• reprezentacja przed Zamawiającym, wykonawcą, uczestnikami zaangażowanymi w wykonanie zamówienia;
 • doradztwo prawne związane ze złożeniem oferty przetargowej
 • doradztwo prawne związane z przygotowaniem przetargu
 • wsparcie w zakresie konstrukcji Umów, pism, porozumień oraz innych dokumentów;
 • reprezentacja przed organami procesowymi
 • FIDIC
 • doradztwo na etapie realizowania (wykonywania) kontraktu
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 

MOŻE ZAINTERESOWAĆ CIĘ TAKŻE:

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych

 

INWESTYCJE / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Posiadamy zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę związaną z realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co ma zapewniać naszym Klientom bezpieczeństwo prawne.

Zapewniamy rzetelną obsługę i doradztwo prawne na każdym etapie postępowania – od przygotowania postępowania lub oferty aż po reprezentację w trakcie postępowań odwoławczych. Wspieramy również naszych klientów na etapie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferujemy m.in. kompleksowe przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowanie dokumentów, w tym umów m.in. o konsorcjum oraz partnerstwa publiczno – prywatnego.

Usługi doradcze świadczymy przy uwzględnieniu specyfiki organizacyjnej, prawnej i podatkowej danego podmiotu.

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowych związanych z prawem zamówień publicznych.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Nasza oferta obejmuje kompleksowe i bieżące doradztwo prawne dla wykonawców oraz zamawiających w ramach całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Usługi prawne świadczymy uwzględniając specyfikę organizacyjną danego podmiotu.

Adw. Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

Doradztwo prawne w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego kierujemy zarówno do przedsiębiorców będących podmiotami prywatnymi jak również podmiotów publicznych, w szczególności samorządów.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Wybrane usługi dla podmiotów występujących w roli Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • doradztwo w zakresie szczegółowej i wnikliwej analizy treści postanowień ukształtowanych przez Zamawiających w dokumentach przetargowych,
 • doradztwo przy analizie ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • doradztwo przy sporządzaniu i zadawaniu pytań Zamawiającemu do SIWZ,
 • przygotowywanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz sporządzaniu ofert,
 • pomoc w sporządzeniu dokumentacji ofertowej,
 • weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opracowywanie strategii działania,
 • weryfikacja dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę,
 • analiza wniosków i ofert firm konkurencyjnych,
 • sporządzanie niezbędnych opinii prawnych,
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • reprezentacja przed Sądami,
 • sporządzanie odwołań i przystąpień do odwołań

Wybrane usługi dla podmiotów występujących w roli Zamawiających w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • sporządzanie niezbędnych opinii prawnych,
 • doradztwo w zakresie obowiązków związanych ze stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych,
 • pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenie zamówienia oraz zainicjowania procedury przetargowej,
 • opiniowanie możliwych rozwiązań pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego,
 • opiniowanie i ocena zgodności w kontekście prawa ochrony konkurencji oraz innych obowiązujących przepisów,
 • doradztwo w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem procedury przetargowej oraz dokumentacji przetargowej,
 • opiniowanie i sporządzanie dokumentacji przetargowej (w  tym SIWZ),
 • doradztwo w sprawach związanych z udzielaniem odpowiedzi na pytania Wykonawców,
 • analiza wniosków o dopuszczenie od udziału w postępowaniu oraz złożonych ofert,
 • doradztwo w przygotowaniu rozstrzygnięcia postępowania,
 • doradztwo prawne na etapie realizacji zamówienia, wykonywania umowy,
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • reprezentacja przed Sądami,
 • przygotowywanie pism i umów,
 • doradztwo prawne przy uwzględnieniu specyfiki partnerstwa publiczno-prywatnego.

W toku naszej działalności przygotowujemy również inne niezbędne:

 1. umowy,
 2. umowy konsorcjum.
 3. Umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Doświadczenie

INWESTYCJE / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

★★★

Doradztwo na rzecz klienta biorącego udział przy budowie dużego projektu drogowego

Czytaj dalej

Doradztwo na rzecz klienta biorącego udział przy budowie dużego projektu drogowego
Wszystkie case studies

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

Biuro w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

Mogą Cię zainteresować:

Inne

15 września 2020

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych

W art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych uregulowano termin na wniesienie przez wykonawcę odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z treścią tego przepisu odwołanie wnosi sie: ...

Czytaj dalej

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych
Przejdź do bloga

Nie znalazłeś tego czego szukasz?
Sprawdź inne specjalizacje:

Wszystkie specjalizacje