uwagę zwr...

Czytaj dalej

Działanie na szkodę wierzycieli – odpowiedzialność

Prawo karne

16 września 2020
PASTERNAK LEGAL - PRAWO CYWILNE

Środki na rachunku bankowym – śmierć osoby bliskiej

W przypadku śmierci osoby bliskiej pojawia się praktyczna kwestia związana z koniecznością uregulowania zagadnień związanych ze śmiercią osoby bliskiej. Niekiedy pojawia się również koniec...

Czytaj dalej

Środki na rachunku bankowym – śmierć osoby bliskiej

Prawo karne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów - Blokada Alkoholowa

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – Blokada Alkoholowa

Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym, który orzeka się wobec sprawcy obok kary głównej za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Jedną z możliwość skrócenia zakaz...

Czytaj dalej

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – Blokada Alkoholowa

Prawo karne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW - uznanie zakazu za wykonany

SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW – uznanie zakazu za wykonany

SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW- UZNANIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW ZA WYKONANY. Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym, który orzeka się wobec sprawcy obok kary głównej za...

Czytaj dalej

SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW – uznanie zakazu za wykonany

Prawo karne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Zatarcie skazania

Zatarcie skazania – szerzej

Skazanie sprawcy za przestępstwo, poza oczywistymi konsekwencjami wiążącymi się z wymierzeniem sprawcy kary (np. kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny), niesie ze sobą rów...

Czytaj dalej

Zatarcie skazania – szerzej
Download file
1