Prawo gospodarcze

Wynagrodzenie członka zarządu

30.11.2023

Wstęp

Wynagrodzenie członka zarządu może być źródłem wielu pytań. Czy jest to wynagrodzenie za pracę? Czy jest to forma wynagrodzenia za pełnienie określonej funkcji w spółce? Odpowiedzi na te pytania mają szczególnie istotne znaczenie, gdy przychodzi czas na rozliczenia podatkowe.

 

https://pasternaklegal.pl/wynagrodzenie-czlonka-zarzadu/

Spis treści:
1. Ile wynosi wynagrodzenie członka zarządu?
2. Przykładowy wzór uchwały o wynagrodzeniu
3. PIT a wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
4. Czy prezes Stowarzyszenia dostaje wynagrodzenie?
5. Podsumowanie

 

Ile wynosi wynagrodzenie członka zarządu?

Wysokość wynagrodzenia członka zarządu powinna być adekwatna do kondycji finansowej spółki, jak również współmierna do obowiązków wykonywanych przez członka zarządu. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dokonuje się w drodze uchwały zgromadzenia wspólników. Wspólnik otrzymuje wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu lub funkcji prezesa zarządu.

Warto zaznaczyć, że uchwała sama w sobie implikuje powstanie stosunku organizacyjnego, który został uregulowany w KSH, a zatem nie ma podstawy do tego, aby członek zarządu zawierał ze spółką jakąkolwiek odrębną umowę.

Uchwała definiuje wysokość wynagrodzenia wprost lub określa warunki jego obliczania. Co więcej, określa częstotliwość jego wypłacania, ponieważ takie wynagrodzenie członek zarządu może otrzymywać co miesiąc, ale również może to stanowić świadczenie okresowe np. jednorazowe czy kwartalne.

Przykładowy wzór uchwały o wynagrodzeniu

Należy pamiętać, że przyznanie wynagrodzenia członkom zarządu wymaga podjęcia uchwały przez odpowiedni organ Spółki, którym może być np. Zgromadzenie wspólników Spółki. W związku z tym za realizację swoich obowiązków oraz ponoszoną odpowiedzialność członek pobiera wynagrodzenie, które może określać uchwała . Uchwała w przedmiocie wynagrodzenia członka zarządu może określać wynagrodzenie miesięczne, lub być ustanowione za inny okres czasu. Członek organu z tytułu odpłatnego pełnienia funkcji może pobierać również dodatkowe wynagrodzenie, poza ustalonym wynagrodzeniem miesięcznym.

Obok tego stosunku organizacyjnego członka zarządu może wiązać ze spółką stosunek zatrudnienia, który oprócz umowy o pracę. Dodatkowo członek zarządu może świadczyć na podstawie innego stosunku również inne świadczenia na rzecz Spółki.

Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Ponadto, członek zarządu na mocy odrębnej uchwały może również otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie premiowe czy tantiem. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wiąże się z koniecznością zarejestrowania członka zarządu w ZUS oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od należnego wynagrodzenia.

Przykładowa uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki powinna określać kwotę wynagrodzenia czasokres za jaki jest wypłacane oraz inne istotne elementy.

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa.

Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Pasternak LEGAL – poza doradztwem prawnym przy sporządzaniu różnego rodzaju dokumentów, ale również w swojej ofercie posiada możliwosć sprzedaży na rzecz Klienta gotowych wzorów pism związanych z ustanowieniem wynagrodzenia dla zarządu.

Jeżeli jesteś zainteresowany nabyciem wzoru dokumentu do samodzielnego wypełnienia lub przygotowaniem takiej uchwały przez Kancelarię, zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz wzoru dokumentu lub chcesz by sporządzić projekt uchwały? Napisz, odpowiadamy szybko.

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Warto w tym miejscu dodać, że jeśli członek zarządu, decyzją Rady Nadzorczej zostanie zawieszony w czynnościach, to wówczas otrzymuje on połowę przysługującego mu wynagrodzenia.

Pobieranie przez członka zarządu wynagrodzenia, stanowi jeden ze sposobów na wypłatę pieniędzy ze spółki, przy czym należy pamiętać, że jest ono opodatkowane podatkiem dochodowym, a także składką zdrowotną w wysokości 9% od kwoty wynagrodzenia brutto, potrącaną przez spółkę. Mamy zatem do czynienia z podwójnym opodatkowaniem, gdyż dochód spółki, posiadającej osobowość prawną podlega opodatkowaniu, a wspólnicy wypłacający pieniądze z tej spółki, również są zobowiązany do odprowadzenia podatku.

O składce ZUS w spółce z o.o. przeczytasz tutaj: kliknij tutaj

 

https://pasternaklegal.pl/wynagrodzenie-czlonka-zarzadu/

 

PIT a wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu

Członek zarządu wskazuje swój dochód na deklaracji PIT-11. Zaliczka na podatek od wynagrodzenia członka zarządu jest pobierana w wysokości 12%, a przychód jest pomniejszony wyłącznie o koszty jego uzyskania, które wynoszą 250zł miesięcznie i maksymalnie 3000zł za rok podatkowy. Przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek, płatnik nie zmniejsza jej o kwotę wolną od podatku określoną w pierwszym przedziale skali podatkowej. Jeżeli wynagrodzenie członka zarządu nie przekracza 200zł, płatnik pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 12%, nie pomniejszając o koszty uzyskania przychodu.

Zgłoszenie do ubezpieczeń członka zarządu pobierającego wynagrodzenie na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników dokonuje się na druku ZUS.

Czy prezes Stowarzyszenia dostaje wynagrodzenie?

Przepisy prawa, w żadnym miejscu nie wskazują, że działalność zarządu stowarzyszeń musi być wykonywana pro bono. Prezesi stowarzyszeń oraz fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu bycia członkiem zarządu na zasadach Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Warunki i wysokość wynagrodzenia muszą być jednak opisane w Statucie.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z wypłatą wynagrodzenia na rzecz członka zarządu z tytułu pełnienia przez niego funkcji w zarządzie. Rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników może stanowić element planowania podatkowego.

Kancelaria Adwokacka Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze prawnej i podatkowej podmiotów gospodarczych.

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Efektywne rozwiązania prawne

Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experskiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

  • Efektywne rozwiązania prawne
  • Bieżące wsparcie
  • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

 

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

10 kwietnia 2024

CRBR – Co to właściwie jest?

Wstęp Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest narzędziem, które umożliwia wszystkim obywatelom dostęp do informacji o rynku i strukturach korporacyjnych, a także przeciwdziała p...

Czytaj dalej

CRBR – Co to właściwie jest?

Prawo gospodarcze

9 kwietnia 2024

CZYNNY ŻAL do Urzędu Skarbowego

Czynny Żal - Urząd Skarbowy Jak złożyć czynny żal do urzędu skarbowego w przypadku popełnienia przez podatnika czynu z kodeksu karnego skarbowego? W przydatku popełnienia niektórych z o...

Czytaj dalej

CZYNNY ŻAL do Urzędu Skarbowego

Prawo gospodarcze

2 kwietnia 2024

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

Donos do Urzędu skarbowego co to takiego?   Spis treści: 1. Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego? 2. Co sprawdza urząd kontroli skarbowej? 3. Czy Urząd Skarbowy mo...

Czytaj dalej

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1