Doświadczenie
Case studies

★★★

Szybki powrót na wolność Klienta Kancelarii

Czytaj dalej

Szybki powrót na wolność Klienta Kancelarii
★★★

Klient Kancelarii obroniony w precedensowej sprawie związanej z deportacją

Czytaj dalej

Klient Kancelarii obroniony w precedensowej sprawie związanej z deportacją
★★★

Klient Kancelarii Pasternak Legal - Projektant uzyskał korzystną interpretację podatkową dot. kosztów uzyskania przychodu

Czytaj dalej

Klient Kancelarii Pasternak Legal - Projektant uzyskał korzystną interpretację podatkową dot. kosztów uzyskania przychodu
★★★

Kolejna transakcja dot. sprzedaży spółki zakończona sukcesem

Czytaj dalej

Kolejna transakcja dot. sprzedaży spółki zakończona sukcesem
★★★

Wdrożenie RODO dla podmiotu świadczącego usługi elektroniczne

Czytaj dalej

Wdrożenie RODO dla podmiotu świadczącego usługi elektroniczne
★★★

Sukces w postępowaniu upadłościowym

Czytaj dalej

Sukces w postępowaniu upadłościowym
★★★

Kancelaria obrońcą Klienta w sprawie Karnej gospodarczej dot. uszczuplenia podatku przekraczającej kwotę 100 milionów zł.

Czytaj dalej

Kancelaria obrońcą Klienta w sprawie Karnej gospodarczej dot. uszczuplenia podatku przekraczającej kwotę 100 milionów zł.
★★★

Doradztwo na rzecz klienta biorącego udział przy budowie dużego projektu drogowego

Czytaj dalej

Doradztwo na rzecz klienta biorącego udział przy budowie dużego projektu drogowego
★★★

Uniewinnienie Klienta Kancelarii w sprawie zarzutu podrobienia dokumentów

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klienta Kancelarii w sprawie zarzutu podrobienia dokumentów
★★★

Wielomilionowy Kontrakt na dostawę maszyn w innowacyjnym projekcie

Czytaj dalej

Wielomilionowy Kontrakt na dostawę maszyn w innowacyjnym projekcie
Download file
1