Prawo karne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Na czym polega kara ograniczenia wolności

Na czym polega kara ograniczenia wolności?

Kara ograniczenia wolności jest karą o charakterze nieizolacyjnym. Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w ...

Czytaj dalej

Na czym polega kara ograniczenia wolności?

Prawo karne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania jest instytucją prawa karnego, która powoduje uznanie skazania za przestępstwo za niebyłe po upływie określonego czasu. Instytucja ta ma na celu eliminację trwałego charakter...

Czytaj dalej

Zatarcie skazania

Prawo karne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Mediacja w postępowaniu karnym

Mediacja w postępowaniu karnym

Mediacja w postępowaniu karnym jest instytucją pozwalającą na polubowne rozstrzygnięcie sporu. Postępowanie mediacyjne, w przypadku dojścia stron postępowania do porozumienia, kończy się zaw...

Czytaj dalej

Mediacja w postępowaniu karnym

Prawo karne

30 maja 2020
PASTERNAK LEGAL - PRAWO KARNE

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania?

Nie zawsze ustalenie w toku sprawy karnej sprawstwa i winy oskarżonego musi powodować wydanie wobec niego przez Sąd wyroku skazującego. W szczególnych sytuacjach Kodeks karny umożliwia zakończe...

Czytaj dalej

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania?

Prawo karne

14 września 2020
PASTERNAK LEGAL - PRAWO KARNE

Zaliczka a przestępstwo przewłaszczenia – ORZECZNICTWO

W praktyce powstał ciekawy problem dotyczący instytucji zaliczki, a mianowicie czy kwota wpłacona w ramach zaliczki za wykonanie umowy cywilnoprawnej, która następnie nie została zwrócona ze wz...

Czytaj dalej

Zaliczka a przestępstwo przewłaszczenia – ORZECZNICTWO
Download file
1