Prawo gospodarcze

Umowa powołania a ZUS

22.12.2023

Wstęp

Od stycznia 2022 roku nastąpiła duża zmiana odnośnie do podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne członka zarządu sprawującego swoją funkcję na mocy uchwały powołania. Wciąż jednak istnieją sposoby optymalizacji działalności w ramach spółki z o.o. Jakie zmiany nastąpiły konkretnie w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego wynagrodzenia członka zarządu? Otóż ważną zmianą jest to, że do katalogu tytułów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego dodano „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”.

 

https://pasternaklegal.pl/umowa-powolania-a-zus/

Spis treści:
1. Czy członkowie zarządu płacą ZUS?
2. Wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu
3. Jak zgłosić członka zarządu z powołania do ZUS?
4. Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.
5. Czy prokura podlega składkom ZUS?
6. Podsumowanie
7. “BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

 

Czy członkowie zarządu płacą ZUS?

Członkowie zarządu mogę pełnić swoją funkcję na mocy:

·   Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej – wówczas mają oni obowiązek regulować składki zdrowotne, a także składki społeczne. W przypadku umowy o pracę, z tytułu wykonywania umowy obowiązkowe jest także ubezpieczenie rentowe, emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe. Sprawa ma się inaczej w przypadku umowy zlecenia, ponieważ w takim wypadku istotne jest to, czy członek zarządu ma inny tytuł do ubezpieczeń. W przypadku, gdy umowa zlecenia jest jedyną zawartą przez niego umową, od wynagrodzenia pobierane będą obowiązkowe składki społeczne. Członek zarządu może podjąć decyzję o opłacaniu składki chorobowej, która jest dobrowolna. W obu przypadkach konieczne jest zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

·       Powołania – wówczas członek zarządu podlega obowiązkowemu odprowadzeniu składki zdrowotnej. Powołanie należy jest formą prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Wynagrodzenie wypłacane członkowi zarządu pracującemu jedynie w ramach powołania obecnie stanowi podstawę wymiaru składek ZUS. Warto pamiętać, że poprzez samo powołanie w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie staje się więc pracownikiem czy zleceniobiorcą. Z samych przepisów KSH wynika, iż pełnienie funkcji członka zarządu lub prezesa zarządu nie musi być wykonywane w zamian za pensję, niezależnie jednak od powyższego brak wynagrodzenia dla członka zarządu może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla Spółki.

Wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu.

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W formie uchwały członkowi zarządu może również zostać przyznane wynagrodzenie.

Członek zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, na mocy uchwały zgromadzenia wspólników, określającej wysokość wynagrodzenia, warunki i częstotliwość jego przyznawania. Przychody z racji pełnienia tej funkcji na podstawie aktu powołania zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Wypłata wynagrodzenia na podstawie uchwały stanowi podstawę do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a co za tym idzie –  osoby powołane muszą odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

O składkach ZUS w spółce z o.o. przeczytasz również TUTAJ

https://pasternaklegal.pl/umowa-powolania-a-zus/

Jak zgłosić członka zarządu z powołania do ZUS?

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób pełniących funkcję członka zarządu powinno zostać dokonane do ZUS.

Zgłoszenie powinno nastąpić w ustawowym terminie na odpowiednim druku oraz z odpowiednim kodem zgłoszenia.

Reasumując powyższe zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osoby powołanej do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania powinno zostać zgłoszone do ZUS.

Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.

Jeżeli spółka z o.o. jest prowadzona przez jedną osobę, zasady rozliczania składek społecznych są niemal identyczne, co w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – z niewielkimi różnicami.

·        Składki społeczne – są regulowane od podstawy, którą stanowi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

·        Składka zdrowotna – jest naliczana od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, wliczając do tego wypłaty z zysku.

Wysokość składki zdrowotnej ustala i potrąca z jego wynagrodzenia i odprowadza podmiot wypłacający wynagrodzenie (płatnik składek).

Istnieją jednak formy współpracy ze Spółka określonych osób, które nie podlegają składkom ZUS, a które to mogą pełnić podobną funkcję jak zatrudnienie członka zarządu na podstawie powołania.

Jeżeli poszukujesz optymalizacji w swojej działalności a w rezultacie zwiększenia zysków – mamy dla Ciebie rozwiązanie!

 

 

Czy prokura podlega składkom ZUS?

Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, którego może udzielić każdy przedsiębiorca wpisany do KRS lub CEIDG.

Prokurenci również podlegają obowiązkowym składkom zdrowotnym, pod warunkiem, że są z tego tytułu wynagradzani na podstawie uchwały. Według Ministerstwa Zdrowia, powołanie prokurenta w spółce kapitałowej, mieści się bowiem w zakresie aktu powołania na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Miesięczna składka wynosi 9% od podstawy wymiaru wynagrodzenia.

W odróżnieniu jednak od członka zarządu, prokurent rozlicza się samodzielnie w zeznaniu rocznym. Zatem spółka nie pełni funkcji płatnika i od wypłaconego prokurentowi wynagrodzenia nie pobiera zaliczki na podatek. Bez względu jednak na to, wynagrodzenie prokurenta stanowi koszt spółki.

Podsumowanie

Obecne regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowią, że pobieranie wynagrodzenia przez organy zarządzające spółką na podstawie powołania czy też określonej umowy cywilnoprawnej czy umowy o pracę podlega obowiązkowi odprowadzenia składek ZUS.

Pomimo zmian wprowadzonych w obowiązujących przepisach prawa wciąż istnieje wiele legalnych i skutecznych sposobów, które pozwalają zoptymalizować prowadzenie działalności gospodarczej np. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy jednoczesnej minimalizacji obciążeń podatkowych, a także przy jednoczesnej minimalizacji obciążeń na rzecz ZUS. Pomimo wprowadzonych zmian odpowiednia konstrukcja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi do wniosku, że ta forma prawna prowadzenia działalności jest jedną z najkorzystniejszych, taką która pozwala zoptymalizować zyskowność prowadzonego biznesu.

Kancelaria Pasternak LEGAL doradza przedsiębiorcom w podejmowaniu przez nich decyzji w bieżących sprawach, tworzymy korzystne modele podatkowe, sktruktuy ZUS, tworzymy kontrakty, ale również doradzamy w procesach restrukturyzacyjnych czy optymalizacyjnych. Staramy się by nasze usługi były kompleksowe i obejmowały nie tylko przepisy prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego czy karnego ale również pozwalały umiejscowić decyzje naszych klientów w ramach podatkowych.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji prawnej w sprawie swojej firmy to świetnie trafiłeś!

 

 

Zapraszamy do śledzenia naszego cyklu BIZNES BEZ TAJEMNIC – w ramach, którego publikujemy informacje, które wiążą się z szeroko rozumianym biznesem, prawem i podatkami.

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

“Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Jeżeli reprezentujesz instytucję lub jesteś osobą podejrzewaną zapraszamy do kontaktu:

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? W tym artykule dowiesz się, w jaki spo...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1