JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wstęp

Otwierając własną jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca staje przed szeregiem wyzwań, ale również otwiera przed sobą nieograniczone możliwości rozwoju i samorealizacji. Działalność w świecie biznesu samodzielnie to nie tylko kwestia odpowiedniego przygotowania merytorycznego, ale także zdolności do podejmowania decyzji, elastyczności oraz wytrwałości. W poniższym artykule przyjrzymy się, dlaczego jednoosobowa działalność gospodarcza może być atrakcyjną opcją. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej stanowi jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego też wybierając formę opodatkowania zakładając działalność gospodarczą warto również rozważyć inne formy prowadzenia działalności gospodarczej jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, aby poznać wady i zalety prowadzenia biznesu w określonej formie. Na marginesie zauważyć należy, że w niniejszym wpisie pomijamy kwestie związane z jednoosobową działalnością nierejestrowaną.

Podejmując decyzję o założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. JDG warto również wiedzieć jakie korzyści niesie ze sobą forma prowadzenia działalności gospodarczej jaką jest spółka z o.o.

 

https://pasternaklegal.pl/jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza/

Spis treści:
1. Czym jest działalność gospodarcza? Jednoosobowa działalność gospodarcza.
2. Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?
3. Siedziba jednoosobowej firmy
4. REGON NIP
5. Opodatkowanie działalności – Opodatkowanie firmy jednoosobowej
6. Wybór sposobu prowadzenia księgowości
7. Rejestracja do VAT
8. ZUS
9. Czy jest konieczne konto firmowe?
10. Dofinansowanie dla firm jednoosobowych

11. Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie na Starcie
12. Inkubator przedsiębiorczości
13. Jednoosobowa działalność gospodarcza – licencje i koncesje
14. Jaki koszt rejestracji jednoosobowej działalności?
15. Wady i zalety
16. PODSUMOWANIE
17. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

Czym jest działalność gospodarcza? Jednoosobowa działalność gospodarcza.

Czy wiesz co  cechuje jednoosobową działalność gospodarczą? Według przepisów Ustawy Prawo Przedsiębiorców jest to ” zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

Podstawowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej to  m.in .:

Cel zarobkowy – Działalność gospodarcza nastawiona jest na zysk.

Zorganizowany charakter – W celu jej wykonywania są np. wynajmowane pomieszczenia do jej prowadzenia.

Wykonywana w sposób ciągły –Działania mają charakter powtarzalny,

wykonywana jest we własnym imieniu.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest również prowadzona pod nazwą (pod firmą). Przedsiębiorca rejestrując JDG powinien określić jaka będzie siedziba jednoosobowej firmy przedsiębiorcy.

Kluczowym znaczeniem w identyfikacji jednoosobowej działalności gospodarczej jest ponoszenie bezpośredniego ryzyka z nią związanego.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Pewnie zastanawiasz się jak otworzyć jednoosobową działalność?  Gdzie złożyć wniosek ?

Założenie JDG to dosyć prosty proces, poniżej przestawimy poradnik z najważniejszymi elementami.

Określ nazwę

Bardzo często zapominamy określić nazwę naszej firmy.  Dobra nazwa to klucz do sukcesu.  Kiedy chcesz nazwać firmę, to powinieneś uwzględnić następujące kwestie:

1.     Optymalną długość nazwy firmy

2.     Specyfiką danej branży

3.     Unikalność nazwy

4.     Wymogi prawne

5.     Potrzeby grupy docelowej

6.     Ponadczasowość nazwy

Zarejestruj działalność – Rejestracja w CEIDG

 Rozpoczęcie jednoosobowej działalności wymaga rejestracji firmy w CEIDG.

 W tym celu, należy wypełnić i złożyć formularz CEiDG-1 do właściwego urzędu skarbowego.

 Przedsiębiorca ma cztery opcje na złożenie wniosku:

Osobiście, w urzędzie miasta lub gminy, listem poleconym (poświadczonym notarialnie), elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego – e-PUAP. Działalność gospodarczą możesz zarejestrować bez wychodzenia z domu przez internet.

Dokonując rejestracji w CEIDG należy podać siedzibę firmy.

Siedziba jednoosobowej firmy

Siedziba działalności gospodarczej podatnika jest miejscem, w którym wykonywane są  funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa. ( rozporządzenie Rady UE 282/2011. Ponadto we w wniosku rejestracyjnym CEID znajduje się pozycja, w której należy podać miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Należy tutaj wskazać konkretną lokalizację wraz z adresem.

Jeżeli masz pytania lub nie chcesz popełnić błędu przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, a może potrzebujesz doradztwa prawnego lub podatkowego związanego z wyborem odpowiedniej formy działalności JDG cz spółka lub też nie wiesz jaką formę opodatkowania działalności wybrać (podatek liniowy, tzw. tabelka, czy ryczałt) – na te wszystkie pytania odpowiadamy podczas konsultacji prawnych. Postaramy się dobrać dla Ciebie najkorzystniejszą formę działalności oraz opodatkowania.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Mogą Cię również zainteresować:

Kliknij tutaj – zobacz jak szybko i korzystnie możesz założyć spółkę z o.o.

Zakładanie i rejestracja Spółek oraz Fundacji

 

REGON NIP

Kiedy pomyślnie przejdziesz rejestrację jednoosobowej działalności w CEIDG, kolejnym ważnym krokiem jest zdobycie numeru NIP i REGON.

Opodatkowanie działalności – Opodatkowanie firmy jednoosobowej

Wybór formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej, to kolejny ważny element. Zyski osiągane przez podmiot jednoosobowy, mogą być opodatkowane:

Według skali podatkowej: Stawki obciążeń podatkowych są następujące: 12% (dochody roczne do 120 tys. złotych rocznie), 32 % (dla nadwyżki ponad 120 tys. złotych) oraz dodatkowe 4% (dla nadwyżki ponad 1 milion złotych).  W przypadku tej formy rozliczenia w zeznaniu rocznym, można skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych.

Podatek liniowy: To stała stawka podatku, która wynosi 19% zatem więcej niż w przypadku skali podatkowej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Opodatkowanie ryczałtem polega na tym, że podstawą jest dla Ciebie przychód, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania

Funkcjonują różne stawki ryczałtu 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% i 17%

wysokość stawki ryczałtu jest zależna od rzeczywiście świadczonych usług określonymi kodami PKWiU.

PASTERNAK LEGAL doradza przy doborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Zastanawiasz się jaką formę opodatkowania działalności wybrać? Nie trać więcej czasu i zapytaj

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Wybór sposobu prowadzenia księgowości

Księgowość pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru czy formy prawnej. To obszar, który obejmuje kompleksowe zarządzanie finansami, ewidencjonowanie operacji gospodarczych oraz odpowiednie wypełnianie obowiązków podatkowych. W kontekście jednoosobowej działalności gospodarczej, występuję znaczna elastyczność. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może korzystać z uproszczonej formy ewidencji jaką jest KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów).

Rejestracja do VAT

Kiedy konieczna jest rejestracja VAT, a kiedy można jej uniknąć? 

Nie wszyscy przedsiębiorcy prowadzący JDG opłacają podatek VAT. Problematyka zwolnień podmiotowych jak i przedmiotowych wymagałaby z całą pewnością osobnego opracowania, dlatego też w niniejszym wpisie postaramy się bardzo ogólnie odnieść się do kwestii związanych z rejestracją do VAT.

W tym miejscu warto zauważyć, że między innymi przepisy ustawy o VAT wskazują, którzy podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.  Jak wynika m.in . z art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do wszystkich podatników.

Jeżeli zastanawiasz się czy musisz zarejestrować się do VAT – skonstatuj się i zadaj pytanie.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

ZUS

Złożenie wniosku na formularzu CEIDG-1 oznacza jednocześnie rejestrację przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS. Przedsiębiorca na zgłoszenie do ubezpieczeń ma  7 dni licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarcze zweryfikowanie możliwości korzystania z ulgi na start lub ZUS preferencyjnego.

 ·        Ulga na start : Polega na całkowitym zwolnieniu ze składek społecznych przez okres sześciu miesięcy (przedsiębiorca opłaca wówczas jedynie ubezpieczenie zdrowotne),

·        ZUS preferencyjny  przez pierwsze dwadzieścia cztery miesiące prowadzenia biznesu lub przez kolejne dwadzieścia cztery miesiące po okresie ulgi na start. W ramach tego wariantu przedsiębiorca opłaca znacznie niższe składki na ubezpieczenie społeczne (są one ustalone na podstawie 30 proc. minimalnego wynagrodzenia ustawowego), co oznacza oszczędności na poziomie kilkuset złotych miesięcznie.

Czy jest konieczne konto firmowe?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, nie ma obowiązku posiadania rachunku firmowego.  Przelewy do ZUS czy US mogą być dokonywane z rachunku osobistego.

 

https://pasternaklegal.pl/jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza/

 

Dofinansowanie dla firm jednoosobowych

Dofinansowania dla firm możemy pozyskać na różne sposoby. Jako przykład pozyskania finansowania można wskazać na różne programy np. program dofinansowań z:

 • Urzędu pracy
 • Unii Europejskiej
 • Banku Gospodarstwa Krajowego
 • PFRON
 • Inkubatory przedsiębiorczości

Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie na Starcie

Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie na Starcie . Pożyczka skierowana jest do przyszłych młodych przedsiębiorców – studentów ostatnich lat i poszukujących pracy absolwentów, a także osób bezrobotnych i poszukujących pracy opiekunów osób 

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości to organizacja lub instytucja, która oferuje wsparcie  polegające na świadczeniu usług doradztwa, księgowości, pomoc w sferze prawnej, szkolenia oraz dostęp do przestrzeni biurowej i środowisko sprzyjające rozwojowi nowych przedsiębiorstw. Jest to swoiste “gniazdo” dla start-upów, gdzie młode firmy mogą rozwijać swoje pomysły biznesowe, zyskiwać doświadczenie. W ramach naszej działalności współpracujemy z wieloma podmiotami, które mogą być zainteresowane taką inicjatywą.

Szukasz Anioła biznesu ? Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jednoosobowa działalność gospodarcza – licencje i koncesje

Zagadnienie licencji i koncesji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wymaga osobnego opracowania.

Jaki koszt rejestracji jednoosobowej działalności?

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w podstawowym jej zakresie jest całkowicie bezpłatna. niektórych przypadkach występują dodatkowe opłaty. Związane są one z koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń, licencji lub koncesji.

 

https://pasternaklegal.pl/jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza/

 

Wady i zalety

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej:

 1. Samodzielność decyzyjna: Jednym z największych atutów jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwość podejmowania decyzji bez konieczności uzgadniania ich z innymi wspólnikami czy członkami zarządu. Przedsiębiorca może szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i podejmować decyzje, które uznaje za najkorzystniejsze dla swojego biznesu.

 2. Łatwość zakładania: Proces zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej jest stosunkowo prosty i wymaga mniejszej ilości formalności w porównaniu do zakładania spółek z udziałem wielu wspólników. To pozwala przedsiębiorcy szybko rozpocząć działalność.

 3. Pełna kontrola nad finansami: Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej ma pełną kontrolę nad finansami firmy. Może świadomie zarządzać przychodami, kosztami i inwestycjami, co pozwala lepiej kierować rozwojem przedsiębiorstwa.

 4. Elastyczność: Jednoosobowa działalność daje przedsiębiorcy dużą elastyczność w kształtowaniu harmonogramu pracy. Może samodzielnie decydować o godzinach otwarcia czy dniach wolnych, co jest szczególnie istotne dla osób poszukujących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

 5. Prosta księgowość: W porównaniu do większych struktur korporacyjnych, jednoosobowa działalność gospodarcza charakteryzuje się prostszą księgowością. To ułatwia śledzenie finansów firmy oraz spełnianie obowiązków podatkowych.

Wady jednoosobowej działalności gospodarczej:

1. Odpowiedzialność osobista: Właściciel jednoosobowej działalności odpowiada osobiście za zobowiązania finansowe firmy. To oznacza, że w razie problemów finansowych może ponieść konsekwencje również na swoim majątku osobistym.

2. Brak wsparcia w podejmowaniu decyzji: Choć samodzielność decyzyjna jest zaletą, czasem przedsiębiorca może odczuwać brak wsparcia czy konsultacji w procesie podejmowania decyzji. Współpraca z innymi przedsiębiorcami czy ekspertami branżowymi może okazać się pomocna.

3. Konieczność wielozadaniowości: W jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca często musi radzić sobie z wieloma różnymi aspektami biznesu, takimi jak marketing, sprzedaż, obsługa klienta czy księgowość. Wymaga to umiejętności wielozadaniowości i elastyczności.

4. Ryzyko finansowe: Zainwestowanie własnych środków w rozwój firmy niesie za sobą ryzyko finansowe. Przedsiębiorca musi umiejętnie zarządzać budżetem i podejmować ryzykowne decyzje z pełną świadomością konsekwencji.

PODSUMOWANIE

Otwierając własną jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca staje przed szeregiem wyzwań, ale również otwiera przed sobą nieograniczone możliwości rozwoju i samorealizacji. Działalność w świecie biznesu samodzielnie to nie tylko kwestia odpowiedniego przygotowania merytorycznego, ale także zdolności do podejmowania decyzji, elastyczności oraz wytrwałości.

 • Czy wiesz jakie są wady i zalety prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?
 • Czy założyć działalność gospodarcza a może wybrać spółkę?
 • Jaką formę opodatkowania wybrać?

Niniejszy wpis może być swego rodzaju pomocą przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności.

Pasternak Legal jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pomoc prawna w sprawach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z jej założeniem ale i wszelkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem spółki oraz jej likwidacją czy restrukturyzacją. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

“Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

 

Jeżeli reprezentujesz instytucję lub jesteś osobą podejrzewaną zapraszamy do kontaktu:

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

 

Coraz więcej osób myśli o założeniu działalności gospodarczej, my podpowiemy jak prosto i na jakich warunkach można założyć własną firmę.

Jest to działalność wykonywana we własnym imieniu, w sposób ciągły, która jest działalnością zarobkową.

 

Proces założenia firmy

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, możesz prowadzić samodzielnie własną jednoosobową działalność gospodarczą, ponosisz za nią pełną odpowiedzialność i masz pełną zdolność do podejmowania działań i decyzji dotyczących działalności miejsce wykonywania działalności . Jak otworzyć firmę? Poniżej znajdziesz wiele odpowiedzi.

 

Co jeśli jestem niepełnoletni, czy mogę założyć własną działalność?

Tak, osoby niepełnoletnie mogą rozważyć założenie działalności, przy czym takie osoby będą musiały korzystać z pomocy swoich przedstawicieli ustawowych na przykład rodzice.

 

Czy obywatel innego kraju niż Polska może założyć własną działalność?

Tak, obywatele innego kraju niż Polska mogą podjąć się prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą założyć firmę jednoosobową na takich samych zasadach jak obywatel Polski.

Osoby, które nie są obywatelami Unii Europejskiej ani państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli mają np. zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, albo mają zezwolenie na pobyt czasowy, wydane na przykład na okres studiów mogą na takich samych zasadach jak obywatele Polski założyć działalność gospodarczą na terenie Polski.

 

Założenie firmy a nazwa

W procesie zakładania działalności gospodarczej ważne jest pod jaką nazwą będzie działać firma i to będzie pełna nazwa firmy. Zakładając firmę musisz wiedzieć jak nazwiesz swoją firmę, nazwa firmy musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko. Od tego powinniśmy zacząć proces zakładania firmy – złożyć wniosek w ceidg.

Możesz dodać do imienia i nazwiska inne opisujące słowa, które będą pasować do wykonywanej działalności, są to elementy opisujące profil twojej działalności, może być to też pseudonim, czy elementy słów, które będą opisywać Twoją firmę w kilku słowach. Pamiętaj, że dane firmy będziesz wpisywał w wielu dokumentach,

Jeden wpis w CEIDG przysługuje jednej osobie, nie można mieć kilka wpisów w CEIDG, ale we wniosku CEIDG możesz wybrać wiele form prowadzenia działalności. Są to rodzaje działalności gospodarczej, które będziesz wykonywał.

 

Gdzie rejestruje się jednoosobową działalność gospodarczą

Jeżeli dokonasz decyzji rozpoczęcia działalności gospodarczej, musisz wpisać swoją działalność gospodarczą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG. Jest to rejestr przedsiębiorców prowadzących na terenie polski jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Działalność gospodarcza nierejestrowa

Jeśli chcesz podjąć się założenia swojej firmy, ale wiesz, że dochody będą niewielkie , w tym przypadku pamiętajmy że istnieje działalność gospodarcza nierejestrowa.

Ale przedsiębiorco pamiętaj, że są określone wymogi co do tej formy działalności, a dokładniej:

 1. Przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia w Polsce
 2. Nie była wykonywana i zakładana działalność gospodarcza w ciągu ostatnich 60 miesięcy
 3. Jesteś osobą fizyczną
 4. Nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
 5. Nie prowadzisz działalności która wymaga zezwoleń lub koncesji

Również nie trzeba rejestrować w Ceidg rolniczego handlu detalicznego, działalności agroturystycznej rolników, oraz produkcji wina przez rolników.

 

Miejsce prowadzenia działalności

Adres jednoosobowej działalności gospodarczej wybierasz sam , masz wiele możliwości, ponieważ miejsce prowadzenia firmy nie musi być stałe i adres do doręczeń może być inny niż adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Jak zostało wspomniane adres działalności gospodarczej nie musi być stały i można wpisać brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeśli nie masz stałego miejsca prowadzenia firmy. Możesz także wypełnić wniosek i wpisać dodatkowe miejsca prowadzenia działalności firmy.

 

Kody PKD, czyli kody klasyfikacji działalności

Przedsiębiorca decydując się prowadzić jednoosobową działalność musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD, określa on rodzaje prowadzonej działalności.

Przy wypełnianiu formularza ceidg należy wybrać jeden główny kod PKD, który jest najbardziej związany z działalnością, główny kod PKD to taki, z którego osiągamy największe przychody. Można dodatkowo wpisać dowolną liczbę kodów dodatkowych, z których także możesz mieć dochody albo które są alternatywną formą prowadzenia firmy.

 

Pozwolenie na wykonywanie działalności

Rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy nie zawsze jest proste. W określonych przypadkach prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe, bądź posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie sytuacje, gdzie z całego procesu zakładania działalności, największym problemem okaże się uzyskanie pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych.

Może okazać się, że będzie potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Należy się o nie postarać już po zarejestrowaniu firmy.

Pieniądze na otwarcie firmy

Przedsiębiorca może postarać się o pieniądze na otwarcie swojego biznesu i przejść przez proces założenia firmy.

Pamiętajmy, że możliwe są dotacje z Unii Europejskiej, dotacje z Urzędu Pracy UP, a także możemy pomyśleć o kredycie.

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności

Sprawy związane z rejestracją jednoosobowej działalności wymuszają na przedsiębiorcy wybranie formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą stałeś się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru są różne formy opodatkowania dochodów:

 1. zasady ogólne, wg. skali podatkowej(stawka 12% i 32%)
 2. wg. stawki linowej (stawka podatkowa 19%) – przedmiotem opodatkowania jest dochód
 3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód
 4. karta podatkowa – ale uwaga od 2022 roku z tej formy opodatkowania mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Od roku 2022r nie mogą skorzystać podatnicy którzy dopiero się zdecydowali na rejestracje firmy i opodatkowanie jej.

 

Automatycznie przedsiębiorca zostaje przypisany do podstawowej skali podatkowej na zasadach ogólnych jeśli nie wybierze innej formy opodatkowania.

Należy także pamiętać, że nie wszystkie formy działalności gospodarczej mogą podlegać pod ryczałt.

 

Płacenie VAT

Prowadząc jednoosobową działalność przedsiębiorca musi wiedzieć czy ma obowiązek płacenia podatku VAT. Wartość podatku VAT jest doliczana do każdej transakcji.

VAT przedsiębiorca płaci niezależnie od podatku dochodowego PIT i od tego czy PIT rozlicza na zasadach ogólnych – według skali podatkowej, według stawki liniowej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy też na zasadach karty podatkowej.

Jako przedsiębiorca będziesz płatnikiem VAT i masz w obowiązku zgłoszenie się do VAT. Są pewne wyjątki kiedy:

 1. Twoja sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie
 2. sprzedajesz wyłącznie towary i usługi które są zwolnione z VAT

 

Urząd skarbowy a zarejestrowanie działalności gospodarczej

CEIDG przesyła dane do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Księgowość a jednoosobowa działalność gospodarcza

Nałożone jest na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej, a skład dokumentacji rachunkowej to faktury, rachunki, ewidencje.

Jeżeli jest firma , która ma kartę podatkową , to ona jest zwolniona z tej dokumentacji.

Przedsiębiorca ma możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej, jest to książka przychodów i rozchodów bądź w ewidencji przychodów przy ryczałcie. Druga możliwość to księgowość pełna i to są już pełne księgi rachunkowe.

Najczęściej przedsiębiorcy decydują powierzyć prowadzenie rachunku do biura rachunkowego.

 

Rachunek bankowy a firma jednoosobowa

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej konto firmowe banku , ale mogą też korzystać ze swojego prywatnego konta osobistego. Jednakże musi być to rachunek, który tylko ten przedsiębiorca korzysta z niego i nie ma innego posiadacza rachunku bankowego. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na konto firmowe, musi podjąć działania w celu założenia konta firmowego.

Pamiętajmy o tym że nie każdą transakcję możemy wykonać za pomocą gotówki, są wyjątki, a dokładnie:

 1. strona transakcji to inny przedsiębiorca
 2. jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

 

Składki przy działalności gospodarczej – ZUS

Jako przedsiębiorca masz obowiązek rozliczać i odprowadzać składki ZUS na :

 1. Ubezpieczenia społeczne, a obowiązkowe są: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne jest ubezpieczanie chorobowe
 2. Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
 3. Ubezpieczenie zdrowotne

Jest też możliwość skorzystania z Ulgi na start, jeśli podjęliśmy decyzję rozpoczęcia prowadzenia działalności, której nigdy nie prowadziliśmy, bądź chcemy otworzyć działalność a nie mieliśmy innej działalności przez 60 miesięcy wstecz i nie planujemy świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy przez pierwszych 6 miesięcy działalności, wtedy z tej ulgi można skorzystać.

Ulga na start zwalnia z płacenia składek na:

 1. Fundusz Pracy
 2. Ubezpieczenia społeczne obowiązkowe
 3. Fundusz Solidarnościowy

W momencie składania wniosku możesz ustawić pełnomocnika dla swojej firmy.

 

Plusy i minusy otwarcia firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza jednoosobowa jest najpopularniejszą formą działalności. Przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej właściwie wszystkie czynności można załatwić przez Internet. Ale są plusy i minusy takiej działalności, w niektórych przypadkach warto zastanowić się nad inną formą działalności, dlatego warto jeżeli mamy wątpliwości skonsultować się z profesjonalistami jaka forma działalności będzie dla przedsiębiorcy najlepsza, najbardziej opłacalna.

Plusy jednoosobowej działalności gospodarczej:

 1. Łatwa do założenia – należy wypełnić wniosek na stronie internetowej ceidg – osoba fizyczna ma możliwość złożenia wniosku
 2. Łatwa do prowadzenia
 3. Minimalne koszty założenia
 4. Tańsza księgowość w porównaniu do spółek

Minusy jednoosobowej działalności gospodarczej:

 1. Obowiązek płacenia składek ZUS bez względu na to, czy przedsiębiorstwo generuje jakikolwiek obrót
 2. Odpowiedzialność za długi firmy własnym majątkiem

Jeżeli zarejestrujemy firmę i jesteśmy w posiadaniu znaku towarowego, logo, które chcielibyśmy chronić i nie chcemy by ktoś inny wykorzystal naszą nazwę, logo w formie znaku towarowego, zachęcamy do zastrzeżenia takiego znaku, zastrzeżenie znaku daje nam możliwość posługiwania się nim jako prawem majątkowym, a co za tym idzie, może być on przedmiotem obrotu, bądź można udzielić licencji na korzystanie z niego – jednym słowem nikt oprócz nas nie może korzystać z naszego znaku towarowego.

Jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z takiego prawa odsyłam do artykułu na ten temat i zachęcam do skontaktowania się z nasza kancelarią, która zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z tym procesem. Znak towarowy Artykuł

Zapraszamy!

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą?

Dlaczego warto założyć spółkę z o.o.?

Założenie spółki komandytowej

Jak zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej

Czym jest prosta spółka akcyjna

Prawo przedsiębiorcy do zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Download file
1