Prawo gospodarcze

Jak zastrzec znak towarowy?

15.03.2024

https://pasternaklegal.pl/jak-zastrzec-znak-towarowy/

Spis treści:
1. Rejestracja znaku towarowego
2. Jak zgłosić znak towarowy? Jak zarejestrować własną markę?
3. Jak znaleźć znak towarowy? Czy mój znak można zarejestrować?
4. Jak zarejestrować znak towarowy i jak zgłosić rejestrację znaku towarowego w Polsce?
5. Jak wypełnić wniosek o rejestrację znaku towarowego?
6. Jak zastrzec swój znak towarowy w UE? (kilka uwag)
7. Jak długo znak towarowy jest zastrzeżony?
8. Jak odnowić znak towarowy w UE?
9. Uwaga na oszustów – sprawdzaj numer konta
10. PODSUMOWANIE
11. “BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

 

 

 

Rejestracja znaku towarowego

Pasternak LEGAL  specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną własności intelektualnej oraz doradza przedsiębiorcom wykorzystującym w swojej działalności szeroko rozumiane prawa autorskie czy prawa do wizerunku. W ramach cyklu publikacji dotyczących zastrzeżenia znaku towarowego postaramy się nieco przybliżyć zagadnienia związane z tym jak wygląda procedura rejestracji znaku towarowego? czym jest rejestracja marki ? jak wygląda rejestracja unijnego znaku towarowego oraz co to daje? Kiedy następuje odmowa rejestracji znaku towarowego ? Kto posiada prawo do rejestracji znaku ? Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego oraz kto może zarejestrować znak towarowy ?

Czy wiesz co grozi za naruszenie znaku towarowego – o tym pisaliśmy w tym wpisie – kliknij TUTAJ

Na część tych pytań postaramy się odpowiedzieć w treści niniejszego wpisu.

Warto jednak pamiętać, że zastrzegając indywidualny znak towarowy można zwrócić się o uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów rejestracji takiego znaku (logo).

Pasternak LEGAL wspiera klientów w procesie uzyskania dofinansowania, które może wynosić nawet do 75% kosztów rejestracji w urzędzie z tym, że do ustalonego z góry limitu.

Jeżeli chcesz chronić znak towarowy i potrzebujesz pomocy przy jego rejestracji lub pozyskania dofinansowania – zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Więcej na temat rejestracji znaków towarowych znajdziesz pod:

ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO

 

Jak zgłosić znak towarowy? Jak zarejestrować własną markę?

Możesz złożyć zgłoszenie osobiście bądź za pośrednictwem pełnomocnika w siedzibie Urzędu Patentowego. Alternatywnie, zgłoszenie możesz przesłać tradycyjną pocztą, faksem lub elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP). Aby skorzystać z PUEUP, konieczne jest założenie konta, dzięki któremu będziesz mógł również dokonać płatności związanych z wnioskiem, co zapewni ochronę Twojego znaku w Polsce.

Pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne. Osobą fizyczną może również być współuprawniony, rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni lub osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Szczegółowe informacje na temat pełnomocnictwa można znaleźć dodatkowo.

Zgłoszenie uważa się za złożone w dniu jego wpłynięcia do Urzędu Patentowego. W przypadku przesłania zgłoszenia faksem, oryginał dokumentu należy dostarczyć do urzędu w ciągu 30 dni od daty wysłania faksu.

W zgłoszeniu należy poprawnie przedstawić znak towarowy, zależnie od jego formy, a także określić kolory używane w przypadku barwnych znaków towarowych. Opłaty za zgłoszenie znaku towarowego różnią się w zależności od sposobu składania i liczby klas towarowych. Dodatkowo, przy wspólnym znaku towarowym lub celem uzyskania wspólnego prawa ochronnego, opłata wzrasta o 100%. Opłaty można uiścić tradycyjnie lub elektronicznie, w tym przez PUEUP e-Płatności.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo (opcjonalne) można uiścić w wysokości 17 zł. Osoby posiadające konto na PUEUP mogą elektronicznie opłacić pełnomocnictwo.

W przypadku trudności finansowych, Urząd Patentowy może częściowo zwolnić od opłaty za zgłoszenie wzoru przemysłowego. Jednak pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% całkowitej kwoty należnej.

Jak znaleźć znak towarowy? Czy mój znak można zarejestrować?

Wszystkie oznaczenia handlowe, które kiedykolwiek zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP, EUIPO lub WIPO, są dostępne w ogólnie dostępnych bazach danych, zazwyczaj dostępnych online. Bazy urzędowe pozwalają na przeszukiwanie według różnych kryteriów, takich jak słowa kluczowe czy nazwy uprawnionego. Jednak w przypadku, gdy zależy nam na kompleksowym porównaniu projektowanego oznaczenia z innymi znakami towarowymi obecnymi na danym rynku, aby zminimalizować ryzyko naruszenia cudzych praw, najlepszym rozwiązaniem jest skonsultowanie się z kancelarią patentową.

Kancelarie patentowe posiadają dostęp do komercyjnych baz danych i są w stanie przeprowadzić szczegółowe porównania wielu znaków towarowych, wybierając je zgodnie z ustalonymi kryteriami wspólnie z klientem. Przeprowadzenie takich poszukiwań pozwala uzyskać precyzyjne informacje dotyczące tego, czy dany znak towarowy może zostać zarejestrowany na określonym terytorium (rynku) bez ryzyka konfliktu z innymi oznaczeniami. Raport z poszukiwań dostarcza zazwyczaj dokładnej odpowiedzi na to pytanie.

W celu weryfikacji możliwości rejestracyjnej znaku warto zatem dokonać stosownego badania.

Ile kosztuje zastrzeżenie logo – zastrzeżenie znaku towarowego?

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia objęcie ochroną znaku towarowego na terytorium Polski.

Aby uzyskać ochronę znaku towarowego na obszarze Polski, należy złożyć zgłoszenie do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszt rejestracji w jednej klasie wynosi 450 zł, a w przypadku zgłoszenia elektronicznego – 400 zł.

Dodatkowo, za każdą kolejną klasę, trzeba uiścić dodatkową opłatę w wysokości 120 zł.

W przypadku uzyskania prawa ochronnego, przedsiębiorca musi ponieść koszty publikacji informacji o przyznanej ochronie, wynoszące 90 zł.

W ciągu trzech miesięcy od doręczenia decyzji, konieczne jest również wniesienie opłaty okresowej za 10 lat ochrony znaku towarowego, a koszt to 400 zł za każdą klasę, w której znak jest chroniony.

Jeśli zależy nam na ochronie znaku towarowego na terenie całej Unii Europejskiej, należy zarejestrować go w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Koszt zgłoszenia elektronicznego w jednej klasie wynosi 850 euro. Opłata za dodatkową klasę to 50 euro, a za trzecią i kolejne 150 euro każda.

Warto zauważyć, że powyższe kwoty obejmują opłatę za udzielenie ochrony na okres 10 lat.

 

https://pasternaklegal.pl/jak-zastrzec-znak-towarowy/

 

Jak zarejestrować znak towarowy i jak zgłosić rejestrację znaku towarowego w Polsce?

Rejestracja znaku towarowego w Polsce jest procesem, który można przeprowadzić zarówno tradycyjnie, jak i online. Oto kroki, które należy podjąć, aby zarejestrować znak towarowy w Polsce:

 1. Sprawdź, co to jest znak towarowy: Znak towarowy to symbol, który identyfikuje produkty lub usługi jednej firmy od innych. Może to być logo, nazwa, slogan, wzór, kolor, dźwięk lub kombinacja tych elementów;
 2. Sprawdź, czy twój znak posiada zdolność rejestracyjną;
 3. Sprawdź, czy istnieją znaki identyczne lub podobne do tego, które ma być przedmiotem Twojego zgłoszenia;
 4. Dokonaj zgłoszenia znaku towarowego;
 5. Twoje zgłoszenie zostanie ujawnione w e-Wyszukiwarce (PUEUP) w terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.
 6. Jeżeli Urząd nie stwierdzi przeszkód rejestracyjnych, Twoje zgłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego.
 7. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w BUP osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw wobec Twojego zgłoszenia.
 8. W przypadku braku sprzeciwu lub w przypadku wydania ostatecznej decyzji w sprawie sprzeciwu Urząd wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie udzielenia prawa ochronnego.
 9. W przypadku otrzymania decyzji warunkowej dokonaj opłaty za ochronę i publikację.
 10. Decyzja zostanie opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego.
 11. Monitoruj, czy ktoś nie narusza Twojego prawa i odnawiaj swoje prawo.

Warto wiedzieć!

 • czas rejestracji znaku towarowego w Polsce aktualnie oscyluje w granicach kilku miesięcy

PASTERNAK LEGAL – reprezentuje Klientów w postępowaniu dot. rejestracji znaku formowego jak również monitorujemy przez okres 10 lat czy nikt nie narusza twojego znaku – zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak wypełnić wniosek o rejestrację znaku towarowego?

Aby zarejestrować nazwę firmy w polskim urzędzie patentowym, należy skompletować formularz podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Jak zastrzec swój znak towarowy w UE? (kilka uwag)

Proces rejestracji znaku towarowego na poziomie Unii Europejskiej zaczyna się od przesłania prawidłowo wypełnionego formularza do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Formularz można przekazać za pomocą różnych metod, takich jak elektroniczna, poczta, kurier, lub poprzez korzystanie z usług Urzędu Patentowego w Polsce lub rzecznika patentowego. Osoba zgłaszająca ma okres jednego miesiąca od daty złożenia wniosku na uiszczenie podstawowej opłaty rejestracyjnej.

 

https://pasternaklegal.pl/jak-zastrzec-znak-towarowy/

 

Jak długo znak towarowy jest zastrzeżony?

Znak towarowy jest zastrzeżony na okres 10 lat od daty zgłoszenia. Po tym okresie można go odnowić na kolejne 10-letnie okresy, płacąc odpowiednią opłatę za odnowienie. Nie ma limitu co do liczby odnowień, więc znak towarowy może być chroniony teoretycznie nieograniczony czas, pod warunkiem regularnego odnawiania i używania go w handlu.

Jak odnowić znak towarowy w UE?

Odnowienie znaku towarowego w Unii Europejskiej jest procesem, który można przeprowadzić zarówno tradycyjnie, jak i online. Oto kroki, które należy podjąć, aby odnowić znak towarowy

 1. Sprawdź datę wygaśnięcia: Prawo ochronne na znak towarowy przysługuje na 10 lat od daty zgłoszenia. Przed upływem tego okresu, powinieneś sprawdzić datę wygaśnięcia swojego znaku towarowego.
 2. Złóż wniosek o odnowienie: Wniosek o odnowienie prawa ochronnego na znak towarowy powinien być złożony przed upływem okresu ochrony. Możesz to zrobić osobiście, listownie, elektronicznie lub za pośrednictwem rzecznika patentowego.
 3. Zapłać opłatę za odnowienie: Opłata za odnowienie prawa ochronnego na znak towarowy zależy od ilości klas towarowych, w których znak jest zarejestrowany. Opłatę można uiścić elektronicznie, przelewem bankowym lub gotówką w kasie Urzędu.
 4. Oczekuj na decyzję: Po złożeniu wniosku i opłaceniu opłaty, Urząd rozpatrzy wniosek i podejmuje decyzję o odnowieniu prawa ochronnego.

 

https://pasternaklegal.pl/jak-zastrzec-znak-towarowy/

 

Uwaga na oszustów – sprawdzaj numer konta

W Polsce i innych krajach Unii Europejskiej występuje problem fałszywych decyzji i dokumentów wydawanych w imieniu instytucji takich jak Urząd Patentowy RP, Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej czy Międzynarodowa Organizacja Własności Intelektualnej. Oszuści podszywają się pod te urzędy, fałszują dokumenty takie jak faktury czy wezwania, a następnie próbują wyłudzić pieniądze poprzez nakłanianie do wpłat na fałszywe konta bankowe.

PODSUMOWANIE

W niniejszym wpisie przybliżono dość skrótowo kwestie związane z ochroną marki na terytorium Polski.

W kolejnych wpisach postaramy się również przybliżyć jak wygląda postępowanie sprzeciwowe w związku z wolą uzyskania prawa ochronnego dla ochrony marki. Kwestie związane z uzyskaniem ochrony marki w UE oraz pozostałe kwestie, które zostały przytoczone na wstępie niniejszego wpisu.

 

Czy wiesz, że Pasternak LEGAL jest twórcą serii eksperckiej – BIZNES BEZ TAJEMNIC ?

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

10 kwietnia 2024

CRBR – Co to właściwie jest?

Wstęp Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest narzędziem, które umożliwia wszystkim obywatelom dostęp do informacji o rynku i strukturach korporacyjnych, a także przeciwdziała p...

Czytaj dalej

CRBR – Co to właściwie jest?

Prawo gospodarcze

9 kwietnia 2024

CZYNNY ŻAL do Urzędu Skarbowego

Czynny Żal - Urząd Skarbowy Jak złożyć czynny żal do urzędu skarbowego w przypadku popełnienia przez podatnika czynu z kodeksu karnego skarbowego? W przydatku popełnienia niektórych z o...

Czytaj dalej

CZYNNY ŻAL do Urzędu Skarbowego

Prawo gospodarcze

2 kwietnia 2024

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

Donos do Urzędu skarbowego co to takiego?   Spis treści: 1. Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego? 2. Co sprawdza urząd kontroli skarbowej? 3. Czy Urząd Skarbowy mo...

Czytaj dalej

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

1