Prawo gospodarcze

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

28.02.2024

https://pasternaklegal.pl/rejestr-beneficjentow-rzeczywistych/

Spis treści:
1. Czym jest centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych?
2. Obowiązkowi wpisu do CRBR podlegają
3. Kim jest beneficjent rzeczywisty?
4. Jak dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?
5. PODSUMOWANIE
6. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

Czym jest centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych?

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. CRBR ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności podmiotów gospodarczych.

Publiczny i jawny charakter rejestru uniemożliwiają ewentualnym przestępcom ukrycie swojej tożsamości w strukturach korporacyjnych. Zapewnia także każdemu obywatelowi dostęp do informacji o beneficjentach, dzięki czemu zwiększa kontrolę społeczeństwa oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system prowadzony przez Ministra Finansów, zawierający informacje o osobach fizycznych, które czerpią rzeczywiste korzyści z działalności innego podmiotu. Chodzi więc o osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad danym podmiotem.

Obowiązkowi wpisu do CRBR podlegają:

·        Wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają wpisowi do KRS;

·        Spółdzielnie;

·        Fundacje i stowarzyszenia;

·        Trusty;

·        Spółdzielnie europejskie;

·        Spółki europejskie;

·        Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy AML jest to każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, wynikających z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez daną osobę prawną lub w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Beneficjentem rzeczywistym zawsze jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które dzięki posiadanym uprawnieniom a także narzędziom prawnym, sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem gospodarczym zobowiązanym do wpisu w CRBR.

Szerzej o Beneficjencie rzeczywistym pisaliśmy w:

Kim jest Beneficjent rzeczywisty?

 

W przypadku spółek kapitałowych, w skład których wchodzą: spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będą to osoby posiadające określone prawo. Mogą to być również osoby sprawujące kontrolę nad spółką lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności o określonej wielkości ogólnej liczby udziałów lub akcji.

W przypadku kiedy nie jest możliwe, aby określić beneficjenta rzeczywistego na podstawie powyższych warunków, wpisowi podlegają osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze – zgodnie z definicją z ustawy AML.

W spółkach osobowych, beneficjentami będą wspólnicy spółki uprawnieni do jej reprezentacji na podstawie umowy spółki.

W przypadku fundacji mogą być to: fundatorzy, inwestorzy czy inne osoby sprawujące kontrolę nad fundacją. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego fundacji wymaga szczegółowej analizy dokumentacji i sprawdzenia, które osoby wypełniają znamiona definicji beneficjenta rzeczywistego.

Jeżeli chodzi o stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, wpisowi co CRBR będą podlegać osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze, czyli członkowie zarządu.

https://pasternaklegal.pl/rejestr-beneficjentow-rzeczywistych/

Jak dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Przed wypełnieniem zgłoszenia konieczne jest dokładne ustalenie kto nim faktycznie jest. Beneficjentów rzeczywistych wskazujemy w oparciu o zasady opisane powyżej, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy AML, a także po szczegółowej analizie dokumentów podmiotu np. statutu czy umowy.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu, zgodnie z obowiązującymi w tym podmiocie zasadami reprezentacji. Złożenie wpisu do rejestru beneficjentów rzeczywistych musi nastąpić w przeciągu 7 dni roboczych – termin ten dotyczy także sytuacji, w których konieczne jest dokonanie aktualizacji informacji w systemie.

Za brak dopełnienia obowiązku zgłoszenia beneficjenta w terminie, a także za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym grożą bardzo wysokie sankcje (nawet do 1 mln złotych kary pieniężnej), dlatego tak ważne jest dokonanie zgłoszenia z zachowaniem należytej staranności.

Zgłoszenie danych do rejestru odbywa się elektronicznie.

W pierwszej części zgłoszenia należy wpisać wymagane dane podmiotu (np. zgłaszanej spółki).

W drugiej części formularza należy podać dane dotyczące beneficjentów, czyli ich dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL oraz informacje o wysokości i charakterze udziałów/akcji lub uprawnieniach beneficjenta.

Po wypełnieniu formularza należy go zapisać oraz starannie sprawdzić poprawność wszystkich wprowadzonych danych.

Dalej, zgłoszenie wymaga podpisania Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Zgłoszenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, które później będą widniały w systemie jako „zgłaszający”. System nie przewiduje możliwości podpisania zgłoszenia przez pełnomocnika, a jedynie przez prokurenta.

Prawidłowo podpisany formularz należy wysłać, a następnie pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Dane z wysłanego formularza pojawiają się w rejestrze po około 5 minutach, zatem w zasadzie od razu możliwe jest wyszukiwanie informacji o beneficjentach rzeczywistych danego podmiotu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Czy Ty dokonałeś zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego ? Czy dalej zastanawiasz się czy powinieneś zgłosić beneficjenta rzeczywistego, a może nie wiesz jak to zrobić?

Nie czekaj skontaktuj się. Odpowiadamy szybko

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

PODSUMOWANIE

Warto pamiętać, że ustawodawca ustalił ponad 20 instytucji obowiązanych zobowiązanych do weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w określonych sytuacjach. Czy ty jesteś jedną z nich? Czy posiadasz wiedzę czy twoja firma, działalność lub przedsiębiorstwo jest instytucją obowiązaną ? Czy wiesz czy masz określone obowiązki, które ustawodawca nakłada na instytucje obowiązane?

Czy potrafisz prawidłowo ustalić beneficjenta rzeczywistego spółki kapitałowej, spółki osobowej osoby fizycznej lub osoby prawnej?

Jeżeli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania – zapraszamy do kontaktu, a może jesteś zainteresowany SZKOLENIEM ? – zadaj pytanie odpowiadamy szybko

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

10 kwietnia 2024

CRBR – Co to właściwie jest?

Wstęp Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest narzędziem, które umożliwia wszystkim obywatelom dostęp do informacji o rynku i strukturach korporacyjnych, a także przeciwdziała p...

Czytaj dalej

CRBR – Co to właściwie jest?

Prawo gospodarcze

9 kwietnia 2024

CZYNNY ŻAL do Urzędu Skarbowego

Czynny Żal - Urząd Skarbowy Jak złożyć czynny żal do urzędu skarbowego w przypadku popełnienia przez podatnika czynu z kodeksu karnego skarbowego? W przydatku popełnienia niektórych z o...

Czytaj dalej

CZYNNY ŻAL do Urzędu Skarbowego

Prawo gospodarcze

2 kwietnia 2024

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

Donos do Urzędu skarbowego co to takiego?   Spis treści: 1. Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego? 2. Co sprawdza urząd kontroli skarbowej? 3. Czy Urząd Skarbowy mo...

Czytaj dalej

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

1