• tworzenie i obsługa przedsiębiorców;
  • kompleksowe doradztwo prawne i regulacyjne sektora energetyki, w szczególności usługi prawne z zakresu ustawy prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, ustawy o efektywności energetycznej oraz innych regulacji sektora energetyki;
  • usługi prawne dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wsparcia  prawnego związanego z uzyskaniem koncesji;
  • wdrożenie kwestii prawnych koniecznych do operacyjnego rozpoczęcia działalności koncesjonowanej;
  • wsparcie prawne związane z opracowywaniem taryf i cenników gazu ziemnego i energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa energetycznego oraz prowadzą postępowania na podstawie prawa energetycznego w zakresie zatwierdzania taryf;
  • reprezentacja przed Prezesem URE w postępowaniach z zakresu prawa energetycznego oraz w procedurze odwoławczej przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • due dilligenc;
  • sporządzanie opinii i analiz prawnych;
  • monitoring zmian regulacji sektora energetyki;

PRAWO ENERGETYCZNE / OZE

Kancelaria świadczy usługi prawne przedsiębiorcą z sektora energetyki w szczególności w zakresie prawa energetycznego.

Swoją ofertę kierujemy nie tylko do przedsiębiorców z branży energetycznej ale osób współpracujących z podmiotami z branży energetycznej, takim jak np. właściciele gruntów pod dzierżawę, inwestorzy, przedstawiciele, firmy budowlane.

Zespół  Kancelarii oferuje obsługę prawną przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów działających w sektorze energetyki. Naszym celem jest zapewnienie zgodność działalności przedsiębiorstw energetycznych z przepisami ustawy prawo energetyczne oraz innych regulacji sektora energetyki.

W ramach usług prawnych na rzecz sektora energetycznego, kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie obsługi podmiotów działających w sektorze energii odnawialnej w tym w kwestiach związanych z budową farm fotowoltaicznych.

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

Biuro w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

Nie znalazłeś tego czego szukasz?
Sprawdź inne specjalizacje:

Wszystkie specjalizacje