Frankowicze

WYGRANA FRANKOWICZÓW Z BANKIEM

13.06.2024

WYGRANA FRANKOWICZÓW Z BANKIEM

Całość orzecznictwa, jaką w ostatnim czasie wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odcisnęła ogromne piętno na umowach kredytowych zawieranych przez osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich i zdaje się, być tajemnicą sukcesu frankowiczów.

Wyroki TSUE, interpretując przepisy w sposób korzystny dla konsumentów, otworzyły furtkę wygranej w sądzie dla kredytobiorców. Wzrósł jednocześnie poziom pewności kredytobiorców w zakresie wytaczania spraw przeciwko bankowi, a nadto banki zaczęły wycofywać pozwy o waloryzację. Sądy krajowe zaczęły masowo orzekać o nieważności umów kredytowych frankowych z uwagi na zastosowane klauzule abuzywne, które stanowią postanowienia niezgodne i niedozwolone, naruszające interesy konsumenta.

Spis treści:
1. SPRAWY FRANKOWE W SĄDZIE – JAK WYGLĄDAJĄ STATYSTYKI?
2. STATYSTYKI ORZECZEŃ W POLSKICH SĄDACH – POLSKIE SĄDY I SPRAWY FRANKOWE PRZECIWKO BANKOM
3. ABUZYWNOŚĆ KLAUZUL
4. ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT
5. WYGRANA FRANKOWICZA Z BANKIEM I CO DALEJ?
6. ROZLICZENIE Z BANKIEM PO WYGRANEJ W SĄDZIE
7. DARMOWA ANALIZA UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO
8. Czy możliwa jest darmowa analiza umowy kredytu frankowego?

SPRAWY FRANKOWE W SĄDZIE – JAK WYGLĄDAJĄ STATYSTYKI?

Obecnie szacuje się, że w sądach toczyć się może ponad 200 tysięcy spraw frankowych, czyli spraw, które dotyczą sporów frankowych. Nie ulega jednak wątpliwości, iż sprawy te będą coraz sprawniej rozpatrywane. Duża ilość wyroków, wydanych w ostatnim czasie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozwiała wątpliwości, które dotychczas wpływały na przedłużające się postępowanie.

Bardzo duża ilość kredytobiorców wciąż nie zdecydowała się na wytoczenie powództwa ani na zawarcie ugody. Warto mieć na względzie, iż umowa kredytu może zostać unieważniona również w przypadku spłaty całości należności. Sytuacja korzystna w judykaturze dla osób, które zaciągnęły kredyty denominowane lub indeksowane we frankach szwajcarskich nie ogranicza się do podmiotów, które do dnia dzisiejszego ten kredyt spłacają. Szacuje się, iż ponad 350 tysięcy kredytobiorców wciąż spłaca raty kredytów, które posiadają klauzule abuzywne. Należy jednak pamiętać, iż zarówno osoby, które kredyt spłacają, jak również Ci, którzy już go spłacili, posiadają legitymację do wytoczenia powództwa w sprawie unieważnienia opisywanej umowy kredytu frankowego.

Orzeczenia Trybunału, które zagwarantowały wypłatę odsetek, ponownie przyczyniły się na wzrost zainteresowania w zakresie dochodzenia roszczeń.

 Rozważając zawarcie ugody z bankiem warto skorzystać z pomocy profesjonalistów zajmujących się sprawami frankowymi.

Darmowa weryfikacja umowy frankowej

STATYSTYKI ORZECZEŃ W POLSKICH SĄDACH – POLSKIE SĄDY I SPRAWY FRANKOWE PRZECIWKO BANKOM

Szacuje się, że w ubiegłym roku w polskich sądach około 97% wszystkich zapadłych wyroków sądów w sprawach frankowych, były wyrokami sądów korzystnymi dla kredytobiorców. Jedynie w 2,5% spraw, wygrały banki. Pozostałe 0,5% to sprawy skierowane do ponownego rozstrzygnięcia. Należy jednak mieć na względzie, iż są to dane z 2023 roku, a sytuacja diametralnie nabrała biegu od drugiej połowy zeszłego roku i w 2024 roku jest na fali wznoszącej.

ABUZYWNOŚĆ KLAUZUL

Sądy krajowe masowo orzekają o nieważności umów kredytowych frankowych zawieranych przez konsumentów we frankach szwajcarskich w związku z posiadanymi w ich treści abuzywnymi klauzulami.

W tym miejscu należy przytoczyć stanowisko judykatury i podkreślić, iż „sprzeczność z dobrymi obyczajami i naruszenie interesów konsumenta polega na uzależnieniu wysokości świadczenia banku oraz wysokości świadczenia konsumenta od swobodnej decyzji banku. Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na złotówki w chwili jego wypłaty, jak i przeliczenie odwrotne w chwili wymagalności poszczególnych spłacanych rat, służy bowiem określeniu wysokości świadczenia konsumenta. Takie uregulowanie umowne należy uznać za niedopuszczalne, niezależnie od tego, czy swoboda przedsiębiorcy – banku, w ustaleniu kursu jest pełna, czy też w jakiś sposób ograniczona, np. w razie wprowadzenia możliwych maksymalnych odchyleń od kursu ustalanego z wykorzystaniem obiektywnych kryteriów”, a nadto „Postanowienia umowy, określające zarówno zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na złotówki przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat na walutę obcą, pozwalające bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych postanowień umownych”.

Należy podkreślić, iż oceny postanowień umowy pod kątem ich abuzywności klauzul dokonuje się według stanu na dzień jej zawarcia.

ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o sygnaturze C-287/22, istnieje możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu do czasu wydania prawomocnego wyroku sądu, unieważniającego umowę kredytu. Tym samym Trybunał potwierdził prawo do składania wniosków do sądu o zabezpieczenie w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu na czas procesu. 

WYGRANA FRANKOWICZA Z BANKIEM I CO DALEJ?

Dla wielu frankowiczów wygrana z bankiem oznacza pierwsze korzystne zapadłe orzeczenie w sprawie. Należy jednak pamiętać, iż w sądownictwie pojęcie wygranej wiązać należy, w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia, ze słowem prawomocność, a dokładniej ze zwrotem „orzeczenie prawomocne”.

Mając na względzie powyższe, prawomocny wyrok oznacza wyrok od którego nie przysługuje środek zaskarżenia. W przypadku orzeczenia sądu I instancji, bank zazwyczaj składa apelację do sądu II instancji. Po rozpatrzeniu sprawy przez sąd II instancji, wyrok zapadły w sprawie stanie się wyrokiem prawomocnym.

ROZLICZENIE Z BANKIEM PO WYGRANEJ W SĄDZIE

Jak rozliczyć się z bankiem po wygranej w sądzie?

W przypadku zapadłego rozstrzygnięcia w sprawie unieważnienia umowy kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich – wygranej z bankiem, strony powinny zwrócić sobie wzajemne świadczenia, a mówiąc językiem potocznym –  powinno nastąpić rozliczenie się z bankiem po wygranej w sądzie. Wiele osób powyżej wspominany wzajemny zwrot pieniędzy dla frankowiczów i świadczeń określa mianem rozliczenia się z bankiem bądź rozliczenia kredytu frankowego. Stanowi to trafne stwierdzenie, gdyż dokładnie to należy zrobić po wygranym sporze frankowym z bankiem.

Co jeśli rozliczenie się z bankiem po wygranej w sądzie jest utrudnione?

Zdarzają się jednak sytuacje, w których bank nie chce dobrowolnie wypłacić kwoty, która jest kredytobiorcy należna i procedura zwrotu środków jest nie tak łatwa, jak mogło się początkowo wydawać. Wówczas koniecznym staje się wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jest to jednak rzadkość i większości przypadków, bank dobrowolnie wypłaca zasądzoną należność niezwłocznie po ustaleniu niezgodności z prawem, jakie widniały w unieważnionej umowie kredytu frankowego.

DARMOWA ANALIZA UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

Jeżeli wciąż zastanawiasz się, czy twoja sytuacja jest adekwatna do tych, w których zapadają korzystne dla konsumentów orzeczenia w związku z zawartymi uprzednio umowami we frankach szwajcarskich, warto poddać twoją umowę odpowiedniej analizie.

Profesjonalny pełnomocnik dokona analizy umowy kredytu frankowego i ustali sytuację faktyczną oraz prawną. Pomoże Ci ustalić czy w umowie kredytu frankowego są zawarte jakiekolwiek niezgodności, które mogłyby wskazywać na istnienie klauzul niekorzystnych dla konsumenta.

Frankowicze

Czy możliwa jest darmowa analiza umowy kredytu frankowego?

Kancelarie frankowe nie są jedynym podmiotem, jaki może Ciebie wspomóc. Inne organizacje ochrony prawnej, ale również adwokat są w stanie udzielić Ci pomocy w zakresie twojej umowy kredytu zaciągniętej  we frankach szwajcarskich, jak również reprezentować Ciebie w dochodzeniu roszczeń, a nadto udzielić także wsparcia w zakresie przebiegu rozliczenia się  z bankiem ze wszelkich świadczeń, w tym także przybliżyć kwestię potrącenia po wygranej lub rozwiać wątpliwości w zakresie tzw. zeznawania w sprawie frankowej. Możliwa jest również darmowa analiza umowy, aby zweryfikować legalność umowy kredytu i jego spłaty.

Warto skorzystać z zamówienia bezpłatnej analizy umowy kredytowej w ramach doradztwa w zakresie prawa bankowego, by jak najsprawniej rozliczyć kredyt frankowy i uzyskać zwrot pieniędzy dla frankowiczów, a także zapoznać się z prawami klienta bankowego.

 PODSUMOWANIE

Podejmując decyzję o podjęciu rozmów ugodowych z bankiem czy decydując się na wniesienie pozwu do banku warto rozważyć wszelkie aspekty związane z konsekwencjami podejmowanych działań jak również zweryfikować czy w umowie zawarto klauzule niedozwolone skutkujące nieważnością umowy. Pasternak LEGAL dokonuje bezpłatnej weryfikacji wstępnej umowy kredytowej.

Bezpłatna weryfikacja umowy

wygrana bankiem | wygrana z bankiem i co dalej | rozliczenie z bankiem po wygranej | nieważność umowy kredytu frankowego | unieważnienie umowy kredytu frankowego | zamów bezpłatną analizę

 Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi wpisami, w których poruszamy kwestie dotyczące kredytów frankowych:

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Frankowicze

14 czerwca 2024

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO BANKI

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO JAKIE BANKI Sankcja kredytu darmowego to szansa na darmowy kredyt. Może zapewnić sporą korzyść finansową osobom, które zaciągnęły kredyt konsumencki. Sankcja kredy...

Czytaj dalej

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO BANKI

Frankowicze

12 czerwca 2024

DARMOWY KREDYT – CZY TO MOŻLIWE?

DARMOWY KREDYT - CZY TO MOŻLIWE? W dzisiejszych czasach, kiedy rynek finansowy stale ewoluuje, pojawiają się coraz to nowsze i bardziej innowacyjne produkty oraz usługi. Jednym z takich koncepcyj...

Czytaj dalej

DARMOWY KREDYT – CZY TO MOŻLIWE?

Frankowicze

11 czerwca 2024

Jak anulować kredyt?

Nawiązując do wcześniejszych artykułów, gdzie opisana została tajemnica sukcesu frankowiczów, w związku z ogromną ilością toczących się spraw i wciąż zapadającymi korzystnymi orzeczeni...

Czytaj dalej

Jak anulować kredyt?
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1