Prawo budowlane

Sprostowanie Księgi Wieczystej

autor: Łukasz Pasternak

14.09.2020

Księga wieczysta jest rejestrem publicznym przedstawiającym stan prawny nieruchomości. Zapewnia ona bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Księgi wieczyste prowadzone są przez Sądy Rejonowe. Instytucją ksiąg wieczystych rządzi się kilka zasad, tj.

1. księgi wieczyste są jawne, co oznacza, iż każdy może przeglądać księgę wieczystą. Z zasadą tą wiąże się zasada, iż nie można się zasłaniać nieznajomością wpisów zawartych w księdze wieczystej, ani wniosków o których uczyniono wzmiankę.

2. domniemanie, że treść księgi wieczystej jest zgodna z rzeczywistym stanem prawnym. Domniemanie to oznacza, iż prawa wpisane istnieją a wykreślone nie istnieją.

3. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – oznacza, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe.

4. Pierwszeństwo praw ujawnionych w księdze wieczystej nad tymi, które nie zostały w niej ujawnione.

W praktyce obrotu gospodarczego niejednokrotnie zdarza się jednak, że treść księgi nie jest zgodna z rzeczywistym stanem prawnym, wówczas instytucją mającą niwelować tego typu nieprawidłowości jest instytucja sprostowania księgi wieczystej.

Z przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a w szczególności z art. 62613 § 2 wynika, że “sprostowania usterek wpisu, które nie mogą wywołać niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonuje się z urzędu.” Na mocy tego przepisu możliwe jest sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich, literówek, błędów rachunkowych a także innych usterek nie powodujących niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

W przypadku gdy sąd zauważy omyłkę, może wydać postanowienie, w którym dokona sprostowania usterki. Sprostowanie nie jest jednocześnie wpisem, a jedynie czynnością techniczną, którą sąd może dokonać w każdym czasie, niezależnie od uprawomocnienia się wpisu.

W praktyce może się jednak okazać, iż treść wpisu w księdze wieczystej jest sprzeczna z rzeczywistym stanem prawnym. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Celem zmiany błędnego wpisu niezbędne jest złożenie wniosku wraz z dokumentami będącymi podstawą prawidłowego wpisu oraz uiszczenie należnej opłaty. Uzupełniająco należy wskazać, iż istotne jest prawidłowe sformułowanie wniosku, albowiem jak wskazuje Sąd Najwyższy “żądanie pozwu w sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym powinno być skonkretyzowane jednoznacznie i precyzyjnie, w zasadzie tak, aby mogło być przeniesione w postaci gotowej do sentencji orzeczenia” (wyrok SN z 5.04.2013, III CSK 236/12).

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo budowlane

13 czerwca 2024

Nowa ustawa deweloperska – jak umowa chroni nabywcę?

Nowa ustawa deweloperska - jak umowa chroni nabywcę nieruchomości? Czy nowa ustawa deweloperska z dnia 1  lipca 2022 r. znacząco wpływa na sytuację deweloperów oraz nabywców lokali mieszkalny...

Czytaj dalej

Nowa ustawa deweloperska – jak umowa chroni nabywcę?

Inne

4 sierpnia 2022

CZY MOŻNA WYBUDOWAĆ DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ?

DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ - CZY TO MOŻLIWE? Budowa domu jednorodzinnego, to spełnienie marzeń wielu rodzin, jednak wiąże się ona z pewnymi wymaganymi formalnościami. Zgodnie z Nowym Ł...

Czytaj dalej

CZY MOŻNA WYBUDOWAĆ DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ?

Prawo budowlane

7 czerwca 2022

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA A ODBIÓR LOKALI

Nowa ustawa deweloperska doprecyzowuje procedurę odbioru lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych. JAK WYGLĄDA ODBIÓR MIESZKAŃ ORAZ DOMÓW W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW? Zgodnie z ust...

Czytaj dalej

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA A ODBIÓR LOKALI
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1