Prawo gospodarcze

Jak pozyskać odpis z KRS?

11.12.2023

Seria Expercka – Przedsiębiorca w KRS

Odpisy z KRS to dokumenty, które zawierają informacje na temat podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym są odpisy z KRS, jak je uzyskać, dlaczego są ważne oraz odpowiemy na często zadawane pytania dotyczące tego tematu. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego zawiera wszystkie dane dotyczące konkretnie wskazanego podmiotu gospodarczego od początku jego istnienia do tej chwili. Odpis zawiera m.in numer KRS, numer REGON organizacji, numer NIP (jeśli został zgłoszony), informację o tym, kto zasiada we władzach organizacji, jakie są cele organizacji i jaki jest jej sposób reprezentacji. Ważne jest to, że w KRS nie są umieszczone informacje dotyczące spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Zapraszamy do lektury kolejnej wpisu w naszej serii Experckiej.

 

https://pasternaklegal.pl/jak-pozyskac-odpis-z-krs/

 

Spis treści:
1. Co zawiera odpis z KRS?
2. Jak uzyskać odpisy z KRS?
3. Dlaczego odpisy z KRS są ważne?
4. Często zadawane pytania o odpisy z KRS
5. Podsumowanie
6. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

 

Co zawiera odpis z KRS?

Definicja odpisów z KRS odnosi się do dokumentów, które zawierają informacje na temat podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Odpisy te są oficjalnym źródłem wiedzy na temat danych prawnych i statystycznych firm oraz innych organizacji, takich jak stowarzyszenia czy fundacje. Informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowniczym podzielone są na kilka konkretnych działów

Przykłady informacji, które można znaleźć w odpisach z KRS, to między innymi:

 • Nazwa podmiotu
 • Adres siedziby
 • Numer KRS ( Numer ten posiadają jedynie podmioty wpisanego Krajowego Rejestru Sądowego)
 • Numer NIP
 • Numer REGON
 • Wysokość kapitału zakładowego
 • Dane członków zarządu, prokurentów i wspólników
 • Informacje o ewentualnych upadłościach, układach czy likwidacjach

Odpisy z KRS występują w dwóch podstawowych formach:

 1. Odpis pełny – zawiera wszystkie informacje o podmiocie, które są dostępne w KRS, wraz z historią zmian – Pełny odpis z KRS, nie jest niczym innym jak zbiorem wszelkich informacji ujawnionych we wpisach w Krajowym Rejestrze Sądowym, jakie dotyczą wskazanego podmiotu gospodarczego.
 2. Odpis aktualny – zawiera tylko bieżące informacje o podmiocie, bez historii zmian – aktualny odpis podmiotu, tj. odpis aktualny zawiera najnowsze wpisy, zaś odpis pełny zawiera obok wpisów aktualnych również wpisy wykreślone.

Warto zaznaczyć, że odpisy z KRS mają charakter publiczny, co oznacza, że każdy ma prawo do wglądu w te dokumenty i może je uzyskać na wniosek.

Jak uzyskać odpisy z KRS?

Proces uzyskiwania odpisów z KRS jest stosunkowo prosty i można go zrealizować na kilka sposobów.

Aby pobrać aktualny odpis z KRS całkowicie za darmo wystarczy, wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości  ekrs.ms.gov.pl . Wydruk z systemu Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych aktualne informacje o podmiotach wpisanych do KRS oraz listę dokumentów zawartych w elektronicznym katalogu dokumentów organizacji pozarządowych.

Jeżeli jednak zależy Ci na odpisie z KRS posiadającym pieczęcie sądowe i podpis pracownika wydającego odpis rejestru KRS, konieczne może okazać się złożenie odpowiedniego wniosku i uiszczenie opłaty sądowej. W taki wypadku w celu uzyskania odpisów z KRS, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz uiścić opłatę. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą, przez internet lub za pośrednictwem usług elektronicznych, takich jak np. ePUAP.

Wymagane dokumenty do uzyskania odpisów z KRS to:

 • Wniosek o udzielenie informacji z KRS
 • Wniosek o udzielenie informacji z KRS w formie elektronicznej

W przypadku wnioskowania o odpis przez internet, można skorzystać z usługi KRS online, która umożliwia złożenie wniosku oraz opłacenie go za pomocą karty płatniczej lub przelewu internetowego.

Jeśli chodzi o czas oczekiwania na odpisy z KRS, zależy on od wybranej metody wnioskowania. W przypadku wniosków złożonych osobiście lub pocztą, czas oczekiwania wynosi zazwyczaj od kilku dni do dwóch tygodni. Natomiast wnioski złożone przez internet lub ePUAP są realizowane znacznie szybciej, nawet w ciągu kilku godzin.

Jeżeli Klient z jakiś przyczyn nie ma możliwości, czasu lub doświadczenia, a potrzebuje stosowny dokument w postaci papierowej z odpowiednimi pieczęciami (uwierzytelnieniami otrzymać), świadczymy usługi w zakresie pozyskiwania odpisów z KRS. Gdy Ty potwierdzisz zamówienie zapłacimy za Ciebie opłatę sądową i pobierzemy odpis KRS z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Centrala w Warszawie.

Chcesz zamówić odpis lub masz pytania?

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Dlaczego odpisy z KRS są ważne?

Znaczenie odpisów z KRS w biznesie jest nie do przecenienia, gdyż stanowią one oficjalne źródło informacji o podmiotach gospodarczych. Odpisy z KRS są niezbędne w wielu sytuacjach, takich jak:

 • Podpisywanie umów handlowych
 • Uzyskiwanie kredytów bankowych
 • Weryfikacja wiarygodności kontrahentów
 • Ustalanie uprawnień osób reprezentujących spółkę

Brak aktualnych odpisów z KRS może prowadzić do  konsekwencji , takich jak:

 • Trudności w zawieraniu umów z partnerami biznesowymi
 • Brak możliwości uzyskania finansowania
 • Wątpliwości co do legalności działalności firmy

Przykłady sytuacji, w których odpisy z KRS są niezbędne, to:

Firma A chce nawiązać współpracę z firmą B. Przed podpisaniem umowy, firma A sprawdza odpis z KRS firmy B, aby upewnić się, że jej partner ma uprawnienia do zawarcia umowy oraz że firma B działa zgodnie z prawem.

Firma C ubiega się o kredyt w banku. Bank wymaga przedstawienia aktualnego odpisu z KRS jako dowodu legalności działalności firmy C oraz w celu weryfikacji danych reprezentujących spółkę.

W związku z powyższym, odpisy z KRS są kluczowym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż potwierdzają one legalność i wiarygodność firmy oraz umożliwiają nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami na rynku.

 

https://pasternaklegal.pl/jak-pozyskac-odpis-z-krs/

 

Często zadawane pytania o odpisy z KRS

W tej sekcji przedstawimy FAQ odpisy z KRS , czyli najczęściej zadawane pytania dotyczące odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedzi na te pytania.

 1. Jak często należy aktualizować odpisy z KRS?

  Odpisy z KRS powinny być aktualizowane w miarę potrzeby, np. gdy dochodzi do zmian w strukturze firmy, zmiany adresu czy danych reprezentujących spółkę. W praktyce, warto sprawdzać odpisy co jakiś czas, aby upewnić się, że są one aktualne.

 2. Czy odpisy z KRS są dostępne online?

  Tak, odpisy z KRS można uzyskać online poprzez stronę internetową Krajowego Rejestru Sądowego. Wystarczy wpisać numer KRS firmy, aby uzyskać dostęp do jej danych oraz pobrać odpis w formie elektronicznej.

 3. Czy odpisy z KRS są płatne?

  I tak i nie w zależności od tego jaki odpis potrzebujemy (jaką formę odpisu potrzebujemy).

 4. Czy odpisy z KRS są wymagane przy zakładaniu firmy?

  Odpisy z KRS są wymagane przy zakładaniu spółek prawa handlowego, takich jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, nie jest wymagany odpis z KRS, gdyż firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Mając na uwadze powyższe odpowiedzi, warto zwrócić uwagę na znaczenie posiadania aktualnych odpisów z KRS oraz regularne sprawdzanie ich stanu, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z odpisami z KRS. Dowiedzieliśmy się, czym są odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, jak je uzyskać oraz dlaczego są one ważne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawiliśmy również często zadawane pytania dotyczące odpisów z KRS oraz odpowiedzi na nie, które pomogą czytelnikom lepiej zrozumieć tematykę.

Podkreśliliśmy, że odpisy z KRS są niezbędne przy zakładaniu spółek prawa handlowego, takich jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna, a także przy zawieraniu różnych umów czy transakcji. Warto pamiętać o regularnym sprawdzaniu i aktualizowaniu odpisów, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podsumowując, posiadanie aktualnych odpisów z KRS oraz świadomość ich znaczenia to kluczowe elementy dla każdego przedsiębiorcy. Dzięki temu można uniknąć nieporozumień, a także zapewnić prawidłowe funkcjonowanie firmy na rynku.

 

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

 • Efektywne rozwiązania prawne
 • Bieżące wsparcie
 • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

 

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? Przekształcenie działalności jednoos...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1